Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Chrześcijaństwo - Chronologia 6 - autor : Rel-Club 04/03/2021 @ 19:24

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa 6

Dziś szósta część cyklu zatytułowanego Chronologia chrześcijaństwa. Jest to syntetyczny zestaw najważniejszych dat od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych.
Szósta część obejmuje okres od początku do końca VIII wieku.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 28/02/2021 @ 21:28

czytaj więcej

Modlitwa w judaizmie
W Biblii jest zapisanych wiele przykładów indywidualnej modlitwy; jedną z najpiękniejszych jest modlitwa Salomona poświęcona świątyni (1 Krl 8, 22-53). Psalmy zawierają zarówno zbiorowe, jak i indywidualne modlitwy, uważano je za Księgę Modlitw Drugiej Świątyni. Wiele z nich zachowało swoją świeżość do dnia dzisiejszego i nadal inspirują liturgię tak Żydów, jak i chrześcijan.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 25/02/2021 @ 06:55

********************
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
*

Biblia, Nowy Testament - Ewangelia Mateusza (23:9)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/02/2021 @ 02:22

Polecamy film:
Tańce religijne w islamie - Sufizm
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 17/02/2021 @ 08:06

czytaj więcej

Krytyka religii
Pierwszych jawnych ateistów spotykamy już w starożytnej Grecji. Dwaj spośród nich przeszli nawet do dziejów filozofii z przybranymi przez siebie przydomkami ateistów, mianowicie Diagoras Ateista z Melos i Teodor Ateista z afrykańskiej Cyreny. A podróżnika Euhemera z Messeny, żyjącego około 300 roku przed naszą erą nazwał jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich „najateistyczniejszym” ze starożytnych ateistów i chyba słusznie, ponieważ właśnie w jego teorii religii — wyjaśniającej kult bogów kultem królów — można dopatrzyć się zalążków naukowej teorii religii, według której zasadniczą funkcją religii panujących jest wpajanie w masy przekonania o nienaruszalności porządku społecznego, którego personifikacją są ludzie sprawujący władzę.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 14/02/2021 @ 00:28

czytaj więcej

Apollo
Bogini Leto, spodziewająca się potomstwa z Zeusem, musiała błąkać się po całym świecie daremnie szukając miejsca na odbycie połogu, ponieważ prześladująca ją zazdrosna Hera zabroniła, by nieszczęsna bogini mogła zatrzymać się choćby na krótko w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Leto znalazła wreszcie azyl na pływającej wyspie Delos.
Cierpienia bogini nie skończyły się jednak. Przez dziewięć dni cierpiała ona straszne bóle i nie mogła urodzić, mimo pomocy prawie wszystkich bogiń.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 22 - autor : Rel-Club 10/02/2021 @ 07:32

czytaj więcej
Bibliografia 22
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat religii i mitologii starożytnej Grecji, mariawityzmu, religii Celtów, islamu i inne.
W tej chwili mamy 440 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 06/02/2021 @ 07:13

********************
Sic transit gloria mundi
Tak przemija chwała świata.
*

Słowa wypowiadane podczas koronacji papieży
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Mariawicki - autor : Rel-Club 03/02/2021 @ 05:14

czytaj więcej

Geneza Mariawityzmu
Powstanie ruchu mariawickiego przypada na koniec XIX wieku na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Dla zrozumienia genezy mariawityzmu istotne jest krótkie przypomnienie sytuacji społeczno-politycznej i stanu życia religijnego wówczas na tych ziemiach.
Pod koniec XVIII wieku, po dokonanych rozbiorach, Polska zniknęła z politycznej mapy Europy. Naród polski rozpoczął próby odzyskania niepodległości, szczególnie w drodze zbrojnych powstań. Ich klęski jednakże powodowały dalsze ograniczenia praw obywatelskich przez zaborców.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Anatolia - autor : Rel-Club 31/01/2021 @ 20:09

czytaj więcej

Bogowie Luwitów w epoce żelaza
Kryzys, jaki nastąpił w Azji mniejszej wskutek najazdu „ludów morza", w niewielkim tylko stopniu dotknął jej wschodnie rubieże i oddalone od morza regiony w północnej Syrii. Na ziemiach tych nadal żyła ta sama ludność i panowała ta sama co poprzednio kultura. Władza w miastach-państwach, na które rozpadło się dawne terytorium hetyckie, pozostawała w rękach miejscowych rodów arystokratycznych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 27/01/2021 @ 23:46

Religie w cyfrach

W 2000 roku, zdaniem Polaków, najczęściej kłamali politycy 73%, adwokaci i akwizytorzy 40%, dziennikarze 28%, biznesmeni 24%, księża 19%. Najrzadziej posądzano o kłamstwo naukowców 1% i nauczycieli 2% (badania Demoskopu)
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 23/01/2021 @ 23:46

Polecamy film:
Megality - Historia Sprzed 5500 lat
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a socjologia - autor : Rel-Club 20/01/2021 @ 00:37

czytaj więcej

Moda na wegetarianizm
Obecność idei religijnych Wschodu na Zachodzie przyjmuje różne formy. Jedną z możliwych jest propagowanie orientalnych praktyk, w tym np. azjatyckiej diety. Jest ona, w zależności od konkretnych rozwiązań, w różnym stopniu zsakralizowana, w różnym też stopniu samodzielna i całościowa. Często stapia się z odmiennymi kategoriami praktyk, np. medytacyjnych, kultowych, lub staje się elementem innych, np. dietetyki, różnych terapii i psychoterapii. W różnym też stopniu ulega procesowi westernizacji i, w różnych okresach, komercjalizacji.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Celtowie - autor : Rel-Club 17/01/2021 @ 03:30

czytaj więcej

Druidzi w oczach Greków i Rzymian
Posejdonios z Apamei w Syrii (ok. 135 — ok. 50 p.n.e.) był historykiem i filozofem, który większość życia spędził na wyspie Rodos, gdzie objął kierownictwo szkoły stoickiej. Był wszechstronnym uczonym i wspaniałym przedstawicielem nauki hellenistycznej, której część przekazał kulturze rzymskiej. Jego 52 księgi stanowiły kontynuacje historycznego dzieła Greka Polibiusza ok. 200 — po 118 p.n.e.), który opisał historie Rzymu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 14/01/2021 @ 10:54

********************
Istota mitu polega na wiecznym powracaniu, pozaczasowości, wiecznej teraźniejszości.
*

Tomasz Mann
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 10/01/2021 @ 01:04

czytaj więcej

Indonezyjski islam
Przyszłość islamu w znacznej mierze zależy od tego, co wydarzy się w Indonezji, gdzie przedstawiciele rozmaitych bliskowschodnich sił - od purytańskich saudyjskich wahhabitów po opiniotwórczą telewizję Al Jazeera - walczą z lokalnymi leśnymi bóstwami i resztkami politeizmu o serca i umysły autochtonów. Nic tak nie oddziałuje na religijność jak niezrozumiałe klęski żywiołowe. Ostatecznie wszelkie religie powstały w reakcji na świat przyrody.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 07/01/2021 @ 00:33

czytaj więcej

Wierzenia Prasłowian
Badaczowi prasłowiańskich wierzeń towarzyszy często uczucie bezradności. Wiarygodne źródła historyczne, które prezentowałyby rodzimą mitologię w sposób przejrzysty i całościowy nie istnieją. Rodzimi historycy mogą jedynie marzyć o takich zabytkach literackich, jakimi są w przypadku religii germańskiej Edda, a dla religii praindyjskiej Rygweda. A przecież praca nad rekonstrukcją wierzeń ludu, który sakralizował niemal każdy przejaw rzeczywistości, jest jak praca nad stworzeniem od nowa całego minionego świata!

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 03/01/2021 @ 10:18

Polecamy film:
Zaginione Ewangelie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 30/12/2020 @ 17:39

Religie w cyfrach

Mieszkańcy Hiszpanii są w większości chrześcijanami, z czego 66% to katolicy, około 1% prawosławni i około 1% protestanci. 29% Hiszpanów nie przyznaje się do żadnej religii, a islam wyznaje 2,4% (według badań z 2019 r.)
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a socjologia - autor : Rel-Club 27/12/2020 @ 17:30

czytaj więcej

Piwo - napój Bogów
Nauka zgadza się dziś co do tego, iż marsz ku współczesnej cywilizacji zapoczątkował wynalazek rolnictwa, co wiązało się z udomowieniem niektórych zbóż. Ta „rewolucja" rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie około dziesięciu tysięcy lat temu. Wszystko wskazuje, że od samego początku jednym z jej elementów było odkrycie pierwotnych odmian dzisiejszego piwa. Pięć tysięcy lat później na ziemiach Mezopotamii i Egiptu narodziły się pierwsze cywilizacje. Te dwie przez dłuższy czas równolegle rozwijające się cywilizacje opierały swój byt na nadwyżkach zboża, które zawdzięczały organizowanym na masową skalę uprawom.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 20/12/2020 @ 18:34

********************
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
*

Biblia, Nowy Testament - 1 List do Koryntian (13:4-7)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Kościół od 800 do 1500r. - autor : Rel-Club 16/12/2020 @ 18:48

czytaj więcej

Legenda o kapłanie Janie
Dzięki wyprawom krzyżowym narody europejskie poznały bliżej Azję, której tajemnicze oblicze zaczyna wyłaniać się spod piasków rozległych pustyń. Już wówczas olbrzymi ten kontynent uchodził za krainę magicznych cudów i czarodziejskich, rozumem nie objętych zjawisk. Krucjaty przyczyniły się do rozpowszechnienia wschodnich podań i baśni w poezji Zachodu, do przejęcia licznych wątków legend indyjskich. Wprowadzenie do opowieści lwów, wężów, postaci czarowników, mędrców i żeglarzy, jak np. Sindbada, świadczy o tym, że Europejczyk stał pełen strachu i zdumienia wobec tego zagadkowego, obcego świata.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Egipt - autor : Rel-Club 12/12/2020 @ 07:48

czytaj więcej

Teksty Piramid a Teksty Sarkofagów
W latach 1880–1881 Gaston Maspero odkrył hieroglificzne teksty na ścianach piramid – najstarszą religijną księgę świata, w której istnienie wierzyli wyłącznie nieliczni.
Maspero odkrył hieroglify w piramidach Unisa (ok. 2380–2350 p.n.e.), Teti I (ok. 2318–2300 p.n.e.), Pepi I (ok. 2295–2250 p.n.e.), Merenre I (ok. 2250–2245 p.n.e.) i Pepi II Neferkare (ok. 2245–2180 p.n.e.).
Piramidy te wzniesiono na nekropolii Starego Państwa, w Sakkarze.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 08/12/2020 @ 00:26

Polecamy film:
Zagadka Kodu Leonarda Da Vinci
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 04/12/2020 @ 09:36

czytaj więcej

Znaki Zodiaku w mitach greckich
Najdawniejsze, gwiezdne mity podają nazwy gwiazdozbiorów Zodiaku zwanego też niebieskim zwierzyńcem. W języku greckim Dzodion (źródłosłów słowa Zodiak) to wyrzeźbiona figurka zwierzątka.
Są to gwiazdozbiory leżące wzdłuż ekliptyki, po której w ciągu roku przesuwa się słońce. W rzeczywistości jednak — zwrócił na to uwagę polski astronom Mikołaj Kopernik (1473 - 1543) — jest to odbicie rocznego ruchu Ziemi krążącej po orbicie okołosłonecznej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
bhart-natyam-dress-250x250.jpg00-hi9.jpg00hi3.jpgBharatanatyam-4.jpgindie_01.jpggaruda-3.jpg9bd1e4389bd777da62bdd167763aa115.jpg00-hi7.jpg86438.jpg00hi4.jpgindie_02.jpgBharatanatyam-3.jpgRig-Veda.jpgBharatanatyam-1.jpgbronze-shiva.jpgSanskrit-manuscripts.jpghanuman-statues-250x250.jpgsarasvati.jpghindu-worship.jpgdownload.jpg00-baby_krishna.jpg00-HinduGirls.jpgkatakali.jpgveda-candles-186x186.jpgkathakali-music-250x250.jpg71401002443_freesize.jpg00-hi6.jpgindie_03.jpgdurga.jpg00-sadhu_gangotri.jpgP66_1.jpgindie_06.jpgBharatanatyam-2.jpgdurga-2.jpg00-hi12.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4282448 odwiedzający

 29 odwiedzających online