Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 05/12/2019 @ 04:20

********************
Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.
*

Św. Jan Bosko
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 30/11/2019 @ 15:26

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Lenistwo
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - wprowadzenie - autor : Rel-Club 26/11/2019 @ 14:58

czytaj więcej

Wszechwiedza
Przede wszystkim trzeba sprecyzować, co rozumiemy przez wszechwiedzę boską. Człowiekowi wszechwiedza nie jest dana. Istnieją wprawdzie ludzie obdarzeni niezwykłą siłą poznawczą. Są to ludzie wyjątkowi, różniący się w jakiś sposób od ogółu; takimi byli w starożytności wieszczkowie, jak na przykład Kalchas oionopólos, który zna „teraźniejszość, przyszłość i przeszłość" (Iliada, 1,70), takimi są u obecnych jeszcze ludów pier­wotnych szamani i czarownicy, jak piay u karaibskich Arawaków, który „wie wszystko". U Dakotów kanadyjskich czarow­nicy „widzą wszystko", nawet gdy śpią; nikt nie może się do nich zbliżyć nie będąc widzianym; Luszejowie w północnej Birmie nazywają swoich czarowników puithiam, „wielcy znaw­cy"; u Mordwinów tubylcza nazwa czarowników znaczy „ten (lub ta), co wie".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Kościół od 800 do 1500 r. - autor : Rel-Club 22/11/2019 @ 21:16

czytaj więcej

Łacińskie Księgi Liturgiczne
Przez „księgi liturgiczne” rozumieć należy wszystkie podręczne księgi, służące w kościele przy odprawianiu służby bożej: przy mszy św., godzinach kanonicznych, benedykcjach, udzielaniu sakramentów i sakramentaliów i innych ceremoniach kościelnych.
Zasadniczych typów ksiąg liturgicznych jest sześć: 1) mszał, 2) brewiarz, 3) ordines, 4) pontyfikał, 5) rytuał, 6) martyrologium. Każdy z tych typów ma jeszcze podrzędne lub pochodne rodzaje ksiąg, od tamtych głównych pochodzące.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 19/11/2019 @ 21:13

Religie w cyfrach

W USA 46% obywateli wierzy, że Księga Rodzaju daje prawdziwy opis stworzenia świata (badania Gallupa z 2012 r.).
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Szintoizm - autor : Rel-Club 15/11/2019 @ 05:25

czytaj więcej

Sinto
Kami jest bardzo wielu. Czasem można wyczytać, że jest ich osiem tysięcy, kiedy indziej, że osiem milionów. Ale to tylko zbyt dosłowny przekład starojapońskiego słowa „ja-ci", które znaczy nie tylko osiem tysięcy (lub „ja-o-jorodzu" - osiem milionów), lecz także „niezliczone mnóstwo”. Są bogowie popularni, każdy z nich ma tysiące świątyń rozsianych po całym kraju (ogółem jest w Japonii ok. 80 tysięcy świątyń sintoistycznych). Zaliczają się do nich bóg ryżu lnari i bóg Haciman.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 12/11/2019 @ 06:14

********************
Mity to coś, co nigdy się nie zdarzyło, ale dzieje się ciągle.
*

Salustiusz
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 07/11/2019 @ 06:35

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Gniew
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Taoizm - autor : Rel-Club 03/11/2019 @ 00:24

czytaj więcej

Postawa taoistyczna
Taoizm wyraża postawę wobec losu pod wieloma względami podobną do stoickiej. Czyni to jednak we właściwy myśli chińskiej metaforyczny sposób. Inne są też powody, dla których zgoda na to, co nieuniknione, jest dla taoisty czymś ważnym.
Twórcy taoizmu, Lao-tsy i Czuang-tsy, nie byli - w przeciwieństwie do stoików - racjonalistami.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... [Biblia] - autor : Rel-Club 28/10/2019 @ 23:17

Czy wiesz, że...

Ostatnią księgą Tanachu jest Księga Kronik, która streszcza historię Izraela zawartą we wszystkich poprzednich księgach. Zaczyna się genealogią wywodzącą pochodzenie Izraelitów od Adama a kończy na dekrecie Cyrusa II z 538 roku p.n.e.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Egipt - autor : Rel-Club 25/10/2019 @ 23:56

czytaj więcej

Faraon
Stylizowany portret faraona, przekazany nam przez starożytnych rzeźbiarzy i malarzy, wywiera szczególne wrażenie. Władca siedzi w hieratycznej pozie na masywnym tronie. Z kamienną twarzą spogląda w wieczność. Na głowie widnieje jedna z wielu jego koron, czoło zdobi święty symbol ureusza, a podbródek kryje trefiona, sztuczna broda. W skrzyżowanych dłoniach dzierży podwójny symbol władzy: laskę i bicz - odpowiednik jabłka i berła

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 22/10/2019 @ 22:23

********************
Ad maiorem Dei glóriam.
Ku większej chwale Bożej.
*

Ignacy Loyola - Dewiza Zakonu Jezuitów
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - Religie a nauka - autor : Rel-Club 20/10/2019 @ 00:53

czytaj więcej

Religia i moralność
Wydaje mi się, że moralność jest zjawiskiem naturalnym - ograniczanym przez siły doboru naturalnego, zakorzenionym w neurobiologii, kształtowanym przez lokalne środowisko i modyfikowanym przez wydarzenia kulturowe. Niemniej jednak uczciwość wymaga ode mnie przyznania, że naturalistyczne podejście często zdaje się być nieczułe na metafizyczne wyobrażenia o moralności, orzekające, że wiedza oraz wartości moralne zależne są od nadprzyrodzonego źródła. Ponieważ pogląd taki nie jest rzadki, warto rozważyć, czego nadprzyrodzone podejście do moralności może nas nauczyć.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 16/10/2019 @ 22:23

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Pożądanie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo do 325 r. - autor : Rel-Club 12/10/2019 @ 21:24

czytaj więcej

Urząd biskupa
Obok apostołów i proroków, którzy prowadzili życie wolne, pneumatyczne, istnieli wśród chrześcijan ludzie wykonujący funkcje administracyjne i zajmujący się obracaniem pieniędzmi, ludzie, których funkcje miały charakter ekonomiczny i socjalny — nadzorowali oni gospodarkę i organizację życia gminy: wykorzystanie funduszy, pomoc dla biednych, opiekę nad chorymi, przestrzeganie ustalonych zasad gościnności itd. Tacy urzędnicy gminni, obdarzeni tytułami biskupów, diakonów i prezbiterów, znaczyli o wiele mniej i mieli znacznie mniejszy autorytet niż apostołowie, prorocy i nauczyciele.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 09/10/2019 @ 23:15

********************
Musimy szanować religię każdego wierzącego, ale tylko w tym sensie i w takim stopniu w jakim respektujemy teorię sąsiada, że jego żona jest piękna, a dzieci genialne.
*

Henry Louis Mencken
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 04/10/2019 @ 21:58

Religie w cyfrach

W 1900 r. w Afryce było niecałe 10 mln chrześcijan (9,2% ludności), w 1970 r. - 143 mln, w 1990 r. - 237 mln, w 2000 r. - 380 mln, a w 2016 aż 500 mln. Szacuje się, że dziś chrześcijanie stanowią ponad 46 % ludności Afryki, wyznawcy islamu 41 %, a 12 % populacji wyznaje nadal tradycyjne religie afrykańskie.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 01/10/2019 @ 22:15

czytaj więcej

Święte Pisma hinduizmu
Klasyczne teksty religijne w Indiach są napisane starszą postacią sanskrytu i noszą nazwę literatury wedyjskiej. Całe to olbrzymie piśmiennictwo zaliczane jest do tej samej epoki, aczkolwiek różne części tej samej grupy pism mogą pochodzić z różnych epok.
Obecnie zaniechano już mówienia o okresie Wed, brahman i upaniszad jako następujących po sobie epokach historycznych. Cały zbiór miał powstać w ciągu dłuższego okresu między 1500 a 800 rokiem p.n.e.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 26/09/2019 @ 22:14

czytaj więcej

Biblia Aramejska - Targumy
Targumy należą do najstarszych przekładów ksiąg biblijnych na język aramejski. Termin „targum” pochodzi z języka akadyjskiego, w którym pojęcie targumânu odnosi się do „tłumacza”. W Biblii Hebrajskiej termin ten pojawia się tylko w formie imiesłowu biernego meturgām w tekście Ezd 4,72, stanowiąc wprowadzenie w aramejską część tej księgi (Ezd 4,8 – 6,18). Autorzy Septuaginty oddają ten imiesłów jako „tłumaczony”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 22/09/2019 @ 07:24

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Chciwość
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 18/09/2019 @ 19:26

********************
Chrześcijaństwu w Polsce nie grozi dziś ani laicyzm, ani ateizm (przynajmniej na razie), ale parodia religii.
*

ks. Józef Tischner
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - autor : Rel-Club 14/09/2019 @ 22:08

czytaj więcej

Mechanizm przechwytywania symboli
Pojęcia i symbole - podobnie jak wartości i normy kulturowe - mogą wzmacniać instytucje i grupy, narody i wspólnoty religijne, budując ich (pozytywną) tożsamość lub też pogłębiając jeszcze bardziej istniejące antagonizmy i podziały społeczne. Pojęcia i symbole mogą ponadto przydać prestiżu i znaczenia rozmaitym instytucjom i grupom, zakorzeniając je w historii i powlekając patyną tradycji, rzeczywistej lub fikcyjnej. I z tego właśnie powodu najważniejsi aktorzy życia społecznego toczą ze sobą stałą walkę nie tylko o dobra materialne i władzę, lecz także o mity i symbole. Ich kontrola umożliwia bowiem manipulację ludzkimi emocjami i panowanie nad zbiorową wyobraźnią.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Wrzesień - autor : Rel-Club 10/09/2019 @ 15:38

12 września

Obchodzimy 336 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Tego dnia w 1683 roku król Jan III Sobieski pokonał Turków pod Wiedniem, ocalając przed islamem chrześcijańską cywilizację Europy.


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 07/09/2019 @ 15:56

********************
Lepiej być ateistą niż katolikiem-hipokrytą. To skandaliczne, by mówić jedno, a robić drugie. To podwójne życie.
*

papież Franciszek
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 04/09/2019 @ 15:19

czytaj więcej

Mit o upadku dusz
Wszelka dusza jest nieśmiertelna. Bo co się wiecznie rusza, nie umiera. Tylko to, co inne rzeczy porusza, a samo skądinąd ruch bierze, mając koniec ruchu, ma też i koniec życia. Jedynie tylko to, co samo siebie porusza, jako iż samo siebie nie opuści, nigdy się poruszać nie przestaje, ale jest dla wszystkich innych rzeczy, którym ruch nadaje, ruchu tego źródłem i początkiem. A początek nie ma chwili narodzin. Z niego się rodzić musi wszystko, co się tylko rodzi, ale on sam z niczego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
bibliografia_cz1/N-dziedzictwo-goliata.jpgbibliografia_cz2/margul-jak-umier.jpgjudaizm-solomon.jpgbibliografia_cz3/schylek-sr-eu.jpgsztuka-indonezji.jpgbibliografia_cz2/mitologia-mezopotamii.jpgbibliografia_cz2/pokarm-bogow.jpegbibliografia_cz3/jezus-i-biel.jpgbibliografia_cz1/tho-bib.JPGHistoria medycyny-1988.jpgbibliografia_cz2/mitologia-cz-afryki.jpgbibliografia_cz3/kanert-buddyzm.jpgbibliografia_cz1/zycie-co-g-merowingow.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-samarytanka.jpgbibliografia_cz1/historia-biblii.jpgbibliografia_cz2/Magia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgbibliografia_cz3/judaizm-u-poczatkow.jpgrouss-bog-zla.jpgbibliografia_cz3/Angelo Scarabel.jpgbibliografia_cz3/kramer-smierc.jpgbibliografia_cz3/Hetyci-klingel.pngbibliografia_cz1/d-r-ko-pi.JPGskrzypekoswiecenie-fr.jpggnoza-q.jpgbibliografia_cz3/swiat-symb-chrzesc.jpgbibliografia_cz1/starozytnosc-bajeczna.jpgbibliografia_cz3/religie-s-b-wschodu.jpgbibliografia_cz2/Mot-na-czarownice.jpgbibliografia_cz1/kow-w-ch.JPGbibliografia_cz2/Szamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpgbibliografia_cz1/b-religia-staro-egiptu.jpgbibliografia_cz2/historia-polski-sz.jpgteodoret.jpgbibliografia_cz3/peck-w-poszukiwaniu.jpgbibliografia_cz3/historia-chin.jpgbibliografia_cz1/his-filo-tat.pngbibliografia_cz3/messadie-diabel.jpgbibliografia_cz3/sladami-amuletu.jpgbibliografia_cz1/religie-chin.jpgbibliografia_cz2/boas-umysl-cz-pierwotnego.jpgbibliografia_cz2/5-wielkich-religii-swiata.jpgstarzy-nowi-bo-japonii.jpgbibliografia_cz1/skrok-na-tropach.jpgbiblia=aramejska.jpegazja-pacyfik13.jpgbibliografia_cz1/hellenizm-a-j.jpghistoria-holandii-b.jpgRamadan-Sladami-Proroka.jpgbibliografia_cz1/gardner-potomkowie.jpgbibliografia_cz3/ile-lat-ma-wsz.jpgbibliografia_cz2/stu-mat-2005.jpgbibliografia_cz3/azja-i-afryka.jpgbibliografia_cz1/w-kregu-swiatowida.jpgbibliografia_cz1/starozytna-palestyna.gifbibliografia_cz1/Ludzie-bogowie-i-przybysze-z-kosmosu-Stoczkowski.jpgbibliografia_cz1/mus-ant.JPGbibliografia_cz3/kierul-newton.jpgNiwinski-bostwa-kulty.jpgswiat-fenicjan.jpgmajowie-gall.jpgswietowanie-doroczne-pl.jpgbibliografia_cz2/obrzedy-rytualy.jpgbibliografia_cz3/buddyzm-b-p-l-a.jpgbibliografia_cz1/484.jpgbibliografia_cz2/w-kregu-religii.jpgbibliografia_cz1/sim-cyw.JPGbibliografia_cz3/mity-green.jpgbibliografia_cz1/dramat-i-kult.jpgDrozdowicz-G-nurty-now-f-franc.jpgbibliografia_cz3/Minois-kosciol-i-n.jpgbibliografia_cz3/ksiega-rzeczy-dziwnych-1.jpgbibliografia_cz3/boilton.JPGbibliografia_cz3/houria-historia-ar.jpgzycie-se-ksiezy.pngbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-2.gifbibliografia_cz1/Monologion Proslogion.jpgNorbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz1/miedzy-s-a-n-testament.jpgbibliografia_cz1/euz-his.JPGre-afryki.jpgaztekowie.gifbibliografia_cz1/z-ch-an.JPGreligie-uniwersalistyczne.jpgbibliografia_cz1/komentarz-his-kul-do-biblii-h.jpgbibliografia_cz1/poniatowski-wstep.jpgmahometanizm=g.jpgbibliografia_cz2/bog-einsteina.jpgbibliografia_cz3/tajne-stowarzyszenia.jpgseptymiusz-sewer-k.jpgbibliografia_cz2/mitologia-slowian-gi.jpgbibliografia_cz2/kuncewicz-piotr-antyk.jpgbibliografia_cz3/rod-argeadow.jpggrecja_niepodlegla.jpgbibliografia_cz1/d-r-zycie.JPGbibliografia_cz3/budda.jpgbibliografia_cz2/wojcik-historia-p-XVII.jpgbibliografia_cz2/zarys-dziejow.jpgbibliografia_cz2/krawczuk-s-do-starozytnosci.jpgLITERA-NA-SW-12-1987.jpgbibliografia_cz3/dionizos-kere.jpgbibliografia_cz1/ksiega-ukryta-wb.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-grecji.jpgbibliografia_cz2/Wandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgbibliografia_cz3/50-najwiekszych-k.jpgbibliografia_cz1/historia-seksu.jpgholownia-kos-d-s-z.jpghistoria-koloru.jpgbibliografia_cz3/mitologia-cel.jpgbibliografia_cz1/al-ar-pal.JPGbibliografia_cz2/bloch-etruskowie.jpgbibliografia_cz1/kosidowski-opowiesci-bib.jpgbibliografia_cz3/renan.jpgdanecki.jpgbibliografia_cz2/tajemnice-biblii.jpgatlantyda-zajdler.jpgbibliografia_cz2/krawiec-seksualnosc.jpgzrozumiec_araba.jpgbibliografia_cz2/popko-huryci.jpgbibliografia_cz2/mitologia-arabow.jpgbibliografia_cz1/wilson.jpgbibliografia_cz1/har-klu.JPGbibliografia_cz2/freud-czlowiek.jpgbibliografia_cz2/michalowski-n-t-piramidy.jpgaztekowie-narod-wybrany-p-s.jpegi-znowu-zapial-kur.jpgbibliografia_cz3/haasler-tajne-sprawy-papiezy.jpgbibliografia_cz3/wilson-o-naturze.jpgbibliografia_cz2/borkowski-socjologia.pngbibliografia_cz3/legowicz-zarys.jpgbibliografia_cz3/rel-sw-rzymskiego.jpgbibliografia_cz1/dialog-kultur-cywi-i-rel.jpgbibliografia_cz1/tro-pie.JPGdzieje-dawnych_turkow.jpgbibliografia_cz2/dumezil.jpgbibliografia_cz3/religie-w-a-poludniowej.PNGbibliografia_cz1/wip-kos.JPGbibliografia_cz2/Sredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgbibliografia_cz1/kud-hinduizm.jpgbibliografia_cz2/mitologia-lu-syberii.jpglocke.jpgbibliografia_cz2/gilgamesz.jpghistoria-duchowosci-chrzes.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-egiptu.jpgbibliografia_cz2/malinowski-mit.jpgbibliografia_cz2/sladami-etruskow.jpgbibliografia_cz2/mitologia-korei2.jpgbibliografia_cz1/tajemnice-krety.jpgbibliografia_cz1/archeologia_biblijna.jpgbibliografia_cz1/eliade-sacrum-mit-historia.jpgateizm=nowicki.jpgbibliografia_cz3/stomma-slonce.jpgbibliografia_cz3/tokarczyk-4-j-a.jpgbibliografia_cz2/kosidowski-rumaki.jpgbibliografia_cz3/kataryzm.jpgbibliografia_cz3/chrzescijanstwo-przyszlosci.jpgbibliografia_cz3/dennett-odczarowanie.jpgbibliografia_cz2/POA2.bmpmeksykanskie-abc.jpgbibliografia_cz3/bez-ograniczen.pngmoralnosc-mozgu.jpgbibliografia_cz3/tragedia-narodu.jpgbibliografia_cz3/religie-sw-ency.jpgbibliografia_cz1/cha-kos.JPGbibliografia_cz3/hubert-mauss.jpgbibliografia_cz2/1001-o-bogu.jpgbibliografia_cz1/po-sztuki_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz2/Nowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegrzecz-z-od.gifbibliografia_cz1/girard-sacrum-i-p.jpgbibliografia_cz2/Piecioksiag-v.jpgbibliografia_cz3/joga-swie.jpgbibliografia_cz1/socjo-reli.jpgbibliografia_cz2/klatwa-eng.jpgbibliografia_cz1/homerski-wstep-ogolny-do-pisma-swietego.jpgbibliografia_cz1/keller-katolicyzm.jpgbibliografia_cz2/donini.jpgbibliografia_cz2/Nowy-Testament-H.jpgbibliografia_cz1/dz-ze-za.jpgbibliografia_cz1/historia-cudow.jpgreligie-w-p.jpgbibliografia_cz2/tyloch-rekopisy.jpgbibliografia_cz1/po-arch_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz1/30-wyznan.jpgbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-1.gifhughes-rzym.jpgbibliografia_cz2/fedon2x.jpgbibliografia_cz1/graves-mity-heb.jpgbibliografia_cz2/sandauer.jpgbibliografia_cz1/atlas-miejsc-biblijnych.jpgbibliografia_cz3/FitzGerald - Chiny.jpg3-Rosja.jpgbibliografia_cz1/mejor-buddyzm.jpgbibliografia_cz3/his-niem.jpgSilnicki-Sobory powszechne a Polska.jpgbibliografia_cz3/Petoia-wampiry.jpegbibliografia_cz1/szczepanowicz-ziemia-swieta.jpgbibliografia_cz2/papiestwo.jpgbibliografia_cz2/epos-Chassang.jpgbibliografia_cz2/polska-piastow.jpgbibliografia_cz2/Historia-piekna-eco.jpgbibliografia_cz3/historia-grzechu.jpgbibliografia_cz1/levy-Bruhl-czynnosci-umyslowe.jpgbibliografia_cz3/religia-en.jpgbibliografia_cz2/levi-strauss-totemizm.jpgbibliografia_cz1/gni-pie.JPGbibliografia_cz3/zloty-przewodnik-p-r-halu.jpgbibliografia_cz2/tradycje-tolerancji.jpgbibliografia_cz2/Ksiega-Rodz-interlinearna.jpgbibliografia_cz2/homo-ludens-h.jpgbhagawad-piesn-pana.pngpettazzoni.jpgbibliografia_cz2/okultyzm-magia-wrozby.jpgbibliografia_cz3/Norbu - Krysztal.jpgpaleografia-lacinska-1951.jpegbibliografia_cz1/f-mity-grekow-i-rzymian.jpgbibliografia_cz2/his-s.bmpbibliografia_cz1/pluzanski-7sensacji-w-n.jpgbibliografia_cz2/mitologia-indyjska.jpgbibliografia_cz2/ksiega-tura.jpgbibliografia_cz2/encyklopedia-kat-1.jpgbibliografia_cz3/teksty-piramid.jpgbibliografia_cz1/swiety-baldachim.JPGbibliografia_cz1/swiderkowna-rozmowy-o-bib-nt.jpgbibliografia_cz3/voodoo.jpgbibliografia_cz1/liverani-nie-tylko-b.pnghis-iranu.jpgstarozytny-egipt=w.jpgbibliografia_cz2/1001-rzeczy-o-biblii.jpgbibliografia_cz3/grant-dz-izraela.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3453665 odwiedzający

 33 odwiedzających online