Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

=> Rzymskokatolicki - Księża-robotnicy

Jacques Loew Jacques Loew Mission de France Logo Mission de France Emmanuel Suhard Emmanuel Suhard założyciel Mission de France
Księża-robotnicy we Francji
Fakty i daty

1941 - utworzenie seminarium Mission de France; J. Loew, marsylski doker, zostaje pierwszym księdzem-robotnikiem.

1943 - utworzenie Mission de Paris; pierwsze ekipy księży-robotników.

wrzesień 1943 - publikacja książki H. Godin i Y. Daniel La France, pays de mission?

1949 - dekret Świętego Oficjum, potępiający wszelką współpracę katolików z komunistami; Mission de France uzyskuje tymczasowy status kanoniczny.

wrzesień 1953 - Rzym chce położyć kres eksperymentowi z księżmi-robotnikami.

październik 1953 - opublikowanie tzw. „zielonego dokumentu”, w którym księża-robotnicy z regionu paryskiego przedstawiają swe argumenty; potępienie ruchu „Jeunesse de l’Eglise”, marksizującego i związanego z księżmi-robotnikami.

listopad 1953 - kardynałowie Lienart, Gerlier i Feltin interweniują w Rzymie; określenie warunków niezbędnych do tego, by księża-robotnicy mogli kontynuować swoją misję.

1 marca 1954 - data wprowadzenia w życie warunków, narzuconych księżom-robotnikom przez episkopat francuski; połowa z nich je odrzuca.

15 sierpnia 1954 - reorganizacja Mission de France.

po roku 1955 - nowe misje księży-robotników, działających z upoważnienia biskupów i w całkowitej dyskrecji.

1965 - Paweł VI upoważnia episkopat francuski do dalszego prowadzenia misji księży-robotników.
Wydarzenie
W XIX wieku dechrystianizacja dotknęła szczególnie masy robotnicze, które powstały w wyniku rewolucji przemysłowej. Katolicyzm społeczny, ze swymi stowarzyszeniami skupiającymi zarówno właścicieli, jak i robotników, osiągnął niewielkie rezultaty. Syndykalizm chrześcijański miał we Francji bardzo ograniczony wpływ, a organizacje komunistyczne miały w świecie robotniczym dominujące znaczenie. Jeunesse Ouvriere Chretienne Logo Jeunesse Ouvriere Chretienne Action Catholique Ouvriere Logo Action Catholique Ouvriere Utworzenie przez ks. Cardijn w roku 1924 Jeunesse Ouvriere Chretienne, a następnie Action Catholique Ouvriere, miało dostarczyć środków do realizacji misji ewangelicznej: apostolatu środowiska przez samo środowisko.

Niemożliwa jest jednak ewangelizacja bez kapłanów. Stąd zrodziła się idea przygotowania kadr księży, którzy tkwiliby całkowicie w środowisku robotniczym, pracowali w fabryce, a ich sytuacja życiowa i mieszkaniowa byłaby taka sama jak ich towarzyszy pracy; byliby też zwolnieni całkowicie od obowiązków parafialnych. Wkrótce jednak solidarność skłoniła ich, zwłaszcza w regionie paryskim, do angażowania się, początkowo moralnego, później coraz bardziej realnego, w działalność związkową i polityczną (zebrania, delegacje, strajki, manifestacje) po stronie komunistycznych związków zawodowych (CGT) i partii komunistycznej.

Przynależność do organizacji robotniczych stawała się dla nich ważniejsza niż przynależność do Kościoła; coraz bardziej uważano ich za „przywódców” wspólnot robotniczych. Rosło napięcie pomiędzy księżmi-robotnikami, troszczącymi się o to, by nie zawieść tych, którzy obdarzyli ich zaufaniem, a Rzymem, gdzie w miarę narastania zimnej wojny coraz wyraźniej odczuwano zagrożenie ze strony komunizmu i gdzie zastanawiano się nad tym, czy księża-robotnicy w tak trudnej sytuacji życiowej potrafią zachować równowagę moralną. Mimo mediacji najbardziej wpływowych kardynałów francuskich napięcie gwałtownie wzrosło. Stanowiska obu stron uległy usztywnieniu, a księża-robotnicy publikowali w prasie komunistycznej różne oświadczenia. W końcu episkopat francuski, naciskany przez Rzym, narzucił misjom robotniczym pewne warunki, jak ograniczenie czasu pracy, zakaz angażowania się w działalność świecką i powiązanie z parafią lub z klasztorem. Dla wielu księży-robotników, którzy opowiedzieli się już po stronie „solidarności klasowej”, oznaczało to zerwanie, choć nie bez wewnętrznego rozdarcia.

Mimo to eksperyment był kontynuowany z udziałem tych, którzy zawsze i za każdą cenę dochowywali wierności i którzy wiedzieli, że w ten sposób nie tylko nie zdradzą swych towarzyszy pracy, lecz, przeciwnie, pozostaną im wierni. Zaczęto również, bardziej dyskretnie, prowadzić nowe doświadczenia duszpasterskie, a Mission de France (gdzie prowadzono również działalność parafialną i liturgiczną) została zreorganizowana i zyskała nowy impuls do działania.
O co tu chodzi?
Zaczyn i ciasto

Współpraca z komunizmem była rzeczywiście niemożliwa do pogodzenia z wiarą chrześcijańską, zwłaszcza w okresie stalinowskim (dziś zdajemy sobie z tego sprawę), a szczególnie dla księży. Nie ma natomiast żadnej sprzeczności między pracą ręczną a zadaniami kapłańskimi: w czasach prześladowań księża, nawet biskupi, musieli zarabiać na życie tak jak wszyscy. Katedra prałatury Katedra prałatury Mission de France w Pontigny Księża mogą się nawet angażować w pracę w środowiskach szczególnie zamkniętych na ewangelizację, choć jest to przede wszystkim zadanie świeckich chrześcijan, obdarzonych specjalną po temu łaską.

Problem powstał jednak z chwilą, gdy działalność księży zaczęła ulegać stopniowemu wypaczeniu pod wpływem sił, pozbawiających ich substancji religijnej. Ksiądz, który wychodził od idei ewangelizacji, to znaczy odkrywania przed ludźmi wiary chrześcijańskiej, w chwili zaangażowania w działalność robotniczą, zaczyna odkrywać świat, w którym najwyraźniej nie ma miejsca dla wiary, a ona sama może mu się wydać luksusem czy wręcz opium dla ludu. Odkrywa pasjonujący smak walki, wielkość proletariackiej solidarności. Punkt ciężkości jego życia ulega przesunięciu: obrzędami, w których uczestniczy i które stanowią motywację jego życia, nie są już święta chrześcijańskie, lecz zebrania związkowe lub polityczne; istnieje ryzyko, że jego moralność nie będzie już moralnością Kościoła, lecz moralnością towarzyszy pracy.

Wiara i Ewangelia nadal stanowią pewne odniesienie, ale wiara staje się coraz mniej wyraźna; wyraża się w bezgranicznej miłości i całkowitym poświęceniu w służbie dla bliźnich. W końcu zaczyna mu się wydawać bezużyteczną strukturą i zrzuca ją jak wyliniałą skórę. Aby ciasto mogło urosnąć, zaczyn musi się różnić od niego jakościowo. Im śmielszy apostolat, tym konieczniejsze staje się głębokie zanurzenie w życiu Kościoła, znajomość podstaw Objawienia, pewność, że tylko Bóg, znany w Jezusie Chrystusie w Kościele, jest odpowiedzią na problemy wszystkich ludzi. Czasem, gdy tych wszystkich warunków nie można spełnić, lepiej odłożyć eksperyment na później.


Fragment książki: Emmanuel Baratte - Sto zapalnych punktów historii Kościoła

Data utworzenia: 27/08/2013 @ 19:37
Ostatnie zmiany: 17/12/2013 @ 20:25
Kategoria : => Rzymskokatolicki
Strona czytana 4281 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
bibliografia_cz1/f-mity-grekow-i-rzymian.jpgbibliografia_cz3/rod-argeadow.jpgbibliografia_cz2/papiestwo.jpgbibliografia_cz3/hubert-mauss.jpgbibliografia_cz3/renan.jpgbibliografia_cz3/swiat-symb-chrzesc.jpg3-Rosja.jpgbibliografia_cz1/homerski-wstep-ogolny-do-pisma-swietego.jpgbibliografia_cz1/euz-his.JPGswiat-fenicjan.jpgbibliografia_cz2/stu-mat-2005.jpgbibliografia_cz1/tro-pie.JPGdzieje-dawnych_turkow.jpgbibliografia_cz1/levy-Bruhl-czynnosci-umyslowe.jpgbibliografia_cz3/wilson-o-naturze.jpgbibliografia_cz3/houria-historia-ar.jpgbibliografia_cz1/cha-kos.JPGbibliografia_cz1/gni-pie.JPGbibliografia_cz3/jezus-i-samarytanka.jpgbibliografia_cz1/starozytnosc-bajeczna.jpgbibliografia_cz3/religie-sw-ency.jpgbibliografia_cz1/atlas-miejsc-biblijnych.jpgbibliografia_cz2/Nowy-Testament-H.jpghis-iranu.jpgbibliografia_cz2/POA2.bmpbibliografia_cz3/tragedia-narodu.jpgaztekowie-narod-wybrany-p-s.jpegbibliografia_cz2/1001-o-bogu.jpgreligie-uniwersalistyczne.jpgbibliografia_cz3/bez-ograniczen.pngbibliografia_cz3/Hetyci-klingel.pngbibliografia_cz2/mitologia-sta-egiptu.jpgbibliografia_cz2/popko-huryci.jpgbibliografia_cz2/Historia-piekna-eco.jpgbibliografia_cz3/messadie-diabel.jpgbibliografia_cz1/484.jpgbibliografia_cz3/historia-chin.jpgbibliografia_cz2/pokarm-bogow.jpegmoralnosc-mozgu.jpgbibliografia_cz1/har-klu.JPGbibliografia_cz1/kow-w-ch.JPGbibliografia_cz3/legowicz-zarys.jpgbibliografia_cz3/religie-s-b-wschodu.jpgbibliografia_cz1/girard-sacrum-i-p.jpgbibliografia_cz1/kud-hinduizm.jpggrecja_niepodlegla.jpgbibliografia_cz1/liverani-nie-tylko-b.pngi-znowu-zapial-kur.jpgbibliografia_cz1/po-sztuki_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz3/mity-green.jpgHistoria medycyny-1988.jpgbibliografia_cz2/wojcik-historia-p-XVII.jpghughes-rzym.jpgbibliografia_cz1/archeologia_biblijna.jpgbibliografia_cz1/tho-bib.JPGazja-pacyfik13.jpgbibliografia_cz3/historia-grzechu.jpgbibliografia_cz2/okultyzm-magia-wrozby.jpgbibliografia_cz2/levi-strauss-totemizm.jpgbibliografia_cz2/encyklopedia-kat-1.jpgDrozdowicz-G-nurty-now-f-franc.jpgbibliografia_cz1/dialog-kultur-cywi-i-rel.jpgrzecz-z-od.gifSilnicki-Sobory powszechne a Polska.jpgseptymiusz-sewer-k.jpgbibliografia_cz3/religie-w-a-poludniowej.PNGbibliografia_cz1/historia-cudow.jpgbibliografia_cz2/obrzedy-rytualy.jpgbibliografia_cz2/Sredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgbibliografia_cz1/z-ch-an.JPGbibliografia_cz3/buddyzm-b-p-l-a.jpgbibliografia_cz2/malinowski-mit.jpgbibliografia_cz2/michalowski-n-t-piramidy.jpgbibliografia_cz3/teksty-piramid.jpgbibliografia_cz1/mus-ant.JPGbibliografia_cz2/mitologia-mezopotamii.jpgbibliografia_cz3/kierul-newton.jpgbibliografia_cz3/joga-swie.jpgbibliografia_cz1/starozytna-palestyna.gifmajowie-gall.jpgbibliografia_cz1/w-kregu-swiatowida.jpgbibliografia_cz2/Mot-na-czarownice.jpgbibliografia_cz2/tajemnice-biblii.jpgatlantyda-zajdler.jpgbibliografia_cz2/borkowski-socjologia.pngbibliografia_cz2/kuncewicz-piotr-antyk.jpgbibliografia_cz2/w-kregu-religii.jpgbibliografia_cz2/Magia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgbibliografia_cz1/Ludzie-bogowie-i-przybysze-z-kosmosu-Stoczkowski.jpgbibliografia_cz1/poniatowski-wstep.jpgbibliografia_cz1/Monologion Proslogion.jpgbibliografia_cz1/tajemnice-krety.jpgbibliografia_cz3/haasler-tajne-sprawy-papiezy.jpgbibliografia_cz1/d-r-ko-pi.JPGbibliografia_cz2/Nowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegbibliografia_cz3/schylek-sr-eu.jpgbibliografia_cz3/kanert-buddyzm.jpgbibliografia_cz1/N-dziedzictwo-goliata.jpgbibliografia_cz1/hellenizm-a-j.jpgbibliografia_cz2/dumezil.jpgbibliografia_cz2/homo-ludens-h.jpgbibliografia_cz1/kosidowski-opowiesci-bib.jpgbibliografia_cz3/ile-lat-ma-wsz.jpgbibliografia_cz2/epos-Chassang.jpghistoria-koloru.jpgbibliografia_cz3/stomma-slonce.jpgbibliografia_cz2/zarys-dziejow.jpgbibliografia_cz2/historia-polski-sz.jpgbibliografia_cz1/miedzy-s-a-n-testament.jpgbibliografia_cz3/boilton.JPGbibliografia_cz1/dz-ze-za.jpgbibliografia_cz2/Szamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpgzycie-se-ksiezy.pngbibliografia_cz3/Minois-kosciol-i-n.jpgRamadan-Sladami-Proroka.jpgbibliografia_cz1/al-ar-pal.JPGskrzypekoswiecenie-fr.jpgbibliografia_cz1/swiety-baldachim.JPGbibliografia_cz3/Angelo Scarabel.jpgbibliografia_cz2/tyloch-rekopisy.jpgbibliografia_cz2/tradycje-tolerancji.jpgbibliografia_cz3/Norbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz1/skrok-na-tropach.jpgbibliografia_cz1/ksiega-ukryta-wb.jpgbibliografia_cz3/kramer-smierc.jpgbibliografia_cz2/1001-rzeczy-o-biblii.jpgbiblia=aramejska.jpegbibliografia_cz2/his-s.bmpbibliografia_cz1/komentarz-his-kul-do-biblii-h.jpgbibliografia_cz3/judaizm-u-poczatkow.jpgaztekowie.gifzrozumiec_araba.jpgre-afryki.jpgbibliografia_cz3/tokarczyk-4-j-a.jpgbibliografia_cz2/Piecioksiag-v.jpggnoza-q.jpgbibliografia_cz3/rel-sw-rzymskiego.jpgpaleografia-lacinska-1951.jpegstarozytny-egipt=w.jpgreligie-w-p.jpgbibliografia_cz2/klatwa-eng.jpgbibliografia_cz3/his-niem.jpgdanecki.jpgbibliografia_cz3/religia-en.jpgbibliografia_cz2/mitologia-cz-afryki.jpgbibliografia_cz2/fedon2x.jpgbibliografia_cz2/gilgamesz.jpgbibliografia_cz1/mejor-buddyzm.jpgbibliografia_cz2/boas-umysl-cz-pierwotnego.jpgNorbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-1.gifbibliografia_cz3/jezus-i-biel.jpgbibliografia_cz3/Petoia-wampiry.jpegbibliografia_cz3/zloty-przewodnik-p-r-halu.jpgbibliografia_cz1/socjo-reli.jpgmahometanizm=g.jpgNiwinski-bostwa-kulty.jpgbibliografia_cz2/bog-einsteina.jpgteodoret.jpgstarzy-nowi-bo-japonii.jpgbibliografia_cz3/dionizos-kere.jpgholownia-kos-d-s-z.jpgbibliografia_cz1/keller-katolicyzm.jpgbibliografia_cz1/wilson.jpgbibliografia_cz1/sim-cyw.JPGbibliografia_cz2/mitologia-indyjska.jpgbibliografia_cz3/tajne-stowarzyszenia.jpgbibliografia_cz3/mitologia-cel.jpgbibliografia_cz1/pluzanski-7sensacji-w-n.jpgbibliografia_cz2/sandauer.jpgswietowanie-doroczne-pl.jpgbibliografia_cz2/ksiega-tura.jpgbibliografia_cz1/dramat-i-kult.jpgbibliografia_cz2/bloch-etruskowie.jpgbibliografia_cz1/graves-mity-heb.jpgbibliografia_cz2/5-wielkich-religii-swiata.jpgrouss-bog-zla.jpgbibliografia_cz3/50-najwiekszych-k.jpgmeksykanskie-abc.jpgbibliografia_cz1/historia-seksu.jpgbibliografia_cz1/gardner-potomkowie.jpgLITERA-NA-SW-12-1987.jpgsztuka-indonezji.jpgbibliografia_cz3/ksiega-rzeczy-dziwnych-1.jpgbibliografia_cz3/FitzGerald - Chiny.jpgpettazzoni.jpgbibliografia_cz1/eliade-sacrum-mit-historia.jpgbibliografia_cz3/voodoo.jpgbibliografia_cz1/wip-kos.JPGbibliografia_cz3/peck-w-poszukiwaniu.jpgateizm=nowicki.jpgbibliografia_cz1/swiderkowna-rozmowy-o-bib-nt.jpgbibliografia_cz2/mitologia-lu-syberii.jpgbibliografia_cz1/szczepanowicz-ziemia-swieta.jpgbibliografia_cz1/30-wyznan.jpgbibliografia_cz2/Wandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgbibliografia_cz3/chrzescijanstwo-przyszlosci.jpgbibliografia_cz2/mitologia-arabow.jpgbibliografia_cz2/krawczuk-s-do-starozytnosci.jpgbibliografia_cz1/po-arch_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz3/budda.jpghistoria-holandii-b.jpglocke.jpgbibliografia_cz1/his-filo-tat.pngbibliografia_cz1/zycie-co-g-merowingow.jpgbibliografia_cz2/donini.jpgbibliografia_cz2/mitologia-korei2.jpgbibliografia_cz2/freud-czlowiek.jpgbibliografia_cz1/historia-biblii.jpgbibliografia_cz3/dennett-odczarowanie.jpgbibliografia_cz3/azja-i-afryka.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-grecji.jpgbibliografia_cz2/sladami-etruskow.jpgbibliografia_cz3/kataryzm.jpgbibliografia_cz3/grant-dz-izraela.jpghistoria-duchowosci-chrzes.jpgbibliografia_cz2/margul-jak-umier.jpgbhagawad-piesn-pana.pngbibliografia_cz2/mitologia-slowian-gi.jpgjudaizm-solomon.jpgbibliografia_cz2/Ksiega-Rodz-interlinearna.jpgbibliografia_cz2/krawiec-seksualnosc.jpgbibliografia_cz3/sladami-amuletu.jpgbibliografia_cz1/d-r-zycie.JPGbibliografia_cz2/kosidowski-rumaki.jpgbibliografia_cz1/religie-chin.jpgbibliografia_cz1/b-religia-staro-egiptu.jpgbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-2.gifbibliografia_cz2/polska-piastow.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3455715 odwiedzający

 33 odwiedzających online