Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

=> Rzymskokatolicki - Księża-robotnicy

Jacques Loew Jacques Loew Mission de France Logo Mission de France Emmanuel Suhard Emmanuel Suhard założyciel Mission de France
Księża-robotnicy we Francji
Fakty i daty

1941 - utworzenie seminarium Mission de France; J. Loew, marsylski doker, zostaje pierwszym księdzem-robotnikiem.

1943 - utworzenie Mission de Paris; pierwsze ekipy księży-robotników.

wrzesień 1943 - publikacja książki H. Godin i Y. Daniel La France, pays de mission?

1949 - dekret Świętego Oficjum, potępiający wszelką współpracę katolików z komunistami; Mission de France uzyskuje tymczasowy status kanoniczny.

wrzesień 1953 - Rzym chce położyć kres eksperymentowi z księżmi-robotnikami.

październik 1953 - opublikowanie tzw. „zielonego dokumentu”, w którym księża-robotnicy z regionu paryskiego przedstawiają swe argumenty; potępienie ruchu „Jeunesse de l’Eglise”, marksizującego i związanego z księżmi-robotnikami.

listopad 1953 - kardynałowie Lienart, Gerlier i Feltin interweniują w Rzymie; określenie warunków niezbędnych do tego, by księża-robotnicy mogli kontynuować swoją misję.

1 marca 1954 - data wprowadzenia w życie warunków, narzuconych księżom-robotnikom przez episkopat francuski; połowa z nich je odrzuca.

15 sierpnia 1954 - reorganizacja Mission de France.

po roku 1955 - nowe misje księży-robotników, działających z upoważnienia biskupów i w całkowitej dyskrecji.

1965 - Paweł VI upoważnia episkopat francuski do dalszego prowadzenia misji księży-robotników.
Wydarzenie
W XIX wieku dechrystianizacja dotknęła szczególnie masy robotnicze, które powstały w wyniku rewolucji przemysłowej. Katolicyzm społeczny, ze swymi stowarzyszeniami skupiającymi zarówno właścicieli, jak i robotników, osiągnął niewielkie rezultaty. Syndykalizm chrześcijański miał we Francji bardzo ograniczony wpływ, a organizacje komunistyczne miały w świecie robotniczym dominujące znaczenie. Jeunesse Ouvriere Chretienne Logo Jeunesse Ouvriere Chretienne Action Catholique Ouvriere Logo Action Catholique Ouvriere Utworzenie przez ks. Cardijn w roku 1924 Jeunesse Ouvriere Chretienne, a następnie Action Catholique Ouvriere, miało dostarczyć środków do realizacji misji ewangelicznej: apostolatu środowiska przez samo środowisko.

Niemożliwa jest jednak ewangelizacja bez kapłanów. Stąd zrodziła się idea przygotowania kadr księży, którzy tkwiliby całkowicie w środowisku robotniczym, pracowali w fabryce, a ich sytuacja życiowa i mieszkaniowa byłaby taka sama jak ich towarzyszy pracy; byliby też zwolnieni całkowicie od obowiązków parafialnych. Wkrótce jednak solidarność skłoniła ich, zwłaszcza w regionie paryskim, do angażowania się, początkowo moralnego, później coraz bardziej realnego, w działalność związkową i polityczną (zebrania, delegacje, strajki, manifestacje) po stronie komunistycznych związków zawodowych (CGT) i partii komunistycznej.

Przynależność do organizacji robotniczych stawała się dla nich ważniejsza niż przynależność do Kościoła; coraz bardziej uważano ich za „przywódców” wspólnot robotniczych. Rosło napięcie pomiędzy księżmi-robotnikami, troszczącymi się o to, by nie zawieść tych, którzy obdarzyli ich zaufaniem, a Rzymem, gdzie w miarę narastania zimnej wojny coraz wyraźniej odczuwano zagrożenie ze strony komunizmu i gdzie zastanawiano się nad tym, czy księża-robotnicy w tak trudnej sytuacji życiowej potrafią zachować równowagę moralną. Mimo mediacji najbardziej wpływowych kardynałów francuskich napięcie gwałtownie wzrosło. Stanowiska obu stron uległy usztywnieniu, a księża-robotnicy publikowali w prasie komunistycznej różne oświadczenia. W końcu episkopat francuski, naciskany przez Rzym, narzucił misjom robotniczym pewne warunki, jak ograniczenie czasu pracy, zakaz angażowania się w działalność świecką i powiązanie z parafią lub z klasztorem. Dla wielu księży-robotników, którzy opowiedzieli się już po stronie „solidarności klasowej”, oznaczało to zerwanie, choć nie bez wewnętrznego rozdarcia.

Mimo to eksperyment był kontynuowany z udziałem tych, którzy zawsze i za każdą cenę dochowywali wierności i którzy wiedzieli, że w ten sposób nie tylko nie zdradzą swych towarzyszy pracy, lecz, przeciwnie, pozostaną im wierni. Zaczęto również, bardziej dyskretnie, prowadzić nowe doświadczenia duszpasterskie, a Mission de France (gdzie prowadzono również działalność parafialną i liturgiczną) została zreorganizowana i zyskała nowy impuls do działania.
O co tu chodzi?
Zaczyn i ciasto

Współpraca z komunizmem była rzeczywiście niemożliwa do pogodzenia z wiarą chrześcijańską, zwłaszcza w okresie stalinowskim (dziś zdajemy sobie z tego sprawę), a szczególnie dla księży. Nie ma natomiast żadnej sprzeczności między pracą ręczną a zadaniami kapłańskimi: w czasach prześladowań księża, nawet biskupi, musieli zarabiać na życie tak jak wszyscy. Katedra prałatury Katedra prałatury Mission de France w Pontigny Księża mogą się nawet angażować w pracę w środowiskach szczególnie zamkniętych na ewangelizację, choć jest to przede wszystkim zadanie świeckich chrześcijan, obdarzonych specjalną po temu łaską.

Problem powstał jednak z chwilą, gdy działalność księży zaczęła ulegać stopniowemu wypaczeniu pod wpływem sił, pozbawiających ich substancji religijnej. Ksiądz, który wychodził od idei ewangelizacji, to znaczy odkrywania przed ludźmi wiary chrześcijańskiej, w chwili zaangażowania w działalność robotniczą, zaczyna odkrywać świat, w którym najwyraźniej nie ma miejsca dla wiary, a ona sama może mu się wydać luksusem czy wręcz opium dla ludu. Odkrywa pasjonujący smak walki, wielkość proletariackiej solidarności. Punkt ciężkości jego życia ulega przesunięciu: obrzędami, w których uczestniczy i które stanowią motywację jego życia, nie są już święta chrześcijańskie, lecz zebrania związkowe lub polityczne; istnieje ryzyko, że jego moralność nie będzie już moralnością Kościoła, lecz moralnością towarzyszy pracy.

Wiara i Ewangelia nadal stanowią pewne odniesienie, ale wiara staje się coraz mniej wyraźna; wyraża się w bezgranicznej miłości i całkowitym poświęceniu w służbie dla bliźnich. W końcu zaczyna mu się wydawać bezużyteczną strukturą i zrzuca ją jak wyliniałą skórę. Aby ciasto mogło urosnąć, zaczyn musi się różnić od niego jakościowo. Im śmielszy apostolat, tym konieczniejsze staje się głębokie zanurzenie w życiu Kościoła, znajomość podstaw Objawienia, pewność, że tylko Bóg, znany w Jezusie Chrystusie w Kościele, jest odpowiedzią na problemy wszystkich ludzi. Czasem, gdy tych wszystkich warunków nie można spełnić, lepiej odłożyć eksperyment na później.


Fragment książki: Emmanuel Baratte - Sto zapalnych punktów historii Kościoła

Data utworzenia: 27/08/2013 @ 19:37
Ostatnie zmiany: 17/12/2013 @ 20:25
Kategoria : => Rzymskokatolicki
Strona czytana 12075 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka_Maize God.jpg0-mex_tula2.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-maja.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-nazca.jpg0-moche.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPGmask-teotihuacan.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7068664 odwiedzający

 241 odwiedzających online