Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Cytaty

Cytaty

Najniżej upadło społeczeństwo, które w milczeniu wysłuchuje, jak jawni dranie prawią mu kazania o moralności.

Marie von Ebner-Eschenbach

* * * * * * * * * *


Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie.

John Acton

* * * * * * * * * *


Ludzie nie modlą się w okopach dlatego, że są gotowi spotkać się ze Stwórcą. Modlą się, ponieważ nie chcą się z Nim spotkać.

Harlan Coben

* * * * * * * * * *


Moż​na być re​li​gij​nym bez Boga.

Osho

* * * * * * * * * *


W Wielkim Tao nie ma żadnego Wczoraj, żadnego Jutro, żadnego Dzisiaj.

Sengstan - trzeci patriarcha zen

* * * * * * * * * *


Uważam siebie za hinduistę, chrześcijanina, muzułmanina, Żyda, buddystę i konfucjanistę.

Mahatma Gandhi

* * * * * * * * * *


Panie, daj mi czy­stość i umiarkowanie, lecz jeszcze nie teraz.

Augustyn z Hippony

* * * * * * * * * *


W Brahmanie jest stworzenie, a Brahman w stworzeniu: wiecznie różni, a jednak wiecznie zespoleni.

Rabindranath Tagore

* * * * * * * * * *


Istota mitu polega na wiecznym powracaniu, pozaczasowości, wiecznej teraźniejszości.

Tomasz Mann

* * * * * * * * * *


Poczucie sprawiedliwości jest uczuciem najgłębiej religijnym, gdyż zakłada istnienie jakiegoś wyższego porządku.

Klaus-Rüdiger Mai

* * * * * * * * * *


Chrześcijaństwo przyczyniło się do upowszechnienia pewnego doniosłego poglądu, pośrednio zawartego już w naukach stoików, ale całkowicie obcego ogólnemu duchowi Starożytności — mianowicie poglądu, że powinności człowieka wobec Boga są nadrzędne w stosunku do jego powinności wobec państwa.

Bertrand Russell

* * * * * * * * * *


Jeśli Kościół nie zostanie nawrócony, nie przetrwa.

Jan Paweł II

* * * * * * * * * *


W Tybecie mówią, że żebrak, który nas prosi o wsparcie, czy schorowana staruszka potrzebująca pomocy mogą być Buddą w przebraniu, stającym na naszej drodze, żeby obudzić w nas współczucie i doprowadzić do przemiany duchowej.

Zeruya Shalev

* * * * * * * * * *


Nasz system rządów ma sens tylko wtedy, gdy opiera się na głębokiej wierze. Mniejsza o to w jakiego Boga.

Dwight D. Eisenhower

* * * * * * * * * *


Buddyzm chroni prawo do wszelkiego życia, dlatego jestem wielbicielką tej filozofii. Niektórzy nazywają buddyzm religią, ale Budda nie był bogiem, ani nawet prorokiem. Był człowiekiem, który szukał sposobu na uwolnienie świata od zła i słabości.

Dorota Sumińska

* * * * * * * * * *


Oko za oko – i cały świat oślepnie.

Mahatma Gandhi

* * * * * * * * * *


Gdybyśmy rzeczywiście byli chrześcijanami, nie byłoby żadnych pogan.

św. Jan Chryzostom

* * * * * * * * * *


Mity to coś, co nigdy się nie zdarzyło, ale dzieje się ciągle.

Salustiusz

* * * * * * * * * *


Możesz znaleźć miasta bez murów, bez królów, bez praw, bez szkół - ale narodu bez Boga, bez modlitwy, bez przysięgi, bez ofiar - nikt nie widział i nie zobaczy nigdy.

Plutarch

* * * * * * * * * *


Extra Ecclesiam nulla salus.
Poza Kościołem nie ma zbawienia.


Cyprian z Kartaginy

* * * * * * * * * *


Przewyższamy pozostałe żyjące istoty nie dzięki odwadze czy zmysłom ciała, lecz dzięki rozumności umysłu.

Izydor z Sewilli

* * * * * * * * * *


Nie ma narodu tak dzikiego, któryby nie wierzył w istnienie jakiegoś bóstwa, jakkolwiek nie zna bliżej jego istoty.

Cyceron

* * * * * * * * * *


Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.

Konfucjusz (551-479 p.n.e.)

* * * * * * * * * *


Jeśli dobrem odpłacasz za zło, czym za dobro się odwdzięczysz?

Konfucjusz (551-479 p.n.e.)

* * * * * * * * * *


Czego sam nie pragniesz, nie czyń drugiemu.

Konfucjusz (551-479 p.n.e.)

* * * * * * * * * *


Miłość przekreśla wszelkie reguły.

Talmud

* * * * * * * * * *


Już od dawna jesteśmy zdania, że nie należy ograniczać wolności wyznania. Każdy człowiek ma prawo do myśli i pragnień, aby jego świat duchowy był taki, jaki sam sobie wybrał. Dlatego też wydaliśmy stosowne rozkazy, aby każdy mógł być wyznawcą takiej religii czy wiary, która jest zgodna z jego sumieniem.

Edykt Mediolański - 313 r.

* * * * * * * * * *


Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze.

św. Augustyn

* * * * * * * * * *


Skóra twoja staje się chropawa, bo pozbawiłeś ja kąpieli? Lecz przecież ten, kto raz obmył się w Chrystusie, nie musi koniecznie myć się po raz drugi.

Św. Hieronim

* * * * * * * * * *


Wiary w żaden sposób nie można wymusić przemocą. Do wiary można nakłonić jedynie za pomocą przekonywania i dobrego przykładu. Natomiast w ludziach, na których została wymuszona gwałtem, wiara nie może przetrwać. Podobnie, jak powiadają, wygięty wierzchołek młodego drzewka, skoro tylko zostanie uwolniony, natychmiast powraca do po­ przedniej pozycji.

Izydor z Sewilli

* * * * * * * * * *


Chcę otaczać uniwersalną miłością wszystkie istoty. Pragnę, by wszelkie stworzenie - nade mną, pode mną, po mojej prawej i po lewej stronie - mogło żyć w pokoju. Błogosławione niech będą wszystkie istoty - na tym świecie i w innych światach. Niechaj wszędzie zapanuje pokój.
Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Pozwól, bym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, niósł ulgę cierpiącym, wiarę wątpiącym, nadzieję zrozpaczonym, światło tkwiącym w ciemności, radość pogrążonym w smutku. Boski mistrzu, spraw, bym raczej niósł pociechę, niż jej szukał, częściej okazywał zrozumienie niż go potrzebował, więcej dawał miłości niż jej oczekiwał. Bo kto daje, ten otrzymuje, kto wybacza, temu jest wybaczone, kto umiera, żyć będzie wiecznym życiem.


Św. Franciszek z Asyżu

* * * * * * * * * *


Bo powiedzmy sobie każdy rząd w Polsce, chce czy nie chce, będzie się uginał pod naciskiem kleru, dopóki ciemnota czy bierność ogółu będzie kler ten czyniła realną czy fikcyjną potęgą. Dopóki w Polsce będzie można wykrzykiwać wzniośle "Bóg i religia", tam, gdzie w gruncie chodzi o władzę i pieniądze - dopóty kasta wyodrębnionych z życia dzikusów będzie regulatorem najdonioślejszych spraw społeczeństwa z jego największą szkodą.

Tadeusz Boy-Żeleński

* * * * * * * * * *


Moderniści, jak zawsze sentymentalni, odmieniają słowo 'miłość' przez wszystkie przypadki, aż świat dostaje odruchu wymiotnego na sam dźwięk tego najwspanialszego z ludzkich słów.

Gilbert Chesterton

* * * * * * * * * *

Znam pewną, parafię położoną w okolicy wybitnie rolniczej, gdzie stale nękało ludzi gradobicie. Pracowali w pocie czoła, a czasu żniwa nie było co sprzątać. Odkąd jednak zaczęli składać ofiary na różne dobre cele, nie wyłączając misyj katolickich, złowrogie chmury gradowe omijają ich stale.

Ks. J. Łękosz

* * * * * * * * * *


Zobaczyć duchowym wzrokiem "idee", a tym samym prawdziwe życie może tylko ten, kto znajduje się w stanie obłędu lub ekstazy.

Lew Szestow

* * * * * * * * * *


Chrystus umarł za nasze grzechy. Czy ośmielimy się uczynić jego martyrologię bezsensowną, nie popełniając ich?

Jules Feiffer

* * * * * * * * * *


Kuba wyjął z zanadrza parę oszczędzonych skibek chleba, rwał je w glonki, przyklękał i rozrzucał po mogiłach. Pożyw się, duszo krześcijańska, co cię wypominam w wieczornym czasie, pożyw się, pokutnico człowiecza, pożyw się! – szeptał z przejęciem.

Władysław Reymont "Chłopi"

* * * * * * * * * *


To, co twierdzą Pelagianie, że dzieci także bez łaski chrztu, mogą dostąpić nagrody życia wiecznego, jest bardzo niemądre.

Papież Innocenty I

* * * * * * * * * *


Kościół powszechny brzydzi się każdą nowością.

Św. Celestyn

* * * * * * * * * *


Modlić się to prosić o to, by prawa natury zostały na czas pewien zawieszone w interesie osobnika wnoszącego modły, który, jak sam przyznaje, nie jest tego godzien.

Ambrose Bierce

* * * * * * * * * *


Jeżeli nie wiesz człowieku jak postąpić - na wszelki wypadek postąp uczciwie.

Antoni Słonimski

* * * * * * * * * *


Cucullus non facit monachum.
Kaptur nie czyni mnicha.


Autor nieznany

* * * * * * * * * *


Cóż dziwnego, że udało się Polakom zwyciężyć bolszewików, przecie sam widziałem na polu bitwy, jak Matka Boska osobiście granatami rzucała w bolszewików.

"Gazeta Świąteczna" o Cudzie nad Wisłą

* * * * * * * * * *


Germańskie słowo gelt (pieniądze) oznaczało ofiarę dla bogów. Jednak za każdą ofiarą skrywa się ostatecznie ludzkie życie. Najpierw człowieka w roli ofiary symbolicznie zastąpiło zwierzę, a ono z kolei zostało wyparte przez datek pieniężny.

Christina von Braun

* * * * * * * * * *


Nowa epoka przyniesie ze sobą odmianę serc. Tak jak o świcie, gdy ustępująca niespiesznie noc roztacza szarość spowijającą świat póki słońce nie rozbłyśnie pełnią blasku, tak i nowa świadomość musi przejść wiele faz, nim ostatecznie zwycięży i opromieni świat swoim duchowym światłem. Ponieważ coraz więcej jest osób, które oddają się medytacji, ucząc się tego, jak wznieść się ponad świadomość cielesną, już niebawem pojmiemy, że jesteśmy dziećmi tego samego ojca - jedynego, wspólnego nam wszystkim Boga. Stopniowo rozpadną się dzielące nas mury. Stworzymy świat, w którym każdy najskromniejszy nawet człowiek znajdzie poszanowanie i opiekę.
Jesteśmy świadkami świtu takiej duchowej rewolucji. W przeciwieństwie do rewolucji politycznych, społecznych czy ekonomicznych, tej rewolucji nie spowodują żadne czynniki zewnętrzne, gdyż jej zarzewiem będzie jedynie gruntowna przemiana świadomości. W tej rewolucji nikt nie będzie nikogo "nawracać". W tej rewolucji sami się odmienimy. Jeżeli uda nam się przeprowadzić tę wielką zmianę, to przyśpieszymy nadejście nowej epoki i sami jeszcze zaznamy dobrodziejstw pełnego jej blasku.

Darshan Singh

* * * * * * * * * *


Jak trudno stać się prawdziwym człowiekiem.
Lecz komuś, kto się nim stanie, łatwo rozpoznać Boga.

Kirpal Singh

* * * * * * * * * *


Okultyzm jest metafizyką głupków.

Theodor W. Adorno

* * * * * * * * * *


Chrześcijaństwu w Polsce nie grozi dziś ani laicyzm, ani ateizm (przynajmniej na razie), ale parodia religii.

ks. Józef Tischner

* * * * * * * * * *


 

czytaj także:
Cytaty 2
Złote myśli


Data utworzenia: 13/07/2011 @ 04:54
Ostatnie zmiany: 08/03/2024 @ 03:06
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 10633 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-maja.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-moche.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-Maya.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-maska3.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-Inca2.gif0_maya4.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka_Maize God.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6720263 odwiedzający

 155 odwiedzających online