Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Nowości


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 24/04/2022 @ 00:02

czytaj więcej

Hymn mistyczny
Niechaj cała natura świata słucha tego hymnu.
Otwórz się, ziemio!
Niechaj wszystko żródlisko deszczów otworzy się przedemną!
Niechaj drzewa się nie poruszają!
Śpiewać będę Pana stworzenia, Pana Wszystkości, Jedynego!

/ czytaj więcej /

 


Azja - Bliski Wschód - autor : Rel-Club 21/04/2022 @ 07:16

czytaj więcej

Religia Babilończyków i Asyryjczyków
Historia rozwoju religii Babilończyków i Asyryjczyków zależała naturalnie w dużym stopniu od charakteru populacji wczesnej Babilonii. Nie ma praktycznie żadnych wątpliwości, iż Sumero-Akadyjczycy byli ludem niesemickim o względnie jednolitym rodzie. Kraj ich pochodzenia jest wciąż nieznany, jednakże za całkiem prawdopodobne można uznać pokrewieństwo z narodowością mongolską i turecką, wywodzące się sprzed wieków, a może nawet mileniów.

/ czytaj więcej /

 


Filmoteka II - autor : Rel-Club 19/04/2022 @ 04:09

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 4
/ zobacz więcej /
 

Chrześcijaństwo - Chrystianizacja Polski - autor : Rel-Club 15/04/2022 @ 07:29

czytaj więcej

Początki Kościoła w Polsce za panowania Mieszka I
Chrzest księcia Mieszka I w 966 roku zapoczątkował szybki proces chrystianizacji tworzącego się społeczeństwa polskiego. Jej długotrwałe konsekwencje, ujawniające się z upływem dziesięcioleci i stuleci, trudno przecenić. Wyznaczają one istotne cechy naszego społeczeństwa i jego kultury, określając jego przynależność do cywilizacji chrześcijańsko-europejskiej.

/ czytaj więcej /

 


Bibliografia 25 - autor : Rel-Club 12/04/2022 @ 07:43

czytaj więcej
Bibliografia 25
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat kultów cargo, buddyzmu zen, satanizmu, geografii religii i inne.
W tej chwili mamy 500 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkanaście w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

Religia Skinnera - autor : Rel-Club 09/04/2022 @ 05:15

czytaj więcej

CZYM JEST DLA MNIE RELIGIA?
Wzrastałem w kulturze umiarkowanie religijnej. Przez wiele lat chodziłem do prezbiteriańskiej szkoły niedzielnej, gdzie miły i liberalny nauczyciel zapoznawał nas, sześciu chłopców, z naukami Kościoła opartymi głównie, jeśli dobrze pamiętam, na Pięcioksięgu.

/ czytaj więcej /

 


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 07/04/2022 @ 08:38

********************
Po co tyle gadać o Bogu? Wszystko co się o nim powie jest nieprawdą.
*

Mistrz Eckhart (ok. 1260–1327/8)
********************

/ czytaj więcej /


Chrześcijaństwo - Papieże - autor : Rel-Club 05/04/2022 @ 22:44

czytaj więcej

Papieże i cesarze
W 313 roku w Mediolanie Konstantyn, który po zwycięstwie odniesionym rok wcześniej nad swym rywalem Maksencjuszem panował wówczas na Zachodzie, ogłosił dekret, w którym dopuszczał możliwość publicznego wyznania religii chrześcijańskiej. W ten sposób stawała się ona, na równi z innymi, uznawana za dozwoloną.

/ czytaj więcej /

 


Religia a psychologia - autor : Rel-Club 04/04/2022 @ 15:31

czytaj więcej

Konwersja religijna
Konwersję religijną można określić jako zmianę (o różnym stopniu dramatyzmu) w przekonaniach i zachowaniach religijnych jednostki. Zmiana ta może być wywołana bądź odrzuceniem dotychczasowych przekonań religijnych i wyborem nowych, bądź pełnym uświadomieniem sobie znaczenia i konsekwencji poglądów dotychczasowych.

/ czytaj więcej /

 


Fonoteka - autor : Rel-Club 01/04/2022 @ 01:37

Polecamy:
Radio Naukowe
Kto, kiedy i po co napisał Biblię?
/ zobacz więcej /
 

Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 29/03/2022 @ 08:31

czytaj więcej

Unia Brzeska
W tym samym czasie, gdy nad Sołonicą rozstrzygały się losy największego przed Chmielnicczyzną powstania kozackiego, w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) zapadały decyzje, które miały w jeszcze większym stopniu wywrzeć swoje piętno na dalszych losach Ukrainy. Tym razem szło wprawdzie o sprawy wiary, ale u ich podłoża stały interesy gospodarcze, społeczne i polityczne państwa polskiego.

/ czytaj więcej /

 


Religioznawstwo - Religia - autor : Rel-Club 25/03/2022 @ 00:07

czytaj więcej

Religia obywatelska
Zjawisko religii obywatelskiej badano zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Było ono bardzo różnie rozumiane przez naukowców. Część z nich określało religię obywatelską jako „transcendentną uniwersalną religię narodową”, inni uważali, że to „religijny nacjonalizm”, „wiara w demokrację”, „protestancka obywatelska pobożność”, czy też „czwarta główna religia w USA” (obok protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu).

/ czytaj więcej /

 


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 21/03/2022 @ 10:46

czytaj więcej

Święta przestrzeń
We wszystkich religiach ważną rolę w rozwoju wierzeń odgrywały elementy środowiska przyrodniczego. Truizmem byłoby przypominać, że pierwotną świątynią człowieka była Natura. Jednym z zadań badawczych geografii religii jest analiza rozmieszczenia przestrzennego ośrodków kultu w nawiązaniu do poszczególnych elementów środowiska. Dotyczy to zarówno geograficznych przesłanek lokalizacji ośrodków, jak i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju tego rodzaju centrów.

/ czytaj więcej /

 


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/03/2022 @ 07:49

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 3
/ zobacz więcej /
 

Chrześcijaństwo do 325 roku - autor : Rel-Club 15/03/2022 @ 10:50

czytaj więcej

Chrześcijaństwo a kultura grecka
W wykładach nie podejmę się przeciwstawienia sobie religii i kul­tury jako dwóch heterogenicznych form ludzkiego umysłu, jak mogłoby się wydawać na podstawie tytułu. Byłoby to uzasadnione zwłaszcza w naszych czasach gdy teologowie - jak Karl Barth i Brunner - podkreślają fakt, że religia nie jest podrzędnym elementem cywilizacji, co z góry zakładali liberalni teologowie starej szkoły, jednym tchem wymieniając sztukę, naukę i religię.

/ czytaj więcej /

 


StartPoprzedni [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 następne stronyNastępnyKoniec
 
Trzecie Oczko
budda-0-g.jpgbudda-0-s.jpgbudda-0-6.jpgbudda-0-06-f.jpgbudda-0-u.jpgbudda-0-m.jpgbudda-0-ss.jpgbudda-0-w.jpgbudda-0-t.jpgbudda-0-a.jpgbudda-0-14-s.jpgbudda-0-c.jpgbudda-0-h.jpgbudda-0-b.jpgbudda-0-lotos.jpgbudda-0-e.jpgbudda-0-d.jpgbudda-0-i.jpgbudda-0-baby.jpgbudda-0-f.jpgbudda-0-tt.jpgbudda-0-k.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5223126 odwiedzający

 55 odwiedzających online