Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Chrześcijaństwo - Kościoły Wschodnie - autor : Rel-Club 21/01/2022 @ 07:12

czytaj więcej

Maronici
Wczesne dzieje chrześcijaństwa na terenie Libanu nie są dobrze znane. Legenda głosi, że to sam św. Piotr Apostoł jako pierwszy posiał ziarna nowej wiary pomiędzy Fenicjanami i przyłączył ich do dawnego patriarchatu w Antiochii. Chociaż nie było to niemożliwe, jednak ta interpretacja początków chrześcijaństwa w Libanie musi pozostać w sferze zwykłych domysłów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a architektura - autor : Rel-Club 17/01/2022 @ 04:25

czytaj więcej

Początki architektury w Polsce
W połowie X wieku powszechnie stosowanym materiałem było drewno. Puszcze porastające obszar ówczesnej Polski dostarczały budulca w dostatecznej ilości. Z niego powstawały osady, umocnienia grodów i gontyny słowiańskich bogów. Właśnie one budziły największy podziw kronikarzy. Thietmar podkreśla, że świątynia w Radogoszczy „zbudowana była z drewna misternie i ściany miała rzeźbione w przedziwny sposób".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 13/01/2022 @ 07:41

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 1
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 09/01/2022 @ 06:59

czytaj więcej

Czary i czarownice
Zjawiskiem powszechnie znanym niemal u wszystkich ludów na różnych kontynentach była, a niekiedy jest jeszcze dziś, wiara w możliwość wyrządzania zła przy pomocy czarów. W zależności od stopnia rozwoju kultury, religii, tradycji, zwyczajów, a także specyfiki geograficznej, gospodarczej i społecznej, wierzenia te przybierają odmienny charakter. Dość powszechną była zasada, że osoby szkodzące innym przy pomocy czarów należy karać.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 05/01/2022 @ 06:30

czytaj więcej

Kult Kybele w Rzymie
W napisanej około 590 roku ósmej księdze hagiograficznego dzieła o cudach Grzegorz z Tours opowiada o pewnym zdarzeniu, którego świadkiem był Simplicius, biskup Autun w Galii, żyjący na przełomie IV i V wieku (zmarł w 418). Biskup miał zwyczaj odbywać długie spacery wśród pól i winnic otaczających miasto. Pewnego dnia podczas takiej wycieczki spotkał tłum zawodzących i podrygujących w rytmicznym tańcu ludzi, którzy oprowadzali po polach posąg bogini umieszczony na wozie zaprzężonym w woły. Celem tej dziwnej procesji było zapewnienie miejscowym rolnikom dobrych zbiorów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 01/01/2022 @ 16:00

Religie w cyfrach

Bułgaria jest krajem w większości chrześcijańskim (61%), dominującym wyznaniem jest prawosławie (59,4%). Drugą co do wielkości religią jest islam (7,8%). Nie przyznaje się do żadnego wyznania 27,4% obywateli, a 3,7% deklaruje jako niereligijni.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a architektura - autor : Rel-Club 27/12/2021 @ 17:17

czytaj więcej

Paestum
Posejdonia (z łacińska Paestum) założona zo­stała w połowie VII wieku przez Dorów, których Achajowie wyrzucili z Sybaris. Miasta greckie w Italii, podobnie jak w Grecji macierzystej, wal­czyły między sobą zażarcie o hegemonię. Były tak­że próby zjednoczenia południowej Italii, na za­sadzie związku miast. Ideę tę mieli realizować — jak przypuszczają uczeni na podstawie dowodów numizmatycznych — pitagorejczycy z Krotonu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Papieże - autor : Rel-Club 21/12/2021 @ 16:01

czytaj więcej

Leon X - droga na tron
Lorenzo de’ Medici miał trzech synów: Piotra, Giovanniego i Giuliana. O pierwszym mówił, że głupi, o drugim, że mądry, a o trzecim, że dobry, ów drugi urodził się 11 grudnia 1475, a ponieważ był mądry, więc Magnifico przeznaczył go jeszcze w kolebce na kardynała, a jeżeli okoliczności sprzyjać będą, na papieża. Zaledwie też chłopak siódmy rok skończył, wystrzyżono mu tonsurę na głowie, a Lorenzo już wtedy zwrócił się do Ludwika XI, króla francuskiego, aby jego ulubieńcowi nadał jaką prebendę, oczywiście odpowiednią wysokiemu rodowi Medyceuszów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Prawosławie - autor : Rel-Club 17/12/2021 @ 10:35

czytaj więcej

Prawosławie w Polsce
„Na sto lat przed Mieszkiem, za Popiela czasu, opowiadane było i krzewiło się chrześcijaństwo w Polszcze — pisał w VII tomie swych Listów Joachim Lelewel. — A dwaj do dworu Popiela nie puszczeni, co gościnę u Piasta naleźli, byli Wiznog i Osław, Metodija uczniowie, Ewangelii opowiadacze”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 24 - autor : Rel-Club 13/12/2021 @ 17:27

czytaj więcej
Bibliografia 24
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat buddyzmu, hinduizmu, religii Germanów, chrześcijaństwa i inne.
W tej chwili mamy 480 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a psychologia - autor : Rel-Club 09/12/2021 @ 11:28

czytaj więcej

Po końcu świata
Chciałbym teraz opisać mój ulubiony przykład badań, ilustrujących niezwykłą moc społecznego dowodu słuszności. Badania te posłużyły się, doskonałą, choć zbyt rzadko używaną przez psychologów metodą "obserwacji uczestniczącej" (polegającej na uczestnictwie badacza w jakimś naturalnie występującym procesie społecznym). Uzyskane w nich wyniki mogą być przedmiotem zainteresowania nie tylko psychologów, ale nawet historyków i teologów, a co najważniejsze - pokazują one, jak sami, z własnej woli posługujemy się społecznymi dowodami słuszności, aby uwierzyć w to, w co wierzyć pragniemy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - autor : Rel-Club 05/12/2021 @ 02:23

czytaj więcej

Nowe religie w Polsce
Świadkowie Jehowy
Wyznanie powstało w roku 1870 w USA. Założycielem jego był Charles Taze Russel, który, nie mogąc pogodzić się z powszechnie uznawanymi naukami Kościołów, zaczął wraz z niewielką grupą osób regularnie studiować Biblię. Studiowanie Biblii (połączone z odrzuceniem tradycji religijnych) do dziś stanowi podstawowy obowiązek religijny świadków Jehowy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 01/12/2021 @ 12:07

Polecamy film:
Gregorio Allegri - Miserere mei, Deus
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 27/11/2021 @ 10:22

czytaj więcej

Yggdrasil, Drzewo Świata
W krajach północnych lata są krótkie, a zimy długie i mroźne. Życie jest ciągłą walką z bezlitosną przyrodą: z chłodem i mrokiem, ze śnieżycami i lodem zimy, z przejmującym wiatrem, z nagą skałą, której nie porasta żadna zieleń, z grozą wiejącą od ciemnych gór i głębokich parowów, rozbrzmiewających wyciem wilków. Ludzie, którzy tam żyli w zaraniu dziejów, musieli być silni i wytrzymali, aby w ogóle przetrwać.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Zakony - autor : Rel-Club 23/11/2021 @ 07:06

czytaj więcej

Zakony Rycerskie
Geneza zakonów rycerskich wiąże się ściśle z dziejami średniowiecznych wypraw krzyżowych. Rzec by można, że owe bractwa mnichów-rycerzy powstały jako swego rodzaju uboczny produkt pierwszej wyprawy krzyżowej, rozpoczętej w 1096 r. z inicjatywy papieża Urbana II, a zakończonej zdobyciem Grobu Świętego i utworzeniem w 1099 r. „łacińskiego” państwa na Bliskim Wschodzie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a muzyka - autor : Rel-Club 19/11/2021 @ 08:56

czytaj więcej

Początki muzyki polifonicznej w Polsce
Znany polski muzykolog, profesor Mirosław Perz z Uniwersytetu Warszawskiego kilkanaście lat temu postanowił odpowiedzieć na ambitnie postawione pytanie: czy znano w średniowiecznej Polsce wielką twórczość muzycznej szkoły paryskiej Notre Dame z XII i XIII wieku? W tym śmiałym pytaniu zawiera się bardzo wiele, zważmy bowiem, że chodzi tu ni mniej ni więcej, a o muzyczne więzi z najbardziej ekskluzywnymi i zarazem wyjątkowo skomplikowanymi zjawiskami kultury średniowiecznej, i to w czasach, gdy hordy tatarskie pustoszyły polskie ziemie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 15/11/2021 @ 17:16

Z życia wzięte

Połowa Amerykanów uważa, że Sodoma i Gomora to biblijne małżeństwo; a dwie trzecie jest zdania, że fraza: „Bog pomaga tym, którzy pomagają sobie" (autorstwa Benjamina Franklina) to jedno z dziesięciu przykazań.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 11/11/2021 @ 00:07

czytaj więcej

Wierzenia Słowian
Jeżeli bardzo słabo znamy historyczny proces krystalizowania się plemion i związków plemiennych w dorzeczach Odry i Wisły, a także warunki, w jakich się on dokonywał, to jeszcze trudniej jest nam dostępna sfera życia duchowego naszych przodków w epoce przedchrześcijańskiej, a w szczególności więzi duchowe, jakie łączyły większe i mniejsze wspólnoty. A są one nie mniej ważne, niekiedy wręcz ważniejsze, niż materialne uwarunkowania egzystencji.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 07/11/2021 @ 00:46

czytaj więcej

Religie Indii
Czy hinduizm to religia, kultura, czy też - jak powiedziałoby wielu Indusów - sposób życia? Łączy on wszystkie te trzy aspekty, ale to, co na Zachodzie uznano by za granicę między sferą sacrum i profanum, nie znajduje zastosowania w tradycji hinduistycznej. Wiele świętych tekstów hinduskich ma wskazywać wyznawcy duchową drogę do wyzwolenia się z powtarzającego się cyklu życia i śmierci, ale wiele innych aspektów hinduskiego życia i obrzędów nie prowadzi wprost do takich transformacji, lecz jest postrzegane jako sposób poprawy życia na ziemi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 04/11/2021 @ 00:11

Polecamy film:
Luter (film fabularny)
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestantyzm - autor : Rel-Club 31/10/2021 @ 00:38

czytaj więcej

Reformacja w Niemczech
Marcin Luter urodził się w Eisleben w Saksonii w 1483 r. Rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Erfurcie, ale porzucił je i wstąpił do zakonu augustianów (1505). Już jako mnich studiował teologię na uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie w 1512 r. otrzymał tytuł doktora i został profesorem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - październik - autor : Rel-Club 27/10/2021 @ 07:40

31 października

Kościół protestancki będzie obchodził Święto Reformacji. Tego dnia w roku 1517 Marcin Luter ogłosił 95 tez potępiających handel odpustami, które przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze, czym zapoczątkował reformację.


/czytaj więcej - ważne daty w październiku/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 23/10/2021 @ 00:04

czytaj więcej

Arianizm w Hiszpanii
Od dawna zakłada się, że Wizygoci dochowali wiary ariańskiej, którą przyjęli w znacznym stopniu przez przypadek. Arianizm był dominującą teologią wschodniego cesarstwa w momencie, kiedy Wizygoci przeszli na chrześcijaństwo w IV w. Arianizm miał pomóc im rozbudzić poczucie odrębności od ludności iberorzymskiej, niemal w całości katolickiej. Z czasem jednak wyznanie stało się znacznie mniej istotnym czynnikiem decydującym o poczuciu tożsamości.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 19/10/2021 @ 01:46

********************
Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna.
*

Seneka Młodszy
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Madziarzy - autor : Rel-Club 15/10/2021 @ 21:14

czytaj więcej

Wierzenia Prawęgrów
Ugrofinowie - dawniej liczne narody, dość bitne i przedsiębiorcze, zajmujące ogromne przestrzenie - dziś stanowią niewielki ułamek procentu w skali ludności Ziemi i w dodatku żyją bądź na krańcach Europy (Finowie), bądź w poczuciu odrębności narodowej i kulturowej (Węgrzy). Liczba Ugrofinów wynosi obecnie około 20 milionów ludzi, mówiących 19 językami, w tym 10,5 miliona Węgrów i 4 miliony Finów.
Spośród Ugrofinów największą karierę zrobili Węgrzy, którzy w średniowieczu stworzyli jedno z najbardziej liczących się państw Europy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
bocca.jpg0-garni.jpg0-ara-p.jpg0-tempio_di_minerva_assisi.jpg0-panteon.jpg0-Apollo Sol.jpg0-janus.jpg0-sol-invictus-1.jpg0-lupa.jpg0-lararium.jpg0-Mitreo_Ostia.jpg0-nimes-the-maison-carree.jpg0-satiro-danzante.jpg0-westalka.jpg0-bacchus.jpg0-scul.jpg0-mitra.jpg0-maisone-carree-2a.jpghades.jpgTemplo_de_Augusto_Pula.jpg0-Columns-Nimes.JPG0-Vestal_Palatino.jpg0-Suovetaurile_Louvre.jpg0-lararium2.jpgjuno.png0-Clipeus_Helios_Terme.jpg0-meduza.jpg0-maison-carree.jpg0-august.jpg0-panteon2.jpg0-Tempio_di_Iside.JPG0-Ara_Pacis_Rom.jpg0-La_Maison_carree.JPG0-lar.jpg0-telllus.jpeg0-TempioVesta.jpg0-ap6.jpg0-cupid-pom.jpg0-aura_velificans_su_cigno.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4865589 odwiedzający

 67 odwiedzających online