Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Religie Synkretyczne - Manicheizm - autor : Rel-Club 20/02/2020 @ 22:19

czytaj więcej

Książę ciemności w manicheizmie
Różnicę między religią Persów, taką, jaką znał, czyli w wersji zurwanistycznej, a religią Maniego wyłożył Eznik następująco:
Albowiem ów [Mani] powiada, iż istnieją dwa pierwiastki, dobra i zła, które są sobie przeciwne, a owo przeciwieństwo istnieje samo w sobie. Oni też [Persowie] mówią to samo dowodząc, iż te dwa pierwiastki powstały z gorących pragnień Zruana (De deo, 147).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a architektura - autor : Rel-Club 16/02/2020 @ 22:02

czytaj więcej

Babilon
Najważniejszym zabytkiem architektury z czasów dynastii nowobabilońskiej jest kompleks miejski Babilonu. Wygląd miasta, jaki jest nam znany, jest efektem działalności budowlanej władców nowobabilońskich, przede wszystkim Nabuchodonozora II. Najważniejsze prace wykopaliskowe prowadził w mieście R. Koldewey w latach 1899-1917.
Pamiętając, że w wielu aspektach Nabopolasar i Nabuchodonozor II kontynuowali politykę odbudowy miasta po zniszczeniach z 689 r. p.n.e., tak jak przed nimi czynili to Asarhaddon czy Aszurbanipal, trzeba zaznaczyć, że wraz z panowaniem dynastii nowobabilońskiej doszło do zasadniczej zmiany  pozycji samego miasta.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 12/02/2020 @ 22:00

Religie w cyfrach

Według danych z 2010 roku Łotwa jest krajem w większości chrześcijańskim (prawie 56% obywateli), 20% to protestanci, 19% katolicy, a 16,5% prawosławni. Niecałe 44% nie wyznaje żadnej religii.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a nauka - autor : Rel-Club 09/02/2020 @ 23:06

czytaj więcej

Kościół a uniwersytet
„Uprasza Waszą Świątobliwość oddany syn Wasz, Kazimierz król Polski, o wyświadczenie mu szczególnej łaski (…)” – tak rozpoczął fundator krakowskiego studium generale swą pierwszą suplikę skierowaną do Urbana V w 1363 r. Jego prośba o papieską zgodę na erygowanie uniwersytetu nie była ani pierwsza, ani jedyna w swoim rodzaju. Co więcej, aprobata następcy świętego Piotra i jego poparcie – choćby czysto teoretyczne – okazały się wręcz warunkiem niezbędnym do spełnienia, by nowo powołany uniwersytet miał szansę rozwoju. Dla przykładu wystarczy wspomnieć ufundowane przez Fryderyka II w 1224r.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 06/02/2020 @ 01:10

********************
Oko za oko – i cały świat oślepnie.
*

Mahatma Gandhi
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 02/02/2020 @ 04:53

Polecamy film:
Kim był Jezus?: Ostatnie dni (odc.3/3)
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - autor : Rel-Club 29/01/2020 @ 20:47

czytaj więcej

Buddyzm od V do III wieku p.n.e.
"Dobre Prawo" - Saddharma - odkryte na nowo i głoszone przez Buddę, jest niewzruszone i zawsze prawdziwe. Jeden z tekstów kanonicznych powiada, że „niebo runie wraz z księżycem i gwiazdami, ziemia wzniesie się nad niebiosa wraz z górami i lasami, morza wyschną, ale wielcy Mędrcy nie mówią niczego fałszywie” (Diwjawadana,  268, 272).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Luteranizm - autor : Rel-Club 25/01/2020 @ 22:23

czytaj więcej

Tumult toruński
Luteranizm ograniczał się w zasadzie do miast, gdzie znaczny procent ludności był pochodzenia niemieckiego, podczas gdy kalwinizm okazał się religią atrakcyjną dla szlachty. Ale i kalwini byli podzieleni między sobą. W 1562 r. długotrwały spór między skrzydłem konserwatywnym i radykalnym doprowadził ostatecznie do schizmy. Radykałowie odłączyli się i jako „arianie" podjęli jeden z najwcześniejszych i najbardziej gruntownych eksperymentów w Europie, polegających na próbie powrotu do pierwotnego chrześcijaństwa.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że ... [Biblia] - autor : Rel-Club 22/01/2020 @ 00:51

Czy wiesz, że...

Najstarszym kompletnym hebrajskim tekstem całego Tanachu, który przetrwał do XX wieku nienaruszony, był Kodeks z Aleppo, z 920 roku n.e. Niestety w 1947 roku, w czasie zamieszek w Aleppo, uległ częściowemu zniszczeniu, z 487 kart pozostało tylko 294. Od tego momentu najstarszym kompletnym tekstem jest Kodeks Leningradzki z 1008 roku n.e. Powstał w Kairze. Obecnie znajduje się w Bibliotece Narodowej w Petersburgu.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


AZJA - Anatolia - autor : Rel-Club 19/01/2020 @ 00:11

czytaj więcej

Wierzenia Hetytów
Przytłaczająca większość tekstów klinowych z Boğazköy odnosi się do spraw religijnych i kultowych. Są to opisy świąt, rytuały magiczne, zaklęcia, modlitwy, śluby, przepowiednie i wróżby, opowiadania z życia bogów, listy ofiar i opisy wizerunków bóstw. Do tego dochodzą długie wykazy bóstw, które wzywano na świadków przysięgi w hetyckich umowach państwowych. Jeśli uwzględnić ich liczbę, to nie wyda się przesadą, kiedy teksty hetyckie mówią nawet o "tysiącu bogów państwa Hatti". Trzeba wszakże przy tym pamiętać, że coś więcej wiemy tylko o głównych bóstwach, pozostałe zaś znamy przeważnie jedynie z imienia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 16/01/2020 @ 00:46

********************
Gdybyśmy rzeczywiście byli chrześcijanami, nie byłoby żadnych pogan.
*

św. Jan Chryzostom
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 11/01/2020 @ 19:50

Polecamy film:
Kim był Jezus? Misja (odc.2/3)
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 08/01/2020 @ 19:27

Religie w cyfrach

Meksyk jest krajem zdecydowanie chrześcijańskim (ponad 90% obywateli), z czego 82,7% to katolicy, 8,1% protestanci, a 1,4% Świadkowie Jehowy. Bezwyznaniowcy i niezdecydowani to trochę więcej niż 7% populacji.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 05/01/2020 @ 15:30

czytaj więcej

Mity o potopie
Sprawa „potopu powszechnego” była tematem już niejednego rozważania. Współczesna nauka nie wypowiada się przeciwko możliwości zaistnienia „potopu”, choć nie zgadza się na jego „powszechność”. Z uczonych polskich pierwszy doszedł do podobnego wniosku bodaj Hugo Kołłątaj (1750-1812), starając się wyjaśnić owo zjawisko w sposób naukowy. Było to w czasach, gdy ścierały się dwa poglądy: według jednego, ściśle opartego na Piśmie świętym, potop miał być zrządzeniem bożym, wolnomyślny natomiast Wolter (1694-1778) uważał potop za niemożliwy w naturze. Kołłątaj zajął więc stanowisko pośrednie, uzasadniając, że potop był zjawiskiem zgodnym z prawami nauki, ale na terenie ograniczonym. (...)

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm rabiniczny - autor : Rel-Club 02/01/2020 @ 07:25

czytaj więcej

Bóg w judaizmie
Judaizm to przede wszystkim dzieje, w które się wierzy. O Bogu nie naucza się ani nie wierzy w Niego abstrakcyjnie i poprzez dogmaty; czynili to tylko filozofowie religii, lecz w kontekście dziejowym: jest to Bóg, który stworzył świat, który wybrał ojców, który uwolnił Izraela. Dziejami nie stała się jeszcze tylko obietnica, czyli to, co nie zostało jeszcze w sposób widoczny urzeczywistnione przez Boga, a co jest przedmiotem nadziei jako przyszłe dzieje.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 30/12/2019 @ 17:48

********************
Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
*

Biblia, Nowy Testament - List do Galatów (5: 14)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - Zakony - autor : Rel-Club 27/12/2019 @ 18:16

czytaj więcej

Monastycyzm
Śmierć Konstantyna Wielkiego zamknęła pierwszy okres ewolucji wczesnego chrześcijaństwa. W obliczu dalszych przeobrażeń, które zaszły w łonie Kościoła katolickiego W wyniku cesarskiej polityki tolerancyjnej, historyk znajduje się w niemały kłopocie. Odtąd bowiem dzieje chrześcijaństwa są bezpośrednio wplątane w rozwój wydarzeń politycznych cesarstwa i przedstawiają bardzo złożony obraz przeobrażeń zachodzących tak w strukturze i działalności organizacyjnej hierarchii, jak i w religijności poszczególnych warstw społecznych, wchodzących w skład ówczesnego Kościoła katolickiego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/12/2019 @ 00:18

Polecamy film:
Kim był Jezus? Dzieciństwo (odc.1/3)
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - Grudzień - autor : Rel-Club 18/12/2019 @ 08:02

22 grudnia

W judaizmie rozpoczyna się święto Chanuka, Święto Świateł (Chag ha-Orim). Upamiętnia ono ponowne poświęcenie Świątyni w Jerozolimie w roku 165 p.n.e. Trwa 8 dni, codziennie zapala się świece w specjalnym chanukowym świeczniku. Chanuka jest świętem ruchomym, w tym roku zaczyna się 22 grudnia i trwa do 30 grudnia.


/czytaj więcej - ważne daty w grudniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 15/12/2019 @ 12:30

********************
Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nie skłonny do bicia, ale opanowany, nie kłótliwy, nie chciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.
*

Biblia, Nowy Testament - List do Tymoteusz (3: 2-4)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 20 - autor : Rel-Club 12/12/2019 @ 19:15

czytaj więcej
Bibliografia 20
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, judaizmu, hinduizmu, chrześcijaństwa, religii starożytnej Grecji.
W tej chwili mamy 400 tytułów. Kilkanaście pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 09/12/2019 @ 07:09

czytaj więcej

Dionizje
Cała przyroda jest pełna cudów. Cudowny jest rozwój źdźbła w ziarnie, posianem w rolę; cudowne jest wyrastanie pędu spoza liścia zielonej łozy; cudowne jest kwitnienie i dojrzewanie owocu. Gdy jednak dla wszelkich roślin szereg cudów zamyka się dojrzałością owocu, krzew winny ma swój nowy, najwyższy cud dopiero przed sobą. Z gron bursztynowych lub ciemnoczerwonych wytłaczamy sok mętny i słodki, wlewamy go do beczki, zakopujemy beczkę w ziemi — tam, niby w grobie, pozostaje on przez zimę. I w tym czasie, gdy drzemie w łonie Matki-Ziemi, dzieje się z nim cud nowy, zwany fermentowaniem. Budzą się jakieś siły tajemnicze, burzą się i kłębią; długo toczy się ich walka, lecz oto, na koniec ustaje.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 05/12/2019 @ 04:20

********************
Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.
*

Św. Jan Bosko
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 30/11/2019 @ 15:26

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Lenistwo
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - wprowadzenie - autor : Rel-Club 26/11/2019 @ 14:58

czytaj więcej

Wszechwiedza
Przede wszystkim trzeba sprecyzować, co rozumiemy przez wszechwiedzę boską. Człowiekowi wszechwiedza nie jest dana. Istnieją wprawdzie ludzie obdarzeni niezwykłą siłą poznawczą. Są to ludzie wyjątkowi, różniący się w jakiś sposób od ogółu; takimi byli w starożytności wieszczkowie, jak na przykład Kalchas oionopólos, który zna „teraźniejszość, przyszłość i przeszłość" (Iliada, 1,70), takimi są u obecnych jeszcze ludów pier­wotnych szamani i czarownicy, jak piay u karaibskich Arawaków, który „wie wszystko". U Dakotów kanadyjskich czarow­nicy „widzą wszystko", nawet gdy śpią; nikt nie może się do nich zbliżyć nie będąc widzianym; Luszejowie w północnej Birmie nazywają swoich czarowników puithiam, „wielcy znaw­cy"; u Mordwinów tubylcza nazwa czarowników znaczy „ten (lub ta), co wie".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
bibliografia_cz2/sladami-etruskow.jpgbibliografia_cz2/bog-einsteina.jpgbibliografia_cz3/sladami-amuletu.jpgbibliografia_cz1/gardner-potomkowie.jpgSilnicki-Sobory powszechne a Polska.jpgbibliografia_cz2/malinowski-mit.jpgbibliografia_cz1/sim-cyw.JPGbibliografia_cz1/wip-kos.JPGbibliografia_cz3/stomma-slonce.jpgbibliografia_cz3/budda.jpghistoria-z.jpgbibliografia_cz2/krawczuk-s-do-starozytnosci.jpgbibliografia_cz3/historia-chin.jpgbibliografia_cz2/pokarm-bogow.jpegbibliografia_cz2/Wandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgzycie-se-ksiezy.pngaztekowie.gifbibliografia_cz3/kramer-smierc.jpgbibliografia_cz3/religie-w-a-poludniowej.PNGHistoria medycyny-1988.jpgbibliografia_cz3/houria-historia-ar.jpgbibliografia_cz3/religie-aaaaio.jpgzorian-dolega-chodakowski3.gifency-pow-1976.jpgbibliografia_cz3/Minois-kosciol-i-n.jpgbibliografia_cz2/mitologia-mezopotamii.jpgbibliografia_cz1/Ludzie-bogowie-i-przybysze-z-kosmosu-Stoczkowski.jpgbibliografia_cz1/30-wyznan.jpgbibliografia_cz1/swiety-baldachim.JPGbibliografia_cz1/dialog-kultur-cywi-i-rel.jpgbibliografia_cz3/azja-i-afryka.jpgbibliografia_cz2/dumezil.jpgbibliografia_cz2/klatwa-eng.jpgbibliografia_cz1/levy-Bruhl-czynnosci-umyslowe.jpgbibliografia_cz2/1001-rzeczy-o-biblii.jpgbibliografia_cz1/szczepanowicz-ziemia-swieta.jpgbibliografia_cz1/keller-katolicyzm.jpgbibliografia_cz2/Szamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpgbibliografia_cz2/polska-piastow.jpgbibliografia_cz3/Religie Aryow W.jpegbibliografia_cz3/zycie-cwa.bmpswiat-fenicjan.jpgpseudonauka-i-p.jpgbibliografia_cz2/Mot-na-czarownice.jpgbibliografia_cz1/euz-his.JPGbibliografia_cz3/teksty-piramid.jpgbibliografia_cz1/N-dziedzictwo-goliata.jpgbibliografia_cz1/starozytnosc-bajeczna.jpgbibliografia_cz3/renan.jpgbibliografia_cz3/kataryzm.jpgbibliografia_cz1/mus-ant.JPGochrzczeni-w-duchu.jpgbibliografia_cz1/archeologia_biblijna.jpgateizm=nowicki.jpgbibliografia_cz3/konstantyn-w-krawczuk.jpgbibliografia_cz2/Paul-Herrmann.jpgbibliografia_cz3/Norbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz1/pluzanski-7sensacji-w-n.jpgbibliografia_cz1/his-chrzex-p-johnson.jpgbibliografia_cz3/kanert-buddyzm.jpgbibliografia_cz3/Angelo Scarabel.jpg3-Rosja.jpgbibliografia_cz1/mejor-buddyzm.jpgbibliografia_cz1/tro-pie.JPGaztekowie-narod-wybrany-p-s.jpegbibliografia_cz1/graves-mity-heb.jpgbibliografia_cz2/tajemnice-biblii.jpgbibliografia_cz2/mitologia-cz-afryki.jpgbibliografia_cz2/popko-huryci.jpgbibliografia_cz2/Ksiega-Rodz-interlinearna.jpgreligie-w-p.jpgbibliografia_cz3/buddyzm-b-p-l-a.jpgrouss-bog-zla.jpgbibliografia_cz2/Historia-piekna-eco.jpgbibliografia_cz2/Nowy-Testament-H.jpgbibliografia_cz3/grant-dz-izraela.jpgbibliografia_cz3/legowicz-zarys.jpgbibliografia_cz1/kud-hinduizm.jpgbibliografia_cz3/bez-ograniczen.pngparandowski-mitologia.jpgDrozdowicz-G-nurty-now-f-franc.jpgpettazzoni.jpgbibliografia_cz3/religie-sw-ency.jpgbibliografia_cz1/kow-w-ch.JPGbibliografia_cz1/skrok-na-tropach.jpgteodoret.jpgbibliografia_cz1/swiderkowna-rozmowy-o-bib-nt.jpggrecja_niepodlegla.jpgbibliografia_cz1/religie-slowian-sz.jpgbibliografia_cz3/antropologia-b-tylor.jpghistoria-wierzen-i-idei-religijnych.jpgbibliografia_cz3/religia-en.jpgbibliografia_cz3/religie-s-b-wschodu.jpgrzecz-z-od.gifbibliografia_cz1/wilson.jpgskrzypekoswiecenie-fr.jpgbibliografia_cz2/stu-mat-2005.jpgbibliografia_cz1/po-arch_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz1/zycie-co-g-merowingow.jpgbibliografia_cz3/voodoo.jpgpolemicznie-wipszycka.gifbibliografia_cz3/schylek-sr-eu.jpgbibliografia_cz2/kosidowski-rumaki.jpgbibliografia_cz2/borkowski-socjologia.pngbibliografia_cz3/zarys dziejow-r.jpgbibliografia_cz3/haasler-tajne-sprawy-papiezy.jpgbibliografia_cz2/bloch-etruskowie.jpgbibliografia_cz1/religie-chin.jpgbibliografia_cz2/Magia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgbibliografia_cz1/zycie-cawrhorne.jpgbibliografia_cz2/zary-ency-rel.jpgzycie-codzienne-galii.jpgbibliografia_cz2/1001-o-bogu.jpgbibliografia_cz3/dionizos-kere.jpgbibliografia_cz1/historia-hiszpanii.jpgkoran.jpgbibliografia_cz3/50-najwiekszych-k.jpgbibliografia_cz2/gilgamesz.jpgbibliografia_cz2/mitologia-lu-syberii.jpgbibliografia_cz1/komentarz-his-kul-do-biblii-h.jpgazja-pacyfik13.jpgbibliografia_cz1/judaizm.jpgbibliografia_cz1/kosidowski-opowiesci-bib.jpglocke.jpgbibliografia_cz2/freud-czlowiek.jpgbibliografia_cz3/ile-lat-ma-wsz.jpgbibliografia_cz3/FitzGerald - Chiny.jpgbibliografia_cz2/okultyzm-magia-wrozby.jpgatlantyda-zajdler.jpgwprowadzenie-dr.jpgbibliografia_cz1/ksiega-ukryta-wb.jpgholownia-kos-d-s-z.jpgbibliografia_cz2/zarys-dziejow.jpgmahometanizm=g.jpgw-kregu-upiorow.jpgbibliografia_cz3/rod-argeadow.jpgbibliografia_cz1/atlas-miejsc-biblijnych.jpghis-iranu.jpgbibliografia_cz1/d-r-zycie.JPGmoralnosc-mozgu.jpgbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-1.gifi-znowu-zapial-kur.jpgbibliografia_cz3/hist-kos.jpgbibliografia_cz2/prawoslawie-k.jpgbibliografia_cz1/homerski-wstep-ogolny-do-pisma-swietego.jpgbibliografia_cz2/POA2.bmpbibliografia_cz1/tresc-wierzen-r.jpgbibliografia_cz2/mitologia-korei2.jpgbibliografia_cz2/slow-sy.jpgbibliografia_cz2/fedon2x.jpgbibliografia_cz2/encyklopedia-kat-1.jpgbibliografia_cz3/peck-w-poszukiwaniu.jpgbibliografia_cz1/tho-bib.JPGbibliografia_cz2/historia-polski-sz.jpgbibliografia_cz1/liverani-nie-tylko-b.pngbibliografia_cz3/wilson-o-naturze.jpgbibliografia_cz3/kobieta-w-czasach.jpgbibliografia_cz2/mitologia-indyjska.jpgbibliografia_cz2/donini.jpgbohater-o-1000t.jpgswietowanie-doroczne-pl.jpgbibliografia_cz1/socjo-reli.jpgbibliografia_cz2/w-kregu-religii.jpggnoza-q.jpghis-g.jpgbibliografia_cz2/levi-strauss-totemizm.jpgbibliografia_cz1/w-kregu-swiatowida.jpgbibliografia_cz1/al-ar-pal.JPGbibliografia_cz2/groby-b-u.jpgreligie-uniwersalistyczne.jpgbibliografia_cz1/historia-seksu.jpgbibliografia_cz2/Nowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegcairns-e2.bmpbibliografia_cz2/his-s.bmpsztuka-indonezji.jpgbibliografia_cz1/po-sztuki_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz1/cha-kos.JPGbibliografia_cz1/eliade-sacrum-mit-historia.jpgbibliografia_cz3/do-ziemi-swietej.jpgbibliografia_cz3/biblia2.jpgdakowie-HD.jpgbibliografia_cz2/Piecioksiag-v.jpgbibliografia_cz3/tajne-stowarzyszenia.jpgbibliografia_cz2/Sredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgbibliografia_cz1/sarmaci-sulimirski.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-samarytanka.jpgi-historia-powszechna-b.jpgbibliografia_cz2/homo-ludens-h.jpgbibliografia_cz1/zapomniany-s-s.jpgbibliografia_cz3/joga-swie.jpgbibliografia_cz2/epos-Chassang.jpgreligia-encyklopedia-pwn5.jpgbibliografia_cz2/papiestwo.jpgdanecki.jpgbibliografia_cz3/historia-p.jpgbibliografia_cz3/h-kk.jpgbibliografia_cz1/d-r-ko-pi.JPGbibliografia_cz3/his-niem.jpgbibliografia_cz1/historia-biblii.jpgbibliografia_cz3/rytualy-dawne-i-w.jpgslownik religii.jpgre-afryki.jpgbibliografia_cz2/mitologia-arabow.jpgbiblia=aramejska.jpegstarzy-nowi-bo-japonii.jpgbibliografia_cz3/Petoia-wampiry.jpegsladami-klatwy.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-grecji.jpgbibliografia_cz1/zycie-codzienne-prusow2.jpghistoria-holandii-b.jpgbibliografia_cz2/historia-powszechna-sredniowiecze.jpgbibliografia_cz3/mitologia-cel.jpgbibliografia_cz1/hellenizm-a-j.jpgbibliografia_cz2/wojcik-historia-p-XVII.jpgbibliografia_cz3/kierul-newton.jpgbibliografia_cz1/miedzy-s-a-n-testament.jpgstarozytny-egipt=w.jpgbibliografia_cz1/484.jpgbibliografia_cz2/margul-jak-umier.jpgbibliografia_cz1/poniatowski-wstep.jpgzrozumiec_araba.jpgbibliografia_cz2/michalowski-n-t-piramidy.jpgbibliografia_cz2/boas-umysl-cz-pierwotnego.jpgbibliografia_cz3/hubert-mauss.jpgbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-2.gifbibliografia_cz1/starozytna-palestyna.gifbibliografia_cz1/gni-pie.JPGhistorya powszechna kosciola.jpgNorbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz3/twardecki.jpgbibliografia_cz2/tradycje-tolerancji.jpgfahry-piramidy.jpgbibliografia_cz2/tyloch-rekopisy.jpgbibliografia_cz2/5-wielkich-religii-swiata.jpgNiwinski-bostwa-kulty.jpgbibliografia_cz1/har-klu.JPGpaleografia-lacinska-1951.jpegbibliografia_cz1/dramat-i-kult.jpgbibliografia_cz3/tragedia-narodu.jpgbibliografia_cz2/ksiega-tura.jpgbibliografia_cz2/obrzedy-rytualy.jpgbibliografia_cz1/historia-gotow.jpgbibliografia_cz3/judaizm-u-poczatkow.jpgdzieje-dawnych_turkow.jpgbibliografia_cz2/kuncewicz-piotr-antyk.jpgbibliografia_cz3/chrzescijanstwo-przyszlosci.jpghughes-rzym.jpgbibliografia_cz3/zloty-przewodnik-p-r-halu.jpgbibliografia_cz1/Monologion Proslogion.jpgbibliografia_cz3/boilton.JPGbibliografia_cz3/alpatow-2.jpgbibliografia_cz3/gibbon-zmierzch.jpgbibliografia_cz3/Hetyci-klingel.pngbibliografia_cz3/swiat-symb-chrzesc.jpgupadek2.jpgbibliografia_cz1/dz-ze-za.jpgbibliografia_cz1/kultura-wiekow-srednich.jpgbibliografia_cz2/krawiec-seksualnosc.jpgbibliografia_cz3/messadie-diabel.jpgbibliografia_cz1/religie-bw.jpgbibliografia_cz1/his-filo-tat.pngbibliografia_cz3/dennett-odczarowanie.jpgbibliografia_cz1/f-mity-grekow-i-rzymian.jpgbibliografia_cz3/historia-grzechu.jpgbhagawad-piesn-pana.pngbibliografia_cz1/girard-sacrum-i-p.jpgbibliografia_cz3/ksiega-rzeczy-dziwnych-1.jpgharding-r-s.jpghistoria-koloru.jpgbibliografia_cz1/b-religia-staro-egiptu.jpgseptymiusz-sewer-k.jpgbibliografia_cz3/poczet-pap-jwk.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-egiptu.jpgbibliografia_cz3/tokarczyk-4-j-a.jpghermiasz.jpgbibliografia_cz3/rel-sw-rzymskiego.jpgbibliografia_cz3/mity-green.jpgzdybicka.jpgmajowie-gall.jpgbibliografia_cz2/mitologia-slowian-gi.jpgRamadan-Sladami-Proroka.jpgreligia-ludow-pierwotnych.jpgmeksykanskie-abc.jpgbibliografia_cz1/papiez.jpgbibliografia_cz1/historia-cudow.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-biel.jpgbibliografia_cz1/tajemnice-krety.jpgbibliografia_cz2/sandauer.jpgbibliografia_cz1/z-ch-an.JPGjudaizm-solomon.jpghistoria-duchowosci-chrzes.jpgLITERA-NA-SW-12-1987.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3602125 odwiedzający

 47 odwiedzających online