Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Myśli Jana Chryzostoma

Myśli

św. Jana Chryzostoma

*


Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w dostatkach.

* * * * * * * *

Więcej niż grzech pobudza Boga do gniewu obojętność grzeszników.

* * * * * * * *

Jak możecie się modlić do Boga, by okazał wam miłosierdzie, jeśli wy sami nie jesteście miłosierni względem swych braci?

* * * * * * * *

Wiem, że będziecie zdumieni i zaskoczeni, gdy wam powiem, iż jest większy dar, niźli wskrzeszanie zmarłych, przywracanie wzroku ślepym i dokonywanie tych cudów, jakie dane były apostołom. Bodaj że nie zechcecie temu uwierzyć. Jakiż to dar i przywilej? Chrześcijańska miłość bliźniego.

* * * * * * * *

Powinnością męża jest kochać, a żony — być uległą. Jeżeli każde z nich czyni, co powinno, równowaga w małżeństwie nie może być zakłócona. Kobieta, która czuje, że jest kochaną, staje się miłą, a mąż, który widzi uległość, staje się łagodny. A już w samej naturze leży, by on kochał, a ona była posłuszną. Kiedy rządzący kocha to, czym rządzi, wtedy wszystko układa się pomyślnie.

* * * * * * * *

Zaiste, bogactwo czyni ludzi nierozumnymi i szalonymi.

* * * * * * * *

Nie zaznamy pokoju, póki nie uspokoją się wszystkie nasze myśli.

* * * * * * * *

Człowieka szlachetnego zwykły wyróżniać nie tylko dary otrzymane z nieba, ale raczej dzieła osiągnięte własnymi jego trudy. Przeto powiada Chrystus, że nie po znakach, ale po miłości poznaje się Jego uczniów.

* * * * * * * *

Kapłanom dał Bóg taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie.

* * * * * * *

Nigdy tak się nie krzewi i nie zakorzenia wszelka nieprawość, jak wtedy, gdy miłość ustaje.

* * * * * * * *

Gdyby ktoś, stojący poza obrębem społeczeństwa wiernych, poznał jednocześnie przykazania Chrystusowe i przyjrzał się niedbalstwu spraw naszego żywota, kto wie, czy nie uznałby nas za najgorszych wrogów Chrystusa, ponieważ nieraz tak się prowadzimy, jakbyśmy usiłowali iść na przekór Jego przykazaniom.

* * * * * * * *

Jak możesz żądać, aby Bóg był dla ciebie łagodny i łaskawy, jeżeli ty sam dla równego tobie sługi jesteś przykry i nieubłagany? I cóż z tego, że on cię znieważył? Czyż ty sam nie znieważasz często samego Boga? Czyż równą miarą należy mierzyć Pana i sługę? Twój towarzysz, może przez ciebie znieważony, odpłacił ci się zniewagą, a ty się za to unosisz gniewem na niego... natomiast Boga znieważasz, choć nie doznałeś od niego żadnej zniewagi, owszem, jesteś przez Niego obsypywany ciągłymi dobrodziejstwami.

* * * * * * * *

Wielkim grzechem jest niedbałość rodziców względem swych dzieci. Ona to prowadzi do największych przewrotności.

* * * * * * * *

Drzewa, które rosną w miejscach cienistych i osłoniętych przed wiatrem, wprawdzie z pozoru rozwijają się pomyślnie, ale w rzeczy samej butwieją i okrywają się grzybami, a za lada uderzeniem łatwo się kruszą; te zaś, które wyrosły na wysokich wierzchołkach górskich, smagane srogimi wichurami i chłostane śnieżycą, stają się silniejsze od żelaza.

* * * * * * * *

Nie można się dziwić temu, że niewierni mało się wzruszają zmartwychwstaniem i że nigdy z tego powodu nie przejmują się strachem. Lecz, że my, którym dano większą pewność co do spraw przyszłych niż co do teraźniejszych, żyjemy tak nędznie i nikczemnie, iż pamięć o tych sprawach wcale nas nie wzrusza i popadamy w zupełną względem nich obojętność, to dopiero szczyt zaślepienia!

* * * * * * * *

Gdy będziesz się nazbyt stroiła, niewiasto, staniesz się szpetniejszą od nieodzianej: zrzucasz bowiem z siebie szatę wstydliwości. I Ewa była kiedyś naga, a szpetniejszą się stała, gdy się zaczęła stroić. Kiedy bowiem była naga, była przyodziana i przystrojona chwałą Bożą; kiedy zaś przywdziała giezło grzechu, stała się szpetniejsza.

* * * * * * * *

Chcesz się wydawać piękną i urodziwą? Poprzestań na tym, co ci dał Stwórca. Czemu bierzesz na siebie błyskotki, by poprawiać dzieło Boga? Chcesz wydać się piękną? przystrój się jałmużną, przystrój uczynnością, przystrój roztropnością i skromnością. Wszystko to cenniejsze jest od złota.

* * * * * * * *

Sen nie jest niczym innym, jak chwilową śmiercią i codziennym zgonem.

* * * * * * * *

Jak w przyjaźni nawet istotne przykrości wydają się małoznacznymi, tak w nieprzyjaźni nawet drobnostki wydają się przykrościami, choćby to było jakieś obojętnie wypowiedziane słowo.

* * * * * * * *

Gdy się krzyżem żegnać będziesz, zlęknie się ciebie szatan, widząc tę włócznię, którą został przebodzony.

* * * * * * * *

Zgrzeszyć to rzecz ludzka;  lecz upierać się w grzechu, to już nie ludzka, ale zgoła diabelska.

* * * * * * * *

Gościem tu jesteś i wędrowcem. Ojczyznę masz w niebiesiech.

* * * * * * * *

Nie ma nic milszego od cnoty, nic słodszego od skromności, nic bardziej upragnionego od świętości.

* * * * * * * *

Językiem biegasz najszybciej. Jeżeli nie spętasz biegaczowi nóg, nie przeszkodzisz mu w biegu.

* * * * * * * *

Bezpiecznym schowkiem naszych dobrych uczynków jest — zapomnienie o dobrych uczynkach, jakieśmy spełnili. Wszak, jeżeli ukazujemy publicznie nasze skarby i drogocenne szaty, przywabiamy tym wielu złodziei; jeżeli zaś złożymy je w domu i ukryjemy głęboko, będziemy mieli je w bezpieczności. Podobnie bywa z dobrymi uczynkami: jeżeli obnosimy się z nimi i trzymamy je w ciągłej pamięci, pobudzamy Pana do gniewu, nieprzyjacielowi dajemy broń w rękę, zachęcamy go do kradzieży; jeżeli zaś nikt o nich wiedzieć nie będzie, lecz tylko ten, kto wiedzieć powinien, tedy wszystko przetrwa w bezpiecznym miejscu i nie będzie narażone na zgubę.

* * * * * * * *

Bóg nie znajduje się nigdzie, a jest wszędzie. Nie przebywa bowiem w określonym miejscu, ani nie ma takiego miejsca, w którym by się mieścił.

* * * * * * * *

Stosownie do zasobów, miejcie każdy w mieszkaniu swoim kąt dla obcego; przeznaczcie w domu osobną izbę dla gościa, tj. dla Chrystusa! Polećcie słudze waszemu — nie wahając się wybrać na ten urząd jednego z najgodniejszych — aby ten przyjmował żebraki i czuwał nad niemocnymi. A jeśli już wzdrygacie się przed podobnym poświęceniem, nie chcąc udzielić gościny Łazarzowi u domowego ogniska, to wprowadźcie go chociaż do waszej stajni. Tak jest, przyjmijcie Chrystusa w stajni! Zadrżałeś? A jednak byłoby gorzej zamknąć przed Nim drzwi domu waszego.

* * * * * * * *

Nie depcz po tym, który upadł, ale lituj się nad nim.

* * * * * * * *

Nie ponoszą żadnej krzywdy ci, którzy cierpią, owszem, nawet większą korzyść odnoszą, zarówno gdy Bóg ich doświadcza, jak gdy ich szatan prześladuje.

* * * * * * * *

Cechą sług dobrych jest całkowite oddanie się Panu nie tylko wtedy, gdy On darzy ich dobrodziejstwami, ale i wtedy, gdy zsyła na nich kary i próby.

* * * * * * * *

Łaska Boża często działa i przez ludzi niegodnych, aby innym dobrze czyniła.

* * * * * * * *

Często niemniejszą usługę oddają nam nieprzyjaciele niż przyjaciele, albowiem ganiąc nasze występki, bezwiednie prowadzą nas do poprawy.

* * * * * * * *

Jest największym szaleństwem utrzymywać, że się wie, czym jest Bóg w swej Istocie.

* * * * * * * *

 

*

Fragment książki: Myśli św. Jana Chryzostoma - wybrał Józef Birkenmajer (1937)
Całą książkę można przeczytać w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL pod adresem:
https://dlibra.kul.pl/dlibra/show-content/publication/edition/1285?id=1285


Data utworzenia: 24/04/2021 @ 21:27
Ostatnie zmiany: 02/07/2021 @ 09:07
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 1997 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
pelka-sladami.jpggrant.jpgzy-co-etru.jpgszpitalnicy-joa.jpgdzieje-filozofii-r.jpgelementarne.jpgsk-po.jpgraj-oswojony.jpgSila-zycia-Dorst.pngcarcopino.jpgzwolinski-wielkie-rel-w.jpgcollons-r-hiszpania.jpgTrzeciakowski-Po-sasiedzku z Aztekami.jpgserczyk-h-ukrainy-2001.jpgAsbridge - Pierwsza krucjata.jpgmireaux.pngabc-ST.jpgReligie-swiata.jpgkos-ks.jpgtalmud-cohen.jpgcyk baala.jpgbzzol.jpgLeroi-Gourhan - Religie prehistoryczne.jpgmaorysi-z-now.bmpkopalinski-drugi-kot-w.jpgotto-r-swietosc.gifkobiety-watykanu=-h.pngkonopacki.jpgrozmowy-o-biblii-1996.jpgreligia-a-kultura-g.jpgonfray.jpgharris-krowy.jpghistoria-b.jpgseks-ar.jpgprzyp.jpgwenus-e-l.jpgreligie-dalekiego-i.jpgLewis-muzu-b-w.bmpwiek-rewolucji-seksualnej.jpgrel-rze-r-zielinski.jpgborgiowie-gerv.jpgfajdros-p.jpghistorie-nie-st.jpgbochenski-lewica-religia-sowietologia.jpg4746_big.jpgwprowadzenie-d-filozofii.jpghistoria-piekla-GM.jpgdogmat-ch.jpgliteratura-rosyjska-w-z.pngjoannici-hes.jpgmur_separacji_2.jpgstomma-zycie.jpgsw_graal-sw_k.jpgtyloch.jpgmalarstwo-bialego-t-1.jpghistoria-swiata-w-6-szk.jpgretoryka-2008.jpgetyka-m-s.jpgmitologia-s-italii-krawczuk.jpgIlustro-historia-s.jpgpsychologia-religii.jpggoff-narodziny-czyscca.jpgradinson-maho.jpgk-p-p.jpgmanteuffel-naro.jpgcoogan-wielkie-religie-swiata.jpegKrotkie wprowadzenie w zen.jpgwierzenia-praslo.jpgdelumeau-historia_raju.jpgwinniczuk.jpgwprowadzenie-do-buddyzmu-zen.jpegJelonek-Repetytorium-biblijne.jpgdrozdowicz-z-sekty-religijne.jpgtylor-e-12526.jpgstrzepujac.jpgcezar-170.jpgZderzenie-cywilizacji_Huntington.jpgreli-kult2.jpghis-kos=danielou.jpghoffmann-dzieje-polskich-b-r.jpegrylcem_i_trzcina.jpg1000-tajemnic-arch.jpghistoria-XIXW.jpgmity-skandynawskie-green.pngwinczorek-nauka.jpgrzym-ludzie-odrodzenia.jpgz-ufnoscia-wp.jpghistoria_powszechna_wiek_xvi-xviii.jpgbiblia-satana.jpgKreyser K- Cztery pory.jpgsocjolog-relig-1983.jpgeliade-1-historia-w.jpgAFRYKA-2.jpgpo-mu-ko.pngskkadankowa-bohaterowie.jpgrozumiec-biblie-wprowadzenie.jpegcunow-1938-pochodzemie.PNGborkowska-z-c.jpgzl-ga-fr.jpghymny-r-michalski.jpgjasp-au.jpgksiega-cudow-gordon.jpgDemon-milionowy-Kaluzynski.pngczy-przed-wielkim-w.jpgbod-i-kobieta.jpgjerozolima.jpgcerny-rel.jpgzagin-cyw.jpgwprow-do-et-rel.jpglange-dywan-wschodn-1921i.jpgHistoria-Galow-Albert-Grenier.pngpatrologia-czuj2.pngmichalak-religijne.jpgraport-pilata-do.jpgmesjanizm-j.jpgwielki-kosciol-w-niewoli.jpegR-de-Vaux-instytucje-Starego-T.jpgPlancy Slownik wiedzy tajemnej 1993.jpegszkatula-swie.jpgrousseau_umowa-spoleczna-1920.jpegreligia_babilonii_i_asyrii.jpgpawi-t.jpgmariawityzm-rybak.jpghistoria-wyboru-papiezy.pnggnilka-koran-i-ch.jpgjaeger-wczesne.bmpWyrozumski Dzieje Polski piastowskiej.jpgswieta-przestrzen.jpgza-bi.jpgswiat-tr-ar.jpgrostworowski-wiek-XVIII-1977.jpgmitologia-germ.jpgmezopotamia.jpgherbert=barbarzynca-w.jpgflis-chrzescijanstwo-i-europa.jpgjazy-sw-ik.jpgbuzek-historia.jpgwolski2.jpgdan-burstein-tajemnice.jpgkrolestwo.jpgCIALDINI-wywieranie.jpge-d-i-c.jpgnie-w-za-i-h.jpgSand-kiedy-i-jak.jpgzielinski-h-tr.jpgmonsun.jpgszoka-herkules.jpgcav-pis-nie.jpghistoria-indii.jpgURBANCZYK - dawni-s.jpggrela-mahakala.jpgG-Hetyci.jpgzycie-codzienne-w-turcji-ot.jpgf-brentano.pngALCHEMIA-KULTURY.jpgLITERA-NA S-1987-11.jpgplaton-timajos.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6106787 odwiedzający

 33 odwiedzających online