Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Religie synkretyczne - autor : Rel-Club 05/12/2021 @ 02:23

czytaj więcej

Nowe religie w Polsce
Świadkowie Jehowy
Wyznanie powstało w roku 1870 w USA. Założycielem jego był Charles Taze Russel, który, nie mogąc pogodzić się z powszechnie uznawanymi naukami Kościołów, zaczął wraz z niewielką grupą osób regularnie studiować Biblię. Studiowanie Biblii (połączone z odrzuceniem tradycji religijnych) do dziś stanowi podstawowy obowiązek religijny świadków Jehowy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 01/12/2021 @ 12:07

Polecamy film:
Gregorio Allegri - Miserere mei, Deus
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 27/11/2021 @ 10:22

czytaj więcej

Yggdrasil, Drzewo Świata
W krajach północnych lata są krótkie, a zimy długie i mroźne. Życie jest ciągłą walką z bezlitosną przyrodą: z chłodem i mrokiem, ze śnieżycami i lodem zimy, z przejmującym wiatrem, z nagą skałą, której nie porasta żadna zieleń, z grozą wiejącą od ciemnych gór i głębokich parowów, rozbrzmiewających wyciem wilków. Ludzie, którzy tam żyli w zaraniu dziejów, musieli być silni i wytrzymali, aby w ogóle przetrwać.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Zakony - autor : Rel-Club 23/11/2021 @ 07:06

czytaj więcej

Zakony Rycerskie
Geneza zakonów rycerskich wiąże się ściśle z dziejami średniowiecznych wypraw krzyżowych. Rzec by można, że owe bractwa mnichów-rycerzy powstały jako swego rodzaju uboczny produkt pierwszej wyprawy krzyżowej, rozpoczętej w 1096 r. z inicjatywy papieża Urbana II, a zakończonej zdobyciem Grobu Świętego i utworzeniem w 1099 r. „łacińskiego” państwa na Bliskim Wschodzie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a muzyka - autor : Rel-Club 19/11/2021 @ 08:56

czytaj więcej

Początki muzyki polifonicznej w Polsce
Znany polski muzykolog, profesor Mirosław Perz z Uniwersytetu Warszawskiego kilkanaście lat temu postanowił odpowiedzieć na ambitnie postawione pytanie: czy znano w średniowiecznej Polsce wielką twórczość muzycznej szkoły paryskiej Notre Dame z XII i XIII wieku? W tym śmiałym pytaniu zawiera się bardzo wiele, zważmy bowiem, że chodzi tu ni mniej ni więcej, a o muzyczne więzi z najbardziej ekskluzywnymi i zarazem wyjątkowo skomplikowanymi zjawiskami kultury średniowiecznej, i to w czasach, gdy hordy tatarskie pustoszyły polskie ziemie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 15/11/2021 @ 17:16

Z życia wzięte

Połowa Amerykanów uważa, że Sodoma i Gomora to biblijne małżeństwo; a dwie trzecie jest zdania, że fraza: „Bog pomaga tym, którzy pomagają sobie" (autorstwa Benjamina Franklina) to jedno z dziesięciu przykazań.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 11/11/2021 @ 00:07

czytaj więcej

Wierzenia Słowian
Jeżeli bardzo słabo znamy historyczny proces krystalizowania się plemion i związków plemiennych w dorzeczach Odry i Wisły, a także warunki, w jakich się on dokonywał, to jeszcze trudniej jest nam dostępna sfera życia duchowego naszych przodków w epoce przedchrześcijańskiej, a w szczególności więzi duchowe, jakie łączyły większe i mniejsze wspólnoty. A są one nie mniej ważne, niekiedy wręcz ważniejsze, niż materialne uwarunkowania egzystencji.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 07/11/2021 @ 00:46

czytaj więcej

Religie Indii
Czy hinduizm to religia, kultura, czy też - jak powiedziałoby wielu Indusów - sposób życia? Łączy on wszystkie te trzy aspekty, ale to, co na Zachodzie uznano by za granicę między sferą sacrum i profanum, nie znajduje zastosowania w tradycji hinduistycznej. Wiele świętych tekstów hinduskich ma wskazywać wyznawcy duchową drogę do wyzwolenia się z powtarzającego się cyklu życia i śmierci, ale wiele innych aspektów hinduskiego życia i obrzędów nie prowadzi wprost do takich transformacji, lecz jest postrzegane jako sposób poprawy życia na ziemi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 04/11/2021 @ 00:11

Polecamy film:
Luter (film fabularny)
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestantyzm - autor : Rel-Club 31/10/2021 @ 00:38

czytaj więcej

Reformacja w Niemczech
Marcin Luter urodził się w Eisleben w Saksonii w 1483 r. Rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Erfurcie, ale porzucił je i wstąpił do zakonu augustianów (1505). Już jako mnich studiował teologię na uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie w 1512 r. otrzymał tytuł doktora i został profesorem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - październik - autor : Rel-Club 27/10/2021 @ 07:40

31 października

Kościół protestancki będzie obchodził Święto Reformacji. Tego dnia w roku 1517 Marcin Luter ogłosił 95 tez potępiających handel odpustami, które przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze, czym zapoczątkował reformację.


/czytaj więcej - ważne daty w październiku/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 23/10/2021 @ 00:04

czytaj więcej

Arianizm w Hiszpanii
Od dawna zakłada się, że Wizygoci dochowali wiary ariańskiej, którą przyjęli w znacznym stopniu przez przypadek. Arianizm był dominującą teologią wschodniego cesarstwa w momencie, kiedy Wizygoci przeszli na chrześcijaństwo w IV w. Arianizm miał pomóc im rozbudzić poczucie odrębności od ludności iberorzymskiej, niemal w całości katolickiej. Z czasem jednak wyznanie stało się znacznie mniej istotnym czynnikiem decydującym o poczuciu tożsamości.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 19/10/2021 @ 01:46

********************
Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna.
*

Seneka Młodszy
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Madziarzy - autor : Rel-Club 15/10/2021 @ 21:14

czytaj więcej

Wierzenia Prawęgrów
Ugrofinowie - dawniej liczne narody, dość bitne i przedsiębiorcze, zajmujące ogromne przestrzenie - dziś stanowią niewielki ułamek procentu w skali ludności Ziemi i w dodatku żyją bądź na krańcach Europy (Finowie), bądź w poczuciu odrębności narodowej i kulturowej (Węgrzy). Liczba Ugrofinów wynosi obecnie około 20 milionów ludzi, mówiących 19 językami, w tym 10,5 miliona Węgrów i 4 miliony Finów.
Spośród Ugrofinów największą karierę zrobili Węgrzy, którzy w średniowieczu stworzyli jedno z najbardziej liczących się państw Europy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 11/10/2021 @ 16:07

czytaj więcej

Świat homerycki
Świat homerycki wydaje nam się maleńki.
Homer wyobraża sobie ziemię jako tarczę o promieniu jakichś dwóch tysięcy kilometrów i powierzchni około dwunastu i pół miliona kilometrów kwadratowych - mniej więcej dwadzieścia trzy razy tyle, ile wynosi powierzchnia Francji.
Grecja znajdowała się oczywiście pośrodku tej tarczy, tak że świątynię w Delfach, uważaną z kolei za środkowy punkt Grecji, nazwano później „pępkiem świata”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 07/10/2021 @ 20:38

Religie w cyfrach

Kaodaizm, nowa religia monoteistyczna powstała w 1926 roku, ma ponad 2,5 miliona wyznawców, głównie w Wietnamie, ale także w Kambodży (około 30 000), Laosie, USA i Francji. Centrum religijnym kaodaizmu jest miasto Tây Ninh w Wietnamie, leżące około 100 km od Sajgonu.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Japonia - autor : Rel-Club 03/10/2021 @ 01:57

czytaj więcej

Religie Japonii
Religijne oblicze Japonii odznacza się na pozór dużą prostotą: wszyscy wiedzą, że w Japonii istnieją dwie religie: tubylcza, pierwotna, pogańska — sintoizm, i światowa, wielka, objawiona — buddyzm. Wystarczyłoby naprzód opisać mitologię sintoistyczną, podkreślić jej naiwność i niedostateczność, żeby wprowadzić potem tryumfalnie buddyzm, ukazać jego ostateczne dojrzewanie w środowisku japońskim, dające w rezultacie jedną z najbardziej wyrafinowanych cywilizacji, i wreszcie zakończyć wzmianką o niezwyciężonym atawizmie rasowo-kulturalnym, pozwalającym prastaremu Sinto trwać we wzruszająco poetycznych obrzędach ludowych i imponującym ceremoniale cesarskim.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 30/09/2021 @ 09:55

czytaj więcej

Mit i sen
Bez względu na to, czy przysłuchujemy się z chłodnym rozbawieniem przypominającemu senne majaczenia bełkotowi jakiegoś czarownika o przekrwionych oczach gdzieś w Kongu, czy czytamy ze świadczącym o naszej wyrafinowanej kulturze zachwytem marne tłumaczenia sonetów Lao-tse, czy - co zdarza się od czasu do czasu - udaje się nam przebić przez twardą skorupę wywodów św. Tomasza z Akwinu lub pojąć nagle wspaniałe znaczenie dziwnej bajki eskimoskiej, zawsze odnajdujemy jedną i tę samą, zmieniającą kształt, lecz cudownie przy tym stałą opowieść, która wywołuje nieodparte wrażenie, że doświadczyć można znacznie więcej, niż kiedykolwiek da się poznać czy opowiedzieć.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - wrzesień - autor : Rel-Club 26/09/2021 @ 22:08

28 września

Tajwan i Chiny będą obchodziły Dzień urodzin Konfucjusza. W roku 2021 przypada 2572 rocznica urodzin mistrza. Na Tajwanie obchodzi się to święto w ramach Dnia Nauczyciela. W Chinach od kilkunastu lat główne obchody odbywają się w Qufu mieście rodzinnym Konfucjusza.


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 22/09/2021 @ 06:23

Polecamy film:
Kim naprawdę był Jezus
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 18/09/2021 @ 00:23

czytaj więcej

Eneida
Eneida jest utworem tak bardzo złożonym, że pełne jego wyjaśnienie wymagałoby poświęcenia niejednego życia. Żadnemu ustępowi tego poematu nie można wymierzyć sprawiedliwości przez zwykłe streszczenie. Ale streszczenie jest potrzebne, choćby jako przegląd niektórych z wielu mitów, z różnych epok, wplecionych w tę tkaninę.
Akcję więc Eneidy można w skrócie tak przedstawić:

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 14/09/2021 @ 16:56

********************
Bogowie gardzą niedoskonałością.
*

Ritchie Calder
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Relikwie - autor : Rel-Club 10/09/2021 @ 08:13

czytaj więcej

Cudowna krew św. Januarego
Zwłokom świętych przypisuje się dziwne właściwości. Niektóre - jak na przykład ciało Bemadetty z Lourdes - podobno nie ulegają rozkładowi, a nawet nie ima się ich rigor mortis (pośmiertne stężenie). Inne wydają odor sanctitatis (woń świętości) i pachną jak róże, nawet jeśli święty - niczym Józef z Copertino - nie kąpał się ani razu przez całe swe życie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 06/09/2021 @ 21:44

********************
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
*

Biblia, Nowy Testament - Apokalipsa (22:13)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 02/09/2021 @ 09:02

czytaj więcej

Mitologie Czarnej Afryki
Afryka jest ogromnym kontynentem, który dzieli się, niemalże w naturalny sposób, na dwie części. Północna Afryka, od Maroka do Egiptu i z biegiem Nilu aż ku Etiopii, należy bardziej do Świata śródziemnomorskiego niż do samej Afryki. Rejony te weszły już do historii chrześcijaństwa pierwszych wieków.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
torah-verse.jpg62-menora-2.jpg62-tora.jpg62-menora.jpg62-hebrew.jpg62-chalka.jpg62-Hanukkah.jpg62-hanuka.jpg62-szofar.jpg62-hasyd.jpg62-tallit-prayer.jpg62-gwiazda.jpg62-judaizm.jpg62-shofar.JPG62-korona.jpg62-talit.jpg62-tanah.jpg62-Hasidic chicken.jpg62-skull-cap.jpg62-mezuzah.jpg62-torah.jpg62-tefilimTallit.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4777733 odwiedzający

 50 odwiedzających online