Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Fonoteka - autor : Rel-Club 02/10/2022 @ 02:57

Polecamy:
Fundacja Panteon
Co zawierają traktaty Corpus Hermeticum?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Satanizm - autor : Rel-Club 28/09/2022 @ 09:50

czytaj więcej

Księga Szatana
Pierwsza część Biblii Szatana nie jest próbą bluźnierstwa, lecz raczej wyrażeniem, jak to można określić, "diabolicznego oburzenia". Diabeł zawsze był atakowany przez sprzymierzeńców Boga z całą bezwzględnością i bez żadnych zahamowań. Książę Ciemności, z powodu braku literatury nigdy nie miał szansy, aby wypowiedzieć się w taki sam sposób jak rzecznicy Pana Sprawiedliwych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Australia i Oceania - autor : Rel-Club 25/09/2022 @ 06:17

czytaj więcej

MITY POLINEZJI
Spróbujmy połączyć ze sobą liniami prostymi trzy punkty na mapie Oceanu Spokojnego: stolicę Hawajów Honolulu, Rapanui, czyli Wyspę Wielkanocną, i południowo-zachodni cypel Nowej Zelandii. To, co zamkniemy trzema odcinkami, będzie prawie idealnie: równoramiennym trójkątem o podstawie Hawaje - Nowa Zelandia długości 9 000 km i bokach po 7 400 km. Tymi potwornie rozciągniętymi i nie bardzo nawet sztucznie zgeometryzowanymi granicami obejmiemy obszar zwany Polinezją, czyli Wielowyspiem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Krucjaty - autor : Rel-Club 22/09/2022 @ 07:22

czytaj więcej

Wezwanie do świętej wojny
Lud [...] rasy nieznanej, zupełnie obcej Bogu [...], zajął ziemię chrześcijan, doświadczając ich mieczem, grabieżą i ogniem. Ludzie ci zniszczyli ołtarze i skalali je swym obrzydliwym obyczajem. Wyrzynali chrześcijan, a ich krwią mazali ołtarze albo napełniali nią chrzcielnice. A tym, którym śmierć postanowili zgotować w męczarniach, rozpruwali brzuchy, wywlekali trzewia i przywiązywali je do słupa, i ciągali ich potem dokoła, chłoszcząc, i zabijali ich, gdy padali na ziemię z wszystkimi wnętrznościami na wierzchu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 19/09/2022 @ 22:08

czytaj więcej

Kult Hermesa w Arkadii
Zarodów hermetyzmu należy szukać w kraju, który, wedle jednomyślnego świadectwa starożytności, był ojczyzną samego Hermesa, w Arkadji, mianowicie w tej jego miejscowości, która otacza najwyższą jego górę Killenę. Komu zdarzyło się, w drodze do Koryntu i Aten, płynąć przez zatokę koryncką, tę zachwycającą modrą rzekę, wijącą się między równoległemi łańcuchami gór Grecji Środkowej i Peloponezu, — ten z pewnością pamięta Killenę z jej śnieżnym wierzchołkiem, który tak jaskrawo odbija na tle całego przepychu południowej przyrody, ogarniającej podróżnego, na tle słodkiego oddechu morza, po którem jego okręt sunie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 15/09/2022 @ 07:43

Polecamy film:
 Mozart - Requiem d-moll KV 626 
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Galowie - autor : Rel-Club 11/09/2022 @ 10:58

czytaj więcej

Religia Galów
Religię Galów znamy z dokumentów trojakiego rodzaju; są nimi wzmianki autorów greckich i rzymskich, inskrypcje i zabytki figuratywne z Galii rzymskiej oraz reminiscencje starej religii pogańskiej zachowane w literaturze celtyckiej chrześcijańskiego średniowiecza. Żadne z tych źródeł nie jest jednak w pełni satysfakcjonujące.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 07/09/2022 @ 07:08

czytaj więcej

Ewangelia Jana
Ewangelia Jana od zawsze była najpopularniejszą i najbardziej lubianą księgą Nowego Testamentu. To w niej Jezus mówi, że jest: „chlebem życia”, „światłością świata”, „dobrym pasterzem”, który „daje życie za swoje owce”, oraz „drogą i prawdą, i życiem”. W niej nazywa się Jezusa „Słowem Bożym, poprzez które wszystko się stało”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 04/09/2022 @ 02:36

********************
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
*

Biblia, Nowy Testament - Ewangelia Mateusza (10:34)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 30/08/2022 @ 08:42

czytaj więcej

Początki polskich badań religioznawczych
Badania religioznawcze na ziemiach polskich poczęły się – podobnie jak w wielu innych krajach europejskich – w drugiej połowie XIX w. w klimacie pozytywizmu i ewolucjonizmu. Poprzedzała je rodzima teologiczna tradycja refleksji nad religią, odnosząca się w okresie odrodzenia i reformacji do sporów chrystologicznych, eklezjologicznych i trynitarnych, toczących się pomiędzy rzecznikami Kościoła rzymskokatolickiego a przedstawicielami reformacji: luteranami, kalwinami i szczególnie aktywnymi polskimi „arianami”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 26/08/2022 @ 01:07

Polecamy:
Radio Naukowe
Islam i dżihad – czy są nierozłączne?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 21/08/2022 @ 04:47

czytaj więcej

Powstanie i rozwój hermetyzmu
Hermetyzm stanowił swego czasu religię współzawodniczącą z chrześcijaństwem. Jego twórcą i założycielem był mityczny Hermes Trismegistos (Trzykroć Wielki), bóstwo występujące w synkretycznej religii hellenistycznej, powstałe wskutek utożsamienia greckiego Hermesa z egipskim bogiem Thotem. W późniejszych czasach hellenistycznych różni pisarze hermetyczni uważali Hermesa Trismegistosa za postać historyczną, za króla, proroka i filozofa (lekarz), autora wielu bardzo rozpowszechnionych pism składających się na tzw. Corpus Hermeticum oraz tzw. Tablicy Szmaragdowe (Tabula Smaragdina).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - Tybet - autor : Rel-Club 18/08/2022 @ 03:02

czytaj więcej

Mahakala
Panteon buddyzmu tybetańskiego jest niezwykle barwny i zróżnicowany; to efekt mieszania się wpływów buddyzmu indyjskiego, tantrycznego, oraz kultów i religii lokalnych, takich jak rozliczne wierzenia ludowe oraz bön wywodzący się najprawdopodobniej z Persji. Wśród postaci otaczanych kultem pojawiają się rozmaite grupy istot: nieoświecone i oświecone, a więc o zasadniczo innej pozycji w hierarchii religijnej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 14/08/2022 @ 02:48

czytaj więcej

Złoty wiek Arkony
Bogatą historię ziem Polski poznajemy nie tylko dzięki przekazom kronikarskim i dokumentom, ale również dzięki odkryciom archeologicznym, które wykazując odwieczną i rdzenną przeszłość słowiańską naszego kraju wychodziły nieraz poza granice nauki stając się zjawiskami o charakterze społecznym.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 10/08/2022 @ 23:54

czytaj więcej

Sztuka przepowiadania i wróżenia
AEROMANCJA

umiejętność przepowiadania rzeczy przyszłych na podstawie obserwacji powietrza i zachodzących w nim zjawisk. Według tej sztuki np. kometa zwiastuje śmierć jakiejś znacznej osobistości. Te same niezwykłe przepowiednie można uzyskać praktykując teratoskopię (patrz).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 06/08/2022 @ 00:31

********************
Moż​na być re​li​gij​nym bez Boga.
*

Osho
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Apokryfy - autor : Rel-Club 02/08/2022 @ 01:00

czytaj więcej

RAPORT PIŁATA
Do Tyberiusza Cezara:
Szlachetny Władco!
W ostatnich kilku dniach miały miejsce wydarzenia w powierzonej mi prowincji, które przybrały taki charakter, iż uważam za właściwe opisać szczegóły, jak one następowały jedne po drugich. Nie dziwiłoby mnie wcale, aby z biegiem czasu wynik tychże oddziałał na losy naszego narodu i zdaje się, że bogowie przestali okazywać swe łaski, a nawet mogę powiedzieć: Przeklęty ten dzień, w którym objąłem rządy nad Judeją po Walerianie Gracjuszu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 30/07/2022 @ 22:53

czytaj więcej

Pierwsza uczta
Od początku chrześcijaństwa trwały spory, w jakim wieku wolno po raz pierwszy przyjąć Komunię świętą. Specjalną katechezę pierwszokomunijną Kościół wprowadził dopiero w XVI w. Pierwsi chrześcijanie, dorośli i dzieci, przyjmowali łącznie trzy sakramenty: chrzest, Komunię i bierzmowanie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 26 - autor : Rel-Club 26/07/2022 @ 22:44

czytaj więcej
Bibliografia 26
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, hermetyzmu, katolicyzmu, religii Dogonów i inne.
W tej chwili mamy 520 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkanaście w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 22/07/2022 @ 22:55

czytaj więcej

Wierzenia plemion prapolskich
Rok 966, rok oficjalnego przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa, jakkolwiek z pewnością w życiu religijnym przełomowy, nie był żelazną, szczelną przegrodą między przeszłością a przyszłością. Z jednej strony chrześcijaństwo przenikało na ziemie Polski od dziesiątków lat, z drugiej strony pogaństwo utrzymywało się jeszcze bardzo długo po roku 966. Wszak należy się liczyć z przenikaniem chrześcijaństwa do Małopolski już koło 880 roku, jak się to wnosi ze wzmianki w Żywocie św. Metodego; musimy się z nim liczyć także na Śląsku, który, podobnie jak Małopolska, należał jakiś czas do chrześcijańskich Czech, zanim został podbity przez Piastów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/07/2022 @ 07:43

Polecamy film:
Narodziny Diabła
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Religia - autor : Rel-Club 15/07/2022 @ 20:15

czytaj więcej

O religji społecznej.
Z początku ludzie nie mieli innych królów prócz bogów, innego rządu prócz teokratycznego. Rozumowali oni jak Kaligula i wówczas rozumowali słusznie. Potrzeba długiej zmiany uczuć i pojęć, ażeby człowiek mógł zdecydować się obrać podobnego do siebie człowieka za pana i pochlebiać sobie, że mu z tem będzie dobrze.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 11/07/2022 @ 19:47

czytaj więcej

Symbolika koła
Zdaniem niektórych autorów w dalekiej przeszłości rozpowszechnione było stosowanie kół koncentrycznych jako znaków w rachubie czasu i wiąże się to z pojmowaniem czasu jako kręgu (cyklu) zamkniętego. Do takiego wyobrażenia w tym przedmiocie rzeczywiście nietrudno było dojść.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 08/07/2022 @ 20:26

********************
Quem deus vult perdere, dementat prius
Kogo Bóg chce pokarać, temu rozum odbiera
*

Owidiusz
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 800 do 1500 r. - autor : Rel-Club 04/07/2022 @ 14:01

czytaj więcej

Chrystianizacja Wielkich Moraw
Badania archeologiczne wykazują istnienie na Morawach wysokiej kultury materialnej i dużego zróżnicowania majątkowego. W Mikulcicach i dawnym Velebradzie (obecnie Stare Mesto w okolicy miejscowości Uherske Hradiste) odkryto wspaniałe zabytki architektoniczne w postaci resztek okazałych kościołów kamiennych w stylu bizantyjskim, sięgających pierwszej połowy IX w.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-chiny-terracotta-army2.jpg0-chiny-12.jpgoltarz-nieba.jpg0-chiny-Sakado_Xientengong_Tenmon.jpg0-chiny-Hunyuan_Xuankong.jpg0-chiny-tai-chi.jpg0-chiny-Hunyuan.jpg0-Chiny-Klasztor-Szaolin-cmentarz-mnichow.jpg0-chiny-Taoism-Taichi-Sports-Priests.jpg0-chiny-Beijing2.jpg0-chhiny_Beijing_opera.JPG0-chiny-opera.jpg0-Chinese Dragon.jpg0-chiny-Temple of Heaven.jpg0-chiny-22.jpg0-chiny-15.jpg0-chiny-dragon.jpg0_chinese_new_year.jpg0-chiny-dragon2.jpg0-chiny-20.jpg0-chiny-18.jpg0-chiny-08.jpg0-chiny-07.jpg0-chiny-religion.jpg0-chiny-23.jpg0-chiny-17.jpg0-chiny-bian_lian.jpg0-china-hui.jpg0-chiny-dragon3.jpg0-chiny-14.jpg0-chiny-02.jpg0-chiny_summer_place_bridge_beijing.jpg0-chhiny_Beijing_opera2.jpg0-chiny-Confucius.jpg0-chiny-24.jpg0-chiny_GIRL_PRAYING.jpg0-china-red-door-lions.jpeg0-chiny-zuangh.jpg0-chiny-incense-temple-beijing.jpg0-chiny-lama-temple.jpg0-chiny-10.jpg0-chiny-wanshou_temple_beijing.jpg0-chiny-21.jpg0-chiny-05.jpg0-chiny-huayan-temple.gif0-chiny-opera2.jpg0-chiny-Hall of Prayer for Good Harvest.jpg0-chiny-06.jpg0-chiny-09.jpg0-chiny-taoism.jpg0-chiny-accupuncture.jpg0-chiny-11.jpg0-chiny-tai.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5302064 odwiedzający

 23 odwiedzających online