Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Buddyzm i odłamy - Birma - autor : Rel-Club 17/10/2018 @ 17:51

czytaj więcej

Buddyzm w Birmie
Duchowy wymiar życia jednostki, etos społeczny, mentalność i obyczajowość kształtuje w Birmie buddyzm Theravada. Jest to szkoła należąca do jego najstarszej, ortodoksyjnej tradycji, nazywana „nauką starszych”. Opiera się ona na kanonie w języku palijskim, a współcześnie jest kultywowana prócz Birmy w Tajlandii, Laosie i Kambodży, a także w swojej starej ojczyźnie – na Sri Lance (dawny Cejlon). Buddyzm jest w Birmie również istotnym czynnikiem w życiu politycznym, gdyż ostentacyjne okazywanie mu respektu, opieka nad Sanghą – społecznością mnisią, donacje na rzecz kultu oraz dbałość o doktrynę – to istotne czynniki legitymizujące władze.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 14/10/2018 @ 00:48

Polecamy film:
Sekrety Buddy
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 10/10/2018 @ 21:57

Religie w cyfrach

W Tunezji dominującą religią jest islam, wyznawany przez 99,2% obywateli, zdecydowana większość z nich to sunnici. Niereligijni stanowią 0,5% ludności, a chrześcijanie 0,3%.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Goci - autor : Rel-Club 06/10/2018 @ 00:03

czytaj więcej

Wierzenia Gotów
Lud Terwingów, określany często w literaturze mianem Wizygotów, istniał około stu lat. Pierwsze wzmianki o Terwingach pochodzą z 291 roku, prawie dokładnie dwa dziesięciolecia po druzgocącej porażce Gotów w walce z Aurelianem i utracie wielkiego królestwa. Uchodzą oni za „inną część Gotów"; sformułowanie które sugeruje ich oddzielenie się od głównego trzonu plemienia. Trzon plemienia zaś zetknął się prawdopodobnie gdzieś na stepach nad Donem z Urugundami i Alanami. W IV wieku Rzymianie mają jednak na myśli właśnie Terwingów, kiedy mówią o Gotach, natomiast grupa wschodnia popadła niemal całkowicie w zapomnienie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 02/10/2018 @ 05:00

********************
Wszyscy ludzie mają zaszczepioną wiarę w bogów i nie ma narodu, nawet pozbawionego praw i obyczajów, któryby nie uznawał bogów.
*

Seneka
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Bliski Wschód - autor : Rel-Club 28/09/2018 @ 19:57

czytaj więcej

Babilońskie zaklęcia magiczne
Znajomość religii babilońskiej nigdy całkowicie nie zanikła, niektóre bowiem dotyczące jej szczegóły zachowały się w pismach antycznych pisarzy i w Starym Testamencie. Już same te źródła wystarczają do sformułowania pewnych ostatecznych stwierdzeń: religia babilońska bezspornie nosiła charakter panteistyczny, z poważną domieszką cech związanych z różnymi kultami płodności. Źródła klasyczne ponadto uzupełniają tę informację pewnymi szczegółami kosmogonii babilońskiej, to znaczy teorii dotyczących stworzenia świata i człowieka, a nawet i samych bogów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 25/09/2018 @ 13:28

********************
Miłość przekreśla wszelkie reguły.
*

Talmud
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Apokryfy - autor : Rel-Club 21/09/2018 @ 23:36

czytaj więcej

List Jezusa
Historja zaś Tadeusza taki miała przebieg:
Wieść o bóstwie Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki Jego mocy cudotwórczej, po całym się rozniosła świecie i przyciągała tysiące ludzi, nawet z najwięcej od Judei oddalonych okolic, a wiodła ich nadzieja, że znajdą uzdrowienie z chorób i wszystkich cierpień swoich.
Tak n. p. król Abgar, który znakomicie rządził ludami z poza Eufratu, cierpiał na straszną i ludzkiemi środkami nieuleczalną chorobę.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/09/2018 @ 13:45

Polecamy film:
Machu Picchu
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Mitraizm - autor : Rel-Club 14/09/2018 @ 00:49

czytaj więcej

Kult Mitry w Cesarstwie Rzymskim
Misteria Mitry są dla historyków zajmujących się dziejami rzymskich religii jedną z największych zagadek starożytności, do dziś, mimo ponad stulecia badań, nie w pełni rozwiązaną. Ten niezwykły kult o trudnych do ustalenia początkach rozprzestrzeniał się w pierwszych wiekach naszej ery na obszarze całego Cesarstwa Rzymskiego, do czasu, gdy jego los przypieczętowały decyzje i działania Teodozjusza, kategorycznie piętnującego praktyki niechrześcijańskie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 10/09/2018 @ 03:13

********************
Wiary w żaden sposób nie można wymusić przemocą. Do wiary można nakłonić jedynie za pomocą przekonywania i dobrego przykładu. Natomiast w ludziach, na których została wymuszona gwałtem, wiara nie może przetrwać. Podobnie, jak powiadają, wygięty wierzchołek młodego drzewka, skoro tylko zostanie uwolniony, natychmiast powraca do po­ przedniej pozycji.
*

Izydor z Sewilli
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Manicheizm - autor : Rel-Club 06/09/2018 @ 11:15

czytaj więcej

Życie Maniego
Około roku 200 po Chrystusie żył w medyjskiej stolicy Hamadanie partyjski książę spokrewnio­ny z Arsakidami. Nazywał się Patik. Jego żona nosiła żydowskie imię Maryam; pochodziła jed­nak z książęcej rodziny partyjskiej Kamsarkan, która odegrała później znaczącą rolę w historii Armenii i dała również początek gałęzi Arsakidajskiego rodu królewskiego. Zarówno ze strony ojca, jak i matki, syn, którego Maryam powi­ła swemu małżonkowi szczycił się więc królewskim pochodzeniem.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 02/09/2018 @ 21:44

Czy wiesz, że...

Obok pism, które zachowały się w Tanachu, Izraelici posiadali wiele innych tekstów religijnych, niestety dziś zaginionych. Tytuły 16 z nich podaje sama Biblia, a są to: Księga Wojen Jahwe, Księga SprawiedliwegoKroniki Króla DawidaKsięga Dziejów Salomona, Księga Kronik Królów Judy, Księga Kronik Królów IzraelaDzieje Samuela „Widzącego”, Dzieje Natana Proroka, Dzieje Gada „Widzącego”,   Proroctwo Achiasza z SziloWidzenie „Widzącego” JedoKronika Proroka SemajaszaKronika „Widzącego” IddoDzieje Jehu, syna ChananiegoKroniki Chozaja i Dzieje Jozjasza opisane przez proroka Izajasza

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 30/08/2018 @ 22:41

czytaj więcej

Doktryna katarska
Punktem wyjścia doktryny katarskiej było przekonanie, że dostępny zmysłowo świat „cały w złu jest pogrążony”, a jedyne obecne w nim elementy świata dobra to dusze-aniołowie uwięzione w ciałach ludzkich i zwierzęcych. Takie pojmowanie widzialnego świata pociągało za sobą konsekwencje w postaci dualistycznego postrzegania sfery kosmicznej, boskiej, społecznej i jednostkowej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 26/08/2018 @ 13:26

Polecamy film:
Czasy inkwizycji: Herezja Tudorów
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 22/08/2018 @ 20:21

Religie w cyfrach

W Republice Południowej Afryki dominującą religią jest chrześcijaństwo, wyznawane przez 74,7% ludności, z czego 6% to katolicy. Rodzime religie wyznaje 13,5%, islam – 1,7%, a hinduizm – 1,2% populacji. Jako niereligijni deklaruje się 7,7% mieszkańców RPA.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 18/08/2018 @ 07:27

czytaj więcej

Mit Orfeusza
Mit Orfeusza powstał w Grecji archaicznej w VI wieku przed Chr. lub wcześniej, najbardziej żywotny okazał się w kręgu pogańskiej kultury grecko-rzymskiej, gdzie przetrwał aż do wieku VI po Chr., czyli że funkcjonował w literaturze i sztuce helleńskiej przez około tysiąc dwieście lat.
Przyczyna żywotności mitu, którym interesuje się bardziej niż innymi ponad setka pisarzy helleńskich, tkwi w powiązaniu Orfeusza z orfickimi wierzeniami, misteriami i kultem – sprawami tajemnymi, o których nie wolno było mówić ani tym bardziej pisać.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 18 - autor : Rel-Club 14/08/2018 @ 00:03

czytaj więcej
Bibliografia 18
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, hinduizmu, buddyzmu, gnozy i religii antyku.
W tej chwili mamy 360 tytułów. Kilkanaście pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a sztuka - autor : Rel-Club 10/08/2018 @ 00:45

czytaj więcej

Sztuka starochrześcijańska
Kiedy w r. 313 cesarz Konstantyn uznał chrześcijaństwo za religię panującą na obszarze imperium. Kościół stanął nagle przed osobliwym problemem. W czasach prześladowań nie miał ani potrzeby, ani nawet możliwości budowy świątyń. Wyznawcy spotykali się w domach prywatnych. Tego rodzaju dom pierwszych chrześcijan (ok. r. 240) zachował się w Dura Europos nad górnym Eufratem. Jego dekoracja świadczy, że służył za świątynię.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 07/08/2018 @ 21:45

********************
Religie zorganizowane w potężne Kościoły i dzierżące władzę w terenie, prześladują w sposób zupełnie naturalny i mają tendencję, by na tolerancję patrzeć jak na słabość, a nawet okrucieństwo w stosunku do bóstwa, które czczą, jakiekolwiek by ono nie było. Pośród ludzi religijnych, tolerancja jest pożądana przez prześladowanych, którzy będą jej potrzebować. A kiedy w końcu zatriumfują, co zdarza się nazbyt często, sami z kolei stają się prześladowcami.
*

Geoffrey Elton
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 04/08/2018 @ 16:24

Polecamy film:
Czasy inkwizycji: Hiszpania
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Gnoza - autor : Rel-Club 01/08/2018 @ 10:13

czytaj więcej

Pisma gnostyków
Bodźcem do tych wszystkich badań, które przykuwają dziś uwagę tak wielu uczonych, stało się odkrycie w 1930 r. w Medinet Madi w Egipcie manichejskich rękopisów. Wydano już połowę zbioru Homiliae (Kazania), Kephalaia (rodzaj manichejskiej dogmatyki) oraz połowę Księgi Psalmów.
Kościół manichejczyków był Kościołem rozśpiewanym. Nie bez wzruszenia czyta się te radosne, pod względem poetyckim nierzadko bardzo wartościowe pieśni, które nieustannym powtarzaniem refrenu musiały doprowadzać gminy do nieznanych wyżyn ekstazy i które niezbicie dowodzą, że manichejscy wtajemniczeni żyli i poruszali się  w sferze mitu, że mit był dla nich sprawą serca.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 28/07/2018 @ 15:18

Tok FM - Lekcja religii - 11
5 audycji o chrześcijaństwie


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 24/07/2018 @ 00:56

Czy wiesz, że...

Zwoje znad Morza Martwego są długimi pasami pergaminu lub papirusu, pokrytymi pismem tylko z jednej, wewnętrznej strony i tekstem podzielonym na kolumny. Każdą z ksiąg biblijnych spisano na odrębnym zwoju. Najlepiej zachowany i najdłuższy, Zwój Izajasza, datowany na około 125 rok p.n.e., ma 734 cm długości i 28 cm szerokości, z tekstem podzielonym na 54 kolumny.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a filozofia - autor : Rel-Club 21/07/2018 @ 01:10

czytaj więcej

John Locke o Bogu
§ 1. Jakkolwiek Bóg nie dał nam idei wrodzonej samego siebie, jakkolwiek nie wyrył w naszych duszach pierwotnych znaków, z których moglibyśmy odczytać jego byt, to jednak, obdarowawszy nas zdolnościami będącymi naszym duchowym wyposażeniem, nie pozostawił nas bez świadectwa o sobie: mamy przecież doznanie zmysłowe, postrzeżenie, rozum, i dopóki możemy myśleć o samym sobie, nie może nam brakować jasnego dowodu jego istnienia.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
01-jesu.jpg0-Staglieno-d.jpg01-jezus-drewno.jpg01-krzyz-m.jpg01-krzyz-w-polu.jpg0-Staglieno-e.jpg0-cemetery-6.jpg0-cemetery-5.jpg01-w-wa.jpg0-cemetery.jpg01-crucifix2.jpg0-cemetery-4.jpg01-rozaniec.jpg0-angel-2.jpg0-angelo3.jpg01-krzyz-w-polu4.jpg0-cemetery-3.jpg0-Aniol.jpg0-Staglieno-a.JPGsacred-heart.jpg01-krzyz-w-zimie.jpg0-Staglieno-b.jpg01-gesu-croce2.jpg0-angelo2.jpg01-gesu-croce.jpg0-Staglieno-c.jpg0-angel sad.jpg01-corona-di spine.jpg01-thorvaldsen.jpg0-swiece.jpg0-angel.jpg01-krzyz-w-polu-7.jpg0-cemetery-2.jpg01-rio2.jpg01-cacerd-heat.jpg0-angelo.jpg01-cruz-valle.jpg0-k-Lalibela.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2800670 odwiedzający

 30 odwiedzających online