Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Wicca - Wicca

Wicca

Symbol wicca Symbol wicca Wicca. (jej wyznawcy twierdzą, że słowo to oznacza "mądrość", ale w rzeczywistości znaczy "krzywy") to termin, którym współczesne czarownice określają swoje pogańskie wierzenia, rytuały i wyznania. Mężczyznę, oddającego się podobnym praktykom, nazywa się niekiedy "magiem", ale wyznawcy wicca wolą określenie "czarownik".

Wyznawcy wicca to politeiści: wierzą w dominację bogini-matki, uosabiającej płodność natury i procesy narodzin i wzrostu. Rogaty bóg, personifikujący przyrodę, śmierć i życie po śmierci, oraz wiele pomniejszych bóstw dopełnia panteonu. Wicca podkreśla harmonię z naturą i zwykle nie przyjmuje żadnej specjalnej doktryny etycznej, poza odwoływaniem się do owej harmonii.

Wbrew popularnym wierzeniom, współcześni czarownicy nie są satanistami ani czcicielami diabła: uważają wszelkie diabły z Szatanem na czele za wymysł, stworzony na użytek chrześcijaństwa. Większość tych, którzy obnoszą się ze swoimi magicznymi zdolnościami i publicznie poszukują uczniów, to komercyjni oszuści, powodowani chęcią zysku i nie mający nic wspólnego ze zgromadzeniami wicca.

Inicjacja, decydująca o przyjęciu do zgromadzenia (najmniejszej, podstawowej grupy wyznawców), rozpoczyna się złożeniem przysięgi dochowania tajemnicy. Następnie adept przybiera nowe imię i otrzymuje z rąk najwyższej kapłanki rytualne przedmioty kultowe. W ten sposób nowicjusz zdobywa najniższy z trzech dostępnych stopni czarownicy (czarownika). Po dalszych studiach i praktyce wyznawca wicca uzyskuje stopień królowej czarownic (męski odpowiednik - mag), a wreszcie najwyższej kapłanki (kapłana). Wtedy ma obowiązek opuścić macierzyste zgromadzenie i założyć nowe - własne.

Beltain Święto Beltain Zgromadzenia są zorganizowane matriarchalnie - na czele każdego stoi najwyższa kapłanka. W czasie rytualnych obrządków czarownice przywołują bogów i boginie. Wśród radosnych pląsów oddają hołd życiu. Bardzo powszechna jest symbolika seksualna, ale rzadko pojawia się rzeczywista aktywność seksualna, którą stosują tylko nieliczne zgromadzenia. Często spotykana jest przypominająca komunię ceremonia z użyciem ciasta i wina, które błogosławi najwyższa kapłanka.

Członkowie niektórych zgromadzeń odprawiają obrzędy "odziani w niebo" - to znaczy nago - podczas gdy inne dopuszczają rytualne szaty. Nie wiadomo, która forma jest powszechniejsza. Regularne ceremonie, które odbywają się co najmniej raz na miesiąc, zwłaszcza w czasie pełni, zwane są przez wyznawców wicca sabatami.

Sabaty to rytuały i święta, związane z porami roku. Ważniejsze z nich odbywają się w wigilię Wszystkich Świętych (Halloween), święto Matki Boskiej Gromnicznej (Candlemas), 1 maja (Beltane, średniowieczna noc Walpurgii, zwana także Roodmas) oraz 1 sierpnia (Lammas). Poza tym sabaty odprawiane są w przesilenia i zrównania dnia z nocą.

Wiele zgromadzeń, choć nie wszystkie, uprawia łagodne formy białej magii, wierząc w skuteczność napojów miłosnych, magicznych uzdrowień i zaklęć przeciwko niebezpieczeństwom. Niektóre zajmują się wróżbami wszelkiego rodzaju. W kulcie wicca. nie znajdziemy potwierdzonej wprost wiary w życie po śmierci, choć jest pewna sugestia mistycznego zjednoczenia z bóstwem. Wiele zgromadzeń przyjęło orientalne wierzenia w karmę i reinkarnację.

wicca Wiccańska kapłanka Wicca powstała niedawno, choć wielu jej wyznawców przyznaje się do pochodzenia bezpośrednio lub poprzez wtajemniczenie od średniowiecznych czarownic, które podobno uprawiały własne pogańskie praktyki, stawiając opór kościołowi rzymskokatolickiemu.

Nawiązanie do takiego rodowodu nastąpiło jednak dopiero wraz z wydaniem w 1921 roku książki Margaret Murray The Witch Cult in Western Europe ("Kult czarownic w Europie Zachodniej"). Autorka twierdzi, że średniowieczne czarnoksięstwo to pozostałość północnoeuropejskich pogańskich wierzeń przedchrześcijańskich. Na współczesną wicca silny wpływ wywarły opisane przez nią wierzenia i praktyki tej hipotetycznej pradawnej religii. Teoria Murray została szeroko rozpropagowana dzięki hasłu jej autorstwa: czarnoksięstwo w czternastym wydaniu Encyklopedia Brytanica (1929).

W książce God of the Witches ("Bóg czarownic"), wydanej w 1931 roku, autorka uzupełniła swoje wywody, znajdując korzenie domniemanej religii aż w paleolicie. Szybko zdyskredytowano tę teorię jako nie do przyjęcia ze względów historycznych i antropologicznych, tym niemniej przydała ona odrobinę powagi ówczesnym próbom odnowienia pogańskiego kultu płodności.

Największe jednak zasługi na tym polu ma niewątpliwie Gerald Gardner, brytyjski celnik na emeryturze. Był on uczniem Aleistera Crowleya, którego na krótko przed jego śmiercią poprosił o wsparcie w próbach obmyślenia reguł odnowienia pogańskich rytuałów czarnoksięskich. W odpowiedzi powstała Book of Shadows ("Księga cieni"), górnolotna mieszanina materiałów własnej religii Crowleya oraz pochodzących z książek: C.G. Leland, Arcadia, or the Gospel of the Witches ("Arkadia, czyli ewangelia czarownic", 1899), która to książka opowiada o włoskim folklorze czarnoksięskim, oraz Gypsy Sorcery and Fortune-Telling ("Cygańskie czary i wróżenie, 1891).

Symbol wicca Symbol potrójnej bogini "Księga cieni" i jej naśladownictwa są wciąż najpowszechniejszymi podręcznikami rytuału wicca. W roku 1954 Gardner opublikował książkę Witchcraft Today ("Czarnoksięstwo dziś"), w której stwierdził, że istnieją zgromadzenia czarownic bezpośrednio powiązane ze starożytną religią z teorii Murray. Dosłownie w ciągu jednej nocy takie zgromadzenia powstały i zwróciły się do Gardnera po poradę i przywództwo. Druga książka Gardnera, The Meaning of Witchcraft ("Znaczenie czarownictwa", 1951), potwierdziła jego wpływ na ruch wicca.

Ze śmiercią Gardnera w 1964 roku ruch rozpadł się na wiele sekt. Jego główna spadkobierczyni, pani Monique Wilson (Lady Olwen, jak zwą ją jej poplecznicy), jest tytularną zwierzchniczką tych, którzy nadal ściśle przestrzegają zaleceń Gardnera. Inna większa sekta, aleksandryjczycy, zapożyczyła wiele od innych tradycji okultystycznych i jest silna zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Symbol wicca Spiralny labirynt Wiele zgromadzeń zarzuciło co dziwaczniejsze elementy gardneryzmu, jak na przykład używanie bicza. Kilka zgromadzeń w Wielkiej Brytanii udowadnia swoje bezpośrednie pochodzenie od średniowiecznych czarownic i zarzuca hochsztaplerstwo zarówno gardnerczykom, jak i aleksandryjczykom. Większość zgromadzeń amerykańskich praktykuje mieszaninę wszelkich interesujących i nowoczesnych chwilowych mód na przeróżne dziwactwa.

W porównaniu z możliwościami, jakie podsuwa nam wyobraźnia, i w przeciwieństwie do ekstatycznych doznań, opisanych w "Księdze cieni", obrzędy większości zgromadzeń są wyjątkowo stateczne, chwilami zupełnie ospałe i przygaszone, jakby czarownice i czarownicy nie całkiem wierzyli w realność swojej zabawy. Dań Greenburg w swej książce Sometbing's There ("Coś tam jest", 1976) przytacza dwa humorystyczne opisy rytuałów wicca, w których uczestniczył.

*
Fragment książki: Łukasz Puławski - Księga rzeczy dziwnych

Data utworzenia: 10/09/2016 @ 00:31
Ostatnie zmiany: 22/09/2016 @ 19:42
Kategoria : Wicca
Strona czytana 11818 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #2 

autor : AgniGrace 20/05/2021 @ 22:38

Sekta (od łac. secta – kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi – iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. seco, secare – odcinać, odrąbywać, odcinać się od czegoś) – pierwotnie grupa społeczna powstała na skutek rozłamu (schizmy) wśród wyznawców jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela.
Wicca i sekta nie pasują do siebie ponieważ Wicca powstała jako naturalne oczko w łańcuszku rozwoju zachodniej myśli magicznej. Nie wynika z niczyjego objawienia i nie powstała w drodze rozłamu. Ponadto wiccanie nie chodzą od domu do domu jak świadkowie Jehowy, nie nawracają. Wicca jest elitarna - aby być w wicca, trzeba samemu odnaleźć grupę, ludzi, poczuć z nimi dopasowanie. I co najważniejsze, z kowenu zawsze można odejść. Wiccanie nie trzymają nikogo siłą, nie karają, nie straszą piekłem ani nie nawracają siłą. Wicca nie ma też żadnego mistrza, ani guru, w wicca nie trzeba też dokonywać jakiś heroicznych poświęceń na rzecz grupy tak jak dzieje się to w sektach.W internecie, nie da się znaleźć żadnych argumentów na to że wicca to sekta a wręcz całkowite przeciwieństwo sekty, więc uważanie jej za sektę dla samego uważania, bez żadnych dowodów jest już tylko czyjąś opinią niczym nie popartą a nie faktem.

Komentarz #1 

autor : AgniGrace 20/05/2021 @ 22:20

Pozwolę sobie na dokończenie tego artykułu w związku z tym że nie zaprezentowano żadnych dowodów w tym artykule jakoby wicca była sektą oczywiście w rozumieniu destruktywnym, a jedynie wyrażono własny pogląd - dla autora jest sektą, mimo braku dowodów.Ja oczywiście, choć bardzo chciałam znaleźć jakikolwiek przekonujący dowód, świadectwo jakoby wicca była sektą, nic nie znalazłam. Wręcz przeciwnie, wicca jest całkowitym przeciwieństwem sekty.

Pozwolę sobie wkleić tutaj cytaty, z artykułów Agni Keeling "Cztery twarze wicca" bo uważam, że to co zostało przedstawione w pana artykule, zawiera sporo nieorawdziwych informacji i pańską opinie niczym nie popartą, że wicca to sekta a obrzędy są "wyjątkowo stateczne, chwilami zupełnie ospałe i przygaszone, jakby czarownice i czarownicy nie całkiem wierzyli w realność swojej zabawy" - otóż nie, tego drogi panie już nie wiesz ;) to tylko pańskie obiekcje, domysły. 
/.../Przeciwnicy Wicca często odmawiają jej statusu religii. Czy mają ku temu poważne podstawy - zapewne zależy od definicji religii, której używają a jak wiadomo wybór definicji uwarunkowany będzie stosunkiem do Wicca osoby wybierającej. Jedna z najbardziej popularnych definicji mówi, że jest to system wierzeń i praktyk określający relację pomiędzy jednostką lub grupą jednostek a sferą sakrum czyli sferą boską. Stosunek ten manifestuje się w wymiarze doktrynalnym, jako wiara, w czynnościach religijnych jak np. rytuały, i w sferze społeczno - organizacyjnej objawiającej się w typie wspólnoty organizującej życie wyznawców, oraz w sferze indywidualej duchowości jaką jest mistyczne doświadczenie. /...//.../ Wierzenia wiccan oparte są na przekazach starych religii i filozofii oraz na zdobyczach współczesnej myśli filozoficzmej. Wierząc, że wszystko jest ze sobą powiązane misternie splecioną siecią wzajemnych zależności, Wiccanie szukają tego co łaczy poszczególne religie i kultury. Można /.../ w Wicca odnaleść elementy zarówno nauk hermetycznych jak i szamanizmu /.../ dostrzec elementy wierzeń starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu, religii satrożytnych Celtów i przede wszystkim Anglo - Saxonów. Mimo to Wicca jest samodzielną religią o odrębnej i odmiennej tożsamości. /.../ W centru wiccańskiej wiary stoją Księżycowa Pani - Boginii Magii i Rogaty Bóg - Władca Życia i Śmierci. Można więc powiedzieć, że Wicca to religia dualistyczna, ale wiccanie wierzą również, że wszystkie boginie to jedna bogini a wszyscy bogowie to jeden bóg i z kolei bóg i bogini też są jednością czyli na najwyższym poziomie istnieje jedna siła boska, jedna boskość, która rozdziela się na boginię i boga, którzy z kolei na jeszcze innym poziomie rozdzielają się na wiele bogiń i bogów./.../ Jak widać Wicca posiada elementy panteizmu i politeizmu.Najważniejszym elementem wiccańskiej praktyki jest rytuał. /...//.../Misterium wiccańskie, które leży w sercu wiccańskiego rytuału i stanowi o istocie Wicca, ma za zadanie pomóc nam w nawiązywaniu kontaktu z bogami. Rytuał Wiccański należy do sfery sacrum, odbywa się w świętej przestrzeni i świętym czasie, pomiędzy światami, z daleka od profanum. Poprzez ustrukturyzowane gesty, słowa i narzędzia rytualne, i dzięki mocy i intencji w nie wkładanej nawiązujemy kontakt z wymiarem bogów, z sacrum.Wspólnota jest bardzo ważna w Wicca choć stopień ważności różni się pomiędzy indywidualnymi wiccanami. Z jednej strony niektórzy wiccanie postrzegają całość Wicca jak jedno wielkie magiczne plemię, którego członkowie powiązani są więzami inicjacji i w którego obrębie są klany /linie inicjacynje/ i rodziny /koweny/, a każdemu wiccaninowi należy się szacunek, miłość i zaufanie. Z drugiej strony zdażają się wiccanie, którzy izolują się od reszty społeczności i ograniczają miłość, zaufanie i szacunek tylko do osób ze swojego kowenu. /...//.../ Mamy więc w Wicca wiarę w to jak działa świat, w boga i boginię, mamy praktykę w postaci rytuału, który pozwala nam kształtować nasz stosunek ze sferą sacrum i kontaktować się z naszymi bogami, mamy też wspólnotę zorganizowaną w koweny na najbardziej podstawowym poziomi a także w linie i tradycje. Mamy więc większość elementów wymienionych w definicji religii i możemy jednak śmiało uznać, że Wicca to religi. Pozostał nam jeszcze jeden element - indywidualne przeżycie mistyczne. Rytuał dostarcza nam wiele mistycznych przeżyć, możliwe ona są też w indywidualnej praktyce. Odbiór misterium, choć może się różnić pomiędzy indywidualnymi wiccanami, każdemu daje to czego ten ktoś w danym momencie potrzebuje./...//.../Wicca jest uważana za religię naturalną, która pozwala swoim wyznawcom na życie bliżej przyrody i głębsze zrozumienie mechanizmów władających naturą. /.../ Wiccańska praktyka /.../ pozwala tym którzy się jej oddają na świadome odnalezienie i odbudowanie swojego własnego miejsca we wszechświecie, połączenie z przypływami i odpływami energii, która ten wszechświat napędza i świadome powiązanie się z wielką wszystko ogarniającą sieci
 
Trzecie Oczko
0-moche.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-Palenque.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-inca.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-skull.jpgmask-teotihuacan.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-maja.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-nazca.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7009193 odwiedzający

 99 odwiedzających online