Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 16/08/2017 @ 07:36

Czy wiesz, że...

Drugą częścią TanachuNewiim (Prorocy), składający się z 8 ksiąg, podzielonych na dwie części. Do Proroków Wcześniejszych należą księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewska. Do Proroków Późniejszych natomiast należą księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Dwunastu Proroków Mniejszych.

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 13/08/2017 @ 22:56

czytaj więcej
Brama Piekieł
Archeolog George Michanowsky jako teren swych wypraw naukowych obrał Południową Amerykę. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem niedostępne dżungle i równie niedostępne górzyste obszary wielu krajów tej części świata stanowią prawdziwy raj dla badacza — są wprost usiane tajemniczymi budowlami — i jeszcze wiele pokoleń archeologów będzie tu miało dość pracy. Niemalże trudno dzień tu przeżyć, by nie natrafić na jakąś zagadkę, która po rozwikłaniu może stać się prawdziwą sensacją.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 09/08/2017 @ 23:18

Religie w cyfrach

Na Sri Lance dominującą religią jest buddyzm, wyznaje go 69.1% populacji. Drugie miejsce zajmuje islam z 7.6% wyznawców, trzecie hinduizm z 7.1% wyznawców, a czwarte chrześcijanie z 6.2% wyznawców. Inne religie, w tym rodzime, praktykuje około 10% ludności (według cenzusu z 2001 r.).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 06/08/2017 @ 00:31

czytaj więcej
Nauka islamu
Chwała Bogu, Panu światów,
Miłosiernemu, Litościwemu,
Królowi dnia Sądu.
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
Prowadź nas drogą prostą,
drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;
nie zaś tych, na których jesteś zagniewany,
i nie tych, którzy błądzą.

Te siedem wersetów tworzy pierwszą surę Koranu, nazywaną „Fatiha", to znaczy Otwierającą.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 02/08/2017 @ 21:18

czytaj więcej
Modernizm katolicki
Modernizm katolicki – religijny nurt w katolicyzmie XIX i XX w.; francuski teolog F. Carbone w konkluzji do dzieła O naukach modernistów stwierdza: "Ta zdaje się być zasadnicza myśl modernistów: wprowadzić zupełny przewrót w dziedzinie religii, aby stworzyć nowe chrześcijaństwo do dawnego całkiem niepodobne, dogmaty zaś katolickie poddać prawom rozwoju i pozbawić je przez to wszelkiej wartości. Dowodem są usiłowania, jakie czynią moderniści, aby objawieniu, prawom religijnym, tajemnicom, instytucjom kościelnym odebrać dawne i właściwe znaczenie; nie liczą się też wcale z Urzędem nauczycielskim Kościoła ani z powagą Pisma Św. i tradycji”.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 31/07/2017 @ 01:35

Z życia wzięte

Muzułmański duchowny z Dagestanu mufti Ismail Berdijew, przewodniczący Centrum Koordynacyjnego Muzułmanów Kaukazu Północnego, w 2016 roku stwierdził: "Trzeba wszystkie kobiety obrzezać, żeby nie było rozpusty na świecie, żeby zmniejszyła się seksualność".

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Celtowie - autor : Rel-Club 27/07/2017 @ 20:56

czytaj więcej
Wędrówki dusz u Celtów
Doktryna związana z reinkarnacją pojawiła się u wielu ludów indoeuropejskich. Najwcześniej, bo już w VIII wieku p.n.e., zaczęła rozwijać się w Indiach. Wędrówka dusz stała się jedną z najważniejszych zasad hinduizmu, buddyzmu oraz dżinizmu. Większość religijno-filozoficznych systemów Indii naucza o cyklu sansary co w odniesieniu do reinkarnacji jest tłumaczone jako „wieczna wędrówka”.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 25/07/2017 @ 17:56

Polecamy film:
Sekrety Delf
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Humor - Dowcipy 14 - autor : Rel-Club 14/07/2017 @ 01:10


Szczyt bezczelności:
- Okraść księdza proboszcza metodą na wnuczka...


... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 10/07/2017 @ 23:50

czytaj więcej
Biblia a gwiazdy
W pierwszych latach XX w. profesor asyriologii Friedrich Delitzsch wygłosił w Berlinie serię odczytów (dwa pierwsze w obecności cesarza Wilhelma II) zatytułowanych Babel und Bibel, poświęconych doniosłości odkryć archeologicznych w badaniach Biblii oraz związków pomiędzy kulturami starożytnej Mezopotamii a cywilizacją Hebrajczyków i tekstami biblijnymi.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 08/07/2017 @ 18:38

********************
Religia jest systemem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną zwaną kościołem.
*
Emile Durkheim
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka I - autor : Rel-Club 05/07/2017 @ 07:40

Polecamy film:
Etiopia
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 01/07/2017 @ 00:09

Religie w cyfrach

W Nepalu dominującą religią jest hinduizm, wyznaje go 80.6% populacji. Drugie miejsce zajmuje buddyzm z 10.7% wyznawców, trzecie islam z 4.2% wyznawców, a czwarte religie rodzime z 3.6% wyznawców (według cenzusu z 2001 r.). Od 18 maja 2006 r. Nepal jest państwem świeckim.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Prawosławie - autor : Rel-Club 26/06/2017 @ 09:27

czytaj więcej
Święta Ruś
Mit Świętej Rusi był ideą przyświecającą założeniu moskiewskiego carstwa, rozwijaną przez Romanowów od początku XVII stulecia. Założenie dynastii, jak przedstawiała to propaganda w jubileuszowym roku 1913, symbolizowało narodzenie się nowej rosyjskiej świadomości narodowej opartej na obronie prawosławia. Michał Romanow został, zgodnie z legendą, wybrany przez cały naród rosyjski w następstwie wojny domowej oraz polskiej interwencji w czasach „wielkiej smuty“ (1598-1613).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a nauka - autor : Rel-Club 22/06/2017 @ 00:28

czytaj więcej
Religia i geny
Skłonność do wierzeń religijnych jest najbardziej skomplikowaną i potężną siłą ludzkiego umysłu i zgodnie z wszelkim prawdopodobieństwem stanowi niezbywalną część natury ludzkiej. Emil Durkheim, będąc sam agnostykiem, traktował praktyki religijne jako uświęcenie grupy i widział w nich istotę społeczeństwa. Stanowią one jeden z powszechników społecznego zachowania się i we wszelkiego rodzaju społeczeństwach, od zbieracko-myśliwskich gromad do socjalistycznych republik, przybierają łatwo rozpoznawalną postać.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka I - autor : Rel-Club 18/06/2017 @ 06:55

Polecamy film:
Newton - Mroczny Heretyk
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 15/06/2017 @ 20:50

Czy wiesz, że...

Pierwszą częścią Tanachu jest Tora. Według żydowskiej tradycji do jej spisania użyto 79841 słów. Składa się z pięciu ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Słowo „tora” znaczy wskazówka, pouczenie, a w sensie ogólnym prawo. Tora nazywana jest także Chumasz czyli Pięcioksiąg.

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - autor : Rel-Club 11/06/2017 @ 00:40

czytaj więcej
Kim jest Budda?
Historia buddyzmu liczy około dwa i pół tysiąca lat. Zapewne niewiele krótsze są dzieje refleksji nad jego założycielem, a w szczególności nad osiągnięciem, które stało u początku jego publicznej działalności. Przez ostatnie półtora wieku osiągnięcie to i towarzyszący mu kontekst były przedmiotem systematycznych badań. W ostatnim ćwierćwieczu w badaniach buddologicznych dokonał się wprost niewiarygodny postęp. A jednak ...

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 09/06/2017 @ 01:32

Polecamy:
Radio Tok FM - Lekcje religii 06
Zaległe 5 lekcji o hinduizmie, islamie i inne
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 04/06/2017 @ 21:48

czytaj więcej
Ariusz i Arianizm
Po ogłoszeniu edyktu o tolerancji, przywracającego chrześcijanom spokój i wolny czas, w starożytnej siedzibie platonizmu, uczonej i bogatej Aleksandrii, rozgorzał na nowo spór o Trójcę Świętą. Płomień niezgody religijnej ze szkół teologów błyskawicznie udzielił się duchowieństwu, ludowi, ogarniając całą prowincję i Wschód.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 02/06/2017 @ 18:37

********************
"Bóg to dzień i noc, zima i lato, wojna i pokój, głód i sytość."
*
Heraklit z Efezu
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Rodzimowierstwo - autor : Rel-Club 29/05/2017 @ 13:23

V Ogólnopolski Zjazd i Wiec Rodzimowierczy
odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2017
w Korzkwi koło Krakowa
Więcej informacji na stronie:
http://www.taraka.pl/?ad=_og_Vwiec_2017

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 25/05/2017 @ 17:31

czytaj więcej
Definicja i jedność systemu ofiarnego
Słowo ofiara sugeruje bezpośrednio ideę konsekracji (la consecration), co mogłoby wywołać wrażenie, że obu pojęć używa się wymienne. Nie ulega wątpliwości, że ofiara zawsze zakłada konsekrację. W każdym obrzędzie ofiarnym przedmiot przechodzi z dziedziny świeckiej do dziedziny religijnej, jest konsekrowany, poświęcony. Jednak nie wszystkie akty konsekracji są tej samej natury.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 21/05/2017 @ 01:53

Polecamy film:
Oblicza Islamu
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Dżinizm - autor : Rel-Club 19/05/2017 @ 05:07

czytaj więcej
Dżajnizm
Założycielem dżajnizmu był Wardhamana Mahawira (540-468 p.n.e.). Był on współczesny Buddzie Gautamie. Obaj nauczyciele prowadzili działalność religijną na tym samym terenie w starożytnych Indiach, podobne są również ich życiorysy. Mahawira nie był pierwszym nauczycielem tej religii, zgodnie z tradycją poprzedzało go dwudziestu trzech tirthankarów (‘wyzwolonych’).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
L-21-2158-zulu_cultural_show_near_eshowe__saakaland_shakaland__south_africa-Z00DC6KC.jpgrishikesh-india-indian-festivals.jpgL-21-2189-three_musicians_with_drums_and_a_trumpet__delhi__india-Z00DAF8A.jpgL-21-2187-kavadi_with_piercings_at_thaipusam_hindu_festival_of_purification__singapore-Z00DABW4.jpgindie-02.jpgpilgrimage.jpgHindu devotee.jpgL-22-2271-standing_buddha_statue__aukana__near_sigiriya__sri_lanka__asia-Z00DZQA9.jpgL-21-2166-girl_praying_at_shrine_under_giant_rope__takao_jinja_shrine__takao_san_mountain__tokyo__japan-Z00DCI9G.jpgHindu devotee4.jpgL-21-2165-dihua_street__xiahai_city_god_temple__taipei_city__taiwan-Z00DCI33.jpgHindu devotee5.jpgL-17-1757-oranges_hanging_from_piercings_on_a_devotees_back__thaipusam_festival__singapore__singapore-Z00D3Q23.jpgHindu devotee3.jpgL-21-2187-bull_decorated_for_pongal_festival__mahabalipuram__tamil_nadu__india-Z00DADDF.jpgL-27-2723-performer_plays_krishna_at_holi_festivities__jaipur__india-Z00DNI7D.jpgIndia-05.jpgamarnath-temple-kashmir-india.jpgChhath Puja.jpgL-21-2166-couple_holding_parasol__kiyomizu_dera_temple__kyoto__japan-Z00DCI87.jpgChhath Puja2.jpgAmarnath shrine.jpgL-16-1658-deepawali_lamps-Z00DGWT5.jpgL-27-2751-pilgrims_making_pura_or_blessing_at_sangam__sacred_meeting_place_of_three_sacred_rivers__india-Z00DT5DM.jpgL-21-2187-hindu_chariot_at_chamundi_hill__mysore__karnataka__india-Z00DADDB.jpgChhath Puja3.jpgL-21-2149-entrance_hall_east_gate_to_the_sri_meenakshi_temple__madurai__tamil_nadu_state__india-Z00DC16Z.jpgL-21-2169-temple__mulagandha_vihara__sarnath__india-Z00DCJW2.jpgL-28-2812-rajastani_musician_playing_drum_during_elephant_festival_parade__jaipur__india-Z00DOXG3.jpgHindu devotee2.jpgL-26-2663-young_indian_girl_with_hennaed_hands__jaipur__rajasthan__india-Z00DUGSB.jpgL-28-2807-mask_of_mythological_creature__ubud__indonesia-Z00DOAY5.jpgindie-01.jpgL-21-2157-religious_rites__pha_that_luang__vientiane__laos__indochina__southeast_asia-Z00DC6XU.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2283329 odwiedzający

 9 odwiedzających online