Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Cytaty - autor : Rel-Club 06/08/2022 @ 00:31

********************
Moż​na być re​li​gij​nym bez Boga.
*

Osho
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Apokryfy - autor : Rel-Club 02/08/2022 @ 01:00

czytaj więcej

RAPORT PIŁATA
Do Tyberiusza Cezara:
Szlachetny Władco!
W ostatnich kilku dniach miały miejsce wydarzenia w powierzonej mi prowincji, które przybrały taki charakter, iż uważam za właściwe opisać szczegóły, jak one następowały jedne po drugich. Nie dziwiłoby mnie wcale, aby z biegiem czasu wynik tychże oddziałał na losy naszego narodu i zdaje się, że bogowie przestali okazywać swe łaski, a nawet mogę powiedzieć: Przeklęty ten dzień, w którym objąłem rządy nad Judeją po Walerianie Gracjuszu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 30/07/2022 @ 22:53

czytaj więcej

Pierwsza uczta
Od początku chrześcijaństwa trwały spory, w jakim wieku wolno po raz pierwszy przyjąć Komunię świętą. Specjalną katechezę pierwszokomunijną Kościół wprowadził dopiero w XVI w. Pierwsi chrześcijanie, dorośli i dzieci, przyjmowali łącznie trzy sakramenty: chrzest, Komunię i bierzmowanie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 26 - autor : Rel-Club 26/07/2022 @ 22:44

czytaj więcej
Bibliografia 26
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, hermetyzmu, katolicyzmu, religii Dogonów i inne.
W tej chwili mamy 520 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkanaście w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 22/07/2022 @ 22:55

czytaj więcej

Wierzenia plemion prapolskich
Rok 966, rok oficjalnego przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa, jakkolwiek z pewnością w życiu religijnym przełomowy, nie był żelazną, szczelną przegrodą między przeszłością a przyszłością. Z jednej strony chrześcijaństwo przenikało na ziemie Polski od dziesiątków lat, z drugiej strony pogaństwo utrzymywało się jeszcze bardzo długo po roku 966. Wszak należy się liczyć z przenikaniem chrześcijaństwa do Małopolski już koło 880 roku, jak się to wnosi ze wzmianki w Żywocie św. Metodego; musimy się z nim liczyć także na Śląsku, który, podobnie jak Małopolska, należał jakiś czas do chrześcijańskich Czech, zanim został podbity przez Piastów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/07/2022 @ 07:43

Polecamy film:
Narodziny Diabła
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Religia - autor : Rel-Club 15/07/2022 @ 20:15

czytaj więcej

O religji społecznej.
Z początku ludzie nie mieli innych królów prócz bogów, innego rządu prócz teokratycznego. Rozumowali oni jak Kaligula i wówczas rozumowali słusznie. Potrzeba długiej zmiany uczuć i pojęć, ażeby człowiek mógł zdecydować się obrać podobnego do siebie człowieka za pana i pochlebiać sobie, że mu z tem będzie dobrze.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 11/07/2022 @ 19:47

czytaj więcej

Symbolika koła
Zdaniem niektórych autorów w dalekiej przeszłości rozpowszechnione było stosowanie kół koncentrycznych jako znaków w rachubie czasu i wiąże się to z pojmowaniem czasu jako kręgu (cyklu) zamkniętego. Do takiego wyobrażenia w tym przedmiocie rzeczywiście nietrudno było dojść.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 08/07/2022 @ 20:26

********************
Quem deus vult perdere, dementat prius
Kogo Bóg chce pokarać, temu rozum odbiera
*

Owidiusz
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 800 do 1500 r. - autor : Rel-Club 04/07/2022 @ 14:01

czytaj więcej

Chrystianizacja Wielkich Moraw
Badania archeologiczne wykazują istnienie na Morawach wysokiej kultury materialnej i dużego zróżnicowania majątkowego. W Mikulcicach i dawnym Velebradzie (obecnie Stare Mesto w okolicy miejscowości Uherske Hradiste) odkryto wspaniałe zabytki architektoniczne w postaci resztek okazałych kościołów kamiennych w stylu bizantyjskim, sięgających pierwszej połowy IX w.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a seks - autor : Rel-Club 30/06/2022 @ 12:03

czytaj więcej

Niechrześcijańskie korzenie chrześcijańskiego pesymizmu seksualnego
Nie jest tak, że to chrześcijaństwo narzuciło wesołemu, hołdującemu uciechom ciała i zmysłów pogaństwu ideał ascezy i panowania nad popędami. Niechęć do spraw ciała i pesymizm seksualny są raczej dziedzictwem antyku, dziedzictwem, które do dziś przechowuje zwłaszcza chrześcijaństwo.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 26/06/2022 @ 17:48

czytaj więcej

Prozelityzm w judaizmie
Ogólnie uważa się, że religia żydowska nigdy nie oddawała się prozelityzmowi, a gdy od czasu do czasu jakiś nie-Żyd dołącza do grona „narodu wybranego”, zostaje tam przyjęty z niechęcią. Słynne zdanie z Talmudu „Konwertyci w Izraelu są niczym łuszczyca” jest cytowane we wstępie każdej próby dyskusji i zgłębienia tematu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 23/06/2022 @ 08:20

Polecamy:
Radio Naukowe
Czy religia przetrwa w Europie?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 19/06/2022 @ 12:45

czytaj więcej

PATROLOGIA
PATROLOGIA - (gr. pater - ojciec, logos - nauka) jest częścią historii literatury chrześcijańskiej, obejmującą autorów starożytnych, którzy zajmowali się teologią (wg J. Quastena).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 16/06/2022 @ 23:20

czytaj więcej

Świat hinduizmu
Na obszarze dziesięciokrotnie większym od Polski mieszka w Indiach około 740 min osób. Jest to aż 15 proc. ludności świata (tylko Chiny mają więcej, gdyż 23 proc). „Co roku przybywa nam 12 min ludzi — powiedziała polskim dziennikarkom premier Indira Gandhi — w ciągu trzech lat przybędzie nam tylu obywateli, ilu liczy cała Polska".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 13/06/2022 @ 18:08

czytaj więcej

Islamizacja Czarnej Afryki
Religia zapoczątkowana przez proroka Muhammada przenikała do Czarnej Afryki z rozmaitym natężeniem i w różnych okresach historycznych. Obecna Republika Sudanu oraz Afryka Północno-Wschodnia (tak zwany Róg Afryki) i Wschodnia należą do tych obszarów, które najwcześniej zetknęły się z wpły­wami islamu. Kiedy zwolennicy Proroka byli prześladowani w Mekce przez Kurajszytów, Muhammad miał ich skierować do Etiopii.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 10/06/2022 @ 07:35

********************
Po czym Bóg im (mężczyźnie i niewieście) błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem».
*

Biblia, Stary Testament - Księga Rodzaju (1:28—29)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 06/06/2022 @ 21:13

czytaj więcej

Staropolski antyklerykalizm
„Ośmielasz się ograbiać świątynie możnego Boga, ważysz się ozdabiać złotem kochanki (…) polujesz, upijasz się, oddajesz miłostkom, troszczysz się o stajnię, a opłaty kościelne, dochód z mszy i skarbony trwonisz na ladacznice i na chełpliwie okazale strojnych żołdaków” – w takich oto słowach karcił Sebastian Klonowic biskupów niegodnych zajmowanego stanowiska

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Animizm - autor : Rel-Club 02/06/2022 @ 23:06

czytaj więcej

Animizm Tylora
Pierwszym warunkiem w systematycznem badaniu religii ras niższych jest ustalenie najprostszego określenia religii. Jeżeli określenie to ma obejmować wiarę w bóstwo najwyższe, w sąd po śmierci, albo czczenie bałwanów, składanie ofiar i zwykłe rozpowszechnione na świecie nauki i obrządki, to wyłącza ono w istocie niektóre szczepy z rzędu posiadających religię.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 30/05/2022 @ 16:26

czytaj więcej

Cud
Na pierwszy rzut oka cud jest niemal równie dawny jak ludzkość. Niezależnie od wyznawanej religii i zamieszkiwanego przez siebie obszaru geograficznego człowiek zawsze pragnął przekroczyć granice swojego świata, lecz nie mogąc zrozumieć tego, czego nie ogarniał zmysłami i bezpośrednią refleksją, chciał znaleźć jego właściwe uzasadnienie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 26/05/2022 @ 04:30

Polecamy film:
Istnienie Boga
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 22/05/2022 @ 23:25

czytaj więcej

Raj
Raj był to zrazu i przez długi czas raj ziemski. Wśród większości autorów epoki patrystycznej — do VI, a nawet do VIII wieku naszej ery — wyraz raj bez przymiotnika oznacza w zasadzie ogród rozkoszy, gdzie także krótko przebywali Adam i Ewa.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Mormoni - autor : Rel-Club 19/05/2022 @ 17:09

czytaj więcej

Powstanie Mormonów
Jak podają źródła mormońskie i nie-mormońskie, Jo­seph Smith, założyciel religii mormońskiej, pochodził z rodziny przesiąkniętej magią. Różdżki, kamienie jas­nowidzące i magiczne pergaminy stanowiły część ich codziennego życia.
Jeszcze do niedawna praktyki magiczne czy wierzenia Josepha Smitha nie budziły większej uwagi uczonych. Ale w 1987 roku D. Michael Quinn, absolwent Yale i profesor historii Brigham Young University, opub­likował pracę Early Mormonism and the Magie World View.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 16/05/2022 @ 07:27

********************
W Wielkim Tao nie ma żadnego Wczoraj, żadnego Jutro, żadnego Dzisiaj.
*

Sengstan - trzeci patriarcha zen
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a halucynogeny - autor : Rel-Club 12/05/2022 @ 04:22

czytaj więcej

Ludzie-muchomory
Szaman lub szamanka to eksperci w dziedzinie religii, którzy idąc za swoim powołaniem łączą role lekarza, kapłana i czarownika. Ludzi, o których sądzono, że posiadają szczególny rodzaj dostępu do świata nadprzyrodzonego, zamieszkujący Syberię Tunguzi nazywali saman. Słowo to, w nieco zmienionej postaci, dotarło do nas za pośrednictwem pierwszych rosyjskich przekazów o życiu na Syberii.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
budda-0-u.jpgbudda-0-b.jpgbudda-0-s.jpgbudda-0-g.jpgbudda-0-t.jpgbudda-0-i.jpgbudda-0-c.jpgbudda-0-14-s.jpgbudda-0-a.jpgbudda-0-06-f.jpgbudda-0-w.jpgbudda-0-tt.jpgbudda-0-f.jpgbudda-0-m.jpgbudda-0-baby.jpgbudda-0-6.jpgbudda-0-lotos.jpgbudda-0-h.jpgbudda-0-k.jpgbudda-0-ss.jpgbudda-0-d.jpgbudda-0-e.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5218363 odwiedzający

 42 odwiedzających online