Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Afryka - Kartagina - autor : Rel-Club 24/05/2020 @ 18:22

czytaj więcej

Religia Kartagińczyków
Uwagi wstępne. — Religia odgrywała niewątpliwie pierwszopla­nową rolę w cywilizacji kartagińskiej. Głównym aktem religij­nym była ofiara, i wszystko — świątynie i groby, stele i sarkofa­gi, figurki i amulety — wiąże się z ofiarą. Źródła literackie obfi­tują w opisy faktów religijnych, i to nie tylko dotyczących religii oficjalnej czy religii klas oświeconych. Tysiące stel wotywnych i bogactwo drobnych przedmiotów związanych z magią doku­mentują żywotność uczuć religijnych w każdej grupie ludności.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 20/05/2020 @ 17:23

Religie w cyfrach

Mieszkańcy Ukrainy są w większości chrześcijanami, 61% wyznaje prawosławie, 10,2% katolicyzm, podzielony między grekokatolików (8,5%) i rzymskokatolików (1,7%). Muzułmanie stanowią 1% ludności. Żadnej religii nie wyznaje 19,5% Ukraińców (dane z 2011 r.).
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 16/05/2020 @ 20:57

Polecamy film:
Życie, Śmierć i Reinkarnacja cz.3
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 12/05/2020 @ 20:57

czytaj więcej

MIĘDZY MAGIĄ A RELIGIĄ
Każdy z nas ma jakieś, choćby intuicyjne, pojęcie o magii. Kojarzymy ją ze specyficznymi działaniami, które dzięki odwołaniu się do nadnaturalnych mocy, miały wpływać na rzeczywistość w interesie maga bądź jego klienta. To dla nas coś zupełnie innego niż religia albo co najwyżej jakaś aberracja, zdegenerowana, wynaturzona forma religii, domena przesądu, ciemnoty, braku wykształcenia. Sądzimy, że łatwo jest oddzielić oba porządki, zaklęcie i modlitwa zaś to całkiem odmienne fenomeny, ponieważ:

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 08/05/2020 @ 05:08

********************
Adwokat dręczy sakiewkę, lekarz ciało, a teolog – duszę.
*

Savinien Cyrano de Bergerac
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 04/05/2020 @ 08:19

czytaj więcej

Janus
Do dziś posługujemy się określeniem „Janusowe oblicze”, pragnąc przez to powiedzieć. że jakaś osoba lub sprawa mają jakby dwie twarze identyczne, lecz zwrócone w przeciwnych kierunkach. Istnieje więc w gruncie rzeczy, choć nie zawsze się o tym pamięta, zasadnicza różnica pomiędzy tą przenośnią, nie implikującą nic złego, a twierdzeniem, że ktoś jest dwulicowy, czyli zachowuje się rozmaicie, zależnie od tego, co mu w danej chwili dogadza - a nie wiadomo, które lico jest prawdziwe, autentyczne, szczere.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


HUMOR - Dowcipy 16 - autor : Rel-Club 30/04/2020 @ 18:53


- Cudzołożyłeś? - pyta święty Piotr
- Klapnij sobie wygodnie, czeka nas dłuższa pogawędka - mówi Hugh Hefner. 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Kalwinizm - autor : Rel-Club 26/04/2020 @ 15:46

czytaj więcej

Kalwin i Servet
Surowy, zimny duch Kalwina unosił się nad miastem hugenockim. Biada temu, kto nie podobał się reformatorowi, lub nie godził się z jego zdaniem. Bolsec, Gribaldo, Sylwester Teliot, Robert łe Tourneur zostali wygnani jako heretycy; Antoniemu Narbertowi przebito język rozpalonym żelazem za to, że po pijanemu miotał obelgi na Kalwina i ministrów; Dionizjuszowi Billonet napiętnowano czoło gorącem żelazem, Mateusz Antoine został wygnany za to, iż odezwał się, że heretycy nie powinni być paleni"

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 22/04/2020 @ 12:36

Tok FM - Lekcja religii - 14
5 audycji o islamie, judaizmie i chrześcijaństwie


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że ... [Biblia] - autor : Rel-Club 18/04/2020 @ 14:14

Czy wiesz, że...

Terminu "Nowy Testament" jako pierwszy użył  Ireneusz z Lyonu  (ok. 130-ok. 200) na określenie pism chrześcijańskich opowiadających o życiu Jezusa.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 14/04/2020 @ 03:45

Polecamy film:
Życie, Śmierć i Reinkarnacja cz.1/3
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Wedyzm - autor : Rel-Club 10/04/2020 @ 22:00

czytaj więcej

Bogowie wedyjscy
Najogólniejsza indyjska idea Boga wyraża się słowem deva, co pochodzi od div, dyu — świecić, a jako rzeczownik dyu — oznacza "niebo". Nadto deva oznacza w ogóle istoty nadprzyrodzone, anioły, dewasy. Te dewasy walczą z inną rodziną bogów asura (od asu — życie, byt); znaczenie ich: istoty żywe, duchy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 06/04/2020 @ 14:15

Religie w cyfrach

Mormonizm, jeden z odłamów protestantyzmu, ma ponad 16.3 miliona wyznawców na całym świecie. Najwięcej ich mieszka w USA. W Europie jest ponad 500 tysięcy mormonów, z czego w Polsce 1650 osób.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 02/04/2020 @ 02:38

czytaj więcej

Pierwotne potwory
W czasach przed stworzeniem świata Rahab, książę morza, zbuntował się przeciwko Bogu. Gdy otrzymał rozkaz: “Otwórz usta, książę morza, i połknij wszystkie wody świata", zawołał: “Panie Świata, zostaw mnie w spokoju!" Na to Bóg zabił go kopnięciem i zatopił jego ścierwo pod falami, gdyż żadne zwierzę naziemne nie mogło znieść jego odoru.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 30/03/2020 @ 04:38

********************
W Tybecie mówią, że żebrak, który nas prosi o wsparcie, czy schorowana staruszka potrzebująca pomocy mogą być Buddą w przebraniu, stającym na naszej drodze, żeby obudzić w nas współczucie i doprowadzić do przemiany duchowej.
*

Zeruya Shalev
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 26/03/2020 @ 01:17

czytaj więcej

Astrologia
Ze wszystkich gałęzi magii kwitnących dziś na Zachodzie, astrologia ma największą żywotność i najwięcej zwolenników. Dzieje astrologii będą więc dobrym wprowadzeniem do nowoczesnej magii.
Na całym świecie - ludzie wszystkich czasów i kultur nadawali ciałom niebieskim sens magiczny. Uważali zaćmienia i komety za zwiastuny klęski. Astrologia, jaką znamy dzisiaj, powstała w Mezopotamii - kraju, który znajdował się na terenach dzisiejszego Iraku.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 23/03/2020 @ 01:54

Polecamy film:
This Land Is Mine - Nina Paley
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Artykuły przekrojowe - autor : Rel-Club 20/03/2020 @ 01:49

czytaj więcej

Chrześcijaństwo w Europie i Ameryce w XIX wieku
Postępy wolnej myśli, materializmu i ateizmu w XVIII wieku wywołały w krajach protestanckich reakcje, zwane przebudzeniami, ogólnie nacechowane mistycyzmem i fantastyczną interpretacją ksiąg świętych. Te ruchy wytworzyły się nade wszystko w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie trwały nadal w XIX wieku; ale Niemcy, Szwajcaria i Holandia znały podobne do nich, szczególniej po reakcji politycznej w roku 1815. W Anglii i Ameryce przebudzenia religijne objawiały się przez tworzenie sekt nowych, do których walka partii, wkraczanie żywiołu doczesnego na teren duchownego zarówno dostarczały sposobności.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 16/03/2020 @ 19:33

********************
Nasz system rządów ma sens tylko wtedy, gdy opiera się na głębokiej wierze. Mniejsza o to w jakiego Boga.
*

Dwight D. Eisenhower
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - Tajlandia - autor : Rel-Club 12/03/2020 @ 05:24

czytaj więcej

Buddyzm i malaria
Kiedy w 1957 roku minęło 2500 lat od urodzenia Buddy, to król Syjamu — który między swymi god­nościami ma i tytuł Obrońcy Wiary Buddyjskiej — wstąpił na dwa tygodnie do klasztoru i nosił przepisa­ne rytuałem szaty.
Mnichów w pomarańczowych szatach spotykałem w Syjamie na każdym kroku. Bardzo ostrożne oblicze­nia szacują ich liczbę na 200 000. Nie doceniamy na ogół w Europie ich wpływu na życie tego kraju, a właśnie to był czynnik, jaki należało uwzględnić przed przystą­pieniem do walki z malarią.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Bliski Wschód - autor : Rel-Club 08/03/2020 @ 06:07

czytaj więcej

Proces wygasania politycznego kultu Marduka babilońskiego
Dla prześledzenia na konkretnym materiale historycznym procesu wygasania wielowiekowych kultów religijnych obszaru między dolnym Eufratem i Tygrysem zatrzymajmy się bliżej nad postacią babilońskiego boga Marduka. Wybijał się on ponad wszystkich innych zarówno rozległością swej władzy, jak i rolą mitologiczną. Dużo też łatwiej uchwycić sam proces zanikania wiary na przykładzie jednego wybitnego członka panteonu niż kusić się o ujęcie skomplikowanej całości.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 04/03/2020 @ 05:46

Z życia wzięte

W 2016 roku Kościół Katolicki w instrukcji Ad resurgendum cum Christo (Aby zmartwychwstać z Chrystusem), stwierdził że nie dostrzega przyczyn doktrynalnych, by zakazać praktyki kremacji, o ile nie została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską. W praktyce dokument ten zezwala na odprawienie obrzędu pogrzebowego i Mszy Świętej z urną w kościele.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 29/02/2020 @ 07:02

Polecamy film:
Zaginione Królestwa Afryki: Nubia
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 25/02/2020 @ 00:56

********************
Buddyzm chroni prawo do wszelkiego życia, dlatego jestem wielbicielką tej filozofii. Niektórzy nazywają buddyzm religią, ale Budda nie był bogiem, ani nawet prorokiem. Był człowiekiem, który szukał sposobu na uwolnienie świata od zła i słabości.
*

Dorota Sumińska
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie Synkretyczne - Manicheizm - autor : Rel-Club 20/02/2020 @ 22:19

czytaj więcej

Książę ciemności w manicheizmie
Różnicę między religią Persów, taką, jaką znał, czyli w wersji zurwanistycznej, a religią Maniego wyłożył Eznik następująco:
Albowiem ów [Mani] powiada, iż istnieją dwa pierwiastki, dobra i zła, które są sobie przeciwne, a owo przeciwieństwo istnieje samo w sobie. Oni też [Persowie] mówią to samo dowodząc, iż te dwa pierwiastki powstały z gorących pragnień Zruana (De deo, 147).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
00-ch10.jpg0-church-norway.jpg0-procesja.jpg0-church-a.jpg0-church-bali.jpg0-komunia.jpg00-ch1.jpg00-ch4.jpg0-church-russia.jpg00-ch11.jpg0-christ-2.jpg0-suora.jpg0-cross-plastic.jpg0-church-snow.jpg0-church-12.jpg0-blue-church.jpg00-ch3.jpg00-ch12.jpg0-confesion.jpg0-green-crosss.jpg0-church-polinesia.jpg00-ch9.jpg0-kardinali.jpg00-ch6.jpg0-church-pink.jpg0-cross-green.jpg0-patriarcha.jpg00-ch13.jpg00-ch14.jpg0-church-maramures.jpg0-christ-3.jpg00-ch2.jpg0-christ.jpg0-p-komunia.jpg0-mary.jpg00-ch8.jpg0-nail-2.jpg0-cross.jpg00-ch5.jpg0-procesja2.jpg0-church-blue.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3819263 odwiedzający

 31 odwiedzających online