Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Rel-Club Cytaty - autor : Rel-Club 22/03/2023 @ 20:42

********************
Ludzie nie modlą się w okopach dlatego, że są gotowi spotkać się ze Stwórcą. Modlą się, ponieważ nie chcą się z Nim spotkać.
*

Harlan Coben
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Mormoni - autor : Rel-Club 18/03/2023 @ 18:59

czytaj więcej

Mitt Romney, czyli mormońska wersja amerykańskiego mesjanizmu w realiach systemowego pluralizmu światopoglądowego
Wśród koncepcji religijno-politycznych, które pojawiały się w dziejach Stanów Zjednoczonych Ameryki, za najbardziej popularną uchodzi ponadkonfesyjna (głównie na gruncie pluralistycznego protestantyzmu) idea amerykańskiego narodu wybranego przez Boga.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 15/03/2023 @ 17:38

czytaj więcej

Matka Joanna od Aniołów
Już to nikt chyba w owych czasach takiej zjadliwości szatańskiej nie doświadczył i w takich nie bywał opresjach w boju sprawiedliwym, jak Ojciec Surin z Towarzystwa Jezusowego, który z najpotężniejszą czarcią czeredą na zgubę niewinności czyhającą bitwę stoczył, jakiej nie znają dzieje. I tym większa jego zasługa, że w owych zapasach sławnych najwięcej działał książę piekieł poprzez te właśnie najpośledniejsze i najzdradliwsze membra ludzkiej natury, dzięki którym rozmnaża się rodzaj człowieczy na ziemi, i w żarach cielesnego pragnienia uwieść zapragnął ku sobie Bogu oddane dusze niewieście i męskie

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 11/03/2023 @ 21:40

Polecamy film:
Khon
(dramat dworski oparty na Ramajanie) - Tajlandia

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 07/03/2023 @ 11:06

czytaj więcej

Starożytne kontakty grecko-egipskie. Historia pewnej fascynacji
Przy rozważaniu problemu specyfiki starożytnej cywilizacji greckiej, a zwłaszcza jej powstania i burzliwego rozwoju, warto zwrócić uwagę na fakt, iż fenomen ten nie mógł zaistnieć w całkowitej izolacji od otoczenia. Należy zatem zastanowić się, jaką rolę w tej kwestii odegrały kontakty zewnętrzne oraz w jakim stopniu odcisnęły one swoje piętno.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a sztuka - autor : Rel-Club 04/03/2023 @ 06:15

czytaj więcej

Tańce wszeteczne i dozwolone
Przez wiele stuleci Kościoły chrześcijańskie różnych obrządków (prawosławia nie wyłączając) prowadziły równie zawziętą co i beznadziejną walkę ze świecką muzyką i tańcami. Rozłam zaistniały za sprawą reformacji niewiele tu zmienił. U kaznodziejów wszystkich wyznań tańce — na równi z grą w karty czy w kości, a jeszcze bardziej z pijaństwem — uchodziły za jedną z dróg wiodących ku potępieniu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - FONOTEKA - autor : Rel-Club 28/02/2023 @ 20:23

Polecamy:
Audiobook
Jerzy Głosik - W kręgu Światowita
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Zakony - autor : Rel-Club 24/02/2023 @ 08:36

czytaj więcej

Jezuici
Jak można się domyślić, bazylika il Gesù (Jezusa), stojąca na placu o takiej samej nazwie, jest głównym kościołem jezuitów w Rzymie. Symbolizuje ufność wiary, triumf religii, dumne pragnienie rewanżu po traumie spowodowanej przez Lutra, przeświadczenie o światowej misji, której Towarzystwo Jezusowe było świadome od początku swego istnienia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 28 - autor : Rel-Club 20/02/2023 @ 07:19

czytaj więcej
Bibliografia 28
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, chrześcijaństwa judaizmu, konfucjanizmu, i inne.
W tej chwili mamy 560 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkadziesiąt w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 17/02/2023 @ 22:12

czytaj więcej

Wróżbiarstwo w Starym Testamencie
Jako wstępną hipotezę proponuję przyjęcie zasady sprawdzania przede wszystkim tych elementów kultury, które Biblia potępia. Należy bowiem wyjść z założenia, że podczas formowania się ksenofobicznej wspólnoty – czego przejawem jest cytowany wyżej Pwt 7 – dochodzi do wyparcia i potępienia wszystkich elementów obcego pochodzenia (bez względu na to, czy owo obce pochodzenie jest rzeczywiste, czy wyimaginowane).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestantyzm - autor : Rel-Club 14/02/2023 @ 19:29

czytaj więcej

Fundamentalizm protestancki w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Podejmując próbę określenia, czym jest „fundamentalizm religijny”, trzeba od razu zastrzec, że powinno się mówić o tym zjawisku w liczbie mnogiej. Różnice między fundamentalizmami wynikają nie tylko z różnic między religiami, ale także z różnic między realiami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 11/02/2023 @ 17:39

********************
Bóg, którego można pojąć, nie jest Bogiem.
*

Gerhard Tersteegen (1697–1769)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 07/02/2023 @ 19:09

czytaj więcej

Społeczeństwa przedchrześcijańskie
Spróbujmy zmienić tradycyjną w polskiej historiografii perspektywę skupioną na Europie Środkowej i przyjrzeć się informacjom na temat okołobałtyckiej strefy skandynawsko-słowiańskiej (por. np. Urbańczyk 2010d: 359 i n.). Niestety, mimo pozornego bogactwa średniowiecznej literatury, niewiele wiemy o tamtejszych wierzeniach przedchrześcijańskich. Naszą wiedzę kształtuje bowiem obraz przekazany nam przez zewnętrznych komentatorów, którzy reprezentowali zwycięskie chrześcijaństwo łacińskie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm II Świątyni - autor : Rel-Club 04/02/2023 @ 11:02

czytaj więcej

Filozoficzna gnoza judejska
Równolegle do filozoficznej gnozy hellenistycznej, choć chronologicznie znacznie krócej, kształtowała się i rozwijała w ośrodkach palestyńskich i egipskich filozoficzna gnoza judejska. Do bliższego powiązania umysłowości judejskiej z grecką doszło w Aleksandrii, w wyniku czego hellenizujący judaizm stał się jednym z podstawowych czynników ruchu umysłowego w basenie śródziemnomorskim w początkach cesarstwa rzymskiego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 01/02/2023 @ 15:54

czytaj więcej

Magia w islamie
Czasownik raqa oznacza w języku arabskim „zaklinanie”, „zamawianie”, „stosowanie sztuk magicznych”. Mahomet wierzył w magię, jej moc i działanie. W hadisie przekazanym przez ‘Aišę czytamy: „Prorok (...) kiedy udawał się na spoczynek, dmuchał na swoje dłonie i mówił: On jest Bogiem Jedynym (...), a następnie nacierał nimi swoją twarz i wszystkie pozostałe części ciała, których mógł dosięgnąć swoją ręką”. Dmuchanie – czy to na dłonie, czy na węzły – było często stosowaną praktyką czarnej magii w czasach przedislamskich.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 28/01/2023 @ 07:49

Polecamy film:
Samuel Barber - Agnus Dei
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - KONFUCJANIZM - autor : Rel-Club 24/01/2023 @ 00:09

czytaj więcej

Konfucjusz
Bywają w dziejach świata epoki, w których czasami nawet na przeciwnych półkulach globu ziemskiego pojawiają się jednocześnie wielcy myśliciele, wybitni przywódcy wojskowi, którzy dokonują podboju całego znanego świata, wielcy artyści. Bywają też i epoki, w których nic na świecie się nie dzieje, społeczeństwa jak gdyby zastygają w prawie niedostrzegalnej ewolucji, w oczekiwaniu na czasy, kiedy na horyzoncie pojawią się wydźwignięte potrzebą społeczną wybitne jednostki.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Talmud - autor : Rel-Club 21/01/2023 @ 07:45

czytaj więcej

Powstanie Miszny
Przemiany, do jakich doszło po zburzeniu przez Rzymian Jerozo­limy i wraz z nią świątyni jerozolimskiej, centralnego miejsca kultu judaizmu, doprowadziły do reorganizacji życia religijne­go Żydów i powstania ideologii, która pozwoliła je odrodzić. Walnie przyczynili się do tego uczeni żydowscy zwani mędrcami (hebr. chachamim) lub rabinami. Oni byli twórcami pism religijnych nazywa­nych rabinicznymi, które nie posiadają cech literackich, ponieważ są przede wszystkim kompilacją sentencji przekazywanych wcześniej ustnie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 325 do 800 r. - autor : Rel-Club 17/01/2023 @ 01:39

czytaj więcej

Konflikty religijne między IV a VI wiekiem
Ozdabiając swe sztandary krzyżem i pomagając chrześcijaństwu odnieść zwycięstwo nad przeciwnikami, Konstantyn Wielki sądził, że nowa, ogarniająca masy ideologia pomoże mu zjednoczyć społeczeństwo dla wzmocnienia i przebudowy państwa, że spełni rolę cementu, łączącego w całość pełne sprzeczności światowe imperium. Już jednak on sam był świadkiem fiaska tego poglądu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 13/01/2023 @ 22:15

********************
Primus in orbe deos fecit timor
Strach kreuje bogów
*

Gajusz Petroniusz (ur. 27 - zm. 66)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 10/01/2023 @ 02:52

czytaj więcej

Powstanie i rozwój teatru francuskiego
Pierwsze oznaki istnienia tego, co później rozwinęło się w całą obszerną dziedzinę działalności kulturalnej, zwaną teatrem średniowiecznej Francji, zanotowane zostały w Regularis concordia. Były to łacińskie przepisy liturgiczne zredagowane przez angielskiego mnicha Ethelwolda między 965 a 975 rokiem naszej ery.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 06/01/2023 @ 17:36

czytaj więcej

Palestyna w czasach Jezusa
W I wieku przed narodzeniem Chrystusa Palestyna należała do bardzo niespokojnych zakątków świata. Była miejscem dynastycznych walk o władzę, śmiertelnych batalii politycznych, a nawet regularnych wojen. Wprawdzie w II wieku powstało na krótko w miarę zjednoczone królestwo żydowskie - o czym opowiadają apokryficzne Księgi Machabejskie - lecz już w roku 63 kraj znowu ogarnęło wrzenie. Jego podbój był kwestią czasu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 03/01/2023 @ 00:38

czytaj więcej

Bogowie i Olbrzymi w mitologii skandynawskiej
Najwyżsi bogowie zwali się Asami. Pierwszy z nich to Odin. Jest synem Bura i olbrzymki Bestii, bogiem mądrości, poezji, czarów i wojny. Niepohamowany w swej żądzy poznania prawdy. Nie cofał się przed największym poświęceniem, czy oszustwem. Aby napić się jeden łyk wody ze studni wiedzy oddał w zastaw swoje jedno oko — stąd Jednookim jest zwany.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 27/12/2022 @ 20:08

Polecamy film:
Kto wymyślił monoteizm
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 22/12/2022 @ 23:31

czytaj więcej

Ukraiński Olimp
Olimp – góra w Tesalii, gdzie mieszkają starogreccy bogowie. Nazwa ta, według językoznawców, sięga czasów indoeuropejskich i w zasadzie oznacza koło, czyli wskazuje na okrągły kształt szeregu szczytów w Grecji i Azji Mniejszej. W przenośni słowo to określa grono najznakomitszych artystów, poetów itp. My natomiast przypatrzymy się Olimpowi ukraińskich bogów tradycyjnej (przedchrześcijańskiej) wiary.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
Easter-Island.jpgcarnac.jpgk-k-14.jpgk-k-05.jpgEasterIsland.jpgpictographs.jpg0-zen2.jpgmenhir-3.jpggobekli-tepe.jpgnowgrange.jpgMenhir-2.jpgBalance_stonesz.jpggavpillar.jpg0-zen-4.jpgk-k-08.jpg0-mantra.jpgk-k-01.jpg0-mani-nepal2.jpg0-zen3.jpgk-k-11.jpgsaintsernin.jpgk-k-04.jpg0-mani-2.jpgStanding Stones.jpgTiya.JPGk-k-07.jpgk-k-09.jpg0-mani-stone.jpg0-zen.jpgspirals.jpgk-k-10.jpg0-buddist.jpg0-mani-nepal.jpgnewgrange.jpgdolmen-2.jpg0-zen-5.jpgethiopia.jpgoko-kamienie.jpgk-k-13.jpgMenhir.jpgk-k-02.jpgspirit-stones.jpgk-k-12.jpgPetroglyph_jqjacobs-utah.jpgk-k-03.jpgtarxientemplesintro.jpgGreatGallery-utah.jpgdolmen.jpg0-mani-1.jpgFremont_petroglyphs,_Sego_Canyon-utah.jpgstonehenge.jpgGiyorgis_01.jpgk-k-06.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5624803 odwiedzający

 55 odwiedzających online