Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Audycje Radiowe - Tok FM - autor : Rel-Club 16/01/2017 @ 20:09

Tok-FM O świętowaniu.
Rozmowa z prof. Zbigniewem Mikołejko
Tok-FM

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestanci - autor : Rel-Club 13/01/2017 @ 01:04

czytaj więcej
Emigranci z "Mayflower"
Mity i legendy różnych ludów i krajów o prapoczątkach ich dziejów mogą odgrywać ogromną rolę społeczną lub polityczną, wynikającą bądź to z potrzeby stworzenia poczucia przynależności, roszczeń terytorialnych, bądź też usprawiedliwienia wojen. W równym stopniu dotyczy to państw starej Europy i znacznie młodszych, w rodzaju USA, chociaż początki tych ostatnich są bardzo złożone i tylko pośrednio można je ujmować w dłuższej perspektywie historycznej, jaką przyjmuje się w przypadku ludów europejskich.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 09/01/2017 @ 00:20

czytaj więcej
Katakumby Rzymu
Chrześcijaństwo rozwinęło się w I wieku naszej ery najpierw w rzymskiej Palestynie, a następnie stopniowo w II i III, zaś w IV wieku szybko rozprzestrzeniło się na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego, a także poza jego granicami. Pierwotnym środowiskiem kulturowym był więc dla tej religii wielki konglomerat ludów, społeczności, języków, wierzeń, zwyczajów, wreszcie tradycji artystycznych całego Imperium Romanum.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 06/01/2017 @ 11:41

Polecamy film:
Tajemnica Trzech Króli
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 05/01/2017 @ 01:11

********************
"Jaka matka, taka córka."
*
Biblia, Księga Ezechiela 16:44
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Informacje - autor : Rel-Club 03/01/2017 @ 06:12

Informujemy naszych czytelników, że pokój Religie z Czat.onet.pl przenosi się na Pirc.pl kanał religie.

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 03/01/2017 @ 05:51

Czy wiesz, że...

Pomimo, że Biblia jest najczęściej kupowaną książką na świecie, to już z jej czytaniem bywa trochę gorzej. Tylko 2% chrześcijan przyznaje, że przeczytało ją w całości.

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Chiny - autor : Rel-Club 01/01/2017 @ 15:45

czytaj więcej
Najstarsze religie Chin
Chiny Północne stały się w drugim tysiącleciu p.n.e. świadkiem narodzin jednej z czterech najstarszych cywilizacji świata. O ile rozwój cywilizacji chińskiej nastąpił niewątpliwie później niż pozostałych — starożytnej egipskiej, mezopotamskiej lub indyjskiej — jest ona jedyną z nich, która przetrwała, w sposób zasadniczo nieprzerwany, od swoich początków, wielce się przekształcając podczas prawie czterech tysięcy lat istnienia, lecz zachowując równocześnie wiele cech sięgających bezpośrednio do wczesnych, a nawet najwcześniejszych okresów. Owa niezwykła ciągłość ewolucji historycznej stanowi też jedną z najistotniejszych cech chińskiego procesu dziejowego, nadającą mu całkiem specyficzny charakter.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 30/12/2016 @ 10:08

Polecamy film:
W poszukiwaniu św. Mikołaja
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Artykuły Przekrojowe - autor : Rel-Club 27/12/2016 @ 09:21

czytaj więcej
Religie Indoeuropejczyków
Upłynęło około czterech tysięcy lat od chwili, gdy gromady jeźdźców, które nadciągnęły z południa dzisiejszej Rosji, z rozległych terytoriów obejmujących dorzecza Dniepru i Dońca, dolinę Wołgi i stepy Kazachstanu, przedostały się przez góry Kaukazu na zielone równiny Iranu i tam osiadły. Znad brzegów Morza Czarnego i Azowskiego przybysze przenieśli się nad Morze Kaspijskie i Zatokę Perską, skąd część plemion ruszyła w kierunku Grecji i Anatolii, inne zaś powędrowały przez Skandynawię i Finlandię na Wyspy Brytyjskie, gdzie dotarły około 2000 r. p.n.e.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Informacje - autor : Rel-Club 23/12/2016 @ 00:59

Informujemy naszych czytelników, że z dniem 4 stycznia 2017 roku Serwis Czat.onet.pl zakończy swoją działalność.

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - Tok FM - autor : Rel-Club 20/12/2016 @ 05:17

Tok-FM O świątecznych roślinach.
Rozmowa z dr Haliną Galerą
Tok-FM

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm okresu II Świątyni - autor : Rel-Club 18/12/2016 @ 03:49

czytaj więcej
Odkrycia nad Morzem Martwym
Pewnego dnia, bodaj wczesną wiosną 1947 roku, Muhammed ad Dib, chłopiec z plemienia Beduinów, pasł kozy w pobliżu skalnego urwiska na zachodnim wybrzeżu Morza Martwego. Wspinając się za jedną, która odłączyła się od stada, Muhammed zauważył nie znaną sobie grotę. Bezmyślnie rzucił w nią kamieniem. Rozległ się jakiś dziwny dźwięk, jak gdyby coś się stłukło. Chłopak przestraszył się i uciekł. Jednak po pewnym czasie wrócił z kolegą i razem zbadali ową grotę. Znajdowało się w niej wiele wysokich dzbanów, a pośród nich skorupy innych, już rozbitych.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 15/12/2016 @ 11:25

Religie w cyfrach

W Islandii na pytanie, czy uważa się Pan/Pani się za osobę religijną, niereligijną lub ateistę, 57% respondentów stwierdziło, że są osobami religijnymi, 31% określiło siebie jako niereligijne, 10% zadeklarowało się jako ateiści, a 2% nie wiedziało, co odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Badania pochodzą z 2012 roku.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - wprowadzenie - autor : Rel-Club 12/12/2016 @ 06:39

czytaj więcej
Chrześcijaństwo w zachodnioeuropejskim kręgu cywilizacyjnym w XIV – XV wieku
Głęboki kryzys, który tak bardzo dotknął świat zachodniego chrześcijaństwa w XIV-XV wieku, miał oczywiście swe reperkusje na wszystkich odcinkach życia religijnego i kościelnego. Optymistyczna wizja scholastyczno-gotycka rozwijającego się tak niebywale wieku XIII uległa załamaniu, na każdym kroku rodziły się wątpliwości, znaki zapytania, nieufność. Na uniwersytetach, w środowiskach uczonych elit, w kręgach elit duchownych świeckich i zakonnych, toczono nieustanną debatę. Zajmowano w niej bardzo różne stanowiska, nieraz głęboko sprzeczne ze sobą, bardzo trudno przychodziło uzyskanie jednolitej opinii, zdania, w danej kwestii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 10/12/2016 @ 08:02

Polecamy film:
Jezus - inne spojrzenie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 06/12/2016 @ 02:05

8 grudnia
Buddyści odłamu mahajana i zen obchodzą - Dzień Oświecenia Buddy.


/czytaj więcej - ważne daty w grudniu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - Tok FM - autor : Rel-Club 04/12/2016 @ 02:23

Tok-FM O Św. Mikołaju w sztuce.
Rozmowa z Andą Rottenberg
Tok-FM

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 02/12/2016 @ 02:54

czytaj więcej
Czas święty i mity
Podobnie jak przestrzeń, także i czas nie jest dla człowieka religijnego czymś jednorodnym i ciągłym. Są interwały czasu sakralnego, czas świąteczny (przeważnie świąt okresowych); z drugiej strony jest czas świecki, zwykłe trwanie czasowe, w które wpisują się akty pozbawione znaczenia religijnego. Między tymi dwoma rodzajami czasu zachodzi oczywiście przerwanie ciągłości; ale za pomocą obrzędów człowiek religijny może „przechodzić” bezpiecznie ze zwykłego trwania czasowego do czasu sakralnego.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - Tok FM - autor : Rel-Club 30/11/2016 @ 21:59

Tok-FM Polacy to wtórni poganie.
Rozmowa z Tomaszem Terlikowskim
Tok-FM

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 27/11/2016 @ 21:59

Z życia wzięte

W 2015 roku wielebna Donna Larson, która prowadzi blog "Rapture and End Times"  podała datę końca świata. Apokalipsa nadejdzie już w 2017 roku. Natomiast Świadkowie Jehowy podają inną datę, według nich koniec nastąpi w roku 2034 roku.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Artykuły przekrojowe - autor : Rel-Club 24/11/2016 @ 00:37

czytaj więcej
Thugowie - czciciele bogini Kali
W roku 1839 królowa Wiktoria, jak zawsze zafascynowana co bardziej orientalnymi zakątkami swego imperium, otrzymała informację, że planowane jest wydanie powieści zawierającej przerażający opis działającego w Indiach tajnego stowarzyszenia, którego głównym celem są rytualne morderstwa i rabunek nieświadomych niebezpieczeństwa podróżnych. Królowa wezwała wydawcę Richarda Bentleya do pałacu i zażądała, aby natychmiast przysłano jej próbną kopię do wglądu. Bentley oczywiście przychylił się do życzenia królowej i przekazał kilka początkowych rozdziałów książki, znanej później pod tytułem Confessions of a Thug [Wyznania zbira] autorstwa pułkownika Philipa Meadowsa Taylora, oficera w służbie kolonialnej, stacjonującego w Hyderabadzie w czasach naznaczonych morderstwami, których się dopuszczali bandyci zwani thugami.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 21/11/2016 @ 02:04

********************
"Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią."
*
Biblia, Księga Przysłów 15: 17
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Egipt - autor : Rel-Club 17/11/2016 @ 23:59

czytaj więcej
Heliopolis
Wśród wielkich ośrodków religijnych starożytnego Egiptu, poczesne miejsce przez blisko trzy tysiące lat zajmowało Junu, nazywane także On — Miastem Słupów. Grecy nadali mu inną nazwę — Heliopolis — Miasto Słońca.
Etymologia nazwy egipskiej nie jest prosta do wyjaśnienia. Pionowo ustawione kamienne słupy odgrywały symboliczną rolę w pierwotnych wierzeniach nie tylko w Egipcie, o czym świadczą rozpowszechnione w Europie menhiry pochodzące z epoki neolitu.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 13/11/2016 @ 12:54

Polecamy film:
Kumbhamela
Największy festiwal religijny świata

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
0-lararium2.jpg0-westalka.jpg0-ara-p.jpg0-panteon.jpg0-lararium.jpg0-panteon2.jpg0-aura_velificans_su_cigno.jpg0-meduza.jpg0-satiro-danzante.jpg0-august.jpg0-Suovetaurile_Louvre.jpg0-Apollo Sol.jpg0-sol-invictus-1.jpg0-mitra.jpg0-scul.jpg0-telllus.jpeg0-Clipeus_Helios_Terme.jpg0-Ara_Pacis_Rom.jpg0-lupa.jpg0-lar.jpg0-Tempio_di_Iside.JPG0-Vestal_Palatino.jpg0-tempio_di_minerva_assisi.jpg0-cupid-pom.jpg0-bacchus.jpg0-janus.jpg0-TempioVesta.jpg0-ap6.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2090013 odwiedzający

 23 odwiedzających online