Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

CHRZEŚCIJAŃSTWO - Apokryfy - Ewangelia wg św. Piotra

Tekst odkryty w 1886/87 przez S.Grebauta w grobie mnicha chrześcijańskiego w Akhmim w Górnym Egipcie. Strony 2-10 zidentyfikowano jako Ew.Piotra znaną wczesniej tylko ze wzmianek u pisarzy chrześcijańskich: Serapina bpa Antiochii (190-211).

I

1 [...] ale nikt z Żydów nie umył rąk: ani Herod, ani nikt spośród Jego sędziów. A gdy nie chcieli umyć, powstał Piłat.

2 I wtedy król Herod nakazał wyprowadzić Pana, mówiąc im: "Co wam kazałem, byście uczynili, uczyńcie Mu" .

II 3 Był tam Józef, przyjaciel Piłata i Pana. I widząc, że zamierzają Go ukrzyżować, poszedł do Piłata i prosił o ciało Pana z myślą o pogrzebie

4 I Piłat, posławszy do Heroda prosił go o ciało.

5 I rzekł Herod: "Bracie Piłacie, jeśliby nawet nikt nie poprosił o nie, my sami pogrzebalibyśmy Go, ponieważ rozpocznie się dzień Szabatu, a napisano w Prawie: <>. I wydał Go ludowi w przeddzień Przaśników, ich święta.

III 6 Ci zaś wzięli Pana, popychali Go biegnąc i mówili: "Powleczemy Syna Bożego, gdyż mamy Go w naszej mocy".

7 I przyoblekli Go w purpurę, i posadzili Go na tronie sądowym, mówiąc: "Sądź sprawiedliwie, królu Izraela".

8 A ktoś z nich, wziąwszy wieniec z cierni, włożył go na głowę Pana.

9 A jedni z będących tam pluli Mu w twarz, drudzy policzkowali Go, inni jeszcze kłuli Go trzciną, a niektórzy biczowali Go, mówiąc: "Taką czcią uczcijmy Syna Boże

IV 10 I przyprowadzili dwu złoczyńców, i ukrzyżowali pomiędzy nimi Pana. On zaś milczał, jakby nie doznawał żadnego bólu.

11 A gdy podnieśli krzyż, umieścili napis: "Ten jest królem Izraela".

12 I położywszy szaty przed Nim, podzielili je i rzucili o nie losy.

13 A jeden spośród owych złoczyńców złorzeczył im, mówiąc: "To, co my znosimy, cierpimy za nasze niegodziwości, ale ten, który stał się zbawcą ludzi, cóż wam uczynił złego?".

14 I oburzywszy się przeciw Niemu, zakazali łamać Mu nogi, aby umarł w cierpieniach.

V 15 Było południe, a ciemność zapadła nad całą Judeą. I zlękli się, i zaniepokoili, aby słońce nie zaszło, ponieważ jeszcze żył; a stoi napisane dla nich: "Słońce niech nie zachodzi nad tym, na kim wykonano wyrok śmierci".

16 I jeden z nich powiedział: "Dajcie Mu pić żółci z octem" . I zamieszawszy dali Mu pić.

17 I wypełnili wszystko, i zgromadzili na swe głowy grzechy.

18 Przychodzili liczni z łuczywami, bo myśleli, że już zapadła noc, a niektórzy się wywracali.

18 A Pan zawołał, mówiąc: "Mocy moja, mocy moja, opuściłaś mnie", i został wzięty [do nieba].

20 I w tej samej chwili rozdarła się na dwoje zasłona świątyni jerozolimskiej.

VI 21 Wtedy wyrwali gwoździe z rąk Pana i złożyli Go na ziemi. A cała ziemia zadrżała i powstał wielki strach.

22 Wtedy zabłysło słońce - była to godzina dziewiąta.

23 Ucieszyli się Żydzi i oddali Józefowi Jego ciało, aby je pogrzebał, ponieważ wiedział, jak wiele dobrego uczynił był On.

24 On wziąwszy Pana obmył Go, owinął w prześcieradło i złożył do własnego grobu, zwanego ogrodem Józefa.

VII 25 Wtedy Żydzi: starsi i kapłani widząc, jak wielką szkodę uczynili samym sobie, poczęli bić się w piersi i wołać: "Biada naszym grzechom. Zbliża się bowiem sąd i koniec Jerozolimy".

26 A ja wraz z moimi towarzyszami byliśmy pogrążeni w smutku i ukrywaliśmy się zranieni na duchu: oni bowiem poszukiwali nas jako złoczyńców i jako tych, którzy mieli spalić świątynię.

27 Z powodu tego wszystkiego zaczęliśmy pościć i usiedliśmy pogrążeni w smutku i płacząc dniem i nocą, aż do soboty.

VIII 28 Zgromadzili się razem uczeni w Piśmie, faryzeusze i starsi, gdy usłyszeli, że cały lud szemrze i bije się w piersi, mówiąc: "Patrzcie, jak bardzo On musiał być sprawiedliwy, jeśli w chwili Jego śmierci działy się tak wielkie cuda!".

29 Zlękli się starsi i przyszli do Piłata, prosząc go tymi słowy:

30 "Daj nam żołnierzy, aby strzegli Jego grobu przez trzy dni', by nie przyszli Jego uczniowie i nie ukryli Go: lud myślałby wtedy, że powstał z martwych, i uczyniłby nam zło".

31 I Piłat dał im centuriona Petroniusza i żołnierzy, aby strzegli grobu. A wraz z nimi udali się do grobu starsi i uczeni.

32 Centurion, żołnierze i wszyscy tam będący, przytoczywszy wielki kamień, przyłożyli go do wejścia grobu

33 i przyłożyli siedem pieczęci. A rozbiwszy namiot rozpoczęli straż.

IX 34 Wcześnie, gdy świtał dzień sobotni, przybył tłum z Jerozolimy i okolicy, aby zobaczyć opieczętowany grób.

35 Ale w nocy, gdy świtał dzień Pański [niedziela], a grobu strzegły straże kolejno po dwóch, odezwał się wielki głos w niebie,

36 i ujrzeli, jak otwarło się niebo i dwu mężów zstąpiło stamtąd odzianych wielkim blaskiem i zbliżyło się do grobu,

37 a ów kamień, który zamykał wejście, stoczywszy się sam odsunął się na bok, grób się otworzył i obydwaj młodzieńcy weszli doń.

X 38 Gdy więc owi żołnierze ujrzeli to, obudzili centuriona i starszych - oni bowiem tam byli pełniąc straż,

38 i gdy opowiedzieli im to, co ujrzeli, zobaczyli znowu trzech mężów wychodzących z grobu: dwu podtrzymywało jednego, krzyż im towarzyszył,

40 a głowy dwu sięgały aż do nieba, podczas gdy głowa tego, który był przez nich prowadzony, przewyższała niebiosa.

41 I usłyszeli głos z nieba mówiący: "Czy zwiastowałeś tym, którzy śpią?"

42 I dała się słyszeć odpowiedź z krzyża: "Tak".

XI 43 Postanowili więc razem udać się i zawiadomić o tym Piłata.

44 Gdy tak rozważali, ujrzeli znowu, jak niebo otwarło się i jakiś człowiek zstąpił z nieba i wszedł do grobu.

45 Gdy to ujrzeli ci, którzy byli z centurionem, jeszcze w nocy pospieszyli do Piłata, pozostawiając grób, którego byli strzegli, i opowiedzieli wszystko, co ujrzeli, a mówili w wielkim lęku: "Prawdziwie, ten był Synem Bożym".

46 W odpowiedzi powiedział Piłat: "Ja jestem czysty od krwi Syna Bożego. Wyście tego chcieli".

47 Potem przyszli do niego wszyscy, prosili go i błagali, aby nakazał centurionowi i żołnierzom, aby nikomu nie mówili o tym, co widzieli.

48 "Dość nam - mówią - że popełniliśmy największy grzech wobec Boga, abyśmy mieli jeszcze wpaść w ręce tłumu Żydów i zostać ukamienowani".

49 Nakazał więc Piłat centurionowi i żołnierzom, aby nic nie mówili.

XII 50 W dniu Pańskim [w niedzielę] o świcie Maria Magdalena, uczennica Pana, która z lęku przed Żydami, płonącymi gniewem, nie uczyniła przy grobie Pana tego, co zwykły czynić niewiasty względem drogich sobie zmarłych,

51 wziąwszy z sobą przyjaciółki udała się do grobu, gdzie został złożony.

52 I lękały się, by ich nie ujrzeli Żydzi, i mówiły: "Jeśli w tym dniu, w którym został On ukrzyżowany, nie mogłyśmy płakać ani zawodzić bijąc się w piersi, to uczyńmy to przynajmniej teraz, przy Jego grobie.

53 Któż jednak odwali nam kamień leżący przy wejściu do grobu, abyśmy mogły wejść i usiąść przy Nim i dokonać tego, co jest obowiązkiem uczynić.

54 Kamień był bowiem wielki i lękamy się, by nas ktoś nie zobaczył. A jeśli nie będziemy mogły, to przynajmniej złożymy przy wejściu to, co przyniosłyśmy na Jego pamiątkę; będziemy płakały i biły się w piersi, aż dojdziemy do naszego domu".

XIII 55 I przyszedłszy znalazły grób otwarty. I gdy podeszły, zajrzały doń i ujrzały tam jakiegoś młodzieńca siedzącego pośrodku grobu. Był on piękny i przyodziany w jasno błyszczącą szatę. On rzekł do nich:

56 "Po co przyszłyście? Kogo szukacie? Czy może tego, który został ukrzyżowany? Zmartwychwstał i odszedł, a jeśli nie wierzycie, to zajrzyjcie i patrzcie na miejsce, gdzie spoczywał: nie masz Go, zmartwychwstał bowiem i odszedł tam, skąd został posłany".

57 Wtedy przerażone niewiasty uciekły.

XIV 58 Był to ostatni dzień Przaśników i liczni [ludzie] szli wracając do swych domów, bo święto się już skończyło.

59 My jednak, dwunastu uczniów Pana, płakaliśmy i byliśmy w utrapieniu, i każdy z nas był pogrążony w smutku z powodu tego, co się było przydarzyło, i powracaliśmy do siebie.

60 A ja, Szymon Piotr, i Andrzej, mój brat, wziąwszy sieci zstępowaliśmy ku morzu. Był z nami Lewi, syn Alfeusza, którego Pan [...].


Data utworzenia: 04/06/2008 @ 01:46
Ostatnie zmiany: 12/04/2012 @ 07:38
Kategoria : CHRZEŚCIJAŃSTWO - Apokryfy
Strona czytana 8651 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
historia-wierzen-i-idei-religijnych.jpgbibliografia_cz1/hellenizm-a-j.jpgbibliografia_cz1/historia-seksu.jpgbibliografia_cz2/freud-czlowiek.jpghis-iranu.jpgbibliografia_cz3/do-ziemi-swietej.jpgparandowski-mitologia.jpgbibliografia_cz2/Ksiega-Rodz-interlinearna.jpgzdybicka.jpgslownik religii.jpgbibliografia_cz3/kierul-newton.jpgency-pow-1976.jpgbibliografia_cz2/mitologia-indyjska.jpgbibliografia_cz1/po-sztuki_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz1/f-mity-grekow-i-rzymian.jpgbibliografia_cz3/mity-green.jpgbibliografia_cz2/bloch-etruskowie.jpgskrzypekoswiecenie-fr.jpgbibliografia_cz1/N-dziedzictwo-goliata.jpgbibliografia_cz3/religie-aaaaio.jpgbibliografia_cz2/prawoslawie-k.jpgbibliografia_cz3/alpatow-2.jpgbibliografia_cz2/zary-ency-rel.jpgbibliografia_cz1/homerski-wstep-ogolny-do-pisma-swietego.jpgbibliografia_cz2/mitologia-sta-grecji.jpghistoria-holandii-b.jpgbibliografia_cz3/ile-lat-ma-wsz.jpgbibliografia_cz2/mitologia-cz-afryki.jpghistoria-z.jpgbibliografia_cz3/tragedia-narodu.jpgHistoria medycyny-1988.jpgbibliografia_cz3/mitologia-cel.jpgdzieje-dawnych_turkow.jpgbibliografia_cz1/starozytna-palestyna.gifsladami-klatwy.jpgbibliografia_cz1/archeologia_biblijna.jpgbibliografia_cz1/Ludzie-bogowie-i-przybysze-z-kosmosu-Stoczkowski.jpgbibliografia_cz1/kultura-wiekow-srednich.jpgbibliografia_cz1/pluzanski-7sensacji-w-n.jpgbibliografia_cz2/gilgamesz.jpghistorya powszechna kosciola.jpgbibliografia_cz1/b-religia-staro-egiptu.jpgbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-1.gifbibliografia_cz3/Petoia-wampiry.jpegbibliografia_cz3/voodoo.jpgmajowie-gall.jpgbibliografia_cz2/wojcik-historia-p-XVII.jpgbibliografia_cz1/historia-hiszpanii.jpgLITERA-NA-SW-12-1987.jpgbiblia=aramejska.jpegbibliografia_cz1/mus-ant.JPGbibliografia_cz3/historia-grzechu.jpgbibliografia_cz2/Szamanizm-Andrzej-Szyjewski.jpggrecja_niepodlegla.jpgbibliografia_cz1/religie-chin.jpgDrozdowicz-G-nurty-now-f-franc.jpgbibliografia_cz3/gibbon-zmierzch.jpgbibliografia_cz2/historia-powszechna-sredniowiecze.jpgbibliografia_cz2/mitologia-slowian-gi.jpgbibliografia_cz3/wilson-o-naturze.jpgbibliografia_cz3/kanert-buddyzm.jpgbibliografia_cz1/ksiega-ukryta-wb.jpgbibliografia_cz3/grant-dz-izraela.jpgbibliografia_cz2/sztuka-starozytnego-wschodu-2.gifbibliografia_cz2/Paul-Herrmann.jpgbibliografia_cz1/zycie-cawrhorne.jpgbibliografia_cz3/renan.jpgbibliografia_cz3/Religie Aryow W.jpegbibliografia_cz1/gni-pie.JPGbibliografia_cz2/Sredniowieczne-herezje-Malcolm-Lambert.jpgbibliografia_cz1/gardner-potomkowie.jpgbibliografia_cz2/borkowski-socjologia.png3-Rosja.jpgrouss-bog-zla.jpgbibliografia_cz1/kosidowski-opowiesci-bib.jpgbibliografia_cz1/miedzy-s-a-n-testament.jpgbibliografia_cz3/messadie-diabel.jpgbibliografia_cz1/swiderkowna-rozmowy-o-bib-nt.jpgbibliografia_cz2/stu-mat-2005.jpgbibliografia_cz2/krawiec-seksualnosc.jpgbibliografia_cz1/szczepanowicz-ziemia-swieta.jpgbibliografia_cz1/tro-pie.JPGbibliografia_cz3/antropologia-b-tylor.jpgbohater-o-1000t.jpgbibliografia_cz3/Angelo Scarabel.jpgbibliografia_cz2/michalowski-n-t-piramidy.jpgreligie-w-p.jpgswietowanie-doroczne-pl.jpgbibliografia_cz2/Nowodworski-Encyklopedia_koscielna.jpegbibliografia_cz3/legowicz-zarys.jpgzycie-se-ksiezy.pngbibliografia_cz2/Wandalowie-i-ich-afrykanskie-panstwo-Strzelczyk.jpgi-historia-powszechna-b.jpgbibliografia_cz2/sandauer.jpgbibliografia_cz2/1001-rzeczy-o-biblii.jpgbibliografia_cz1/zycie-co-g-merowingow.jpgbibliografia_cz2/fedon2x.jpgbibliografia_cz2/kuncewicz-piotr-antyk.jpgbibliografia_cz3/peck-w-poszukiwaniu.jpgbibliografia_cz1/d-r-zycie.JPGbibliografia_cz1/girard-sacrum-i-p.jpgbibliografia_cz3/rel-sw-rzymskiego.jpgbibliografia_cz1/wip-kos.JPGbibliografia_cz3/kataryzm.jpgbibliografia_cz1/al-ar-pal.JPGbibliografia_cz1/poniatowski-wstep.jpgbibliografia_cz3/50-najwiekszych-k.jpghermiasz.jpgbibliografia_cz3/zloty-przewodnik-p-r-halu.jpgbibliografia_cz3/dionizos-kere.jpgbibliografia_cz3/twardecki.jpgbibliografia_cz1/his-filo-tat.pngbibliografia_cz1/sarmaci-sulimirski.jpgRamadan-Sladami-Proroka.jpgbibliografia_cz1/kud-hinduizm.jpgbibliografia_cz3/zycie-cwa.bmpbibliografia_cz1/zycie-codzienne-prusow2.jpgbibliografia_cz3/hubert-mauss.jpgbibliografia_cz3/chrzescijanstwo-przyszlosci.jpgbibliografia_cz1/dialog-kultur-cywi-i-rel.jpgbibliografia_cz2/mitologia-korei2.jpgbibliografia_cz2/ksiega-tura.jpghistoria-duchowosci-chrzes.jpgbibliografia_cz3/dennett-odczarowanie.jpgbibliografia_cz1/Monologion Proslogion.jpgbibliografia_cz3/kramer-smierc.jpgbibliografia_cz3/houria-historia-ar.jpgbibliografia_cz2/malinowski-mit.jpgbibliografia_cz3/schylek-sr-eu.jpgpettazzoni.jpgseptymiusz-sewer-k.jpgbibliografia_cz1/dz-ze-za.jpglocke.jpgbhagawad-piesn-pana.pngbibliografia_cz1/eliade-sacrum-mit-historia.jpgwprowadzenie-dr.jpgbibliografia_cz1/socjo-reli.jpgbibliografia_cz1/keller-katolicyzm.jpgreligia-encyklopedia-pwn5.jpghughes-rzym.jpgcairns-e2.bmpbibliografia_cz2/sladami-etruskow.jpgbibliografia_cz3/Norbu - Krysztal.jpgbibliografia_cz1/historia-biblii.jpgbibliografia_cz2/levi-strauss-totemizm.jpgbibliografia_cz1/religie-slowian-sz.jpgkoran.jpgbibliografia_cz1/cha-kos.JPGharding-r-s.jpgbibliografia_cz2/historia-polski-sz.jpgbibliografia_cz2/slow-sy.jpgbibliografia_cz1/komentarz-his-kul-do-biblii-h.jpgbibliografia_cz2/zarys-dziejow.jpgbibliografia_cz1/sim-cyw.JPGbibliografia_cz3/Hetyci-klingel.pngbibliografia_cz1/liverani-nie-tylko-b.pngbibliografia_cz2/mitologia-arabow.jpgbibliografia_cz1/484.jpgbibliografia_cz3/swiat-symb-chrzesc.jpgbibliografia_cz3/tajne-stowarzyszenia.jpgbibliografia_cz2/bog-einsteina.jpgreligie-uniwersalistyczne.jpgbibliografia_cz3/hist-kos.jpgbibliografia_cz2/Piecioksiag-v.jpgbibliografia_cz3/religie-s-b-wschodu.jpgbibliografia_cz3/biblia2.jpgbibliografia_cz2/obrzedy-rytualy.jpgbibliografia_cz2/Historia-piekna-eco.jpgbibliografia_cz2/1001-o-bogu.jpgbibliografia_cz2/epos-Chassang.jpgbibliografia_cz2/mitologia-mezopotamii.jpgbibliografia_cz2/Nowy-Testament-H.jpgbibliografia_cz1/tresc-wierzen-r.jpgbibliografia_cz2/homo-ludens-h.jpgbibliografia_cz1/papiez.jpgbibliografia_cz3/historia-chin.jpgSilnicki-Sobory powszechne a Polska.jpgbibliografia_cz2/tradycje-tolerancji.jpgbibliografia_cz1/w-kregu-swiatowida.jpgNorbu - Krysztal.jpgjudaizm-solomon.jpgbibliografia_cz3/rod-argeadow.jpgteodoret.jpgbibliografia_cz1/swiety-baldachim.JPGbibliografia_cz2/polska-piastow.jpgbibliografia_cz3/Minois-kosciol-i-n.jpgbibliografia_cz2/Mot-na-czarownice.jpgbibliografia_cz2/papiestwo.jpgbibliografia_cz2/w-kregu-religii.jpgbibliografia_cz2/POA2.bmpbibliografia_cz3/bez-ograniczen.pngbibliografia_cz3/his-niem.jpgdakowie-HD.jpgbibliografia_cz3/poczet-pap-jwk.jpgbibliografia_cz2/tajemnice-biblii.jpgstarozytny-egipt=w.jpgaztekowie-narod-wybrany-p-s.jpegbibliografia_cz1/dramat-i-kult.jpgbibliografia_cz1/d-r-ko-pi.JPGupadek2.jpgbibliografia_cz1/30-wyznan.jpgbibliografia_cz3/ksiega-rzeczy-dziwnych-1.jpgpaleografia-lacinska-1951.jpegbibliografia_cz1/his-chrzex-p-johnson.jpgbibliografia_cz2/donini.jpghistoria-koloru.jpgbibliografia_cz2/popko-huryci.jpgbibliografia_cz3/judaizm-u-poczatkow.jpgmoralnosc-mozgu.jpgatlantyda-zajdler.jpgbibliografia_cz3/sladami-amuletu.jpgbibliografia_cz2/mitologia-lu-syberii.jpgzycie-codzienne-galii.jpgdanecki.jpgbibliografia_cz1/z-ch-an.JPGbibliografia_cz3/konstantyn-w-krawczuk.jpgbibliografia_cz1/kow-w-ch.JPGfahry-piramidy.jpgbibliografia_cz3/kobieta-w-czasach.jpgbibliografia_cz1/judaizm.jpgbibliografia_cz1/starozytnosc-bajeczna.jpgbibliografia_cz1/wilson.jpghis-g.jpgbibliografia_cz1/historia-gotow.jpgbibliografia_cz2/klatwa-eng.jpgbibliografia_cz2/his-s.bmpbibliografia_cz3/joga-swie.jpgzrozumiec_araba.jpgbibliografia_cz1/mejor-buddyzm.jpgbibliografia_cz2/5-wielkich-religii-swiata.jpgswiat-fenicjan.jpgbibliografia_cz2/encyklopedia-kat-1.jpgbibliografia_cz2/kosidowski-rumaki.jpgbibliografia_cz1/tajemnice-krety.jpgbibliografia_cz1/levy-Bruhl-czynnosci-umyslowe.jpgbibliografia_cz3/h-kk.jpgbibliografia_cz3/religie-sw-ency.jpgstarzy-nowi-bo-japonii.jpgreligia-ludow-pierwotnych.jpgbibliografia_cz2/Magia-w-Sredniowieczu_Richard-Kieckhefer.jpgbibliografia_cz1/po-arch_chrzescijanskiej.jpgbibliografia_cz3/religia-en.jpgbibliografia_cz2/dumezil.jpgzorian-dolega-chodakowski3.gifbibliografia_cz1/har-klu.JPGbibliografia_cz1/atlas-miejsc-biblijnych.jpgbibliografia_cz3/religie-w-a-poludniowej.PNGbibliografia_cz3/rytualy-dawne-i-w.jpgbibliografia_cz1/graves-mity-heb.jpgbibliografia_cz1/skrok-na-tropach.jpgpolemicznie-wipszycka.gifbibliografia_cz1/euz-his.JPGbibliografia_cz1/tho-bib.JPGbibliografia_cz2/mitologia-sta-egiptu.jpgbibliografia_cz3/zarys dziejow-r.jpgbibliografia_cz2/groby-b-u.jpgbibliografia_cz2/boas-umysl-cz-pierwotnego.jpgbibliografia_cz1/zapomniany-s-s.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-samarytanka.jpgbibliografia_cz3/tokarczyk-4-j-a.jpgbibliografia_cz3/budda.jpgsztuka-indonezji.jpgrzecz-z-od.gifmeksykanskie-abc.jpggnoza-q.jpgbibliografia_cz3/azja-i-afryka.jpgholownia-kos-d-s-z.jpgbibliografia_cz3/historia-p.jpgw-kregu-upiorow.jpgbibliografia_cz2/tyloch-rekopisy.jpgbibliografia_cz3/boilton.JPGbibliografia_cz2/okultyzm-magia-wrozby.jpgbibliografia_cz3/stomma-slonce.jpgbibliografia_cz2/krawczuk-s-do-starozytnosci.jpgpseudonauka-i-p.jpgre-afryki.jpgNiwinski-bostwa-kulty.jpgbibliografia_cz1/religie-bw.jpgbibliografia_cz3/haasler-tajne-sprawy-papiezy.jpgbibliografia_cz3/buddyzm-b-p-l-a.jpgazja-pacyfik13.jpgmahometanizm=g.jpgbibliografia_cz2/margul-jak-umier.jpgochrzczeni-w-duchu.jpgi-znowu-zapial-kur.jpgbibliografia_cz3/jezus-i-biel.jpgbibliografia_cz1/historia-cudow.jpgateizm=nowicki.jpgbibliografia_cz2/pokarm-bogow.jpegbibliografia_cz3/teksty-piramid.jpgbibliografia_cz3/FitzGerald - Chiny.jpgaztekowie.gif
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3887620 odwiedzający

 32 odwiedzających online