Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Religia a psychologia - autor : Rel-Club 07/06/2023 @ 02:12

czytaj więcej

Psychologia religii Zygmunta Freuda
To, w jaki sposób psychoanaliza zostanie zastosowana do opisu religijności, zależy przede wszystkim od postawy wobec religii osoby, która tę próbę podejmie. Jeśli przyjąć, że nie istnieje żadna obiektywna rzeczywistość będąca transcendencją, można zapewne dojść do wniosku, że doświadczenie religijne, ideały i rytuały są tylko wynikiem potrzeb i pragnień ludzkich.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 03/06/2023 @ 21:41

czytaj więcej

Machiavelli o państwach kościelnych
Pozostaje tu zastanowić się z kolei nad państwami kościelnymi: co do tych, cała trudność polega na ich zdobyciu, gdyż zdobywa się je bądź dzielnością, bądź też w drodze szczęścia, utrzymuje się je, natomiast, w posiadaniu niezależnie od dzielności lub szczęścia. Państwa kościelne spoczywają na podstawach starożytnych, wynikających z religji, które to podstawy bywają dostatecznie silne, ażeby zwierzchnikom tych państw zapewnić trwałość stanowiska, bez względu na ich tryb działania i życia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 30/05/2023 @ 01:16

czytaj więcej

Prawo w Starym Testamencie
Prawo, hebr. torah, oznacza zasadniczo instrukcję, naukę, rozstrzygnięcie udzielone w konkretnym przypadku. Słowo użyte w sensie kolektywnym oznacza zbiór zasad, które regulują odniesienie ludzi do Boga i stosunki między ludźmi. W końcu słowo to określa też pierwsze pięć ksiąg Biblii, Pięcioksiąg, który zawiera pouczenia Boga skierowane do Jego ludu, przepisy, którym ten lud powinien podporządkować swe życie moralne, społeczne i religijne.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 25/05/2023 @ 04:22

********************
Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie.
*

John Acton
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religia a sztuka - autor : Rel-Club 21/05/2023 @ 10:02

czytaj więcej

Ornament wczesnego średniowiecza
Najważniejszą formą wypowiedzi artystycznej wczesnego średniowiecza nie jest sztuka figuralna — uboga i całkowicie zależna od późnoantycznych wzorów — lecz ornament. Tu świat wyobraźni ludów północnych znajduje swe pełne od­zwierciedlenie, mniej jest obciążony treścią i mniej skrępowany obowiązującymi wzorami. Znaczenie ornamentu daje się teraz porównać jedynie z jego znaczeniem w sztuce wczesnogreckiej: podobnie jak ornament stylu geometrycznego i orientalizującego, tak i wczesnośredniowieczny, zyskały rangę wielkiej sztuki.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 16/05/2023 @ 07:07

czytaj więcej

Kto pierwszy palił książki
Książki historyczne przedstawiają nam długie panowanie cesarza Augusta jako okres rozkwitu kultury. Wielce wysławiana Augustyńska klasyka powstała jednak na tle konsekwentnego i pozbawionego skrupułów wykluczania nielubianych autorów i niszczenia ich dzieł.
W 44 roku p.n.e. pierwszym posunięciem spadkobiercy Juliusza Cezara był zakaz rozpowszechniania jego wczesnych pism; w ten sposób August określił obraz Cezara w oczach opinii publicznej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Sudan - autor : Rel-Club 12/05/2023 @ 11:06

czytaj więcej

Mahdi
Sudan, ten największy kraj afrykański, po odejściu angielskich władz kolonialnych pogrążył się w morzu krwi przelanej w kolejnych wojnach i masakrach na tle religijnym. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, gdy samozwańczy mahdi - „wiedziony przez Boga" wezwał do świętej wojny przeciwko innowiercom, faktyczna władza w Sudanie przeszła w ręce władz brytyjskich, które skutecznie zapewniały pokój na terenie całego kondominium egipsko-brytyjskiego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


FILMOTEKA II - autor : Rel-Club 08/05/2023 @ 22:55

Polecamy film:
Septuaginta
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 04/05/2023 @ 23:31

czytaj więcej

Misteria Eleuzyjskie
„Szczęśliwi ci wśród ludzi żyjących na ziemi — woła autor Hymnu Na Demeter — którzy widzieli te misteria! Kto zaś nie doznał wtajemniczenia, kto w nich nie uczestniczy, nie będzie miał udziału w takim szczęściu nawet po śmierci, w zapleśniałej ciemności” (480—482).
Homerycki hymn Na Demeter opisuje jednocześnie główny mit dwóch bogiń i ustanowienie misteriów eleuzyńskich. Zbierając kwiaty na równinie Nysy, Kora (Persefona), córka Demeter — została porwana przez Plutona (Hadesa), boga podziemi. Demeter szukała jej przez dziewięć lat, nie pijąc w tym czasie ambrozji.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 30/04/2023 @ 19:53

czytaj więcej

Pierwsze wydanie Nowego Testamentu drukiem
Jak już mówiłem, tekst Nowego Testamentu kopiowany był w zasadniczo ujednoliconej wersji przez cały okres średniowiecza, zarówno na Wschodzie (tekst bizantyński), jak i na Zachodzie (łacińska Wulgata). Dopiero wynalezienie przez Jana Gutenberga prasy drukarskiej przyniosło epokową przemianę w technice reprodukcji ksiąg, w tym oczywiście i Biblii. Drukowanie ksiąg przy użyciu ruchomej czcionki dawało pewność, że wszystkie egzemplarze będą identyczne.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


FONOTEKA - autor : Rel-Club 26/04/2023 @ 21:22

Polecamy:
Audiobook
Aleksander Krawczuk - Mitologia Starożytnej Italii
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kośćiół Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 22/04/2023 @ 23:21

czytaj więcej

Kościół codzienny
Katolicy, którzy narzekają na swojego proboszcza, bo mówi on zbyt długo i nudno, niech dziękują Bogu, że nie urodzili się trzysta lat temu w rodzinie protestanckiej. Protestanckie wskazówki kaznodziejskie z XVIII wieku podają, że kazanie nie powinno trwać dłużej niż 1,5 godziny. I nie powinno być w nim mistycyzmu, a treści ściśle oświeceniowe. I tak na Wielkanoc mówiono o niebezpieczeństwie zakopywania zmarłych żywcem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a socjologia - autor : Rel-Club 18/04/2023 @ 08:50

czytaj więcej

Guillaume de Machaut i Żydzi
Francuski poeta Guillaume de Machaut żył i tworzył w połowie XIV w. Jego utwór zatytułowany Jugement du Roy de Navarre (Sąd króla Nawarry) wart jest dokładniejszego poznania. Zasadnicza część tego dzieła napisana jest w stylu dworskiego poematu, ale jego początek robi wstrząsające wrażenie. Zawiera relację z katastrofalnych, acz niepowiązanych ze sobą wydarzeń, w których jakoby sam Guillaume brał udział, zanim, zdjęty grozą, ukrył się w swoim domu, aby tam oczekiwać śmierci lub też końca tych trudnych do opisania nieszczęść.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 15/04/2023 @ 21:28

Polecamy film:
Amazing Grace
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Artykuły przekrojowe - autor : Rel-Club 03/04/2023 @ 07:40

czytaj więcej

Pępek świata
Każde plemię australijskie - choćby najniżej pod względem kulturalnym stojące - patrzy na swój kraj, jako na centrum świata. Mieszkańcy Haiti uważają, że początkiem wszelkiego stworzenia była ich wyspa i że z jaskiń jej dopiero wyszły słońce i księżyc. Wedle pojęć japońskich wyspa Nippon była centrum świata i najpierw stworzona została; Chiny noszą oficjalną nazwę „kraju środka”, Czung-kwo, a środek Chin, miasto Loyang, dziś Honanfu, uważane było tern samem za środek całego świata.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Mali - autor : Rel-Club 30/03/2023 @ 23:20

czytaj więcej

RELIGIA DOGONÓW
Prowadząc rozważania na temat religii Dogonów należy zdawać sobie sprawę, że termin ten nie występuje w ich języku, podobnie jak w wielu innych językach afrykańskich. To w cywilizacji europejskiej narodził się podział na fizykę i metafizykę, czyli na to co realne, rzeczywiste i na to co duchowe. Dla Afrykanina taki podział jest obcy, w jego spójnym świecie religia przenika się ze światem fizycznym, tworząc jednolitą rzeczywistość.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo do 325 roku - autor : Rel-Club 26/03/2023 @ 23:07

czytaj więcej

Prorocy chrześcijańscy I–II wieku
Tradycja prorocka stanowi istotną część religijnego dziedzictwa Izraela. Wystarczy tylko przypomnieć, jak wielką część Starego Testamentu stanowią księgi prorockie, oraz fakt, że najwybitniejsi prorocy należeli do najbardziej szanowanych postaci starotestamentalnych. Ta tradycja była żywa w czasach Jezusa. Gdy Jezus chce podkreślić rangę Jana Chrzciciela, nazywa go prorokiem (Mt 11,9–10).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club Cytaty - autor : Rel-Club 22/03/2023 @ 20:42

********************
Ludzie nie modlą się w okopach dlatego, że są gotowi spotkać się ze Stwórcą. Modlą się, ponieważ nie chcą się z Nim spotkać.
*

Harlan Coben
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Mormoni - autor : Rel-Club 18/03/2023 @ 18:59

czytaj więcej

Mitt Romney, czyli mormońska wersja amerykańskiego mesjanizmu w realiach systemowego pluralizmu światopoglądowego
Wśród koncepcji religijno-politycznych, które pojawiały się w dziejach Stanów Zjednoczonych Ameryki, za najbardziej popularną uchodzi ponadkonfesyjna (głównie na gruncie pluralistycznego protestantyzmu) idea amerykańskiego narodu wybranego przez Boga.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 15/03/2023 @ 17:38

czytaj więcej

Matka Joanna od Aniołów
Już to nikt chyba w owych czasach takiej zjadliwości szatańskiej nie doświadczył i w takich nie bywał opresjach w boju sprawiedliwym, jak Ojciec Surin z Towarzystwa Jezusowego, który z najpotężniejszą czarcią czeredą na zgubę niewinności czyhającą bitwę stoczył, jakiej nie znają dzieje. I tym większa jego zasługa, że w owych zapasach sławnych najwięcej działał książę piekieł poprzez te właśnie najpośledniejsze i najzdradliwsze membra ludzkiej natury, dzięki którym rozmnaża się rodzaj człowieczy na ziemi, i w żarach cielesnego pragnienia uwieść zapragnął ku sobie Bogu oddane dusze niewieście i męskie

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 11/03/2023 @ 21:40

Polecamy film:
Khon
(dramat dworski oparty na Ramajanie) - Tajlandia

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 07/03/2023 @ 11:06

czytaj więcej

Starożytne kontakty grecko-egipskie. Historia pewnej fascynacji
Przy rozważaniu problemu specyfiki starożytnej cywilizacji greckiej, a zwłaszcza jej powstania i burzliwego rozwoju, warto zwrócić uwagę na fakt, iż fenomen ten nie mógł zaistnieć w całkowitej izolacji od otoczenia. Należy zatem zastanowić się, jaką rolę w tej kwestii odegrały kontakty zewnętrzne oraz w jakim stopniu odcisnęły one swoje piętno.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a sztuka - autor : Rel-Club 04/03/2023 @ 06:15

czytaj więcej

Tańce wszeteczne i dozwolone
Przez wiele stuleci Kościoły chrześcijańskie różnych obrządków (prawosławia nie wyłączając) prowadziły równie zawziętą co i beznadziejną walkę ze świecką muzyką i tańcami. Rozłam zaistniały za sprawą reformacji niewiele tu zmienił. U kaznodziejów wszystkich wyznań tańce — na równi z grą w karty czy w kości, a jeszcze bardziej z pijaństwem — uchodziły za jedną z dróg wiodących ku potępieniu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - FONOTEKA - autor : Rel-Club 28/02/2023 @ 20:23

Polecamy:
Audiobook
Jerzy Głosik - W kręgu Światowita
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Zakony - autor : Rel-Club 24/02/2023 @ 08:36

czytaj więcej

Jezuici
Jak można się domyślić, bazylika il Gesù (Jezusa), stojąca na placu o takiej samej nazwie, jest głównym kościołem jezuitów w Rzymie. Symbolizuje ufność wiary, triumf religii, dumne pragnienie rewanżu po traumie spowodowanej przez Lutra, przeświadczenie o światowej misji, której Towarzystwo Jezusowe było świadome od początku swego istnienia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-masai.jpg0-arunachal.jpgKandep tribesman.jpgMyanmar3.jpg0-alaska.jpg0-aboriginal-culture2.jpg0-native.jpg0-native-america.jpg0-african-tribes2.jpg0-america2.jpg0-beduin.jpg0-scar3.jpgkurdistan.jpg0-Native_American_PowWow.jpg0-scar6.jpeg0-amazonia4.jpg0-amazonia3.jpg0-himba2.jpg0--scar-body.jpg0-american-cherokee.jpg-native-american2.jpg0-maori.jpgindian-tribes.jpg0-scar1.jpg0-apatani.jpg0-african-tribes3.jpg0-african-tribes.jpgamazon.jpg0-amazonia5.jpg0-amazonia.jpg0-scar5.jpeg0-america3.jpg0-aboriginal-culture.jpg0-myanmar-tattoo.jpg0-amazonia-2.jpgindia-australia-1.jpgface-1.jpg0-scar8.jpeg0-african-tribes4.jpg0-scar2.jpgmaori-face.jpg0-beduin2.jpg0-scar7.jpeg0-america.jpg0-native2.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5764332 odwiedzający

 44 odwiedzających online