Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

PRAWOSŁAWIE <<== - Prawosławie - zarys tematu

Prawosławie

Kościół prawosławny skupia około 9 % ogółu chrześcijan. Szczyci się swoją ścisłą wiernością zasadom Pisma Świętego i przywiązaniem do najstarszej tradycji.

Prawosławie jest potocznie używaną nazwą dla określenia wschodnio-bizantyjskiego chrześcijaństwa, stanowi dosłowne, starosłowiańskie tłumaczenie greckiego terminu" orthodoxia" - prawowierność, używanego na określenie prawdziwej wiary. Nazwa ta oznacza również instytucję Kościoła o specyficznej strukturze i obrządku, to także produkt twórczości duchowej i materialnej tych krajów, w których się rozwijało i było przyswajane.

Kościół prawosławny kształtował się w trakcie długiego procesu historycznego.
Jego ostateczny rozłam nastąpił w XIII stuleciu, choć jego stopniowa dezintegracja nastąpiła dużo wcześniej.
U jej podstaw leżała głęboka odrębność ducha greckiego i rzymskiego oraz spory polityczne. W 330 r., gdy cesarz Konstantyn założył nową stolicę nad Bosforem, zdecydowanie zmniejszyła się pozycja rzymskiego patriarchy, ponieważ do roli przywódcy Kościoła zaczął aspirować również biskup Konstantynopola.

Podbicie przez Arabów Egiptu, Syrii i Palestyny zahamowało działalność misyjną patriarchów aleksandryjskiego, antiocheńskiego i jerozolimskiego, wówczas patriarchat konstantynopolitański pozostał jedynym duchowym i kulturalnym ośrodkiem prawosławia na wschodzie.
Oprócz spraw politycznych i kulturalnych, Rzym i Konstantynopol dzieliły również spory doktrynalne. W 726 r. papieże rzymscy uznali kult ikon na wschodzie za bałwochwalstwo, Kościół wschodni nie zgadzał się z dodaniem przez Rzym słów "od syna" do wyznania wiary oraz używania jako komunii świętej chleba przaśnego.

Obydwa Kościoły zarzucały sobie nawzajem herezję. W połowie XI w. dwóch hierarchów Kościoła nawzajem ekskomunikowało się, co doprowadziło do ostatecznego zerwania jedności kościelnej.

Prawosławie przejęło dogmatykę Kościoła starożytnego, składającą się z ściśle ustalonych dogmatów. Do źródeł jego doktryny należą poza Pismem Św. także wyznania wiary i wykłady wiary zwane Księgami Symbolicznymi.

Nie uznaje ono dogmatów katolickich przyjętych po VII soborze, t.j. o pochodzeniu Ducha Św. pierwszeństwie Piotra wśród apostołów, prymacie papieża, czyśćcu, niepoklanym poczęciu i wniebowzięciu Marii Panny.

Kościół ten różni się od katolickiego również specyfiką sakramentów m.in. udzielaniem komunii pod dwoma postaciami chleba i wina, nie zgadza się z zachodnią formą odpustów i nie nakłada kapłanom i diakonom obowiązku celibatu.

Prawosławne świątynie pod względem architektonicznym nawiązują do starożytnego budownictwa sakralnego.
Najbardziej rozpowszechnione są formy budynków, których rzut poziomy przypomina figury geometryczne o znaczeniu symbolicznym, specyfiką budynku cerkiewnego jest też wieża i kopuła.

Formy kultowe Kościoła prawosławnego czerpią z dorobku judaizmu i religii wschodnich starodawnego cesarstwa rzymskiego. Ważnym jego elementem są ikony malowane według ściśle określonych norm.

Mistyczny i symboliczny ceremoniał religijny wywiera duży wpływ na usposobienie i psychikę wierzących. Liturgia odprawiana jest w języku narodowym. Językiem liturgicznym ludów słowiańskich stał się język starocerkiewnosłowiański.

Prawosławie cechuje również silny kult maryjny.

Święta obchodzone są według kalendarza juliańskiego. Nie ma zwyczaju używania instrumentów, w liturgii dopuszcza się jedynie śpiew.

Do wyznania prawosławnego należą głównie Grecy, Bułgarzy, Serbowie, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Rumuni, Gruzini i Albańczycy.

Zarys tematu do rozwinięcia

Data utworzenia: 17/02/2008 @ 18:39
Ostatnie zmiany: 12/04/2012 @ 07:06
Kategoria : PRAWOSŁAWIE <<==
Strona czytana 11037 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-El_Tajin.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-moche.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Maya.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-skull.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-inca.jpg0-maja.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-05.jpg0-mex_tula2.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-Palenque.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6720493 odwiedzający

 152 odwiedzających online