Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

ZAGADNIENIA RELIGIJNE - Linki - Odnośniki do ston polskich

Odnośniki do stron polskich

Odnośniki do stron polskich

1. Aplogetyka

http://www.apologetyka.katolik.pl/

Katolicki serwis apologetyczny

Serwis Apologetyka za podstawę swojej działalności przyjmuje potrzebę obrony wiary chrześcijańskiej – i katolickiej. Za nasze motto przyjęliśmy cytat z 1 P 3,15, który składa się z dwóch części. Najpierw czytamy: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego”.

3. Architraw

http://www.architraw.prv.pl/

Internetowy Atlas Architektury Sakralnej Średniowiecza

4. Arka Noego

http://www.arkanoego.pl/

5. Ateizm światopogląd bez dogmatów
http://www.pizzer.obywatel.pl/index.html

6. Baha’i Wiara

http://www.bahai.org.pl/

Strona wyznawców Baha’i w Polsce.

Jeżeli jest jakieś jedno słowo, które oddaje istotę nauk Wiary Baha'i, to słowem tym jest „jedność”. Jedność jest we wszystkich przejawach życia, od nauk o Bogu do zasad współżycia społecznego.

7. Bez dogmatu
http://www.medianet.pl/~kip/bezdog.htm

Kwartalnik kulturalno-polityczny

8. Biuletyn sceptyczny
http://www.amsoft.com.pl/bs/index.html

9. Centrum Misji Ewangelicko-Habsburskiej

http://www.cme.org.pl./

10. Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny

http://apologetyka.com/

11. Czas bogów
link nie działa

Strona dal wszystkich zainteresowanych zjawiskami niewyjaśnionymi, bogami, którzy w zamierzchłej przeszłości odwiedzili Ziemię, wędrówkami duszy poza ciałem, przybyszami z innych planet, mitologią związaną z ta tematyką, teoriami Däniken'a, Hancocka, Charroux i innych. Działy poświęcone: rozwojowi duchowemu i medytacjom w oparciu o techniki zaczerpnięte z religii pierwotnych i religii wschodu.

12. Czytelnia Chrześcijańska

http://www.czytelnia.jezus.pl/stories.php

Czytelnia portalu Jezus.pl.

13. Diamentowa droga

http://www.diamentowadroga.buddyzm.pl/

Kwartalnik Związku Buddyjskiego Karma Kagyu

14. Druidyzm

http://www.imm.org.pl/bird/druidyzm.htm

15. Egipt

http://egipt.amra.pl

Strona Michała Macierzyńskiego poświęcona Egiptowi, między innymi dział – religie egipskie, główni bogowie, świątynie, chrześcijaństwo w Nubii.

16. Ekumenizm

http://www.unitas.dagnez.com.pl/

17. Garuda
link nie działa

Strona poświęcona starożytnej tradycji duchowej Dzogczen, Yungdrung Bon, szamanizmowi oraz buddyzmowi i Tybetowi.

18. Gnosis

http://www.gnosis.art.pl/

Miesięcznik GNOSIS, którego pierwszy numer przedstawiamy polskiemu Czytelnikowi, ma służyć szerzeniu wiedzy o gnozie i gnostycyzmie, dawnych i współczesnych, we wszystkich ich przejawach medytacyjnych, teoretycznych i praktycznych. Jego pierwszym celem jest rehabilitacja i rewindykacja tego po części zapomnianego, po części zaś podziemnego nurtu ludzkiego dążenia poznawczego.

19. Hare Kriszna w Polsce

http://www.iskcon.waw.pl/

Oficjalna strona Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny Kryszny w Polsce.

20. Hoga.pl Wiara

link nie działa

21. Huna

http://www.huna.cb.pl/

Strona poświęcona hawajskiemu duchowi aloha i starożytnej wiedzy hawajskich szamanów

22. Islam.pl

http://www.islam.pl/

Wszystko o islamie, nawet kurs ablucji, Koran on-linea, kobieta, kurs modlitwy, książki,

23. Jasna Góra – Sanktuarium

http://www.jasnagora.pl/

Strona oficjalna Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie, jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie, opracowana w 8 językach.

24. Joga

http://jaworki.republika.pl/

Jedna z dróg do poznania Boga. Joga, wegetarianizm, Wedy, sztuka sakralna.

25. Jezus.pl Portal chrześcijański

http://www.jezus.pl/index.php

Duży portal chrześcijański, wiele ciekawych stron, Biblia, linkownia, informacje, wiadomości.

Jesteśmy nieformalnym, dobrowolnym i międzywyznaniowym zrzeszeniem ludzi, którzy narodzili się na nowo. Uznajemy Pismo Święte za Księgę natchnioną przez Boga oraz autorytet w sprawach wiary i moralności. Działamy pod nazwą Digital Gospel Group.

26. Judaica w Polsce

http://www.geocities.com/abrasza/pl/

Strona poświęcona kulturze żydowskiej w Polsce.

27. Karma Kamtzang
http://www.kamtzang.com.pl/

Strona Związku Buddyjskiej Tradycji Karma Kamtzang gromadzącego wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtzang.

28. Kościół Adwentystów Siódmego Dnia e Polsce

http://www.adwent.pl

Jesteśmy ludźmi, którzy z poświęceniem pasjonatów wierzą w bardzo bliskie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa - od tego pochodzi nazwa "adwentyści". Druga nazwa - "dnia siódmego" - związana jest z dniem ku czci Boga, siódmym dniem tygodnia, sobotą. Adwentyści nazywają to święto także szabatem, sabatem lub po żydowsku - szabasem.

29. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

http://www.kchds.tc.pl/hist-s-n.htm

30. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

http://www.kem.com.pl/

31. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce

http://www.kz.pl/

32. Magiczny portal

http://www.czarymary.pl/

Strona poświęcona magii. Informacje o szamanizmie, Hunie, oneironautyce, medytacjach, kabale i innych. Na stronie znajdują się integralne wersje książek:

Carlos Castaneda „Potęga milczenia”

Martine Ashe „Szaman naszych czasów”

Keith Harary, Pamela Weintraub „Sztuka świadomego śnienia”

33. Mateusz – Chrześcijański serwis www

http://www.mateusz.pl/

Duży serwis katolicki z działem "pytania o wiarę", czytelnia, książki, księgarnia, dokumenty, rozmowy na koniec wieku, radio Mateusz, możliwość dyskusji.

34. Metakosmologia

http://main.amu.edu.pl/~pkisz/Metakosmologia.htm

Wirtualny świat Boga, czyli Berkeley wraca. Strona Prof. Zbigniewa Jacyny-Onyszkiewicza.

35. Mezopotamia.pl

http://www.mezopotamia.pl/

Duży portal poświecony kulturze antycznej Mezopotamii, miedzy innymi działy: religie Sumeru, sumeryjski Zikkurat.

36. Neopogańska Strona Internetowa

http://acn.waw.pl/qkiel76/

Sztuka Słowian i neopogaństwo.

37. New Age Saga Page

http://republika.pl/reiki/

Strona o New Age, Reiki, Yodze, Samorozwoju, Wicce, Laja Yodze prowadzona przez Arkadiusza Lisieckiego

38. Odala

http://come.to/odala

Oficjalnej stronq pisma "Odala" poświęconego rodzimej myśli i kulturze naszego Polskiego, Słowiańskiego oraz Indo-Europejskiego dziedzictwa.

39. Okultura

http://terra.pl/okultura/

Strona wydawnictwa i kilka ciekawych artykułów, tłumaczenia Fratra Carezzy (słynnego min z tłumaczeń prac A. Crowleya, z artykułów w Wiedzy Tajemniej, Plasticu, etc.)

40. Opoka.pl

http://www.opoka.org.pl/

Duży serwis katolicki.

41. Ortodox.pl

http://www.orthodox.pl/

Oficjalna strona Kościoła Prawosławnego w Polsce

42. Panorama religii

http://www.panoramafirm.com.pl/acms/religie/index.html?catid=|4|1|

43. Pytania

http://www.pytodp.republika.pl/

Na stronie znajdziesz informacje o pochodzeniu Wszechświata i człowieka, o Sumerach, o pierwszych Izraelitach, o pierwszych chrześcijanach, o papieżach, a przede wszystkim o Biblii - sprzeczności, "cuda", historia powstania itp.
Na stronie znajdziesz także teksty polemizujące z różnymi doktrynami chrześcijańskimi ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu.

44. Polskie Centrum Satanizmu

http://www.pcs.of.pl/

45. Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne

http://www.creationism.org.pl/

46. Polskie Stowarzyszenie Wolnomyślicieli im. Kazimierza Łyszczyńskiego

http://free.ngo.pl/stowarzyszenie_wolnomyslicieli/

47. Racjonalista

http://www.racjonalista.pl/

Nowe wydanie strony zwanej kiedyś Klerokratia.

RACJONALISTA.pl jest serwisem podejmującym krytyczną analizę kultów i wierzeń - przewodnikiem po dziejach ludzkiego bałwochwalstwa, który zarazem stanowić ma bazę intelektualną polskich racjonalistów.

48. Religie Świata

http://poczta.pnet.pl/~robertgulewicz/

49. Rodzimy Kościół Polski

http://www.geocities.com/GNIEVKO/

Rodzimy Kościół Polski jest wyznaniem neopogańskim, nawiązującym do przedchrześcijańskiej religii Słowian.

50. Sai Baba

http://www.borpol.tpi.pl/janusz/pl/sai.html

51. Satanizm – Czarcie strony

http://czart.px.pl/index1.php?d=5&r=2&s=1

Strona poświęcona satanizmowi

52. Satan.pl

http://www.satan.pl/

Witryna poświęcona jest satanizmowi.

53. Sekretariat Prymasa Polski

http://wwwspp.perytnet.pl/contents.htm

54. Siedem razy Rzym

http://fotovisione.artist.pl/rzym/

Strona Andrzeja Zająca poświęcona 7-miu rzymskim bazylikom (wystawa fotograficzna).

55. Slawinja

http://www.slavinja.prv.pl/

Słowianie, kultura, język, pochodzenie, religia

56. Słowianie ich religia i kultura

http://strony.wp.pl/wp/slavic/

57. Suficka Tradycja Duchowa

http://republika.pl/sufizm/

Obecnie uruchomiliśmy już ponad 70 stron w tym serwisie, które przedstawiają sufizm i sufich. Opisują one podstawy i interesujące aspekty duchowej tradycji sufickiej, zwanej inaczej mistycyzmem islamskim.

58. Staropolska

http://www.staropolska.gimnazjum.com.pl

Portal poświęcony literaturze polskiej, także religijnej, działy takie jak: Biblia i apokryfy, hagiografia, kazania i mowy, modlitwy, poezja religijna, religia i teologia.

59. Szalom Izrael

http://www.pik-net.gliwice.pl/izrael/home.htm

Strona poświęcona Żydom, państwu Izrael i Judaizmowi

60. Szkoła Zen Kwan Um

http://www.zen.pl/


Szkoła Zen Kwan Um jest międzynarodowym stowarzyszeniem ośrodków i grup medytacji pod duchowym przewodnictwem Dae Soen Sa Nima Seung Sahna, 78 patriarchy buddyzmu Zen koreańskiej tradycji Czogie.

61. Świadkowie Jehowy

http://www.watchtower.org/

Oficjalna strona Świadków Jehowy – Watchtower – prowadzona w 19 językach, między innymi i w polskim.

62. Świat buddyzmu

http://www.buddyzm.com.pl/

Vortal buddyjski, znajdują się tu m.in. zapisy wykładów oraz artykuły, księgarnia książek polskich i zagranicznych, informacje o buddyjskich wydarzeniach w Polsce i na świecie, zbiór odnośników do innych stron.

63. Świątynia przejęcia władzy nad własnym rozwojem duchowym

http://www.dolfina.org/liliana/

DOLFINA - Duszpasterstwo Jasności Umysłu i Ducha oraz Świątynia Przejęcia Władzy nad Własnym Rozwojem Duchowym są organizacjami bezdochodowymi, wspieranymi przez AIWP - Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Całej Istoty. AIWP założył Melvin Shud ponad 20 lat temu odpowiadając na potrzebą coraz większego grona ludzi, którzy odczuwali silna wole łączenia się ze sobą po to, by wspólnie potwierdzić swoje prawo do używania swojej wewnętrznej wiedzy i umiejętności po to by służyć sobie i innym. Ezoteryka, trzecie oko, istoty pozaziemskie jako przewodnicy duchowi, ufo, operacje czwartego wymiaru.

64. Taizé

http://www.taize.fr/

The Taizé Community. Międzynarodowa wspólnota ekumeniczna, założona w 1940 roku w Taizé, we Francji, przez brata Rogera. Strona prowadzona w 26 językach, między innymi w polskim.

65. Tao Te Ching, Wielka Księga Tao

http://republika.pl/taote/

Strona Jarosława Zawadzkiego poświecona Lao Tsy

Wielka Księga Tao, można by rzec "biblia taoizmu", napisana podobno przez Lao-tsy'ego, podobno w Chinach i podobno po chińsku (oj tu trochę przesadzam), została tutaj napisana po polsku.

66. Taraka

http://www.taraka.most.org.pl/index.html

Strona Wojciecha Jóźwiaka. Wirtualny miesięcznik o szamanizmie, bogata kolekcja artykułów na wiele ezoterycznych tematów, łączy wiedzę ezoteryczną z naukami biblijnymi.

67. Templum Irreligiosus

http://templum.w.interia.pl/

Strona poświęcona magii i wróżbiarstwu; satanizm, runy, kabała, rytuały na wszystkie okazje, projekcje astralne, jasnowidztwo.

68. Towarzystwo Humanistyczne

http://free.ngo.pl/humanizm/index.htm

69. Woodoo

http://republika.pl/elliot1234/

70. Vrinda Net.pl

http://vrinda.net.pl/

Strona społeczności Hare Keiszna

Nie zastanawiasz się wieczorami co by tu zrobić ze swoim wolnym czasem? Nie miewasz wrażenia, że poza codziennymi, prozaicznymi zajęciami nie robisz nic, co przybliżało by Cię do Boga, Kryszny? Jeżeli chcesz zmienić ten stan rzeczy, to zapoznaj się z ofertą portalu Vrinda.Net.pl dotyczącą pełnienia wirtualnej służby oddania.

71. Winnica

http://www.silesia.pik-net.pl/winnica/

Miesięcznik poświęcony kulturze i religii Izraela

72. Wspólnota Dzogczen w Polsce
http://www.dzogczen.pl/

Strona Wspólnoty Dzogczen poświęcona starożytnej nauce, które rozwinęły się w Tybecie w tradycji buddyjskiej i Jungdrung Bon.
73. ZBZ Bodhidharma
http://zen.budda.pl
Strona Związku Buddystów Zen Bodhidharma w Polsce
74. Związek Buddyzmu Kama Kadyu
http://www.buddyzm.pl/

Oficjalny serwis Związku Buddyjskiego Karma Kagyu. Celem Związku jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi.
75. Życie Uniwersalne
http://www.universelles-leben.org/pl/
Informacje o grupie religijnej Prachrześcijanie, kosmiczna szkoła życia, radio, katalog książek, spotkania, działalność.


Temat w opracowaniu
Paulina_____

Data utworzenia: 12/08/2007 @ 12:09
Ostatnie zmiany: 12/04/2012 @ 05:05
Kategoria : ZAGADNIENIA RELIGIJNE - Linki
Strona czytana 10068 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-Inca2.gif0_maya4.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-skull.jpg0-moche.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-maja.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-piramida2.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-Palenque.jpgmask-teotihuacan.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka_Maize God.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-religia2.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7068036 odwiedzający

 241 odwiedzających online