Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Podgląd dyskusji w pokoju Religie czat.onet.pl

 


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Filmoteka - autor : Rel-Club 24/07/2016 @ 00:46

Polecamy film:
Egipt - Tajemnice zmarłych

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - wprowadzenie - autor : Rel-Club 23/07/2016 @ 01:53

czytaj więcej
Ofiara
W wielu rytuałach składanie w ofierze odbywa się na dwa przeciwstawne sposoby. Raz jest to rzecz najświętsza, bez której nie można by się było obejść, nie popełniając poważnego zaniedbania, a innym razem odwrotnie: jest to rodzaj zbrodni, której nie popełniłoby się bez bardzo poważnego ryzyka.
Aby przybliżyć ten podwójny aspekt rytualnego składania w ofierze: uprawniony - nieuprawniony, publiczny i jednocześnie potajemny, Hubert i Mauss w Eseju o naturze i funkcji składania w ofierze odwołują się do sakralnego charakteru samej ofiary.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycja Radiowa - PR 2 - autor : Rel-Club 22/07/2016 @ 04:38

Polskie Radio 2 - Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego:

Poszukiwacze zaginionej Arki Noego


http://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/248090 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 20/07/2016 @ 07:31

Religie w cyfrach

W Czechach jest więcej wyznawców Jedi niż Romów. Według danych z 2011 roku, za zwolenników filozofii rycerzy Jedi uznało się 15 070 mieszkańców Czech. Najwięcej Jedi jest w Pradze - 3977. Tymczasem do narodowości romskiej przyznało się 13 150 osób.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 17/07/2016 @ 01:58

czytaj więcej
Wespazjan na górze Karmel
Jednym z pewników badań nad religią fenicką jest istnienie wyroczni Baala w przybytku boga na górze Karmel. Wspominający o niej autorzy powołują się przede wszystkim na dwa świadectwa zaczerpnięte z literatury łacińskiej. Oba teksty pochodzą z początku II wieku n.e. i mówią o wizycie Tytusa Flawiusza Wespazjana na górze Karmel, gdzie przyszły cesarz otrzymał przychylny znak wróżebny, zinterpretowany jako zapowiedź objęcia władzy nad imperium Romanum.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 16/07/2016 @ 02:31

Z życia wzięte

"Wielu myśli, że ćwiczy jogę w celach relaksacyjnych, ale ona prowadzi do hinduizmu" i w ogóle jest "dziełem Szatana"- stwierdził, w 2011 roku, włoski ksiądz Gabriele Amorth, założyciel i honorowy prezes Światowego Stowarzyszenia Egzorcystów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 11/07/2016 @ 21:56

********************
"Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana."
*
Biblia, Księga Powtórzonego Prawa 8:4
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Prawosławie - autor : Rel-Club 09/07/2016 @ 01:29

czytaj więcej
Geneza prawosławia
Prawosławie, tak samo jak katolicyzm, jest najstarszym wyznaniem chrześcijańskim. Obydwa wyrosły ze wspólnego pnia, jakim było wczesne chrześcijaństwo. Przez pierwsze cztery wieki nie mówiono jeszcze o odrębnym kościele katolickim i prawosławnym, lecz o jednym kościele, który nazywano „powszechnym". Były wprawdzie w tym okresie grupy wyłamujące się z owego kościoła w dziedzinie doktrynalnej lub organizacyjnej, ale ich żywot nie był trwały i żadna z tych grup nie zdołała w tym okresie zorganizować się w samodzielny kościół chrześcijański.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Egipt - autor : Rel-Club 06/07/2016 @ 22:56

czytaj więcej
Śmierć w starożytnym Egipcie
Egipcjanin kraju faraonów wydaje nam się istotą zalęknioną, żyjącą nieustanną myślą o śmierci i sprawach ostatecznych. Tymczasem starożytni Egipcjanie, wbrew naszym powszechnym mniemaniom, kochali życie i pragnęli dożyć w zdrowiu i sprawności idealnego wieku 110 lat. I chociaż świadomość ziemskiego kresu nieustannie przewija się przez pozostawione przez nich teksty, nie można ich uważać za odpowiednik memento mori. Człowiek średniowiecza rzeczywiście żył w cieniu śmierci, a tego rodzaju pobożne westchnienia miały mu uświadomić znikomość ziemskiego życia i odciągnąć myśl od spraw doczesnych.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 03/07/2016 @ 03:28

Polecamy film:
Tajemnice Biblii

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - PR 2 - autor : Rel-Club 03/07/2016 @ 03:17

Polskie Radio 2 - Rozmowy po zmroku:

Mistrz Eckhart


http://www.polskieradio.pl/8/2222/Artykul/878896 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 03/07/2016 @ 02:34

Religie w cyfrach

W tarnowskiej kurii w 2011 roku, 69,2 % wiernych chodziło na niedzielną mszę świętą, z czego w Tarnowie frekwencja wyniosła 53,3 %, a w Nowym Sączu - 51 %. Oznacza to spadek o 1,3 % w porównaniu do badań z poprzedniego roku.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 02/07/2016 @ 04:48

czytaj więcej
Mity początku
W islamie ludowym znajdujemy bogactwo wątków mitycznych. Mitologia ta powstała pod wpływem różnych tradycji kulturowych oraz dawnych wierzeń i mitów przedmuzułmańskich Arabii. W średniowiecznej literaturze arabsko-muzułmańskiej pojawia się często mit o stworzeniu świata i początkach ludzkości, zapożyczone z tradycji innych ludów starożytnego świata.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 29/06/2016 @ 01:10

Z życia wzięte

Islamski duchowny, mieszkający w Europie, w roku 2011, ostrzegł kobiety, by nie zbliżały się do bananów, ogórków oraz podobnych produktów, by "nie myśleć o seksie". Na listę zakazanych dla kobiet pokarmów trafiły również marchewki i cukinie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Krucjaty - autor : Rel-Club 25/06/2016 @ 01:26

czytaj więcej
Kształtowanie się koncepcji krucjat
Wprawdzie chrystianizm odszedł bardzo daleko od ewangelicznego potępienia walki zbrojnej, to jednak pojęcie wojny świętej, a więc nie tylko sprawiedliwej, lecz traktowanej zgoła jako swoisty obowiązek religijny, wiąże się na Zachodzie dopiero z walkami wyzwoleńczymi w Hiszpanii. Apel skierowany w 1063 r. do wszystkich narodów chrześcijańskich przez papieża Aleksandra II w sprawie udzielenia pomocy Hiszpanom, jest więc przez dzisiejszych badaczy uważany za narodziny idei wojny świętej, czyli krucjat. Papiestwo, uświęcając walkę z niewiernymi, nie zapomniało jednako zagwarantowaniu sobie płynących stąd korzyści.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - czerwiec - autor : Rel-Club 21/06/2016 @ 04:57

21 czerwca
W nocy z 21 na 22 czerwca wypada Noc Kupały - etniczne święto słowiańskie - przesilenie letnie. Najdłuższy dzień w roku.

/czytaj więcej - ważne daty w czerwcu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 21/06/2016 @ 04:47

czytaj więcej
Obrzędowość starosłowiańska i jej tradycje w kulturze polskiej
„Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami snu­ją się jeszcze stare obrzędy, nucą się dziwne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona bogów zapomnianych. W tym górskim zmroku dostrzec moż­na świecące im trzy Księżyce, trzy Zorze Dziewicze, Siedem Gwiazd Wozowych. Tam Zorza Lelowa zbli­ża się do Młodego Miesiąca, miłość nowożeńców i Go­dy zwiastuje, tam zorze księżycem odgrodzona lub zawojką nakryta ślubną przysięgą tłumaczy. Dotąd jeszcze trzy rzeki płyną pod sień lubowników, udzie­lają świętej wody do Korowaja i Kołacza."

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 20/06/2016 @ 00:47

czytaj więcej
Żydzi i lichwa - 2
W osiągnięciu całkowitego sukcesu Żydów w tej dziedzinie z całą pewnością odegrały rolę czynniki nie zawsze trwałe i niezmienne. Kościół, na przykład, początkowo tępił lichwę, na ogół sprzyjając pożyczaniu pieniędzy przez Żydów, których to potępienie nie dotyczyło. Później, aby zaradzić niepożądanym skutkom, starał się przeciwstawić Żydom z całą surowością, próbując mieć, choćby niebezpośrednią, kontrolę nad sytuacją.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 19/06/2016 @ 18:25

Polecamy film:
Jak uzasadnić istnienie Boga

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - PR 2 - autor : Rel-Club 14/06/2016 @ 00:41

Polskie Radio 2 - Rozmowy po zmroku:

Polscy Arianie


http://www.polskieradio.pl/8/2222/Artykul/919505 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 14/06/2016 @ 00:33

********************
"Pan zaś odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan?»"
*
Biblia, Księga Wyjścia 4:11
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 12/06/2016 @ 03:39

czytaj więcej
Żydzi i lichwa - 1
W historii Żydów w Wenecji, we Włoszech i w Europie lichwa to zjawisko obciążone szczególnym ładunkiem napięć ideologicznych. Chociaż kwitła głównie w średniowieczu, jej korzenie sięgają bardziej zamierzchłej przeszłości, teksty biblijne zawierają bowiem przepisy i zakazy głęboko dzielące żydów i chrześcijan, ponieważ tym pierwszym pozwalały być handlarzami pieniędzy. W Starym Testamencie czytamy: "Możesz wziąć procent od obcego, ale nie wolno ci go brać od brata". W Talmudzie to zdanie jest analizowane w kontekście rozbieżnych opinii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 10/06/2016 @ 22:19

Z życia wzięte

Parlament Malty przyjął w 2011 roku ustawę zezwalającą na rozwody. Malta do tej pory była jedynym krajem w Europie, w którym nie było rozwodów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 07/06/2016 @ 03:55

czytaj więcej
Mazowsze pogańskie
Mazowsze pogańskie nie miało szczęści do kronikarzy. Żaden z dziejopisów nie zanotował ani jednej uwagi o wierzeniach panujących na Mazowszu przed przyjęciem chrześcijaństwa. Zbyt odległe, czy też niezbyt interesujące dla władających piórem mieszkańców Bremy, Miśni czy Kijowa były te położone między Wisłą a Bugiem obszary.
Zresztą w czasach, gdy powstawały opisy pogańskich bogów oraz świątyń Rusi i Pomorza, mazowieckie pogaństwo leżało w gruzach, a w co ważniejszych grodach wznoszono świątynie nowej, wspieranej przez panującego, religii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 02/06/2016 @ 03:14

Religie w cyfrach

Aż 6 mld zł dostaje Kościół z ofiar wiernych na tacę. Taką informacją podzielił się z opinią publiczną metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podczas jasnogórskich obrad w 2013 roku, gdzie duchowni rozmawiali o stanie finansów polskiego Kościoła.

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
hijab-girl.jpgmuzulmanin_i_pop_07.jpgkonya.jpgarch-2.jpgniqab.jpgTraditional clothing-baby.jpgIslamicArt.jpgFATEH.jpgdecor.jpgdoor.jpgkaba-cal.jpgislam-s.jpgdecor-moon.jpgmuslim.jpgtemple-mount-jerusalem.jpgarch.jpgislam.jpgkoran.jpgMuslim Kids.jpgblue-mosque2.jpgdervish.jpglantern.jpgMuslim_Spain.jpgmuslim-boy.jpgramadan2.jpg321_play_1.jpgsuleymaniye_mosque.jpgmuslim1.jpgsufi-2.jpgkoran-2.jpegzanzibar.jpgkonya-2.jpgislam.jpegistambul.jpgsufism-3.jpgkoran-v.jpgislam-2.jpgIndonesia-Islam.jpgJewelry-Islam.jpgceiling.jpgkaaba-door.jpgsacred-islam.jpgBig_Mosque.jpggirl.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 1937765 odwiedzający

 20 odwiedzających online