Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Nowości


SATANIZM - muzyka - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:36

Szatańska muzyka
Bardzo znamiennym dla laików jest, ażeby przypinać etykietkę satanisty tym wszystkim, którzy słuchają satanistycznej muzyki. W latach 90tych minionego stulecia za satanistyczną muzykę uważano i nada się uważa, muzykę metalową i pokrewne gatunki.
Jakże to śmiesznie i bajkowo brzmi w zestawieniu do lat 70tych i 80tych, gdzie za muzykę szatana uważano takie zespoły jak Queen, Led Zeppelin czy The Beatles! Nie wspominając o takich kapelach jak Sepultura czy Metallica. Doprawdy: zabawne jest jak diabeł szybko zmienia gusta!

Satanizm - mity - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:34

czytaj więcejHistorie satanizmu można podzielić na 2 etapy: przed publikajcą bibli LaVeya i po jej publikacji.

Rok 1966 tak wiele zmienił w satanizmie, że w zasadzie można mówić o zupełnie nowej religii czy ideologii niż miało to miejsce do tej pory. Dlatego dla podkreślenia różnicy, kult istniejący do 1966 roku określa się jako czcicielstwo diabła. LaVey zerwał z diabłem, wyniósł natomiast Szatana, podnosząc go do rangi boga (w Biblii pada określenie pół-bóg) lub symbolu. /czytaj więcej /


Satanizm - raport - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:30

Jest to tłumaczenie fragmentów raportu FBI na temat powiązań okultyzmu, satanizmu i przestępczości. Autor - wysoki rangą agent FBI - udowadnia niesłuszność histerycznych oskarżeń satanistów o zorganizowaną działalność przestępczą.
-----------------------------------------
Autor: Kenneth V. Lanning
Supervisory Special Agent
Behavorial Science Instruction and Research Unit
FBI Academy Quantico,
Virginia 22135
Czerwiec 1989
Definicje

Mandejczycy – ostatni gnostycy - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:26

czytaj więcejMandejczycy – ostatni gnostycy

Mandejczyczy, ostatni przedstawiciele starożytnego gnostycyzmu, przetwali do naszych czasów w Iraku, w delcie Eufratu i Tygrysu, oraz w południowym Iranie.Kurt Rudolph w pracy GnozaG z 1977 roku podaje, że było ich wówczas około 15 tysięcy.
Muzułmanie nazywają ich sabejczykami (subba), tj. chrzcicielami. Miano to występuje także w Koranie. Pozwoliło to – również ze względu na posiadane przez nich księgi – na zaliczenie ich do religii tolerowanych przez islam. /czytaj więcej /

Voodoo - Vodoun - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:23

czytaj więcejKorzenie Voodoo zwanego także Voudoun sięgają dawnej afrykańskiej krainy Dahomej i wyznawanego tam animizmu. Na terenie obecnej Nigerii, Togo i Beninu żyły plemiona Joruba, Kongo i Fou. Stamtąd już od XVI wieku kolonizatorzy pozyskiwali niewolników do pracy na Haiti i innych wyspach Ameryki Środkowej.

 Niewolnicy z Afryki zajęli miejsce ludności indiańskiej, która nie wytrzymywała pracy na plantacjach trzciny cukrowej. W nowy świat Ameryki organizowany przez katolickich plantatorów, wchodził żywioł afrykańskich religii i obyczajów. /czytaj więcej /

Charakterystyka sekty - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:20

czytaj więcejSłowo "sekta" wywodzi się z łacińskiego "sequi" lub "sectare".

W pierwszym znaczeniu "iść za kimś", w drugim "odciąć się od kogoś". Z powyższego widać, że sekciarz to ktoś, kto idzie za jakimś nauczycielem, mistrzem duchowym, lub ktoś, kto odcina się od jakiejś pierwotnej nauki. Dziś słowo to ma raczej pejoratywne znaczenie, dlatego w literaturze używa się innych zwrotów jak np. niezależne ruchy religijne, nowe ruchy religijne, kulty, związki wyznaniowe, religie młodzieżowe. /czytaj więcej /

Skąd wzięły się nowe ruchy religijne ? - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:15

Skąd wzięły się nowe ruchy religijne ?

Historia ruchów religijnych, określanych dziś jako sekty, swe początki ma w rabinistycznym judaizmie. Określano tak wszelkie ruchy i odłamy, które sprzeciwiały się głoszonej tradycji. Słowo hairesis początkowo dotyczyło szkół prowadzonych przez niezależnych nauczycieli o wysokim autorytecie. Później nabrało pejoratywnego znaczenia. Odnosiło się ono do grupy ludzi sprzeciwiających się powszechnie przyjętym prawom.

W Nowym Testamencie wielokrotnie pojawiają się ostrzeżenia przed hairesis. Nazywano tak grupy chrześcijan wiążące się ze szkołami filozoficznymi lub żydowskie ruchy, przeciwne chrześcijaństwu.
Z czasem zaczęto tak nazywać wszystkie grupy, które odłączyły się w swej nauce od chrześcijaństwa.

Rodzaje sekt - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:12

czytaj więcejDynamiczny rozwój sekt występuje przy końcu stuleci, tym bardziej tysiącleci. W ostatnim dwudziestoleciu w poszczególnych krajach europejskich pojawiło się po kilkadziesiąt, a nawet powyżej stu nowych kultów. Pod względem formalnym i treściowym (teologicznym, socjologicznym, psychologicznym, geograficznym, historycznym, etnicznym, rasowym) istnieje wiele typów sekt. Są na ogół odpowiedzią na doktrynalne, moralne czy prawne niewłaściwości w macierzystej religii:

1. Odwołujące się do korzeni, np. w średniowieczu waldensi, a później "apostolskie wspólnoty", liczne od XIX w. w anglikanizmie i protestantyzmie kontynentalnym. Na ogół uznają siebie za Kościół ostateczny, czyli odnowiony Kościół pierwotnego chrześcijaństwa:

Kościoły Chrystusa (ok.2 milionów);

Wspólnoty Apostolskie (Wspólnoty Katolickoapostolskie - w wielu krajach, ponad 300 wspólnot w północnych Niemczech;           

Kościół Nowoapostolski - w świecie ok. 2.000.000, w Europie ok. 470.000, w tym w Niemczech ok. 400.000;
          
Wolne Wspólnoty Apostolskie, zwłaszcza w Niemczech, Holandii i Szwajcarii).


Atrakcyjność niezależnych ruchów religijnych - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:52

czytaj więcejSekty reklamują się jako "jedyne rozwiązanie" problemów osobistych i społecznych, "prawdziwe" poznanie prawdy o sobie i świecie (wschodnie ruchy samoświadomości, jogi i medytacji np. Haare Kriszna, Misja Czajtanii, Kościół Scientologiczny, Transcendentalna Medytacja - TM). Proponują bardzo uproszczone (a więc nieprawdziwe) rozwiązania "wszystkich" najtrudniejszych problemów, uzdrowienie ze "wszystkich" chorób i "prawdziwe" szczęście bez cierpienia już tu, na ziemi.

Reklamują się też jako odkrywcy zagubionej czy nowo objawionej prawdy, znawcy psychiki i duchowości człowieka. Posługują się przy tym fałszywymi autorytetami, pseudonaukowymi teoriami i mitami (TM, Kościół Scientologiczny). Przedstawiają się często (dla ukrycia swych prawdziwych celów) jako grupy i organizacje chrześcijańskie, dobroczynne, terapeutyczne czy naukowe.

Sekty przedstawiają świat jako opanowany przez grzech, zło, szatana i skazany na zagładę. Jedynymi "sprawiedliwymi" są członkowie sekty i ci będą uratowani. /czytaj więcej /

Niebezpieczeństwa wynikające z przynależności do kultu - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:49

czytaj więcejCzłonkowie sekt są zwykle nietolerancyjni a czasem agresywni wobec inności, różnorodności a swoją doktrynę, formy kultu i religijności uważają za jedyne słuszne. Do swojej grupy starają się wciągnąć nowych członków skłaniając ich do porzucenia Kościoła (prozelityzm) a nierzadko do opuszczenia ich rodzin i środowiska.

Werbunek do sekt prowadzony jest przeważnie metodami nieetycznymi. Zwykle wobec nowego adepta sekta stosuje manipulację, aby ukryć prawdziwy cel zainteresowania nim. Aranżuje się "przypadkowe" spotkanie, okazuje "bezinteresowną" miłość, a członków sekty przedstawia jako wspaniałych i wyjątkowo dobrych ludzi. Ta pozorna bezinteresowność, "bombardowanie miłością", okazywanie pomocy psychicznej (kursy rozwoju osobowości) i materialnej (bezpłatne posiłki) są natychmiast wycofywane w razie braku posłuszeństwa. Kandydat do sekty poddawany jest ukrytej indoktrynacji przy zastosowaniu różnych metod manipulacji, hipnozy, a nawet działaniu narkotyków. W literaturze często określa się to "praniem mózgu", choć jest to określenie bardzo nieścisłe, jest to raczej kontrola umysłu. W werbowaniu sekty wykorzystują różne instytucje: od organizacji młodzieżowych, do szkół i gabinetów masażu, w tym również klubów psychotronicznych i kursów medycyny niekonwencjonalnej.

Ogólnoświatowe podejście do problemu sekt - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:46

czytaj więcejW Polsce zarejestrowane są 152 kościoły i związki wyznaniowe. Niektóre publikacje katolickie twierdzą, że ich liczbę należałoby podwoić, gdyż wiele ruchów religijnych rejestruje się jako fundacje lub stowarzyszenia, a część działa bez rejestracji. Dla legalizacji nowych grup kultowych przełomowe znaczenie miało przywrócenie demokracji i swobód obywatelskich (w tym religijnych) w latach 1989-90. Obecnie co roku rejestruje się kilkanaście nowych wyznań.


Wraz z wolnością pojawiły się w Polsce problemy, które nurtują też kraje zachodnie. W 1996 r. Parlament Europejski wydał rezolucję "W sprawię ruchów kultowych w Europie". Czytamy w niej: "Dostrzegając międzynarodowy charakter pewnych ruchów kultowych (...), jak też fakt, że ruchy te angażują się w działalność niedozwoloną lub wręcz przestępczą (...), a do takich zalicza się: znęcanie się, wykorzystywanie seksualne, bezprawne zatrzymanie, niewolnictwo, zachęcanie do działań agresywnych, propagowanie idei rasistowskiej, oszustwa podatkowe, nielegalny obrót pieniędzmi, przemyt broni i narkotyków, pogwałcenie prawa do pracy, nielegalne praktyki medyczne itd. (...)- wzywa sie kraje członkowskie do zagwarantowania skutecznej działalności władzy sądowniczej, policji, współpracy międzynarodowych organów ścigania, do zaniechania wydawania automatycznych zezwoleń i przyznawania statusu religijnego zwłaszcza w tych przypadkach, gdzie rzekoma działalność religijna jest osłoną procederu przestępczego". /czytaj więcej /

Nowożytny pirytyzm - fotografowanie duchów - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:38

czytaj więcej Spirytyzmem, od łacińskiego spiritus – duch, nazywa się pogląd uznający istnienie duchów oraz dusz zmarłych i możliwość kontaktu z nimi, najczęściej przy pomocy mediów, czyli osób szczególnie w tej dziedzinie uzdolnionych. W czasie tak zwanego seansu spirytystycznego przywołany duch przekazuje medium jakieś słowa, pouczenia, rady, orędzia, a medium przekazuje je zainteresowanym osobom.

To bardzo stara praktyka, szamani i czarownicy w religiach pierwotnych kontaktują się z duchami, Babilończycy wierzyli, że mogą oglądać duchy w ofiarnym ogniu, w Grecji znajdowały się świątynie poświęcone nekromancji, czyli kontaktowi ze zmarłymi.

W Księdze Powtórzonego Prawa został sformułowany zakaz porozumiewania się z duchami i zmarłymi. Biblia zabrania, ale wcale nie neguje takiej możliwości (przypadek wywoływania ducha Samuela przez czarownicę z Endor). /czytaj więcej /

Historia Nowego Testamentu - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:22

czytaj więcejPapyrus 457 (P52) - Kilka słów do historii Nowego Testamentu - 1


Badaniem tekstu Biblii z naukowego punktu widzenia, jego interpretacją, krytyką i historią zajmuje się biblistyką, jest to zespół dyscyplin obejmujących: hermeneutykę biblijną, egzegezę biblijną, teologię biblijną, historię starożytną, filologię biblijną, archeologię biblijną oraz kilka nauk pomocniczych.

Najważniejszą instytucją i wyrocznią we wszystkich sprawach spornych, odnośnie Biblii, jest Papieski Instytut Biblijny, Pontificium Institutum Biblicum, rzymska wyższa uczelnia kościelna kształcąca specjalistów w dziedzinie biblistyki, działająca od 1909. /czytaj więcej /

Religie pierwotne - Wstęp - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 17:12

czytaj więcejReligiami pierwotnymi nazywamy najstarsze wierzenia religijne, rekonstruowane na podstawie świadectw archeologicznych. Co prawda, z braku wystarczającej dokumentacji nie wiemy jak naprawdę one wyglądały, jak się kształtowały, ani jaka jest ich geneza, niemniej na podstawie obserwacji, tych religii, które się do dziś zachowały i reprezentują według badaczy stadium najbardziej pierwotne, można snuć różne przypuszczenia. Najstarsze ślady wierzeń religijnych pochodzą z paleolitu i związane były z ceremoniałami pogrzebowymi, wiarą w życie pozagrobowe, kultem płodności i wiarą w istnienie duszy i duchów.

Jeszcze 8.000 lat temu był to jedyny znany system religijny na świecie, trwający dopóki człowiek praktykował gospodarkę zbieracko-łowiecką, prowadził wędrowny tryb życia i wszystkie swoje tradycje przekazywał ustnie. /czytaj więcej /

Animizm - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 17:04

czytaj więcejAnimizm to wiara w duszę i duchy, przypisywanie duszy ludziom, zwierzętom, roślinom, a czasami nawet przedmiotom martwym i zjawiskom.

Pojęcie animizmu stworzył brytyjski antropolog Edward Burnett Tylor (1832-1917) w latach 70 XIX wieku i stworzył w religioznawstwie teorię, według której wiara w duchy jest niezbędnym minimum do powstania religii i była najwcześniejszym stadium jej rozwoju. Tylor zaprezentował tą teorię w pracy zatytułowanej „Primitive Culture” (1871), przetłumaczonej na polski pod tytułem „Cywilizacja pierwotna” (1896–98).

StartPoprzedni10 poprzednie strony [ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ] NastępnyKoniec
 
Trzecie Oczko
62-tefilimTallit.jpg62-tora.jpg62-chalka.jpg62-talit.jpg62-tanah.jpg62-tallit-prayer.jpg62-hebrew.jpg62-shofar.JPG62-menora-2.jpg62-Hanukkah.jpg62-skull-cap.jpg62-hanuka.jpg62-menora.jpg62-hasyd.jpg62-szofar.jpgtorah-verse.jpg62-judaizm.jpg62-gwiazda.jpg62-mezuzah.jpg62-torah.jpg62-korona.jpg62-Hasidic chicken.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4772135 odwiedzający

 28 odwiedzających online