Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Podgląd dyskusji w pokoju Religie czat.onet.pl

 


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Chrześcijaństwo - Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 26/05/2016 @ 01:58

czytaj więcej
Początki Kościoła i organizacji kościelnej w Polsce
Dzięki decyzjom cesarza Ottona III Kościół w Polsce zyskał wiosną organizację z arcybiskupstwem i podległymi mu trzema biskupstwami. Dla państwa pierwszych Piastów miało to ogromne znaczenie. Świadczyło nie tylko o uznaniu dla wysiłków chrystianizacyjnych, ale było też osobistym sukcesem Bolesława Chrobrego. Powstała w Gnieźnie organizacja kościelna nie okazała się zbyt trwała i upadla wraz z pierwszym państwem piastowskim, jednak władcy odnowiciele mieli do czego się odwoływać, rozpoczynając dzieło odbudowy.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - PR 1 - autor : Rel-Club 21/05/2016 @ 23:05

Polskie Radio 1 - Naukowy zawrót głowy:

Savonarola


http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/851995 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 13 - autor : Rel-Club 21/05/2016 @ 22:46

czytaj więcej
Bibliografia 13
Do bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, głównie na temat mitologii różnych narodów.
W tej chwili mamy 260 tytułów. Kilka pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - wprowadzenie - autor : Rel-Club 14/05/2016 @ 05:21

czytaj więcej
Fenomenologia religii
Fenomenologia religii stanowi filozoficzno-humanistyczną wiedzę o istocie religii lub kierunek w filozofii religii, który poddaje rozumiejącej analizie i opisowi jawiący się w świadomości fenomen religii. Terminu "fenomenologia religii" użył po raz pierwszy holenderski przedstawiciel porównawczej historii religii P. D. Chantepie de la Saussaye. W swojej Lehrbuch der Religionsgeschichte (1887) zamieścił "część fenomenologiczną", w której dokonał systematyzacji i typologizacji zjawisk religijnych zaczerpniętych z różnych religii (przedmioty, miejsca, czas kultu, typy grup religijnych, świętych osób itp.).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 12/05/2016 @ 01:29

********************
"To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem."
*
Biblia, Księga Koheleta 1:9
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 08/05/2016 @ 01:20

czytaj więcej
Fakirzy chrześcijaństwa
Mężczyźni nabierają przeświadczenia, że są Jezusem, Mahometem lub prorokiem Eliaszem. Kobietom wydaje się, że są Marią i urodzą Zbawiciela. Niektórzy z kolei mają wizje obcowania z Bogiem. Podczas tych objawień cierpią i krwawią jak Jezus Chrystus na krzyżu. W okresie Bożego Narodzenia setki chrześcijan popadają w religijną ekstazę o szczególnym natężeniu, zwłaszcza podczas pielgrzymek do świętych miejsc - do Lourdes lub Jerozolimy.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 06/05/2016 @ 19:36

Z życia wzięte

Harold Camping (1921-2013) amerykański biznesmen i pisarz chrześcijański wsławił się trzykrotnym przepowiedzeniem końca świata, obliczonymi na podstawie Biblii: 21 V 1988, 7 IX 1994, i 21 V 2011. Camping na kampanię informującą o końcu świata wydał ponad 100 milionów dolarów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 03/05/2016 @ 03:41

Polecamy film:
Ofiary z ludzi

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 02/05/2016 @ 00:13

czytaj więcej
Ofiary z ludzi w Starym Testamencie
U progu trzeciego tysiąclecia największe religie świata - chrześcijaństwo, islam i judaizm - cechuje bezwzględne jedynobóstwo. Ich ośrodkiem jest więc jedyny Bóg wszechmogący, uznawany i czczony jako Stwórca wszystkiego, co istnieje. Monoteizm jest formą religii stosunkowo młodą.

Pisarka Sandra Grabow pisze:

„Od kiedy ludzie żyją na naszej planecie, istnieją tu również »bogowie«. Niezależnie od miejsca i czasu ludzie – w zależności od stopnia rozwoju przypisują bogom wszelkie rzeczy niewyjaśnione. Starożytni Grecy twierdzili na przykład, że ziemię stworzyli bogowie, którzy powstali z chaosu. Wierzono wtedy również, że to oni przynieśli na ziemię ogień” [Sandra Grabow, Die Menschen und ihre Götter, Frankfurt/Oder 1996.].

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycja Radiowa - PR 2 - autor : Rel-Club 01/05/2016 @ 04:43

Polskie Radio 2 - Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego:

Germańscy bogowie


http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/896309 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 01/05/2016 @ 04:29

Religie w cyfrach

Według specjalnego raportu, wydanego w 2011 roku, ofiarami nadużyć w Kościele w Holandii w latach 1945-1981 stało się od 10 do 20 tys. dzieci.

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Dakowie - autor : Rel-Club 25/04/2016 @ 02:52

czytaj więcej
Religia Daków
Zdaje się, że Dakowie czcili boginię ogniska domowego i ognia odpowiadającą Hestii greckiej i Weście rzymskiej. Pewne jest natomiast, że składali hołd bogowi wojny, podobnego do Aresa (Marsa); mówi o tym jasno Jordanes, daję nam to do zrozumienia Wergiliusz i Owidiusz, Wegencjusz zaś utrzymuje nawet, iż Dakowie i Trakowie byli tak wojowniczy, że według legend Mars narodził się w ich ojczyźnie. Równie pewne jest, że czcili boginię Bendis odpowiadającą Dianie. Zdaje się również, że Dunaj był rzeką świętą, bóstwem; Serwiusz, komentator Wergiliusza, podaje, że Geto-Dakowie przed wyruszeniem na wojnę mieli zwyczaj pić wodę z Dunaju jak święcone wino i przysięgać, że nie wrócą do domu, zanim nie zabiją wrogów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 23/04/2016 @ 04:40

czytaj więcej
Krytyka biblijna
Dzieje tekstu św. pouczają, że na każdym etapie przekazu aż po nasze czasy groziły tekstowi pewne niebezpieczeństwa pomyłek i zniekształceń. Przyczyny tych pomyłek i zniekształceń tkwią albo w samym człowieku tj. w jego ludzkiej ułomności, albo w niestałości materiału i niedoskonałości narzędzi pisarskich, albo też w splocie niesprzyjających warunków zewnętrznych. Oczywiście najbardziej niebezpieczną dla nieskażoności przekazywanego tekstu jest ludzka ułomność tych, którzy tekst św. przepisywali.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Ciekawe Strony - autor : Rel-Club 21/04/2016 @ 00:48


Humor - Foto - 8 - autor : Rel-Club 18/04/2016 @ 00:58


Zapraszamy do działu Humor
Humor - Foto cz.8

/ zobacz więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 17/04/2016 @ 03:02

czytaj więcej
Perun, bóg niebios i piorunów
Dokumentacja Peruna przedstawia się stosunkowo bogato zarówno w tekstach starożytnych i średniowiecznych, jak w przekazach kultury ludowej.
Językoznawstwo i archeologia mają tu też niemało do powiedzenia. Mimo hiperkrytycznych wątpliwości Aleksandra Brucknera („o kulcie bożka Peruna nie ma poza Rusią ani śladu”), wyrażanych niekiedy i później, zasięg Perunowy obejmuje wszystkich Słowian, a także Bałtów, co wykazały odkrycia językoznawcze, ujawniając pradawną metrykę tego kultu. Wtóruje im obszerny materiał folklorystyczny, zebrany w dużej części przez Kazimierza Moszyńskiego i innych etnografów słowiańskich.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 16/04/2016 @ 02:13

Polecamy film:
Hetyci

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycja Radiowa - PR 2 - autor : Rel-Club 15/04/2016 @ 01:15

Polskie Radio 2 - Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego:

Mitologia Słowian


http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/985382 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - Religia a seks - autor : Rel-Club 12/04/2016 @ 05:27

czytaj więcej
Seks a celibat
„Chciałbym — pisał św. Hieronim w IV wieku — aby każdy mąż brał sobie za żonę taką, co nie potrafi sypiać sama, bo się boi". Św. Hieronim, jeden z najsurowszych, a i najbardziej inspirujących (jeśli oceniać go z bezpiecznej, historycznej perspektywy) Ojców Kościoła, miał instytucję małżeństwa w głębokiej pogardzie. Nie był w tym odosobniony. Nie była to sprawa wyłącznie osobistych preferencji. Misjonarze potrafią bowiem dostrzec i docenić zjawiska sprzyjające powiększaniu szeregów wyznawców, a seksualna wstrzemięźliwość stanowiła istotny składnik ascezy. Okazała się ona magnesem, przyciągającym materialistycznych Rzymian do religii chrześcijańskiej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 08/04/2016 @ 23:27

********************
"Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia."
*
Biblia, Księga Rodzaju 2:22-24
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - wprowadzenie - autor : Rel-Club 05/04/2016 @ 04:04

czytaj więcej
Zabawa i kult
Kult jest również przedstawieniem, dramatycznym spektaklem, zobrazowaniem, realizacją zastępczą. Na uroczystościach sakralnych, powracających wraz z porami roku, społeczność świętuje wielkie wydarzenia w życiu przyrody w uświęconych przedstawieniach. Przedstawiają one zmiany pór roku w fantastycznie przekształconym, dramatycznym widowisku wschodów i zachodów ciał niebieskich, wzrostu i dojrzewaniu płodów ziemi, narodzin, życia i śmierci człowieka i zwierzęcia. Ludzkość, jak powiada Leo Frobenius, odgrywa ład przyrody w taki sposób, w jaki go sobie uświadomiła.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Postacie historyczne - autor : Rel-Club 03/04/2016 @ 00:38

czytaj więcej
Symeon Słupnik
Syria, podobnie jak Egipt, sławna była u schyłku starożytności ze swych anachoretów i mnichów zaludniających pustkowia, których nie brak w tym kraju. Choć początek monastycznego ruchu przypadał tu nieco później niż w dolinie Nilu, to jego rozwój był bardzo szybki i równie oryginalny.
Szczęśliwie dla nas posiadamy na ich temat sporo przekazów źródłowych. Najcenniejszy tekst zawdzięczamy Teodoretowi (urodzony między rokiem 386 a 393, zmarł około 466 roku), płodnemu bardzo i wszechstronnemu pisarzowi.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 02/04/2016 @ 19:47

Religie w cyfrach

Z sondażu przeprowadzonego w 2011 roku w Rosji wynika, że tylko 26% odpowiadających wierzy w życie po śmierci i w zmartwychwstanie. 54% procent respondentów zadeklarowało, że w to nie wierzy.

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - Religia a filozofia - autor : Rel-Club 30/03/2016 @ 19:06

czytaj więcej
Filozofia religii
— dyscyplina filozoficzna dociekająca, czym jest religia oraz dlaczego istnieje, czyli jakie są jej ostateczne źródła i jakie jest uzasadnienie jej twierdzeń, jaką rolę religia pełni w życiu człowieka i w ludzkiej kulturze. Złożoność religii oraz różnorodność metod stosowanych w jej interpretacji powoduje, że powstało wiele filozoficznych teorii religii; zaczątki filozofii religii występowały już w mitologii greckiej, w teologii naturalnej (filozofii pierwszej), a także w teologii objawionej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 21/03/2016 @ 09:33

Polecamy film:
Jezus z Nazaretu

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisy



Wpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
karo.jpgani-13.jpgani-14.jpgpapua5.jpgani-03.jpgmaori.jpgani-10.jpgani-04.jpgTschaggatta.jpgmud.jpgani-06.jpgani-21.jpgtumbaun.jpgCarnevale Ottana.jpgMamuthones.jpgani-20.jpgrwanda.jpgrwanda2.jpgani-17.jpgani-05.jpgani-02.jpgottana.jpgani-22.jpgLotschental.jpgani-15.jpgpapua2.jpgani-07.jpgbon.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
Szukaj



Artykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 1894005 odwiedzający

 14 odwiedzających online