Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Złote myśli z Talmudu

Jakob Stern
Złote myśli z Talmudu

✽ ✽ ✽

Dzieci chciałyby być starymi, starzy dziećmi.

✽ ✽ ✽

Szczęście jest kołem, które się prędko obraca.

✽ ✽ ✽

Zadowolenie jest prawdziwem bogactwem.

✽ ✽ ✽

Przy trzech rzeczach można poznać człowieka: przy puharze, przy pieniądzach i w złości.

✽ ✽ ✽

Nie lekceważ sobie nikogo i nie uważaj żadnej rzeczy za niemożliwą. Każdy człowiek ma swoją godzinę, każda rzecz swe miejsce.

✽ ✽ ✽

Kto jest mądry? — Ten, który od każdego się uczy.
Kto jest silny? — Ten, który siebie samego przezwycięża.
Kto jest bogaty? — Ten, który się swojemu zadawalnia.
Kto jest poważania godny? — Ten, który ludzi poważa.

✽ ✽ ✽

Nie daj trosce przystępu do twego serca, bo troska już wielu zabiła.

✽ ✽ ✽

Ludzie są jak trawy na polu: jedne wschodzą, drugie więdnieją.
Znikome jest życie ludzkie, jak cień ptaka w locie.

✽ ✽ ✽

Prędzej niech ciebie zabiją, niżbyś ty miał drugich zabijać.
Krew twoja czerwieńszą nie jest, aniżeli krew bliźniego.

✽ ✽ ✽

Pieniądz człowieka stawia na nogi (dodaje mu sił).

✽ ✽ ✽

Kto musi być na chlebie łaskawym bliźniego, temu chleb się staje czarnym.

✽ ✽ ✽

Tylko nieuczony jest rzeczywiście ubogim.

✽ ✽ ✽

Kto jest mądry? Kto od każdego się uczy.

✽ ✽ ✽

Mądry jest więcej niż prorokiem.

✽ ✽ ✽

Siedem właściwości zdobi mędrca. Nie zaczyna mówić, jeżeli mędrszy od niego jest obecny; nie przerywa nikomu; nie odpowiada porywczo; pyta i odpowiada stosownie do rzeczy; załatwia jedno po drugiem po porządku; jeżeli czego nie wie, to się przyznaje i przyznaje się do błędów. Przeciwieństwa tego są oznaką głupca.

✽ ✽ ✽

Poganin przyszedł raz do uczonego w zakonie Szamaja i powiedział: Chcę zostać żydem, jednak pod tym tylko warunkiem, że mnie wykształcisz w zakonie, jak długo na jednej nodze ustać potrafię. Szamaj porwał za kij i wypędził szydercę. Ten poszedł do Hillela i powiedział mu to samo. „Mój synu powiedział Hillel, — co się tobie nie podoba, nie czyń drugiemu. To cały zakon, reszta jest tylko komentarzem".

✽ ✽ ✽

Żaden człowiek nie zgrzeszy, jeżeli duch głupoty go nie ogarnie.

✽ ✽ ✽

Kto jaki grzech dwa razy popełnił, ten grzechu tego już więcej za grzech nie uważa.

✽ ✽ ✽

Grzech popełniony w dobrym zamiarze jest lepszym od dobrego dzieła, uczynionego w złym zamiarze.

✽ ✽ ✽

Miej trzy rzeczy przed oczyma, abyś nie grzeszył: twoje niskie pochodzenie, nędzny koniec i sąd wieczny.

✽ ✽ ✽

Od czterech Bóg odwraca oblicze swoje:
Od szyderców, kłamców, pochlebców i oszczerców.

✽ ✽ ✽

Grzesznikowi, który się poprawił, nie należy robić wyrzutów z powodu dawniej spełnionych błędów.

✽ ✽ ✽

Zła skłonność jest początkowo gościem; jeżeli ją gościnnie przyjmiesz, to ona się wkrótce stanie gospodarzem domu.

✽ ✽ ✽

Popęd do złego jest z początku cienkim jak nić pajęcza, wkrótce jednak staje się tak silnym, jak powróz u wozu.

✽ ✽ ✽

Im większym jest człowiek, tem większą jest jego namiętność.

✽ ✽ ✽

Człowiek widzi wszystkie błędy z wyjątkiem swoich.

✽ ✽ ✽

Nie upijaj się i nie grzesz.

✽ ✽ ✽

Gdy wchodzi wino, wówczas wychodzą tajemnice.

✽ ✽ ✽

Po pierwszej szklance jagnię; po drugiej lew po trzeciej świnia.

✽ ✽ ✽

Człowiek, któremu brak wstydu, z pewnością brnąć będzie w grzechach.

✽ ✽ ✽

Wstydź się siebie samego bardziej niż drugich.

✽ ✽ ✽

Uczoność bez zawodu idzie w niwecz i prowadzi do grzechu.

✽ ✽ ✽

Kto syna swego nie uczy rzemiosła, wychowuje go na darmozjada.

✽ ✽ ✽

Raczej należy usługiwać w świątyni pogańskiej, niż żebrać.

✽ ✽ ✽

Kto codziennie dobra swe ogląda, znajdzie skarby.

✽ ✽ ✽

Kto z pracy rąk żyje, ten więcej znaczy, niż pobożny leniuch.

✽ ✽ ✽

Kto się wiedzą zajmuje w szlachetnym zamiarze, temu ona będzie balsamem; zajmującemu się w złym zamiarze, będzie trucizną.

✽ ✽ ✽

Wiedza znaczy więcej niż kapłaństwo i godność królewska.

✽ ✽ ✽

Wiedza przyczynia się do utrzymania pokoju na świecie.

✽ ✽ ✽

Uczony, choćby był bękartem, stoi wyżej od nieuczonego kapłana.

✽ ✽ ✽

Nauczyciel powinien zawsze uczyć krótko i węzłowato.

✽ ✽ ✽

Wiele się nauczyłem od moich nauczycieli, więcej od moich towarzyszy, najwięcej od moich uczniów.

✽ ✽ ✽

Tak jak żelazo o żelazo się ostrzy, tak samo ostrzą się także umysły o siebie.

✽ ✽ ✽

Gdzie w nauce nie ma systematyki, tam trudno o zrozumienie.

✽ ✽ ✽

Kto się uczy a nie powtarza, równa się temu, który sieje a nie zbiera.

✽ ✽ ✽

Jeżeli rzecz słyszaną od kogoś powtarza się, to należy podać imię autora.

✽ ✽ ✽

Dzieci nie należy bić laską tylko rzemieniem.

✽ ✽ ✽

Jedno uderzenie językiem, które trafia w serce, jest skuteczniejszem, niż kije.

✽ ✽ ✽

Jeżeli się dziecku coś przyrzekło, to należy także dotrzymać, inaczej ono uczy się kłamać.

✽ ✽ ✽

Pokój jest podstawą szczęścia małżeńskiego.

✽ ✽ ✽

Kto swoją żonę kocha jak siebie samego i ją czci, bardziej niż siebie samego, dzieci swoje na drogę prawdy prowadzi i je w należytym czasie wydaje zamąż i żeni, o tym napisano: Możesz być pewnym, że pokój jest w tym namiocie, a jeżeli w pomieszkaniu rozglądniesz się, to ci niczego nie braknie.

✽ ✽ ✽

Człowiek niech je i pije mniej, niż jego majątek na to pozwala, niech się ubiera, podług swego majątku, a niech czci żonę bardziej, niż jego majątek na to pozwala.

✽ ✽ ✽

Najwygodniejszą kobietą jest ta, która wolę męża spełnia.

✽ ✽ ✽

Rodzice nie powinni nigdy przekładać jednego dziecka nad inne.

✽ ✽ ✽

Miłość bliźniego jest pierwszą cnotą.

✽ ✽ ✽

Kłaniaj się każdemu uprzejmie i przyjaźnie, nawet poganinowi na ulicy.

✽ ✽ ✽

Nie sądź nikogo, jak długo nie byłeś w położeniu podobnym do jego położenia.

✽ ✽ ✽

Dobrze życzyć jest obowiązkiem żydów i pogan.

✽ ✽ ✽

Dwóch może trzy razy tyle zdziałać co jeden.

✽ ✽ ✽

Kochaj bardziej tego, który ci błędy wytyka, niż tego, który cię tylko chwali.

✽ ✽ ✽

Bądźmy zadowoleni, iż istnieją oszukujący żebracy. Grzeszylibyśmy bowiem codziennie dając ubogim za mało.

✽ ✽ ✽

Izraelita jest obowiązany także wobec poganina być miłosiernym.

✽ ✽ ✽

Nawet poganina skrzywdzić nie wolno.

✽ ✽ ✽

Sumienność sędziego powinna być przy ważnej sprawie tak samo wielką, jak przy drobnej.

✽ ✽ ✽

Módl się o dobro rządu, bo bez niego ludzie by się żywcem pożerali.

✽ ✽ ✽

Prostak pnie się ku wysokości.

✽ ✽ ✽

Duma jest maską własnych błędów.

✽ ✽ ✽

Kto w górę pluje, temu ślina na twarz spada.

✽ ✽ ✽

Raczej daj się wrzucić w ogień, aniżelibyś miał kogoś publicznie zawstydzić.

✽ ✽ ✽

W Palestynie mówią: Kto przy kłótni pierwszy zamilczy, ten pochodzi z dobrego domu.

✽ ✽ ✽

Milczenie przystoi mędrcowi, cóż dopiero głupiemu.

✽ ✽ ✽

Słowo równa się pszczole: Ma miód i żądło.

✽ ✽ ✽

Szczerość jest obowiązkiem nawet wobec poganina.

✽ ✽ ✽

Przyjmij prawdę od każdego.

✽ ✽ ✽

Przyrzekaj mało, dotrzymuj wiele.

✽ ✽ ✽

Kto nie dotrzymuje słowa, ten stoi na jednym stopniu z poganinem.

✽ ✽ ✽

Jest ostro zakazane dręczyć zwierzęta.

✽ ✽ ✽

Nie należy siadać do stołu, jeżeli się wpierw nie nakarmiło zwierząt domowych.

✽ ✽ ✽

Przyjmuj i obchodź się z każdym grzecznie.

✽ ✽ ✽

Nie należy do żadnego domu wchodzić niespostrzeżenie, nawet do własnego.

✽ ✽ ✽

Po trzech przymiotach poznać prawdziwego żyda: po miłosierdziu, wstydliwości i dobroczynności.

✽ ✽ ✽

Staraj się o to, aby po śmierci dobrze o tobie mówiono.

✽ ✽ ✽


 

*

Całą książkę można przeczytać w Bibliotece Polona pod adresem:
https://polona.pl/item/zlote-mysli-z-talmudu,ODI3NjQxMDg/4/#info:metadata


Data utworzenia: 28/10/2022 @ 00:16
Ostatnie zmiany: 30/10/2022 @ 07:34
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 3032 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-03.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-skull.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0_maya4.jpg0-moche.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-piramida2.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-maja.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka_Chac mool.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-nazca.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6744944 odwiedzający

 70 odwiedzających online