Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Kalendarium - Ważne daty w Sierpniu

* * * * * * * SIERPIEŃ * * * * * * *


1 sierpnia

 • Dzień Pamięci Warszawy
 • Celtowie obchodzą święto - Lughnasadh
 • Rastafarianie obchodzą rocznicę wyzwolenia z niewolnictwa
 • W roku 371 zmarł Euzebiusz z Vercelli, włoski biskup, święty (ur. ok. 283)
 • W roku 768 Stefan III został papieżem
 • W roku 1098 zmarł Ademar z Monteil, francuski duchowny katolicki, biskup, krzyżowiec
 • W roku 1177 cesarz niemiecki Fryderyk I Barbarossa i papież Aleksander III zawarli pokój wenecki
 • W roku 1215 zmarł Eisai Myōan, japoński mnich buddyjski (ur. 1141)
 • W roku 1252 biskup Kurlandii podpisał akt ustanowienia zamku w Kłajpedzie
 • W roku 1252 zmarł Jan di Piano Carpini, włoski franciszkanin, podróżnik (ur. ok. 1180)
 • W roku 1295 zmarł Pietro Peregrossi, włoski kardynał (ur. 1220–25)
 • W roku 1457 zmarł Lorenzo Valla, włoski filozof, historyk (ur. 1405–07)
 • W roku 1500 zmarł Gioacchino Torriani, włoski dominikanin, generał zakonu, inkwizytor (ur. 1417)
 • W roku 1546 zmarł Piotr Faber, francuski zakonnik, teolog, współzałożyciel Towarzystwa Jezusowego, święty (ur. 1506)
 • W roku 1626 urodził się Szabetaj Cewi, Żyd sefardyjski, kabalista, rabin (zm. 1676)
 • W roku 1649 zmarł Paweł Piasecki, polski duchowny katolicki, biskup kamieniecki, chełmski i przemyski, sekretarz królewski (ur. 1579)
 • W roku 1652 Paisjusz I został ekumenicznym patriarchą Konstantynopola
 • W roku 1689 zmarł Tomasz Ujejski, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy warmiński, biskup kijowski, sekretarz królewski (ur. 1613)
 • W roku 1787 zmarł Alfons Maria Liguori, włoski duchowny katolicki, biskup, założyciel zakonu redemptorystów, doktor Kościoła, poeta, święty (ur. 1696)
 • W roku 1943 zostały rozstrzelane przez Niemców polskie zakonnice nazaretanki - męczennice z Nowogródka
 • W roku 1986 zmarł Carlo Confalonieri, włoski kardynał (ur. 1893)

2 sierpnia

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów - Święto Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia
 • Kościół Katolicki Mariawitów - Święto Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia
 • Dzień Pamięci o Zagładzie Romów
 • W roku 1057 Fryderyk z Lotaryngii został wybrany na papieża i przyjął imię Stefan IX
 • W roku 1564 papież Pius IV przekształcił Kongregację Świętego Oficjum w stały organ Kurii Rzymskiej
 • W roku 1600 Johannes Kepler i jego rodzina zostali wygnani z Grazu po odmowie przejścia na katolicyzm
 • W roku 1675 została uroczyście otwarta Synagoga Portugalska w Amsterdamie
 • W roku 1903 po raz ostatni została zastosowana procedura ekskluzywy, umożliwiająca zawetowanie wyniku konklawe i tym samym zablokowanie zwycięskiej kandydaturze drogi na tron papieski. Po śmierci Leona XIII cesarz Austrii Franciszek Józef I, za pośrednictwem biskupa krakowskiego kardynała Jana Puzyny, zablokował kandydaturę kardynała Mariano Rampolli. Nowy papież kardynał Giuseppe Sarto (Pius X) wydał konstytucji Commissum nobis zakazującą stosowania ekskluzywy


3 sierpnia

 • Kościół katolicki - wspomnienie świętej Lidii
 • W roku 1031 biskup Grimkell dokonał elewacji szczątków panującego w latach 1016-28 króla Norwegii Olafa II Haraldssona
 • W roku 1234 papież Grzegorz IX wydał bullę Pietati proximum, która potwierdzała panowanie zakonu krzyżackiego nad ziemią chełmińską na wschód od Wisły, jak również nad wszystkimi dalszymi terytoriami, które w przyszłości miałyby zostać podbite w Prusach przez krzyżaków
 • W roku 1721 zmarł Stanisław Szembek, polski duchowny katolicki, biskup kujawski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski (ur. 1650)
 • W roku 1783 zawalił się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu
 • W roku 1847 zawarto konkordat między Rosją a Stolicą Apostolską

4 sierpnia

 • W roku 1260 papież Aleksander IV wydał bullę przyznającą prawo organizowania w Gdańsku dorocznych jarmarków św. Dominika
 • W roku 1521 urodził się papież Urban VII (zm. 1590)
 • W roku 1879 papież Leon XIII ogłosił encyklikę Aeterni Patris
 • W roku 1903 Giuseppe Melchiorre Sarto został wybrany papieżem i przybrał imię Pius X

5 sierpnia

 • W roku 1222 książę Konrad I mazowiecki potwierdził mocą Dokumentu łowickiego nadanie miasta Grudziądza wraz z ziemią chełmińską biskupowi Prus Chrystianowi z Oliwy
 • W roku 1347 zmarł Jan Grot, polski duchowny katolicki, biskup krakowski
 • W roku 1421 w trakcie II krucjaty antyhusyckiej - bitwa pod Mostem
 • W roku 1559 urodził się Wawrzyniec Gembicki, polski duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski (zm. 1624)
 • W roku 1579 zmarł Stanisław Hozjusz, polski duchowny katolicki, biskup chełmiński i warmiński, kardynał, sekretarz wielki koronny, sekretarz królewski (ur. 1504)
 • W roku 1681 poświęcono kościół Matki Bożej Cudownej w Rzymie
 • W roku 1871 papież Pius XI w encyklice Saepe Venerabilis nadał formalny charakter zwyczajowi przekazywania świętopietrza

6 sierpnia

 • Kościoły chrześcijańskie - święto Przemienienia Pańskiego
 • W roku 258 zmarł papież Sykstus II (ur. 223)
 • W roku 523 zmarł papież Hormizdas (ur. 478)
 • W roku 1221 zmarł Dominik Guzmán, hiszpański duchowny katolicki, założyciel zakonu dominikanów, święty (ur. ok. 1170)
 • W roku 1409 Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen wysłał z Malborka posłów z formalnym wypowiedzeniem wojny Polsce. Dokument został doręczony przebywającemu w Korczynie królowi Władysławowi II Jagielle 14 sierpnia
 • W roku 1623 kardynał Maffeo Barberini został wybrany na papieża i przyjął imię Urban VIII
 • W roku 1711 wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę
 • W roku 1802 katolicki kościół antonianów w Kolonii został przekazany protestantom, jako ich pierwsza świątynia w mieście


7 sierpnia

 • W roku 1316 w czasie tzw. niewoli awiniońskiej wybrano na papieża francuskiego kardynała Jacques’a Duèse, który przyjął imię Jan XXII
 • W roku 1481 włoscy franciszkańscy męczennicy Adjut, Akursjusz, Berard z Carbio, Otto i Piotr z San Gemini zostali kanonizowani przez papieża Sykstusa IV
 • W roku 1547 zmarł Kajetan z Thieny, włoski duchowny katolicki, założyciel zakonu teatynów (ur. 1480)
 • W roku 1731 Franz Ferdinand von Kuenburg, austriacki duchowny katolicki, biskup lublański, arcybiskup metropolita praski, prymas Czech (ur. 1651)
 • W roku 1814 papież Pius VII wydał bullę przywracającą do istnienia zakon jezuitów


9 sierpnia

 • Kościół katolicki - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy
 • ONZ - Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie


10 sierpnia

 • Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego (Patron Święty Wawrzyniec)


11 sierpnia

 • Kościół katolicki - wspomnienie św. Zuzanny Rzymskiej


12 sierpnia

 • ONZ - Międzynarodowy Dzień Młodzieży


13 sierpnia

 • Tunezja - Dzień Kobiet
 • w starożytności święto ku czci bogini Diany
 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
 • Polska - archidiecezja krakowska obchodzi Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej


14 sierpnia

 • Dzień Energetyka


15 sierpnia

 • Kościół katolicki - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto Matki Bożej Zielnej), w Polsce dzień wolny od pracy
 • Hiszpania - ogólnokrajowe święto religijne, różne nazwy w zależności od miejsca, dzień wolny
 • Kostaryka - Dzień Matki
 • Włochy - Ferragosto


17 sierpnia

 • Rastafarianizm - Urodziny Marcusa Garveya


19 sierpnia

 • W roku 1961 władze PRL ograniczyły nauczanie religii jedynie do pomieszczeń kościelnych i nakazały rejestrację punktów katechetycznych w inspektoratach szkolnych


20 sierpnia

 • W roku 984 zmarł papież Jan XIV
 • W roku 1000 do węgierskiej Budy zostały sprowadzone relikwie założyciela państwa węgierskiego króla św. Stefana I
 • W roku 1083 papież Grzegorz VII kanonizował króla Węgier Stefana I.
 • W roku 1308 w lochach zamku w Chinon nad Loarą zakończyły się trzydniowe przesłuchania najważniejszych dostojników zakonu templariuszy, przeprowadzone przez trzech kardynałów, wysłanników papieża Klemensa V.
 • W roku 1914 zmarł papież Pius X, który zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1903-1914


21 sierpnia

 • W roku 1567 urodził się Franciszek Salezy, francuski teolog, filozof, Doktor Kościoła, święty (zm. 1622)


22 sierpnia

 • W roku 1071 zmarł Lambert II Suła, polski duchowny katolicki, biskup krakowski
 • W roku 1241 zmarł papież Grzegorz IX (ur. ok. 1143)
 • W roku 1280 zmarł papież Mikołaj III (ur. ok. 1210)
 • W roku 1535 zmarł prymas Polski Maciej Drzewicki, arcybiskup gnieźnieński (ur. 1467)
 • W roku 1760 urodził się papież Leon XII (zm. 1829)
 • W roku 1940 protestant brat Roger Schulz († 2005) założył ekumeniczną wspólnotę w Taizé


23 sierpnia

 • Dzień Lotnictwa Polskiego
 • ONZ - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
 • Starożytny Rzym - Vulcanalia
 • Rocznica Nocy św. Bartłomieja – rzezi hugenotów (francuskich ewangelików reformowanych) w Paryżu, która miała miejsce w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku.
 • Kościół Katolicki Mariawitów - Święto Krwi Przenajdroższej Pana Jezusa i Ofiary Mateczki
 • W roku 1923 z archikatedry gnieźnieńskiej skradziono relikwiarz z głową św. Wojciecha.
 • W roku 1948 Powstała Światowa Rada Kościołów


24 sierpnia

 • W roku 410 Wizygoci zdobyli Rzym.
 • W roku 1215 papież Innocenty III stwierdził nieważność Wielkiej Karty Swobód wydanej przez Jana bez Ziemi.
 • W roku 1456 zakończono pierwszy druk Biblii Gutenberga.
 • W 1754 roku poświęcono katedrę w Padwie.
 • W 1905 urodziła się Faustyna Kowalska, polska zakonnica, mistyczka, święta (zm. 1938)
 • W 2006 roku spłonął wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO sobór św. Trójcy w Petersburgu.


25 sierpnia

 • W Atenach w starożytności rozpoczynały się Panatenaje - święta ku czci Ateny.
 • W 1536 roku papież Paweł III zatwierdził bullą Exponi vobis pierwsze konstytucje zakonu kapucynów.
 • W 608 roku Bonifacy IV został wybrany na papieża.
 • W roku 1599 wydano drukiem Biblię w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.


26 sierpnia

 • Kościół katolicki - uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
 • W 1001 roku zmarł Jan XVI, antypapież (ur. ?)
 • W 1910 roku urodziła się Matka Teresa z Kalkuty, albańska zakonnica, misjonarka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, święta Kościoła katolickiego (zm. 1997)
 • W roku 1978 Kardynał Albino Luciani został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła I


27 sierpnia

 • W starożytnym Rzymie obchodzono Volturnalia, święto Volturnusa
 • W 827 zmarł Eugeniusz II, papież (ur. ?)
 • W 1545 zmarł Piotr Gamrat, polski duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski (ur. 1487)
 • W 1731 roku w Lipsku odbyła się premiera kantaty religijnej Dziękujemy Ci Boże, dziękujemy Ci Johanna Sebastiana Bacha.
 • W 1794 roku papież Pius VI wydał konstytucję apostolską Auctorem Fidei przeciwko decyzjom jansenistycznego synodu w Pistoi.
 • W roku 1922 Z inicjatywy ks. dr. Bolesława Domańskiego powstał Związek Polaków w Niemczech.
 • W 2005 roku odbył się ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Stanisława Dziwisza do katedry wawelskiej.
 • W 1953 roku Hiszpania i Stolica Apostolska zawarły konkordat.


28 sierpnia

 • Święto Lotnictwa Polskiego
 • Kościół prawosławny obchodzi święto Zaśnięcie Bogurodzicy (jedno z 12 głównych świąt)
 • W 430 roku zmarł Augustyn z Hippony, biskup, doktor Kościoła, święty (ur. 354)
 • W 459 rokuzmarł Szymon Słupnik, bizantyjski eremita, święty (ur. ok. 390)
 • W roku 1645 w Toruniu rozpoczął się wspólny zjazd katolików, luteran i kalwinistów pod nazwą Colloquium charitativum (łac. braterska rozmowa).
 • W 1794 roku papież Pius VI ogłosił konstytucję apostolską Auctorem fidei, skierowaną przeciwko decyzjom jansenistycznego synodu w Pistoi w 1786 roku.
 • W 2004 roku Kościół katolicki przekazał Kazańską Ikonę Matki Bożej Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu jako gest dobrej woli papieża Jana Pawła II.


29 sierpnia

 • Kościół katolicki - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela


31 sierpnia

 • Europa - Dzień Solidarności i Wolności
 • Dzień Blogu (ang. Blog Day)
 • W roku 1970 zmarł François Mauriac, jeden z najwybitniejszych pisarzy katolickich, laureat Literackiej Nagrody Nobla


* * *

 

Zobacz inne miesiące kalendarium:
Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień


Data utworzenia: 11/08/2008 @ 00:05
Ostatnie zmiany: 06/08/2021 @ 02:22
Kategoria : Kalendarium
Strona czytana 12343 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-america-Teotihuacan.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-01.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-05.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-moche.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-inca.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-maja.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0_maya4.jpg0-nazca.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7041258 odwiedzający

 249 odwiedzających online