Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Chrześcijaństwo - Mormoni - autor : Rel-Club 19/05/2022 @ 17:09

czytaj więcej

Powstanie Mormonów
Jak podają źródła mormońskie i nie-mormońskie, Jo­seph Smith, założyciel religii mormońskiej, pochodził z rodziny przesiąkniętej magią. Różdżki, kamienie jas­nowidzące i magiczne pergaminy stanowiły część ich codziennego życia.
Jeszcze do niedawna praktyki magiczne czy wierzenia Josepha Smitha nie budziły większej uwagi uczonych. Ale w 1987 roku D. Michael Quinn, absolwent Yale i profesor historii Brigham Young University, opub­likował pracę Early Mormonism and the Magie World View.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 16/05/2022 @ 07:27

********************
W Wielkim Tao nie ma żadnego Wczoraj, żadnego Jutro, żadnego Dzisiaj.
*

Sengstan - trzeci patriarcha zen
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a halucynogeny - autor : Rel-Club 12/05/2022 @ 04:22

czytaj więcej

Ludzie-muchomory
Szaman lub szamanka to eksperci w dziedzinie religii, którzy idąc za swoim powołaniem łączą role lekarza, kapłana i czarownika. Ludzi, o których sądzono, że posiadają szczególny rodzaj dostępu do świata nadprzyrodzonego, zamieszkujący Syberię Tunguzi nazywali saman. Słowo to, w nieco zmienionej postaci, dotarło do nas za pośrednictwem pierwszych rosyjskich przekazów o życiu na Syberii.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Pisma Święte - autor : Rel-Club 08/05/2022 @ 04:05

czytaj więcej

Dwa hymny z Rigwedy
DO AGNI.
1. Do Agni modlę się kapłana,
Ofiary świętej ofiarnika,
Hotara, Boga, skarbów dawcy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - autor : Rel-Club 05/05/2022 @ 21:47

czytaj więcej

Islam w Turcji osmańskiej
Religią Turków był islam, który przyswoili sobie posuwając się przez ziemie arabskie ku zachodowi. Aby stać się muzułmaninem, czyli wyznawcą islamu, wystarczało złożyć wyznanie wiary wyrażone w formule: „Oświadczam, iż nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Prorokiem."

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 02/05/2022 @ 21:23

Polecamy:
Radio Naukowe
Czy Jezus był Mesjaszem?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Art. przekrojowe - autor : Rel-Club 28/04/2022 @ 01:26

czytaj więcej

Religia w Holandii w latach 70 XX wieku
Na pojęcie „zuilen”, co oznacza dosłownie „filary” czy też „kolumny”, natrafiałem na każdym kroku od pierwszych chwil pobytu w Holandii. Nie idzie tu zaś o pojęcie z dziedziny architektury, lecz o niezwykle ważne i bardzo dziwne zjawisko społeczne.
Już w dru­gim dniu pobytu dowiedziałem się od sprzedawczyni, że sklep, w którym kupowałem owoce, jest sklepem katolickim; ale słownik holendersko-angielski kupiłem, jak się okazało, w księgarni protestanckiej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 24/04/2022 @ 00:02

czytaj więcej

Hymn mistyczny
Niechaj cała natura świata słucha tego hymnu.
Otwórz się, ziemio!
Niechaj wszystko żródlisko deszczów otworzy się przedemną!
Niechaj drzewa się nie poruszają!
Śpiewać będę Pana stworzenia, Pana Wszystkości, Jedynego!

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Bliski Wschód - autor : Rel-Club 21/04/2022 @ 07:16

czytaj więcej

Religia Babilończyków i Asyryjczyków
Historia rozwoju religii Babilończyków i Asyryjczyków zależała naturalnie w dużym stopniu od charakteru populacji wczesnej Babilonii. Nie ma praktycznie żadnych wątpliwości, iż Sumero-Akadyjczycy byli ludem niesemickim o względnie jednolitym rodzie. Kraj ich pochodzenia jest wciąż nieznany, jednakże za całkiem prawdopodobne można uznać pokrewieństwo z narodowością mongolską i turecką, wywodzące się sprzed wieków, a może nawet mileniów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 19/04/2022 @ 04:09

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 4
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Chrystianizacja Polski - autor : Rel-Club 15/04/2022 @ 07:29

czytaj więcej

Początki Kościoła w Polsce za panowania Mieszka I
Chrzest księcia Mieszka I w 966 roku zapoczątkował szybki proces chrystianizacji tworzącego się społeczeństwa polskiego. Jej długotrwałe konsekwencje, ujawniające się z upływem dziesięcioleci i stuleci, trudno przecenić. Wyznaczają one istotne cechy naszego społeczeństwa i jego kultury, określając jego przynależność do cywilizacji chrześcijańsko-europejskiej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 25 - autor : Rel-Club 12/04/2022 @ 07:43

czytaj więcej
Bibliografia 25
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat kultów cargo, buddyzmu zen, satanizmu, geografii religii i inne.
W tej chwili mamy 500 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkanaście w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia Skinnera - autor : Rel-Club 09/04/2022 @ 05:15

czytaj więcej

CZYM JEST DLA MNIE RELIGIA?
Wzrastałem w kulturze umiarkowanie religijnej. Przez wiele lat chodziłem do prezbiteriańskiej szkoły niedzielnej, gdzie miły i liberalny nauczyciel zapoznawał nas, sześciu chłopców, z naukami Kościoła opartymi głównie, jeśli dobrze pamiętam, na Pięcioksięgu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 07/04/2022 @ 08:38

********************
Po co tyle gadać o Bogu? Wszystko co się o nim powie jest nieprawdą.
*

Mistrz Eckhart (ok. 1260–1327/8)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Papieże - autor : Rel-Club 05/04/2022 @ 22:44

czytaj więcej

Papieże i cesarze
W 313 roku w Mediolanie Konstantyn, który po zwycięstwie odniesionym rok wcześniej nad swym rywalem Maksencjuszem panował wówczas na Zachodzie, ogłosił dekret, w którym dopuszczał możliwość publicznego wyznania religii chrześcijańskiej. W ten sposób stawała się ona, na równi z innymi, uznawana za dozwoloną.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a psychologia - autor : Rel-Club 04/04/2022 @ 15:31

czytaj więcej

Konwersja religijna
Konwersję religijną można określić jako zmianę (o różnym stopniu dramatyzmu) w przekonaniach i zachowaniach religijnych jednostki. Zmiana ta może być wywołana bądź odrzuceniem dotychczasowych przekonań religijnych i wyborem nowych, bądź pełnym uświadomieniem sobie znaczenia i konsekwencji poglądów dotychczasowych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 01/04/2022 @ 01:37

Polecamy:
Radio Naukowe
Kto, kiedy i po co napisał Biblię?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 29/03/2022 @ 08:31

czytaj więcej

Unia Brzeska
W tym samym czasie, gdy nad Sołonicą rozstrzygały się losy największego przed Chmielnicczyzną powstania kozackiego, w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) zapadały decyzje, które miały w jeszcze większym stopniu wywrzeć swoje piętno na dalszych losach Ukrainy. Tym razem szło wprawdzie o sprawy wiary, ale u ich podłoża stały interesy gospodarcze, społeczne i polityczne państwa polskiego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Religia - autor : Rel-Club 25/03/2022 @ 00:07

czytaj więcej

Religia obywatelska
Zjawisko religii obywatelskiej badano zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Było ono bardzo różnie rozumiane przez naukowców. Część z nich określało religię obywatelską jako „transcendentną uniwersalną religię narodową”, inni uważali, że to „religijny nacjonalizm”, „wiara w demokrację”, „protestancka obywatelska pobożność”, czy też „czwarta główna religia w USA” (obok protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 21/03/2022 @ 10:46

czytaj więcej

Święta przestrzeń
We wszystkich religiach ważną rolę w rozwoju wierzeń odgrywały elementy środowiska przyrodniczego. Truizmem byłoby przypominać, że pierwotną świątynią człowieka była Natura. Jednym z zadań badawczych geografii religii jest analiza rozmieszczenia przestrzennego ośrodków kultu w nawiązaniu do poszczególnych elementów środowiska. Dotyczy to zarówno geograficznych przesłanek lokalizacji ośrodków, jak i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju tego rodzaju centrów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/03/2022 @ 07:49

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 3
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo do 325 roku - autor : Rel-Club 15/03/2022 @ 10:50

czytaj więcej

Chrześcijaństwo a kultura grecka
W wykładach nie podejmę się przeciwstawienia sobie religii i kul­tury jako dwóch heterogenicznych form ludzkiego umysłu, jak mogłoby się wydawać na podstawie tytułu. Byłoby to uzasadnione zwłaszcza w naszych czasach gdy teologowie - jak Karl Barth i Brunner - podkreślają fakt, że religia nie jest podrzędnym elementem cywilizacji, co z góry zakładali liberalni teologowie starej szkoły, jednym tchem wymieniając sztukę, naukę i religię.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Religia - autor : Rel-Club 11/03/2022 @ 08:40

czytaj więcej

Religia w XIX wieku
Są dobre powody, by umieszczać religijność, religię i religie w centrum dziejów świata XIX w. Co najwyżej w odniesieniu do niektórych krajów zachodniej Europy uzasadnione byłoby – jak to nierzadko jest w podręcznikach – traktować religię jako jeden z wielu podpunktów „kultury” i ograniczyć się przy tym do jej ustroju organizacyjnego jako Kościoła.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 08/03/2022 @ 13:57

czytaj więcej

Państwo i związki wyznaniowe
279. Stosunki między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi układają się nader rozmaicie. Należy, po pierwsze, mieć na uwadze to, o jaką religię i jaki związek wyznaniowy idzie, pod drugie, należy uwzględnić czynnik czasu, po trzecie, formę rządu oraz panujący w danym państwie reżim polityczny.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 05/03/2022 @ 13:19

Polecamy:
Radio Naukowe
Czy to św. Paweł napisał listy św. Pawła?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-maja.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-el-tajin.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-moche.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka_Maize God.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-america-Teotihuacan2.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-gold.jpg0_maya4.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5081063 odwiedzający

 60 odwiedzających online