Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

ISLAM <<== - Kalendarium Islamu

Kalendarium islamu

- 570 - "Rok Słonia", przypuszczalna data narodzin proroka Muhammada

595 - ślub Muhammada z wdowa Chadidżą, przyszłą pierwszą muzułmanką

610 - początek objawień przekazywanych Muhammadowi przez Boga za pośrednictwem archanioła Dżibrila w grocie góry Hira tuż koło Mekki

615 - pierwsza emigracja muzułmanów do Etiopii, gdzie oddali się pod opiekę chrześcijańskiego władcy An-Nadżasziego

620 - "nocna podróż” Muhammada do Jerozolimy (al-isra) i wniebowstąpienie (al-miradż)

622 – „hidżra”, czyli emigracja muzułmanów z Mekki do Jasribu (późniejszej Medyny), uznawana za początek ery muzułmańskiej

- początek procesu jednoczenia plemion arabskich przez Muhammada i organizacji życia ummy, czyli wspólnoty muzułmańskiej

624 - wyznaczenie świątyni Al-Kaby jako kierunku modlitw muzułmanów (kibla)

- bitwa pod Badrem  zwycięstwo muzułmanów nad mekkańczykami

625 - bitwa pod górą Uhud, w której choć klęskę ponieśli muzułmanie, Kurajszyci z Mekki musieli się wycofać

627 - Bitwa Rowu, w czasie której Kurajszyci oblegają Medynę i dochodzi do rozgromienia żydowskiego plemienia Banu Kurajza

628 - traktat w Al-Hudajbijji  przymierze między muzułmanami a mekkańczykami

629 - pierwsza pielgrzymka muzułmanów do Mekki

630 - zajęcie Mekki przez muzułmanów, usunięcie ze świątyni Al-Kaby przedislamskich idoli

631 - Rok Delegacji - akceptacja zwierzchności Muhammada i przyjęcie islamu przez plemiona beduińskie z Nadżdu i Hidżazu

632 – „pielgrzymka pożegnalna” Proroka do Mekki, ustalenie rytuałów hadżdżu

8 czerwca 632 - śmierć Muhammada

632 - bunt plemion arabskich przeciwko władzy muzułmanów

- Abu Bakr zostaje kalifem, następcą Muhammada, rozpoczynając rządy tzw. „kalifów sprawiedliwych”

633 -  początek podbojów arabskich: podporządkowanie plemion Półwyspu Arabskiego i podbicie południa Mezopotamii

634 - pokonanie Bizantyjczyków pod Adżnadajn w Palestynie

- śmierć Abu Bakra, początek rządów drugiego kalifa „sprawiedliwego”, Umara (do 644 roku)

635 - zdobycie Damaszku

636 - zwycięstwo muzułmanów nad Sasanidami w bitwie pod Al-Kadisijją w Mezopotamii

637 - pokonanie Bizantyńczyków nad rzeką Jarmuk

638 - zdobycie Jerozolimy

639 / 640 - początek podboju Egiptu

641 - zdobycie Mosulu (Irak)

- założenie obozu Al-Fustat, stolicy Egiptu

642 - zdobycie Aleksandrii

- zwycięstwo nad Sasanidami pod Nihawandem

644 - zamordowanie Umara, początek panowania trzeciego kalifa „sprawiedliwego”, Usmana (do 656 roku)

649 - zdobycie Cypru

650 - zebranie tekstu koranicznego

655 - Bitwa Masztów - rozbicie floty bizantyjskiej u wybrzeży Azji Mniejszej

656 - zamordowanie Usmana

- początek pierwszej „fitny”, wojny domowej między zwolennikami Alego a Aiszą, wdową po Muhammadzie

- Bitwa Wielbłądzia - zwycięstwo Alego, dzięki któremu zostaje czwartym i ostatnim kalifem „sprawiedliwym”

657 - bitwa pod Siffinem między Alim a namiestnikiem Syrii Mu’awij, krewnym kalifa Usmana

- zgoda Alego na arbitraż

- bunt charydżytów

658 - dojście do władzy Mu’awiji, który zakłada dynastię Umajjadów panującą do 750 roku

661 - zamordowanie Alego przez charydżytę

- Damaszek - stolicą kalifatu

667 - podbój Azji środkowej

672 - początek siedmioletniego, bezskutecznego oblężenia Konstantynopola

680 - początek rządów Jazyda I, syna Mu’awiji

- męczeńska śmierć Al-Husajna, syna Alego w bitwie z wojskami Jazyda pod Karbalą

683 - 692 - druga wojna domowa rozpoczęta buntem Abd Allaha Ibn az-Zubajra, który w Mekce został ogłoszony kalifem

685 - 687 - bunt szyitów w Al-Kufie pod wodzą Al-Muchtara, któremu kres kładą basryjczycy

691 - budowa meczetów Kopuła na Skale i Al-Aksa w Jerozolimie

692 - zajęcie zbuntowanej Mekki przez kalifa Marwana I, kuzyna Mu?awiji

- ponowne zjednoczenie kalifatu

694 - 700 - bunt charydżytów w Iraku

696 - początek arabizacji administracji kalifatu przez uznanie języka arabskiego za urzędowy

698 - zajęcie Kartaginy

705 - początek budowy meczetu Umajjadów w Damaszku

711 - początek podboju Hiszpanii i Indii północnych

712 - zdobycie Buchary i Samarkandy

713 - powstanie zajdyckiego odłamu szyitów uznających za swojego imama Zajda

732 - bitwa pod Poitiers - powstrzymanie przez Karola Młota pochodu Arabów na południową Francję

749 - klęska ostatniego kalifa umajjadzkiego Marwana II nad Małym Zabem koło Eufratu

750 - początek panowania Abbasydów - Abu al-Abbas As-Saffah - pierwszy kalif z tej dynastii

- eksterminacja rodu umajjadzkiego

757 - utworzenie niezależnego emiratu w Kordobie przez potomka Umajjadów Abd ar-Rahmana Zdobywcę

760 - wyodrębnienie się isma’ilickiego odłamu szyitów po śmierci ich imama Isma’ila

762 - założenie Bgadadu, nowej stolicy kalifatu abbasydzkiego przez kalifa Al-Mansura

777 - założenie w Afryce Północnej charydżyckiego państwa Rustamidów

778 - walki Karola Wielkiego z muzułmanami - klęska Rolanda w Roncesvalles

786 - 809 - panowanie kalifa Haruna ar-Raszida - zwiększenie wpływów wezyrów z rodu Barmakidów

789 - założenie niezależnej dynastii Idrysydów w Maghrebie

799 - założenie dynastii Aghlabidów w Ifrikijji (dzisiejsza Tunezja)

801 - uzyskanie niepodległości przez Aghlabidów w zamian za stały trybut

803 - upadek Barmakidów

808 - założenie miasta Fez, stolicy dynastii Idrysydów

809 - śmierć Haruna ar-Raszida - podział kalifatu

811 - wojna domowa między synami Ar-Raszida, Al-Aminem i Al-Mamunem

813 - 833 - panowanie kalifa Al-Mamuna, rozkwit nauki muzułmańskiej

817 - bunt w Bagdadzie, gdzie kalifem ogłasza się Ibrahim, syn samozwańczego mahdiego

819 - stłumienie buntu przez Al-Mamuna

827 - początek podboju Sycylii
- przyjęcie doktryny mutazylickiej jako oficjalnej koncepcji wiary w kalifacie, a równocześnie stworzenie inkwizycyjnej instytucji Mihny przez Al-Mamuna

830 - założenie Domu Mądrości (Bajt al-Hikma) w Bagdadzie

831 - zdobycie Palermo przez Aghlabidów

836 - przeniesienie stolicy kalifatu do Samarry nad Tygrysem przez kalifa Al-Mu’tasima (do 892)

847 - delegalizacja mutazylizmu i zniesienie Mihny przez kalifa Al-Mutawakkila

861 - zamordowanie Al-Mutawakkila przez stworzoną przez niego gwardię turecką

868 - założenie dynastii Tulunidów przez tureckiego namiestnika Egiptu Ahmada Ibn Tuluna po wcześniejszej aneksji Syrii

869 - wybuch powstania czarnych niewolników (zandżów) w Al-Basrze

870 - zdobycie Malty przez Arabów

873 - zniknięcie dwunastego i ostatniego imama szyitów - Muhammada al-Mahdiego i wyodrębnienie się z szyizmu odłamu imamitów

890 - pojawienie się w Mezopotamii ugrupowania karmatów

894 - założenie w Al-Bahrajnie państwa karmackiego

897 - założenie imamatu zajdyckiego w Jemenie

905 - przejęcie Egiptu przez Abbasydów z rąk Tulunidów

908 - bankructwo kalifatu abbasydzkiego w wyniku niegospodarnych rządów wezyrów i wojskowych

910 - założenie dynastii Fatymidów w Ifrikijji

929 - powstanie kalifatu w Kordobie - z Abd ar-Rahmanem III jako kalifem

930 - splądrowanie Mekki przez karmatów i kradzież Czarnego Kamienia z Al-Kaby

934 - założenie dynastii Bujjidów w zachodnim Iranie

945 - przejęcie władzy w Bagdadzie przez Bujjidów

961 - rozbudowa Wielkiego Meczetu w Kordobie
- przejęcie władzy w kalifacie hiszpańskim przez Al-Hakama II
969 - zdobycie Egiptu przez Fatymidów i założenie Kairu

972 - założenie uczelni Al-Azhar w Kairze jako ośrodka nauk isma’ilickich

976 - 1002 - wojskowe rządy Al-Mansura (Almanzora), szambelana kalifa w Hiszpanii
- przejęcie przez Fatymidów władzy nad Maghrebem

999 - 1008 najazdy Mahmuda z turkmeńskiej dynastii Ghaznawidów na północno-zachodnie Indie

1009 - zburzenie Kościoła Grobu Pańskiego w Jerozolimie na rozkaz fatymidzkiego kalifa Al-Hakima

1031 - rozpad kalifatu hiszpańskiego na księstewka dzielnicowe (muluk at-tawa'if)

1054 - wielki głód w Egipcie

1055 - zdobycie Bagdadu przez Seldżuków pod wodzą Tughrila

1061 - 1106 - podbój Maroka i Hiszpanii przez dynastię Almorawidów

1061 - 1091 - zdobycie Sycylii przez Normanów

1062 - założenie Marrakeszu

1071 - zwycięstwo Seldżuków pod wodzą Alp Arslana nad Bizancjum w bitwie pod Manzikertem
- podbój Anatolii

1072 - podbój Palermo przez Normanów

1072 - 1092 - rozciągnięcie panowania Seldżuków na Półwyspie Arabskim aż po Jemen

1076 - odbicie Syrii z rąk Fatymidów

1077 - powstanie dynastii Seldżuków Rumijskich

1085 - zajęcie Toledo przez chrześcijan

1090 - początek działalności asasynów - zajęcie przez nich twierdzy Alamut
- koniec „muluk at-tawa?if” w Hiszpanii - wprowadzenie władzy absolutnej przez Almorawidów

1092 - śmierć seldżuckiego wezyra Nizama al-Mulka z rąk asasynów - początek rozpadu państwa seldżuckiego

1094 - zdobycie Walencji przez Cyda Compeadora

1095 - synod w Clermont, podczas którego papież Urban II wzywa do krucjat

1096 - pierwsza wyprawa krzyżowa

1099 - zdobycie Jerozolimy i wybrzeża Syrii przez krzyżowców

1121 - początek podbojów Almohadów w Afryce Północnej

1127 - przejęcie władzy w Mosulu i Aleppo przez Atabaka Zankiego, syna tureckiego niewolnika

1144 - zajęcie chrześcijańskiej Edessy przez Zankiego

1146 - Nur ad-Din, syn Zankiego - atabakiem Aleppo
- zajęcie Damaszku przez Nur ad-Dina i do końca 1147 całej Syrii

1147 - dalsze podboje Almohadów, zajęcie Marrakeszu i wkroczenie do Hiszpanii

1147 - początek drugiej wyprawy krzyżowej

1157 - przejęcie władzy w Azji środkowej przez chorezmszahów

1171 - obalenie Fatymidów egipskich przez Saladyna (Salah ad-Dina) i założenie przez niego dynastii Ajjubidów

1174 - zdobycie przez Saladyna Syrii, Al-Hidżazu i Jemenu

1180 - 1225 - panowanie kalifa abbasydzkiego An-Nasira
- ekspansja An-Nasira na Iran

1187 - bitwa pod Hittinem, w której Saladyn pokonuje krzyżowców i zajmuje Jerozolimę

1188 - początek trzeciej krucjaty prowadzonej przez m.in. cesarza niemieckiego Fryderyka I Barbarossę i króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce

1193 - śmierć Saladyna

1196 - 1549 - panowanie berberskiej dynastii Marinidów w Maroku

1202 - 1204 - czwarta krucjata

1203 - założenie imperium mongolskiego przez Temudżyna, zwanego od 1206 Czyngis-chanem (Królem świata)

1204 - opanowanie przez krzyżowców Konstantynopola

1212 - klęska Almohadów w bitwie z chrześcijanami pod Las Navas de Tolosa, po której wycofują się do Hiszpanii

1220 - początek pierwszego najazdu mongolskiego
- ostateczny upadek chorezmszahów

1225 - wycofanie się Almohadów z Półwyspu Iberyjskiego

1227 - śmierć Czyngis-chana, podział imperium mongolskiego

1228 - 1574 - przejęcie władzy w Ifrikijji przez dynastię Hafsydów

1230 - założenie przez Muhammada Ibn Jusufa Ibn Nasra królestwa Grenady i dynastii Nasrydów

1236 - zajęcie Kordoby przez chrześcijan

1237 - 1241 - zajęcie Rosji przez Mongołów

1241 - zwycięstwo Mongołów w bitwie pod Legnicą

1248 - 54 - siódma krucjata

1248 - zajęcie Sewilli przez chrześcijan

1250 - przejęcie przez Mameluków władzy po Ajjubidach w Egipcie

1258 - zdobycie Bagdadu przez Hulagu, władcę mongolskiego, ostateczny koniec kalifatu abbasydzkiego
- podporządkowanie się Seldżuków Rumijskich w Anatolii władzy Mongołów

1260 - przejęcie władzy w Egipcie przez sułtana Bajbarsa
- zwycięstwo Mameluków nad Mongołami pod Ajn Dżalut w Syrii

1260 - 1277 - odzyskanie przez Bajbarsa ajjubidzkich terenów w Syrii, proces jednoczenia państwa mameluckiego
- zwycięstwa Mameluków nad krzyżowcami i isma’ilitami w Syrii

1280 - przyjęcie islamu przez wodzów Złotej Ordy znad Wołgi

1280 - 90 - upadek chrześcijańskiego Królestwa Armenii
- zajęcie portów krzyżowców przez Mameluków

1289 - zdobycie przez Mameluków chrześcijańskiego Trypolisu

1291 - zdobycie Akki, koniec władzy krzyżowców w Syrii i Palestynie

Koniec XIII wieku - założenie przez Osmana I Ibn Ertogrila państewka ghazich anatolijskich wojowników wysiedlonych przez Mongołów

1295 - przyjęcie islamu przez Ghazana, władcę Iranu

1300 - zdobycie Damaszku przez Mongołów

1301 - bitwa pod Iznikiem - zwycięstwo Osmanów nad Bizantyjczykami

1303 - nieudane oblężenie Delhi przez Mongołów

1308 - zdobycie przez Osmanów twierdzy Ak Hisar nad Bosforem

1326 - zdobycie Bursy przez Osmana I

1346 - ślub Teodory, córki bizantyjskiego następcy tronu Jana VI z Orhanem, osmańskim władcą i następcą Osmana, w zamian za pomoc wojskową

1347 - założenie dynastii Bahmanidów w północnym Dekanie, od 1350 niepodległym

1360 - 1389 - wprowadzenie przez Osmanów wojskowego systemu dewszirme, czyli „branki” młodych chrześcijańskich chłopców siłą wcielanych do tureckiego wojska, które nosiło nazwę janczarów

1370 - podboje Timura, tureckiego muzułmanina w służbie mongolskiej w Azji środkowej

1378 - 1397 - panowanie Muhammada II w Dekanie, który staje się ważnym ośrodkiem kulturalnym świata muzułmańskiego

1382 - 1517 - panowanie Mameluków czerkieskich, zwanych też burdżyckimi w Egipcie po przejęciu władzy po Mamelukach tureckich

1385 - zdobycie Sofii przez Osmanów, a tym samym otwarcie drogi na Bałkany

1387 - zdobycie przez Timura wyżyny irańskiej

1387 - zajęcie Salonik przez Osmanów

1389 - klęska Serbów w bitwie na Kosowym Polu

1396 - nieudane francuskie oblężenie Nikopolis, klęska w starciu z Osmanami

1398 - najazd Timura na Indie, obalenie sułtanatu delhijskiego

1402 - zwycięstwo Timura w bitwie z Osmanami pod Ankarš

1405 - po śmierci Timura rozpad stworzonego przez niego państwa

1412 - zdobycie Bagdadu przez konfederację szyickich plemion Kara Kojunlu (Czarnych Owiec)

1415 - zajęcie Ceuty przez Portugalczyków

1424 - 26 - zdobycie Cypru przez Mameluka Barsbaja

1438 - aneksja Serbii przez Murada II

1443 - zwycięstwo armii węgiersko-polsko-serbsko-rumuńskiej nad Osmanami

1444 - bitwa pod Warną  zwycięstwo Osmana Murada nad wojskiem węgiersko-weneckim. śmierć polskiego i węgierskiego króla Władysława Warneńczyka

1453 - zdobycie przez Osmanów pod wodzą Mahmuda II Konstantynopola, który odtąd nosi nazwę Stambułu

1458 - 1459 - aneksja Serbii przez Osmanów

1458 - 1519 - sukcesywne przejmowanie przez Portugalczyków portów na atlantyckim wybrzeżu Maroka

1466 - zajęcie przez konfederację plemion Ak Kojunlu pod wodzą Uzuna Hasana zachodniego Iranu

1473 - zwycięstwo Osmanów w bitwie pod Baszkentem nad wojskami Wenecji, Cypru, Rodosu i Uzuna Hasana, władcy Ak Kojunlu

1475 - zajęcie Krymu przez Osmanów

1484 - pierwsza turecka wyprawa na Polskę

1492 - koniec arabskiego panowania na Półwyspie Iberyjskim po zdobyciu przez Ferdynanda II i Izabelę I Grenady

1499 - początek prześladowań muzułmanów w Grenadzie ? palenie arabskich manuskryptów

1499 - 1503 - wojna osmańsko-wenecka - zajęcie Lepanto przez Osmanów

1501 - wydanie dekretu przez króla Leonu i Kastylii nakazującego muzułmanom przyjęcie chrześcijaństwa lub opuszczenie Hiszpanii

1502 - założenie dynastii Safawidów w Iranie przez Szaha Ismaila

1507 - początek obecności Portugalii w Zatoce Perskiej

1508 - zajęcie Bagdadu przez Safawidów

1514 - wojna między Safawidami a Osmanami - zwycięstwo Osmanów pod Czałdyran

1515 - 1517 - zajęcie wschodniej Anatolii przez Osmanów

1517 - zdobycie przez Osmanów Egiptu - koniec panowania Mameluków

1518 - poddanie Algierii Osmanom przez korsarza Chajr ad-Dina Barbarossę

1520 - 1566 - panowanie Sulajmana Wspaniałego

1521 - zajęcie Belgradu przez Osmanów

1522 - zajęcie Rodos przez Osmanów

"Kalendarium" obejmuje dzieje islamu od narodzin proroka Muhammada, przedstawia barwną historię kalifatu aż po jego upadek w 1258 roku, notuje pojawienie się lokalnych dynastii i państewek muzułmańskich oraz powstanie i ekspansję imperium osmańskiego. Wkrótce zostanie doprowadzone do współczesności.

-----
Korzystano z:
Janusz Danecki "Podstawowe wiadomości o islamie" t. II, Warszawa 1998
Janusz Danecki "Kultura islamu - słownik", Warszawa 1997
John E. Morby "Dynastie świata", Kraków 1995
http://www.arabia.pl/content/view/259779/2/

Data utworzenia: 01/08/2009 @ 19:43
Ostatnie zmiany: 28/02/2012 @ 20:40
Kategoria : ISLAM <<==
Strona czytana 8789 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-moche.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-inca.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-maja.jpg0-nazca.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-Inca2.gifprecolumbiana-peru.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6806739 odwiedzający

 253 odwiedzających online