Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Nestorianie - autor : Rel-Club 24/06/2018 @ 00:39

czytaj więcej

Sprawa Nestoriusza
W stolicy cesarstwa wschodniego — w Konstantynopolu (...) w 428 r., a więc mniej więcej o stulecie po Julianie, patriarchą został pewien Nestoriusz, bardzo subtelny teolog i w dodatku gorliwy przeciwnik wszelkiej herezji. Według jego własnych słów, o których mowa będzie niżej — wypowiedział on je w swym liście do Jana biskupa antiocheńskiego — on po objęciu patriarchatu w swej diecezji zauważył, że jej wierni są w niezgodzie między sobą, mianowicie, że jedni nazywają Marię Bogurodzicą (theotokos), podczas gdy inni poprzestają na tym, że Najświętsza Panna dała życie tylko człowiekowi — jak widać stąd, Nestoriusz w swym rozumowaniu ustalił czy podkreślił związek między terminem „Bogurodzica” a kwestią o jednej lub dwóch naturach Chrystusa, kwestii bardzo zawiłej, gorszącej i prawdę mówiąc, okropnie jałowej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 20/06/2018 @ 01:31

Polecamy film:
Pradzieje ludu Mochica
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Konfucjanizm - autor : Rel-Club 17/06/2018 @ 00:43

czytaj więcej

Pojęcie Nieba (Tian) w myśli Konfucjusza i Mencjusza
Analizę znaczenia pojęcia Nieba w filozofii konfucjańskiej należy rozpocząć od prześledzenia myśli twórcy owego nurtu filozoficznego, tj. od tzw. Dialogów konfucjańskich (论语, Lunyu). Konfucjusz (551–479 p.n.e.) wypowiada się o Niebie z najwyższym szacunkiem, niejako wręcz z przestrachem: Niebo jest dla niego czymś największym, tylko Niebo, nikt i nic innego, prawdziwie go zna. Wielkość Nieba, a zarazem jego subtelność znacznie przekraczają możliwości pojmowania jego uczniów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 14/06/2018 @ 00:22

Z życia wzięte

W Mauretanii rząd wprowadził w maju 2018 roku karę śmierci za „bluźnierstwo” wobec islamu, znieważenie Koranu bądź Mahometa.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 10/06/2018 @ 22:00

********************
Dzieląc teraz z Wami przekonanie, że religia to sprawa pozostająca wyłącznie po­między człowiekiem i jego Bogiem, że za swą wiarę lub formę kultu nie odpowiada on przed nikim, i że prawodawcze kompe­tencje państwa rozciągają się jedynie na działania obywateli, a nie na ich przeko­nania, rozważam z głębokim szacunkiem ów akt, w którym cały naród amerykań­ski zadeklarował, iż jego legislatywa „nie może żadnym aktem prawnym wprowa­dzić religii, ani zabronić jej swobodnego praktykowania”, wznosząc przez to mur separacji pomiędzy państwem a kościołem.
*

Thomas Jefferson
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Olmekowie - autor : Rel-Club 06/06/2018 @ 00:19

czytaj więcej

Wierzenia Olmeków
Początek związany z rozwojem kultury olmeckiej przypada na okres, w którym w południowej części Zatoki Meksykańskiej pojawiają się ośrodki z monumentalną rzeźbą oraz architekturą. Datowany jest na lata pomiędzy ok. 1200 – 300 rokiem p.n.e. Według tradycyjnej chronologii historię kultury Olmeków dzieli się na dwie fazy wyznaczone na podstawie rozwoju dwóch najważniejszych olmeckich ośrodków.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 02/06/2018 @ 10:22

Religie w cyfrach

Kościół rzymskokatolicki w Polsce administracyjnie podzielony jest na 14 metropolii, 41 diecezji, 1146 dekanatów i 10248 parafii, pełni w nich posługę 30925 księży. Do nich dołączona jest 1 metropolia greckokatolicka, podzielona na 2 diecezje. (dane z 2015 roku - GUS).
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 28/05/2018 @ 00:02

Polecamy film:
Sekrety Shangri-La..Raju na Ziemi
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Egipt - autor : Rel-Club 24/05/2018 @ 22:13

czytaj więcej

Teksty piramid z piramidy Unisa
Teksty Piramid dostarczają nam niezliczonych informacji, zapewne z czasów, gdy formowała się dopiero egipska państwowość, a być może z czasów jeszcze wcześniejszych? Pisane są językiem nie do końca wszakże zrozumiałym, nawet dla tych egipskich skrybów, którzy wykuwali je na wapiennych płaszczyznach ścian piramid.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 21/05/2018 @ 20:42

czytaj więcej

Sekretna wieczerza, czyli o heretykach budzących sympatię
Skromni, uczciwi, bezpretensjonalni – katarzy, uznani wieki temu przez Kościół katolicki za heretyków i bezwzględnie tępieni, dziś budzą jeśli nie sympatię, to przynajmniej szacunek. Jak wytłumaczyć ten fenomen, gdy podstawowymi źródłami wiedzy o katarach są teksty pozostawione przez ich wrogów, inkwizytorów?

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 18/05/2018 @ 20:34

********************
Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.
*

Konfucjusz
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 15/05/2018 @ 00:41

czytaj więcej

Trzy hymny z Rigwedy
Trzy hymny z hinduskiej Rygwedy, wchodzącej w skład świętych ksiąg Wed, najstarszych religijnych tekstów spisanych w sanskrycie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 12/05/2018 @ 00:13

Czy wiesz, że...

Tanach został spisany w języku hebrajskim, z wyjątkiem dwóch fragmentów z Księgi Ezdrasza (4,8–6,18 i 7,11-26), części Księgi Daniela (2,4–7,28), jednego wersetu z Księgi Jeremiasza (10, 11) i dwóch słów w Księdze Rodzaju (31, 47), które zapisano w języku aramejskim.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 08/05/2018 @ 00:26

czytaj więcej

Boskość cesarzy
Ze Wschodu, a zwłaszcza z Egiptu przeniknął do Rzymu sposób pojmowania osoby władcy, choć proces ten trwał stosunkowo długo. W Rzymie uznawano za boga początkowo tylko zmarłego cesarza. Orzeczenie o jego boskości wymagało zresztą uchwały senatu. Władcy żyjącego natomiast nie traktowano jako istoty boskiej, czczono jednak jego lary lub jego genius (pierwotnie czczony jako moc zapładniająca, symbolizowana przez węża, umieszczanego na ołtarzu domowym) albo jego numen (potęgę).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 04/05/2018 @ 18:31

Z życia wzięte

Sułtan Brunei, Hassanala Bolkiaha, w 2014 roku wprowadził w swoim kraju prawo szariatu. Cudzołóstwo podlega tam karze śmierci przez kamieniowanie, tak samo jak stosunki homoseksualne. Konsumpcja alkoholu jest zabroniona, a praktykowanie innych wyznań - ograniczone.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 01/05/2018 @ 00:36

Polecamy film:
Rzymianie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm Rabiniczny - autor : Rel-Club 27/04/2018 @ 00:25

czytaj więcej
Biblia i Talmud
Możemy zestawić ze sobą dwie księgi, Biblię i Talmud, i wysnuć kilka prostych wniosków.
1. Biblia jest pierwszą świętą księgą judaizmu, Talmud natomiast - drugą.
2. Biblia obejmuje prawo pisane, Talmud zawiera tzw. prawo ustne.
3. Biblia jest Pismem Świętym, Talmud zaś - jego komentarzem.
4. Biblia stanowi owoc pierwszego tysiąclecia historii żydowskiej, Talmud zamyka jej drugie tysiąclecie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 23/04/2018 @ 21:58

Religie w cyfrach

W Argentynie dominuje chrześcijaństwo, wyznaje je 84,5% ludności, z czego 70,5% to katolicy, a 14% to protestanci. 12% ludności nie przyznaje się do jakiejkolwiek religii, 1% stanowią mormoni i 1% muzułmanie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 19/04/2018 @ 00:09

czytaj więcej
Komandosi Ojca Świętego
Tajne archiwa Watykanu to 85 kilometrów akt. Podzielone na 630 zespołów archiwalnych, opisują w najdrobniejszych szczegółach działania papieży od VIII wieku do dziś. Działania, których ostatecznym celem było zawsze dążenie do jedności Kościoła na całym świecie – bez względu na koszty.
W maju minionego roku zmarł w Rzymie 93-letni kardynał Luigi Poggi. Na mszy żałobnej w Bazylice Świętego Piotra żegnali go nie tylko hierarchowie Watykanu i mieszkańcy Rzymu.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 15/04/2018 @ 21:42

czytaj więcej
Mit grecki
W VIII księdze Państwa Platon zajmuje się przemianami ustrojów, kładąc podwaliny pod później bardzo popularną teorię cyklów ustrojowych z charakterystyczną dla niej koncepcją przemiennego występowania i kolejno złej i dobrej postaci każdego ustroju. Filozof wyjaśnia więc między innymi, w jaki sposób z ustroju demokratycznego powstaje tyrania (565 D):
„Więc jaki jest początek przemiany przywódcy na dyktatora ? Czy nie jasna rzecz, że to zachodzi wtedy, gdy przywódca zacznie postępować tak, jak w tej bajce, którą opowiadają w Arkadii koło świątyni Zeus Lykejskiego?

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 12/04/2018 @ 19:13

Czy wiesz, że...

Jeden z egzemplarz Biblii Gutenberga został sprzedany przez dom aukcyjny Christie’s w 1987 roku, za rekordową sumę 4,9 miliona dolarów. Co czyni ją jedną z najdroższych książek na świecie. Od czasu do czasu pojawiają się także na aukcjach fragmenty lub pojedyncze strony wyceniane na 20 – 50 tys. dolarów.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 09/04/2018 @ 20:37

Polecamy film:
Celtowie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 05/04/2018 @ 21:44

********************
Człowiek, który wciąż ulega zgubnemu wpływowi grzechu, nie powinien upominać innych ludzi z powodu ich grzechów. Jest bowiem rze­czą niesprawiedliwą, by ktokolwiek czynił wyrzuty innemu z powodu tego, co wciąż gani w samym sobie.
*
Izydor z Sewilli
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a sztuka - autor : Rel-Club 01/04/2018 @ 00:28

czytaj więcej
Tadż Mahal
Dzieje królów zawsze były widowiskiem przeznaczonym dla całego świata. Publicznością w tym teatrze jest potomność urzeczona wydarzeniami, których sens wydaje się jej szczególnie doniosły, ponieważ aktorzy byli ludźmi wielkiego formatu. W historii Mogołów indyjskich występuje to wyjątkowo wyraźnie, gdyż nie tylko zawładnęli oni swą sceną niepodzielnie, ale byli także własnymi scenografami, tworząc dzieło sztuki rozpoznawalne na pierwszy rzut oka niemal przez każdego człowieka na świecie mauzoleum Tadż Mahal.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 27/03/2018 @ 14:06

Tok FM - Lekcja religii - 10
5 audycji o: Jezusie, dogmatach, relikwiach i inne


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
stonehenge.jpgk-k-08.jpgk-k-11.jpgethiopia.jpg0-zen-4.jpgdolmen.jpggobekli-tepe.jpgMenhir.jpgTiya.JPG0-zen3.jpgnowgrange.jpgpictographs.jpgdolmen-2.jpg0-mani-nepal2.jpgmenhir-3.jpgGiyorgis_01.jpgEasterIsland.jpgBalance_stonesz.jpgk-k-05.jpgk-k-03.jpgnewgrange.jpgk-k-14.jpgk-k-02.jpg0-mani-nepal.jpg0-zen.jpgcarnac.jpgtarxientemplesintro.jpgk-k-09.jpgMenhir-2.jpg0-mani-2.jpgk-k-12.jpgk-k-10.jpgk-k-04.jpg0-zen-5.jpgk-k-07.jpgspirit-stones.jpggavpillar.jpg0-buddist.jpgspirals.jpgStanding Stones.jpg0-mani-1.jpgk-k-13.jpgEaster-Island.jpg0-mantra.jpgsaintsernin.jpg0-mani-stone.jpgk-k-01.jpgk-k-06.jpg0-zen2.jpgoko-kamienie.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2660355 odwiedzający

 21 odwiedzających online