Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

ZAGADNIENIA RELIGIJNE - Turystyka pielgrzymkowa - bibliografia

TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA

Wydawnictwa książkowe

1. Jasna Góra międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego / Antoni Jackowski ; Podyplomowe Studium Pielgrzymki. Turystyka Religijna . - Częstochowa : Educator , 1996 . - 63 s. : il. ; 24 cm . - Pielgrzymki. Turystyka Religijna ; skrypt nr 1 . - ISBN 83-901940-8-2 . - Sygn. 8245
2. Miejsca święte Rzeczypospolitej : leksykon / pod red. Antoniego Jackowskiego . - Kraków : Znak , 1998 . - 402 s. : il. ; 22 cm . - ISBN 83-7006-896-0 . - Sygn. 8661
3. Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce / Antoni Jackowski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1991 . - 183 s. : il. ; 24 cm . - Sygn. 7072
4. Pielgrzymowanie / Antoni Jackowski . - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie , 1998 . - 311 s. : il. ; 20 cm . - A to Polska Właśnie . - ISBN 83-7023-671-5 . - Sygn. 8651
5. Polskie kalwarie / Anna Mitkowska . - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 2003 . - 276 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-04-04583-4 . - Sygn. 9848
6. Przestrzeń i sacrum : geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych / Antoni Jackowski [i in.] WYD. Wyd. 2 popr. . - Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1996 . - 328 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-904441-7-8 . - Sygn. 8246
7. Przewodnik po najsławniejszych sanktuariach maryjnych w Polsce / Anna Kubajak . - Kraków : Planta , 1997 . - 112 s. : il. ; 23 cm . - ISBN 83-903466-9-9 . - Sygn. 8465
8. Sanktuaria polskie : katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich / oprac. Maria Łempicka, Jacek Łempicki . - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie , 1988 . - 542 s. : il. ; 25 cm . - Sygn. 6437
9. Szlaki pielgrzymkowe Europy : leksykon / redakcja Antoni Jackowski, Izabela Sołjan . - Kraków : Znak , 2000 . - 374 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-7006-700-X . - Sygn. 8937
10. Świątynie, sanktuaria i misteria w Polsce / tekst Grzegorz Micuła . - Warszawa : United Publishers , cop.1997 . - 32 s. : il. ; 29 cm . - ISBN 83-85794-34-4 . - Sygn. 8624
11. Święta przestrzeń świata : podstawy geografii religii / Antoni Jackowski . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2003 . - 268 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-233-1717-8 . - Sygn. 9420
12. Turystyka a religia / red. Józef Bergier, Jarosław Żbikowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej. Zakład Turystyki i Rekreacji . - Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ , 2003 . - 412 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-916235-2-1 . - Sygn. 9605
13. Turystyka religijno-pielgrzymkowa [Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Gdańsk, 8-9 września 2005 : zbiór materiałów pokonferencyjnych / organizatorzy : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie, Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie . - Gdańsk : WSTiH , 2005 . - 378 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-89081-10-5 . - Sygn. 9840
14. Turystyka w humanistycznej perspektywie / pod red. Marka Kazimierczaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu . - Poznań : AWF , 2004 . - 395 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-88923-42-0 . - Sygn. 9785
15. Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Instytut Turystyki . - Kraków ; Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa , 1999 . - 260 s. : il. ; 24 cm . - ISBN 83-88402-11-0 . - Sygn. 10029
16. Zarys geografii pielgrzymek / Antoni Jackowski . - Kraków : Uniwersytet Jagielloński , 1991 . - 230 s. : il. ; 24 cm . - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . Prace Geograficzne ; MVI ; z.85 , 0083-4343 . - ISBN 83-233-0450-5 . - Sygn. P-210
17. VI Światowy Dzień Młodzieży - Częstochowa, sierpień '91 : raport z badań / Elżbieta Przecławska, Paweł Przecławski . - Warszawa : Instytut Turystyki , 1991 . - 44 s. : il. ; 21 cm . - Sygn. 7317


Artykuły z czasopism

1. Antropologiczno-aksjologiczny sens religijnych pielgrzymek / ks. Stanisław Kowalczyk //W : Aksjologia turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego .-Warszawa, 2006. - , S.127-134
Sygn. 9960
2. Apulia / Cezary Rudziński //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 9, s.19-21
Apulia, region Italii na południu Półwyspu Apenińskiego.
Zawiera : Burzliwa przeszłość ; Turystyka pielgrzymkowa ; Plaże wśród skał.
3. Archidiecezjalne Centrum Informacji / Kazimierz Kunicki //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.15
Warszawskie pielgrzymowanie.
4. Chrześcijańskie pielgrzymowanie / Antoni Jackowski //Poznaj Świat. - 1999, nr 5, s.4-5,8-17
5. Częstochowa : jesienią 2000 roku odbędzie się w Częstochowie I Forum Turystyki Polskiej, będące kontynuacją Kongresów Polskich Biur Podróży / Ewa Kassenberg //Tour Express. - 1999, nr 6, s.15
6. Cudzoziemcy doceniają poskie sanktuaria //Wiadomości Turystyczne .-2007 . - nr 13 , s.13, 15
7. Cztery bazyliki / Adam Bajcar //Poznaj Świat. - 2000, nr 4, s.23-26
8. Duchowe korzenie turystyki / Marek Stokowski //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.20
Turystyka pielgrzymkowa.
9. Droga Benedykta / Liliana Olchowik //Wiadomości Turystyczne .-2006 . - nr 9 , s.7
Podróż szlakiem Benedykta XVI po Bawarii.
10. Duszpasterski Ośrodek dla Pielgrzymów Polskich "CORDA CORDI" w Rzymie / Konrad Hejmo Op //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 2, s.6
11. Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa małopolskiego / Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2007 , z. 117 , s.197-213
12. Dzisiaj w Betlejem / Jagoda Syrdykowska, Jerzy Surdykowski //Podróże. - 1999, nr 1, s.74-78
13. Fatima : na wiosnę 2000 roku odbędzie się w Leirii-Fatimie (Portugalia) Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki / Ewa Kassenberg //Tour Express. - 1999, nr 6, s.14
14. Fenomen Lichenia / Barbara Stettner-Stefańska //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 8, s.26-27
Największy kościół w Polsce, siódmy pod względem wielkości w Europie, a jedenasty na świecie.
15. Fitness dla duszy / Karolina Jaroszewicz //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.24
Turystyka pielgrzymkowa.
16. Funkcja współczesnej turystyki w promowaniu wartości religijnych i kształtowaniu sprawiedliwości społecznej / Władysław Gaworecki //Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 1998, nr 75, s.31-40
17. Góra Chełmska ośrodkiem pielgrzymkowym na Pomorzu Środkowym / Eugeniusz Rydz, Piotr Olejnik //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.133-151
Saktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
18. Hotel Magda w Licheniu dla pielgrzymów - Kat. ,,S'' //Doradca Hotelarza. - 1999, nr 7, s.8-9
19. Jan Paweł II - Papież i góry / Andrzej Matuszczyk //Gościniec PTTK .-2005 . - nr 1/2 , s.9-11
20. Jan Paweł II w ojczystych górach / Maciej Ostrowski //Wierchy. - R.63(1997), s.5-14
21. Karola Wojtyły turystyczne szlaki / Kazimierz Kunicki //Aktualności Turystyczne .-2005 . - nr 4 , s.4-5
22. Kraków miastem papieskim : małopolski fenomen / Danuta Górszczyk //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.12
Wzrost liczby pielgrzymów przybywających do Krakowa po śmierci papieża Jana Pawła II.
23. Krótka historia pielgrzymek przewodników turystycznych na Jasną Górę (1983-2004) / Jan Wacław Derejczyk //Gościniec PTTK .-2004 . - nr 1 , s.42-45
24. Kultowy produkt wschodu / Kazimierz Michałowski //Wiadomości Turystyzne .-2003 . - nr 44 , s.11
Turystyka pielgrzymkowa w Polsce północno-wschodniej.
25. Małopolskie pątnikowanie / Barbara Tekieli //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.30
Diecezjalne Centrum Informacji, Promocji i Turystyki w Krakowie.
26. Metody badawcze stosowane w geografii pielgrzymek / Izabela Sołjan, Elżbieta Bilska-Wodecka //Turyzm .-2005 . - z.1-2 , s.65-78
Równolegle tekst polski i przekład angielski.
27. Minęły czasy bosonogich pielgrzymów / Andrzej Nowak, rozm.Janusz Kołacz //Doradca Hotelarza. - 1999, nr 7, s.9
Rozmowa z architektem Andrzejem Nowakiem, głównym projektantem hotelu Magda w Licheniu.
28. Misterium / Grzegorz Jaskot, rozm. Grzegorz Micuła //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 5, s.18
Misterium - przekaz treści religijnych.
29. Na Kalwarię Zebrzydowską / Tomasz Kowalik //Gościniec PTTK .-2004 . - nr 2 , s.30-31
30. Na pątniczych ścieżkach : Kalwaria Zebrzydowska na liście UNESCO / Tomasz Ch. Fuerst //Poznaj Swój Kraj. - 2000, nr 4, s.2
31. Najstarszy park modlitwy / Krzysztof Nowiński //Spotkania z Zabytkami. - 2000, nr 4, s.17-19
Kalwaria Zebrzydowska na liście UNESCO.
32. Narodowa Pielgrzymka z Orbisem //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 3, s.7
Narodowa Pielgrzymka Jubileuszu Roku 2000 do Rzymu.
33. Niezagospodarowane Podlasie / Marek Markowski //Wiadomości Turystyczne .-2006 . - nr 13 , s.12
Turystyka pielgrzymkowa.
34. Nocleg w dormitorium Galla Anonima : atrakcje Wielkopolski / Zygmunt Rola //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.14
Oferta klasztorów w Wielkopolsce dla pielgrzymów.
35. Odpust w Mieście Cudów / Liliana Olchowik //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 10, s.24
Oferta Ferrary we Włoszech na rok 2000.
36. Orbis i pielgrzymi //Świat i Podróże. - 2000, nr 2, dod. Gazeta Turystyczna, s.1-2
Narodowa Pielgrzymka Jubileuszu Roku 2000.
37. Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju / Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Elżbieta Bilska //Turyzm. - 1999, z.1, s.91-103
38. Pątnicze szlaki / Adam Bajcar //Poznaj Świat. - 1999, nr 5, s.18-25
39. Pielgrzym czy turysta? / Hanna Dzielińska //Rynek Turystyczny .-2006 . - nr 4 , s.27-28, 30-33
40. Pielgrzymka przez kaszubskie morze / Agnieszka Bilińska, Włodek Biliński //Podróże. - 1999, nr 6, s.50-51
Pielgrzymka na łodziach z Kuźnicy do Pucka na uroczysty odpust z okazji święta Piotra i Pawła.
41. Pielgrzymka wszech czasów / Maria Baliszewska //Wiadomości Turystyczne .-2005 . - nr 8 , s.1,5
Wyjazd Polaków na pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II.
42. Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej / Andrzej Dobrzyński //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.153-175
43. Pielgrzymki i turystyka religijna / Antoni Jackowski //Rocznik Dydaktyczny. - 1996, s.27-33
44. Pielgrzymki : produkt turystyczny / Wiesław Piegat //Wiadomości Turystyczne .-2002 . - nr 8 , s.19,23
45. Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna ? Rozważania terminologiczne / Antoni Jackowski //Turyzm. - 1998, z.1, s.5-20
46. Pielgrzymki : ważna specjalizacja / Maria Baliszewska //Wiadomości Turystyczne .-2004 . - nr 14 , s.1,9,11
47. Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego / Antoni Jackowski //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2007 , z. 117 , s.239-257
48. Pielgrzymkowy potencjał / Liliana Olchowik //Wiadomości Turystyczne .-2003 . - nr 44 , s.1, 8-9
Turystyka pielgrzymkowa Polaków.
49. Pielgrzymowanie do Świętej Lipki dawniej i dziś / Jerzy Paszenda //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii, 1998, z.6, s.137-162
50. Pielgrzymowanie i turystyka religijna do sanktuariów Krzyża Świętego w Polsce / Franciszek Mróz //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2007 , z. 117 , s.215-236
51. Pielgrzymując po Ziemi Świętej //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 13/14, s.15-16
52. Piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę / Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski, Urszula Gospodarek //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii, 1998, z.6, s.111-135
53. Pilgrimage at contested sites / Justine Digance //Annals of Tourism Research .-2003 . - nr 1 , s.143-159
54. Pilgrimaging in the history of Polish tourism / Antoni Jackowski //Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ .-2003 , z. 111 , s.247-260
55. Podróże do miejsc kultu //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.4
56. Polskie pielgrzymowanie / Antoni Jackowski //Ziemia. - 2000 : V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, s.251-268
57. Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach / ks. Maciej Ostrowski //Turyzm .-2005 . - z.1-2 , s.41-52
Równolegle tekst polski i przekład angielski.
58. Portugalia. Fatima. //Świat i Podróże. - 1998, nr4-5, s.11
59. Problemy rozwoju wybranych ośrodków pielgrzymkowych //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.1-253
60. Rad byłby ksiądz Frydrychowicz : Diecezjalne CIT w Pelplinie //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 10 , s.24-25
61. Religious travel in the new millennium / Paul Russell //Travel & Tourism Analyst. - 1999, nr 5, s.39-68
62. Rok pielgrzymów / Marek Jurkowicz //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 3, s.3
63. Rozmowa miesiąca z ks.Andrzejem Jaczewskim, dyrektorem Duszpasterstwa Pielgrzymkowego "Logos" / Rozmawiali Janusz Dembiński i Waldemar Włodarski //Tour Express. - 1998, nr3, s.6-7
Turystyka pielgrzymkowa.
64. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii //Dziennik Ustaw RP. - 2000, nr 98, poz. 1062, s.5566
Kalwaria Zebrzydowska.
65. Ruch pielgrzymkowy do Limanowej / Izabela Kapera //Peregrinus Cracoviensis / Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej .-2004 , z.15 , s.177-186
66. Rybacka procesja //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 9, s.14-15
Kaszubska pilegrzymka w Zatoce Puckiej.
67. Rzym przygotowuje się do jubileuszowego roku //Rynek Turystyczny. - 1999, nr 8, s.18
68. Sanktuaria czekają na turystów / Bogusława Baczewska, Maria Flisowska, Andrzej Szafrański //Rynek Turystyczny .-2007 . - nr 7 , s.10-11, 13-14
69. Sanktuarium Dobrego Jezusa w Lapie / Stanisław Wilczek //Poznaj Świat. - 1999, nr 5, s.26-28
70. Santiago de Compostela - nie tylko dla pielgrzymów / Agata Witosławska //Rynek Turystyczny .-2007 . - nr 2 , s.24-25
Produkt turystyczny.
71. Szlaki i trasy jako czynnik integracji transgranicznej / ks. Jerzy Pawlik //W:Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej Warszawa .-1997 , s.35-40
Integracja przez wspólne wędrówki i pielgrzymki. Sygn : 8633.
72. Szlakiem jezior i sanktuariów / Anna Plenzler //Świat i Podróże. - 2000, nr 10, s.24-25
73. Szlakiem turystyki pielgrzymkowej. Odwiedźmy w USA duchową stolicę Polonii / o. Marian Załęcki, OSPPE ; oprac. JD //Tur Biznes .-2005 . - nr 9/10 , s.19-20
74. Śladami Pielgrzyma wszech czasów / Agnieszka Czyż //Rynek Turystyczny .-2005 . - nr 5 , s.14-15
Pielgrzymki śladami Jana Pawła II w Polsce.
75. Światowy system ośrodków pielgrzymkowych / Antoni Jackowski, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Izabela Sołjan //Turyzm .-2002 . - z.2 , s.51-63
Równolegle tekst polski i przekład angielski.
76. Świętokrzyskie Milenium 2006 / Anna Olszewska //Rynek Podróży .-2006 . - nr 5 , s.26-27
Uroczyste obchody tysiąclecia przybycia Benedyktynów na Święty Krzyż.
77. Święty Rok na Świętej Ziemi / Marek Jurkowicz //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 4, s.22
78. Szlakiem Świętego Jakuba / Anna Mrówczyńska //Przegląd Turystyczny .-2006 . - nr 55 , s.6
79. Turcja - wycieczki objazdowe / Bogna Czałczyńska //Rynek Turystyczny. - 2001, nr 5, s.24-25
Programy wycieczek objazdowych do Turcji organizowanych przez Biuro Podróży Axel ze Szczecina.
80. Turystyka pielgrzymkowa / Marianna Łazarek, Roman Łazarek //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 9, s.8-11
81. Turystyka pielgrzymkowa / Marianna Łazarek, Roman Łazarek //Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, 1999, nr 4, s.157-173
82. Turystyka religijna w dobie globalizacji - szanse i zagrożenia dla współczesnego człowieka / Paweł Różycki //W : Drogi i bezdroża sportu i turystyki / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego .-Warszawa, 2007. - , S.239-248
Sygn. 10099
83. Turystyka religijna na przykładzie sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu / Franciszek Mróz //Folia Turistica .-2003 . - nr 14 , s.103-115
84. Turystyka religijna na przykładzie unikatowych obiektów Zakonu Bożogrobców (Miechów, Przeworsk) / Franciszek Mróz //Problemy Turystyki i Hotelarstwa .-2002 . - nr 4 , s.87-96
85. Turystyka salezjańska / Grzegorz Jaskot, rozm. Jan Paweł Piotrowski //TTG Poland. - 2001, nr 4, s.4
Rozmowa z ks. Grzegorzem Jaskotem, dyrektorem Biura Turystyki Salezjańskiej - Saltur.
86. Tylko dla fachowców / Tomasz Kozłowski, Anna Szczeblewska //Wiadomości Turystyczne .-2006 . - nr 13 , s.9, 11
Turystyka pielgrzymkowa.
87. Tylko kilka godzin //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.21
Turystyka pielgrzymkowa w Częstochowie.
88. U progu Milenium //Aktualności Turystyczne. - 1999, nr 11, s.15
89. Usługi turystyczne przy obiektach sakralnych / Jolanta Pajdziewicz Ożdzińska, Magdalena Wyzuj //W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : globalne wyzwania i zagrożenia / pod red. Beaty Raszki, Stefana Bosiackiego .-Poznań, 2006. - , S.553-560
Sygn.9969
90. Uwarunkowania lokalizacyjne turystyki pielgrzymkowej w Słowacji - na przykładzie kalwarii i dróg krzyżowych / Ren~'e Matlovi~5c //Turyzm .-2005 . - z.1-2 , s.53-64
Równolegle tekst polski i przekład angielski.
91. W 1997 r. blisko 22 tys. Polaków pielgrzymowało po świecie //Tour Express. - 1998, nr 9, s.23
92. Wadowicka misja //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 4 , s.28
Informacja turystyczna w Wadowicach.
93. Wakacje z Panem Bogiem / Krzysztof Bielawny, rozm. Marek Książek //Przegląd Turystyczny. - 2001, nr 34, s.3
Rozmowa z księdzem Krzysztofem Bielawnym duszpasterzem młodzieży Archidiecezji Warmińskiej.
94. Walory religijno-turystyczne Kalwarii Zebrzydowskiej / Roman Oktawian Jusiak //W : Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych .-Katowice ; Kraków, 1999. - , S.139-150
Sygn. 10029
95. Wczasy w klasztorze //Aktualności Turystyczne .-2006 . - nr 6 , s.23
96. Wędrówki do miejsc kultu / Karolina Jaroszewicz //Aktualności Turystyczne .-2004 . - nr 5 , s.22
Turystyka pielgrzymkowa w Polsce.
97. Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej / Jerzy Kosiewicz //W: Turystyka aktywna - turystyka kwalifikowana, [Warszawa], 1999. - S.145-151
98. Z milenijną pielgrzymką po Turcji / Bogna Czałczyńska //Rynek Turystyczny. - 2000, nr 6, s.21,23
99. Zrównoważony rozwój miejscowości pielgrzymkowych / Anna Pawlikowska-Piechotka //W : Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński .-Rzeszów, 2006. - , S.62-71
Sygn.9943
100. 1999 - Rok Święty w Santiago de Compostela / Elżbieta Lisowska //Polska Gazeta Turystyczna. - 1999, nr 3, s.16-17


http://www.intur.com.pl/biblioteka/katalog.php?35,0,0,0,1,p~piel~TURYSTYKA%C2%A0PIELGRZYMKOWA

Data utworzenia: 15/01/2008 @ 22:09
Ostatnie zmiany: 12/04/2012 @ 06:54
Kategoria : ZAGADNIENIA RELIGIJNE
Strona czytana 2670 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-moche.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-03.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-maja.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPGmask-teotihuacan.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0_maya4.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka_Chac mool.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-maska3.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-05.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-olmec.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6806416 odwiedzający

 255 odwiedzających online