Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

ZAGADNIENIA INNE - Wielka Piramida

Piramidy uważane są za jedną z największych zagadek ludzkości. Najbardziej znana jest oczywiście największa z nich, piramida faraona Cheopsa. Co o niej wiadomo? Praktycznie to prawie nic. Nie znaleziono praktycznie żadnego słowa na temat budowy Wielkiej Piramidy. Fakt, są zapiski historyków, rzymskich, ale i one nie podają nic konkretnego. A teraz to co wiadomo na pewno.

Wyliczono na przykład, że w pierwszych osiemdziesięciu latach IV dynastii łączna objętość materiału zużytego na różne budowle wyniosła 8974000mł. Składają się na to: piramida Snorfu (ok.2575-2551 przed Chrystusem), Cheopsa (ok. 2551-2528 prz. Chr.), Dżedefhora (ok.2528-2520 prz. Chr.), Chefrena (ok.2520-2994 prz.Chr.). W przeciągu 80 lat wycięto ze skał, wymierzono, oszlifowano, przetransportowano i ustawiono 12066000 kamiennych bloków! Średnia dnia: 413 bloków (wycięcie, obróbka, transport oraz ustawienie - czasem powyżej 100 m na ziemią!)Ale przecież to nie wszystko! weźmy na przykład wyżywienie ludności pracującej przy budowie - średnio 1 kg dziennie na głowę. Jeśli przyjmiemy że pracowało 100 tys. robotników - 100 ton dziennie! 3000 ton miesięcznie! A przecież ktoś musi wyprodukować te nadwyżki żywności, ktoś musi je przetransportować! Ile zjedli robotnicy przez 20 lat (jak podaje Herodot) budowy piramidy? Ok 720000ton żywności - ale takie liczenie do niczego nie prowadzi.

Przejdźmy lepiej do praktyki. Jak zbudować taką piramidę? W bardzo prosty sposób, wystarczy poukładać kamienne klocki i już. Do budowy potrzebne jest przecież jakieś wyposażenie np: liny, sanie, bloczki, przecinaki oprócz tego może zwierzęta pociągowe itp. Niby wszystko łatwe ale...

O drewno w Egipcie wcale nie było tak łatwo! Rosła tam roślinność stepowa, akacje, palmy, tamaryszki - tak więc niezbyt nadające się na rusztowania, rolki, sanie itp. mogące służyć do transportu wielotonowych bloków. Twarde gatunki drewna mogły być tylko importowane - np z Afryki Środkowej. Ale ileż można było importować drewna! Dlatego drewno było w Egipcie (starożytnym) materiałem poszukiwanym. Te niewielkie ilości twardego drewna musiały być w pierwszej kolejności używane do budowy łodzi służących do transportu przez Nil.

Kolejna sprawa - liny, trudno powiedzieć, czy posługiwano się nimi - nie znaleziono żadnych śladów czy też reliefów - ale przyjmijmy że lin było pod dostatkiem.

Teraz pozostaje transport bloków na kolejne tarasy piramidy. Jedna z teorii mówi, że wokół piramidy podsypywano piasek do aktualnej jej wysokości - wraz ze wzrostem piramidy rosłaby góra piasku. Jednak to raczej odpada, a to z następujących względów - w piasku zapadałyby się sanie z blokami, robotnicy jak i zwierzęta pociągowe. Oprócz tego w czasie budowy piramidy u jej podnóża pracowali kamieniarze nad budową świątyń - trochę trudno by im było pracować POD górą piasku! Dużo bardziej realna wydaje się rampa - ale z czego ją zbudowano? Drewno odpada i to z wielu względów: po pierwsze dlatego, że występowało w niewielkich ilościach, po drugie trudno sobie wyobrazić taką drewnianą konstrukcję, o długości prawie 4km i wysokości ponad 140 metrów. Trzeci problem to jej wytrzymałość - po takiej rampie jednocześnie transportować musiano by kilkanaście wielotonowych bloków (aby utrzymać podane tempo) jednocześnie w dół poruszać musiały by się puste sanie i robotnicy zdążający po nowe bloki. No więc co dalej? Pozostaje tylko użyć trwalszy materiał. Może rampa zbudowana z cegieł? To by było to!

Jednak...Jedyna sensowna rampa musiała by był skierowana w stronę Nilu - w końcu stamtąd transportowano bloki. A że piramida usytuowana jest około 40 m powyżej poziomu Nilu - stąd różnica wysokości musiała by być około 185 metrów! teraz weźmy pod uwagę, że rampa nie może być zbyt stroma - aby w ogóle możliwe było wciąganie po niej bloków - tak więc nachylenie powinno być nie większe jak 5-6 centymetrów na metr. A to wszystko razem daje konstrukcję długości...3,5 km! Do tego należy doliczyć odpowiednią szerokość - aby poruszający się w górę i w dół mogli się swobodnie mijać - i już mamy rampę conajmniej CZTEROKROTNIE przewyższającą swoją objętością wielką piramidę! Niewiele zmienia sytuację rampa, która by oplatała piramidę jak ślimak - tutaj objętość tej konstrukcji również przewyższała by objętość piramidy! Ale... wtedy za cud świata można by przyjąć raczej pochylnię niż piramidę... Tylko teraz policzmy pracę przy wyrobie i wypalaniu cegieł, budowie rampy oraz przy jej stałej przebudowie - co piramida 'wzrośnie' o jeden poziom - trzeba na całej długości przebudować rampę! Nie zapominajmy, że tą zbędną po zakończeniu budowy konstrukcję należy rozebrać - dodatkowa praca! A że Cheops nie miał zbyt dużo czasu na budowę, bo tylko 23 lata swojego panowania - to jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Tak więc również prawdopodobne wydaje się stwierdzenie Herodota, że Piramidę budowano około 20 lat.

Obecnie szacuje się, że Wielka Piramida składa się z około 2,5 miliona (2500000) kamiennych bloków - o wadze od 1 do ponad 40 ton! Aby ustawić tyle bloków w ciągu 20 lat należałoby ustawiać około 125 tys bloków rocznie! Pracując po 12 godzin dziennie - ustawiając 1 blok co 2 MINUTY! Nie zapominajmy, że ustawianie bloków to tylko 'czubek góry lodowej' - wcześniej trzeba go wyciąć ze skały, obrobić, oszlifować, przetransportować przez NIL.

Kto więc zbudował ten cud natury? Najczęściej za jej budowniczego uznaje się faraona Chufu (czyli właśnie Cheopsa). Jednak na potwierdzenie, że to właśnie Cheops był twórcą Wielkiej Piramidy nie ma żadnego przekonującego dowodu. Nie ma żadnych przekazów, hieroglifów itd. stwierdzających, że jest nim właśnie Cheops. A z pewnością, gdyby to on rozkazał ją budować - nie omieszkałby pozostawić jakiś ślad w postaci chociażby tablicy dla potomnych itp. Jedyny ślad jaki przemawiał za Cheopsem jako budowniczym, był napis znaleziony w jednej z tzw. komór odciążających wielkiej piramidy - było to tylko jedno słowo "Chufu". Odkrycia tego dokonał Howard Vyse.

Jednak okazało się, że napis ten prawdopodobnie został sfałszowany właśnie przez Howarda Vyse. Dowody? Otóż stwierdzono, że w namalowanym pędzlem napisie użyto znaków, jakich za czasów Cheopsa jeszcze nie było. Natomiast od chwili zbudowania piramidy, komory odciążające były niedostępne - odkrywcy posłużyli się materiałami wybuchowymi, aby się do nich dostać. Tak więc jeśli napis nie powstał w trakcie budowy piramidy, to mógł powstać tylko po otwarciu komór przy użyciu materiałów wybuchowych. Drugim dowodem jest błąd jaki popełnili fałszerze - po prostu skorzystali z książki "Materia hieroglyphica" Johna Gardnera Wilkinsona, jednak nie wiedzieli, że podręczniku Wilkinsona imię "Chufu" było błędnie napisane - fałszerze powielili ten błąd!

Tak więc można powiedzieć, że nie ma żadnych dowodów przemawiających za tym, że budowniczym Wielkiej Piramidy był Cheops.

Istnieją natomiast dowody przemawiające przeciwko niemu, a mianowicie stela odnaleziona w świątyni Izis (Izydy). Napis znajdujący się na tej steli głosi, iż Cheops wzniósł dom Izydy, Pani Piramidy, obok domu Sfinksa. Wnioskować więc można, że Piramida już wtedy stała, podobnie zresztą jak Sfinks.

O Piramidzie pisali historycy już 2000 lat temu. Byli to: Herodot, Euhemeros, Duris z Samos, Aristagoras, Dionizjos, Artemidor, Aleksander Polihistor, Butoridas, Antystenes, Demetrios, Demoteles, Apion. Już wtedy budowniczy Piramidy był nieznany! Tak więc, jeśli Cheops nie zbudował Wielkiej Piramidy, to właściwie na jej temat NIC nie wiadomo. Niemożliwe jest również określenie jej wieku (do tej pory twierdzono, że jeśli zbudował ją Cheops, który żył ok. 2500 pne, to Piramida ma około 4500 lat.)

Tak więc podsumowując: Nie można na pewno powiedzieć kto, kiedy, w jaki sposób i w jakim czasie wzniósł wielką piramidę. Jedno jest pewne: albo niedoceniani Egipcjanie dysponowali techniką, jaką nie jesteśmy skłonni przyznać, że znali, albo otrzymali pomoc z zewnątrz (kosmici, Atlantydzi...) tego niestety nie wiadomo. Przyznać należy jednak, że nawet samo obrobienie i transport tylu kamiennych bloków był nie lada wyzwaniem, natomiast ułożenie bloków w tak doskonałą konstrukcję dowodzi, że użyta tutaj technika znacznie przewyższa to, co skłonni bylibyśmy przyznać Egipcjanom sprzed tysięcy lat... Czym była Wielka Piramida? Grobowcem Faraona? Niestety w jej wnętrzu nie znaleziono mumii. Czym zatem była? Można stwierdzić na pewno, że usytuowana jest zgodnie z osiami północ-południe,wschód-zachód, to na pewno, ale:

    * Piramida znajduje się w centrum kontynentalnym Ziemi.
    * Przebiegający przez piramidę południk dzieli morza i kontynenty na dwie równe części.
    * Trzy piramidy z Gizy tworzą trójkąt Pitagorasa, którego boki pozostają w stosunku 3:4:5.
    * Długość boku podstawy piramidy wynosi 365,342 egipskie łokcie - liczba odpowiadająca liczbie dni w roku.
    * Kąty piramidy dzielą obszar Delty Nilu na dwie równe części.
    * Stosunek długości i objętości Wielkiej Piramidy odpowiada stosunkowi długości promienia i powierzchni koła.
    * Piramida jest wielkim zegarem słonecznym. Rzucane przez nią od połowy października do początku marca cienie pokazują pory i długość roku. Długość płyt kamiennych odpowiada długości cienia jednego dnia. Prowadząc obserwację tego cienia można było obliczyć długość roku z dokładnością do 0,2419 dnia.
    * Odległość Wielkiej Piramidy od środka Ziemi równa się jej odległości od bieguna północnego i odpowiada też odległości bieguna północnego od środka Ziemi.
    * Jeśli obwód piramidy przy podstawie podzielić przez podwójną wysokość otrzymamy liczbę 3,1416 czyli... liczbę PI.
    * Powierzchnia ściany bocznej równa się kwadratowi jej wysokości.
    * I jeszcze wiele innych.

Znaleziono jeszcze wiele zależności w wymiarach piramidy i znajdujących się w niej pomieszczeń - odkryto m.in. wymiary Ziemi, odległość Ziemi od Słońca. Natomiast na ile jest to prawdziwe? Trudno powiedzieć. Powstały całe opracowania dotycząceliczb,symboli zaszyfrowanych w Wielkiej Piramidzie. Niektóre mówią, że w wymiarach piramidy oraz jej wewnętrznych pomieszczeń zaszyfrowane są przekazy dotyczące przeszłości jak i przyszłości ludzkości... Czy należy je jednak traktować poważnie?

Wewnętrzne pomieszczenia w Piramidzie stanowią ok 1% jej objętości. Jednak przy użyciu nowoczesnych urządzeń pomiarowych stwierdzono, że puste przestrzenie stanowią 3-15% procent objętości Wielkiej Piramidy! Tak więc być może na odkrycie czekają jeszcze nieznane pomieszczenia. Może kryją rozwiązania przynajmniej części zagadek Wielkiej Piramidy? Kto wie? Czy Piramida była 'tylko' grobowcem pełnego pychy faraona? Czy może wielką encyklopedią zawierającą wiedzę przekazaną nam przez uciekinierów z Atlantydy? Może to przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji pozostawili nam znak, którego nie chcemy 'dostrzec'? Co o tym sądzicie? Piszcie!

P. J.

Data utworzenia: 04/06/2008 @ 02:00
Ostatnie zmiany: 15/06/2011 @ 01:46
Kategoria : ZAGADNIENIA INNE
Strona czytana 8689 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
precolumbiana-peru.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-inca.jpg0-maja.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-moche.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpgameryka-grzyb.png0-mex_tula2.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-gold2.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6808014 odwiedzający

 237 odwiedzających online