Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Pisma Święte - Bhagawadgita

Bhagawadgita


ROZMOWA PIERWSZA

Dritaraszta rzekł:

1. Na polu Dharmy, na świętym polu Kuru zgromadzeni, skorzy do walki, co uczynili moi ludzie, oraz Pandu synowie, o Sandżajo?

Sandżaja mówi:

2. Ujrzawszy szyki zbrojne Pandów, książę Durjodhana zbliżył się do Drony, nauczyciela swego, z tymi słowy:

3. "Spójrz o mistrzu, na potężne zastępy Pandawów, które w szyki bojowe ustawił uczeń twój, w sztuce bojowej biegły, syn Draupadi.

4. Bohaterowie są wśród nich, łucznicy mocarni, Bhimie i Ardżunie równi - Jujudhana, Wirata i Drupada, wozu bojowego mistrz;

5. Drisztaketu, Czekitana i dzielny król Kaszi, Purudzit, Kuntibhodża i silny jako byk - Szajbia;

6. Judhamaniu potężny Uttamudżas chrobry, Subhadra, oraz Drupadi synowie, wszyscy wielkich wozów bojowych mistrzowie.

7. Poznaj też, o najlepszy z dwakroć urodzonych, najwybitniejszych spośród nas, dowódców mej armii; wymienię ci ich imiona:

8. Ty sam, o Panie, oraz Bhiszma, Karna i Kripa zwycięski, Aszweattaman, Wikarna i syn Somadatty,

9. oraz wielu innych dzielnych wojowników, w różny oręż zbrojnych, a w sztuce wojennej wytrawnych, gotowych życie swe dla mnie położyć w ofierze.

10. Ta armia nasza pod Bhiszmy dowództwem, zaiste ogromna jest ich zaś wojsko, pod Bhimy wodzą niedostatecznym się zdaje.

11. Wszyscy, wedle rozkazów, na swoich stanowiskach trwając, i wy dowódcy, Bhiszmę ochraniajcie z wszech stron".

12. Wówczas Bhiszma przesławny, z Kaurawów najstarszy, w swą konchę potężnie uderzył, i rozniósł się dźwięk, jakoby ryk lwa, radując Durjodany serce.

13. I wraz w odpowiedzi zagrzmiały muszle i rogi, bębny, piszczałki i trąby wojenne, hukiem gromu napełniając powietrze.

14. A wtedy Szri Kriszna i syn Pandu, siedząc w swym rydwanie bojowym, w białe zaprzężonym rumaki, w swe boskie uderzyli konchy.

15. Kriszna w Panczadżanię swą zadął, Ardżuna w Dewadattę, a Bhima, o czynach straszliwych, w swą Paundrę potężną;

16. król Judisztira, syn Kunti, w swoja zatrąbił, zwaną - "Zwycięstwo niezmierne", zaś Nakula i Sahadewa w "Słodko-brzmiacą" i "Klejnoto-kwietną".

17. Podobnie król Kaszi, łucznik wspaniały, i dzielny Skandin, wielkiego wozu bojownik, Drisztadiumna, Wirata i niezwyciężony Satiaki.

18. Drupada i Draupadi synowie i Saubhadra, w mocny oręż zbrojny, wszyscy o królu, z wszech stron w swoje uderzyli konchy;

19. aż huk niezmierny rozniósł się po ziemi i napełnił niebiosa, wstrząsając serca synów Dritarasztry.

 


Ardżuna i Kriszna


20. Natenczas, widząc Kaurawów w szyku bojowym, z orężem już do ataku dobytym syn Pandu - którego sztandar wizerunek Hanumana zdobi, - ujął swój łuk, o królu,

21. i w te się słowa, do Kriszny, swego wozu boskiego Woźnicy. Ardżuna rzecze: "W środku, pomiędzy dwoma szykami wojsk, zatrzymaj mój wóz, o Nieśmiertelny,

22. abym przyjrzał się z bliska stojącym tu, żądzą walki ożywionym wojownikom, z którymi zmierzyć się mam za chwilę w tym boju;

23. bym spojrzał na zgromadzonych tu w polu rycerzy, gotowych walczyć za sprawę przewrotnego syna Dritarasztry."

Sandżaja mówi:

24. Usłyszawszy te słowa Ardżuny, o Bharato, Szri Kriszna zatrzymał ów wóz przesławny w samym środku, pomiędzy dwoma szykami wojsk,

25. naprzeciw Bhiszmy i Drony i wszystkich książąt ziemi, i rzekł: "Spójrz tedy synu Prity na zgromadzonych tu Kaurawów."

26. I ujrzał Parta ojców i dziadów, wujów, stryjów i braci, synów i wnuków, towarzyszy i przyjaciół,

27. nauczycieli i teściów, stojących naprzeciw siebie w pośród hufców obu, a widząc tych wszystkich bliskich i krewniaków, gotowych do boju, syn Kunti,

28. tknięty litością, ozwał się w udręce głębokiej:

Ardżuna rzecze:

"O Kriszno, widząc tych moich bliskich po stronach obu, żądnych krwi rozlewu,

29. nogi uginają się pode mną, a usta wysychają spalone; drżę całym ciałem, a włosy stają mi dębem.

30. Gandhiwa wypada z mych rąk, a skóra ogniem płonie, ledwie ustać mogę. Mąci się moja myśl.

31. Złowróżbne też widzę znaki, o Keszawo, a pożytku w tej bratobójczej walce nie zdołam dojrzeć żadnego.

32. Nie chcę zwycięstwa, o Kriszno, ani królestwa, ani rozkoszy; cóż nam po królestwie, Govindo, co po uciechach, a nawet życiu samym,

33. gdy ci, gwoli którym pragnąć możemy królestwa, uciech i radości, stoją dziś oto powaśnieni ze sobą, swe dobra i życie oddać gotowi -

34. nauczyciele, ojcowie, i syny, dziadowie i wuje, teściowie i wnuki, stryjowie, dziewierze i inni krewniacy.

35. Na życie ich nie chcę nastawać, o demona Madhu Pogromco, choćby głowę własną położyć mi przyszło; nie chcę! Nawet za cenę władzy nad trzema światy, a cóż dopiero dla królestwa ziemi?

36. Jakąż radość, o Dżanaradano przynieść nam może uśmiercenie synów Dritarasztry? Choć oto łuki ich w nas wymierzone, grzech jeno stanie się naszym udziałem jeśli im śmierć zadamy.

37. Nie przystoi nam na życie tych zacnych Kaurawów, krewnych naszych, godzić; zaprawdę pozbawiwszy życia naszych bliskich, jakże byśmy mogli być po tym szczęśliwi, o Kriszno?

38. Jeśli oni, zaślepieni chciwością, nie widzą zła w niszczeniu rodziny, ni zbrodni w niszczeniu przyjaciół,

39. czyż my, o Dżanardano, nie powinniśmy powstrzymać się od tego grzechu, my, co widzimy jasno całe zło jakie idzie w ślad za upadkiem rodu?

40. Bowiem wraz z upadkiem rodziny zatracają się odwieczne prawa, obyczaje i tradycje rodowe, a gdy te zanikają, zaprawdę bezład i chaos a-dharmy szerzy się wśród rodu.

41. A gdy bezprawie górę bierze wówczas i wśród kobiet rodu zepsucie się wkrada, a to, o Warsznejo, do chaosu społecznego i Warn pomieszania niechybnie prowadzi.

42. A to znów piekło gotuje całemu rodowi, jak i tym co się stali jego upadku przyczyną; przodkowie ich bowiem, pozbawieni świętych rytuałów i ofiar - kul ryżowych i wody, - cierpieć również muszą.

43. I tak przez ów pierwotny grzech, co niszczy rodzinę i ład społeczny niweczy, oraz prastare narusza tradycje, zatraca się odwieczne powołanie rodu i rasy, a prawo moralne upada.

44. A wszak mówiono nam zawsze, o Kriszno, iż ci co zatracą swą Dharmę rodową, w piekle znaleźć się muszą.

45. Biada nam! oto jak szkaradny grzech popełnić dziś chcemy, godząc na życie krewnych naszych, z żądzy uciech królewskich i władzy.

46. Lepiej zaiste byłoby dla mnie, gdybym bezorężny i wolny od chęci odwetu, poległ w tej bitwie z ręki zbrojnych synów Dritarasztry."

Sandżaja rzekł:

47. Wypowiedziawszy te słowa na polu bitwy, Ardżuna odrzucił swój boski łuk i kołczan i opadł w rozpaczy na siedzenie wozu.

Om! Hari Om! Tat Sat.

Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhawagad Gity - Pieśni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ardżuną
Część Pierwsza, zwana:
JOGĄ ROZPACZY ARDŻUNY

 

*

PRZYPISKI DO ROZMOWY PIERWSZEJ

Strofa 1 - Dharma - obowiązek, powołanie, zadanie życiowe; również - wewnętrzne prawo i wypływające zeń posłannictwo; zaś A-dharma - to co jest Dharmie przeciwne, a więc bezład, bezprawie, nieład, nieprawość, grzech, chaos, rozprzężenie, rozkład społeczny.

Strofa 4 - "mistrz wielkiego wozu" - przydomek nadawany najtęższym wojownikom, którzy mogli samotrzeć stawić czoło dziesięciu tysiącom łuczników.

Strofa 7 - "Dwakroć urodzonych" tytuł nadawany członkom trzech wyższych kast, symbolizujący narodziny wewnętrzne do życia wyższego życia.

Strofa 12 - "W konchę uderzył" - znak gotowości do boju; konchy wielkich wojowników były błogosławione specjalnie i bogato zdobne, nieraz też bywały darami bogów jak Ardżuny "Dewata-datta", czyli "przez bogi dana." Jego kołczan i słynny łuk - "Gandhiwa" były mu również dane przez bogi na tę wielką i decydującą bitwę na polu Kuru.

Strofa 17 - Kaszi - dzisiejszy Banaras.

Strofa 26 - Parta tj. syn Prity czyli Ardżuna.

Strofa 31 - Keszawa (akcent na e) jedno z imion Szri Kriszny, dosłownie "śpiący na wodach" - to jest symbol ducha bożego na wodach nieskończoności.

Strofa 32 - Gowinda - jedno z niezliczonych imion Szri Kriszny, dosłownie - "pasterz krów", symbol dusz ludzkich.

Strofa 36 - Dżanardana imię Szri Kriszny, dosłownie - "pogromca ludów", czyli bojownik o sprawiedliwość, który wszędzie o nią walczy i niweczy zło.

Strofa 40 - Tradycje rodu tj. rodowe Dharmy (liczba mnoga) to społeczne i religijne obowiązki; podstawy ładu, harmonii i zdrowia społeczeństwa; a odwrotność - A-dharma. A że "Słowem" całej hinduskiej kultury była zawsze Dharma, sprzeniewierzenie się jej jest uważane za największe zło, odstępstwo wobec jedynej własnej Prawdy i wewnętrznego prawa.

Strofa 41 - Warszneja - imię Szri Kriszny, potomek rodu Wriszni; dosłownie - silny, potężny.

Strofa 41 - Warna - dawny, na wewnętrznych wrodzonych zdolnościach i cechach opierający się, podział klas społecznych, czyli kast; gdzie zajęcie i fach odpowiadały skłonnościom i tendencjom każdego; gdy te się zmieniały przejście z jednej kasty (Warny) do drugiej było możliwe; co spaczyło się i zakrzepło z biegiem wieków. Obszerniejsze wyjaśnienie na końcu.

Strofa 42 - symboliczne ofiary kul ryżowych i wody podczas ceremonii podobnej do naszych dawnych "Dziadów", gdzie przy modlitwach i pieśniach wzywa się duchy zmarłych i wita miłością i błogosławieństwem, ofiarowując ryż (jak u nas chleb) i wodę. Do rytuału tego przywiązuje religia Hinduizmu ogromne znaczenie.

Strofa 43 - Powołanie i posłannictwo - synonimy Dharmy.

Koniec: Joga, dosłownie zjednoczenie, z duchem wysłanym (boskim) i z Bogiem; używa się także dla oznaczenia systemu różnych ćwiczeń, wgłębiań się w treść rzeczy każdej, uduchowienia i wzniesienie w jedność z Najwyższym, medytacji oraz umartwień dla osiągnięcia tego celu.

Om (lub AUM) wyraża Przedwiecznego; (w trójcy) Hari - Wisznu; Tat Sat - Byt niewyrażalny, bezkresny, jedynie rzeczywisty.

Hanuman - (którego wizerunek zdobi sztandar bojowy Ardżuny) to wódz ludu Drawidyjskiego, przyjaciel i najbliższy sojusznik księcia Ramy, w jego wojnie przeciw królowi Lanki (Cejlon) demonicznemu Rawanie, akcent na pierwsze a) o odzyskanie porwanej przezeń Sity temat eposu Ramajany. Lud Drawidyjski i jego wódz są tradycyjnie przedstawiani pod postacią małp. Według ksiąg świętych Hanuman był wcieleniem wielkiego Dewy (Archanioła) posłanym na ziemię przez Najwyższego dla pomocy i współdziałania z Ramą, Hanuman jest wedle tradycji niedościgłym wzorem wierności i najgorętszej, najżarliwszej miłości dla Ramy.

Wymowa imion: (zaznaczam tylko tam gdzie różni się od polskiej) Durjodana - akcent na o; Kripa - na a; Dżanardana - na drugie a. Warszneja - na pierwszym długim a, Jujodana - na o.
 

*

Fragment książki: Bhawagad Gita czyli Pieśń Pana  - przekład Wandy Dynowskiej


Data utworzenia: 24/08/2019 @ 02:12
Ostatnie zmiany: 01/09/2019 @ 12:20
Kategoria : Pisma Święte
Strona czytana 757 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
bibliografia_cz1/al-ar-pal.JPGbohater-o-1000t.jpgpettazzoni.jpgbibliografia_cz1/judaizm.jpgrouss-bog-zla.jpgbibliografia_cz2/sandauer.jpgbibliografia_cz2/gilgamesz.jpgbhagawad-piesn-pana.pngHistoria medycyny-1988.jpgmeksykanskie-abc.jpgbibliografia_cz3/azja-i-afryka.jpgbibliografia_cz3/50-najwiekszych-k.jpgbibliografia_cz1/b-religia-staro-egiptu.jpgbibliografia_cz2/historia-polski-sz.jpgreligia-ludow-pierwotnych.jpgbibliografia_cz3/swiat-symb-chrzesc.jpgswiat-fenicjan.jpgbibliografia_cz2/bloch-etruskowie.jpgbibliografia_cz2/1001-rzeczy-o-biblii.jpghistoria-z.jpgmahometanizm=g.jpgNiwinski-bostwa-kulty.jpgparandowski-mitologia.jpgkoran.jpgbibliografia_cz1/religie-slowian-sz.jpgbibliografia_cz1/zycie-codzienne-prusow2.jpgbibliografia_cz1/his-chrzex-p-johnson.jpggnoza-q.jpgdakowie-HD.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-biel.jpgbibliografia_cz2/mitologia-cz-afryki.jpgbibliografia_cz1/gardner-potomkowie.jpgbibliografia_cz3/ksiega-rzeczy-dziwnych-1.jpgbibliografia_cz2/dumezil.jpgbibliografia_cz3/tragedia-narodu.jpgbibliografia_cz3/Petoia-wampiry.jpegbibliografia_cz1/starozytnosc-bajeczna.jpgbibliografia_cz3/historia-p.jpgbibliografia_cz1/historia-gotow.jpgency-pow-1976.jpgbibliografia_cz2/tradycje-tolerancji.jpgbibliografia_cz3/joga-swie.jpgbibliografia_cz1/socjo-reli.jpgbibliografia_cz2/Nowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegNorbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz3/grant-dz-izraela.jpgbibliografia_cz1/historia-seksu.jpgbibliografia_cz2/polska-piastow.jpgbibliografia_cz2/margul-jak-umier.jpgzrozumiec_araba.jpgDrozdowicz-G-nurty-now-f-franc.jpgbibliografia_cz3/tajne-stowarzyszenia.jpgbibliografia_cz1/sarmaci-sulimirski.jpgbibliografia_cz1/liverani-nie-tylko-b.pngbibliografia_cz1/szczepanowicz-ziemia-swieta.jpgbibliografia_cz2/zary-ency-rel.jpgbibliografia_cz1/kud-hinduizm.jpgazja-pacyfik13.jpgskrzypekoswiecenie-fr.jpgbibliografia_cz3/Religie Aryow W.jpegbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-1.gifslownik religii.jpgbibliografia_cz1/poniatowski-wstep.jpgbibliografia_cz3/hist-kos.jpgbibliografia_cz1/keller-katolicyzm.jpggrecja_niepodlegla.jpghistoria-holandii-b.jpgrzecz-z-od.gifbibliografia_cz2/boas-umysl-cz-pierwotnego.jpgbibliografia_cz3/gibbon-zmierzch.jpgbibliografia_cz2/mitologia-mezopotamii.jpgbibliografia_cz1/swiderkowna-rozmowy-o-bib-nt.jpgreligie-uniwersalistyczne.jpgbibliografia_cz2/pokarm-bogow.jpegzorian-dolega-chodakowski3.gifjudaizm-solomon.jpgbibliografia_cz1/girard-sacrum-i-p.jpgi-historia-powszechna-b.jpgbibliografia_cz3/religie-aaaaio.jpgbibliografia_cz1/graves-mity-heb.jpgbibliografia_cz2/wojcik-historia-p-XVII.jpgbibliografia_cz2/zarys-dziejow.jpgswietowanie-doroczne-pl.jpgbibliografia_cz2/krawiec-seksualnosc.jpgbibliografia_cz1/tho-bib.JPGbibliografia_cz3/biblia2.jpgpolemicznie-wipszycka.gifseptymiusz-sewer-k.jpghis-iranu.jpgbibliografia_cz1/skrok-na-tropach.jpgbibliografia_cz2/bog-einsteina.jpgbibliografia_cz3/religie-w-a-poludniowej.PNGbibliografia_cz1/komentarz-his-kul-do-biblii-h.jpgbibliografia_cz1/484.jpgbibliografia_cz3/Minois-kosciol-i-n.jpgbibliografia_cz2/his-s.bmpbibliografia_cz3/stomma-slonce.jpgbibliografia_cz3/alpatow-2.jpgbibliografia_cz2/kuncewicz-piotr-antyk.jpgbibliografia_cz3/chrzescijanstwo-przyszlosci.jpgbibliografia_cz2/Mot-na-czarownice.jpgbibliografia_cz1/w-kregu-swiatowida.jpgbibliografia_cz3/rytualy-dawne-i-w.jpgbibliografia_cz1/euz-his.JPGhistoria-koloru.jpgupadek2.jpgbibliografia_cz3/dionizos-kere.jpgbibliografia_cz1/cha-kos.JPGbibliografia_cz3/his-niem.jpgbibliografia_cz2/kosidowski-rumaki.jpgmajowie-gall.jpgbibliografia_cz1/archeologia_biblijna.jpghermiasz.jpgbibliografia_cz2/krawczuk-s-do-starozytnosci.jpgbibliografia_cz1/zycie-cawrhorne.jpgbibliografia_cz3/renan.jpglocke.jpgbibliografia_cz1/tresc-wierzen-r.jpghistorya powszechna kosciola.jpgbibliografia_cz2/michalowski-n-t-piramidy.jpgbibliografia_cz3/religie-s-b-wschodu.jpgbibliografia_cz3/religie-sw-ency.jpgreligie-w-p.jpgbibliografia_cz3/mitologia-cel.jpgbibliografia_cz2/levi-strauss-totemizm.jpghis-g.jpgbibliografia_cz2/Szamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpgbibliografia_cz1/zycie-co-g-merowingow.jpgbibliografia_cz3/judaizm-u-poczatkow.jpgbibliografia_cz1/po-arch_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz1/miedzy-s-a-n-testament.jpgzycie-se-ksiezy.pngbibliografia_cz2/1001-o-bogu.jpgbibliografia_cz2/Piecioksiag-v.jpgbibliografia_cz3/peck-w-poszukiwaniu.jpgbibliografia_cz2/tajemnice-biblii.jpgbibliografia_cz3/religia-en.jpgbibliografia_cz3/bez-ograniczen.pngbibliografia_cz2/mitologia-slowian-gi.jpgbibliografia_cz3/sladami-amuletu.jpgbibliografia_cz1/starozytna-palestyna.gifbibliografia_cz2/encyklopedia-kat-1.jpgbibliografia_cz2/Wandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgbibliografia_cz3/buddyzm-b-p-l-a.jpgbibliografia_cz1/atlas-miejsc-biblijnych.jpgbibliografia_cz1/wip-kos.JPGbibliografia_cz3/kanert-buddyzm.jpgbibliografia_cz2/sladami-etruskow.jpgbibliografia_cz2/popko-huryci.jpgpaleografia-lacinska-1951.jpegbibliografia_cz2/Magia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgbibliografia_cz1/mus-ant.JPGbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-2.gifbibliografia_cz2/mitologia-sta-egiptu.jpgbibliografia_cz1/swiety-baldachim.JPGbibliografia_cz1/levy-Bruhl-czynnosci-umyslowe.jpgdzieje-dawnych_turkow.jpgbibliografia_cz1/papiez.jpgbibliografia_cz1/homerski-wstep-ogolny-do-pisma-swietego.jpgbibliografia_cz2/slow-sy.jpgbibliografia_cz3/haasler-tajne-sprawy-papiezy.jpgbibliografia_cz1/tro-pie.JPGbibliografia_cz1/Ludzie-bogowie-i-przybysze-z-kosmosu-Stoczkowski.jpgbibliografia_cz3/Angelo Scarabel.jpgbibliografia_cz3/h-kk.jpgbibliografia_cz1/kultura-wiekow-srednich.jpgbibliografia_cz2/Sredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgbibliografia_cz3/teksty-piramid.jpgbibliografia_cz1/historia-cudow.jpgbibliografia_cz3/twardecki.jpgw-kregu-upiorow.jpgbibliografia_cz2/obrzedy-rytualy.jpgbibliografia_cz1/kow-w-ch.JPGreligia-encyklopedia-pwn5.jpgbibliografia_cz2/stu-mat-2005.jpgbibliografia_cz2/Paul-Herrmann.jpgstarzy-nowi-bo-japonii.jpgbibliografia_cz2/ksiega-tura.jpgbibliografia_cz2/borkowski-socjologia.pngbibliografia_cz1/zapomniany-s-s.jpgbibliografia_cz1/har-klu.JPGbibliografia_cz2/w-kregu-religii.jpgbibliografia_cz3/wilson-o-naturze.jpgLITERA-NA-SW-12-1987.jpgbibliografia_cz1/historia-biblii.jpgbibliografia_cz1/wilson.jpgharding-r-s.jpgbibliografia_cz2/prawoslawie-k.jpgbibliografia_cz3/hubert-mauss.jpgbibliografia_cz1/N-dziedzictwo-goliata.jpgbibliografia_cz3/Norbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz1/Monologion Proslogion.jpgbibliografia_cz3/mity-green.jpgpseudonauka-i-p.jpgbibliografia_cz2/mitologia-lu-syberii.jpgbibliografia_cz1/d-r-zycie.JPGbibliografia_cz1/kosidowski-opowiesci-bib.jpgbibliografia_cz2/POA2.bmpbibliografia_cz3/kramer-smierc.jpgbibliografia_cz2/homo-ludens-h.jpgbibliografia_cz2/epos-Chassang.jpgbibliografia_cz3/zarys dziejow-r.jpgbibliografia_cz1/his-filo-tat.pngbibliografia_cz2/Nowy-Testament-H.jpgbibliografia_cz3/poczet-pap-jwk.jpgbibliografia_cz3/legowicz-zarys.jpgochrzczeni-w-duchu.jpghistoria-duchowosci-chrzes.jpgbibliografia_cz3/historia-grzechu.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-grecji.jpgbibliografia_cz1/gni-pie.JPGatlantyda-zajdler.jpgbibliografia_cz3/FitzGerald - Chiny.jpgfahry-piramidy.jpg3-Rosja.jpgbibliografia_cz1/dramat-i-kult.jpgbibliografia_cz1/dialog-kultur-cywi-i-rel.jpgbibliografia_cz2/fedon2x.jpgteodoret.jpgbibliografia_cz2/mitologia-arabow.jpgbibliografia_cz3/historia-chin.jpgbibliografia_cz3/ile-lat-ma-wsz.jpgbiblia=aramejska.jpegbibliografia_cz3/kataryzm.jpgbibliografia_cz2/papiestwo.jpgbibliografia_cz1/hellenizm-a-j.jpgbibliografia_cz2/mitologia-korei2.jpgbibliografia_cz1/po-sztuki_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz1/ksiega-ukryta-wb.jpgstarozytny-egipt=w.jpgbibliografia_cz2/historia-powszechna-sredniowiecze.jpgbibliografia_cz3/schylek-sr-eu.jpgbibliografia_cz3/rod-argeadow.jpgbibliografia_cz3/zycie-cwa.bmpbibliografia_cz3/zloty-przewodnik-p-r-halu.jpgbibliografia_cz1/f-mity-grekow-i-rzymian.jpgbibliografia_cz1/z-ch-an.JPGbibliografia_cz2/tyloch-rekopisy.jpgwprowadzenie-dr.jpghistoria-wierzen-i-idei-religijnych.jpgbibliografia_cz2/Historia-piekna-eco.jpgateizm=nowicki.jpgholownia-kos-d-s-z.jpgbibliografia_cz2/freud-czlowiek.jpgbibliografia_cz3/do-ziemi-swietej.jpgbibliografia_cz2/klatwa-eng.jpgsladami-klatwy.jpgbibliografia_cz3/boilton.JPGre-afryki.jpgbibliografia_cz3/konstantyn-w-krawczuk.jpgbibliografia_cz1/dz-ze-za.jpgbibliografia_cz2/donini.jpgbibliografia_cz1/30-wyznan.jpgbibliografia_cz2/malinowski-mit.jpgbibliografia_cz2/Ksiega-Rodz-interlinearna.jpgzycie-codzienne-galii.jpgbibliografia_cz3/dennett-odczarowanie.jpgbibliografia_cz3/tokarczyk-4-j-a.jpgbibliografia_cz1/mejor-buddyzm.jpgSilnicki-Sobory powszechne a Polska.jpgbibliografia_cz3/rel-sw-rzymskiego.jpgbibliografia_cz3/kobieta-w-czasach.jpgbibliografia_cz3/Hetyci-klingel.pngzdybicka.jpgbibliografia_cz3/antropologia-b-tylor.jpgbibliografia_cz1/d-r-ko-pi.JPGbibliografia_cz2/groby-b-u.jpgbibliografia_cz3/voodoo.jpgmoralnosc-mozgu.jpgsztuka-indonezji.jpgcairns-e2.bmpbibliografia_cz3/jezus-i-samarytanka.jpgbibliografia_cz3/houria-historia-ar.jpgdanecki.jpgRamadan-Sladami-Proroka.jpgbibliografia_cz2/5-wielkich-religii-swiata.jpgbibliografia_cz1/tajemnice-krety.jpgbibliografia_cz3/messadie-diabel.jpgi-znowu-zapial-kur.jpghughes-rzym.jpgbibliografia_cz1/sim-cyw.JPGbibliografia_cz2/mitologia-indyjska.jpgbibliografia_cz1/eliade-sacrum-mit-historia.jpgbibliografia_cz1/historia-hiszpanii.jpgbibliografia_cz1/pluzanski-7sensacji-w-n.jpgaztekowie.gifbibliografia_cz3/kierul-newton.jpgbibliografia_cz3/budda.jpgaztekowie-narod-wybrany-p-s.jpegbibliografia_cz2/okultyzm-magia-wrozby.jpgbibliografia_cz1/religie-chin.jpgbibliografia_cz1/religie-bw.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3891036 odwiedzający

 31 odwiedzających online