Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Protestantyzm - autor : Rel-Club 14/10/2017 @ 23:37

czytaj więcej
Narodziny anglikanizmu - 2
Somerset sprzyjał tym zmianom, lecz jako protektor państwa dostrzegał także szersze horyzonty i nawet próbował walczyć z ogradzaniem. Nie odniósł sukcesu, bo mu nie pozwolono go odnieść. Wykorzystano przeciw niemu pewne niepowodzenia militarne i zaburzenia wśród ludności katolickiej.
Głównym jego wrogiem był John Dudley, hr. Warwick (1502-1553), któremu w październiku 1549 r. udało się usunąć Somerseta z rady i przejściowo go uwięzić, samemu zaś zająć jego miejsce: otrzymał je bez tytułu protektora, ale za to już jako książę Nortumbrii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 12/10/2017 @ 06:05

Czy wiesz, że...

Trzecią częścią Tanachu są Ketuwim (Pisma), składające się z 11 ksiąg, podzielonych na trzy grupy. Księgi poetyckie to: Psalmy, Księga Przysłów i Hioba. Do pięciu megilot zalicza się: Pieśń nad pieśniami, Księga Rut, Lamentacje Jeremiasza, Księga Koheleta i Estery. Do pozostałych ksiąg należą: Daniela, Ezdrasza-Nehemiasza i Kronik.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 09/10/2017 @ 09:28

Polecamy film:
Historia papieży - odc. 5 -6
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Protestantyzm - autor : Rel-Club 05/10/2017 @ 07:48

czytaj więcej
Narodziny anglikanizmu - 1
Wojna Dwóch Róż skończyła się klęską i śmiercią króla Ryszarda III (z rodziny Yorków) w bitwie pod Bosworth (nad rzeką Trent, na północ od Oksfordu). Zwycięzca, spokrewniony z Lancasterami hr. Richmond, otrzymał koronę jako Henryk VII (1485-1509) i zapoczątkował w Anglii panowanie dynastii Tudorów.
Po 30 latach prawie nieustannych walk ludzie mieli dość takiego życia i dlatego można mówić o powszechnej akceptacji nowego stanu rzeczy.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 02/10/2017 @ 07:33

4 października
W tym roku 4 października rozpoczyna się żydowskie święto Sukkot – Święto Szałasów [Namiotów] albo Kuczki – trwa siedem dni, do 11 października. Zaczyna się pięć dni po Jom Kippur. Jest to święto ruchome, przypada na przełomie września i października (od 15 do 21 dnia miesiąca tiszri).

/czytaj więcej - ważne daty w październiku/

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Zaratustrianizm - autor : Rel-Club 28/09/2017 @ 07:57

czytaj więcej
Saoszjant
Trudno nie dostrzec z perspektywy stuleci wyraźnego wpływu, jaki na ukształtowanie się zrębów apokaliptyki żydowskiej, chrześcijańskiej, a w pewnej mierze i muzułmańskiej wywarły idee Zaratusztry, staro-irańskiego reformatora religijnego, żyjącego gdzieś między 1000 a 600 r. p.n.e. W zaratusztriańskich koncepcjach dualizmu dobra i zła, odwiecznej walki pomiędzy Ahuamazdą (Ormazdem) a Angramainju (Arymanem), znalazło po raz pierwszy wyraz dojrzałe już myślenie w kategoriach eschatologii, czyli wiary w pomyślne rozstrzygnięcie tejże walki, w spełnienie ostatecznego celu bosko-ludzkiego, oraz soteriologii, tj. dokonania dzieła zbawczego przez sotera (zbawiciela), a w irańskiej terminologii przez Saoszjanta.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 24/09/2017 @ 04:08

29 września
W tym roku 29 września przypada żydowskie święto Jom Kippur – Święto Pojednania – dzień ścisłego postu, żalu za grzechy i modlitw. Zaczyna się z zachodem słońca w piętek, a kończy o zmroku następnego dnia. Jest to święto ruchome, przypada na przełomie września i października (10 dzień miesiąca tiszri).


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 23/09/2017 @ 08:59

Religie w cyfrach

W Egipcie dominującą religią jest islam, wyznaje go około 90% ludności. Pozostałe 10% to wyznawcy chrześcijaństwa. Wśród muzułman przeważają sunnici, natomiast wśród chrześcijan koptowie. Islam w Egipcie jest religią państwową.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Samarytanie - autor : Rel-Club 19/09/2017 @ 21:14

czytaj więcej
Samarytanizm
Klasyczna literatura, zajmująca się problemem samarytanizmu jego genezę upatrywała, postępując za modelem żydowskim, w wypadkach opisanych w 17. rozdz. 2. Księgi Królewskiej. Jeśli zaś mowa o przyczynach antagonizmu między Żydami i Samarytanami, to literatura ta odwoływała się przede wszystkim do Ezd 4,1-3. Tekst Pisma św. raportuje o decyzji Zorobabela, który odrzucił ofertę pomocy Samarytan w odbudowie świątyni jerozolimskiej, prawdopodobnie ze względu na kwestię czystości potomstwa, a nie z powodu podejrzenia religijnej idolatrii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Grecja antyczna - autor : Rel-Club 17/09/2017 @ 00:34

czytaj więcej
Świątynia Artemidy
Pożar strawił ogromną świątynię Artemidy w Efe­zie. A wybuchł on nie skutkiem nieszczęsnego przy­padku i nie od pioruna. Umyślnie i świadomie podłożył ogień Herostratos, opętany maniacką żądzą sławy. Kie­dy bowiem schwytano go i wzięto na tortury, wyznał wręcz skwapliwie, że istotnie popełnił zbrodnię — i to tylko w tym celu, aby imię swoje uczynić głośnym na cały świat i po wszystkie wieki.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 16/09/2017 @ 05:21

Polecamy film:
Historia papieży - odc. 3 -4
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 13/09/2017 @ 02:48

20 września
W tym roku 20 września przypada żydowskie święto Rosz Haszana – Nowy Rok – czyli święto trąbek. Zaczyna się z zachodem słońca w środę, a kończy o zmroku w piątek, 22 września. Jest to święto ruchome, przypada na przełomie września i października (1 dzień miesiąca tiszri).


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 16 - autor : Rel-Club 10/09/2017 @ 05:53

czytaj więcej
Bibliografia 16
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, religii antyku i różnych mitologii.
W tej chwili mamy 320 tytułów. Kilkanaście pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 07/09/2017 @ 23:10

Z życia wzięte

W 2015 roku powstało na Islandii nowe wyznanie – zuizm – założyciele twierdzą, że przestrzegają zasad religijnych starożytnych Sumerów. Kościół zuicki został oficjalnie uznany przez władze.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 03/09/2017 @ 23:26

czytaj więcej
Joga
Współcześnie coraz więcej osób podejmuje praktykę jogi. Czynią to na wiele sposobów, sięgają po różne metody, których rozmaitość trudno objąć i usystematyzować. Praktykują w zaciszu domowym i szkołach jogi, w aśramach i klubach fitness, w luksusowych ośrodkach wypoczynkowych i szpitalach, a nawet w kościołach i salach parafialnych. W zależności od indywidualnych upodobań i potrzeb każdy może również sięgnąć po jeden z wielu specjalistycznych podręczników jogi dla nauczycieli, pianistów, biznesmenów, graczy w golfa, pracowników biurowych itd.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 30/08/2017 @ 08:15

Tok FM - Lekcja religii - 7
5 zaległych audycji o: Pigmejach, tradycjach i inne


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 27/08/2017 @ 21:28

********************
Religia jest doświadczeniem misterium, które realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają się na drodze doczesności. [...] To sfera, w której człowiek spotyka się z tajemniczą rzeczywistością (misterium tremendum) poznawaną w przeżyciu emocjonalnym (sensus numinosum).
*
Rudolf Otto
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a nauka - autor : Rel-Club 23/08/2017 @ 21:16

czytaj więcej
Chronologia biblijna
W XVII wieku biskup James Ussher obliczył, ile czasu minęło, odkąd Adam pojawił się w ogrodzie edeńskim. Rozumował w następujący sposób. Słowa pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju opisują szczegółowo, jak Adam pojawił się szóstego dnia, gdy „Bóg stworzył niebo i ziemię”. Tak więc, według logiki użytej przez biskupa Usshera, okres od momentu, gdy „Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo”, plus pięć dni daje wiek Ziemi, a także całego stworzenia. Reszta zależy od mającej długą tradycję chronologii biblijnej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 19/08/2017 @ 01:38

Polecamy film:
Historia papieży - odc. 1 -2
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 16/08/2017 @ 07:36

Czy wiesz, że...

Drugą częścią TanachuNewiim (Prorocy), składający się z 8 ksiąg, podzielonych na dwie części. Do Proroków Wcześniejszych należą księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewska. Do Proroków Późniejszych natomiast należą księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Dwunastu Proroków Mniejszych.

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 13/08/2017 @ 22:56

czytaj więcej
Brama Piekieł
Archeolog George Michanowsky jako teren swych wypraw naukowych obrał Południową Amerykę. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem niedostępne dżungle i równie niedostępne górzyste obszary wielu krajów tej części świata stanowią prawdziwy raj dla badacza — są wprost usiane tajemniczymi budowlami — i jeszcze wiele pokoleń archeologów będzie tu miało dość pracy. Niemalże trudno dzień tu przeżyć, by nie natrafić na jakąś zagadkę, która po rozwikłaniu może stać się prawdziwą sensacją.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 09/08/2017 @ 23:18

Religie w cyfrach

Na Sri Lance dominującą religią jest buddyzm, wyznaje go 69.1% populacji. Drugie miejsce zajmuje islam z 7.6% wyznawców, trzecie hinduizm z 7.1% wyznawców, a czwarte chrześcijanie z 6.2% wyznawców. Inne religie, w tym rodzime, praktykuje około 10% ludności (według cenzusu z 2001 r.).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 06/08/2017 @ 00:31

czytaj więcej
Nauka islamu
Chwała Bogu, Panu światów,
Miłosiernemu, Litościwemu,
Królowi dnia Sądu.
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
Prowadź nas drogą prostą,
drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;
nie zaś tych, na których jesteś zagniewany,
i nie tych, którzy błądzą.

Te siedem wersetów tworzy pierwszą surę Koranu, nazywaną „Fatiha", to znaczy Otwierającą.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 02/08/2017 @ 21:18

czytaj więcej
Modernizm katolicki
Modernizm katolicki – religijny nurt w katolicyzmie XIX i XX w.; francuski teolog F. Carbone w konkluzji do dzieła O naukach modernistów stwierdza: "Ta zdaje się być zasadnicza myśl modernistów: wprowadzić zupełny przewrót w dziedzinie religii, aby stworzyć nowe chrześcijaństwo do dawnego całkiem niepodobne, dogmaty zaś katolickie poddać prawom rozwoju i pozbawić je przez to wszelkiej wartości. Dowodem są usiłowania, jakie czynią moderniści, aby objawieniu, prawom religijnym, tajemnicom, instytucjom kościelnym odebrać dawne i właściwe znaczenie; nie liczą się też wcale z Urzędem nauczycielskim Kościoła ani z powagą Pisma Św. i tradycji”.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 31/07/2017 @ 01:35

Z życia wzięte

Muzułmański duchowny z Dagestanu mufti Ismail Berdijew, przewodniczący Centrum Koordynacyjnego Muzułmanów Kaukazu Północnego, w 2016 roku stwierdził: "Trzeba wszystkie kobiety obrzezać, żeby nie było rozpusty na świecie, żeby zmniejszyła się seksualność".

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
spirit-stones.jpgk-k-04.jpgGiyorgis_01.jpgk-k-03.jpg0-buddist.jpg0-zen2.jpg0-zen-5.jpgk-k-02.jpgtarxientemplesintro.jpg0-zen.jpg0-mani-stone.jpggobekli-tepe.jpg0-zen-4.jpgk-k-06.jpgdolmen.jpgk-k-07.jpgEasterIsland.jpgMenhir.jpgk-k-11.jpg0-mantra.jpgk-k-13.jpgk-k-08.jpgcarnac.jpgspirals.jpgTiya.JPGnowgrange.jpgdolmen-2.jpgMenhir-2.jpgoko-kamienie.jpg0-mani-nepal2.jpgk-k-14.jpgk-k-10.jpgethiopia.jpg0-mani-1.jpg0-mani-2.jpgnewgrange.jpgBalance_stonesz.jpgEaster-Island.jpgk-k-12.jpgk-k-05.jpgmenhir-3.jpgsaintsernin.jpg0-mani-nepal.jpgstonehenge.jpgk-k-09.jpgStanding Stones.jpgk-k-01.jpg0-zen3.jpgpictographs.jpggavpillar.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2338990 odwiedzający

 24 odwiedzających online