Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Filmoteka II - autor : Rel-Club 16/10/2019 @ 22:23

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Pożądanie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo do 325 r. - autor : Rel-Club 12/10/2019 @ 21:24

czytaj więcej

Urząd biskupa
Obok apostołów i proroków, którzy prowadzili życie wolne, pneumatyczne, istnieli wśród chrześcijan ludzie wykonujący funkcje administracyjne i zajmujący się obracaniem pieniędzmi, ludzie, których funkcje miały charakter ekonomiczny i socjalny — nadzorowali oni gospodarkę i organizację życia gminy: wykorzystanie funduszy, pomoc dla biednych, opiekę nad chorymi, przestrzeganie ustalonych zasad gościnności itd. Tacy urzędnicy gminni, obdarzeni tytułami biskupów, diakonów i prezbiterów, znaczyli o wiele mniej i mieli znacznie mniejszy autorytet niż apostołowie, prorocy i nauczyciele.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 09/10/2019 @ 23:15

********************
Musimy szanować religię każdego wierzącego, ale tylko w tym sensie i w takim stopniu w jakim respektujemy teorię sąsiada, że jego żona jest piękna, a dzieci genialne.
*

Henry Louis Mencken
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 04/10/2019 @ 21:58

Religie w cyfrach

W 1900 r. w Afryce było niecałe 10 mln chrześcijan (9,2% ludności), w 1970 r. - 143 mln, w 1990 r. - 237 mln, w 2000 r. - 380 mln, a w 2016 aż 500 mln. Szacuje się, że dziś chrześcijanie stanowią ponad 46 % ludności Afryki, wyznawcy islamu 41 %, a 12 % populacji wyznaje nadal tradycyjne religie afrykańskie.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 01/10/2019 @ 22:15

czytaj więcej

Święte Pisma hinduizmu
Klasyczne teksty religijne w Indiach są napisane starszą postacią sanskrytu i noszą nazwę literatury wedyjskiej. Całe to olbrzymie piśmiennictwo zaliczane jest do tej samej epoki, aczkolwiek różne części tej samej grupy pism mogą pochodzić z różnych epok.
Obecnie zaniechano już mówienia o okresie Wed, brahman i upaniszad jako następujących po sobie epokach historycznych. Cały zbiór miał powstać w ciągu dłuższego okresu między 1500 a 800 rokiem p.n.e.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 26/09/2019 @ 22:14

czytaj więcej

Biblia Aramejska - Targumy
Targumy należą do najstarszych przekładów ksiąg biblijnych na język aramejski. Termin „targum” pochodzi z języka akadyjskiego, w którym pojęcie targumânu odnosi się do „tłumacza”. W Biblii Hebrajskiej termin ten pojawia się tylko w formie imiesłowu biernego meturgām w tekście Ezd 4,72, stanowiąc wprowadzenie w aramejską część tej księgi (Ezd 4,8 – 6,18). Autorzy Septuaginty oddają ten imiesłów jako „tłumaczony”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 22/09/2019 @ 07:24

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Chciwość
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 18/09/2019 @ 19:26

********************
Chrześcijaństwu w Polsce nie grozi dziś ani laicyzm, ani ateizm (przynajmniej na razie), ale parodia religii.
*

ks. Józef Tischner
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - autor : Rel-Club 14/09/2019 @ 22:08

czytaj więcej

Mechanizm przechwytywania symboli
Pojęcia i symbole - podobnie jak wartości i normy kulturowe - mogą wzmacniać instytucje i grupy, narody i wspólnoty religijne, budując ich (pozytywną) tożsamość lub też pogłębiając jeszcze bardziej istniejące antagonizmy i podziały społeczne. Pojęcia i symbole mogą ponadto przydać prestiżu i znaczenia rozmaitym instytucjom i grupom, zakorzeniając je w historii i powlekając patyną tradycji, rzeczywistej lub fikcyjnej. I z tego właśnie powodu najważniejsi aktorzy życia społecznego toczą ze sobą stałą walkę nie tylko o dobra materialne i władzę, lecz także o mity i symbole. Ich kontrola umożliwia bowiem manipulację ludzkimi emocjami i panowanie nad zbiorową wyobraźnią.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Wrzesień - autor : Rel-Club 10/09/2019 @ 15:38

12 września

Obchodzimy 336 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Tego dnia w 1683 roku król Jan III Sobieski pokonał Turków pod Wiedniem, ocalając przed islamem chrześcijańską cywilizację Europy.


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 07/09/2019 @ 15:56

********************
Lepiej być ateistą niż katolikiem-hipokrytą. To skandaliczne, by mówić jedno, a robić drugie. To podwójne życie.
*

papież Franciszek
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 04/09/2019 @ 15:19

czytaj więcej

Mit o upadku dusz
Wszelka dusza jest nieśmiertelna. Bo co się wiecznie rusza, nie umiera. Tylko to, co inne rzeczy porusza, a samo skądinąd ruch bierze, mając koniec ruchu, ma też i koniec życia. Jedynie tylko to, co samo siebie porusza, jako iż samo siebie nie opuści, nigdy się poruszać nie przestaje, ale jest dla wszystkich innych rzeczy, którym ruch nadaje, ruchu tego źródłem i początkiem. A początek nie ma chwili narodzin. Z niego się rodzić musi wszystko, co się tylko rodzi, ale on sam z niczego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 01/09/2019 @ 12:28

czytaj więcej

Bhagawadgita
Dritaraszta rzekł:
1. Na polu Dharmy, na świętym polu Kuru zgromadzeni, skorzy do walki, co uczynili moi ludzie, oraz Pandu synowie, o Sandżajo?
Sandżaja mówi:
2. Ujrzawszy szyki zbrojne Pandów, książę Durjodhana zbliżył się do Drony, nauczyciela swego, z tymi słowy:
3. "Spójrz o mistrzu, na potężne zastępy Pandawów, które w szyki bojowe ustawił uczeń twój, w sztuce bojowej biegły, syn Draupadi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 28/08/2019 @ 21:36

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Łakomstwo
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Sierpień - autor : Rel-Club 24/08/2019 @ 05:03

25 sierpnia

W starożytnej Grecji w Atenach rozpoczynały się Panatenaje, święto ku czci Ateny. Co roku odbywały się jednodniowe Panatenaje Małe, a co cztery lata Panatenaje Wielkie, trwające dziewięć dni. W czasie tych świąt ateńczycy ofiarowywali Atenie nową sukienkę, w którą przyodziewano posąg bogini.


/czytaj więcej - ważne daty w sierpniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 21/08/2019 @ 05:42

Religie w cyfrach

Na świecie żyje około 4000 dziewic konsekrowanych (dane z 2015 roku). Niewiele ponad 400 z nich mieszka we Francji, 480 we Włoszech, 254 w USA, 70 w Hiszpanii. W Polsce są 303 dziewice konsekrowane (dane z 2019 roku).
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Tengrizm - autor : Rel-Club 18/08/2019 @ 04:25

czytaj więcej

Religia Turkutów
Historia ludzkości zbadana jest w sposób bardzo nierównomierny. Gdy następstwo wydarzeń i zmiany formacji społecznych w Europie i na Bliskim Wschodzie przedstawione zostały w dostępnych powszechnie pracach syntetycznych już pod koniec XIX wieku, Indie i Chiny zaś opisano na początku XX wieku, ogromny obszar stepu euroazjatyckiego wciąż jeszcze czeka swego badacza. Dotyczy to zwłaszcza okresu przed pojawieniem się na arenie dziejowej Czyngis-chana, kiedy to w stepach Azji Centralnej uformowały się i uległy zagładzie dwa niepospolite ludy — Hunowie i dawni Turcy, jak również wiele innych, którym nie dane było wsławić swego imienia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 15/08/2019 @ 23:08

Tok FM - Lekcja religii - 13
5 audycji o sumieniu, św. Tomaszu z Akwinu i Kościele


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 12/08/2019 @ 02:04

czytaj więcej

DEBORA
Czas sędziów, to okres, kiedy Izraelici są w Kanaanie, osiedlają się. Ze strony są­siadów nie ma zagrożenia - Asyria, która w XIII w. była potęgą, osłabła; przeżyła okres ożywienia za panowania Tiglat-Pilezera I (ok.1114-1076), ale potem przez dwa wieki po­grążona była "we śnie". Aż do połowy IX w. Izraelowi nie groziła żadna poważna ingerencja ze strony wielkich mocarstw. Pierwsza groźba pochodziła od ludu, nie liczniejsze­go niż Izrael - od Filistynów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... [Biblia] - autor : Rel-Club 08/08/2019 @ 04:01

Czy wiesz, że...

Obecną rachubę czasu zawdzięczamy Biblii. Na jej podstawie Dionizy Mały (ok. 470 - ok. 544) obliczył, że Jezus urodził się w 753 roku od założenia Rzymu. Rok następny po tej dacie uznał za 1 rok ery chrześcijańskiej. Papież Jan I wprowadził ten nowy sposób datowania w 525 roku. Minęło jednak następne 500 lat nim przyjął się na dobre w Europie.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Majowie - autor : Rel-Club 03/08/2019 @ 18:40

czytaj więcej

Kalendarz Majów
Wśród wielu osiągnięć, jakimi mogą poszczycić się Majowie w klasycznym okresie swego rozwoju i ekspansji, obliczenia kalendarzowe i matematyka stanowiły dziedzinę, w której uzdolnienia ich znalazły najbardziej wymowne odzwierciedlenie. Ponieważ nauki te miały najwyższe znaczenie, powiązane były bowiem z czynnikami nadnaturalnymi, kapłani nie szczędzili wysiłków, aby je zgłębić i wyjaśnić. Wiedzą stanowiącą podstawę ich pracy badawczej stała się astronomia, a mistrzowskie opanowanie jej zasad stanowi najlepszy sprawdzian ich możliwości intelektualnych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 30/07/2019 @ 22:35

********************
Nie potrafię sobie wyobrazić, by Bóg kiedykolwiek nakazał demokrację jako rządy nadające się dla kościoła lub dla państwa. Jeśli rządzić będzie lud, to któż będzie rządzony? Jeśli chodzi o monarchię i arystokrację, to chociaż obie są przyzwolone i nakazane w Piśmie Świętym, mimo to władzę najwyższą Bóg zachowuje dla siebie i ustanawia teokrację jako najlepszą formę rządów zarówno w kościele, jak i w państwie.
*

John Cotton (1585 – 1652)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 26/07/2019 @ 21:13

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Pycha
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Aztekowie - autor : Rel-Club 22/07/2019 @ 06:22

czytaj więcej

Aztekowie i Kortez
Historię Azteków poprzedza legenda o wędrówce plemienia Mexicas w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Ich bóg Huitzilopochtli nie obiecał swojemu ludowi ziemi mlekiem i miodem płynącej. Obiecał mu potę­gę i siłę, jeżeli odnajdzie właściwe miejsce na zało­żenie swojej siedziby. „Siać strach będziecie, znisz­czycie wszystkich i wszystko tam, gdzie przybędzie­cie".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 18/07/2019 @ 23:56

********************
Bóg jest ciemnością duszy, jaka pozostaje po wszelkim świetle.
*

Liber XXIV philosophorum, teza XXI
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
hanuman-statues-250x250.jpgbronze-shiva.jpg9bd1e4389bd777da62bdd167763aa115.jpgP66_1.jpghindu-worship.jpgdownload.jpg00-hi12.jpgindie_03.jpg86438.jpg00hi3.jpgdurga-2.jpgkathakali-music-250x250.jpgveda-candles-186x186.jpg00-hi9.jpg00-sadhu_gangotri.jpgindie_02.jpgSanskrit-manuscripts.jpg00-baby_krishna.jpgbhart-natyam-dress-250x250.jpgsarasvati.jpgBharatanatyam-1.jpgBharatanatyam-2.jpgdurga.jpggaruda-3.jpgindie_01.jpg71401002443_freesize.jpg00-HinduGirls.jpg00-hi7.jpg00hi4.jpgRig-Veda.jpgindie_06.jpgBharatanatyam-4.jpgkatakali.jpgBharatanatyam-3.jpg00-hi6.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3367664 odwiedzający

 36 odwiedzających online