Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Cytaty

Cytaty


Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać.
Blaise Pascal

* * * * * * * *

Najprzyjemniej jest osiągać cel swoich pragnień.
Tales z Miletu

* * * * * * * *

Nadzieja jest snem na jawie.
Arystoteles

* * * * * * * *

Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga powinni pokazać listy uwierzytelniające.
Julian Tuwim

* * * * * * * *

Zadaniem teologii jest wyjaśnianie wszystkiego przez Boga i wyjaśnianie Boga jako niewyjaśnialnego.
Karl Rahner

* * * * * * * *

Sukces odnoszą tylko te filozofie i religie, które schlebiają człowiekowi. To nie za sprawą grzechu pierworodnego czy piekła chrystianizm dominował przez wieki, lecz ponieważ Syn Boży zechciał się wcielić.
Emil Cioran (1911 — 1995)

* * * * * * * *

Nie mogę uwierzyć w boga, który chce być chwalony cały czas.
Fryderyk Nietzsche

* * * * * * * *

Religia sadowi się na ruinach mądrości: zabiegi, jakie stosuje ta pierwsza, nie odpowiadają tej drugiej.
Emil Cioran

* * * * * * * *

Życie rzadko jest sprawiedliwe. Bóg nie rozdziela nieszczęść równo.
Harlan Coben

* * * * * * * *

Spacerek po schronisku dla obłąkanych pokazuje, iż sama wiara nie dowodzi niczego.
Fryderyk Nietzsche

* * * * * * * *

Taki twój Bóg, jakie masz serce.
Ludwig Andreas Feuerbach

* * * * * * * *

Bóg jest najlepiej znany w tym, że Go nie znamy.
św. Augustyn

* * * * * * * *

Ludzie wiodący żywot w brudnych osadach lub fortach, zepsuci łatwością zabierania nam ziemi, na pewno nie rozumieli nas i naszych zwyczajów. Ich religia mówiła, że kto nie wierzy w Boga, ten jest dzieckiem złego ducha i trzeba go zniszczyć. Nigdy nie mogłem zrozumieć białych, bo przecież wszystko, co Wielki Stwórca zbudował, jest jego domem oraz jego świątynią. Biali natomiast budują świątynię i tam umieszczają swego Boga, modlą się w niej, poza świątynią zaś czynią źle, kradną, zabijają, a Bóg im to przebacza [...].
Sat-Okh

* * * * * * * *

Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

* * * * * * * *

Szaleństwo jest piękniejsze od rozumu bo pochodzi od Boga, rozum zaś - od człowieka.
Platon

* * * * * * * *

Czasami myślę, że Bóg tworząc człowieka przecenił nieco swoje możliwości.
Oscar Wilde

* * * * * * * *

Pan Bóg najwidoczniej bardziej od bogatych ukochał sobie biednych, skoro stworzył ich tak wielu.
Abraham Lincoln

* * * * * * * *

Dla ciebie jestem ateistą, dla Boga - konstruktywną opozycją.
Woody Allen

* * * * * * * *

I tylko w jednym różnicie się od Boga - Bóg wie wszystko, a wy wszystko wiecie lepiej.
Erich Maria Remarque

* * * * * * * *

Jakież to wspaniałe, czuć się bezpiecznie z osobą przy której ani nie ważysz myśli ani nie mierzysz słów, ale wylewasz je dokładnie takie, jakimi są, nie oddzielając ziarna od chwastów, wiedząc, że przyjazna ręka przesortuje je, zatrzyma to, co wartościowe, a resztę rozwieje podmuchem miłego wiatru.
G.Eliot

* * * * * * * *

"Bóg lubi cyfrę nieparzystą."
Wergiliusz

* * * * * * * *

Jestem przekonany, że naprawdę istnieje ponowne życie, że życie wyrasta ze śmierci i że istnieją dusze zmarłych.
Sokrates

* * * * * * * *

Dusza i ciało są jak małżeństwo – dlatego muszą zestarzeć się równocześnie.
Parmenides z Elei (ok. 515 - ok. 450 r. p.n.e.)

* * * * * * * *

Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać.
Robert Mader

* * * * * * * *

...inną rzeczą jest powinne przywiązanie do religii, a inną zapał w jej szerzeniu, ... można ją kochać i wyznawać, a niekoniecznie nienawidzić i tępić tych, którzy jej nie wyznają.
Charles Louis Montesquieu

* * * * * * * *

Jeżeli istnieje w ogóle religia, która może sprostać wymaganiom współczesnej nauki, to jest nią buddyzm.
Albert Einstein

* * * * * * * *

Religia to przeżyciowe spotkanie człowieka z tym, co święte oraz wyrażona w postępowaniu odpowiedź człowieka spowodowana przez to, co święte.
Gustav Mensching (1901 – 1978)

* * * * * * * *

Religia to duchowa zdolność lub dyspozycja, która niezależnie od zmysłów i rozumu, a nawet wbrew nim czyni człowieka zdolnego do ujęcia nieskończoności.
Friedrich Max Müller (1823 -1900)

* * * * * * * *

Religia to całokształt naszych obowiązków pojętych jako nakazy Boże.
Immanuel Kant (1724 – 1804)

* * * * * * * *

Religia to najniższy etap rozwoju wiedzy, a więc jest wynikiem umysłowego prostactwa, lęku, zachwytu, jakiego pierwotny człowiek doznawał oglądając cuda przyrody. W miarę rozwoju religia przechodzi w metafizykę, a następnie zmienia się w naukę pozytywną.
Auguste Comte (1798 – 1857)

* * * * * * * *

Nie należy sądzić, że diabeł kusi jedynie ludzi genialnych. Gardzi zapewne głupcami, ale nie lekceważy ich pomocy. Przeciwnie, pokłada w nich wielkie nadzieje.
Charles Baudelaire

* * * * * * * *

Nieważne, że nie znasz ortografii! Grunt, że wysłowiłeś myśl i wysłałeś ją w Internet... A właściwie nie musi w tym być nawet żadnej myśli - wystarczy, że dobrze ci z tym, żeś napisał...
Lucia Mušková

* * * * * * * *

Baczność, ludu katolicki! Spółka żydowsko - masońska chce koniecznie narzucić nam szkoły świeckie, czyli szkoły bez Boga i religji. Przeciw takim szkołom musimy się bronić wszelkiemi siłami. Takie bowiem szkoły byłyby nietylko krzywdą, ale i zgubą naszą.
"Głosy Katolickie"

* * * * * * * *

Zalecenia moralistów, by człowieka traktować jako cel, są, jak dotąd, brane na poważnie jedynie w kołach wojskowych.
Jakub Thoule

* * * * * * * *

Kościół nigdy się nie wyrzeknie wpływu na szkoły. W nich bowiem urabiają się młodociane dusze i od szkoły w wielkiej mierze zależy przyszłość człowieka. A że Kościół troszczy się o przyszłość człowieka więcej, niż ktokolwiek, bo całą wieczność pragnie mu zabezpieczyć, więc też ma prawo i obowiązek urabiać dusze młodociane wszędzie i w szkole.
"Nasz Misjonarz"

* * * * * * * *

Bóg nie mieszka w głowie, lecz w sercu człowieka, kto w głowę zachodzi, od Boga ucieka.
Anioł Ślązak - mistyk

* * * * * * * *

Jeżeli nie wiesz człowieku jak postąpić - na wszelki wypadek postąp uczciwie.
Antoni Słonimski

* * * * * * * *

Bo powiedzmy sobie każdy rząd w Polsce, chce czy nie chce, będzie się uginał pod naciskiem kleru, dopóki ciemnota czy bierność ogółu będzie kler ten czyniła realną czy fikcyjną potęgą. Dopóki w Polsce będzie można wykrzykiwać wzniośle "Bóg i religia", tam, gdzie w gruncie chodzi o władzę i pieniądze - dopóty kasta wyodrębnionych z życia dzikusów będzie regulatorem najdonioślejszych spraw społeczeństwa z jego największą szkodą.
Tadeusz Boy-Żeleński

* * * * * * * *

Niektórzy ludzie mają tak otwarte umysły, że mózg im wycieka.
Flannery O'Connor

* * * * * * * *

Moderniści, jak zawsze sentymentalni, odmieniają słowo 'miłość' przez wszystkie przypadki, aż świat dostaje odruchu wymiotnego na sam dźwięk tego najwspanialszego z ludzkich słów.
Gilbert Chesterton

* * * * * * * *

Znam pewną, parafię położoną w okolicy wybitnie rolniczej, gdzie stale nękało ludzi gradobicie. Pracowali w pocie czoła, a czasu żniwa nie było co sprzątać. Odkąd jednak zaczęli składać ofiary na różne dobre cele, nie wyłączając misyj katolickich, złowrogie chmury gradowe omijają ich stale.
Ks. J. Łękosz

* * * * * * * *

Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg?
Koran 9.111

* * * * * * * *

Modlić się to prosić o to, by prawa natury zostały na czas pewien zawieszone w interesie osobnika wnoszącego modły, który, jak sam przyznaje, nie jest tego godzien.
Ambrose Bierce

* * * * * * * *

Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze.
św. Augustyn

* * * * * * * *

Cóż dziwnego, że udało się Polakom zwyciężyć bolszewików, przecie sam widziałem na polu bitwy, jak Matka Boska osobiście granatami rzucała w bolszewików.
"Gazeta Świąteczna" o Cudzie nad Wisłą

* * * * * * * *

Cucullus non facit monachum.
Kaptur nie czyni mnicha.

Autor nieznany

* * * * * * * *
 
czytaj także:
Cytaty 2
Złote myśli

Data utworzenia: 13/07/2011 @ 04:54
Ostatnie zmiany: 28/11/2015 @ 08:59
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 1479 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 

Reklama

 
Trzecie Oczko
0-hiszpania-semana santa-58.jpg0-hiszpania-semana santa-50.jpg0-hiszpania-semana santa-45.jpg0-hiszpania-semana santa-16.jpg0-hiszpania-semana santa-2a.jpg0-hiszpania-18.jpg0-hiszpania-semana santa-19.jpg0-hiszpania-semana santa-65.jpg0-hiszpania-semana santa-14.jpg0-hiszpania-semana santa-9.jpg0-hiszpania-semana santa-7.jpg0-hiszpania-semana santa-47.jpg0-hiszpania-semana santa-17.jpg0-hiszpania-semana santa-52.jpg0-hiszpania-semana santa-5.jpg0-hiszpania-semana santa-21.jpg0-hiszpania-semana santa-61.jpg0-hiszpania-semana santa-46.jpg0-hiszpania-semana santa-2c.jpg0-hiszpania-semana santa-3.jpg0-hiszpania-1u.jpg0-hiszpania-semana santa-6a.jpg0-hiszpania-semana santa-23.jpg0-hiszpania-semana santa-8.jpg0-hiszpania-semana santa-20.jpg0-hiszpania-semana santa-18.jpg0-hiszpania-semana santa-48.jpg0-hiszpania-semana santa-1a.jpg0-hiszpania-semana santa-60.jpg0-hiszpania-semana santa-32.jpg0-hiszpania-semana santa-1c.jpg0-hiszpania-semana santa-3a.jpg0-hiszpania-semana santa-43.jpg0-hiszpania-semana santa-36.jpg0-hiszpania-semana santa-6.jpg0-hiszpania-semana santa-24.jpg0-hiszpania-semana santa-66.jpg0-hiszpania-semana santa-2.jpg0-hiszpania-semana santa-31.jpg0-hiszpania-semana santa-53.jpg0-hiszpania-semana santa-30.jpg0-hiszpania-semana santa-12.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2181754 odwiedzający

 16 odwiedzających online