Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Buddyzm - autor : Rel-Club 05/12/2023 @ 01:17

czytaj więcej

Nauki buddyzmu
Od czasów swojego założyciela buddyzm, nie uznający bóstw ani systemu kast, rozprzestrzenił się po całym świecie, zwłaszcza w Indiach w III w. p.n.e. Od wieku VI wypierany był przez dawniejsze religie indyjskie, zwłaszcza hinduizm, które jednak przejęły niektóre idee buddyzmu. W czasach współczesnych najwięcej wyznawców ma buddyzm na Cejlonie, w Tybecie, w części Chin oraz na Półwyspie Indochińskim, widoczne są również pewne jego wpływy w Europie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 28/11/2023 @ 04:08

czytaj więcej

Komunizm a religia
Jeżeli więc komunizmu nie można uznać za naukę (to jest za opierający się na rozumie), należałoby go uważać za wiarę. Twierdzenie to jednak również nie da się utrzymać. Zasadniczo dwa są tylko rodzaje wiary; religijny i niereligijny.
Wiary religijne odwołują się do autorytetu boskiego, wierni uznają jakieś pismo święte itp. dlatego, że wierzą, że jest natchnione przez Boga.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Baptyzm - autor : Rel-Club 22/11/2023 @ 23:43

czytaj więcej

Jerry Falwell
„To jest najniebezpieczniejszy człowiek w dzisiejszej Ameryce, jeśli chodzi o Biblijne Chrześcijaństwo. Jest on podwójnie niebezpieczny, ponieważ jest bardziej ambitny niż Billy Graham i dodatkowo twierdzi, że jest Fundamentalistą”. W tak surowych słowach Bob Jones Junior, kanclerz prywatnego uniwersytetu religijnego z Greenville w Południowej Karolinie ocenił znanego baptystycznego pastora i teleewangelistę z Wirginii, wielebnego Jerry’ego Falwella.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 18/11/2023 @ 12:56

********************
I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
*

Biblia - Księga Joela (3:1-2)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


FILMOTEKA II - autor : Rel-Club 13/11/2023 @ 07:12

Polecamy film:
Cmentarz żydowski
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 08/11/2023 @ 02:36

czytaj więcej

W kręgu problemów religijnych cesarstwa rzymskiego
Już niegdyś zwrócono uwagę na pewną, charakterystyczną zbieżność wydarzeń, dostrzegając w nich jakąś historiozoficzną tajemnicę, że to właśnie wraz z powstaniem cesarstwa rzymskiego wyrosła w nim nowa religia, że to w państwie Oktawiana Augusta, a później jego następców, Chrystus nakazał działać swoim uczniom ‒ Apostołom i stworzonemu przez siebie Kościołowi. I również, właśnie w epoce cesarstwa, ta religia odniosła zwycięstwo i Kościół uzyskał niezależną, autonomiczną w nim pozycję.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Święta - autor : Rel-Club 03/11/2023 @ 07:14

czytaj więcej

Ramadan
Ramadan jest jedynym miesiącem kalendarza księżycowego, którego nazwa wymieniona została w Koranie (sura Krowa, 2:185). Na jego ważność wskazuje post, będący jedną z podstaw islamu i przypadający właśnie w ramadanie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 27/10/2023 @ 00:53

Polecamy film:
Rygweda - hymny śpiewane
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 21/10/2023 @ 02:28

czytaj więcej

Prawo wyznaniowe
Zespól norm, który w języku polskim nazywany jest prawem wyznaniowym, W wielu innych językach określany jest jako „prawo kościelne”, a stosowane nazwy znajdują zwykle swą etymologię w łacińskim rzeczowniku ecclesía (kościół), Od niego pochodzą np. nazwy: ius ecclesasticum, diritto ecclesiastico, ecclesitical law.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm II świątyni - autor : Rel-Club 17/10/2023 @ 06:13

czytaj więcej

Upadek II Świątyni
Ósmego dnia żydowskiego miesiąca aw, pod koniec lipca 70 roku naszej ery, Tytus, syn cesarza rzymskiego Wespazjana, dowodzący czteromiesięcznym oblężeniem Jerozolimy, rozkazał całej swojej armii przygotować się do szturmu na Świątynię o świcie. Nazajutrz wypadał ten sam dzień, w którym pięćset lat wcześniej Babilończycy zniszczyli Jerozolimę. Tytus dowodził armią składającą się z czterech legionów – łącznie 60 000 rzymskich legionistów i żołnierzy miejscowych oddziałów posiłkowych, którzy aż się rwali, żeby zadać decydujący cios krnąbrnemu, lecz złamanemu miastu

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Wedyzm - autor : Rel-Club 13/10/2023 @ 19:34

czytaj więcej

Indra
Indra był najbardziej kochanym i najpotężniejszym z synów Aditi, matki bogów. Powiadają, że urodził się nie tak, jak inne jej dzieci, lecz w niezwykły sposób; podczas porodu matka jego niemal straciła życie. Zaledwie się urodził, chwycił za broń. Przestraszona niezwykłymi narodzinami syna i jego groźnym wyglądem Aditi ukryła Indrę, ale on objawił się wszystkim w złotej zbroi natychmiast po narodzinach, wypełniając sobą Wszechświat; a matkę potęga syna napełniła dumą.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 30 - autor : Rel-Club 08/10/2023 @ 21:34

czytaj więcej
Bibliografia 30
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat mitoznawstwa, sztuki religijnej, psychologii religii i inne.
W tej chwili mamy 600 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkadziesiąt w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo do 325 roku - autor : Rel-Club 05/10/2023 @ 20:56

czytaj więcej

Didache
W 1873 roku metropolita Filoteos Bryennios odkrył w bibliotece Hospicjum św. Krzyża w Konstantynopolu, przeniesionej następnie do patriarchatu prawosławnego w Jerozolimie, rękopis zawierający dziełko o podwójnym tytule: Nauka dwunastu Apostołów; Nauka Pana, którą dwunastu Apostołów przekazało narodom. Wydał ją dopiero w 1883 roku w Konstantynopolu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 30/09/2023 @ 00:29

********************
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
*

Biblia - Ewangelia Jana (1:1-5)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 25/09/2023 @ 23:53

czytaj więcej

Richelieu i raison d'état
System, nazywany dziś przez historyków europejskim systemem rów­nowagi sił, zrodził się w XVII w. z ostatecznego rozpadu średniowiecz­nych dążeń do uniwersalizmu, czyli koncepcji porządku świata repre­zentującej połączenie tradycji Cesarstwa Rzymskiego i Kościoła katolickiego. Świat postrzegany był jako odzwierciedlenie Niebios: na podo­bieństwo Boga panującego w Niebiosach, świecką władzę sprawował jeden cesarz i jeden papież rządził Kościołem powszechnym.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


FONOTEKA - autor : Rel-Club 20/09/2023 @ 06:52

Polecamy:
Radio Naukowe
Cesarstwo Bizantyńskie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 17/09/2023 @ 06:44

Religia, wbrew swej oficjalnej misji, polegającej na głoszeniu tego, co uniwersalne, służy w pierwszym rzędzie do wyrażania – i uzasadniania – tego, co partykularne. By jednak móc to uczynić w sposób w miarę wiarygodny, musi powołać się na swój uniwersalny charakter.
*

Patrick Michel
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 12/09/2023 @ 02:32

czytaj więcej

Mit Syzyfa
Z wyroku bogów Syzyf musiał nieustannie toczyć pod górę głaz, który, znalazłszy się na szczycie, spadał siłą własnego ciężaru. Bogowie nie bez racji doszli do wniosku, że nie ma straszniejszej kary niż praca bezużyteczna i bez nadziei. Jeśli wierzyć Homerowi, Syzyf był najmądrzejszym i najbardziej przezornym ze śmiertelnych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Scytowie - autor : Rel-Club 07/09/2023 @ 03:45

czytaj więcej

Religia Scytów
Scytowie przez pięć wieków - od ich pojawienia się w VII w. do przybycia Sarmatów, czyli do II w. przed Chr. - byli najliczniejszymi i najważniejszymi sąsiadami Hellenów. Początkowo zajmowali tereny między rzekami Dniestr i Don. W czasach późniejszych, uciekając przed pobratymczymi koczownikami, przesunęli się także nad Dunaj i pod Kaukaz.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 03/09/2023 @ 23:40

czytaj więcej

Walka postu z karnawałem
Przywykliśmy już na dobre do sytuacji, że dzielimy nasze życie pomiędzy czas zwykłego bytowania, które wyznacza nauka i praca, codzienne obowiązki (to owa proza życia), a czas niezwykły, czas świętowania, odpoczynku lub zabawy. Klasyk socjologii i antropologii kultury, Emile Durkheim, napisał w swym słynnym dziele Elementarne formy życia religijnego:

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 29/08/2023 @ 00:52

Polecamy film:
Franz Schubert - Ave Maria
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a etnologia - autor : Rel-Club 23/08/2023 @ 13:32

czytaj więcej

Etnologia religii
Od chwili powstania etnologii religii trwają dyskusje nad jej metodologiczną pozycją. Problematyczne jest jej określenie i dzieje (autorzy), przynależność do grupy nauk religiologicznych lub etnologicznych, opisowych lub normatywnych, historycznych lub systematycznych, właściwy przedmiot badania: religie ludów natury lub kultury, cel: opis, porównanie, typologia lub wyjaśnianie, oraz sposób podejścia: historyczny, porównawczy lub systematyczny (strukturalny, funkcjonalny, semiotyczny itp.). Szczególnie trudność sprawia ostre odgraniczenie etnologii i socjologii religii.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 18/08/2023 @ 20:50

********************
Czyż jestem stróżem brata mego?" .
*

Biblia - Księga Rodzaju (4:9)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 325 do 800r. - autor : Rel-Club 14/08/2023 @ 09:28

czytaj więcej

Prawo Kościelne
Z pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa mało mamy pomników prawa. Społeczeństwo kościelne żyło wówczas bardziej życiem wewnętrznym, dążyło raczej do ustalenia zasad wiary i etyki, jak do wytwarzania i określania stosunków prawnych. O ile przepisy prawne były konieczne, wysnuwano je ze słów ewangelii i z orzeczeń apostolskich. Później, kiedy życie kościelne coraz bardziej się wzmagało, gdy organizacja kościoła przybrała stałe kształty, a stąd rozliczne nowe powstały stosunki prawne, powstała też potrzeba nowych przepisów prawnych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 10/08/2023 @ 09:31

czytaj więcej

Giotto - Pocałunek Judasza
Giotto równa się Padwa. Cappella degli Scrovegni w Padwie. Arcydzieła, które zawdzięczamy dwóm genialnym lichwiarzom.
Padewczyk Rinaldo Scrovegni był w XIII wieku najgłośniejszym lichwiarzem Włoch, Dante bez skrupułów wsadził go do „Piekła” (Średniowiecze uważało lichwę za grzech monstrualny). Syn Rinalda, Enrico, postanowił odkupić grzechy tatusia solidną łapówką dla niebios.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
budda-0-t.jpgbudda-0-f.jpgbudda-0-i.jpgbudda-0-lotos.jpgbudda-0-a.jpgbudda-0-k.jpgbudda-0-m.jpgbudda-0-h.jpgbudda-0-14-s.jpgbudda-0-g.jpgbudda-0-c.jpgbudda-0-baby.jpgbudda-0-6.jpgbudda-0-b.jpgbudda-0-06-f.jpgbudda-0-e.jpgbudda-0-ss.jpgbudda-0-w.jpgbudda-0-s.jpgbudda-0-d.jpgbudda-0-tt.jpgbudda-0-u.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6123275 odwiedzający

 98 odwiedzających online