Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Podgląd dyskusji w pokoju Religie czat.onet.pl

 


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 29/06/2016 @ 01:10

Z życia wzięte

Islamski duchowny, mieszkający w Europie, w roku 2011, ostrzegł kobiety, by nie zbliżały się do bananów, ogórków oraz podobnych produktów, by "nie myśleć o seksie". Na listę zakazanych dla kobiet pokarmów trafiły również marchewki i cukinie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Krucjaty - autor : Rel-Club 25/06/2016 @ 01:26

czytaj więcej
Kształtowanie się koncepcji krucjat
Wprawdzie chrystianizm odszedł bardzo daleko od ewangelicznego potępienia walki zbrojnej, to jednak pojęcie wojny świętej, a więc nie tylko sprawiedliwej, lecz traktowanej zgoła jako swoisty obowiązek religijny, wiąże się na Zachodzie dopiero z walkami wyzwoleńczymi w Hiszpanii. Apel skierowany w 1063 r. do wszystkich narodów chrześcijańskich przez papieża Aleksandra II w sprawie udzielenia pomocy Hiszpanom, jest więc przez dzisiejszych badaczy uważany za narodziny idei wojny świętej, czyli krucjat. Papiestwo, uświęcając walkę z niewiernymi, nie zapomniało jednako zagwarantowaniu sobie płynących stąd korzyści.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - czerwiec - autor : Rel-Club 21/06/2016 @ 04:57

21 czerwca
W nocy z 21 na 22 czerwca wypada Noc Kupały - etniczne święto słowiańskie - przesilenie letnie. Najdłuższy dzień w roku.

/czytaj więcej - ważne daty w czerwcu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 21/06/2016 @ 04:47

czytaj więcej
Obrzędowość starosłowiańska i jej tradycje w kulturze polskiej
„Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami snu­ją się jeszcze stare obrzędy, nucą się dziwne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona bogów zapomnianych. W tym górskim zmroku dostrzec moż­na świecące im trzy Księżyce, trzy Zorze Dziewicze, Siedem Gwiazd Wozowych. Tam Zorza Lelowa zbli­ża się do Młodego Miesiąca, miłość nowożeńców i Go­dy zwiastuje, tam zorze księżycem odgrodzona lub zawojką nakryta ślubną przysięgą tłumaczy. Dotąd jeszcze trzy rzeki płyną pod sień lubowników, udzie­lają świętej wody do Korowaja i Kołacza."

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 20/06/2016 @ 00:47

czytaj więcej
Żydzi i lichwa - 2
W osiągnięciu całkowitego sukcesu Żydów w tej dziedzinie z całą pewnością odegrały rolę czynniki nie zawsze trwałe i niezmienne. Kościół, na przykład, początkowo tępił lichwę, na ogół sprzyjając pożyczaniu pieniędzy przez Żydów, których to potępienie nie dotyczyło. Później, aby zaradzić niepożądanym skutkom, starał się przeciwstawić Żydom z całą surowością, próbując mieć, choćby niebezpośrednią, kontrolę nad sytuacją.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 19/06/2016 @ 18:25

Polecamy film:
Jak uzasadnić istnienie Boga

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - PR 2 - autor : Rel-Club 14/06/2016 @ 00:41

Polskie Radio 2 - Rozmowy po zmroku:

Polscy Arianie


http://www.polskieradio.pl/8/2222/Artykul/919505 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 14/06/2016 @ 00:33

********************
"Pan zaś odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan?»"
*
Biblia, Księga Wyjścia 4:11
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 12/06/2016 @ 03:39

czytaj więcej
Żydzi i lichwa - 1
W historii Żydów w Wenecji, we Włoszech i w Europie lichwa to zjawisko obciążone szczególnym ładunkiem napięć ideologicznych. Chociaż kwitła głównie w średniowieczu, jej korzenie sięgają bardziej zamierzchłej przeszłości, teksty biblijne zawierają bowiem przepisy i zakazy głęboko dzielące żydów i chrześcijan, ponieważ tym pierwszym pozwalały być handlarzami pieniędzy. W Starym Testamencie czytamy: "Możesz wziąć procent od obcego, ale nie wolno ci go brać od brata". W Talmudzie to zdanie jest analizowane w kontekście rozbieżnych opinii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 10/06/2016 @ 22:19

Z życia wzięte

Parlament Malty przyjął w 2011 roku ustawę zezwalającą na rozwody. Malta do tej pory była jedynym krajem w Europie, w którym nie było rozwodów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Słowianie - autor : Rel-Club 07/06/2016 @ 03:55

czytaj więcej
Mazowsze pogańskie
Mazowsze pogańskie nie miało szczęści do kronikarzy. Żaden z dziejopisów nie zanotował ani jednej uwagi o wierzeniach panujących na Mazowszu przed przyjęciem chrześcijaństwa. Zbyt odległe, czy też niezbyt interesujące dla władających piórem mieszkańców Bremy, Miśni czy Kijowa były te położone między Wisłą a Bugiem obszary.
Zresztą w czasach, gdy powstawały opisy pogańskich bogów oraz świątyń Rusi i Pomorza, mazowieckie pogaństwo leżało w gruzach, a w co ważniejszych grodach wznoszono świątynie nowej, wspieranej przez panującego, religii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 02/06/2016 @ 03:14

Religie w cyfrach

Aż 6 mld zł dostaje Kościół z ofiar wiernych na tacę. Taką informacją podzielił się z opinią publiczną metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podczas jasnogórskich obrad w 2013 roku, gdzie duchowni rozmawiali o stanie finansów polskiego Kościoła.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 29/05/2016 @ 00:09

Polecamy film:
Czy wiara w Boga ma sens

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 26/05/2016 @ 01:58

czytaj więcej
Początki Kościoła i organizacji kościelnej w Polsce
Dzięki decyzjom cesarza Ottona III Kościół w Polsce zyskał wiosną organizację z arcybiskupstwem i podległymi mu trzema biskupstwami. Dla państwa pierwszych Piastów miało to ogromne znaczenie. Świadczyło nie tylko o uznaniu dla wysiłków chrystianizacyjnych, ale było też osobistym sukcesem Bolesława Chrobrego. Powstała w Gnieźnie organizacja kościelna nie okazała się zbyt trwała i upadla wraz z pierwszym państwem piastowskim, jednak władcy odnowiciele mieli do czego się odwoływać, rozpoczynając dzieło odbudowy.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycje Radiowe - PR 1 - autor : Rel-Club 21/05/2016 @ 23:05

Polskie Radio 1 - Naukowy zawrót głowy:

Savonarola


http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/851995 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 13 - autor : Rel-Club 21/05/2016 @ 22:46

czytaj więcej
Bibliografia 13
Do bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, głównie na temat mitologii różnych narodów.
W tej chwili mamy 260 tytułów. Kilka pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - wprowadzenie - autor : Rel-Club 14/05/2016 @ 05:21

czytaj więcej
Fenomenologia religii
Fenomenologia religii stanowi filozoficzno-humanistyczną wiedzę o istocie religii lub kierunek w filozofii religii, który poddaje rozumiejącej analizie i opisowi jawiący się w świadomości fenomen religii. Terminu "fenomenologia religii" użył po raz pierwszy holenderski przedstawiciel porównawczej historii religii P. D. Chantepie de la Saussaye. W swojej Lehrbuch der Religionsgeschichte (1887) zamieścił "część fenomenologiczną", w której dokonał systematyzacji i typologizacji zjawisk religijnych zaczerpniętych z różnych religii (przedmioty, miejsca, czas kultu, typy grup religijnych, świętych osób itp.).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 12/05/2016 @ 01:29

********************
"To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem."
*
Biblia, Księga Koheleta 1:9
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 08/05/2016 @ 01:20

czytaj więcej
Fakirzy chrześcijaństwa
Mężczyźni nabierają przeświadczenia, że są Jezusem, Mahometem lub prorokiem Eliaszem. Kobietom wydaje się, że są Marią i urodzą Zbawiciela. Niektórzy z kolei mają wizje obcowania z Bogiem. Podczas tych objawień cierpią i krwawią jak Jezus Chrystus na krzyżu. W okresie Bożego Narodzenia setki chrześcijan popadają w religijną ekstazę o szczególnym natężeniu, zwłaszcza podczas pielgrzymek do świętych miejsc - do Lourdes lub Jerozolimy.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 06/05/2016 @ 19:36

Z życia wzięte

Harold Camping (1921-2013) amerykański biznesmen i pisarz chrześcijański wsławił się trzykrotnym przepowiedzeniem końca świata, obliczonymi na podstawie Biblii: 21 V 1988, 7 IX 1994, i 21 V 2011. Camping na kampanię informującą o końcu świata wydał ponad 100 milionów dolarów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 03/05/2016 @ 03:41

Polecamy film:
Ofiary z ludzi

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 02/05/2016 @ 00:13

czytaj więcej
Ofiary z ludzi w Starym Testamencie
U progu trzeciego tysiąclecia największe religie świata - chrześcijaństwo, islam i judaizm - cechuje bezwzględne jedynobóstwo. Ich ośrodkiem jest więc jedyny Bóg wszechmogący, uznawany i czczony jako Stwórca wszystkiego, co istnieje. Monoteizm jest formą religii stosunkowo młodą.

Pisarka Sandra Grabow pisze:

„Od kiedy ludzie żyją na naszej planecie, istnieją tu również »bogowie«. Niezależnie od miejsca i czasu ludzie – w zależności od stopnia rozwoju przypisują bogom wszelkie rzeczy niewyjaśnione. Starożytni Grecy twierdzili na przykład, że ziemię stworzyli bogowie, którzy powstali z chaosu. Wierzono wtedy również, że to oni przynieśli na ziemię ogień” [Sandra Grabow, Die Menschen und ihre Götter, Frankfurt/Oder 1996.].

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Audycja Radiowa - PR 2 - autor : Rel-Club 01/05/2016 @ 04:43

Polskie Radio 2 - Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego:

Germańscy bogowie


http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/896309 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 01/05/2016 @ 04:29

Religie w cyfrach

Według specjalnego raportu, wydanego w 2011 roku, ofiarami nadużyć w Kościele w Holandii w latach 1945-1981 stało się od 10 do 20 tys. dzieci.

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Dakowie - autor : Rel-Club 25/04/2016 @ 02:52

czytaj więcej
Religia Daków
Zdaje się, że Dakowie czcili boginię ogniska domowego i ognia odpowiadającą Hestii greckiej i Weście rzymskiej. Pewne jest natomiast, że składali hołd bogowi wojny, podobnego do Aresa (Marsa); mówi o tym jasno Jordanes, daję nam to do zrozumienia Wergiliusz i Owidiusz, Wegencjusz zaś utrzymuje nawet, iż Dakowie i Trakowie byli tak wojowniczy, że według legend Mars narodził się w ich ojczyźnie. Równie pewne jest, że czcili boginię Bendis odpowiadającą Dianie. Zdaje się również, że Dunaj był rzeką świętą, bóstwem; Serwiusz, komentator Wergiliusza, podaje, że Geto-Dakowie przed wyruszeniem na wojnę mieli zwyczaj pić wodę z Dunaju jak święcone wino i przysięgać, że nie wrócą do domu, zanim nie zabiją wrogów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
sladami-etruskow.jpgokultyzm-magia-wrozby.jpgmitologia-arabow.jpgboas-umysl-cz-pierwotnego.jpgNowy-Testament-H.jpgmitologia-sta-grecji.jpg5-wielkich-religii-swiata.jpgsztuka-starozytnego-wschodu-2.gifwojcik-historia-p-XVII.jpgPOA2.bmpmitologia-indyjska.jpgbog-einsteina.jpgmitologia-lu-syberii.jpgmargul-jak-umier.jpg1001-o-bogu.jpgKsiega-Rodz-interlinearna.jpgbloch-etruskowie.jpgHistoria-piekna-eco.jpgSredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgMagia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgMot-na-czarownice.jpghistoria-polski-sz.jpgkosidowski-rumaki.jpgNowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegWandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgksiega-tura.jpglevi-strauss-totemizm.jpgtajemnice-biblii.jpgkrawczuk-s-do-starozytnosci.jpgmitologia-slowian-gi.jpgmitologia-sta-egiptu.jpgpopko-huryci.jpgsandauer.jpgstu-mat-2005.jpgklatwa-eng.jpghis-s.bmpmalinowski-mit.jpgPiecioksiag-v.jpgpapiestwo.jpgmichalowski-n-t-piramidy.jpgdonini.jpgmitologia-korei2.jpgfedon2x.jpgobrzedy-rytualy.jpgpolska-piastow.jpggilgamesz.jpgsztuka-starozytnego-wschodu-1.gifSzamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpgkuncewicz-piotr-antyk.jpgtyloch-rekopisy.jpgdumezil.jpgpokarm-bogow.jpegmitologia-mezopotamii.jpgw-kregu-religii.jpgmitologia-cz-afryki.jpgzarys-dziejow.jpgkrawiec-seksualnosc.jpgencyklopedia-kat-1.jpgfreud-czlowiek.jpg1001-rzeczy-o-biblii.jpgepos-Chassang.jpgtradycje-tolerancji.jpghomo-ludens-h.jpgborkowski-socjologia.png
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 1919808 odwiedzający

 18 odwiedzających online