Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Religie pierwotne - Animizm - autor : Rel-Club 29/02/2024 @ 03:45

czytaj więcej

Pochodzenie religii i wiary w Boga
Karol von den Steinen, znany podróżnik i etnolog, opowiada w swym dziele „Pomiędzy pierwotnymi ludami Środkowej Brazylii", iż gdy rozmawiał z Bakairam i na temat że „każdy musi umierać", to spierali się z nim. Byli zdania, że człowiek może umrzeć, lecz co do musu umierania nie dawali się przekonać.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - WYKŁADY - autor : Rel-Club 22/02/2024 @ 19:21

Polecamy:
Radio Naukowe
Początki judaizmu
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - Religie a kobieta - autor : Rel-Club 16/02/2024 @ 08:56

czytaj więcej

Mocna dziewica, czyli Pasqualina Lehner
Co przez czterdzieści lat łączyło rzymskiego patrycjusza Eugenio Pacellego, który jako papież Pius XII objął Piotrowy tron 2 marca 1939 roku, z Franciszką Lehnert, córka bawarskiego chłopa, która jako niemiecka mniszka przyjęła imię Pasqualina? Co wspólnego miał ten wysoki, szczupły mężczyzna o wielkich ciemnych i błyszczących oczach, wydatnym nosie, mięsistych wargach i pięknych dłoniach, którymi wręcz fascynował, z niedużą zgrabniutką, choć z wiekiem coraz bardziej pulchną, o regularnych rysach, ładnym nosku i upartym, ostrym nieufnym spojrzeniu kobietą w habicie?

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 10/02/2024 @ 00:21

czytaj więcej

Babilon i Biblja
Wykład ten miał miejsce dnia 13 stycznia 1902 r. w berlińskiej Akademji Śpiewaczej w obecności cesarza i cesarzowej Niemiec, a dnia l lutego został powtórzony na zamku cesarskim w Berlinie. Drukowany dotąd w liczbie 60,000 egzemplarzy, wywołał olbrzymią dyskusję i osobną literaturę broszurową, głośną pod nazwą "Babel u. Bibel-Litteratur."

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 04/02/2024 @ 14:04

Religia to wiara w byty duchowe.
*

Edward Burnett Tylor
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 25/01/2024 @ 23:31

czytaj więcej

Bramini
Chociaż historię polityczną Indii tworzą podboje terytorialne i następujące po sobie okresy anarchii i zjednoczenia państwowego, to przecież nie można tu pominąć ewolucji idei religijnych, czynnika, który miał ogromne znaczenie w ogólnym przebiegu dziejów tego kraju. W żadnej chyba innej cywilizacji religia nie wpływała tak dalece zarówno na kierowanie sprawami publicznymi, jak na postępowanie jednostki. W Indiach starożytnych bowiem stanowiła ona podstawę struktury socjalnej i fundament społeczności indyjskiej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


FILMOTEKA II - autor : Rel-Club 21/01/2024 @ 23:13

Polecamy film:
Kim są Samarytanie?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 15/01/2024 @ 02:27

czytaj więcej

Kościół w Polsce w pierwszej połowie XVIII wieku
Panujący status rzymskiego katolicyzmu w osiemnastowiecznej Rzeczypo­spolitej był aksjomatem. Aczkolwiek ten status nie był potwierdzony expressis verbis specjalnym prawem aż do 1791 roku, znajdował odzwierciedlenie w licznych przywilejach i obwarowaniach i był wzmocniony ceremoniałem. Nigdy więź między Kościołem katolickim a Rzecząpospolitą nie była okazywana tak spektakularnie, jak podczas elekcji i koronacji monarchy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 12/01/2024 @ 22:34

********************
Uroda to dar boga.
*

Owidiusz (ur. 43 p.n.e. - zm. ok. 17 n.e.)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 08/01/2024 @ 23:00

czytaj więcej

Saga o Nibelungach
Saga o Nibelungach, Das Nibelungenlied, przekładana na opowieść prozą, na gawędę, lub nawet, z zapożyczeniami z innych sag germańskich, na dramat muzyczny, jak to uczynił Ryszard Wagner w głośnym cyklu operowym Pierścień Nibelunga, powstawała jako zespół wierszy czy też pieśni, by po długim czasie ukształtować się w dość jednolity poemat epicki, zaliczany przez niemieckich historyków kultury i literatury do rzędu sag bohaterskich.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 03/01/2024 @ 06:21

czytaj więcej

Corpus Hermeticum
Kiedy zaczynamy badać jakieś pojęcie, szukamy jego genezy, i – jeśli to możliwe – staramy się je zdefiniować. Historia hermetyzmu sięga swymi początkami czasów antycznych – tyle jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno. Trudno jednak wskazać precyzyjnie zarówno miejsce, jak i czas, w którym narodził się ten nurt.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Biblistyka - autor : Rel-Club 27/12/2023 @ 11:20

czytaj więcej

Biblizmy w języku polskim
I. Termin biblizm nie jest jeszcze notowany ani w słownikach ogólnych języka polskiego, ani w słownikach specjalistycznych. U jego podstawy znajduje się Biblia, a formant -izm (podobnie jak w wyrazach polonizm, kaszubizm, germanizm, rusycyzm, kresówizm) wskazuje jednostkę językową (wyraz, połączenie wyrazowe, formę, znaczenie). Najogólniejsza zatem definicja tego terminu jest następująca: biblizmy to jednostki języka przejęte z Biblii i funkcjonujące poza nią.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 18/12/2023 @ 06:38

Polecamy film:
Cicha noc
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - autor : Rel-Club 16/12/2023 @ 03:52

czytaj więcej

Koncepcja umysłu w buddyzmie
Pojęcie umysłu w buddyzmie jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień. Dlatego niniejszy artykuł sygnalizuje tylko ten problem. Zostanie on omówiony w toku historycznego rozwoju, od hinajany poprzez mahajanę, tantrajanę, a skończywszy na naukach mahamudry i dzogczien.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 12/12/2023 @ 05:59

********************
Łatwiej okazać się wdzięcznym wobec bogów niż ludzi.
*

Sofokles
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - autor : Rel-Club 05/12/2023 @ 01:17

czytaj więcej

Nauki buddyzmu
Od czasów swojego założyciela buddyzm, nie uznający bóstw ani systemu kast, rozprzestrzenił się po całym świecie, zwłaszcza w Indiach w III w. p.n.e. Od wieku VI wypierany był przez dawniejsze religie indyjskie, zwłaszcza hinduizm, które jednak przejęły niektóre idee buddyzmu. W czasach współczesnych najwięcej wyznawców ma buddyzm na Cejlonie, w Tybecie, w części Chin oraz na Półwyspie Indochińskim, widoczne są również pewne jego wpływy w Europie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 28/11/2023 @ 04:08

czytaj więcej

Komunizm a religia
Jeżeli więc komunizmu nie można uznać za naukę (to jest za opierający się na rozumie), należałoby go uważać za wiarę. Twierdzenie to jednak również nie da się utrzymać. Zasadniczo dwa są tylko rodzaje wiary; religijny i niereligijny.
Wiary religijne odwołują się do autorytetu boskiego, wierni uznają jakieś pismo święte itp. dlatego, że wierzą, że jest natchnione przez Boga.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Baptyzm - autor : Rel-Club 22/11/2023 @ 23:43

czytaj więcej

Jerry Falwell
„To jest najniebezpieczniejszy człowiek w dzisiejszej Ameryce, jeśli chodzi o Biblijne Chrześcijaństwo. Jest on podwójnie niebezpieczny, ponieważ jest bardziej ambitny niż Billy Graham i dodatkowo twierdzi, że jest Fundamentalistą”. W tak surowych słowach Bob Jones Junior, kanclerz prywatnego uniwersytetu religijnego z Greenville w Południowej Karolinie ocenił znanego baptystycznego pastora i teleewangelistę z Wirginii, wielebnego Jerry’ego Falwella.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 18/11/2023 @ 12:56

********************
I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
*

Biblia - Księga Joela (3:1-2)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


FILMOTEKA II - autor : Rel-Club 13/11/2023 @ 07:12

Polecamy film:
Cmentarz żydowski
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 08/11/2023 @ 02:36

czytaj więcej

W kręgu problemów religijnych cesarstwa rzymskiego
Już niegdyś zwrócono uwagę na pewną, charakterystyczną zbieżność wydarzeń, dostrzegając w nich jakąś historiozoficzną tajemnicę, że to właśnie wraz z powstaniem cesarstwa rzymskiego wyrosła w nim nowa religia, że to w państwie Oktawiana Augusta, a później jego następców, Chrystus nakazał działać swoim uczniom ‒ Apostołom i stworzonemu przez siebie Kościołowi. I również, właśnie w epoce cesarstwa, ta religia odniosła zwycięstwo i Kościół uzyskał niezależną, autonomiczną w nim pozycję.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Święta - autor : Rel-Club 03/11/2023 @ 07:14

czytaj więcej

Ramadan
Ramadan jest jedynym miesiącem kalendarza księżycowego, którego nazwa wymieniona została w Koranie (sura Krowa, 2:185). Na jego ważność wskazuje post, będący jedną z podstaw islamu i przypadający właśnie w ramadanie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 27/10/2023 @ 00:53

Polecamy film:
Rygweda - hymny śpiewane
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 21/10/2023 @ 02:28

czytaj więcej

Prawo wyznaniowe
Zespól norm, który w języku polskim nazywany jest prawem wyznaniowym, W wielu innych językach określany jest jako „prawo kościelne”, a stosowane nazwy znajdują zwykle swą etymologię w łacińskim rzeczowniku ecclesía (kościół), Od niego pochodzą np. nazwy: ius ecclesasticum, diritto ecclesiastico, ecclesitical law.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm II świątyni - autor : Rel-Club 17/10/2023 @ 06:13

czytaj więcej

Upadek II Świątyni
Ósmego dnia żydowskiego miesiąca aw, pod koniec lipca 70 roku naszej ery, Tytus, syn cesarza rzymskiego Wespazjana, dowodzący czteromiesięcznym oblężeniem Jerozolimy, rozkazał całej swojej armii przygotować się do szturmu na Świątynię o świcie. Nazajutrz wypadał ten sam dzień, w którym pięćset lat wcześniej Babilończycy zniszczyli Jerozolimę. Tytus dowodził armią składającą się z czterech legionów – łącznie 60 000 rzymskich legionistów i żołnierzy miejscowych oddziałów posiłkowych, którzy aż się rwali, żeby zadać decydujący cios krnąbrnemu, lecz złamanemu miastu

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-Belogorsk Monastery.jpg0-prawoslawie2.jpg0-Trinity Lavra.jpgprawoslawne-krzyze.jpg0-cebule.jpegPanagia_Vrisiani_Mesochori.jpgAgioi_Asomatoi-Athens.jpgDafni_Christ.jpg402462_85_th.jpg0-bochu.jpg0-cebule2.jpgcerkiew_turzansk.jpg0-lodz2.jpgprawoslawny-krzyz.jpggrecki-prawoslawny.jpgbatiuszka.jpgsvkanstanty_and_alena_kopia.jpgcyryl_metody.jpgRhodos_Agios_Nikolaos_Foundoukli.jpg0-dome-cross.pngprawoslawne-swiece.jpgprawoslawny-slub.jpg0-Nicholas_in_Kronstadt.jpgRhodos_Asklipio_Church.jpg0-Novgorod.jpgprawoslawny-ornat.jpg141t.gifprawoslawny-koszyczek.jpg0-cerkiew2.jpgprawoslawny-haft.jpgkrzyz-prawoslaawie.jpgprawoslawna-ikona.jpgbazylika_Paros.jpgmoscow14.jpg23359664.jpg0-Savior of Spilled blood.jpgAgios_Theologos_Kos.jpg0-StPetersburg.jpgPanagia_Damiotissa_Naxos_Greece.jpgSaint_Michael_Smichov.jpgkarlowe-wary.jpgkosciol-prawoslawny.jpgMastichari_Kos_Greece.jpg1170761.jpg0-ortho4.jpgOrthodox_Brno.jpg0-moskwa.jpgPatmos_church.jpgalexei-ii.jpgKalymnos_Emporeios.jpg0-christ-the-saviour.jpgprawoslawny-pop.jpg0-moscow-2.jpg0-st-basils-moscow-3.jpg0-The_Trinity_Cathedral.jpg0-st-isaac-cathedral.jpgnaksos.jpgba4ko_1.jpg0-vladimir-church-2.jpg0-Our Saint Petersburg.jpglampy-prawoslawne.jpgLavra_Easter.jpg0-cerkiew.jpg0-Belgrade.jpg0-sofia.jpg0-monas.jpgprawoslawny-slub-korony.jpg0-dome-cross2.png0-archangel.jpg0-cebule3.jpg0-petersburg.jpg0-Church Trinity.jpg0-cerkiew-5.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6451071 odwiedzający

 80 odwiedzających online