Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Judaizm - autor : Rel-Club 12/12/2018 @ 10:00

czytaj więcej

Salomon czyli Ludzie jak bogowie
Działo się to w czasie, kiedy panował jeszcze obyczaj wypowiadania sobie wzajem wojen. Obyczaj ten jest dzi­waczny i zawiera sprzeczność wew­nętrzną, albowiem wypowiedzieć ko­muś wojnę to oznajmić mu, że pragnie się go zniszczyć; jednakże w ten spo­sób ostrzega się zarazem przeciwnika i ułatwia mu obronę przed zniszczeniem, czyli zaczyna się czynność niszczenia od stawiania samemu sobie przeszkód. Dlatego jeśli samo rozpoczęcie wojny może uchodzić za akt wrogości, to wypowiedzenie wojny jest przejawem nie tylko kurtuazji, ale przyjaźni...

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 08/12/2018 @ 00:30

********************
Przewyższamy pozostałe żyjące istoty nie dzięki odwadze czy zmysłom ciała, lecz dzięki rozumności umysłu.
*

Izydor z Sewilli
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - autor : Rel-Club 04/12/2018 @ 13:31

czytaj więcej

Chrześcijańska duchowość w Afryce
Od końca XV wieku aż do mniej więcej połowy XX stulecia misjonarze chrześcijańscy (oprócz nielicznych wyjątków) skłaniali się do uznawania rodzimej religii afrykańskiej za tradycję z gruntu fałszywą. Od Afrykanów, którzy pragnęli przyjąć chrześcijaństwo, wymagano zatem porzucenia religii swoich przodków.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 30/11/2018 @ 01:10

Polecamy film:
Mari
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 26/11/2018 @ 11:57

Czy wiesz, że...

Drugim tłumaczeniem fragmentów Biblii na język polski jest Psałterz Floriański, zwany też Psałterzem Jadwigi. Pierwsza jego część została ukończona w 1399 r., miała 188 kart pergaminowych ozdobionych iluminacjami. Później dodano jeszcze 108 kart, (razem 296). Psałterz zawiera psalmy od 1 do 150.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Egipt - autor : Rel-Club 22/11/2018 @ 05:29

czytaj więcej

Kalendarz egipski
Okres czasu, po upływie którego Słońce powraca do tego samego położenia wśród gwiazd, Egipcjanie uważali słusznie za rok. Długość roku wyznaczali obserwując wzajemne położenie Słońca i najjaśniejszej z gwiazd — Syriusza, zwanej przez Egipcjan Sopdet albo Sotis. Gwiazda ta znajduje się w gwiazdozbiorze Psa Wielkiego, w części nieba odpowiadającej  gwiazdozbiorowi Bliźniąt. Syriusz w ciągu miesięcy zimowych widoczny jest przez całą prawie noc. W miesiącach wiosennych w chwili zapadnięcia wieczornego mroku znajduje się już w południowej stronie nieba i zachodzi w połowie nocy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Chronologia - autor : Rel-Club 18/11/2018 @ 22:17

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa 4

Dziś czwarta część cyklu zatytułowanego Chronologia chrześcijaństwa. Jest to syntetyczny zestaw najważniejszych dat od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych.
Czwarta część obejmuje okres od początku do końca VI wieku.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 14/11/2018 @ 22:38

Religie w cyfrach

Szwajcaria jest krajem, w którym dominuje chrześcijaństwo wyznawane przez 66,9% ludności, na drugim miejscu są niereligijni stanowiący 26,2% populacji, a na trzecim muzułmanie stanowiący 5,2% populacji. Wśród chrześcijan najwięcej jest katolików (36,5%) i protestantów (24,5%), ale są też prawosławni (2%), zielonoświątkowcy (0,9%) i inne pomniejsze wyznania.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Bałtowie - Prusowie - autor : Rel-Club 10/11/2018 @ 21:19

czytaj więcej

Religia Bałtów
Do rodziny ludów indoeuropejskich należy grupa ludów bałtyjskich, zamiesz­kujących w starożytności południowe wybrzeża Bałtyku od ujścia Wisły po Dźwinę i sięgających klinem aż po górny Dniepr, Wołgę i Okę.
W skład tej grupy wchodzili mieszkający między dolną Wisła a Niemnem Prusowie, na których strukturę plemienna składało się dziewięć mniejszych jednostek: Pomezania, Pogezania, Warmia, Natangia, Sambia, Nadrowia, Skalowia, Galindia i Bartia oraz pruski związek plemienny Jaćwingów z ośrodkiem nad górna Czarna Hańcza na Suwalszczyźnie (Ptolemeuszowi Sudinoi i plemiona Dojnowa i Polexia), następnie Litwini zamieszkujący dorzecze Niemna, terytorium składające się z Litwy górnej (Auksztote) i Litwy dolnej (Żmudzi), wreszcie Łotysze znad dolnego biegu Dźwiny dzielącego zamieszkały przez nich obszar na północną Letgalię i południową Semigalię sięgającą po Mierzeję Kurońską.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 06/11/2018 @ 16:57

Polecamy film:
Egipcjanie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 02/11/2018 @ 16:32

********************
Nie ma narodu tak dzikiego, któryby nie wierzył w istnienie jakiegoś bóstwa, jakkolwiek nie zna bliżej jego istoty.
*

Cyceron
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie pierwotne - autor : Rel-Club 29/10/2018 @ 19:39

czytaj więcej

Fetyszyzm
Wypracowanie pojęcia fetyszyzmu jako najniższej formy religii stanowi jedno z ważniejszych osiągnięć myśli oświeceniowej. Po raz pierwszy Charles de Brosses (1709-1777) posłużył się nim w "Histoire des navigations aux terres australes" z 1756 roku. Termin ten nie pojawił się dopiero w "Du cultes des dieux fétiches" (l760) - jak zwykło się sądzić - lecz już w pierwszym z wymienionych utworów De Brossesa.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Prawosławie - autor : Rel-Club 25/10/2018 @ 14:28

czytaj więcej

Cerkiew prawosławna w dziejach Rosji
Rosyjska Cerkiew Prawosławna była i pozostaje największą wspólnotą wyznaniową na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Mołdawii i Ukrainie. Silne swoje struktury zachowuje na terenie Litwy, Łotwy, Estonii i w Europie Zachodniej. Chrześcijaństwo wschodnie było stałym elementem życia religijnego w ponad tysiącletniej historii państwa rosyjskiego.

Wschodnia tradycja chrześcijańska w Europie Środkowo-Wschodniej zakorzeniła się we wszystkich formach życia ludności. Szczególne oddziaływanie widzimy w rozwoju kultu cudownych ikon i w życiu monastycznym, które miało silne oddziaływanie na religijność wielu mieszkających tam narodów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 21/10/2018 @ 09:38

Czy wiesz, że...

Kompletny, hebrajski tekst Tanachu zawiera 304901 słów. W Torze jest ich 79847, w Newiim 141414, a w Ketuwim 83640.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm i odłamy - Birma - autor : Rel-Club 17/10/2018 @ 17:51

czytaj więcej

Buddyzm w Birmie
Duchowy wymiar życia jednostki, etos społeczny, mentalność i obyczajowość kształtuje w Birmie buddyzm Theravada. Jest to szkoła należąca do jego najstarszej, ortodoksyjnej tradycji, nazywana „nauką starszych”. Opiera się ona na kanonie w języku palijskim, a współcześnie jest kultywowana prócz Birmy w Tajlandii, Laosie i Kambodży, a także w swojej starej ojczyźnie – na Sri Lance (dawny Cejlon). Buddyzm jest w Birmie również istotnym czynnikiem w życiu politycznym, gdyż ostentacyjne okazywanie mu respektu, opieka nad Sanghą – społecznością mnisią, donacje na rzecz kultu oraz dbałość o doktrynę – to istotne czynniki legitymizujące władze.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 14/10/2018 @ 00:48

Polecamy film:
Sekrety Buddy
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 10/10/2018 @ 21:57

Religie w cyfrach

W Tunezji dominującą religią jest islam, wyznawany przez 99,2% obywateli, zdecydowana większość z nich to sunnici. Niereligijni stanowią 0,5% ludności, a chrześcijanie 0,3%.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Goci - autor : Rel-Club 06/10/2018 @ 00:03

czytaj więcej

Wierzenia Gotów
Lud Terwingów, określany często w literaturze mianem Wizygotów, istniał około stu lat. Pierwsze wzmianki o Terwingach pochodzą z 291 roku, prawie dokładnie dwa dziesięciolecia po druzgocącej porażce Gotów w walce z Aurelianem i utracie wielkiego królestwa. Uchodzą oni za „inną część Gotów"; sformułowanie które sugeruje ich oddzielenie się od głównego trzonu plemienia. Trzon plemienia zaś zetknął się prawdopodobnie gdzieś na stepach nad Donem z Urugundami i Alanami. W IV wieku Rzymianie mają jednak na myśli właśnie Terwingów, kiedy mówią o Gotach, natomiast grupa wschodnia popadła niemal całkowicie w zapomnienie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 02/10/2018 @ 05:00

********************
Wszyscy ludzie mają zaszczepioną wiarę w bogów i nie ma narodu, nawet pozbawionego praw i obyczajów, któryby nie uznawał bogów.
*

Seneka
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Bliski Wschód - autor : Rel-Club 28/09/2018 @ 19:57

czytaj więcej

Babilońskie zaklęcia magiczne
Znajomość religii babilońskiej nigdy całkowicie nie zanikła, niektóre bowiem dotyczące jej szczegóły zachowały się w pismach antycznych pisarzy i w Starym Testamencie. Już same te źródła wystarczają do sformułowania pewnych ostatecznych stwierdzeń: religia babilońska bezspornie nosiła charakter panteistyczny, z poważną domieszką cech związanych z różnymi kultami płodności. Źródła klasyczne ponadto uzupełniają tę informację pewnymi szczegółami kosmogonii babilońskiej, to znaczy teorii dotyczących stworzenia świata i człowieka, a nawet i samych bogów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 25/09/2018 @ 13:28

********************
Miłość przekreśla wszelkie reguły.
*

Talmud
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Apokryfy - autor : Rel-Club 21/09/2018 @ 23:36

czytaj więcej

List Jezusa
Historja zaś Tadeusza taki miała przebieg:
Wieść o bóstwie Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki Jego mocy cudotwórczej, po całym się rozniosła świecie i przyciągała tysiące ludzi, nawet z najwięcej od Judei oddalonych okolic, a wiodła ich nadzieja, że znajdą uzdrowienie z chorób i wszystkich cierpień swoich.
Tak n. p. król Abgar, który znakomicie rządził ludami z poza Eufratu, cierpiał na straszną i ludzkiemi środkami nieuleczalną chorobę.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/09/2018 @ 13:45

Polecamy film:
Machu Picchu
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Mitraizm - autor : Rel-Club 14/09/2018 @ 00:49

czytaj więcej

Kult Mitry w Cesarstwie Rzymskim
Misteria Mitry są dla historyków zajmujących się dziejami rzymskich religii jedną z największych zagadek starożytności, do dziś, mimo ponad stulecia badań, nie w pełni rozwiązaną. Ten niezwykły kult o trudnych do ustalenia początkach rozprzestrzeniał się w pierwszych wiekach naszej ery na obszarze całego Cesarstwa Rzymskiego, do czasu, gdy jego los przypieczętowały decyzje i działania Teodozjusza, kategorycznie piętnującego praktyki niechrześcijańskie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 10/09/2018 @ 03:13

********************
Wiary w żaden sposób nie można wymusić przemocą. Do wiary można nakłonić jedynie za pomocą przekonywania i dobrego przykładu. Natomiast w ludziach, na których została wymuszona gwałtem, wiara nie może przetrwać. Podobnie, jak powiadają, wygięty wierzchołek młodego drzewka, skoro tylko zostanie uwolniony, natychmiast powraca do po­ przedniej pozycji.
*

Izydor z Sewilli
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
bn172a_d.jpgkartka-we-sw.JPG10_stare_kartki_swiateczne.jpgkartka3.jpgwes-swiat.jpgkartka-4.jpgbn120a_d.jpgbn062a_d.jpgbn081a_d.jpgbn074a_d.jpgboze-narodzenie.jpegbn061a_d.jpgkartka-bozo-n.jpgbn011a_d.jpgkartka--folk-boze-na-gwi.jpgbn042a_d.jpgkartka-12.jpgkartka-b-n-10.jpgkartka-folk-boze-na.jpgkartka-gwiazda.jpgmikolaj.jpgkartka-mis.jpgchoinka-2.jpgchoinka-ludowa.jpgkartka.jpgkartka_9.jpgobraz-8.jpgbn124a_d.jpgbn082a_d.jpgkartka-b-n-11.jpgBoze Narodzenie.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2885976 odwiedzający

 43 odwiedzających online