Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Nowości


Kobiety w Biblii: - Dalila - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:39

czytaj więcejNie wszystkie postacie kobiet pojawiające się w Biblii są czyste i dobre.

Nie brakuje i tych, których czyny nie zawsze zasługują na uznanie a czasami są wręcz karygodne. Jednak różnorodność biblijnych postaci kobiecych odzwierciedla tylko skomplikowany charakter płci pięknej. Jedną z tzw. „czarnych owiec” jest Dalila – kobieta, która pokonała niezwyciężonego Samsona. Biblijna opowieść o Samsonie i Dalili to jedna z najbardziej znanych i spopularyzowanych starotestamentowych historii.

Religie Prusów cz2 - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:33

czytaj więcejBaby w fabryce męczenników czyli o religii Prusów ciąg dalszy

Odrębnym zagadnieniem związanych z religijnością Prusów są tak tzw. „baby” – niezwykłe do dziś, w niektórych miejscach zachowane, posągi kultowe. Być może łączą się one z kultem „matki bogów”, który Prusowie, zgodnie z relacją Tacyta mieli wyznawać, kultem dodajmy bardzo powszechnym wśród Indoeuropejczyków. Wiadomo, że „baby” miały związek z kultem płodności ale również i wojny – składali im ofiary wojownicy idący do walki. Traktat dzierzgoński zawarty w 1249 r. po wielkim powstaniu pruskim, które omal nie zakończyło się klęską Krzyżaków zawierał klauzulę, że wszyscy ci Prusowie, którzy zamierzali zostać pełnoprawnymi członkami Kościoła na ziemiach podbitych przez Zakon musieli zrezygnować z odprawiania wszystkich obrzędów pogańskich, a zwłaszcza – pogrzebowych. Zobowiązani zostali w szczególności do zaprzestania palenia zmarłych i chowania ich razem z końmi i innymi zależnymi od nich ludźmi, a także bronią odzieżą i innymi przedmiotami oraz słuchania uczestniczących w pochówku Tuliszów i Ligaszów, których rola została omówiona wyżej.

Religie Prusów cz1 - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:30

czytaj więcejCo można zrobić w ze Świętą Lipką przy pomocy Świętej Siekierki
czyli o religii Prusów.

Prusowie należeli do grupy ludów bałtyckich zamieszkałych od wczesnego średniowiecza do przełomu XVI/XVII w. na obszarze obejmującym puszcze ciągnące się na zapleczu Morza Bałtyckiego od Mierzei Wiślanej do Mierzei Kurońskiej, a więc na terytorium dzisiejszego Powiśla, Warmii, Mazur, Suwalszczyzny oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Ze względu na pokrewieństwo Prusów z innymi ludami bałtyckimi takimi jak Litwini czy Łotysze ich religia wykazuje cechy wspólne charakterystyczne zresztą w ogóle dla ludów indoeuropejskich w tym w szczególności słowiańskich, z którymi wg większości badaczy łączy ich pokrewieństwo. Ze względu jednak na brak ciągłości etniczno – kulturowej ułatwiającej śledzenie przemian religijnych w obrębie danej społeczności odtworzenie, w zadowalającym stopniu, zarówno charakteru religii, doktryny, jak i samych form kultu wydaje się zadaniem niezwykle trudnym. Głównymi źródłami pozwalającymi choćby w przybliżeniu odtworzyć specyfikę religii tego wymarłego narodu są zarówno wspomniane wyżej badania porównawcze jak i wykopaliska archeologiczne, analizy onomastyczne oraz szczątkowe (i niestety mocno bałamutne) informacje zawarte w źródłach takich jak. m. in. kroniki Piotra Dusburga, Marcina Murinusa czy traktat dzierzgoński. Religia Prusów miała charakter kultu politeistycznego. Znane są imiona głównych bóstw, choć niektóre z nich uważane są za problematyczne. Znano Perkuna(sa) Curhe, Potrimpa, Okkorimpa i wielu innych. Wg Łucji Okulicz – Kozaryn bogowie nie mieli specjalnych imion, wierzono bowiem, że każdy element świata zawiera boski pierwiastek a zadaniem człowieka było uaktywnienie go i pozyskanie dla swoich działań.

Papiasz - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:25

czytaj więcejPapiasz - ok. 80 - ok. 135

Papiasz jest jednym z najstarszych chrześcijańskich pisarzy znanych nam z imienia. O jego życiu mamy bardzo skąpe informacje. Nie wiemy ani gdzie się urodził ani kiedy. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, czyli z terenów dzisiejszej Turcji. Jak dla większości jej ówczesnych mieszkańców tak i dla niego ojczystym językiem była greka. Zdaniem Ireneusza z Lyonu (autora Adversus haereses), współpracował z Polikarpem, biskupem Smyrny, portowego masta położonego na wschodnim wybrzeżu Morza Egejskiego.

Istniała tam chrześcijańska wspólnota założona jeszcze przez Pawła z Tarsu. Polikarp urodził się około roku 70, a urząd biskupa sprawował aż do smierci w roku 156.

Szamanizm z paleolitu - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:22

czytaj więcejSzamanizm jest jednym z elementów wierzeń i praktyk religijnych, opartych na animizmie. Jego początki sięgają okresu paleolitu, co najmniej 30.000 lat p.n.e.

Słowo szaman pochodzi z języka tunguskiego i oznacza - ten który jest w stanie ekstazy. Wszyscy czarownicy w religiach pierwotnych są szamanami, można uznać te dwa terminy za synonimy.

Dziś spotyka się lokalne odmiany szamanizmu u ludów obu Ameryk, Azji południowo-wschodniej, Oceanii i Afryki.

Szaman jest najczęściej wybierany przez duchy, które dają o tym znać za pomocą wizji, snów i specjalnych znaków. Jest to dar, rodzaj powołania, które uzewnętrznia się zazwyczaj już w wieku dorastania.

W wieku dorosłym manifestują się często silne cechy hermafrodytyzmu, z rozwijającymi się cechami żeńskimi, do tego stopnia, że szaman może wejść w związek z innym mężczyzną.

Totemizm - społeczny? - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:16

czytaj więcejTotemizm to zespół wierzeń oraz instytucji religijno-społecznych oparty na uznawaniu mistycznej więzi pomiędzy jednostką lub grupą, a określonym zwierzęciem, przedmiotem, rośliną lub zjawiskiem atmosferycznym, który stawał się totemem i jednocześnie godłem klanu, szczepu czy plemienia.

Zwierzę totemiczne, uważane za przodka-opiekuna grupy społecznej, jest otoczone czcią i ochroną, której służy system zakazów zwanych tabu, na przykład zakaz zabijania zwierzęcia totemicznego i zakaz spożywania go.

Słowo totem wywodzi się z jednego z języków algonkińskich (Indian Ameryki Północnej), z języka ojibwa, Indian z nad Wielkich Jezior, gdzie termin ototeman oznacza „on jest z mojego klanu”. Wprowadził go do języków europejskich angielski podróżnik L. K. Long (1791).

Religie w polsce - Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:11

W Polsce działa kilkaset wspólnot religijnych, reprezentujących większość religii i wyznań współczesnego świata. Największą grupę stanowią oczywiście Chrześcijanie. Grupę skupiającą około 8.000 wyznawców stanowią Buddyści i inne wyznania wywodzące się z Buddyzmu. Pozostali to Muzułmanie, Żydzi, Karaimi, wyznawcy religii pogańskich oraz nowych ruchów religijnych.

Powyżej 10.000 wyznawców:

Kościół rzymskokatolicki (34 mln wiernych)
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (509 tys. wiernych)
Świadkowie Jehowy (ponad 127.000 wiernych)
Kościół Ewangelicko-Augsburski (77 tys. wiernych)
Kościół grecko-katolicki (53 tys. wiernych)
Kościół Starokatolicki Mariawitów (23 tys. wiernych)
Kościół Zielonoświątkowy (21 tys. wiernych)
Kościół Polskokatolicki (19 tys. wiernych)

Początki Izraela - co na to archeologia? - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:07

czytaj więcejPoczątki Izraela - co na to archeologia?

Zadaniem archeologii Okresu Sędziów, czyli czasów poprzedzających powstanie Zjednoczonego Królestwa Izraelskiego, powinno być odnalezienie źródła nowej religii w Kanaanie - wiary w jedynego Boga Jahwe. Należałoby zacząć od przebadania ośrodków kultu wczesnego okresu epoki żelaza. W Palestynie odkryto dotąd cztery stanowiska o takim charakterze: okręg kultowy na Górze Ebal; sanktuarium w Sychem, tzw. "Stanowisko Byka" oraz sanktuarium w Tell Deir cAlla.
Czy stanowiska te służyły jako miejsca kultu wyznawcom jahwizmu? Czy analiza ich cech oraz porównanie z przekazami biblijnymi mogą wskazać na rodzaj kultu i umożliwić przypisanie ich konkretnej społeczności? Zgodnie z Biblią, wkrótce po przeprawie przez rzekę Jordan, Izraelici wznieśli na Górze Ebal pierwszy ołtarz ku czci swego boga:

Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na Górze Ebal i wapnem je pobielicie. I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Z kamieni nieociosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego.
(Ks. Pwt. 27: 2-6) /czytaj więcej /

Kemantowie - Zaginione Plemiona Izraela - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:00

czytaj więcejNa zielonych wzgórzach Etiopii żyje niewielkie plemię Kwemantów, któremu rabini odmówili przywileju uznania ich za pełnoprawnych Żydów.

Kwemantowie praktykują religię, która już na pierwszy rzut oka budzi najgłębsze zdumienie religioznawców. Jest to bowiem judaizm, lub protojudaizm, w formie jeszcze bardziej pierwotnej niż religia Felaszów. Kwemantowie wierzą, że założyciel ich religii, Anajer - przybył do Etiopii z Kraju Kanaan. Tak jak biblijny Abracham opuścił Izrael z powodu siedmiu lat nieurodzaju. Praojciec tego ludu podróżował razem z pierwszymi Felaszami.

Felaszowie - Zapomniani żydzi Etiopii - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:48

czytaj więcejTematem niniejszego wystąpienia są Felaszowie – grupa etniczno – religijna, mieszkająca do drugiej połowy XX wieku w Etiopii, a obecnie w większej części w Izraelu.

W pierwszej części wystąpienia daję krótki opis historii, religii i etnografii Felaszów. W drugiej – porównuję ich z trzema grupami, z którymi utrzymywali kontakt: żydami, chrześcijanami i Kemantami. W trzeciej – zastanawiam się nad genezą tej grupy.
Najstarsza wzmianka o Felaszach w źródłach pisanych pochodzi z kroniki cesarza ‘Amda Ş.yon (1314-1344). Dowiadujemy się z niej, że mieszkali oni w okolicach jeziora Ţana i w górach Samen i że buntowali się przeciwko cesarskiej władzy.

Satanizm - podział - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:45

czytaj więcejZ praktycznego punktu widzenia, który jest punktem wyjścia dla Mojego satanizmu, wyróżniłem kilka rodzajów satanizmu. Podział Mój oparłem na wizji głównej osoby satanizmu – Szatana.

I tak:
a) Satanizm etymologiczny (biblijny, powierzchowny, podwórkowy)
b) Satanizm La Veya (spirytystyczny, tradycyjny)
c) Satanizm racjonalny (własny, pogłębiony, nietradycyjny)


Satanizm - pisma święte - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:42

Nie ma pism świętych satanizmu. Błędem jest uważanie "Bibli Satanistycznej" za takowe. Biblia LaVeya, "Satanistyczny Rytuał", podobnie jak i inne dziełe jego czy Kościoła Szatana, są subiektywną interpretacją satanizmu. LaVey dał pewne wskazuwki, pewne załozenia podstawowe.

Każdy satanista ma prawo do indywidualnej interpretacji. Dlatego właśnie w łonie satanizmu jako ideologii czy jako religii, powstają tak przeogromne różniec doktrynalne. Tak wielkie, ze satanizm dla jednych może być religią z bustwem, a dla innych ideologią zbudowaną na symbolu Szatana.

SATANIZM - bóstwo - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:40

czytaj więcejPojęcie Szatana jest w satanizmie filozoficznym ujęte na nowo, na zasadzie definicji regulującej (to taka, która biorąc pod uwagę istniejącą wcześniej definicję pojęcia charakteryzuje go na nowo; odmiennie, ale z uwzględnieniem starej definicji). Zerwać należy z pojmowaniem Szatana jako postaci chrześcijańskiego diabła. Nie stawia się tutaj więc znaku równości.

Generalnie, przed wyodrębnieniem 2 zasadniczych zrębów satanizmu filozoficznego, można powiedzieć, że Szatan dla satanisty jest pewnym symbolem. /czytaj więcej /

SATANIZM - muzyka - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:36

Szatańska muzyka
Bardzo znamiennym dla laików jest, ażeby przypinać etykietkę satanisty tym wszystkim, którzy słuchają satanistycznej muzyki. W latach 90tych minionego stulecia za satanistyczną muzykę uważano i nada się uważa, muzykę metalową i pokrewne gatunki.
Jakże to śmiesznie i bajkowo brzmi w zestawieniu do lat 70tych i 80tych, gdzie za muzykę szatana uważano takie zespoły jak Queen, Led Zeppelin czy The Beatles! Nie wspominając o takich kapelach jak Sepultura czy Metallica. Doprawdy: zabawne jest jak diabeł szybko zmienia gusta!

Satanizm - mity - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:34

czytaj więcejHistorie satanizmu można podzielić na 2 etapy: przed publikajcą bibli LaVeya i po jej publikacji.

Rok 1966 tak wiele zmienił w satanizmie, że w zasadzie można mówić o zupełnie nowej religii czy ideologii niż miało to miejsce do tej pory. Dlatego dla podkreślenia różnicy, kult istniejący do 1966 roku określa się jako czcicielstwo diabła. LaVey zerwał z diabłem, wyniósł natomiast Szatana, podnosząc go do rangi boga (w Biblii pada określenie pół-bóg) lub symbolu. /czytaj więcej /


StartPoprzedni10 poprzednie strony [ 121 122 123 124 ] NastępnyKoniec
 
Trzecie Oczko
Epiphany_4.jpg18solovki_600.jpg0-orthodox.jpghieromonk.jpg0-orthodox3.jpgcerkiew-wawa.jpg0-marble-byzantin-cross.jpgbeeswax-wedding-candles.jpg_41097241_candle245x300ap.jpgEpiphany_5.jpgpatmos-monastery-of-st-john-sx-450.jpgwinter-2.jpgcerkiew-snieg.jpg0-orthodox4.jpg0-ortodox-cross.jpg141t.jpgEpiphany_3.jpg0-greek-bible.jpg_42773803_jerusalem416ap.jpg0-skorina_biblija.JPG0-croix-copte.jpgEpiphany_1.jpg250px-St_Basils_Cathedral-500px.jpg0-prosphore2.jpg0-metropolitan-kiev.jpgalexy-ii-of-russia-afp-photo.jpgsanok-ikonostas-mini.jpgwinter.jpg0-greek-wooden-cross.jpg0-orthodox5.jpg0-orthodox2.jpg0-byzantin-cross.jpg0-orthodox-puchly.jpg0-orthodox-communion.jpgniceneicon.jpgcerkiew-snieg-2.jpgMoscowChurch.jpg0-prosphora=bread.jpg0-prosphora-eucharist.jpgwinter-3.jpg0-greek-cross.jpg0-water-cross.jpg0-orthodox-garbarka2.jpg0-orthodox-garbarka.jpgOrtodox_Cross.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4232272 odwiedzający

 20 odwiedzających online