Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Islam - Wahhabizm - autor : Rel-Club 08/04/2021 @ 06:24

czytaj więcej

Powstanie wahhabizmu
Islam i kultura arabsko-muzułmańska, nad którymi przejęli opiekę nowi hegemonowie, po upadku kalifatu Abbasydów w połowie XIII w., Turcy, Persowie i Mongołowie, ożywiły się i przeszły dalszą ewolucję, wchłaniając nowe tradycje religijno-filozoficzne, kulturalne, artystyczne, o czym pokrótce mówiliśmy w poprzednim rozdziale. W tej nowej epoce islamu trudno już mówić tylko o kulturze arabsko-muzułmańskiej, lecz o kulturze muzułmańskiej, tureckiej, perskiej i indyjskiej. Sam islam jako religia też uległ pewnej ewolucji, aczkolwiek raczej odnośnie swojej szaty zewnętrznej, jednak nie były to zmiany dotyczące istoty islamu, chyba że w niektórych prądach heterodoksyjnych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo do 325 r. - autor : Rel-Club 05/04/2021 @ 21:37

czytaj więcej

Początki liturgii
Przy badaniach nad początkami chrześcijańskich budowli sakralnych ważną grupę źródeł stanowią opisy sprawowania liturgii. Przebieg liturgii wyznacza bowiem w pewien sposób układ wnętrza budowli i tym samym dostarcza danych do jej odtworzenia.Pierwszy opis liturgii eucharystycznej dał św. Justyn, który poniósł męczeńską śmierć w 165 r. Justyn pochodził z rodziny pogańskiej, był człowiekiem świeckim, nauczał w Palestynie, Efezie i Rzymie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 01/04/2021 @ 06:36

********************
Panie, daj mi czy­stość i umiarkowanie, lecz jeszcze nie teraz.
*

Augustyn z Hippony
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Postacie biblijne - autor : Rel-Club 28/03/2021 @ 04:38

czytaj więcej

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Według powszechnie przyjętej tradycji Jezus umarł w piątek (por. Mk 15,42; J 19,31)- Z Ewangelii według św. Jana dowiadujemy się, że „był to dzień Przygotowania Paschy" (J 19,14; por. 18,28), a zatem dzień 14 miesiąca nisan (marzec/kwiecień). Tego popołudnia, poczynając mniej więcej od naszej godziny 12 (lub nieco później), zabijano baranki paschalne, które zjadano wieczorem, kiedy pojawienie się pierwszej gwiazdy wskazywało początek święta Paschy, a tym samym początek dnia 15 miesiąca nisan. Tak więc według św. Jana Jezus umarł przed początkiem Paschy, właśnie w chwili, kiedy to w Świątyni zabijano na ofiarę niezliczone baranki paschalne.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 25/03/2021 @ 15:37

Religie w cyfrach

Portugalia jest krajem w większości chrześcijańskim (84,3 %), z czego 81% to katolicy, a 1,6 % protestanci, reszta to prawosławni, Świadkowie Jehowy i inne mniejsze wyznania. Około 6% obywateli Portugalii nie jest związana z żadną religią, kolejne 8% odmówiło odpowiedzi na pytania związane z wyznaniem. Do mniejszości religijnych należą wyznawcy islamu - 0,6%, buddyzmu, tradycyjnych religii etnicznych, hinduizmu i kilku innych. Dane pochodzą z narodowego spisu powszechnego w 2011 r.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Fetyszyzm - autor : Rel-Club 21/03/2021 @ 20:55

czytaj więcej

O kulcie fetyszów
Fetyszyzm stanowi jedno z ważniejszych pojęć będących przed­miotem zainteresowania, ale też i kontrowersji, we współczesnych kierunkach filozoficznych nawiązujących do heglowskiej teorii aliena­cji. Chodzi w szczególności o problematykę z zakresu teorii świado­mości społecznej. Trudno byłoby dziś mówić o świadomości fałszywej, o istocie i pozorze, o obiektywizacji, eksterioryzacji, alienacji, reifikacji, mediacji pomijając fetyszyzację.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 17/03/2021 @ 01:45

Polecamy film:
Georg Friedrich Händel - Mesjasz - oratorium (HWV 56)
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a socjologia - autor : Rel-Club 14/03/2021 @ 20:28

czytaj więcej

Pięć dylematów instytucjonalizacji religii
W socjologii religii duże znaczenie mają pewne zależności pojęciowe naświetlające określone zakresy badań. Koncentrują się one na zmianach społecznych, dokonujących się we wszystkich zakresach ludzkich zachowań, przede wszystkim jednak w instytucjach religijnych. Tak zwany „kompleks instytucji” może skierowywać wszelkie zamierzenia badawcze na oczekiwane, regularne zachowania ludzkie. Należą tu między innymi pozycje społeczne i funkcje, cele, przewidziane i dozwolone środki. Te zinstytucjonalizowane oczekiwania wiążą się z kulturą grupy i ze strukturą osobowości (podmiotów pełniących owe role.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 11/03/2021 @ 15:05

********************
W Brahmanie jest stworzenie, a Brahman w stworzeniu: wiecznie różni, a jednak wiecznie zespoleni.
*

Rabindranath Tagore
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a architektura - autor : Rel-Club 08/03/2021 @ 19:33

czytaj więcej

Panteon
Kiedy idąc ulicą św. Katarzyny, wyjdziemy na Piazza della Minerva, widzimy ustawioną na środku placu rzeźbę przedstawiającą słonia dźwigającego na grzbiecie egipski obelisk z krzyżem na szczycie. Sam obelisk, przywieziony z Egiptu, należał niegdyś do świątyni Izydy, wznoszącej się na Polu Marsowym niedaleko świątyni Hadriana. Cały ten osobliwy monument powstał według projektu Berniniego, wielkiego artysty rzymskiego baroku, którego imię związało się z Panteonem w okolicznościach niezbyt pomyślnych

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Chronologia 6 - autor : Rel-Club 04/03/2021 @ 19:24

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa 6

Dziś szósta część cyklu zatytułowanego Chronologia chrześcijaństwa. Jest to syntetyczny zestaw najważniejszych dat od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych.
Szósta część obejmuje okres od początku do końca VIII wieku.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 28/02/2021 @ 21:28

czytaj więcej

Modlitwa w judaizmie
W Biblii jest zapisanych wiele przykładów indywidualnej modlitwy; jedną z najpiękniejszych jest modlitwa Salomona poświęcona świątyni (1 Krl 8, 22-53). Psalmy zawierają zarówno zbiorowe, jak i indywidualne modlitwy, uważano je za Księgę Modlitw Drugiej Świątyni. Wiele z nich zachowało swoją świeżość do dnia dzisiejszego i nadal inspirują liturgię tak Żydów, jak i chrześcijan.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 25/02/2021 @ 06:55

********************
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
*

Biblia, Nowy Testament - Ewangelia Mateusza (23:9)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/02/2021 @ 02:22

Polecamy film:
Tańce religijne w islamie - Sufizm
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 17/02/2021 @ 08:06

czytaj więcej

Krytyka religii
Pierwszych jawnych ateistów spotykamy już w starożytnej Grecji. Dwaj spośród nich przeszli nawet do dziejów filozofii z przybranymi przez siebie przydomkami ateistów, mianowicie Diagoras Ateista z Melos i Teodor Ateista z afrykańskiej Cyreny. A podróżnika Euhemera z Messeny, żyjącego około 300 roku przed naszą erą nazwał jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich „najateistyczniejszym” ze starożytnych ateistów i chyba słusznie, ponieważ właśnie w jego teorii religii — wyjaśniającej kult bogów kultem królów — można dopatrzyć się zalążków naukowej teorii religii, według której zasadniczą funkcją religii panujących jest wpajanie w masy przekonania o nienaruszalności porządku społecznego, którego personifikacją są ludzie sprawujący władzę.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 14/02/2021 @ 00:28

czytaj więcej

Apollo
Bogini Leto, spodziewająca się potomstwa z Zeusem, musiała błąkać się po całym świecie daremnie szukając miejsca na odbycie połogu, ponieważ prześladująca ją zazdrosna Hera zabroniła, by nieszczęsna bogini mogła zatrzymać się choćby na krótko w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Leto znalazła wreszcie azyl na pływającej wyspie Delos.
Cierpienia bogini nie skończyły się jednak. Przez dziewięć dni cierpiała ona straszne bóle i nie mogła urodzić, mimo pomocy prawie wszystkich bogiń.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 22 - autor : Rel-Club 10/02/2021 @ 07:32

czytaj więcej
Bibliografia 22
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat religii i mitologii starożytnej Grecji, mariawityzmu, religii Celtów, islamu i inne.
W tej chwili mamy 440 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 06/02/2021 @ 07:13

********************
Sic transit gloria mundi
Tak przemija chwała świata.
*

Słowa wypowiadane podczas koronacji papieży
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Mariawicki - autor : Rel-Club 03/02/2021 @ 05:14

czytaj więcej

Geneza Mariawityzmu
Powstanie ruchu mariawickiego przypada na koniec XIX wieku na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Dla zrozumienia genezy mariawityzmu istotne jest krótkie przypomnienie sytuacji społeczno-politycznej i stanu życia religijnego wówczas na tych ziemiach.
Pod koniec XVIII wieku, po dokonanych rozbiorach, Polska zniknęła z politycznej mapy Europy. Naród polski rozpoczął próby odzyskania niepodległości, szczególnie w drodze zbrojnych powstań. Ich klęski jednakże powodowały dalsze ograniczenia praw obywatelskich przez zaborców.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Anatolia - autor : Rel-Club 31/01/2021 @ 20:09

czytaj więcej

Bogowie Luwitów w epoce żelaza
Kryzys, jaki nastąpił w Azji mniejszej wskutek najazdu „ludów morza", w niewielkim tylko stopniu dotknął jej wschodnie rubieże i oddalone od morza regiony w północnej Syrii. Na ziemiach tych nadal żyła ta sama ludność i panowała ta sama co poprzednio kultura. Władza w miastach-państwach, na które rozpadło się dawne terytorium hetyckie, pozostawała w rękach miejscowych rodów arystokratycznych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 27/01/2021 @ 23:46

Religie w cyfrach

W 2000 roku, zdaniem Polaków, najczęściej kłamali politycy 73%, adwokaci i akwizytorzy 40%, dziennikarze 28%, biznesmeni 24%, księża 19%. Najrzadziej posądzano o kłamstwo naukowców 1% i nauczycieli 2% (badania Demoskopu)
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 23/01/2021 @ 23:46

Polecamy film:
Megality - Historia Sprzed 5500 lat
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a socjologia - autor : Rel-Club 20/01/2021 @ 00:37

czytaj więcej

Moda na wegetarianizm
Obecność idei religijnych Wschodu na Zachodzie przyjmuje różne formy. Jedną z możliwych jest propagowanie orientalnych praktyk, w tym np. azjatyckiej diety. Jest ona, w zależności od konkretnych rozwiązań, w różnym stopniu zsakralizowana, w różnym też stopniu samodzielna i całościowa. Często stapia się z odmiennymi kategoriami praktyk, np. medytacyjnych, kultowych, lub staje się elementem innych, np. dietetyki, różnych terapii i psychoterapii. W różnym też stopniu ulega procesowi westernizacji i, w różnych okresach, komercjalizacji.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Celtowie - autor : Rel-Club 17/01/2021 @ 03:30

czytaj więcej

Druidzi w oczach Greków i Rzymian
Posejdonios z Apamei w Syrii (ok. 135 — ok. 50 p.n.e.) był historykiem i filozofem, który większość życia spędził na wyspie Rodos, gdzie objął kierownictwo szkoły stoickiej. Był wszechstronnym uczonym i wspaniałym przedstawicielem nauki hellenistycznej, której część przekazał kulturze rzymskiej. Jego 52 księgi stanowiły kontynuacje historycznego dzieła Greka Polibiusza ok. 200 — po 118 p.n.e.), który opisał historie Rzymu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 14/01/2021 @ 10:54

********************
Istota mitu polega na wiecznym powracaniu, pozaczasowości, wiecznej teraźniejszości.
*

Tomasz Mann
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-hiszpania-1u.jpg0-hiszpania-semana santa-14.jpg0-hiszpania-semana santa-46.jpg0-hiszpania-semana santa-6.jpg0-hiszpania-semana santa-58.jpg0-hiszpania-semana santa-18.jpg0-hiszpania-semana santa-65.jpg0-hiszpania-semana santa-6a.jpg0-hiszpania-semana santa-61.jpg0-hiszpania-semana santa-32.jpg0-hiszpania-semana santa-50.jpg0-hiszpania-semana santa-60.jpg0-hiszpania-semana santa-53.jpg0-hiszpania-semana santa-17.jpg0-hiszpania-semana santa-36.jpg0-hiszpania-semana santa-8.jpg0-hiszpania-semana santa-52.jpg0-hiszpania-semana santa-2a.jpg0-hiszpania-semana santa-5.jpg0-hiszpania-semana santa-2.jpg0-hiszpania-semana santa-16.jpg0-hiszpania-semana santa-24.jpg0-hiszpania-semana santa-19.jpg0-hiszpania-semana santa-47.jpg0-hiszpania-18.jpg0-hiszpania-semana santa-23.jpg0-hiszpania-semana santa-9.jpg0-hiszpania-semana santa-45.jpg0-hiszpania-semana santa-7.jpg0-hiszpania-semana santa-3a.jpg0-hiszpania-semana santa-20.jpg0-hiszpania-semana santa-48.jpg0-hiszpania-semana santa-1a.jpg0-hiszpania-semana santa-12.jpg0-hiszpania-semana santa-30.jpg0-hiszpania-semana santa-21.jpg0-hiszpania-semana santa-3.jpg0-hiszpania-semana santa-66.jpg0-hiszpania-semana santa-1c.jpg0-hiszpania-semana santa-43.jpg0-hiszpania-semana santa-31.jpg0-hiszpania-semana santa-2c.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4336488 odwiedzający

 39 odwiedzających online