Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/03/2019 @ 19:32

Polecamy film:
Czasy inkwizycji: Polowania na czarownice
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 14/03/2019 @ 05:05

********************
Możesz znaleźć miasta bez murów, bez królów, bez praw, bez szkół - ale narodu bez Boga, bez modlitwy, bez przysięgi, bez ofiar - nikt nie widział i nie zobaczy nigdy.
*

Plutarch
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestantyzm - autor : Rel-Club 09/03/2019 @ 22:41

czytaj więcej

Reformacja w Niderlandach
W Niderlandach narastały ostre, a jednocześnie skomplikowane konflikty społeczne. Mieszały się tu stare, feudalne jeszcze antagonizmy ze sprzecznościami nowymi, rodzącymi się wraz z rozwojem kapitali­stycznego sposobu produkcji. A ponieważ średniowieczny sposób myślenia nie został jeszcze przezwyciężony, bardzo często owe konflikty przy­bierały szatę starć religijnych. Na pozór potęga Kościoła w Niderlandach trwała nadal nienaruszona. Liczne klasztory i świątynie, wyposażone w rozległe dobra (w niektórych okręgach, np. Kennemerland, majątki Kościoła zajmowały ok. 1/3 te­renów) i dochody, wznosiły się w miastach i na wsi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm Rabiniczny - autor : Rel-Club 05/03/2019 @ 21:46

czytaj więcej

Judaizm w średniowieczu
W czasy średniowiecza judaizm wkroczył jako ujednolicony system monoteistyczny. Ukształtowane w poprzednim okresie podstawowe nauki i prze­pisy zawarte w Talmudzie Babilońskim, wiara w przyjście Mesjasza, modlitwy, układ świąt, wiara w życie pozagrobowe w przyszłości pozostały już nie zmienione. Jednak jego interpretacja ulegała nadal rozwojowi. Z jednej strony rozwijały się w judaizmie tendencje do pogłębienia racjonalnego ujęcia religii, z drugiej zaś do uwypuklenia jej pierwiastka uczuciowego. Obie te tendencje starały się zbliżyć judaizm zarówno ludziom wykształconym, jak i prostemu ludowi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Marzec - autor : Rel-Club 01/03/2019 @ 10:22

1 marca 1692 roku w Salem w Nowej Anglii rozpoczęło się „polowanie na czarownice”

/czytaj więcej - ważne daty w marcu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 25/02/2019 @ 11:12

Czy wiesz, że...

Do końca XIX w. powszechnie uważano hebrajski za najstarszy język świata. Tak jak to opisuje Księga Rodzaju, to właśnie w tym języku Pan Bóg rozmawiał w raju z Adamem i Ewą. Kreacjoniści podzielają ten pogląd do dziś.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Mazdakizm - autor : Rel-Club 21/02/2019 @ 06:08

czytaj więcej

Mazdak i mazdakizm
Kawad I (śrp. Kawad) panował w dwóch okresach (488-496 i 498-531) przedzielonych fazą wygnania. Od początku rządów król pragnął ukrócić potęgę domów Karin i Mihran, od których był zupełnie zależny. W końcu udało się Kawadowi, wspieranemu przez Szapura Mihrana, wyeliminować Zarmihra. W obliczu nowych zagrożeń był to jednak sukces połowiczny; Iranem zaczęły wówczas targać wstrząsy społeczne o nieznanej dotąd sile. Pojawiła się wielka siła polityczna, ruch Mazdaka, którego cele i znaczenie budzą kontrowersje.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/02/2019 @ 10:22

Polecamy film:
Katedra Gnieźnieńska - co każdy Polak powinien o niej wiedzieć?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 14/02/2019 @ 10:35

czytaj więcej

Ważniejsi prorocy
Amos. Był jednym z wielkich proroków Izraela obok Ozeasza, Izajasza i Micheasza. Amos pochodził z Tekoa, małej miejscowości na krańcu Pustyni Judejskiej. Działał za czasów Jeroboama II ok. 760 r. prz. Chr. prawdopodobnie tylko kilka miesięcy na północy (Samaria, Betel, Gilgal).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 11/02/2019 @ 00:03

Tok FM - Lekcja religii - 12
5 audycji o teologii, mistyce i Kościele


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 08/02/2019 @ 23:09

Religie w cyfrach

Około 60% Polaków wierzy we wróżby i przepowiednie. Godzina konsultacji telefonicznej z wróżką kosztuje od 90 do 120 złotych. Postawienie horoskopu przez telefon kosztuje 150 złotych. Największym hitem ostatnich lat jest tarot.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 04/02/2019 @ 12:40

czytaj więcej

Zrozumieć Arabów
W społeczności arabskiej wyznanie to cecha indywidualna czło­wieka - nie ma miejsca dla ateistów lub agnostyków. Jeżeli nie wierzysz w żadnego Boga albo nazywasz się ateistą, lepiej o tym nie wspominaj. Większość Arabów byłaby wstrząśnięta, a ty przestałbyś zasługiwać na szacunek w ich oczach. Arabo­wie bardzo cenią sobie pobożność i szanują każdego, kto szcze­rze wyznaje swoją religię.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 01/02/2019 @ 17:09

********************
Świat wydany został w ręce głupców.
*

Talmud
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 28/01/2019 @ 15:52

Polecamy film:
Meksyk - Bóg, złoto i chwała
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 24/01/2019 @ 08:44

Czy wiesz, że...

Język hebrajski należy do języków semickich. Jedną z jego odmian jest hebrajski biblijny. Otrzymał taką nazwę bo zachował się w Biblii hebrajskiej. Dzięki temu znamy 8674 hebrajskie wyrazy, a wśród nich 1647 czasowników i 3827 rzeczowników, 785 słów to spójniki, zaimki, przyimki itd., pozostałe 2415 słów to nazwy własne.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Protestantyzm - autor : Rel-Club 20/01/2019 @ 15:15

czytaj więcej

Purytanie w Ameryce
Rezultatem procesu osiedleńczego prowadzonego przez Anglię w latach 1607—1732 na wschodnich wybrzeżach Ameryki Północnej stało się założenie 13 kolonii, które w 1776 r. dały początek Unii. Przyczyny leżące u podstaw tego procesu miały charakter religijny, polityczny i ekonomiczny. Polityczny aspekt kolonizacji był oczywisty. W obliczu ekspansji Hiszpanii, Portugalii i Francji na obszarze Nowego Świata Anglia nie mogła trwać biernie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Aztekowie - autor : Rel-Club 15/01/2019 @ 07:04

czytaj więcej

Religia Azteków
Nocne wyprawy pochteca stanowiły prawdziwy akt odwagi dla ludzi tak przesądnych jak Aztekowie, którzy wierzyli, że w nocy wychodzą upiory i przerażające zjawy, że Tezcatlipoca, przybrawszy postać boga czarownic i magów, czatuje w ciemnych zaułkach i mroku. Mógł on się pojawić też jako zwłoki owinięte w całun lub jako postać bez głowy z rozpłataną aż po brzuch klatką piersiową. A zza drzew lub skał mogły wychynąć duchy zmarłych gwałtowną śmiercią.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 12/01/2019 @ 01:24

********************
Extra Ecclesiam nulla salus.
Poza Kościołem nie ma zbawienia.
*

Cyprian z Kartaginy
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Styczeń - autor : Rel-Club 07/01/2019 @ 05:48

8 stycznia 1455 roku papież Mikołaj V ogłosił bullę Romanus Pontifex, przyznawał w niej Alfonsowi V, królowi Portugalii, jego sukcesorom i infantowi Henrykowi prawo podboju nowych terenów w Afryce, walki z niewiernymi i monopol na handel, a tym którzy by Portugalczykom utrudniali ich dzieło groził ekskomuniką.

/czytaj więcej - ważne daty w styczniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - autor : Rel-Club 02/01/2019 @ 06:34

czytaj więcej

Abraham w islamie
Monoteizm islamu zawsze nawiązywał do świętej historii proroctwa. Od początku Jedyny Bóg posyłał do ludzi proroków i posłańców, powierzając im orędzie, przypomnienie o Jego obecności, Jego nakazach, Jego miłości i Jego nadziei. Począwszy od Adama, pierwszego proroka, aż po Muhammada, Ostatniego Posłańca, tradycja muzułmańska uznaje i określa cały cykl pojawiania się proroków obejmujący zarówno tych najbardziej znanych (Abrahama, Noego, Mojżesza, Jezusa itd.), jak i mniej znanych oraz tych, którzy pozostają nam nieznani. Jedyny od zawsze towarzyszy nam, Swemu stworzeniu – od początku do końca.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 27/12/2018 @ 19:31

Religie w cyfrach

Najwyższą i największą cerkwią na świecie jest Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Świątynia ma 103,4 m wysokości. Zbudowana na planie krzyża greckiego, o ramionach liczących 85 m długości, może pomieścić 10 000 wiernych.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 23/12/2018 @ 04:08

Polecamy film:
Jezus - dzieciństwo i młodość
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Etruskowie - autor : Rel-Club 19/12/2018 @ 14:39

czytaj więcej

Święte Księgi Etrusków
Pragnęlibyśmy wiedzieć, któremu z narodowych bohaterów przypisywali Etruskowie wynalazek pisma, jak Grecy Kadmosowi czy Palamedesowi, a Rzymianie staremu królowi Euandrowi. W każdym razie rola tego narodu w rozpowszechnianiu w Italii środkowej i północnej, od Kampanii aż do Alp, pisma pochodzącego od alfabetu greckiego, stanowi jeden z najpoważniejszych czynników ich cywilizacyjnego wpływu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Humor - Dowcipy 15 - autor : Rel-Club 15/12/2018 @ 02:03


Czym się różni Bóg od historyka?
- Bóg nie może zmienić przeszłości. 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 12/12/2018 @ 10:00

czytaj więcej

Salomon czyli Ludzie jak bogowie
Działo się to w czasie, kiedy panował jeszcze obyczaj wypowiadania sobie wzajem wojen. Obyczaj ten jest dzi­waczny i zawiera sprzeczność wew­nętrzną, albowiem wypowiedzieć ko­muś wojnę to oznajmić mu, że pragnie się go zniszczyć; jednakże w ten spo­sób ostrzega się zarazem przeciwnika i ułatwia mu obronę przed zniszczeniem, czyli zaczyna się czynność niszczenia od stawiania samemu sobie przeszkód. Dlatego jeśli samo rozpoczęcie wojny może uchodzić za akt wrogości, to wypowiedzenie wojny jest przejawem nie tylko kurtuazji, ale przyjaźni...

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
sztuka-starozytnego-wschodu-1.giftajemnice-biblii.jpgborkowski-socjologia.pngmalinowski-mit.jpgfreud-czlowiek.jpggilgamesz.jpgmitologia-korei2.jpgepos-Chassang.jpg1001-o-bogu.jpgPOA2.bmpkosidowski-rumaki.jpgmitologia-arabow.jpgmargul-jak-umier.jpgfedon2x.jpgMagia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgklatwa-eng.jpgNowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegmichalowski-n-t-piramidy.jpgdonini.jpgmitologia-slowian-gi.jpg5-wielkich-religii-swiata.jpgsztuka-starozytnego-wschodu-2.giflevi-strauss-totemizm.jpgzarys-dziejow.jpghistoria-polski-sz.jpgencyklopedia-kat-1.jpgdumezil.jpgSredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgwojcik-historia-p-XVII.jpg1001-rzeczy-o-biblii.jpgtyloch-rekopisy.jpgmitologia-lu-syberii.jpgKsiega-Rodz-interlinearna.jpgbloch-etruskowie.jpgmitologia-indyjska.jpghis-s.bmpksiega-tura.jpgstu-mat-2005.jpgpolska-piastow.jpgMot-na-czarownice.jpgkrawczuk-s-do-starozytnosci.jpgkrawiec-seksualnosc.jpgsladami-etruskow.jpgsandauer.jpgmitologia-sta-egiptu.jpgpokarm-bogow.jpegkuncewicz-piotr-antyk.jpgpopko-huryci.jpgSzamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpghomo-ludens-h.jpgmitologia-mezopotamii.jpgHistoria-piekna-eco.jpgmitologia-sta-grecji.jpgmitologia-cz-afryki.jpgokultyzm-magia-wrozby.jpgw-kregu-religii.jpgobrzedy-rytualy.jpgNowy-Testament-H.jpgPiecioksiag-v.jpgWandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgbog-einsteina.jpgpapiestwo.jpgtradycje-tolerancji.jpgboas-umysl-cz-pierwotnego.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3041265 odwiedzający

 22 odwiedzających online