Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Chronologia chrześ. 3

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa 3
V wiek
400   Rzeź Gotów, chrześcijan wyznania ariańskiego, w kościele w Konstantynopolu
400   Biskup Rzymu po raz pierwszy zostaje nazwany papieżem na synodzie toledański w Hiszpanii
(ok.) 400   Makrobiusz pisze Saturnalia
(ok.) 400 Sulpicjusz Sewer pisze Kronikę
(ok.) 400 Augustyn pisze Wyznania
401 Innocenty zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował ten urząd do roku 417
401 Chrześcijanie okradają i podpalają Artemizjon w Efezie
401-402 Najazd Alaryka na Italię
401-404 Konflikt między Janem Chryzostomem (biskupem Konstantynopola) a cesarzową Eudoksją (żoną Arkadiusza)
402 Cesarz Honoriusz przenosi stolicę do Rawenny
404 Arsacjusz zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim tylko rok
405 Edykt przeciw Donatystom
405 ok.   Umiera poeta Prudencjusz
405-406 Najazd Radagaisa na Italię
406 Attyk zostaje biskupem Konstantynopola, będzie pełnił urząd do roku 425
31 XII 406 Wandalowie, Swebowie i Alanowie przekraczają Ren
407-409 Wandalowie, Swebowie i Alanowie pustoszą Galię
407-411 Uzurpacja Konstantyna III (Brytania, Galia, Hiszpania)
1 V 408 Teodozjusz II zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do 28 VII 450 roku
408 Upadek Stylichona
408-409 Hunowie najeżdżają Trację
408 i 409 Alaryk oblega Rzym
409 Attalus zostaje cesarzem w Rzymie z woli Alaryka
409 Alanowie, Swebowie i Wandalowie wkraczają do Hiszpanii
24 VIII 410 Alaryk zdobywa Rzym
410 Synod w Seleukei
411 Konferencja w Kartaginie: potępienie donatystów
411 Kartagina: potępienie pelagianizmu - Pelagiusz twierdził, że własny wysiłek jest ważniejszy od łaski Bożej
412 Wizygoci w Galii
412 Cyryl zostaje biskupem Aleksandrii i będzie piastował urząd do roku 444
413 Rebelia Herakliana
413-427 Augustyn pisze O państwie Bożym
415 Zabronienie poganom dostępu do urzędów wojskowych i cywilnych
415 W Diospolis zostają uznane nauki Pelagiusza
415 Śmierć filozofki Hypatii
415-421 Walki Konstancjusza w Galii
416 Wizygoci w Hiszpanii
416 Synody w Kartaginie i Milevis: potępienie pelagianizmu
417 Zosymus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim przez rok
417 Orozjusz pisze Historiae adversus padanos (Historia przeciw poganom)
417 Początek działalności pisarskiej Jana Kasjana
418-419 konflikt o urząd biskupa Rzymu między Bonifacym a Eulaliuszem
418 Bonifacy zostaje biskupem Rzymu i będzie piastował ten urząd do roku 422
ok. 419 Jan Kasjan zaczyna propagować idee monastyczne na Zachodzie
ok. 419 Umiera św. Hieronim ze Strydonu, w Betlejem
420 Szenuty z Atripy w Egipcie rozpoczyna działalność monastyczną, będzie ją prowadził do roku 451
ok. 420 Palladios pisze Lausiakon - hagiograficzny zbiór żywotów "ojców pustyni"
ok. 420 Umiera Eunapios z Sardes autor Bioi sophiston (Żywoty sofistów) i Hypomnemata histoika (Zapiski historyczne)
8 IV 421 Konstancjusz III zostaje cesarzem, będzie nim do 21 IX 421
422 Najazd Hunów na Trację
422 Celestyn zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował urząd do roku 432
422/423 Konflikt Honoriusza z siostrą Gallą Placydią i jej ucieczka na Wschód z synem Walentynianem (III)
15 VIII 423 Śmierć Honoriusza
ok. 423 Teodoret z Cyru pisze Hellenikon therapeutike... (Uleczenie chorób pogańskich)
XII 423 Jan zostaje cesarzem na Zachodzie i będzie nim do V 425
424 Jan wysyła Aecjusza po pomoc do Hunów
ok. 425 Jan Kasjan pisze Ustawy życia mnichów oraz leczenie ośmiu głównych grzechów
425 Interwencja armii Wschodu na Zachodzie na rzecz syna Galli Placydii, Walentyniana
425/433 Filostorgias pisze Ekklesiastike historia (Historia kościelna)
I poł. V w. Olimpiodor z Teb pisze Historie
23 X 425 Walentynian III zostaje cesarzem na Zachodzie, będzie nim do 16 III 455
426 Sisinnios zostaje biskupem Konstantynopola, urząd ten będzie piastował przez rok
428 Nestoriusz zostaje biskupem Konstantynopola, urząd ten będzie piastował do roku 431
429-431 Pierwszy etap sporu chrystologicznego: Cyryl przeciw Nestoriuszowi - nestorianizm
429-442 Podbój Afryki przez Wandalów
429-438 Opracowanie Kodeksu Teodozjusza
430 Teodozjusz II płaci haracz Hunom
28 VIII 430 umiera Augustyn z Hippony
430 Rzym potępia Nestoriusza
430/440 Sokrates Scholastyk pisze Historię Kościoła
431 Teodozjusz II zwołuje w Efezie sobór - potępia Nestoriusza
431 Sobór w Efezie ogłasza dogmat o Bogurodzicy (Theotokos)
431 Maksymian zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim do 434
431-432 Nieudana wyprawa wojsk Wschodu przeciw Wandalom w Afryce
435 umiera Jan Kasjan
441-47 Najazd Hunów na Bałkany
444 Dioskur I zostaje patriarchą Aleksandrii, będzie nim do roku 451
447 Teodoret z Cyru pisze Eranistes
448 Cesarz Teodozjusz II wydaje edykt nakazujący spalenie pism Porfiriusza
449 Efez - "Sobór zbójecki" - rehabilitacja Eutychesa
449 Biskup Rzymu Leon I pisze do biskupa Konstantynopola Flawiana list dogmatyczny Tomus ad Flavianum
450 Muzajos pisze Hero i Leander
450 (ok.) Chrześcijanie zajmują świątynię Asklepiosa na Akropolu i zamieniają ją w kościół
25 VIII 450 Marcjan zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do 27 stycznia 457
451 Sobór w Chalcedonie
451 Powstają wschodnie Kościoły chrześcijańskie zwane Kościołami orientalnymi
451 Powstaje Koptyjski Kościół Ortodoksyjny
451 W Egipcie powstaje koptyjski patriarchat Aleksandrii, patriarcha nazywany jest papieżem Aleksandrii i patriarchą Stolicy św. Marka
451 Bitwa na Polach Katalaunijskich między cesarstwem rzymskim a Hunami
453 Umiera Attyla
454 Umiera Eutyches, archimandryta klasztoru w Konstantynopolu, twórca monofizytyzmu
457 Leon I zostaje cesarzem wschodniorzymskim
457 Papieżem Aleksandrii, po Dioskurze I, w Koptyjskim Kościele Ortodoksyjnym zostaje Tymoteusz II
460 Hezychiusz z Aleksandrii układa Słownik
467 Gennadiusz z Marsylii rozpoczyna pracę nad De Viris Iilustribus
12 IV 467 Antemiusz zostaje cesarzem w Cesarstwie zachodniorzymskim, będzie nim do 11 lipca 472 roku
3 III 468 Symplicjusz zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do 10 marca 483
468 Klaudian Mamert pisze De statu snimae
471 Akacjusz zostaje patriarchą Konstantynopola; przyjmuje tytułu patriarchy ekumenicznego (patriarchy całego świata)
471 Teodoryk Wielki zostaje królem Ostrogotów w Mezji Górnej
471 Piotr Folusznik zostaje patriarchą Antiochii, będzie piastował urząd do 488 roku
IV 472 Olibriusz zostaje cesarzem w Cesarstwie zachodniorzymskim, będzie nim do 2 listopada, czyli siedem miesięcy
3 III 473 Gliceriusz zostaje cesarzem w Cesarstwie zachodniorzymskim, będzie nim rok i trzy miesiące, do czerwca 474
9 II 474 Zenon Izauryjczyk zostaje cesarzem w Cesarstwie wschodniorzymskim, będzie nim do 9 kwietnia 491
19 VI 474 Juliusz Nepos zostaje cesarzem w Cesarstwie zachodniorzymskim, będzie nim niecały rok, do 28 sierpnia 475
31 X 475 Romulus Augustulus zostaje cesarzem w Cesarstwie zachodniorzymskim, będzie nim niecały rok, do 4 września 476
476 Odoaker detronizuje ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa; zostaje królem Italii - upadek Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie (koniec starożytności)
480 umiera Salwian z Marsylii
481 Chlodwig I zostaje władcą Franków
481 W Aleksandrii powstaje prawosławny patriarchat Aleksandrii
13 III 483 Feliks III zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do 1 marca 492
484 Alaryk II zostaje władcą Wizygotów, będzie nim do 511 roku
486 Wiktor z Wita pisze Historia Persecutationis Africane Provinciae
488 Bułgarzy i Gepidzi walczą z Teodorykiem Wielkim w Syrmium (Sremska Mitrowica)
489 Akacjusz patriarcha Konstantynopola został odwołany ze stanowiska i ekskomunikowany przez papieża Feliksa III; był to początek pierwszej poważnej schizmy trwającej do roku 519
489 Frawitas zostaje patriarchą Konstantynopola, będzie nim tylko rok do 499
489 Cesarz Zenon skazuje na wygnanie nestorian z Edessy, którzy przenoszą się do Persji (Gondiszapor)
489 Teodoryk Wielki najeżdża Italię
490 Eufemiusz zostaje patriarchą Konstantynopola, będzie nim do 496 roku
491 Chlodwig I, król Franków, przyjmuje chrzest w Reims
491 Anastazjusz I Dikoros, zostaje cesarzem bizantyńskim, będzie nim do roku 518
1 III 492 Gelazjusz I zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do 19 listopada 496
493 Teodoryk Wielki morduje Odoakra, obwołuje się królem Italii
13 V 495 drugi synod rzymski
496 Macedoniusz II zostaje patriarchą Konstantynopola, będzie nim do 511 roku
24 XI 496 Anastazy II zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do 19 listopada 498
22 XI 498 Symmachus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do 19 lipca 514


Czytaj Chronologia chrześcijaństwa 4


Data utworzenia: 10/05/2013 @ 04:10
Ostatnie zmiany: 07/05/2020 @ 02:42
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 9242 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-JaguarGod.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-maja.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-moche.jpgmask-teotihuacan.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-mex_tula2.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-Xalapa.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-Inca2.gifameryka-grzyb.png
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7109079 odwiedzający

 242 odwiedzających online