Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Cytaty 2

Cytaty 2


* * * * * * *

Germańskie słowo gelt (pieniądze) oznaczało ofiarę dla bogów. Jednak za każdą ofiarą skrywa się ostatecznie ludzkie życie. Najpierw człowieka w roli ofiary symbolicznie zastąpiło zwierzę, a ono z kolei zostało wyparte przez datek pieniężny.
Christina von Braun

* * * * * * *

Każdy system teologiczny i mitologiczny coś oznacza i pomaga wyznającemu go społeczeństwu w rozumieniu samego siebie, w samoakceptacji, w dumie z przeszłości, w zaufaniu do tego, co jest i co będzie.
Georges Dumézil

* * * * * * *

Vox populi, vox Dei
(łac. głos ludu, głos Boga)

Alkuin "List do Karola Wielkiego"

* * * * * * *

Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!
Koran (2.62)

* * * * * * *

Wiem, że Rasta jest prawdziwą ścieżką i nie ma poza nią żadnych innych.
Jakub „Jah Lightening” Campbell

* * * * * * *

Cuius regio, eius religio
(łac. czyje panowanie, tego religia)

Augsburski pokój religijny (1555 r.)

* * * * * * *

Każda ortodoksja rodzi heterodoksję.
Mark Lilla

* * * * * * *

Wola jest jednym z głównych organów sądu; nie iżby kształtowała sąd, ale dlatego, iż rzeczy stają się prawdą lub fałszem wedle strony, z której się je ogląda.
Blaise Pascal

* * * * * * *

Sąd da się obalić, przesąd nigdy.
Marie von Ebner-Eschenbach

* * * * * * *

Okultyzm jest metafizyką głupków.
Theodor W. Adorno

* * * * * * *

Człowiek widzi wszystkie błędy z wyjątkiem swoich.
Talmud

* * * * * * *

Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje.
Cyprian z Kartaginy

* * * * * * *

Nie ma prawd ab­so­lut­nych. Wszys­tkie praw­dy są półpraw­da­mi. To właśnie trak­to­wanie ich ja­ko praw­dy ab­so­lut­nej rodzi zło.
Alfred North Whitehead

* * * * * * *

U większości ludzi niewiara w jedno zasadza się na ślepej wierze w co innego.
Georg Christoph Lichtenberg

* * * * * * *

Dusza to rodzaj og­nia, który ożywia ciało.
Demokryt

* * * * * * *

Dusza - to dziura w by­cie... Niektórzy wierzą, że można nią przejść aż na drugą stronę.
Sławomir Mrożek

* * * * * * *

Nie jest dozwolone domagać się, bronić lub udzielać nieroztropnie wolności myśli, prasy, nauczania, wyznań - jako praw przyrodzonych ludzkości.
Kodeks Akcji Katolickiej

* * * * * * *

Nie sztuka być aniołem, gdy jest się bezpłciowym.
Leszek Kumor

* * * * * * *

My, mieszkańcy Zachodu, znajdziemy się wkrótce na rozdrożu, do którego myśliciele indyjscy doszli już jakieś siedemset lat przed Chrystusem
Heinrich Zimmer

* * * * * * *

Religię z punktu widzenia subiektywnego można określić jako zbiór wierzeń, obowiązków i praktyk, przez pośrednictwo których człowiek uznaje świat nadnaturalny, dopełnia wobec niego swą powinność i domaga się jego pomocy.
Alexandre Le Roy

* * * * * * *

Boska miłość przyciąga nas do Boga.
Boska miłość trzyma nas przy życiu.
Boska miłość pozbawia nas naszego ego,
naszego rozumu i naszych zmysłów,
za to wyzwala naszą duszę.
Podczas gdy wszystko ginie
Dusza otwiera się i rozwija.
Dusza świeci blaskiem niezliczonych słońc.
Poprzez jej łzy miłości ona sama
przemienia się w miłość.
I to jest tajemnica tajemnic.
Darshan Singh

* * * * * * *

Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.
Henryk Cuno

* * * * * * *

Religia nie powinna zawierać się w formułkach, a w duszy.
Zofia Nałkowska

* * * * * * *

Religia poniżyła pojęcie "człowieka" - jej krańcową konsekwencją jest, że wszystko dobre, wielkie, prawdziwe nie jest ludzkie, tylko darem łaski.
Anonim

* * * * * * *

Religia to opium dla ludu.
Karol Marks

* * * * * * *

Religia, która zdaje się tylko do przyszłego żywota odnosić, już na tym świecie uszczęśliwia człowieka.
Charles Louis Montesquieu

* * * * * * *

Religie są jakoś skąpe w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, które uwielbiam: co, u diabła, robił Pan Bóg przed stworzeniem świata?
Roland Topor

* * * * * * *

Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść.
Paul Thiry Holbach

* * * * * * *

Religie są zarówno po to, by przygotować kogoś do śmierci, jak i po to, by mu dopomóc żyć.
Pola Negri

* * * * * * *

Bo też kto dociekł, jak powstał świat?
Wszak nawet bogowie pochodzą z niego!
Kto zatem mówi o ich pochodzeniu?
Ten, co stworzył świat,
Co nań patrzy w niebiańskim blasku,
Co stworzył bogów, lub ich nie stworzył,
Ten wie! - a może też nie wie?
Rigveda

* * * * * * *

Religio, ile nieszczęść możesz spowodować!
Tytus Carus Lukrecjusz

* * * * * * *

Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano.
Montesquieu

* * * * * * *

Teologia powoduje w religii mniej więcej to samo, co trucizna w środkach spożywczych.
Napoleon Bonaparte

* * * * * * *

Umniejszać Boga jest bezbożnością i bluźnierstwem.
Hipolit Taine

* * * * * * *

Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości.
Bertrand Russell

* * * * * * *

Wszelkie religie są przesądem, więc porzuć swoją, a przyjm moją.
Henryk Sienkiewicz

* * * * * * *

Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią.
Marie-Jeanne Roland De La Platiere

* * * * * * *

Więc nienawidźmy tych, którzy warci są nienawiści, odsuńmy się od tych, od których Bóg się odsunął; wyznajmy też przed Bogiem z całą stanowczością należną heretykom: 'Czyż nie mam nienawidzić tych, o Panie, których Ty nienawidzisz?'
Św. Cyryl Jerozolimski

* * * * * * *

To, co twierdzą Pelagianie, że dzieci także bez łaski chrztu, mogą dostąpić nagrody życia wiecznego, jest bardzo niemądre.
Papież Innocenty I

* * * * * * *

Kościół powszechny brzydzi się każdą nowością.
Św. Celestyn

* * * * * * *

Z psychologicznego punktu widzenia najbardziej powszechne wyobrażenie Boga, jako postaci ludzkiej i cała ikonografia, która przez wieki w związku z tym wyobrażeniem powstała, są niezwykle pociągające dla spragnionych ojca chłopców. Wizerunki tych mądrych, potężnych mężczyzn w sile wieku działają na nich jak balsam. Tym bardziej, że Bóg-mężczyzna posiada zasadnicze cechy idealnego ojca.
Wojciech Eichelberger

* * * * * * *

Skóra twoja staje się chropawa, bo pozbawiłeś ja kąpieli? Lecz przecież ten, kto raz obmył się w Chrystusie, nie musi koniecznie myć się po raz drugi.
Św. Hieronim

* * * * * * *

Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!
Koran 4:34

* * * * * * *

Nie możemy uwierzyć w Pana Boga tylko od wiedzy, że to nam dobrze zrobi.
Stanisław Lem

* * * * * * *

Kogo Bóg chce prowadzić drogą prostą, rozszerza jego pierś dla islamu, a kogo chce sprowadzić z drogi, czyni jego pierś ciasną, udręczoną, jak gdyby on chciał wznieść się do nieba. W ten sposób Bóg daje odczuć swój gniew tym, którzy nie wierzą.
Koran 6:125

* * * * * * *

Już od dawna jesteśmy zdania, że nie należy ograniczać wolności wyznania. Każdy człowiek ma prawo do myśli i pragnień, aby jego świat duchowy był taki, jaki sam sobie wybrał. Dlatego też wydaliśmy stosowne rozkazy, aby każdy mógł być wyznawcą takiej religii czy wiary, która jest zgodna z jego sumieniem.
Edykt Mediolański - 313 r.

* * * * * * *

Różne wyznania i formy kultu istniejące w Rzymie były przez zwykłych ludzi uważane za równie prawdziwe, przez filozofów za równie fałszywe, a przez urzędników – za równie użyteczne.
Edward Gibbon

* * * * * * *

Chrystus umarł za nasze grzechy. Czy ośmielimy się uczynić jego martyrologię bezsensowną, nie popełniając ich?
Jules Feiffer

* * * * * * *
Zobaczyć duchowym wzrokiem "idee", a tym samym prawdziwe życie może tylko ten, kto znajduje się w stanie obłędu lub ekstazy.
Lew Szestow

* * * * * * *
Klucz do skarbca świata jest w rękach uczonych.
Koran

* * * * * * *

czytaj także Cytaty 1

Data utworzenia: 20/11/2012 @ 14:07
Ostatnie zmiany: 07/10/2016 @ 03:00
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 984 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 

Reklama

 
Trzecie Oczko
0-hiszpania-semana santa-7.jpg0-hiszpania-semana santa-61.jpg0-hiszpania-semana santa-2.jpg0-hiszpania-semana santa-1c.jpg0-hiszpania-semana santa-48.jpg0-hiszpania-semana santa-6a.jpg0-hiszpania-semana santa-8.jpg0-hiszpania-semana santa-5.jpg0-hiszpania-semana santa-9.jpg0-hiszpania-semana santa-16.jpg0-hiszpania-semana santa-20.jpg0-hiszpania-semana santa-30.jpg0-hiszpania-18.jpg0-hiszpania-semana santa-6.jpg0-hiszpania-semana santa-53.jpg0-hiszpania-semana santa-43.jpg0-hiszpania-semana santa-2c.jpg0-hiszpania-semana santa-36.jpg0-hiszpania-semana santa-3a.jpg0-hiszpania-semana santa-17.jpg0-hiszpania-semana santa-47.jpg0-hiszpania-semana santa-46.jpg0-hiszpania-semana santa-52.jpg0-hiszpania-semana santa-3.jpg0-hiszpania-semana santa-14.jpg0-hiszpania-semana santa-58.jpg0-hiszpania-semana santa-50.jpg0-hiszpania-semana santa-23.jpg0-hiszpania-semana santa-31.jpg0-hiszpania-semana santa-1a.jpg0-hiszpania-semana santa-2a.jpg0-hiszpania-semana santa-12.jpg0-hiszpania-semana santa-66.jpg0-hiszpania-semana santa-19.jpg0-hiszpania-semana santa-21.jpg0-hiszpania-semana santa-45.jpg0-hiszpania-1u.jpg0-hiszpania-semana santa-24.jpg0-hiszpania-semana santa-18.jpg0-hiszpania-semana santa-65.jpg0-hiszpania-semana santa-60.jpg0-hiszpania-semana santa-32.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2181108 odwiedzający

 14 odwiedzających online