Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Nowości


Religie w polsce - Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:11

W Polsce działa kilkaset wspólnot religijnych, reprezentujących większość religii i wyznań współczesnego świata. Największą grupę stanowią oczywiście Chrześcijanie. Grupę skupiającą około 8.000 wyznawców stanowią Buddyści i inne wyznania wywodzące się z Buddyzmu. Pozostali to Muzułmanie, Żydzi, Karaimi, wyznawcy religii pogańskich oraz nowych ruchów religijnych.

Powyżej 10.000 wyznawców:

Kościół rzymskokatolicki (34 mln wiernych)
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (509 tys. wiernych)
Świadkowie Jehowy (ponad 127.000 wiernych)
Kościół Ewangelicko-Augsburski (77 tys. wiernych)
Kościół grecko-katolicki (53 tys. wiernych)
Kościół Starokatolicki Mariawitów (23 tys. wiernych)
Kościół Zielonoświątkowy (21 tys. wiernych)
Kościół Polskokatolicki (19 tys. wiernych)

Początki Izraela - co na to archeologia? - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:07

czytaj więcejPoczątki Izraela - co na to archeologia?

Zadaniem archeologii Okresu Sędziów, czyli czasów poprzedzających powstanie Zjednoczonego Królestwa Izraelskiego, powinno być odnalezienie źródła nowej religii w Kanaanie - wiary w jedynego Boga Jahwe. Należałoby zacząć od przebadania ośrodków kultu wczesnego okresu epoki żelaza. W Palestynie odkryto dotąd cztery stanowiska o takim charakterze: okręg kultowy na Górze Ebal; sanktuarium w Sychem, tzw. "Stanowisko Byka" oraz sanktuarium w Tell Deir cAlla.
Czy stanowiska te służyły jako miejsca kultu wyznawcom jahwizmu? Czy analiza ich cech oraz porównanie z przekazami biblijnymi mogą wskazać na rodzaj kultu i umożliwić przypisanie ich konkretnej społeczności? Zgodnie z Biblią, wkrótce po przeprawie przez rzekę Jordan, Izraelici wznieśli na Górze Ebal pierwszy ołtarz ku czci swego boga:

Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na Górze Ebal i wapnem je pobielicie. I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Z kamieni nieociosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego.
(Ks. Pwt. 27: 2-6) /czytaj więcej /

Kemantowie - Zaginione Plemiona Izraela - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:00

czytaj więcejNa zielonych wzgórzach Etiopii żyje niewielkie plemię Kwemantów, któremu rabini odmówili przywileju uznania ich za pełnoprawnych Żydów.

Kwemantowie praktykują religię, która już na pierwszy rzut oka budzi najgłębsze zdumienie religioznawców. Jest to bowiem judaizm, lub protojudaizm, w formie jeszcze bardziej pierwotnej niż religia Felaszów. Kwemantowie wierzą, że założyciel ich religii, Anajer - przybył do Etiopii z Kraju Kanaan. Tak jak biblijny Abracham opuścił Izrael z powodu siedmiu lat nieurodzaju. Praojciec tego ludu podróżował razem z pierwszymi Felaszami.

Felaszowie - Zapomniani żydzi Etiopii - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:48

czytaj więcejTematem niniejszego wystąpienia są Felaszowie – grupa etniczno – religijna, mieszkająca do drugiej połowy XX wieku w Etiopii, a obecnie w większej części w Izraelu.

W pierwszej części wystąpienia daję krótki opis historii, religii i etnografii Felaszów. W drugiej – porównuję ich z trzema grupami, z którymi utrzymywali kontakt: żydami, chrześcijanami i Kemantami. W trzeciej – zastanawiam się nad genezą tej grupy.
Najstarsza wzmianka o Felaszach w źródłach pisanych pochodzi z kroniki cesarza ‘Amda Ş.yon (1314-1344). Dowiadujemy się z niej, że mieszkali oni w okolicach jeziora Ţana i w górach Samen i że buntowali się przeciwko cesarskiej władzy.

Satanizm - podział - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:45

czytaj więcejZ praktycznego punktu widzenia, który jest punktem wyjścia dla Mojego satanizmu, wyróżniłem kilka rodzajów satanizmu. Podział Mój oparłem na wizji głównej osoby satanizmu – Szatana.

I tak:
a) Satanizm etymologiczny (biblijny, powierzchowny, podwórkowy)
b) Satanizm La Veya (spirytystyczny, tradycyjny)
c) Satanizm racjonalny (własny, pogłębiony, nietradycyjny)


Satanizm - pisma święte - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:42

Nie ma pism świętych satanizmu. Błędem jest uważanie "Bibli Satanistycznej" za takowe. Biblia LaVeya, "Satanistyczny Rytuał", podobnie jak i inne dziełe jego czy Kościoła Szatana, są subiektywną interpretacją satanizmu. LaVey dał pewne wskazuwki, pewne załozenia podstawowe.

Każdy satanista ma prawo do indywidualnej interpretacji. Dlatego właśnie w łonie satanizmu jako ideologii czy jako religii, powstają tak przeogromne różniec doktrynalne. Tak wielkie, ze satanizm dla jednych może być religią z bustwem, a dla innych ideologią zbudowaną na symbolu Szatana.

SATANIZM - bóstwo - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:40

czytaj więcejPojęcie Szatana jest w satanizmie filozoficznym ujęte na nowo, na zasadzie definicji regulującej (to taka, która biorąc pod uwagę istniejącą wcześniej definicję pojęcia charakteryzuje go na nowo; odmiennie, ale z uwzględnieniem starej definicji). Zerwać należy z pojmowaniem Szatana jako postaci chrześcijańskiego diabła. Nie stawia się tutaj więc znaku równości.

Generalnie, przed wyodrębnieniem 2 zasadniczych zrębów satanizmu filozoficznego, można powiedzieć, że Szatan dla satanisty jest pewnym symbolem. /czytaj więcej /

SATANIZM - muzyka - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:36

Szatańska muzyka
Bardzo znamiennym dla laików jest, ażeby przypinać etykietkę satanisty tym wszystkim, którzy słuchają satanistycznej muzyki. W latach 90tych minionego stulecia za satanistyczną muzykę uważano i nada się uważa, muzykę metalową i pokrewne gatunki.
Jakże to śmiesznie i bajkowo brzmi w zestawieniu do lat 70tych i 80tych, gdzie za muzykę szatana uważano takie zespoły jak Queen, Led Zeppelin czy The Beatles! Nie wspominając o takich kapelach jak Sepultura czy Metallica. Doprawdy: zabawne jest jak diabeł szybko zmienia gusta!

Satanizm - mity - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:34

czytaj więcejHistorie satanizmu można podzielić na 2 etapy: przed publikajcą bibli LaVeya i po jej publikacji.

Rok 1966 tak wiele zmienił w satanizmie, że w zasadzie można mówić o zupełnie nowej religii czy ideologii niż miało to miejsce do tej pory. Dlatego dla podkreślenia różnicy, kult istniejący do 1966 roku określa się jako czcicielstwo diabła. LaVey zerwał z diabłem, wyniósł natomiast Szatana, podnosząc go do rangi boga (w Biblii pada określenie pół-bóg) lub symbolu. /czytaj więcej /


Satanizm - raport - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:30

Jest to tłumaczenie fragmentów raportu FBI na temat powiązań okultyzmu, satanizmu i przestępczości. Autor - wysoki rangą agent FBI - udowadnia niesłuszność histerycznych oskarżeń satanistów o zorganizowaną działalność przestępczą.
-----------------------------------------
Autor: Kenneth V. Lanning
Supervisory Special Agent
Behavorial Science Instruction and Research Unit
FBI Academy Quantico,
Virginia 22135
Czerwiec 1989
Definicje

Mandejczycy – ostatni gnostycy - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:26

czytaj więcejMandejczycy – ostatni gnostycy

Mandejczyczy, ostatni przedstawiciele starożytnego gnostycyzmu, przetwali do naszych czasów w Iraku, w delcie Eufratu i Tygrysu, oraz w południowym Iranie.Kurt Rudolph w pracy GnozaG z 1977 roku podaje, że było ich wówczas około 15 tysięcy.
Muzułmanie nazywają ich sabejczykami (subba), tj. chrzcicielami. Miano to występuje także w Koranie. Pozwoliło to – również ze względu na posiadane przez nich księgi – na zaliczenie ich do religii tolerowanych przez islam. /czytaj więcej /

Voodoo - Vodoun - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:23

czytaj więcejKorzenie Voodoo zwanego także Voudoun sięgają dawnej afrykańskiej krainy Dahomej i wyznawanego tam animizmu. Na terenie obecnej Nigerii, Togo i Beninu żyły plemiona Joruba, Kongo i Fou. Stamtąd już od XVI wieku kolonizatorzy pozyskiwali niewolników do pracy na Haiti i innych wyspach Ameryki Środkowej.

 Niewolnicy z Afryki zajęli miejsce ludności indiańskiej, która nie wytrzymywała pracy na plantacjach trzciny cukrowej. W nowy świat Ameryki organizowany przez katolickich plantatorów, wchodził żywioł afrykańskich religii i obyczajów. /czytaj więcej /

Charakterystyka sekty - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:20

czytaj więcejSłowo "sekta" wywodzi się z łacińskiego "sequi" lub "sectare".

W pierwszym znaczeniu "iść za kimś", w drugim "odciąć się od kogoś". Z powyższego widać, że sekciarz to ktoś, kto idzie za jakimś nauczycielem, mistrzem duchowym, lub ktoś, kto odcina się od jakiejś pierwotnej nauki. Dziś słowo to ma raczej pejoratywne znaczenie, dlatego w literaturze używa się innych zwrotów jak np. niezależne ruchy religijne, nowe ruchy religijne, kulty, związki wyznaniowe, religie młodzieżowe. /czytaj więcej /

Skąd wzięły się nowe ruchy religijne ? - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:15

Skąd wzięły się nowe ruchy religijne ?

Historia ruchów religijnych, określanych dziś jako sekty, swe początki ma w rabinistycznym judaizmie. Określano tak wszelkie ruchy i odłamy, które sprzeciwiały się głoszonej tradycji. Słowo hairesis początkowo dotyczyło szkół prowadzonych przez niezależnych nauczycieli o wysokim autorytecie. Później nabrało pejoratywnego znaczenia. Odnosiło się ono do grupy ludzi sprzeciwiających się powszechnie przyjętym prawom.

W Nowym Testamencie wielokrotnie pojawiają się ostrzeżenia przed hairesis. Nazywano tak grupy chrześcijan wiążące się ze szkołami filozoficznymi lub żydowskie ruchy, przeciwne chrześcijaństwu.
Z czasem zaczęto tak nazywać wszystkie grupy, które odłączyły się w swej nauce od chrześcijaństwa.

Rodzaje sekt - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:12

czytaj więcejDynamiczny rozwój sekt występuje przy końcu stuleci, tym bardziej tysiącleci. W ostatnim dwudziestoleciu w poszczególnych krajach europejskich pojawiło się po kilkadziesiąt, a nawet powyżej stu nowych kultów. Pod względem formalnym i treściowym (teologicznym, socjologicznym, psychologicznym, geograficznym, historycznym, etnicznym, rasowym) istnieje wiele typów sekt. Są na ogół odpowiedzią na doktrynalne, moralne czy prawne niewłaściwości w macierzystej religii:

1. Odwołujące się do korzeni, np. w średniowieczu waldensi, a później "apostolskie wspólnoty", liczne od XIX w. w anglikanizmie i protestantyzmie kontynentalnym. Na ogół uznają siebie za Kościół ostateczny, czyli odnowiony Kościół pierwotnego chrześcijaństwa:

Kościoły Chrystusa (ok.2 milionów);

Wspólnoty Apostolskie (Wspólnoty Katolickoapostolskie - w wielu krajach, ponad 300 wspólnot w północnych Niemczech;           

Kościół Nowoapostolski - w świecie ok. 2.000.000, w Europie ok. 470.000, w tym w Niemczech ok. 400.000;
          
Wolne Wspólnoty Apostolskie, zwłaszcza w Niemczech, Holandii i Szwajcarii).


StartPoprzedni10 poprzednie strony [ 121 122 ] NastępnyKoniec
 
Trzecie Oczko
budda-0-baby.jpgbudda-0-k.jpgbudda-0-ss.jpgbudda-0-g.jpgbudda-0-14-s.jpgbudda-0-t.jpgbudda-0-i.jpgbudda-0-h.jpgbudda-0-e.jpgbudda-0-06-f.jpgbudda-0-w.jpgbudda-0-b.jpgbudda-0-tt.jpgbudda-0-u.jpgbudda-0-s.jpgbudda-0-lotos.jpgbudda-0-f.jpgbudda-0-a.jpgbudda-0-6.jpgbudda-0-c.jpgbudda-0-m.jpgbudda-0-d.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5164419 odwiedzający

 24 odwiedzających online