Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Ameryka - Aztekowie - autor : Rel-Club 22/03/2019 @ 21:09

czytaj więcej

Wierzenia Azteków
W 1519 roku, kiedy Hiszpanie pod wodzą Corteza rozpoczęli penetrację wnętrza kontynentu amerykańskiego, religia Azteków była dość zagmatwanym politeizmem. Stanowiła zbiór idei przepojonych katastrofizmem, praktyk zaczerpniętych z o wiele starszych koncepcji mitologicznych i rytuałów znanych po części i innym mieszkańcom Meksyku: Majom, Toltekom, Olmekom. Nie była też oryginalnym tworem myśli azteckiej. W rzeczywistości niektóre przejawy kultu religijnego były tak stare, że kojarzą się z pojawieniem się życia osiadłego w tej części Ameryki.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/03/2019 @ 19:32

Polecamy film:
Czasy inkwizycji: Polowania na czarownice
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 14/03/2019 @ 05:05

********************
Możesz znaleźć miasta bez murów, bez królów, bez praw, bez szkół - ale narodu bez Boga, bez modlitwy, bez przysięgi, bez ofiar - nikt nie widział i nie zobaczy nigdy.
*

Plutarch
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestantyzm - autor : Rel-Club 09/03/2019 @ 22:41

czytaj więcej

Reformacja w Niderlandach
W Niderlandach narastały ostre, a jednocześnie skomplikowane konflikty społeczne. Mieszały się tu stare, feudalne jeszcze antagonizmy ze sprzecznościami nowymi, rodzącymi się wraz z rozwojem kapitali­stycznego sposobu produkcji. A ponieważ średniowieczny sposób myślenia nie został jeszcze przezwyciężony, bardzo często owe konflikty przy­bierały szatę starć religijnych. Na pozór potęga Kościoła w Niderlandach trwała nadal nienaruszona. Liczne klasztory i świątynie, wyposażone w rozległe dobra (w niektórych okręgach, np. Kennemerland, majątki Kościoła zajmowały ok. 1/3 te­renów) i dochody, wznosiły się w miastach i na wsi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm Rabiniczny - autor : Rel-Club 05/03/2019 @ 21:46

czytaj więcej

Judaizm w średniowieczu
W czasy średniowiecza judaizm wkroczył jako ujednolicony system monoteistyczny. Ukształtowane w poprzednim okresie podstawowe nauki i prze­pisy zawarte w Talmudzie Babilońskim, wiara w przyjście Mesjasza, modlitwy, układ świąt, wiara w życie pozagrobowe w przyszłości pozostały już nie zmienione. Jednak jego interpretacja ulegała nadal rozwojowi. Z jednej strony rozwijały się w judaizmie tendencje do pogłębienia racjonalnego ujęcia religii, z drugiej zaś do uwypuklenia jej pierwiastka uczuciowego. Obie te tendencje starały się zbliżyć judaizm zarówno ludziom wykształconym, jak i prostemu ludowi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Marzec - autor : Rel-Club 01/03/2019 @ 10:22

1 marca 1692 roku w Salem w Nowej Anglii rozpoczęło się „polowanie na czarownice”

/czytaj więcej - ważne daty w marcu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 25/02/2019 @ 11:12

Czy wiesz, że...

Do końca XIX w. powszechnie uważano hebrajski za najstarszy język świata. Tak jak to opisuje Księga Rodzaju, to właśnie w tym języku Pan Bóg rozmawiał w raju z Adamem i Ewą. Kreacjoniści podzielają ten pogląd do dziś.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Mazdakizm - autor : Rel-Club 21/02/2019 @ 06:08

czytaj więcej

Mazdak i mazdakizm
Kawad I (śrp. Kawad) panował w dwóch okresach (488-496 i 498-531) przedzielonych fazą wygnania. Od początku rządów król pragnął ukrócić potęgę domów Karin i Mihran, od których był zupełnie zależny. W końcu udało się Kawadowi, wspieranemu przez Szapura Mihrana, wyeliminować Zarmihra. W obliczu nowych zagrożeń był to jednak sukces połowiczny; Iranem zaczęły wówczas targać wstrząsy społeczne o nieznanej dotąd sile. Pojawiła się wielka siła polityczna, ruch Mazdaka, którego cele i znaczenie budzą kontrowersje.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/02/2019 @ 10:22

Polecamy film:
Katedra Gnieźnieńska - co każdy Polak powinien o niej wiedzieć?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 14/02/2019 @ 10:35

czytaj więcej

Ważniejsi prorocy
Amos. Był jednym z wielkich proroków Izraela obok Ozeasza, Izajasza i Micheasza. Amos pochodził z Tekoa, małej miejscowości na krańcu Pustyni Judejskiej. Działał za czasów Jeroboama II ok. 760 r. prz. Chr. prawdopodobnie tylko kilka miesięcy na północy (Samaria, Betel, Gilgal).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 11/02/2019 @ 00:03

Tok FM - Lekcja religii - 12
5 audycji o teologii, mistyce i Kościele


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 08/02/2019 @ 23:09

Religie w cyfrach

Około 60% Polaków wierzy we wróżby i przepowiednie. Godzina konsultacji telefonicznej z wróżką kosztuje od 90 do 120 złotych. Postawienie horoskopu przez telefon kosztuje 150 złotych. Największym hitem ostatnich lat jest tarot.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 04/02/2019 @ 12:40

czytaj więcej

Zrozumieć Arabów
W społeczności arabskiej wyznanie to cecha indywidualna czło­wieka - nie ma miejsca dla ateistów lub agnostyków. Jeżeli nie wierzysz w żadnego Boga albo nazywasz się ateistą, lepiej o tym nie wspominaj. Większość Arabów byłaby wstrząśnięta, a ty przestałbyś zasługiwać na szacunek w ich oczach. Arabo­wie bardzo cenią sobie pobożność i szanują każdego, kto szcze­rze wyznaje swoją religię.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 01/02/2019 @ 17:09

********************
Świat wydany został w ręce głupców.
*

Talmud
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 28/01/2019 @ 15:52

Polecamy film:
Meksyk - Bóg, złoto i chwała
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 24/01/2019 @ 08:44

Czy wiesz, że...

Język hebrajski należy do języków semickich. Jedną z jego odmian jest hebrajski biblijny. Otrzymał taką nazwę bo zachował się w Biblii hebrajskiej. Dzięki temu znamy 8674 hebrajskie wyrazy, a wśród nich 1647 czasowników i 3827 rzeczowników, 785 słów to spójniki, zaimki, przyimki itd., pozostałe 2415 słów to nazwy własne.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Protestantyzm - autor : Rel-Club 20/01/2019 @ 15:15

czytaj więcej

Purytanie w Ameryce
Rezultatem procesu osiedleńczego prowadzonego przez Anglię w latach 1607—1732 na wschodnich wybrzeżach Ameryki Północnej stało się założenie 13 kolonii, które w 1776 r. dały początek Unii. Przyczyny leżące u podstaw tego procesu miały charakter religijny, polityczny i ekonomiczny. Polityczny aspekt kolonizacji był oczywisty. W obliczu ekspansji Hiszpanii, Portugalii i Francji na obszarze Nowego Świata Anglia nie mogła trwać biernie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Aztekowie - autor : Rel-Club 15/01/2019 @ 07:04

czytaj więcej

Religia Azteków
Nocne wyprawy pochteca stanowiły prawdziwy akt odwagi dla ludzi tak przesądnych jak Aztekowie, którzy wierzyli, że w nocy wychodzą upiory i przerażające zjawy, że Tezcatlipoca, przybrawszy postać boga czarownic i magów, czatuje w ciemnych zaułkach i mroku. Mógł on się pojawić też jako zwłoki owinięte w całun lub jako postać bez głowy z rozpłataną aż po brzuch klatką piersiową. A zza drzew lub skał mogły wychynąć duchy zmarłych gwałtowną śmiercią.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 12/01/2019 @ 01:24

********************
Extra Ecclesiam nulla salus.
Poza Kościołem nie ma zbawienia.
*

Cyprian z Kartaginy
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Styczeń - autor : Rel-Club 07/01/2019 @ 05:48

8 stycznia 1455 roku papież Mikołaj V ogłosił bullę Romanus Pontifex, przyznawał w niej Alfonsowi V, królowi Portugalii, jego sukcesorom i infantowi Henrykowi prawo podboju nowych terenów w Afryce, walki z niewiernymi i monopol na handel, a tym którzy by Portugalczykom utrudniali ich dzieło groził ekskomuniką.

/czytaj więcej - ważne daty w styczniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - autor : Rel-Club 02/01/2019 @ 06:34

czytaj więcej

Abraham w islamie
Monoteizm islamu zawsze nawiązywał do świętej historii proroctwa. Od początku Jedyny Bóg posyłał do ludzi proroków i posłańców, powierzając im orędzie, przypomnienie o Jego obecności, Jego nakazach, Jego miłości i Jego nadziei. Począwszy od Adama, pierwszego proroka, aż po Muhammada, Ostatniego Posłańca, tradycja muzułmańska uznaje i określa cały cykl pojawiania się proroków obejmujący zarówno tych najbardziej znanych (Abrahama, Noego, Mojżesza, Jezusa itd.), jak i mniej znanych oraz tych, którzy pozostają nam nieznani. Jedyny od zawsze towarzyszy nam, Swemu stworzeniu – od początku do końca.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 27/12/2018 @ 19:31

Religie w cyfrach

Najwyższą i największą cerkwią na świecie jest Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Świątynia ma 103,4 m wysokości. Zbudowana na planie krzyża greckiego, o ramionach liczących 85 m długości, może pomieścić 10 000 wiernych.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 23/12/2018 @ 04:08

Polecamy film:
Jezus - dzieciństwo i młodość
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Etruskowie - autor : Rel-Club 19/12/2018 @ 14:39

czytaj więcej

Święte Księgi Etrusków
Pragnęlibyśmy wiedzieć, któremu z narodowych bohaterów przypisywali Etruskowie wynalazek pisma, jak Grecy Kadmosowi czy Palamedesowi, a Rzymianie staremu królowi Euandrowi. W każdym razie rola tego narodu w rozpowszechnianiu w Italii środkowej i północnej, od Kampanii aż do Alp, pisma pochodzącego od alfabetu greckiego, stanowi jeden z najpoważniejszych czynników ich cywilizacyjnego wpływu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Humor - Dowcipy 15 - autor : Rel-Club 15/12/2018 @ 02:03


Czym się różni Bóg od historyka?
- Bóg nie może zmienić przeszłości. 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
sladami-etruskow.jpgHistoria-piekna-eco.jpgfedon2x.jpgmitologia-indyjska.jpgborkowski-socjologia.pngfreud-czlowiek.jpg1001-o-bogu.jpgepos-Chassang.jpgSzamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpgmargul-jak-umier.jpgkuncewicz-piotr-antyk.jpgmitologia-lu-syberii.jpgNowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegdonini.jpghomo-ludens-h.jpgklatwa-eng.jpgmitologia-cz-afryki.jpgokultyzm-magia-wrozby.jpgstu-mat-2005.jpgSredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgzarys-dziejow.jpgmitologia-korei2.jpgboas-umysl-cz-pierwotnego.jpglevi-strauss-totemizm.jpgobrzedy-rytualy.jpgmitologia-mezopotamii.jpgPiecioksiag-v.jpgMot-na-czarownice.jpgMagia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgmitologia-sta-grecji.jpgmalinowski-mit.jpg1001-rzeczy-o-biblii.jpgmitologia-slowian-gi.jpgmitologia-sta-egiptu.jpgWandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgencyklopedia-kat-1.jpgsztuka-starozytnego-wschodu-2.gifkrawczuk-s-do-starozytnosci.jpgbog-einsteina.jpgtyloch-rekopisy.jpgpolska-piastow.jpgwojcik-historia-p-XVII.jpgsztuka-starozytnego-wschodu-1.gifpopko-huryci.jpgKsiega-Rodz-interlinearna.jpgkrawiec-seksualnosc.jpghistoria-polski-sz.jpgbloch-etruskowie.jpgksiega-tura.jpgsandauer.jpgdumezil.jpggilgamesz.jpgtradycje-tolerancji.jpgpokarm-bogow.jpegmichalowski-n-t-piramidy.jpg5-wielkich-religii-swiata.jpgpapiestwo.jpgtajemnice-biblii.jpgmitologia-arabow.jpgw-kregu-religii.jpgNowy-Testament-H.jpghis-s.bmpPOA2.bmpkosidowski-rumaki.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3046420 odwiedzający

 33 odwiedzających online