Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Święta - Trzech Króli

Święto Trzech Króli kończy obchody Bożego Narodzenia

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kończy ono trwające od wigilii obchody święta Bożego Narodzenia. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny.

Święto Trzech Króli pozostało - zgodnie z nową formułą przykazań kościelnych, zatwierdzonych w 2003 roku przez Watykańską Kongregację Nauki i Wiary - jednym z niewielu świąt nakazanych, które są obchodzone w dzień powszedni. Katolicy mają w tym dniu obowiązek uczestnictwa we mszy tak jak w niedzielę, a ci, którzy tego nie uczynią, popełniają grzech.

Trzech Króli

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania króla Heroda w Judei, do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - przybyli ze Wschodu mędrcy (trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar - mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci.

Mędrców lub magów ze Wschodu w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się zresztą dopiero w VIII wieku. Zaś od XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są do dziś w Kolonii (Niemcy).

Nie można z całą pewnością ustalić, z jakich krajów przybyli trzej królowie. Wschodem nazywano wówczas cały obszar położony za Jordanem, a więc Arabię, Mezopotamię i Persję. Większość autorów katolickich łączy ich z Persją. Nie jest też pewna liczba mędrców. Malowidła w katakumbach rzymskich przedstawiają ich dwóch, czterech i sześciu; u Syryjczyków i Ormian występuje ich aż 12; przeważa jednak trzech, co wiąże się też z podaną w Ewangelii liczbą darów, jakie złożyli Jezusowi.

Na Trzech Króli poświęca się od przełomu XV i XVI wieku złoto i kadzidło; poświęcenie kredy wprowadzono w XVIII wieku. W XVII wieku król Jan Kazimierz składał tego dnia na ołtarzu jako ofiarę wszystkie monety bite w poprzednim roku. Święconym złotem dotykano szyi, by uchronić ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy, także obory z chorymi zwierzętami.

Litery: K+M+B, które - zgodnie z tradycją - pisze się tego dnia poświęconą kredą na drzwiach domów, nie odnoszą się, wbrew obiegowej opinii, do imion legendarnych trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lecz pochodzą od pierwszych liter - C+M+B - łacińskiego zdania: "Christus Mansionem Benedicat" - "Niech Chrystus błogosławi ten dom" lub "Christus Multorum Benefactor" ("Chrystus Dobroczyńcą Wielu"). W święto Trzech Króli rozpowszechniony był zwyczaj obdarowywania dzieci podarunkami. Stąd święto to nazywano szczodrym dniem.

Zgodnie z tradycją, księża w tym dniu zaczynali obchód kolędowy. Zwyczaj ten był znany jeszcze w średniowieczu - księża, wizytując parafian, przepytywali z religii, nawracali grzeszników na drogę cnoty, zbierali datki na Kościół. Tego dnia święcono także pierścionki, medaliki, złote monety, które później wręczano dzieciom opuszczającym dom.

Kultywowany do dziś jest także świecki zwyczaj przepowiadania pogody w rozpoczynającym się roku na podstawie aury panującej w ciągu 12 dni dzielących Boże Narodzenie od Trzech Króli. Owe 12 dni symbolizuje 12 miesięcy nowego roku.

Od Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem są ostatki - wtorek przed środą popielcową, rozpoczynającą wielki post.

PAP - 2007


Data utworzenia: 04/01/2008 @ 04:32
Ostatnie zmiany: 12/04/2012 @ 07:19
Kategoria : Święta
Strona czytana 11779 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #2 

autor : Jarek 08/01/2010 @ 09:10

Okres Bożego Narodzenia - refleksji nad wcieleniem Syna Bożego kończy się w Święto Chrztu Pańskiego. Zarówno pisanie K+M+B, oznaczające Kacpra, Melchiora i Baltazara (mędrców, może króli), jak i C+M+B oznaczające "Christus Mansionem Benedicat" - "Niech Chrystus błogosławi ten dom", lub "Christus Multorum Benefactor" "Chrystus Dobroczyńcą Wielu" są poprawne, dobre. Drugi napis można odczytywać na te 2 podane sposoby i będzie dobrze, nic nie jest kłamstwem zaraz, jak tu ,,Świętooburzeni" poprzedni Komentatorzy, może na potrzebę usprawiedliwiania swoich jakichś prywatnych interpretacji, próbują kręcić. Oznacza więc ten zapis zarówno jedno, jak i drugie.
„(...) Tak więc Pismo Święte nie stanowi jedynego odniesieni

a dla Kościoła. Źródłem „ najwyższego prawidła jego wiary” jest bowiem jedność, jaką Duch Święty ustanowił między świętą Tradycją, Pismem Świętym i Urzędem Nauczycielskim Kościoła, łącząc je tak silną więzią zależności, że nie mogą one istnieć niezależnie od siebie”

(Jan Paweł II, 1998 r., s. 876).Komentarz #1 

autor : 57KerenOr 25/03/2008 @ 23:38

Mojego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, gdy Był Maleńki odwiedzili trzej królowie. Mieli na imię Kacper, Melchior i Baltazar. Uczyłem się dawno temu o nich na lekcji religii. Nawet swego czasu występowałem w przedstawieniu `teatralnym` grając jednego z nich. Tych parę powyższych słów na temat trzech króli to kłamstwo. To wiekowe szalbierstwo papieży i biskupów, którzy nigdy nie wycofali się oficjalnie z tej nauki np. mówiąc:
` Od przyszłego roku nie mówimy, ` trzej królowie ` , tylko tak jak Ewangelista Mateusz, ` mędrcy `.
Od przyszłego roku nie mówimy, że było ich trzech i nie nadajemy im imion, które są czczym katolickim wymysłem, a uczymy dokładnie tak jak pisał Ewangelista Mateusz w Drugim Rozdziale nie podając ich imion, ani liczby. ``  Napis na drzwiach nie oznacza Kacper, Melchior i Baltazar?
Tak, słyszałem, że napis ów oznacza:  " Christus Multorum Benefactor ". Czy aby w istocie?
Przez dziesiątki lat ludzie piszą na drzwiach K+M+B  będąc przekonani, że chodzi o ` trzech króli `, a teraz kościół wycofując się rakiem wyjaśnia ludziom, że to chodzi o coś innego. A przecież wystarczyłoby na ambonie powiedzieć: Nie piszcie: K+M+B, tylko C+M+B.  Hm! Co za bzdura!
Byłem katolikiem przez 23 lata, byli moi rodzice, byli moi dziadowie i wszyscy pisząc na drzwiach wiedzieli, że kredą ` malują ` pierwsze litery imion króli. Czy byliśmy niedoinformowani przez księży i biskupów w sukienkach? Zaiste byliśmy poniżani i oszukiwani. A dzisiaj w dobie nowożytnego oświecenia, mówi się wam katolicy, że właściwie nie można powiedzieć, że owi mędrcy byli królami i że było ich trzech. W takim razie znowu powielaniem wielowiekowego kłamstwa jest nadawanie im imion. I tak w kółko bez końca! Byle były rocznice, msze i kasa. No tak! Bez tej mamony papieże by nie siedzieli na złotych tronach, jak Benedykt XVI.
Mędrcy ze wschodu słońca ofiarowują Panu Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Narodził się przecież Król. Król świata, Król, Który z Woli i Mocy Swojego Boga Ojca Ma Zaprowadzić Nowy Ład i Porządek.
Polacy Króla nie potrzebują. Na rozstajach dróg, w ogródkach, w przydomowych wyznaczonych miejscach, usadowili figurę z gipsu lub kamienia i nadali jej imię: ` Królowa Polski `. Zaiste pogański naród. " Christus Multorum Benefactor ". Czy Polak chce by Pan Jezus Był Jego Dobroczyńcą?
Nie! Polak katolik słuchając kłamstw papieży i idąc za ich radą, poniża Pana Jezusa, bałwochwalczymi figurami na rozstajach dróg, obrazami i figurami w kościołach. Polak katolik nie czyta Ewangelii. Biały habit papieża Polakowi zastąpił Pana Boga. Polak jest poganinem w czystym tego słowa znaczeniu, choć być może niektórzy poganie obrażą się na moje słowa. Tradycja wdarła się `pod strzechy` lat temu kilkaset. Lachowie nigdy nie wyszli z  puszczy. Zamienili tylko gliniane chaty, na stalowe wieżowce. Zmienili tylko strój i zamiast żubrzych skór pozakładali nowoczesne ubrania. Lachowie mają swego bożka i nie potrzebują Mojego Pana Boga, Jezusa Chrystusa. Ich bożek pomimo, że już nie żyje, nadal kłamie ich swoją literacką spuścizną, kłamliwymi encyklikami, w których na pierwszym miejscu, raz to widocznie, innym razem z ukrycia, sławiona jest kobieta, której mieli czelność nadać imię ` Maria ` . Maria, to była wspaniała wybrana kobieta. Izraelitka, która dzisiaj gdyby żyła, nigdy nie odwiedziłaby bałwochwalczej Polski. ` Ja, Królową Polski – rzekłaby, ja, służebnica Pańska mam królować. Do mnie się modlicie? O poganie, padnijcie przed Bogiem, Którego urodziłam, padnijcie przed Nim na kolana i tarzajcie się w prochu, bo jesteście nicością. `   Pan Jezus Moim Dobroczyńcą – o tak! Moim! A Wasz dobroczyńca już nie żyje! Tylko jak zwykle papieże Was oszukali i wysłali go do nieba.

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-moche.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-nazca.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-05.jpg0-maja.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-america-Teotihuacan.jpgmask-teotihuacan.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0_maya4.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka_Maize God.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7009127 odwiedzający

 96 odwiedzających online