Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 17/11/2017 @ 04:17

Z życia wzięte

Przed meczem eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2018 w piłce nożnej, rozegranym między Peru a Nową Zelandią, peruwiańscy szamani odprawili magiczne rytuały wspomagające ich kadrę narodową. Peru pokonało rywali i awansowało po raz pierwszy od 35 lat. Brawo szamani.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 13/11/2017 @ 05:46

czytaj więcej
Opowiadania o Jakubie i Ezawie
Treść i charakter literacki pierwszych jedenastu rozdziałów Księgi Rodzaju są wyraźnie odmienne od drugiej części księgi, czyli Rdz 12-50. Najważniejsza różnica polega na tym, że postacie z Rdz 1-11 są symboliczne i w ten sposób unaoczniają ludzki los i jego uwarunkowania. Nie możemy historycznie potwierdzić ich istnienia, bo nie odpowiadają one kryteriom i wymaganiom historyczności we współczesnym tego słowa znaczeniu.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 10/11/2017 @ 08:29

********************
Czego sam nie pragniesz, nie czyń drugiemu.
*
Konfucjusz
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Chiny - autor : Rel-Club 07/11/2017 @ 01:23

czytaj więcej
Syn Nieba
Charakter najwcześniejszego systemu religijnego w Chinach nie jest jasny i stanowi przedmiot sporu. Z wyjątkiem napisów na kościach wróżebnych z Insü, archeologia nie uczyniła jeszcze wiele, aby rzucić światło na rzadkie i często sprzeczne dane, jakie można znaleźć w najstarszej literaturze. Najwcześniejsze teksty zachowali i przekazali potomności uczeni z dynastii Han w I i II wieku p.n.e., którzy zredagowali je i ponownie wydali po zakazie posiadania ksiąg, ogłoszonym przez rewolucyjną dynastię Ts'in.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 04/11/2017 @ 02:34

Polecamy film:
Chińska Armia Widmo
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a etnologia - autor : Rel-Club 01/11/2017 @ 00:05

czytaj więcej
Dzień Zaduszny
Obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny poświęcony jest modlitwom za osoby zmarłe, oczekujące na ostateczne pojednanie się z Bogiem.
Tradycja obchodów tego święta sięga czasów biblijnych. Już w Piśmie Świętym Starego Testamentu znajdują się wzmianki o zapisywaniu w specjalnych księgach imion osób zmarłych. Tradycja ta przetrwała do czasów apostolskich.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie pierwotne - autor : Rel-Club 29/10/2017 @ 02:07

czytaj więcej
Partycypacja mistyczna
Aby określić jednym słowem tę ogólną właściwość wyobrażeń zbiorowych, które tak wiele miejsca zajmują w działalności umysłowej społeczeństw pierwotnych, nazwę ją mistyczną. Stosuję ten termin z braku lepszego, nie pragnąc go bynajmniej wiązać z mistycyzmem religijnym naszych społeczeństw, który jest raczej czymś odmiennym, ale w znaczeniu ściśle określonym, gdzie „mistyczny” powiemy o wierze w moce, wpływy, działania niedostrzegalne dla zmysłów, niemniej jednak realne.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 25/10/2017 @ 03:32

********************
Piekło jest puste, a wszystkie diabły są tutaj.
*
William Shakespeare
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 23/10/2017 @ 06:16

Tok FM - Lekcja religii - 8
5 audycji o: świętach, Słowianach, Islamie i inne


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Anabaptyzm - autor : Rel-Club 20/10/2017 @ 02:37

czytaj więcej
Mennonici w Polsce
Mennonici, którzy w okresie od połowy XVI do lat 20. XVII wieku osiedlili się na terenach Prus Królewskich, należących do Polski, byli przedstawicielami niderlandzkiego anabaptyzmu, wyznania, które ukształtowało się przed połową XVI stulecia na marginesie głównych nurtów reformacji. Ruch ten, kierowany przez byłego księdza katolickiego, Fryzyjczyka, Menno Simonsa (1496–1561), zakładał, że – na wzór Chrystusa – sakrament chrztu winien dotyczyć jedynie ludzi dorosłych.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 19/10/2017 @ 02:23

********************
Religią jest każdy system myśli i działań, podzielany przez pewną grupę, który dostarcza jednostce układu odniesienie i przedmiotu czci, których potrzeba stanowi pierwotne wyposażenie psychiki ludzkiej.
*
Erich Fromm
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Protestantyzm - autor : Rel-Club 14/10/2017 @ 23:37

czytaj więcej
Narodziny anglikanizmu - 2
Somerset sprzyjał tym zmianom, lecz jako protektor państwa dostrzegał także szersze horyzonty i nawet próbował walczyć z ogradzaniem. Nie odniósł sukcesu, bo mu nie pozwolono go odnieść. Wykorzystano przeciw niemu pewne niepowodzenia militarne i zaburzenia wśród ludności katolickiej.
Głównym jego wrogiem był John Dudley, hr. Warwick (1502-1553), któremu w październiku 1549 r. udało się usunąć Somerseta z rady i przejściowo go uwięzić, samemu zaś zająć jego miejsce: otrzymał je bez tytułu protektora, ale za to już jako książę Nortumbrii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 12/10/2017 @ 06:05

Czy wiesz, że...

Trzecią częścią Tanachu są Ketuwim (Pisma), składające się z 11 ksiąg, podzielonych na trzy grupy. Księgi poetyckie to: Psalmy, Księga Przysłów i Hioba. Do pięciu megilot zalicza się: Pieśń nad pieśniami, Księga Rut, Lamentacje Jeremiasza, Księga Koheleta i Estery. Do pozostałych ksiąg należą: Daniela, Ezdrasza-Nehemiasza i Kronik.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 09/10/2017 @ 09:28

Polecamy film:
Historia papieży - odc. 5 -6
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Protestantyzm - autor : Rel-Club 05/10/2017 @ 07:48

czytaj więcej
Narodziny anglikanizmu - 1
Wojna Dwóch Róż skończyła się klęską i śmiercią króla Ryszarda III (z rodziny Yorków) w bitwie pod Bosworth (nad rzeką Trent, na północ od Oksfordu). Zwycięzca, spokrewniony z Lancasterami hr. Richmond, otrzymał koronę jako Henryk VII (1485-1509) i zapoczątkował w Anglii panowanie dynastii Tudorów.
Po 30 latach prawie nieustannych walk ludzie mieli dość takiego życia i dlatego można mówić o powszechnej akceptacji nowego stanu rzeczy.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 02/10/2017 @ 07:33

4 października
W tym roku 4 października rozpoczyna się żydowskie święto Sukkot – Święto Szałasów [Namiotów] albo Kuczki – trwa siedem dni, do 11 października. Zaczyna się pięć dni po Jom Kippur. Jest to święto ruchome, przypada na przełomie września i października (od 15 do 21 dnia miesiąca tiszri).

/czytaj więcej - ważne daty w październiku/

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Zaratustrianizm - autor : Rel-Club 28/09/2017 @ 07:57

czytaj więcej
Saoszjant
Trudno nie dostrzec z perspektywy stuleci wyraźnego wpływu, jaki na ukształtowanie się zrębów apokaliptyki żydowskiej, chrześcijańskiej, a w pewnej mierze i muzułmańskiej wywarły idee Zaratusztry, staro-irańskiego reformatora religijnego, żyjącego gdzieś między 1000 a 600 r. p.n.e. W zaratusztriańskich koncepcjach dualizmu dobra i zła, odwiecznej walki pomiędzy Ahuamazdą (Ormazdem) a Angramainju (Arymanem), znalazło po raz pierwszy wyraz dojrzałe już myślenie w kategoriach eschatologii, czyli wiary w pomyślne rozstrzygnięcie tejże walki, w spełnienie ostatecznego celu bosko-ludzkiego, oraz soteriologii, tj. dokonania dzieła zbawczego przez sotera (zbawiciela), a w irańskiej terminologii przez Saoszjanta.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 24/09/2017 @ 04:08

29 września
W tym roku 29 września przypada żydowskie święto Jom Kippur – Święto Pojednania – dzień ścisłego postu, żalu za grzechy i modlitw. Zaczyna się z zachodem słońca w piętek, a kończy o zmroku następnego dnia. Jest to święto ruchome, przypada na przełomie września i października (10 dzień miesiąca tiszri).


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 23/09/2017 @ 08:59

Religie w cyfrach

W Egipcie dominującą religią jest islam, wyznaje go około 90% ludności. Pozostałe 10% to wyznawcy chrześcijaństwa. Wśród muzułman przeważają sunnici, natomiast wśród chrześcijan koptowie. Islam w Egipcie jest religią państwową.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Samarytanie - autor : Rel-Club 19/09/2017 @ 21:14

czytaj więcej
Samarytanizm
Klasyczna literatura, zajmująca się problemem samarytanizmu jego genezę upatrywała, postępując za modelem żydowskim, w wypadkach opisanych w 17. rozdz. 2. Księgi Królewskiej. Jeśli zaś mowa o przyczynach antagonizmu między Żydami i Samarytanami, to literatura ta odwoływała się przede wszystkim do Ezd 4,1-3. Tekst Pisma św. raportuje o decyzji Zorobabela, który odrzucił ofertę pomocy Samarytan w odbudowie świątyni jerozolimskiej, prawdopodobnie ze względu na kwestię czystości potomstwa, a nie z powodu podejrzenia religijnej idolatrii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Grecja antyczna - autor : Rel-Club 17/09/2017 @ 00:34

czytaj więcej
Świątynia Artemidy
Pożar strawił ogromną świątynię Artemidy w Efe­zie. A wybuchł on nie skutkiem nieszczęsnego przy­padku i nie od pioruna. Umyślnie i świadomie podłożył ogień Herostratos, opętany maniacką żądzą sławy. Kie­dy bowiem schwytano go i wzięto na tortury, wyznał wręcz skwapliwie, że istotnie popełnił zbrodnię — i to tylko w tym celu, aby imię swoje uczynić głośnym na cały świat i po wszystkie wieki.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 16/09/2017 @ 05:21

Polecamy film:
Historia papieży - odc. 3 -4
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 13/09/2017 @ 02:48

20 września
W tym roku 20 września przypada żydowskie święto Rosz Haszana – Nowy Rok – czyli święto trąbek. Zaczyna się z zachodem słońca w środę, a kończy o zmroku w piątek, 22 września. Jest to święto ruchome, przypada na przełomie września i października (1 dzień miesiąca tiszri).


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 16 - autor : Rel-Club 10/09/2017 @ 05:53

czytaj więcej
Bibliografia 16
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, religii antyku i różnych mitologii.
W tej chwili mamy 320 tytułów. Kilkanaście pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 07/09/2017 @ 23:10

Z życia wzięte

W 2015 roku powstało na Islandii nowe wyznanie – zuizm – założyciele twierdzą, że przestrzegają zasad religijnych starożytnych Sumerów. Kościół zuicki został oficjalnie uznany przez władze.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
L-22-2271-novice_buddhist_monks__doi_kong_mu_temple__mae_hong_son__northern_thailand__asia-Z00DZQA2.jpgMahyavanshi.jpgL-16-1600-rajastani_dancers_at_annual_elephant_festival__jaipur__india-Z00DF6U9.jpgmonk-2.jpegL-21-2177-thian_mok_keng_temple__singapore-Z00DCUTI.jpgKashi-Vishwanath-Temple.jpgL-15-1577-counting_on_karma_tibet-Z00DDU4M.jpgL-21-2171-buddhist_monks_worshipping_inside_temple__wat_phrathat_doi_suthep__chiang_mai__thailand-Z00DCKNH.jpgL-26-2663-keshava_temple__somnathpur__karnataka__india-Z00DUGSX.jpgGloje.JPGpilgrim.jpgL-21-2189-man_in_traditional_costume__delhi__india-Z00DAF8C.jpgL-11-1177-costumed_figures__part_of_ati_atihan_festival__kalibo__aklan__philippines__western_visayas-Z000UCNN.jpgL-21-2177-the_12th_century_keshava_temple__mysore__karnataka__india-Z00DCU2L.jpgMasjid.jpgL-21-2177-the_shee_neelchara_seva_sangha_temple__hauz_khas__delhi__india-Z00DCU9T.jpgMuslims.jpghinduism.jpgL-21-2164-pillars_in_the_temple_of_sobek_and_horus__kom_ombo__egypt__north_africa__africa-Z00DCALL.jpgL-21-2154-swayambhunath_monkey_temple__kathmandu__nepal-Z00DC8VZ.jpgmonc.jpgL-21-2158-kavadis_holding_procession__festival_of_purification__singapore-Z00DC6K9.jpgmuslim-4.jpgpilgrim-3.jpgkali-temple-calcutta.jpg~c200.jpgLalibela-Genna.jpgfemalemonks.jpgBorobudur Temple.jpgTriveni-Ghat.jpgL-16-1659-a_child_enacts_the_life_of_hindu_god_krishna_during_janamashtami_celebrations-Z00DGLY5.jpgmountain-monastery.jpgLalibela.jpgbahaisquare.jpegSri-Kalahasti-temple111.jpgZen temple.jpgislam-2.jpgrozeta.jpgL-27-2724-chinese_new_years_annual_parade__singapore-Z00DNYBN.jpgL-16-1627-a_line_of_pilgrims_visiting_the_the_taj_mahal-Z00DFR5W.jpgPraying-Candles.jpgLDS Temples.jpgL-21-2187-men_in_traditional_costume_carrying_phra_bang_buddha_image__luang_prabang__laos-Z00DABWA.jpgL-11-1173-decorated_and_painted_elephants_posing_for_judges_at_annual_elephant_festival__jaipur__india-Z000U4VZ.jpgL-21-2190-monks_on_rooftop_of_monastary__tikse__jammu_and_kashmir__india-Z00DAFQM.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2371599 odwiedzający

 32 odwiedzających online