Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 23/10/2021 @ 00:04

czytaj więcej

Arianizm w Hiszpanii
Od dawna zakłada się, że Wizygoci dochowali wiary ariańskiej, którą przyjęli w znacznym stopniu przez przypadek. Arianizm był dominującą teologią wschodniego cesarstwa w momencie, kiedy Wizygoci przeszli na chrześcijaństwo w IV w. Arianizm miał pomóc im rozbudzić poczucie odrębności od ludności iberorzymskiej, niemal w całości katolickiej. Z czasem jednak wyznanie stało się znacznie mniej istotnym czynnikiem decydującym o poczuciu tożsamości.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 19/10/2021 @ 01:46

********************
Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna.
*

Seneka Młodszy
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Madziarzy - autor : Rel-Club 15/10/2021 @ 21:14

czytaj więcej

Wierzenia Prawęgrów
Ugrofinowie - dawniej liczne narody, dość bitne i przedsiębiorcze, zajmujące ogromne przestrzenie - dziś stanowią niewielki ułamek procentu w skali ludności Ziemi i w dodatku żyją bądź na krańcach Europy (Finowie), bądź w poczuciu odrębności narodowej i kulturowej (Węgrzy). Liczba Ugrofinów wynosi obecnie około 20 milionów ludzi, mówiących 19 językami, w tym 10,5 miliona Węgrów i 4 miliony Finów.
Spośród Ugrofinów największą karierę zrobili Węgrzy, którzy w średniowieczu stworzyli jedno z najbardziej liczących się państw Europy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 11/10/2021 @ 16:07

czytaj więcej

Świat homerycki
Świat homerycki wydaje nam się maleńki.
Homer wyobraża sobie ziemię jako tarczę o promieniu jakichś dwóch tysięcy kilometrów i powierzchni około dwunastu i pół miliona kilometrów kwadratowych - mniej więcej dwadzieścia trzy razy tyle, ile wynosi powierzchnia Francji.
Grecja znajdowała się oczywiście pośrodku tej tarczy, tak że świątynię w Delfach, uważaną z kolei za środkowy punkt Grecji, nazwano później „pępkiem świata”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 07/10/2021 @ 20:38

Religie w cyfrach

Kaodaizm, nowa religia monoteistyczna powstała w 1926 roku, ma ponad 2,5 miliona wyznawców, głównie w Wietnamie, ale także w Kambodży (około 30 000), Laosie, USA i Francji. Centrum religijnym kaodaizmu jest miasto Tây Ninh w Wietnamie, leżące około 100 km od Sajgonu.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Japonia - autor : Rel-Club 03/10/2021 @ 01:57

czytaj więcej

Religie Japonii
Religijne oblicze Japonii odznacza się na pozór dużą prostotą: wszyscy wiedzą, że w Japonii istnieją dwie religie: tubylcza, pierwotna, pogańska — sintoizm, i światowa, wielka, objawiona — buddyzm. Wystarczyłoby naprzód opisać mitologię sintoistyczną, podkreślić jej naiwność i niedostateczność, żeby wprowadzić potem tryumfalnie buddyzm, ukazać jego ostateczne dojrzewanie w środowisku japońskim, dające w rezultacie jedną z najbardziej wyrafinowanych cywilizacji, i wreszcie zakończyć wzmianką o niezwyciężonym atawizmie rasowo-kulturalnym, pozwalającym prastaremu Sinto trwać we wzruszająco poetycznych obrzędach ludowych i imponującym ceremoniale cesarskim.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 30/09/2021 @ 09:55

czytaj więcej

Mit i sen
Bez względu na to, czy przysłuchujemy się z chłodnym rozbawieniem przypominającemu senne majaczenia bełkotowi jakiegoś czarownika o przekrwionych oczach gdzieś w Kongu, czy czytamy ze świadczącym o naszej wyrafinowanej kulturze zachwytem marne tłumaczenia sonetów Lao-tse, czy - co zdarza się od czasu do czasu - udaje się nam przebić przez twardą skorupę wywodów św. Tomasza z Akwinu lub pojąć nagle wspaniałe znaczenie dziwnej bajki eskimoskiej, zawsze odnajdujemy jedną i tę samą, zmieniającą kształt, lecz cudownie przy tym stałą opowieść, która wywołuje nieodparte wrażenie, że doświadczyć można znacznie więcej, niż kiedykolwiek da się poznać czy opowiedzieć.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - wrzesień - autor : Rel-Club 26/09/2021 @ 22:08

28 września

Tajwan i Chiny będą obchodziły Dzień urodzin Konfucjusza. W roku 2021 przypada 2572 rocznica urodzin mistrza. Na Tajwanie obchodzi się to święto w ramach Dnia Nauczyciela. W Chinach od kilkunastu lat główne obchody odbywają się w Qufu mieście rodzinnym Konfucjusza.


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 22/09/2021 @ 06:23

Polecamy film:
Kim naprawdę był Jezus
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 18/09/2021 @ 00:23

czytaj więcej

Eneida
Eneida jest utworem tak bardzo złożonym, że pełne jego wyjaśnienie wymagałoby poświęcenia niejednego życia. Żadnemu ustępowi tego poematu nie można wymierzyć sprawiedliwości przez zwykłe streszczenie. Ale streszczenie jest potrzebne, choćby jako przegląd niektórych z wielu mitów, z różnych epok, wplecionych w tę tkaninę.
Akcję więc Eneidy można w skrócie tak przedstawić:

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 14/09/2021 @ 16:56

********************
Bogowie gardzą niedoskonałością.
*

Ritchie Calder
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Relikwie - autor : Rel-Club 10/09/2021 @ 08:13

czytaj więcej

Cudowna krew św. Januarego
Zwłokom świętych przypisuje się dziwne właściwości. Niektóre - jak na przykład ciało Bemadetty z Lourdes - podobno nie ulegają rozkładowi, a nawet nie ima się ich rigor mortis (pośmiertne stężenie). Inne wydają odor sanctitatis (woń świętości) i pachną jak róże, nawet jeśli święty - niczym Józef z Copertino - nie kąpał się ani razu przez całe swe życie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 06/09/2021 @ 21:44

********************
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
*

Biblia, Nowy Testament - Apokalipsa (22:13)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 02/09/2021 @ 09:02

czytaj więcej

Mitologie Czarnej Afryki
Afryka jest ogromnym kontynentem, który dzieli się, niemalże w naturalny sposób, na dwie części. Północna Afryka, od Maroka do Egiptu i z biegiem Nilu aż ku Etiopii, należy bardziej do Świata śródziemnomorskiego niż do samej Afryki. Rejony te weszły już do historii chrześcijaństwa pierwszych wieków.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 29/08/2021 @ 11:14

********************
Uważam siebie za hinduistę, chrześcijanina, muzułmanina, Żyda, buddystę i konfucjanistę.
*

Mahatma Gandhi
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Zurwanizm - autor : Rel-Club 25/08/2021 @ 20:31

czytaj więcej

Zurwan
Na początku był tylko Zurwan. Wszystko było w nim i on był wszystkim. Czas nieskończony i nieskończona przestrzeń były w nim i były jednym, nierozróżnialne, tożsame. Nie istniały jeszcze żadne cechy różniące elementy bytu, a dobro i zło nie wyłoniły się z jedności.
Aż zrodziła się w Zurwanie myśl i pragnienie, by nie być jednym, lecz rozmnożyć się i stać dwoma. Zapragnął potomka.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/08/2021 @ 07:47

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Zazdrość
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Papieże - autor : Rel-Club 17/08/2021 @ 18:31

czytaj więcej

Młodość Aleksandra VI
Rodrigo Borgia przyszedł na świat w Jativie, koło Walencji, 1 stycznia 1431 r. Niektórzy historycy, jak np. Ferrara, kwestionują tę datę, przesuwając ją na rok 1432, ale Burcardo, mistrz ceremonii Aleksandra VI, dementuje to. W swoim Dzienniku notuje, że w poniedziałek, 1 stycznia 1498 r., "papież udzieliwszy po mszy błogosławieństwa powiedział kardynałom, że skończył 67 lat, jako że urodził się pierwszego dnia tygodnia, miesiąca i roku".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 13/08/2021 @ 19:00

Religie w cyfrach

W Mali dominującą religią jest islam, wyznaje go około 93% mieszkańców (w większości sunnici). Pozostałe wyznania to chrześcijaństwo - 2.8% i religie rodzime - około 2%, a między nimi Dogoni. 2% Malijczyków nie przyznaje się do żadnej religii
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam Polska - autor : Rel-Club 09/08/2021 @ 03:04

czytaj więcej

Zwyczaje Tatarów polskich
Każda religia w procesie tworzenia się wykształcała zespół cech wspólnych dla przekazywania swej tradycji i u krytych sensów zwyczajowych – rytuałów. Celowo użyłem w tym miejscu pojęcia „rytuał”, gdyż określenie to może być rozumiane szeroko. Na zespół tych cech składają się różnorakie obrzędy religijne i magiczne. W niniejszej części przedstawię wybrane elementy religijne islamu. Wybór ten przede wszystkim służyć ma zaprezentowaniu zwyczajów i obrzędów religijnych mających bezpośredni związek z prezentowaną grupą osadników tatarskich.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - sierpień - autor : Rel-Club 06/08/2021 @ 02:48

9 sierpnia

Muzułmanie będą obchodzili tego dna Nowy Rok - 1 muharram 1443. Wyznawcy islamu liczą czas od hidżry, czyli od wyjścia Mahometa z Mekki do Medyny w 623 roku. Rok rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca muharram (stycznia). Dzień ten nie ma stałej daty, bo kalendarz muzułmański jest kalendarzem księżycowym.


/czytaj więcej - ważne daty w sierpniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Egipt - autor : Rel-Club 02/08/2021 @ 10:36

czytaj więcej

Świątynia i kapłani w starożytnym Egipcie
Podobnie jak Grecy i Rzymianie, my również dziwimy się wielkiej liczbie i dziwacznym postaciom bóstw Egiptu. Winieta jednego z papirusów muzeum kairskiego przedstawia kapłankę, córkę królewską Asetemheb, która ruchem pełnym wdzięku kładzie się na brzegu basenu, naprzeciw krokodyla leżącego na drugim brzegu, pod wierzbą. Bez najmniejszej odrazy kapłanka pije wodę z basenu, gdzie igrał potwór, w tej chwili przyglądający się jej życzliwie. Krokodyl ów jest to Sobek, jeden z najpowszechniej czczonych bogów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 29/07/2021 @ 00:58

********************
Bóg jest bezpośrednio obecny we wszystkich swych tworach. Jest nawet w mrówce; różnica polega tylko na sposobie, w jaki się objawia.
*

Śri Ramakryszna (1836–1886)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 23 - autor : Rel-Club 25/07/2021 @ 01:05

czytaj więcej
Bibliografia 23
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat religii Germanów, chrześcijaństwa, islamu, nowych religii i inne.
W tej chwili mamy 460 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/07/2021 @ 16:14

Polecamy film:
Szamanizm w Mongolii
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
01-gesu-croce.jpg01-w-wa.jpg01-krzyz-w-polu4.jpg01-rio2.jpg0-angel.jpg01-thorvaldsen.jpg01-corona-di spine.jpg01-jezus-drewno.jpg0-Aniol.jpg01-krzyz-w-polu.jpg0-cemetery.jpg0-angelo.jpg01-rozaniec.jpg0-angel-2.jpg0-angelo2.jpg0-Staglieno-d.jpg0-Staglieno-e.jpg01-gesu-croce2.jpg0-angelo3.jpg01-crucifix2.jpg0-Staglieno-a.JPG01-cacerd-heat.jpg0-cemetery-4.jpg0-cemetery-2.jpg0-Staglieno-c.jpgsacred-heart.jpg01-cruz-valle.jpg0-cemetery-5.jpg0-cemetery-6.jpg0-Staglieno-b.jpg01-krzyz-w-polu-7.jpg0-angel sad.jpg0-k-Lalibela.jpg0-cemetery-3.jpg01-krzyz-w-zimie.jpg01-krzyz-m.jpg01-jesu.jpg0-swiece.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4693806 odwiedzający

 42 odwiedzających online