Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Zagadnienia Religijne - Religie a sztuka - autor : Rel-Club 04/05/2021 @ 01:13

czytaj więcej

Symbolika barw w średniowieczu
Wiązanie barw z określonymi znaczeniami znane było na pewno w świecie późnoantycznym, a prawdopodobnie jeszcze o wiele wcześniej. Wzmianki na ten temat znajdziemy u Tertuliana z Kartaginy (II- III w.) w jego Liber de spectaculis oraz w Etymologiach Izydora z Sewilli (VI-VII w.). Biel wiązana jest z zimą, czerwień ze słońcem, ogniem, latem i Marsem — bogiem wojny. Zieleń z wiosną i matką-ziemią, błękit — z niebem i morzem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 01/05/2021 @ 15:51

czytaj więcej

Gog i Magog
Jedną z legend najdłużej utrzymujących się w świadomości ludzi średniowiecza była legenda o dzikich ludach imieniem Gog i Magog, chwilowo pokonanych i unieszkodliwionych, które jednak w nie oznaczonym bliżej czasie wyrwą się z niewoli i przyniosą ludzkości ogromne nieszczęścia. Będzie to zapowiedź końca świata i zbliżającego się Dnia Sądu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 27/04/2021 @ 00:58

********************
Jest największym szaleństwem utrzymywać, że się wie, czym jest Bóg w swej Istocie.
*

św. Jan Chryzostom (ok. 350 - 407)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - autor : Rel-Club 23/04/2021 @ 11:01

czytaj więcej

Najdroższa pielgrzymka do Mekki
Mansa Musa I był synem Abu Bekra II, a wnukiem siostry Sundiaty. Znany jest także pod imieniem Kankan Musa lub Kango Musa od imienia jego matki nazywanej Kango. Jeszcze w 1324—1325 r. w czasie pielgrzymki do Mekki „był to — wg Al-Omariego — człowiek młody, o ciemnej skórze, pięknej postaci i wspaniałej postawy, wykształcony w prawie malekickim” . Wielu innych pisarzy arabskich podkreśla również pobożność Mansa Musy I oraz jego szczodrobliwość.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 19/04/2021 @ 10:04

********************
Każda władza pochodzi bowiem od Boga. Ci, którym podlegacie, również zostali więc powołani przez Niego. Kto przeciwstawia się władzy, burzy porządek ustanowiony przez Boga i sam ściąga na siebie karę. Ludzie sprawujący władzę nie są postrachem dla tych, którzy postępują dobrze, ale dla czyniących zło. Nie chcesz żyć w strachu przed władzą? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę! Bóg ustanowił rządzących dla twojego dobra.
*

Biblia, Nowy Testament - List do Rzymian (13:1-4)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Szamanizm - autor : Rel-Club 15/04/2021 @ 04:03

czytaj więcej

Szamanizm w Korei
Najstarsze rodzime wierzenia mieszkańców Półwyspu Koreańskiego wiążą się z szamanizmem. Panuje pogląd, że zakorzenił się na tych terenach już w okresie paleolitu (100 000 p.n.e.-20 000 p.n.e.). Źródła chińskie - Sankuoczy (Kronika Trzech Królestw) - zawierają informacje o obrzędach, tańcach i ucztach odprawianych przez przodków Koreańczyków (plemię Mahan) pod przewodem czhonguna (mistrza ceremonii) dla oddania czci Niebu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 12/04/2021 @ 06:48

Polecamy film:
Tańce religijne w hinduizmie - Bharatanatjam
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wahhabizm - autor : Rel-Club 08/04/2021 @ 06:24

czytaj więcej

Powstanie wahhabizmu
Islam i kultura arabsko-muzułmańska, nad którymi przejęli opiekę nowi hegemonowie, po upadku kalifatu Abbasydów w połowie XIII w., Turcy, Persowie i Mongołowie, ożywiły się i przeszły dalszą ewolucję, wchłaniając nowe tradycje religijno-filozoficzne, kulturalne, artystyczne, o czym pokrótce mówiliśmy w poprzednim rozdziale. W tej nowej epoce islamu trudno już mówić tylko o kulturze arabsko-muzułmańskiej, lecz o kulturze muzułmańskiej, tureckiej, perskiej i indyjskiej. Sam islam jako religia też uległ pewnej ewolucji, aczkolwiek raczej odnośnie swojej szaty zewnętrznej, jednak nie były to zmiany dotyczące istoty islamu, chyba że w niektórych prądach heterodoksyjnych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo do 325 r. - autor : Rel-Club 05/04/2021 @ 21:37

czytaj więcej

Początki liturgii
Przy badaniach nad początkami chrześcijańskich budowli sakralnych ważną grupę źródeł stanowią opisy sprawowania liturgii. Przebieg liturgii wyznacza bowiem w pewien sposób układ wnętrza budowli i tym samym dostarcza danych do jej odtworzenia.Pierwszy opis liturgii eucharystycznej dał św. Justyn, który poniósł męczeńską śmierć w 165 r. Justyn pochodził z rodziny pogańskiej, był człowiekiem świeckim, nauczał w Palestynie, Efezie i Rzymie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 01/04/2021 @ 06:36

********************
Panie, daj mi czy­stość i umiarkowanie, lecz jeszcze nie teraz.
*

Augustyn z Hippony
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Postacie biblijne - autor : Rel-Club 28/03/2021 @ 04:38

czytaj więcej

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Według powszechnie przyjętej tradycji Jezus umarł w piątek (por. Mk 15,42; J 19,31)- Z Ewangelii według św. Jana dowiadujemy się, że „był to dzień Przygotowania Paschy" (J 19,14; por. 18,28), a zatem dzień 14 miesiąca nisan (marzec/kwiecień). Tego popołudnia, poczynając mniej więcej od naszej godziny 12 (lub nieco później), zabijano baranki paschalne, które zjadano wieczorem, kiedy pojawienie się pierwszej gwiazdy wskazywało początek święta Paschy, a tym samym początek dnia 15 miesiąca nisan. Tak więc według św. Jana Jezus umarł przed początkiem Paschy, właśnie w chwili, kiedy to w Świątyni zabijano na ofiarę niezliczone baranki paschalne.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 25/03/2021 @ 15:37

Religie w cyfrach

Portugalia jest krajem w większości chrześcijańskim (84,3 %), z czego 81% to katolicy, a 1,6 % protestanci, reszta to prawosławni, Świadkowie Jehowy i inne mniejsze wyznania. Około 6% obywateli Portugalii nie jest związana z żadną religią, kolejne 8% odmówiło odpowiedzi na pytania związane z wyznaniem. Do mniejszości religijnych należą wyznawcy islamu - 0,6%, buddyzmu, tradycyjnych religii etnicznych, hinduizmu i kilku innych. Dane pochodzą z narodowego spisu powszechnego w 2011 r.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Fetyszyzm - autor : Rel-Club 21/03/2021 @ 20:55

czytaj więcej

O kulcie fetyszów
Fetyszyzm stanowi jedno z ważniejszych pojęć będących przed­miotem zainteresowania, ale też i kontrowersji, we współczesnych kierunkach filozoficznych nawiązujących do heglowskiej teorii aliena­cji. Chodzi w szczególności o problematykę z zakresu teorii świado­mości społecznej. Trudno byłoby dziś mówić o świadomości fałszywej, o istocie i pozorze, o obiektywizacji, eksterioryzacji, alienacji, reifikacji, mediacji pomijając fetyszyzację.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 17/03/2021 @ 01:45

Polecamy film:
Georg Friedrich Händel - Mesjasz - oratorium (HWV 56)
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a socjologia - autor : Rel-Club 14/03/2021 @ 20:28

czytaj więcej

Pięć dylematów instytucjonalizacji religii
W socjologii religii duże znaczenie mają pewne zależności pojęciowe naświetlające określone zakresy badań. Koncentrują się one na zmianach społecznych, dokonujących się we wszystkich zakresach ludzkich zachowań, przede wszystkim jednak w instytucjach religijnych. Tak zwany „kompleks instytucji” może skierowywać wszelkie zamierzenia badawcze na oczekiwane, regularne zachowania ludzkie. Należą tu między innymi pozycje społeczne i funkcje, cele, przewidziane i dozwolone środki. Te zinstytucjonalizowane oczekiwania wiążą się z kulturą grupy i ze strukturą osobowości (podmiotów pełniących owe role.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 11/03/2021 @ 15:05

********************
W Brahmanie jest stworzenie, a Brahman w stworzeniu: wiecznie różni, a jednak wiecznie zespoleni.
*

Rabindranath Tagore
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a architektura - autor : Rel-Club 08/03/2021 @ 19:33

czytaj więcej

Panteon
Kiedy idąc ulicą św. Katarzyny, wyjdziemy na Piazza della Minerva, widzimy ustawioną na środku placu rzeźbę przedstawiającą słonia dźwigającego na grzbiecie egipski obelisk z krzyżem na szczycie. Sam obelisk, przywieziony z Egiptu, należał niegdyś do świątyni Izydy, wznoszącej się na Polu Marsowym niedaleko świątyni Hadriana. Cały ten osobliwy monument powstał według projektu Berniniego, wielkiego artysty rzymskiego baroku, którego imię związało się z Panteonem w okolicznościach niezbyt pomyślnych

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Chronologia 6 - autor : Rel-Club 04/03/2021 @ 19:24

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa 6

Dziś szósta część cyklu zatytułowanego Chronologia chrześcijaństwa. Jest to syntetyczny zestaw najważniejszych dat od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych.
Szósta część obejmuje okres od początku do końca VIII wieku.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 28/02/2021 @ 21:28

czytaj więcej

Modlitwa w judaizmie
W Biblii jest zapisanych wiele przykładów indywidualnej modlitwy; jedną z najpiękniejszych jest modlitwa Salomona poświęcona świątyni (1 Krl 8, 22-53). Psalmy zawierają zarówno zbiorowe, jak i indywidualne modlitwy, uważano je za Księgę Modlitw Drugiej Świątyni. Wiele z nich zachowało swoją świeżość do dnia dzisiejszego i nadal inspirują liturgię tak Żydów, jak i chrześcijan.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 25/02/2021 @ 06:55

********************
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
*

Biblia, Nowy Testament - Ewangelia Mateusza (23:9)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/02/2021 @ 02:22

Polecamy film:
Tańce religijne w islamie - Sufizm
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 17/02/2021 @ 08:06

czytaj więcej

Krytyka religii
Pierwszych jawnych ateistów spotykamy już w starożytnej Grecji. Dwaj spośród nich przeszli nawet do dziejów filozofii z przybranymi przez siebie przydomkami ateistów, mianowicie Diagoras Ateista z Melos i Teodor Ateista z afrykańskiej Cyreny. A podróżnika Euhemera z Messeny, żyjącego około 300 roku przed naszą erą nazwał jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich „najateistyczniejszym” ze starożytnych ateistów i chyba słusznie, ponieważ właśnie w jego teorii religii — wyjaśniającej kult bogów kultem królów — można dopatrzyć się zalążków naukowej teorii religii, według której zasadniczą funkcją religii panujących jest wpajanie w masy przekonania o nienaruszalności porządku społecznego, którego personifikacją są ludzie sprawujący władzę.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 14/02/2021 @ 00:28

czytaj więcej

Apollo
Bogini Leto, spodziewająca się potomstwa z Zeusem, musiała błąkać się po całym świecie daremnie szukając miejsca na odbycie połogu, ponieważ prześladująca ją zazdrosna Hera zabroniła, by nieszczęsna bogini mogła zatrzymać się choćby na krótko w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Leto znalazła wreszcie azyl na pływającej wyspie Delos.
Cierpienia bogini nie skończyły się jednak. Przez dziewięć dni cierpiała ona straszne bóle i nie mogła urodzić, mimo pomocy prawie wszystkich bogiń.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 22 - autor : Rel-Club 10/02/2021 @ 07:32

czytaj więcej
Bibliografia 22
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat religii i mitologii starożytnej Grecji, mariawityzmu, religii Celtów, islamu i inne.
W tej chwili mamy 440 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 06/02/2021 @ 07:13

********************
Sic transit gloria mundi
Tak przemija chwała świata.
*

Słowa wypowiadane podczas koronacji papieży
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-ameryka-uxmal7.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-moche.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-nazca.jpg0_maya4.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-maja.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-Palenque.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4384703 odwiedzający

 30 odwiedzających online