Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

CHRZEŚCIJAŃSTWO - Chrześcijaństwo - zarys tematu

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest jedną z największych religii monoteistycznych t.j wyznających jednego Boga. Obejmuje trzy podstawowe odłamy : katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Dzielą się one na wiele grup wyznaniowych.
Chrześcijaństwo rozwinęło się ok. I wieku n.e, założone przez Jezusa Chrystusa, który urodził się w okresie panowania Heroda Wielkiego ok 7 r. n.e. Gdy skończył 30 lat, skupił wokół siebie grupę uczniów, z których wybrał 12 Apostołów - uczniów i wędrując z nimi głosił kazania, nauczał, objawiał zasady religii, pomagał nieszczęśliwym i uzdrawiał chorych. Głosił on, iż szczęście nie zależy od wartości materialnych lecz moralnych, przykazywał miłować wszystkich ludzi, nie stawiać oporu złemu, nawoływał do wybaczania i odnowy moralnej.
Gminy chrześcijańskie początkowo rozsiane były na Bliskim Wschodzie, a później w świecie hellenistyczno -rzymskim, gdzie rozwinęły się tendencje uniwersalistyczne. Członkowie tego ruchu pierwotnie nie używali nazwy chrześcijan. Zjawia sie ono z zewnątrz około II w n.e., pochodzi od greckiego słowa christos ( chrio - namaszczać), które jest dosłownym tłumaczeniem hebrajskiego słowa "masziach" czyli mesjasz. Ideologia pierwotnego chrześcijaństwa skoncentrowana była wokół idei wybawienia przez Chrystusa.
W obrębie wczesnego chrześcijaństwa powstały trzy podstawowe odłamy, pierwszy, tzw. żydochrześcijanie zachowywał główne obrzędy i przepisy prawa mojżeszowego, drugi, gnostycy usiłował wierzenia mesjanistyczne połączyć z wiedzą polegającą na intuicji, dostępną tylko dla wtajemniczonych. Trzeci, grecko-rzymski zyskał największą popularność. Za kodeks moralności chrześcijańskiej uchodzi dekalog 10 przykazań i tzw." Kazanie na górze". Literatura chrześcijańska za utwory kanoniczne ( kanon - z greckiego reguła , przykaz) uważa 27 utworów, cztery Ewangelie (Marka,Łukasza, Mateusza i Jana), Dzieje apostolskie, 14 listów apostolskich Pawła, dwa listy Piotra, trzy Jana, po jednym Jakuba i Judy oraz utwór zwany Apokalipsą czyli Objawieniem św. Jana. Oprócz tego istnieje olbrzymia liczba pism apokryficznych, nie włączonych do kanonu ksiąg świętych chrześcijaństwa.
Ewangelie opisują postać Jezusa jako Boga, człowieka narodzonego z matki dziewicy i ukrzyżowanego w Jerozolimie. Wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa stała się podstawą teologii chrześcijańskiej. Więź między ludźmi a Bogiem pogłębiają tzw. sakramenty święte, niedziela jest dniem poświęconym Bogu, a najważniejsze Święta chrześcijańskie to : Boże Narodzenie i Zmartwychwstanie. W odróżnieniu od religii judaistycznej, chrześcijanie nie poszukują swej ojczyzny na Ziemi, dlatego obca jest im idea narodu wybranego, ich ojczyzną jest królestwo niebieskie.
W II i III w chrześcijaństwo zaczęło formować się w Kościół z ośrodkiem w Rzymie. Nastąpił wówczas okres prześladowań, które spowodowane były faktem, iż odnosiło się negatywnie do ustroju społecznego i panującej religii.
Chrześcijanie uważani byli za sektę żydowską. Wszystko to spowodowało szereg oskarżeń i często wręcz nieprawdopodobnych zarzutów. Słynny dziejopisarz rzymski Tacyt podaje, iż cesarz Neron w celu oddalenia od siebie podejrzenia o podpalenie Rzymu, rozkazał schwytać tych, którzy wyznawali chrześcijaństwo, dawać na pożarcie psom, przybijać do krzyży i palić.
W 382 roku chrześcijaństwo uznane zostało za religię narodową edyktem tolerancyjnym wydanym przez Konstantyna Wielkiego. Największą powagą cieszył się wśród gmin chrześcijańskich Kościół rzymski. W XI w. na skutek konfliktów politycznych i kulturowych nastąpiło rozbicie chrześcijaństwa na kościół wschodni i zachodni, a w wieku XVI wskutek ruchu zwanego reformacją wyodrębniły się Kościoły protestanckie i anglikańskie. Obecnie do wspólnych doktryn wszystkich tych trzech kościołów należy :
1. Wiara w Boga w trzech osobach czyli dogmat Trójcy Świętej
2. Uznanie Jezusa Chrystusa za Syna Bożego
3. Uznanie Biblii ( Stary i Nowy Testament ) za podstawowe źródło wiary.

Ksiądz Walter Kasper profesor dogmatyki uniwersytetu w Tybindze pisze : " Przed nie lada problemem stoi dzisiaj ten, kto chce wyjaśnić czym jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwa nie da się ująć za pomocą krótkiej formuły. Wychodzi ono naprzeciw nam w wielu i to rzeczywiście różnych postaciach."

Zarys tematu do rozwinięcia

Data utworzenia: 04/06/2009 @ 20:34
Ostatnie zmiany: 12/04/2012 @ 07:42
Kategoria : CHRZEŚCIJAŃSTWO
Strona czytana 8821 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #1 

autor : Emik 25/05/2023 @ 12:22

Dobry artykuł, krótki, przydatny
 
Trzecie Oczko
0-ameryka-01.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka_Chac mool.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-gold.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-nazca.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-maja.jpg0-moche.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6658537 odwiedzający

 21 odwiedzających online