Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Serwis - Religie Świata: wierzenia, filozofie, wspólnoty...


Podgląd dyskusji w pokoju Religie czat.onet.pl

 


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 28/11/2015 @ 08:40

********************
" Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. "
*
Biblia, Księga Wyjścia 34:6-7
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm rabiniczny - autor : Rel-Club 26/11/2015 @ 08:54

czytaj więcej
„Historia Początków” (Rdz 1–11) w interpretacji żydowskiej
Jedenaście pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, znanych jako „pradzieje biblijne”, „prehistoria biblijna” albo „historia początków”, ze względu na swoją treść i charakter literacki, zajmuje w Biblii miejsce szczególne. Co się tyczy ich rabinicznej egzegezy, odzwierciedla ona zasady i kierunki dogłębnej przebudowy całokształtu życia żydowskiego, rozpoczętej w I w. i kontynuowanej przez następne stulecia. Rabini, mając dobre rozeznanie odnośnie do specyfiki tego tekstu oraz związanych z nim możliwości, a także uwarunkowań i ograniczeń interpretacyjnych, dawali w swoich komentarzach poznać, że preferują inne fragmenty Biblii Hebrajskiej, te mianowicie, w których uwydatnia się koncepcję Izraela jako ludu Bożego wybrania.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 24/11/2015 @ 21:25

Polecamy film:
Abraham

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 22/11/2015 @ 01:21

czytaj więcej
Herezja i polityka w Orleanie
Jakiś czas po pożarze z roku 1078 Paweł, mnich ze wspólnoty St. Pere de Chartres, upamiętniając Arefasta, normańskiego arystokratę, dobroczyńcę i niegdysiejszego członka wspólnoty, włączył do sporządzanego przez siebie kartulariusza żywy opis wstrząsających wydarzeń, w których uczestniczył jego bohater około sześćdziesięciu lat wcześniej. Opowieść zawiera szczegóły, sugerujące, że mnich opierał się na relacji naocznego świadka, całkiem możliwe, że samego Arefasta. Jest też prawdopodobne, że Paweł był w posiadaniu libellus, napisanego przez jakiegoś pomocnika Arefasta, będącego znacznie bliżej tych wydarzeń, dzięki czemu mógł się wypowiadać autorytatywnie i sławić jego dokonania.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - marzec - autor : Rel-Club 14/03/2014 @ 01:18

17 marca
Za trzy dni - 17 marca - Irlandczycy będą obchodzili Dzień św. Patryka, misjonarza i patrona Irlandii, przypadający w rocznicę jego śmierci.

/czytaj więcej - ważne daty w Marcu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Nowe religie - autor : Rel-Club 13/03/2014 @ 00:04

czytaj więcej
Ruchy religijne w Afryce - Godianizm
Jednym ze skutków kontaktu Afrykanów z islamem i chrześcijaństwem było powstanie nowych ruchów religijnych, przybierających różne formy w określonych warunkach polityczno-społecznych. Niektóre z nich mają na celu odrodzenie rodzimych tradycji, przetworzonych pod wpływem religii monoteistycznych. Kwestia przyszłości i miejsca tradycyjnych wartości Afrykanów we współczesnym świecie, będąca w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania badaczy, dotyczy między innymi Ibów, zamieszkujących południowo-wschodnią Nigerię. Według niektórych opinii, znamienny dla nich kryzys tożsamości odzwierciedla „mentalność oyibo”.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - PR - autor : Rel-Club 12/03/2014 @ 01:32

Polskie Radio - Informacje naukowe:
Scytowie: nieposkromieni władcy stepów

Rozmowa z prof. Janem Chochorowskim
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/172002

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 11/03/2014 @ 02:43

czytaj więcej
Bogowie
Kiedy szukający wyroczni Odyseusz pozwolił Achillesowi napić się krwi ofiarnej, dzięki której przywrócił mu na chwilę świadomość, zaczął wychwalać jego panowanie nad żywymi i umarłymi. Ale Achilles odpowiedział: „Nie zachwalaj mi śmierci, prześwietny Odysie! Wolałbym za parobka służyć na cudzej roli, u biednego chłopa, który ledwo się może utrzymać, niż tu panować nad wszystkimi, co znikli ze świata”. I dalej już rozmawiali o tych, co jeszcze żyją, o tym, co się zdarzyło na słonecznym świecie, na fiołkowym morzu ciemnym jak wino. A wreszcie Odys odpłynął, a znikliwe, bezpamiętne cienie wróciły do mglistego Hadesu.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 10/03/2014 @ 03:04

Religie w cyfrach

W Wietnamie dominują religie rodzime, wyznaje je 45.3% populacje, a wśród nich takie jak animizm, kaodaizm, Hoa Hao, czy Đạo Mẫu. Drugą religią co do liczby wyznawców jest buddyzm wyznawany przez 16.4% ludności. Trzecie miejsce zajmuje chrześcijaństwo (8.7%). Prawie 30% nie przyznaje się do żadnej religii. Dane pochodzą z 2010 roku.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 09/03/2014 @ 00:23

Polecamy film:
Historia Szatana

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - religia a seks - autor : Rel-Club 08/03/2014 @ 06:57

czytaj więcej
Kościół a seksualność człowieka
Tematyka seksualna zajmowała stosunkowo niewielkie miejsce w nauczaniu Jezusa. Seks małżeński stanowił jedynie część agape, uczucia, jakie powinno łączyć małżonków, i które ma w ich związku decydujące znaczenie. Dość wyraźny był zakaz powtórnego małżeństwa za życia poprzedniego współmałżonka, z wyjątkiem małżeństwa nieważnego". W kilku miejscach Ewangelie potępiają porneia. Słowo to, w polskich przekładach oddane jako "wyuzdanie" lub "nierząd", było, jak się wydaje, używane w kilku różnych znaczeniach, najczęściej dla określenia współżycia z prostytutką i cudzołóstwa.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestantyzm - autor : Rel-Club 07/03/2014 @ 17:24

czytaj więcej
Reformacja w Szwajcarii - Ulrich Zwingli i Jan Kalwin
Początek reformacji w Szwajcarii związany jest z działalnością Ulricha Zwingliego (1484-1531). Pochodził on z bogatej rodziny rolniczej ze wsi Wildhaus w opactwie Sankt Gallen i od lat dziecięcych przeznaczony był do stanu duchownego. Odznaczał się nieprzeciętnymi zdolnościami, które specjalnie uwydatniły się w czasie studiów uniwersyteckich w Wiedniu i Bazylei. Dzięki swym zdolnościom i walorom intelektualnym używany był do misji dyplomatycznych i politycznych. W 1504 r. przyjął święcenia kapłańskie, a w 1506 został proboszczem w Glarus.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 06/03/2014 @ 18:41

********************
"Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje."
*
Biblia, Ew. Mateusza 16:24
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - religie pierwotne - autor : Rel-Club 05/03/2014 @ 22:35

czytaj więcej
Kim jest szaman?
Niewiele jest zjawisk religijnych, które cieszyłyby się większą popularnością od szamanizmu, zwłaszcza odkąd słowo to rozpropagowały publikacje spod znaku nowej duchowości. Od początku XX wieku lawinowo narasta tendencja nazywania szamańskim każdego typu doświadczenia religijnego, a szamana powszechnie myli się z czarownikiem, magiem, uzdrawiaczem, znachorem, medicine-manem itp. Sytuacja ta częściowo jest spowodowana brakiem zgodności wśród samych badaczy co do istoty tego zjawiska, wątpliwości budzą nawet kwestie zdawałoby się podstawowej natury, takie jak odróżnienie szamana od czarownika i kapłana czy zasięg czasowy i przestrzenny szamanizmu.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - PR - autor : Rel-Club 04/03/2014 @ 10:53

Polskie Radio - Informacje naukowe:
I RP - Dzieło wielu narodów

Rozmowa z prof. Anną Krwawicz
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/171071

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Pielgrzymki - autor : Rel-Club 03/03/2014 @ 20:11

czytaj więcej
Kokijardzi
Od XI do XIV wieku Santiago de Compostela było obok Jerozolimy i Rzymu najważniejszym ośrodkiem pątniczym. Sieć szlaków wiodących do grobu św. Jakuba Apostoła, budowane przy nich kościoły i klasztory, schroniska, zajazdy i hospicja, kantory, targi i osady handlowe - tworzyły swoistą infrastrukturę, były elementem kulturotwórczym, wywierającym znaczny wpływ na społeczności europejskie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 02/03/2014 @ 19:40

Z życia wzięte

Maciej Giertych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w roku 2006 stwierdził: „Badania pokazują, że dinozaury były współczesne ludziom. Ze wszystkich kultur docierają informacje, że je pamiętamy. Szkoci – potwora z Loch Ness, my – smoka wawelskiego, a Marco Polo pisał, że smok był zaprzężony do karety cesarskiej w Chinach”.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 01/03/2014 @ 22:20

Polecamy film:
Alhambra

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 28/02/2014 @ 23:58

czytaj więcej
Ordalia, czyli boże pojedynki
Na stronicach jednej z ksiąg Metryki Koronnej, czyli urzędowego spisu dokumentów wychodzących z królewskiej kancelarii, pod rokiem 1511 wpisano dokument niezwykły. W akcie tym Zygmunt I Stary zezwala dwóm szlachcicom - Mikołajowi Smolikowskiemu i Mikołajowi Turskiemu swój spór rozstrzygnęli nie przed sądem, lecz na ubitej ziemi.

Król sięgnął po znaną w prawie polskim od zamierzchłych czasów instytucję świętego boju. Był on jednym z rodzajów ordaliów, czyli sądów bożych.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - Tok FM - autor : Rel-Club 28/02/2014 @ 00:18

Rozmowa o tłustym czwartku 2

... / ... Przeczytaj więcej...


Australai i Oceania - autor : Rel-Club 27/02/2014 @ 05:48

czytaj więcej
Religie rodzime Australii
Na północy kontynentu australijskiego, w Ziemi Arnhema, oraz w jego części środkowej, religie rdzennych mieszkańców oparły się akulturacji. Przejawiają one wiele wspólnych cech.
Aborygeni znają boga stwórcę, który wycofał się w odległe wyżyny niebios, gdzie ludzie nie mogą do niego dotrzeć. Opuszcza swe tajemnicze przestworza jedynie po to, by uobecnić się podczas najbardziej tajnych inicjacji. Dlatego bóstwem, które aborygen przyzywa w swym codziennym życiu, nie jest deus otiosus, lecz heros kulturowy i istoty samorodne z okresu zwanego "onirycznym” (alczera lub alczeringa "marzenia senne”).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 26/02/2014 @ 02:06

Religie w cyfrach

Sikhizm wyznaje prawie 24 milionów osób. Najwięcej sikhów mieszka w Indiach. W Europie jest ich ponad 1.2 miliona, około 0.27% populacji. W Wielkiej Brytanii mieszka ich 336 tysięcy, we Włoszech 70 tysięcy, w Niemczech około 27 tysięcy.


... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - Tok FM - autor : Rel-Club 25/02/2014 @ 20:01

Rozmowa o tłustym czwartku

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Scytowie - autor : Rel-Club 25/02/2014 @ 00:20

czytaj więcej
Scytowie
Z wyjątkiem Etrusków i Kreteńczyków nie ma chyba w starożytności innego ludu, który byłby równie fascynujący, zagadkowy i opromieniony magią romantycznych legend, co Scytowie. Ci wolni najeźdźcy i pasterze zamieszkiwali w VII w. p.n.e. rozległe obszary stepowe Europy i Azji, począwszy od Karpat aż hen do Pamiru i Ałtaju.
Lud scytyjski składał się z licznych plemion, rządzonych przez królów dziedzicznych lub wybieralnych naczelników.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm rabiniczny - autor : Rel-Club 24/02/2014 @ 03:02

czytaj więcej
Helios w synagodze
Przez około czterdzieści ostatnich lat wielu badaczy zastanawiało się, jak możliwe było przesiąknięcie do sztuki żydowskiej elementów pogańskich, stojących w tak jaskrawej sprzeczności z Torą. W poszukiwaniu odpowiedzi przyjrzymy się dokładniej społeczności żydowskiej w Palestynie pomiędzy IV a VI wiekiem. Okaże się, że wrażliwość religijna Żydów w tym czasie znacznie odbiegała od tej z pierwszego wieku, znanej nam chociażby z Biblii i dzieł Józefa Flawiusza.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko


62-tallit-prayer.jpg
62-torah.jpg
62-hanuka.jpg
62-gwiazda.jpg
62-judaizm.jpg
62-mezuzah.jpg
62-talit.jpg
62-hasyd.jpg
62-Hanukkah.jpg
62-skull-cap.jpg
62-korona.jpg
62-Hasidic chicken.jpg
62-shofar.JPG
62-hebrew.jpg
torah-verse.jpg
62-menora-2.jpg
62-tefilimTallit.jpg
62-szofar.jpg
62-tanah.jpg
62-menora.jpg
62-chalka.jpg
62-tora.jpg

Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 1760816 odwiedzający

 16 odwiedzających online