Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

CHRZEŚCIJAŃSTWO - Apokryfy - Ewangelia według św. Tomasza

Ewangelia Tomasza

Tłumaczenie powstało w Zakładzie Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego z koptyjskiego oryginału:

Evangelium nach Thomas. Wyd. A.Guillaumont, H.Ch.Puech, G.Quispel, W.Till, Yassah abd al. Masih. Leiden 1959. Publikowane w: Apokryfy Nowego Testamentu t.1 red. M.Starowiejski. TN KUL Lublin 1986. Str.123-133

 

To są tajemne słowa, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał je Didymus Juda Tomasz

 

1. Rzekł: "Kto odnajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci".

2 Rzekł Jezus: "Niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży, będzie się dziwił i będzie panował nad Pełnią".

3 Rzekł Jezus: "Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: <>. Gdy powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. Ale królestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Skoro poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą".

4 Rzekł Jezus: "Starzec w swych dniach nie będzie się wahał pytać małego, siedmiodniowego chłopca o miejsce życia i będzie żył. Wielu pierwszych będzie ostatnimi i staną się jednością".

5 Rzekł Jezus: "Poznaj to, co jest przed twoim obliczem, a to, co ukryte przed tobą, wyjawi się tobie. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co nie zostanie odkryte".

6 Zapytali Go uczniowie Jego: "Czy chcesz, abyśmy pościli? W jaki sposób mamy modlić się, dawać jałmużnę i przestrzegać przepisów odnośnie do jedzenia?" Rzekł Jezus: "Nie kłamcie, nie czyńcie tego, czego nienawidzicie - wszystko jest jawne w obecności nieba. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co nie zostanie odkryte i niczego tajnego, co nie może być ujawnione".

7 Rzekł Jezus: "Szczęśliwy lew, którego zje człowiek. I lew stanie się człowiekiem. Przeklęty człowiek, którego zje lew. I człowiek stanie się lwem".

8 I rzekł: "Człowiek jest podobny do rozumnego rybaka. Ten, gdy wrzucił swą sieć do morza, wyciągnął ją z morza pełną małych ryb. Wśród nich rozumny rybak znalazł dużą, ładną rybę. Wyrzucił wszystkie małe ryby do morza, a bez trudu wybrał dużą rybę. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha":

9 Rzekł Jezus: "Oto wyszedł siewca, napełnił swą rękę i rzucił. Kilka (ziaren) padło na drogę, Przyleciały ptaki i zebrały je. Inne padły na skałę i nie wypuściły korzenia w głąb ziemi, nie wydały kłosów ku niebu. Inne padły między ciernie, a te przydusiły je i robak je zjadł. A inne padły na ziemię dobrą. I wydała ona piękny owoc ku niebu, przyniosła sześćdziesiąt miar i sto dwadzieścia miar".

10 Rzekł Jezus: "Przyniosłem ogień na świat i oto podtrzymuję go, aż zapłonie".

11 Rzekł Jezus: "Oto niebo przeminie i tamto, które jest nad nim przeminie i zmarli nie ożyją, a żywi nie będą umierać. W dniach, w których zjedliście coś śmiertelnego, uczynicie to żywym. Jeśli będziecie istnieć w światłości, co uczynicie? W dniu, w którym jesteście jednym, staliście się dwoma. Jeśli zaś staliście się dwoma, co uczynicie?"

12 Spytali uczniowie Jezusa: "Wiemy, że odejdziesz od nas; kto będzie naszym przełożonym?" Rzekł im Jezus: "Dokąd poszliście, pójdziecie do Jakuba Sprawiedliwego; niebo i ziemia powstały z jego powodu".

13 Rzekł Jezus uczniom swoim: "Porównajcie i powiedzcie mi, kogo przypominam?" Powiedział Mu Szymon Piotr: "Jesteś podobny do sprawiedliwego anioła". Powiedział Mu Mateusz: "Jesteś podobny do człowieka, który miłuje wiedzę i jest rozumny". Powiedział Mu Tomasz: "Nauczycielu, moje usta nie ujmą zupełnie tego, aby powiedzieć, do kogo jesteś podobny". Rzekł Jezus: "Ja nie jestem twoim nauczycielem, ponieważ wypiłeś i napoiłeś się ze źródła kipiącego, które ja odmierzyłem". I wziął go i odwrócił się, i powiedział mu trzy słowa. Gdy zaś Tomasz przyszedł do swych przyjaciół, zapytali go: "Co ci Jezus powiedział?" Rzekł im Tomasz: "Jeśli wam powiem jedno ze słów, które mi powiedział, podniesiecie kamienie, aby rzucić we mnie, a ogień wyjdzie z kamieni, aby was spalić".

14 Rzekł im Jezus: "Jeśli pościcie, tworzycie sobie grzechy, a jeśli się modlicie, będziecie skazani. Jeśli dajecie jałmużnę, wyrządzicie krzywdę swoim duchom. Jeśli wychodzicie do jakiejkolwiek prowincji, i jeśli wędrujecie po wioskach, i jeśli was przyjmują, to jedzcie, co przed wami położą, uzdrawiajcie chorych, którzy są wśród nich. Bowiem to, co wejdzie do waszych ust, nie zanieczyści was, ale to, co wychodzi z waszych ust, jest tym, co was zanieczyści".

15 Rzekł Jezus: "Jeśli ujrzycie takiego, którego nie zrodziła kobieta, padnijcie na wasze twarze, uczcijcie go - ten jest waszym ojcem".

16 Rzekł Jezus: "Ludzie może myślą, że przyszedłem, aby przynieść pokój na świat, a nie wiedzą, że przyszedłem, aby przynieść rozdarcia, ogień, miecz, walkę. Gdy bowiem pięciu będzie w domu, trzech powstanie przeciw dwom, a dwu przeciwko trzem, ojciec przeciw synowi, a syn przeciwko ojcu. I staną się wobec siebie samotni".

17 Rzekł Jezus: "Dam wam to, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, i czego ręka nie dotknęła, i co nie weszło do serca człowieka".

18 Rzekli uczniowie do Jezusa: "Powiedz nam, w jaki sposób nastanie nasz koniec?" Odrzekł Jezus: "Odkryliście już początek, aby poszukać końca; tam bowiem, gdzie jest początek, tam będzie i koniec. Błogosławiony, kto stanie na początku - pozna koniec i nie zakosztuje śmierci".

19 Rzekł Jezus: "Błogosławiony ten, który istniał zanim się stał. Gdy będziecie moimi uczniami i będziecie słuchać słów moich, te kamienie będą wam służyły. Pięć drzew bowiem macie w raju. Nie poruszają się latem ani zimą, a liście ich nie spadają. Kto je pozna, ten nie zakosztuje śmierci".

20 Rzekli uczniowie do Jezusa: "Powiedz nam, do czego podobne jest królestwo niebieskie?" Rzekł im: "Podobne jest do ziarna gorczycy, najmniejszego ze wszystkich nasion. Jeśli padnie na ziemię, którą się uprawia, wydaje w górę ogromną gałąź, aby stać się osłoną dla ptaków niebieskich".

21a Rzekła Mariham do Jezusa: "Do kogo podobni są twoi uczniowie?" Odrzekł: "Podobni są do małych dzieci przebywających na polu, które do nich nie należy. Jeśli przyjdą właściciele tego pola, powiedzą: <> Oni staną nadzy przed nimi, aby im je zostawili, aby dali swe pole".

21b "Dlatego mówię: "Jeśli pan domu wie, że przychodzi złodziej, będzie czuwał aż on przyjdzie i nie pozwoli mu, aby podkopał się do wnętrza jego domu, jego królestwa, aby zabrać jego rzeczy. Wy zaś czuwajcie od początku świata. Opaszcie się razem, silnie w biodrach, aby rozbójnicy nie znaleźli drogi, aby wejść do was, gdyż znajdą oni korzyść, której wy oczekujecie. Niech wśród was zjawi się rozumny człowiek, aby, gdy owoc dojrzeje, przyszedł szybko i mając sierp w ręku ściął go. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha".

22 Jezus zobaczył malców pijących mleko. Rzekł do swych uczniów: "Te maleństwa pijące mleko podobne są do tych, którzy weszli do królestwa". Spytali Go: "Jeśli staniemy się małymi, wejdziemy do królestwa?" Odrzekł im Jezus: "Wejdziecie, jeśli macie zwyczaj czynić dwa jednością i stronę wewnętrzną czynić tak, jak stronę zewnętrzną, a stronę zewnętrzną tak, jak wewnętrzną, stronę górną jak stronę dolną, i jeśli macie zwyczaj czynić to, co męskie i żeńskie jednością, aby to, co jest męskie nie było męskim, a to, co jest żeńskie nie było żeńskim; jeśli będziecie mieli zwyczaj czynić oczy jednym okiem, a jedną rękę dacie w miejsce ręki i nogę w miejsce nogi, i obraz w miejsce obrazu - wtedy wejdziecie do królestwa".

23 Rzekł Jezus: "Wybiorę was jednego z tysiąca i dwu z dziesięciu tysięcy; pozostaną jedną jednością".

24 Rzekli Mu uczniowie Jego: "Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali". Rzekł im: "Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości - on oświetla cały świat. Gdy nie oświetla, jest ciemność".

25 Rzekł Jezus: "Kochaj swego brata jak swą duszę, strzeż go, jak źrenicę swego oka".

26 Rzekł Jezus: "Widzisz drzazgę, która jest w oku twego brata, zaś belki, która jest w twoim oku nie dostrzegasz. Jeśli wyrzucisz belkę z twego oka, wtedy przejrzysz, aby wyciągnąć drzazgę z oka twego brata".

27 Rzekł Jezus: "Jeśli nie będziecie pościć na świecie, nie znajdziecie się przed królestwem. Jeśli nie uczynicie szabatu szabatem, nie zobaczycie Ojca".

28 Rzekł Jezus: "Stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele. Znalazłem ich wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich spragnionego, a dusza moja bolała nad synami ludzkimi, gdyż są ślepi w swych sercach i nie przejrzą, że puści przyszli na świat i starają się wyjść z tego świata puści. Teraz jednak są pijani. Gdy odrzucą swoje wino, wtedy będą pokutować".

29 Rzekł Jezus: "Jeśli ciało powstało z powodu ducha, to cud; jeśli duch dla ciała, to jest cud cudów. Ale dziwię się temu: jak tak wielkie bogactwo zamieszkało w tej nędzy".

30 Rzekł Jezus: "W miejscu, w którym jest trzech bogów, tam są bogowie. Miejsce, gdzie dwu lub jeden jest, ja jestem z nim".

31 Rzekł Jezus: "Nie bywa prorok uznany w swej własnej wiosce, lekarz zwykle nie leczy tych, którzy go znają".

32 Rzekł Jezus: "Miasto zbudowane na wysokiej górze jest umocnione. Nie może upaść, ani nie będzie się mogło ukryć".

33 Rzekł Jezus: "To, co słyszysz jednym uchem i drugim uchem, głoś na waszych dachach. Nikt bowiem nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, ani nie stawia jej w miejscu ukrytym, lecz zwykle stawia ją na świeczniku, aby każdy wchodzący i wychodzący widział jej światło".

34 Rzekł Jezus: "Jeśli ślepiec prowadzi ślepego, zazwyczaj obaj wpadają do dołu".

35 Rzekł Jezus: "Niemożliwe, aby ktoś wszedł do domu siłacza, pochwycił go przemocą, jeśli wpierw nie zwiąże jego rąk. Wtedy wywróci jego dom".

36 Rzekł Jezus: "Nie troszczcie się od rana do wieczora i od wieczora do rana, co włożycie na siebie".

37 Spytali uczniowie Jego: "Którego dnia objawisz się nam i którego dnia ujrzymy ciebie?" Odrzekł Jezus: "Jeśli będziecie mieli zwyczaj ukazywać nie wstydząc się te części ciała, które godzi się zakrywać, i będziecie brać szaty wasze i rzucać je pod wasze stopy, jak małe dzieci, i będziecie je deptać, wówczas ujrzycie Syna żywego i nie będziecie się bać".

38 Rzekł Jezus: "Wielekroć pragnęliście usłyszeć te słowa, które wam mówię i nie macie nikogo, od kogo byście je słuchali. Nadejdą dni, kiedy szukać mnie będziecie, a nie znajdziecie mnie".

39 Rzekł Jezus: "Faryzeusze i uczeni w Piśmie wzięli klucze poznania i ukryli je; nie weszli do środka i nie pozwolili wejść tym, którzy chcieli. Wy zaś stańcie się przebiegłymi, jak węże i czystymi, jak gołębie".

40 Rzekł Jezus: "Krzew winny zasadzono poza Ojcem, a ponieważ nie jest mocny, wyrwą go z korzeniami i zniszczeje".

41 Rzekł Jezus: "Temu, który coś ma w ręku, dodadzą, a temu, który nic nie posiada, i tę drobnostkę, którą ma, zabiorą".

42 Rzekł Jezus: "Bądźcie tymi, którzy przechodzą mimo!"

43 Rzekli Mu uczniowie Jego: "Kim jesteś, który nam to mówisz?" "W tym, co wam mówię, nie znajdujecie, kim jestem? Lecz staliście się jak Żydzi: lubią drzewo i nienawidzą jego owocu, i lubią owoc, a nienawidzą drzewa".

44 Rzekł Jezus: "Temu, kto bluźni przeciw Ojcu, będzie wybaczone, i temu, kto bluźni przeciw Synowi, będzie wybaczone. Temu zaś, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie wybaczone ani na ziemi, ani w niebie".

45 Rzekł Jezus: "Nie zbiera się winogron z cierni ani nie zbiera się fig z ostu. Nie dają one bowiem owocu. Dobry człowiek zwykle przynosi dobro ze swego skarbca, zły człowiek zwykle przynosi zło ze swego skarbca, który jest w jego sercu, i mówi zło, bowiem z obfitości serca przynosi zło"

46 Rzekł Jezus: "Od Adama aż do Jana Chrzciciela wśród zrodzonych z kobiet nie powstał wywyższony nad Jana Chrzciciela tak, aby jego oczy się nie łamały. Powiedziałem jednak: ten z was, który stanie się maluczkim, pozna królestwo i zostanie wywyższony nad Jana Chrzciciela".

47 Rzekł Jezus: "Niemożliwe, aby człowiek dosiadał dwu koni, aby napinał dwa łuki i niemożliwe, żeby sługa służył dwom panom: jednego będzie szanował, a drugiego będzie krzywdził. Człowiek zwykle nie pije starego wina i natychmiast nie pragnie pić wina młodego; zazwyczaj nie wlewa się młodego wina do starego bukłaka, by go nie zniszczyć. Nie przyszywa się starej łaty do nowej szaty, ponieważ powstanie rozdarcie".

48 Rzekł Jezus: „Jeśli dwaj zawrą pokój między sobą w tym samym domu, powiedzą górze: posuń się. I ona się posunie”.

49 Rzekł Jezus: „Błogosławieni samotni i wybrani, wy znajdziecie królestwo, ponieważ pochodząc z niego, ponownie tam wejdziecie”.

50 Rzekł Jezus: „Jeśli pytają was: «Skąd jesteście?» odpowiedzcie im: «Przybyliśmy ze światłości, z miejsca, które jest światłością samą z siebie, która powstała i objawiła się w swych obrazach». Jeśli będą wam mówili: «Kim jesteście?» odpowiedzcie: «Jesteśmy jego synami i wybrańcami Ojca żywego». Jeśli zapytają was: «Jaki jest znak waszego Ojca w was?» odpowiedzcie im: «To jest ruch i odpocznienie»”.

51 Spytali Go uczniowie Jego: „W którym dniu nastanie odpocznienie zmarłych i którego dnia nastanie nowy świat?” Odrzekł im: „To, czego wyczekujecie, nadeszło, ale wy tego nie wiecie”.

52 Spytali Go uczniowie jego: „Dwudziestu czterech proroków nauczało w Izraelu i wszyscy mówili o Tobie”. Odrzekł im: „Pozostawiliście tego, który żyje wśród was, a mówiliście o zmarłych”.

53 Spytali Go uczniowie jego: „Obrzezanie jest pożyteczne czy nie?” Rzekł im: „Gdyby było potrzebne, ojcowie płodziliby obrzezanych w ich matkach. Ale obrzezanie w Duchu znalazło prawdziwie pełny pożytek”.

54 Rzekł Jezus: „Błogosławieni ubodzy, wasze jest królestwo niebieskie”.

55 Rzekł Jezus: „Kto nie znienawidził swego ojca i swojej matki, nie będzie moim uczniem. I kto nie znienawidził swych braci i swe siostry, nie dźwiga swego krzyża tak, jak ja, nie będzie mnie godnym”.

56 Rzekł Jezus: „Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart”.

57 Rzekł Jezus: „Królestwo Ojca podobne jest do człowieka, który ma dobre ziarno. Nieprzyjaciel jego przyszedł nocą i wrzucił kąkol do dobrego ziarna. Człowiek nie pozwolił wyrwać kąkolu i powiedział im: «Abyście przychodząc wyrwać kąkol nie wyrwali z nim pszenicy. W dniu bowiem żniw, gdy ukaże się kąkol zabierze się go (i) spali»”.

 


Data utworzenia: 04/06/2008 @ 01:56
Ostatnie zmiany: 22/09/2018 @ 03:20
Kategoria : CHRZEŚCIJAŃSTWO - Apokryfy
Strona czytana 5067 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
bibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-1.gifbibliografia_cz3/konstantyn-w-krawczuk.jpgbibliografia_cz3/h-kk.jpgpolemicznie-wipszycka.gifi-historia-powszechna-b.jpgstarzy-nowi-bo-japonii.jpgbibliografia_cz2/mitologia-indyjska.jpgbibliografia_cz1/zycie-codzienne-prusow2.jpgbibliografia_cz3/budda.jpghermiasz.jpgbibliografia_cz3/kierul-newton.jpgbibliografia_cz3/zycie-cwa.bmpbibliografia_cz1/komentarz-his-kul-do-biblii-h.jpgbibliografia_cz3/alpatow-2.jpgzycie-se-ksiezy.pngbibliografia_cz1/starozytnosc-bajeczna.jpgbibliografia_cz2/klatwa-eng.jpgbibliografia_cz2/mitologia-lu-syberii.jpgbibliografia_cz2/epos-Chassang.jpgbibliografia_cz2/okultyzm-magia-wrozby.jpgbibliografia_cz1/liverani-nie-tylko-b.pngbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-2.gifbibliografia_cz2/mitologia-cz-afryki.jpgbibliografia_cz1/swiety-baldachim.JPGbibliografia_cz3/zarys dziejow-r.jpgbibliografia_cz2/Ksiega-Rodz-interlinearna.jpgbibliografia_cz2/ksiega-tura.jpgbibliografia_cz2/tradycje-tolerancji.jpgbibliografia_cz1/tho-bib.JPGbibliografia_cz3/Minois-kosciol-i-n.jpgbibliografia_cz3/mitologia-cel.jpgbibliografia_cz1/tro-pie.JPGSilnicki-Sobory powszechne a Polska.jpgslownik religii.jpgbibliografia_cz3/Hetyci-klingel.pngbibliografia_cz3/haasler-tajne-sprawy-papiezy.jpgreligie-uniwersalistyczne.jpgbibliografia_cz2/groby-b-u.jpgmeksykanskie-abc.jpglocke.jpgbibliografia_cz2/polska-piastow.jpgbibliografia_cz1/hellenizm-a-j.jpgbibliografia_cz2/Szamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpgbibliografia_cz2/krawczuk-s-do-starozytnosci.jpgbibliografia_cz2/obrzedy-rytualy.jpgbibliografia_cz1/po-arch_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz3/zloty-przewodnik-p-r-halu.jpgbibliografia_cz3/twardecki.jpgbibliografia_cz1/kud-hinduizm.jpgsztuka-indonezji.jpgbibliografia_cz3/FitzGerald - Chiny.jpgbibliografia_cz3/sladami-amuletu.jpgbibliografia_cz1/swiderkowna-rozmowy-o-bib-nt.jpgbibliografia_cz1/historia-cudow.jpgdanecki.jpghis-iranu.jpgbibliografia_cz3/wilson-o-naturze.jpgbibliografia_cz3/ksiega-rzeczy-dziwnych-1.jpgbibliografia_cz1/his-chrzex-p-johnson.jpgHistoria medycyny-1988.jpgbibliografia_cz3/boilton.JPGbibliografia_cz2/popko-huryci.jpgbibliografia_cz1/al-ar-pal.JPGbibliografia_cz2/mitologia-korei2.jpghughes-rzym.jpgbibliografia_cz1/d-r-zycie.JPGbibliografia_cz3/hist-kos.jpgmahometanizm=g.jpgbibliografia_cz1/dz-ze-za.jpgbibliografia_cz1/homerski-wstep-ogolny-do-pisma-swietego.jpgbibliografia_cz1/historia-hiszpanii.jpgbibliografia_cz3/kataryzm.jpgbibliografia_cz1/judaizm.jpgbibliografia_cz3/hubert-mauss.jpgbibliografia_cz3/azja-i-afryka.jpgbibliografia_cz2/Wandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgbibliografia_cz2/sandauer.jpgbibliografia_cz1/zapomniany-s-s.jpghistorya powszechna kosciola.jpgbibliografia_cz1/zycie-co-g-merowingow.jpgbibliografia_cz3/religia-en.jpgw-kregu-upiorow.jpgbibliografia_cz2/levi-strauss-totemizm.jpgbibliografia_cz3/buddyzm-b-p-l-a.jpgbibliografia_cz2/papiestwo.jpgholownia-kos-d-s-z.jpgNiwinski-bostwa-kulty.jpgpseudonauka-i-p.jpgbibliografia_cz2/his-s.bmpbibliografia_cz3/renan.jpggnoza-q.jpgdakowie-HD.jpgrzecz-z-od.gifbibliografia_cz1/Monologion Proslogion.jpgbibliografia_cz3/historia-chin.jpgbibliografia_cz2/bog-einsteina.jpgbibliografia_cz1/kosidowski-opowiesci-bib.jpgbibliografia_cz3/Petoia-wampiry.jpegbibliografia_cz2/boas-umysl-cz-pierwotnego.jpgbibliografia_cz2/POA2.bmpateizm=nowicki.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-biel.jpgbibliografia_cz2/5-wielkich-religii-swiata.jpgzorian-dolega-chodakowski3.gifbohater-o-1000t.jpgstarozytny-egipt=w.jpgbibliografia_cz2/donini.jpgbibliografia_cz1/dialog-kultur-cywi-i-rel.jpgbibliografia_cz3/chrzescijanstwo-przyszlosci.jpgbibliografia_cz1/girard-sacrum-i-p.jpgbibliografia_cz3/joga-swie.jpgbibliografia_cz1/d-r-ko-pi.JPGkoran.jpgswietowanie-doroczne-pl.jpgpettazzoni.jpgbibliografia_cz1/pluzanski-7sensacji-w-n.jpgbibliografia_cz1/kultura-wiekow-srednich.jpgLITERA-NA-SW-12-1987.jpgbibliografia_cz3/historia-grzechu.jpgbibliografia_cz3/kanert-buddyzm.jpgbibliografia_cz1/his-filo-tat.pngzycie-codzienne-galii.jpgjudaizm-solomon.jpgbibliografia_cz3/tokarczyk-4-j-a.jpgmoralnosc-mozgu.jpgbibliografia_cz2/zarys-dziejow.jpgbibliografia_cz1/sarmaci-sulimirski.jpgbibliografia_cz3/judaizm-u-poczatkow.jpgbibliografia_cz2/Historia-piekna-eco.jpgRamadan-Sladami-Proroka.jpgbibliografia_cz1/keller-katolicyzm.jpgbibliografia_cz2/tajemnice-biblii.jpgbibliografia_cz3/religie-s-b-wschodu.jpgbibliografia_cz1/wip-kos.JPGbibliografia_cz2/malinowski-mit.jpgbibliografia_cz2/Magia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgparandowski-mitologia.jpgazja-pacyfik13.jpgbibliografia_cz2/krawiec-seksualnosc.jpgbibliografia_cz3/historia-p.jpgbibliografia_cz3/poczet-pap-jwk.jpgbibliografia_cz1/religie-bw.jpgbibliografia_cz3/mity-green.jpgdzieje-dawnych_turkow.jpgbibliografia_cz1/w-kregu-swiatowida.jpgaztekowie-narod-wybrany-p-s.jpegbibliografia_cz2/wojcik-historia-p-XVII.jpgseptymiusz-sewer-k.jpgbibliografia_cz1/socjo-reli.jpgsladami-klatwy.jpgbibliografia_cz1/po-sztuki_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz3/Religie Aryow W.jpeghistoria-duchowosci-chrzes.jpgbibliografia_cz1/archeologia_biblijna.jpgbibliografia_cz2/historia-powszechna-sredniowiecze.jpgbibliografia_cz1/tajemnice-krety.jpgbibliografia_cz1/starozytna-palestyna.gifDrozdowicz-G-nurty-now-f-franc.jpgbibliografia_cz1/mus-ant.JPGbibliografia_cz2/margul-jak-umier.jpgbibliografia_cz2/Sredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgbibliografia_cz3/gibbon-zmierzch.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-grecji.jpgbibliografia_cz2/homo-ludens-h.jpghistoria-holandii-b.jpgbibliografia_cz1/historia-biblii.jpgbibliografia_cz1/miedzy-s-a-n-testament.jpgbibliografia_cz3/Angelo Scarabel.jpgrouss-bog-zla.jpghistoria-wierzen-i-idei-religijnych.jpgbibliografia_cz1/ksiega-ukryta-wb.jpghistoria-koloru.jpgbibliografia_cz1/gardner-potomkowie.jpgbibliografia_cz3/schylek-sr-eu.jpg3-Rosja.jpgbibliografia_cz3/biblia2.jpgaztekowie.gifbibliografia_cz3/tajne-stowarzyszenia.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-egiptu.jpgbibliografia_cz3/kobieta-w-czasach.jpgbibliografia_cz1/szczepanowicz-ziemia-swieta.jpgbibliografia_cz1/484.jpgzdybicka.jpgbibliografia_cz3/religie-aaaaio.jpgbibliografia_cz3/rytualy-dawne-i-w.jpgbibliografia_cz3/ile-lat-ma-wsz.jpgbibliografia_cz1/levy-Bruhl-czynnosci-umyslowe.jpgwprowadzenie-dr.jpgbibliografia_cz2/borkowski-socjologia.pngbibliografia_cz1/religie-chin.jpgbibliografia_cz3/teksty-piramid.jpgbibliografia_cz2/bloch-etruskowie.jpgbibliografia_cz3/peck-w-poszukiwaniu.jpgbibliografia_cz2/fedon2x.jpgharding-r-s.jpgreligie-w-p.jpgbibliografia_cz2/tyloch-rekopisy.jpgbibliografia_cz1/Ludzie-bogowie-i-przybysze-z-kosmosu-Stoczkowski.jpgbibliografia_cz2/Piecioksiag-v.jpgreligia-encyklopedia-pwn5.jpgcairns-e2.bmpbibliografia_cz1/wilson.jpgbibliografia_cz1/N-dziedzictwo-goliata.jpgbibliografia_cz1/b-religia-staro-egiptu.jpgbibliografia_cz2/michalowski-n-t-piramidy.jpgbibliografia_cz1/poniatowski-wstep.jpgbibliografia_cz2/freud-czlowiek.jpgbibliografia_cz2/kosidowski-rumaki.jpgbibliografia_cz2/w-kregu-religii.jpgbibliografia_cz3/rel-sw-rzymskiego.jpgbibliografia_cz3/50-najwiekszych-k.jpgbibliografia_cz1/religie-slowian-sz.jpgbibliografia_cz1/kow-w-ch.JPGskrzypekoswiecenie-fr.jpgbibliografia_cz2/encyklopedia-kat-1.jpghistoria-z.jpgbibliografia_cz1/sim-cyw.JPGbibliografia_cz2/stu-mat-2005.jpgbibliografia_cz2/kuncewicz-piotr-antyk.jpgbibliografia_cz3/grant-dz-izraela.jpgbibliografia_cz1/atlas-miejsc-biblijnych.jpgbibliografia_cz1/gni-pie.JPGatlantyda-zajdler.jpgbibliografia_cz2/zary-ency-rel.jpgbibliografia_cz1/dramat-i-kult.jpgbibliografia_cz1/mejor-buddyzm.jpgteodoret.jpgbibliografia_cz1/historia-gotow.jpgbibliografia_cz2/Mot-na-czarownice.jpgbibliografia_cz3/messadie-diabel.jpgbibliografia_cz3/swiat-symb-chrzesc.jpgbibliografia_cz3/legowicz-zarys.jpgreligia-ludow-pierwotnych.jpgbibliografia_cz3/stomma-slonce.jpgbibliografia_cz1/zycie-cawrhorne.jpgbibliografia_cz2/pokarm-bogow.jpegbibliografia_cz2/Paul-Herrmann.jpgi-znowu-zapial-kur.jpgbibliografia_cz2/gilgamesz.jpgbibliografia_cz1/papiez.jpgupadek2.jpgbibliografia_cz1/euz-his.JPGbibliografia_cz3/religie-w-a-poludniowej.PNGbibliografia_cz2/Nowy-Testament-H.jpgswiat-fenicjan.jpgbibliografia_cz3/antropologia-b-tylor.jpgbibliografia_cz2/dumezil.jpgmajowie-gall.jpgbibliografia_cz1/cha-kos.JPGbhagawad-piesn-pana.pngbibliografia_cz2/mitologia-slowian-gi.jpgbibliografia_cz1/graves-mity-heb.jpgbibliografia_cz2/1001-rzeczy-o-biblii.jpgbibliografia_cz1/historia-seksu.jpgbiblia=aramejska.jpegbibliografia_cz1/f-mity-grekow-i-rzymian.jpgbibliografia_cz3/bez-ograniczen.pngbibliografia_cz3/Norbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz2/mitologia-arabow.jpgochrzczeni-w-duchu.jpgbibliografia_cz1/30-wyznan.jpgbibliografia_cz1/tresc-wierzen-r.jpgbibliografia_cz3/rod-argeadow.jpgbibliografia_cz3/dennett-odczarowanie.jpgzrozumiec_araba.jpgbibliografia_cz3/dionizos-kere.jpgbibliografia_cz3/religie-sw-ency.jpgbibliografia_cz1/z-ch-an.JPGbibliografia_cz3/houria-historia-ar.jpgbibliografia_cz3/his-niem.jpgbibliografia_cz2/1001-o-bogu.jpgpaleografia-lacinska-1951.jpegbibliografia_cz2/historia-polski-sz.jpgbibliografia_cz2/mitologia-mezopotamii.jpghis-g.jpgbibliografia_cz1/skrok-na-tropach.jpgfahry-piramidy.jpgbibliografia_cz2/prawoslawie-k.jpgbibliografia_cz3/kramer-smierc.jpgbibliografia_cz3/tragedia-narodu.jpgbibliografia_cz2/sladami-etruskow.jpgbibliografia_cz3/voodoo.jpgNorbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz1/eliade-sacrum-mit-historia.jpgbibliografia_cz3/do-ziemi-swietej.jpgre-afryki.jpgency-pow-1976.jpgbibliografia_cz2/Nowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegbibliografia_cz2/slow-sy.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-samarytanka.jpggrecja_niepodlegla.jpgbibliografia_cz1/har-klu.JPG
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3891871 odwiedzający

 39 odwiedzających online