Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Bibliografia 23 - autor : Rel-Club 25/07/2021 @ 01:05

czytaj więcej
Bibliografia 23
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat religii Germanów, chrześcijaństwa, islamu, nowych religii i inne.
W tej chwili mamy 460 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/07/2021 @ 16:14

Polecamy film:
Szamanizm w Mongolii
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Art. Przekrojowe - autor : Rel-Club 17/07/2021 @ 12:25

czytaj więcej

Odrodzenie religii
W pierwszej połowie XX wieku elity intelektualne zakładały, że modernizacja ekonomiczna i społeczna prowadzi do obumierania religii i zaniku jej znaczenia w życiu człowieka. Założenie to podzielali zarówno zwolennicy tej tendencji, jak i ci, którzy nad nią ubolewali świeccy modernizatorzy z wielką radością witali wypieranie przesądów, mitów, irracjonalności i rytuałów, tego fundamentu wszystkich religii, przez naukę, racjonalizm i pragmatyzm. Nowe społeczeństwo miało być tolerancyjne, racjonalne, pragmatyczne, postępowe, humanistyczne i świeckie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 13/07/2021 @ 10:36

********************
Prochem jesteś i w proch się obrócisz.
*

Biblia, Stary Testament - Księga Rodzaju (3:19)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Święci - autor : Rel-Club 09/07/2021 @ 16:38

czytaj więcej

Św. Franciszek z Assyżu
Wzrastający w ciągu XII i XIII wieku dobrobyt miast włoskich szedł w parze z pogłębianiem się antagonizmów klasowych wśród zamieszkującej tam ludności. Kontrasty między szczupłym ilościowo, lecz opływającym w dostatki patrycjatem a wzrastającą liczbowo grupą sproletaryzowanego gminu stawały się coraz jaskrawsze. Wywoływały one ostry ferment społeczny, który przeradzał się niejednokrotnie w otwartą wojnę domową.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 05/07/2021 @ 23:55

czytaj więcej

Początki religioznawstwa
Dzieje zainteresowań religią sięgają czasów nader odległych, ale zarówno charakter, przyczyny, jak i cele tych zainteresowań, w szczególności zaś metody badań, były bardzo różne w rozmaitych okresach. Nie od razu mamy więc do czynienia z naukową wiedzą o religii — religioznawstwem, które powstało zupełnie niedawno, dopiero pod koniec XIX wieku.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Myśli św. Jana Chryzostoma - autor : Rel-Club 02/07/2021 @ 09:09

********************
Wiem, że będziecie zdumieni i zaskoczeni, gdy wam powiem, iż jest większy dar, niźli wskrzeszanie zmarłych, przywracanie wzroku ślepym i dokonywanie tych cudów, jakie dane były apostołom. Bodaj że nie zechcecie temu uwierzyć. Jakiż to dar i przywilej? Chrześcijańska miłość bliźniego.
*

Jan Chryzostom
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a nauka - autor : Rel-Club 28/06/2021 @ 03:39

czytaj więcej

Religie a ekologia
Idee rządzą światem i dyktują każdemu jego zachowanie. Wypada zająć się rożnymi systemami filozoficznymi, by odszukać w nich podstawy stanowiska ludzi wobec zasadniczych problemów, również czysto materialnych.
Cywilizacja przemysłowa, zrodzona w Europie Zachodniej i potem wyeksportowana na cały świat, jest pochodną rożnych światopoglądów, ściśle ze sobą spokrewnionych mimo wszelkie między nimi różnice.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


HUMOR - Dowcipy żydowskie - autor : Rel-Club 24/06/2021 @ 01:12


Rabina postępowego w Niemczech spytał się Żyd, czy wolno golić brodę.
— Niech Bóg broni! — odpowiedział rabin. — Nie wolno!
— Dlaczegóż wy, rabinie, macie brodę ogoloną?
— Ja, to co innego — odpowiada rabin. — Ja się nikogo nie pytałem. 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 20/06/2021 @ 08:17

Religie w cyfrach

Luteranizm, najstarszy odłam protestantyzmu, ma 74,3 milionów wyznawców. Połowa z nich mieszka w Europie (najwięcej w Niemczech), w Afryce 23 miliony, w Azji prawie 12 milionów, w obu Amerykach także około 12 milionów. Większość Kościołów luterańskich zrzeszona jest w Światowej Federacji Luterańskiej (145 Kościołów w 98 krajach). W Polsce żyje około 61 tysięcy luteran (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) głównie na Śląsku Cieszyńskim.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 16/06/2021 @ 06:03

czytaj więcej

Kosmologia Germanów
Na początku nie było ani bogów, ani olbrzymów, ani ludzi. Świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, puste przestrzenie żyły dla samych siebie, nikt nimi nie rządził.
Północną granicę Obszarów zajmowały szargane wieczną zamiecią pola lodowe, żywiące się zimnem, wypełzającym z podziemnych przestrzeni mroźnego Niflheimu, czarnej pustki, którą w przyszłości miało opanować ponure władztwo umarłych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 12/06/2021 @ 00:52

Polecamy film:
Hymn reformacji
Ein feste Burg ist unser Gott

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 08/06/2021 @ 20:50

********************
Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem.
*

Szahada - islamskie wyznanie wiary
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a sztuka - autor : Rel-Club 05/06/2021 @ 07:35

czytaj więcej

Symbolika kamieni szlachetnych w chrześcijaństwie
Kamienie szlachetne należą do tych cudów natury, które od dawien dawna działały szczególnie pociągająco na ludzi. Piękny ich połysk, który dzięki oszlifowaniu może uzyskać nieporównywalny blask, przepych kolorów, twardość i wytrzymałość, a także rzadkość występowania użyczały tylko im właściwego, szczególnego wdzięku i tajemniczego uroku

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 01/06/2021 @ 09:02

czytaj więcej

Orfeusz i orfizm
Orfeusz jest mglistą, lecz interesującą postacią. Według niektórych istniał on naprawdę, według innych był bogiem lub mitycznym bohaterem. Jak głosi tradycja, podobnie jak Bachus przybył on z Tracji, bardziej jednak prawdopodobne jest, że Orfeusz (czyli ruch związany z jego imieniem) przywędrował z Krety.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 28/05/2021 @ 07:08

********************
Królestwo moje nie jest z tego świata.
*

Biblia, Nowy Testament - Ew. Jana (18:36)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 24/05/2021 @ 06:19

czytaj więcej

Mesjasz znaczy namaszczony
Termin mesjasz jest pochodzenia semickiego, ale do języków nowożytnych wszedł poprzez hellenistyczną formę aramejskiego terminu meszihâ, który oznacza pomazańca (namaszczonego). Hebrajskim odpowiednikiem tego terminu jest māszīah lub z rodzajnikiem hammāszīah pochodzący od czasownika māšah — to znaczy namaszczać. Namaszczenie natomiast było w Izraelu obrzędem wprowadzającym w pełnienie funkcji religijno — społecznych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 20/05/2021 @ 17:07

********************
Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni.
*

Gajusz Juliusz Cezar (ok. 100 p.n.e. - 44 p.n.e.)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie Synkretyczne - autor : Rel-Club 16/05/2021 @ 01:37

czytaj więcej

Nowe religie i wyznania
Jest niewątpliwie coś zagadkowego w znacznej popularności, którą cieszą się dzisiaj różne formy science fiction, czyli - mówiąc po polsku - „naukowej” fikcji. U osób przywiązanych do wymiernej wartości nauki już samo słowne łączenie jej z fikcją może wydawać się jeśli nawet nie nadużyciem intelektualnym, to co najmniej jakimś nieporozumieniem i niezrozumieniem, czym ona była, jest i być powinna. Do tego typu osób sam się zaliczam i powiem otwarcie, że poważnie niepokoi mnie przybierająca formy kultowe - niekiedy wręcz kultu religijnego lub quasi-religijnego - popularność czegoś, co nie tylko kłóci się z wiedzą naukową lecz także z pospolitym zdrowym rozsądkiem - jak to ma np. miejsce w przypadku telewizyjnego serialu „Z archiwum X”, czy zaśmiecającymi umysły telewidzów różnego rodzaju „Wojnami gwiezdnymi”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 12/05/2021 @ 07:44

Polecamy film:
Tańce religijne w szamanizmie - Korea
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 08/05/2021 @ 14:14

Religie w cyfrach

Anglikanizm, jeden z odłamów protestantyzmu, ma ponad 85 milionów wyznawców, rozsianych po całym świecie. Należy do niego 39 niezależnych Kościołów i 6 Kościołów lokalnych, wszystkie wywodzą się z Kościoła Anglii, który obecnie ma 27 milionów wyznawców, głównie w Wielkiej Brytanii (15 milionami wiernych). Drugim co do wielkości jest Kościół Nigerii, zrzeszający 17,5 miliona wiernych. W Polsce mamy 1 parafię Kościoła Anglikańskiego, w Warszawie, należy do niej około 50 osób.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a sztuka - autor : Rel-Club 04/05/2021 @ 01:13

czytaj więcej

Symbolika barw w średniowieczu
Wiązanie barw z określonymi znaczeniami znane było na pewno w świecie późnoantycznym, a prawdopodobnie jeszcze o wiele wcześniej. Wzmianki na ten temat znajdziemy u Tertuliana z Kartaginy (II- III w.) w jego Liber de spectaculis oraz w Etymologiach Izydora z Sewilli (VI-VII w.). Biel wiązana jest z zimą, czerwień ze słońcem, ogniem, latem i Marsem — bogiem wojny. Zieleń z wiosną i matką-ziemią, błękit — z niebem i morzem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 01/05/2021 @ 15:51

czytaj więcej

Gog i Magog
Jedną z legend najdłużej utrzymujących się w świadomości ludzi średniowiecza była legenda o dzikich ludach imieniem Gog i Magog, chwilowo pokonanych i unieszkodliwionych, które jednak w nie oznaczonym bliżej czasie wyrwą się z niewoli i przyniosą ludzkości ogromne nieszczęścia. Będzie to zapowiedź końca świata i zbliżającego się Dnia Sądu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 27/04/2021 @ 00:58

********************
Jest największym szaleństwem utrzymywać, że się wie, czym jest Bóg w swej Istocie.
*

św. Jan Chryzostom (ok. 350 - 407)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - autor : Rel-Club 23/04/2021 @ 11:01

czytaj więcej

Najdroższa pielgrzymka do Mekki
Mansa Musa I był synem Abu Bekra II, a wnukiem siostry Sundiaty. Znany jest także pod imieniem Kankan Musa lub Kango Musa od imienia jego matki nazywanej Kango. Jeszcze w 1324—1325 r. w czasie pielgrzymki do Mekki „był to — wg Al-Omariego — człowiek młody, o ciemnej skórze, pięknej postaci i wspaniałej postawy, wykształcony w prawie malekickim” . Wielu innych pisarzy arabskich podkreśla również pobożność Mansa Musy I oraz jego szczodrobliwość.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
00-ch1.jpg0-blue-church.jpg0-church-pink.jpg0-cross-green.jpg0-church-12.jpg0-church-snow.jpg0-green-crosss.jpg0-mary.jpg0-cross-plastic.jpg0-church-norway.jpg00-ch14.jpg00-ch12.jpg0-cross.jpg0-procesja2.jpg0-christ.jpg00-ch2.jpg00-ch13.jpgkrzyz-jero.jpg0-christ-2.jpg00-ch4.jpg0-patriarcha.jpg0-church-russia.jpg0-komunia.jpg0-christ-3.jpg0-church-a.jpg00-ch9.jpg0-procesja.jpg00-ch8.jpg0-suora.jpg0-p-komunia.jpg0-kardinali.jpg0-nail-2.jpg0-church-maramures.jpg00-ch3.jpg0-church-blue.jpg0-church-polinesia.jpg00-ch10.jpg0-church-bali.jpg00-ch11.jpg00-ch5.jpg00-ch6.jpg0-confesion.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4527573 odwiedzający

 39 odwiedzających online