Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Judaizm II Świątyni - autor : Rel-Club 04/02/2023 @ 11:02

czytaj więcej

Filozoficzna gnoza judejska
Równolegle do filozoficznej gnozy hellenistycznej, choć chronologicznie znacznie krócej, kształtowała się i rozwijała w ośrodkach palestyńskich i egipskich filozoficzna gnoza judejska. Do bliższego powiązania umysłowości judejskiej z grecką doszło w Aleksandrii, w wyniku czego hellenizujący judaizm stał się jednym z podstawowych czynników ruchu umysłowego w basenie śródziemnomorskim w początkach cesarstwa rzymskiego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 01/02/2023 @ 15:54

czytaj więcej

Magia w islamie
Czasownik raqa oznacza w języku arabskim „zaklinanie”, „zamawianie”, „stosowanie sztuk magicznych”. Mahomet wierzył w magię, jej moc i działanie. W hadisie przekazanym przez ‘Aišę czytamy: „Prorok (...) kiedy udawał się na spoczynek, dmuchał na swoje dłonie i mówił: On jest Bogiem Jedynym (...), a następnie nacierał nimi swoją twarz i wszystkie pozostałe części ciała, których mógł dosięgnąć swoją ręką”. Dmuchanie – czy to na dłonie, czy na węzły – było często stosowaną praktyką czarnej magii w czasach przedislamskich.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 28/01/2023 @ 07:49

Polecamy film:
Samuel Barber - Agnus Dei
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - KONFUCJANIZM - autor : Rel-Club 24/01/2023 @ 00:09

czytaj więcej

Konfucjusz
Bywają w dziejach świata epoki, w których czasami nawet na przeciwnych półkulach globu ziemskiego pojawiają się jednocześnie wielcy myśliciele, wybitni przywódcy wojskowi, którzy dokonują podboju całego znanego świata, wielcy artyści. Bywają też i epoki, w których nic na świecie się nie dzieje, społeczeństwa jak gdyby zastygają w prawie niedostrzegalnej ewolucji, w oczekiwaniu na czasy, kiedy na horyzoncie pojawią się wydźwignięte potrzebą społeczną wybitne jednostki.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Talmud - autor : Rel-Club 21/01/2023 @ 07:45

czytaj więcej

Powstanie Miszny
Przemiany, do jakich doszło po zburzeniu przez Rzymian Jerozo­limy i wraz z nią świątyni jerozolimskiej, centralnego miejsca kultu judaizmu, doprowadziły do reorganizacji życia religijne­go Żydów i powstania ideologii, która pozwoliła je odrodzić. Walnie przyczynili się do tego uczeni żydowscy zwani mędrcami (hebr. chachamim) lub rabinami. Oni byli twórcami pism religijnych nazywa­nych rabinicznymi, które nie posiadają cech literackich, ponieważ są przede wszystkim kompilacją sentencji przekazywanych wcześniej ustnie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 325 do 800 r. - autor : Rel-Club 17/01/2023 @ 01:39

czytaj więcej

Konflikty religijne między IV a VI wiekiem
Ozdabiając swe sztandary krzyżem i pomagając chrześcijaństwu odnieść zwycięstwo nad przeciwnikami, Konstantyn Wielki sądził, że nowa, ogarniająca masy ideologia pomoże mu zjednoczyć społeczeństwo dla wzmocnienia i przebudowy państwa, że spełni rolę cementu, łączącego w całość pełne sprzeczności światowe imperium. Już jednak on sam był świadkiem fiaska tego poglądu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 13/01/2023 @ 22:15

********************
Primus in orbe deos fecit timor
Strach kreuje bogów
*

Gajusz Petroniusz (ur. 27 - zm. 66)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 10/01/2023 @ 02:52

czytaj więcej

Powstanie i rozwój teatru francuskiego
Pierwsze oznaki istnienia tego, co później rozwinęło się w całą obszerną dziedzinę działalności kulturalnej, zwaną teatrem średniowiecznej Francji, zanotowane zostały w Regularis concordia. Były to łacińskie przepisy liturgiczne zredagowane przez angielskiego mnicha Ethelwolda między 965 a 975 rokiem naszej ery.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 06/01/2023 @ 17:36

czytaj więcej

Palestyna w czasach Jezusa
W I wieku przed narodzeniem Chrystusa Palestyna należała do bardzo niespokojnych zakątków świata. Była miejscem dynastycznych walk o władzę, śmiertelnych batalii politycznych, a nawet regularnych wojen. Wprawdzie w II wieku powstało na krótko w miarę zjednoczone królestwo żydowskie - o czym opowiadają apokryficzne Księgi Machabejskie - lecz już w roku 63 kraj znowu ogarnęło wrzenie. Jego podbój był kwestią czasu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 03/01/2023 @ 00:38

czytaj więcej

Bogowie i Olbrzymi w mitologii skandynawskiej
Najwyżsi bogowie zwali się Asami. Pierwszy z nich to Odin. Jest synem Bura i olbrzymki Bestii, bogiem mądrości, poezji, czarów i wojny. Niepohamowany w swej żądzy poznania prawdy. Nie cofał się przed największym poświęceniem, czy oszustwem. Aby napić się jeden łyk wody ze studni wiedzy oddał w zastaw swoje jedno oko — stąd Jednookim jest zwany.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 27/12/2022 @ 20:08

Polecamy film:
Kto wymyślił monoteizm
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 22/12/2022 @ 23:31

czytaj więcej

Ukraiński Olimp
Olimp – góra w Tesalii, gdzie mieszkają starogreccy bogowie. Nazwa ta, według językoznawców, sięga czasów indoeuropejskich i w zasadzie oznacza koło, czyli wskazuje na okrągły kształt szeregu szczytów w Grecji i Azji Mniejszej. W przenośni słowo to określa grono najznakomitszych artystów, poetów itp. My natomiast przypatrzymy się Olimpowi ukraińskich bogów tradycyjnej (przedchrześcijańskiej) wiary.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 18/12/2022 @ 04:53

czytaj więcej

Świętość
Dla każdego teistycznego, a zwłaszcza chrześcijańskiego pojęcia Boga istotne jest to, że ujmuje ono bóstwo jasno i dokładnie i określa takimi orzecznikami, jak duch, rozum, wola, wola zmierzająca do celu, dobra wola, wszechmoc, jedność istoty, świadomość itp., i że jest pomyślane jako odpowiednik elementu osobowo-rozumowego, który w formie ograniczonej i zredukowanej człowiek dostrzega w samym sobie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Katolicyzm - Święci - autor : Rel-Club 14/12/2022 @ 07:30

czytaj więcej

Pierwszy stygmatyk
We wrześniu 1224 roku Franciszek z Asyżu miał czterdzieści dwa lata i właśnie odbywał jeszcze jeden długi narzucony sobie post dla uczczenia aniołów w niebie, które darzył wielkim nabożeństwem. Dzięki hojności bogacza Orlando, księcia Chiusi, Franciszek wraz i towarzyszami dostał kilka skromnych chat na górze Alverna, na ziemiach księcia, i tutaj od 15 sierpnia, dnia Wniebowzięcia Matki Boskiej, odbywali oni rekolekcje

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Artykuły przekrojowe - autor : Rel-Club 10/12/2022 @ 11:15

czytaj więcej

Piekło wielkich religii starożytnego Wschodu
Piekło jako miejsce cierpień, kara za łamanie kodeksu moralnego, wymierzana ludziom po śmierci przez moce nadprzyrodzone, pojawia się we wszystkich wielkich religiach, ustabilizowanych i dopracowanych, proponujących pewien ideał człowieka.W takim ujęciu jest procesem "naprawy" wszystkich, którzy w życiu doczesnym odstają od wzoru. Wykroczenie, jakiego się dopuścili, prawie zawsze wpływa na rodzaj kary, mającej ich udoskonalić.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 06/12/2022 @ 04:18

Polecamy film:
HYMN do ATONA versus PSALM 104
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 03/12/2022 @ 01:36

czytaj więcej

Edda Stara - I. Wölu-Spa
1. Milczcie a słuchajcie! świętego rodu, więksi i mniejsi; towarzysze Heimdalla! Walfodura sztuki chcę opowiedzić: starodawne powieści. Nic dawniejszego nie znam!
2. Są mi olbrzymi wiadomi! Pierwociny rodu, od nich zachowane chcę opowiedzieć. Dziewięć światów, dziewięć przestrzeni, i więcej znam; środek, wielkość i tego pył.
3. Dawny jest wiek, kiedy Ymer żył; ni piasku, ni morza, ani wiatru było. Nikt ziemi nie widział, ani w górze nieba: pusta przestrzeń, nigdzie trawy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Różności - Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 28/11/2022 @ 04:56

********************
A Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: «Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego – w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda.»
*

Biblia, Stary Testament - Księga Liczb (12:5-8)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 25/11/2022 @ 21:20

czytaj więcej

Retoryka kaznodziejska
Przepowiadanie słowa Bożego należy do fundamentalnych zadań Kościoła, który stara się wciąż na nowo odpowiadać na wezwanie Jezusa Chrystusa : „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…” (Ewangelia wg św. Mateusza 28,19). Od początku swych dziejów Kościół głosił słowo Boże oraz sprawował liturgię.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 21/11/2022 @ 19:08

czytaj więcej

Kłopoty ze świętym
Jeszcze inny przykład pretekstu historycznego, który służy nie do ukazania problemu społecznego, lecz propaguje, z kolei postawę moralną, związaną zresztą w tym wypadku z religią - stanowi w owym angielskim cyklu, który przewinął się przez nasze ekrany, film Oto jest głowa zdrajcy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Kartagina - autor : Rel-Club 17/11/2022 @ 19:32

czytaj więcej

Świątynie Kartaginy
Kartagina posiadała liczne i słynne sanktuaria. Wiadomości, które posiadamy o tych świątyniach, wskazują, iż miały one bardzo różnorodną architekturę, a wygląd ich ulegał wielkim zmianom wraz z biegiem czasu.
Bardzo surowy pogląd, jaki Kananejczycy wytworzyli sobie o boskości, odwiódł ich zrazu od sanktuariów budowanych, jak również od rzeźbionych wyobrażeń.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 27 - autor : Rel-Club 13/11/2022 @ 07:32

czytaj więcej
Bibliografia 27
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat judaizmu, buddyzmu, totemizmu, religii Azteków i inne.
W tej chwili mamy 540 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkanaście w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Totemizm - autor : Rel-Club 10/11/2022 @ 05:23

czytaj więcej

Totemizm
Wśród wielu różnorodnych form religii pierwotnej, takich jak manizm, animizm, fetyszyzm i inne, w ostatnich czasach zaczął totemizm zajmować w literaturze etnologicznej coraz poważniejsze stanowisko, stał się, rzec można, modnym, a moda jego doszła obecnie do najwyższego rozkwitu. Nie ma prawie zjawiska etnologicznego, któregoby w ten lub inny sposób nie wiązano z totemizmem w jednej z jego postaci. Nie ma takiego ludu ani takiej kultury, w którychby nie widziano przynajmniej śladów lub przeżytków totemizmu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 07/11/2022 @ 09:17

Polecamy:
Radio Naukowe
Jak Kościół ustalał doktrynę
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 03/11/2022 @ 10:12

czytaj więcej

ΕΡΜΕΣ ΚΥΛΛΗΝΙΟΣ - HERMES KYLLEŃSKI
W pracy tej poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy zachowana w kulturze Greków opowieść o narodzinach i pierwszych poczynaniach Kylleńczyka powinna być przez nas traktowana jedynie jako żart poetycki, jedna z wielu historii mitologicznych, związanych z życiem Olimpijczyków, czy też i w niej pobrzmiewają echa dawnych wierzeń Greków.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
shamanic-tree.jpegAtsuta Shrine Nagoya.jpglumbini-garden.jpegeaster_tree.jpegdressing-day.jpgs-d-01.jpgs-d-11.jpgs-d-03.jpgwish_tree.jpegdressing-bristol.jpgtree-thai.jpgtree-japan.jpgclootie-tree.jpegwish-tree-china.jpegcoconut-tree-thai.jpgs-d-06.jpgs-d-10.jpgs-d-04.jpgshaman-tree.jpegs-d-07.jpgs-d-05.jpgClootie well.jpgwishing-tree.jpgClootie tree2.jpgs-d-13.jpgs-d-09.jpgs-d-15.jpgprayer-tree.jpegwish-tree-ribbon.jpgs-d-12.jpgeden.jpegnazar-turkish.jpgs-d-14.jpgclootie_tree.jpegs-d-02.jpgWishing tree-2.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5538747 odwiedzający

 49 odwiedzających online