Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 14/09/2021 @ 16:56

********************
Bogowie gardzą niedoskonałością.
*

Ritchie Calder
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Relikwie - autor : Rel-Club 10/09/2021 @ 08:13

czytaj więcej

Cudowna krew św. Januarego
Zwłokom świętych przypisuje się dziwne właściwości. Niektóre - jak na przykład ciało Bemadetty z Lourdes - podobno nie ulegają rozkładowi, a nawet nie ima się ich rigor mortis (pośmiertne stężenie). Inne wydają odor sanctitatis (woń świętości) i pachną jak róże, nawet jeśli święty - niczym Józef z Copertino - nie kąpał się ani razu przez całe swe życie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 06/09/2021 @ 21:44

********************
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
*

Biblia, Nowy Testament - Apokalipsa (22:13)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 02/09/2021 @ 09:02

czytaj więcej

Mitologie Czarnej Afryki
Afryka jest ogromnym kontynentem, który dzieli się, niemalże w naturalny sposób, na dwie części. Północna Afryka, od Maroka do Egiptu i z biegiem Nilu aż ku Etiopii, należy bardziej do Świata śródziemnomorskiego niż do samej Afryki. Rejony te weszły już do historii chrześcijaństwa pierwszych wieków.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 29/08/2021 @ 11:14

********************
Uważam siebie za hinduistę, chrześcijanina, muzułmanina, Żyda, buddystę i konfucjanistę.
*

Mahatma Gandhi
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Zurwanizm - autor : Rel-Club 25/08/2021 @ 20:31

czytaj więcej

Zurwan
Na początku był tylko Zurwan. Wszystko było w nim i on był wszystkim. Czas nieskończony i nieskończona przestrzeń były w nim i były jednym, nierozróżnialne, tożsame. Nie istniały jeszcze żadne cechy różniące elementy bytu, a dobro i zło nie wyłoniły się z jedności.
Aż zrodziła się w Zurwanie myśl i pragnienie, by nie być jednym, lecz rozmnożyć się i stać dwoma. Zapragnął potomka.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/08/2021 @ 07:47

Polecamy film:
7 Grzechów głównych - Zazdrość
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Papieże - autor : Rel-Club 17/08/2021 @ 18:31

czytaj więcej

Młodość Aleksandra VI
Rodrigo Borgia przyszedł na świat w Jativie, koło Walencji, 1 stycznia 1431 r. Niektórzy historycy, jak np. Ferrara, kwestionują tę datę, przesuwając ją na rok 1432, ale Burcardo, mistrz ceremonii Aleksandra VI, dementuje to. W swoim Dzienniku notuje, że w poniedziałek, 1 stycznia 1498 r., "papież udzieliwszy po mszy błogosławieństwa powiedział kardynałom, że skończył 67 lat, jako że urodził się pierwszego dnia tygodnia, miesiąca i roku".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 13/08/2021 @ 19:00

Religie w cyfrach

W Mali dominującą religią jest islam, wyznaje go około 93% mieszkańców (w większości sunnici). Pozostałe wyznania to chrześcijaństwo - 2.8% i religie rodzime - około 2%, a między nimi Dogoni. 2% Malijczyków nie przyznaje się do żadnej religii
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam Polska - autor : Rel-Club 09/08/2021 @ 03:04

czytaj więcej

Zwyczaje Tatarów polskich
Każda religia w procesie tworzenia się wykształcała zespół cech wspólnych dla przekazywania swej tradycji i u krytych sensów zwyczajowych – rytuałów. Celowo użyłem w tym miejscu pojęcia „rytuał”, gdyż określenie to może być rozumiane szeroko. Na zespół tych cech składają się różnorakie obrzędy religijne i magiczne. W niniejszej części przedstawię wybrane elementy religijne islamu. Wybór ten przede wszystkim służyć ma zaprezentowaniu zwyczajów i obrzędów religijnych mających bezpośredni związek z prezentowaną grupą osadników tatarskich.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - sierpień - autor : Rel-Club 06/08/2021 @ 02:48

9 sierpnia

Muzułmanie będą obchodzili tego dna Nowy Rok - 1 muharram 1443. Wyznawcy islamu liczą czas od hidżry, czyli od wyjścia Mahometa z Mekki do Medyny w 623 roku. Rok rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca muharram (stycznia). Dzień ten nie ma stałej daty, bo kalendarz muzułmański jest kalendarzem księżycowym.


/czytaj więcej - ważne daty w sierpniu/

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Egipt - autor : Rel-Club 02/08/2021 @ 10:36

czytaj więcej

Świątynia i kapłani w starożytnym Egipcie
Podobnie jak Grecy i Rzymianie, my również dziwimy się wielkiej liczbie i dziwacznym postaciom bóstw Egiptu. Winieta jednego z papirusów muzeum kairskiego przedstawia kapłankę, córkę królewską Asetemheb, która ruchem pełnym wdzięku kładzie się na brzegu basenu, naprzeciw krokodyla leżącego na drugim brzegu, pod wierzbą. Bez najmniejszej odrazy kapłanka pije wodę z basenu, gdzie igrał potwór, w tej chwili przyglądający się jej życzliwie. Krokodyl ów jest to Sobek, jeden z najpowszechniej czczonych bogów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 29/07/2021 @ 00:58

********************
Bóg jest bezpośrednio obecny we wszystkich swych tworach. Jest nawet w mrówce; różnica polega tylko na sposobie, w jaki się objawia.
*

Śri Ramakryszna (1836–1886)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 23 - autor : Rel-Club 25/07/2021 @ 01:05

czytaj więcej
Bibliografia 23
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat religii Germanów, chrześcijaństwa, islamu, nowych religii i inne.
W tej chwili mamy 460 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 21/07/2021 @ 16:14

Polecamy film:
Szamanizm w Mongolii
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Art. Przekrojowe - autor : Rel-Club 17/07/2021 @ 12:25

czytaj więcej

Odrodzenie religii
W pierwszej połowie XX wieku elity intelektualne zakładały, że modernizacja ekonomiczna i społeczna prowadzi do obumierania religii i zaniku jej znaczenia w życiu człowieka. Założenie to podzielali zarówno zwolennicy tej tendencji, jak i ci, którzy nad nią ubolewali świeccy modernizatorzy z wielką radością witali wypieranie przesądów, mitów, irracjonalności i rytuałów, tego fundamentu wszystkich religii, przez naukę, racjonalizm i pragmatyzm. Nowe społeczeństwo miało być tolerancyjne, racjonalne, pragmatyczne, postępowe, humanistyczne i świeckie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 13/07/2021 @ 10:36

********************
Prochem jesteś i w proch się obrócisz.
*

Biblia, Stary Testament - Księga Rodzaju (3:19)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Święci - autor : Rel-Club 09/07/2021 @ 16:38

czytaj więcej

Św. Franciszek z Assyżu
Wzrastający w ciągu XII i XIII wieku dobrobyt miast włoskich szedł w parze z pogłębianiem się antagonizmów klasowych wśród zamieszkującej tam ludności. Kontrasty między szczupłym ilościowo, lecz opływającym w dostatki patrycjatem a wzrastającą liczbowo grupą sproletaryzowanego gminu stawały się coraz jaskrawsze. Wywoływały one ostry ferment społeczny, który przeradzał się niejednokrotnie w otwartą wojnę domową.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 05/07/2021 @ 23:55

czytaj więcej

Początki religioznawstwa
Dzieje zainteresowań religią sięgają czasów nader odległych, ale zarówno charakter, przyczyny, jak i cele tych zainteresowań, w szczególności zaś metody badań, były bardzo różne w rozmaitych okresach. Nie od razu mamy więc do czynienia z naukową wiedzą o religii — religioznawstwem, które powstało zupełnie niedawno, dopiero pod koniec XIX wieku.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Myśli św. Jana Chryzostoma - autor : Rel-Club 02/07/2021 @ 09:09

********************
Wiem, że będziecie zdumieni i zaskoczeni, gdy wam powiem, iż jest większy dar, niźli wskrzeszanie zmarłych, przywracanie wzroku ślepym i dokonywanie tych cudów, jakie dane były apostołom. Bodaj że nie zechcecie temu uwierzyć. Jakiż to dar i przywilej? Chrześcijańska miłość bliźniego.
*

Jan Chryzostom
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a nauka - autor : Rel-Club 28/06/2021 @ 03:39

czytaj więcej

Religie a ekologia
Idee rządzą światem i dyktują każdemu jego zachowanie. Wypada zająć się rożnymi systemami filozoficznymi, by odszukać w nich podstawy stanowiska ludzi wobec zasadniczych problemów, również czysto materialnych.
Cywilizacja przemysłowa, zrodzona w Europie Zachodniej i potem wyeksportowana na cały świat, jest pochodną rożnych światopoglądów, ściśle ze sobą spokrewnionych mimo wszelkie między nimi różnice.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


HUMOR - Dowcipy żydowskie - autor : Rel-Club 24/06/2021 @ 01:12


Rabina postępowego w Niemczech spytał się Żyd, czy wolno golić brodę.
— Niech Bóg broni! — odpowiedział rabin. — Nie wolno!
— Dlaczegóż wy, rabinie, macie brodę ogoloną?
— Ja, to co innego — odpowiada rabin. — Ja się nikogo nie pytałem. 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 20/06/2021 @ 08:17

Religie w cyfrach

Luteranizm, najstarszy odłam protestantyzmu, ma 74,3 milionów wyznawców. Połowa z nich mieszka w Europie (najwięcej w Niemczech), w Afryce 23 miliony, w Azji prawie 12 milionów, w obu Amerykach także około 12 milionów. Większość Kościołów luterańskich zrzeszona jest w Światowej Federacji Luterańskiej (145 Kościołów w 98 krajach). W Polsce żyje około 61 tysięcy luteran (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) głównie na Śląsku Cieszyńskim.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 16/06/2021 @ 06:03

czytaj więcej

Kosmologia Germanów
Na początku nie było ani bogów, ani olbrzymów, ani ludzi. Świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, puste przestrzenie żyły dla samych siebie, nikt nimi nie rządził.
Północną granicę Obszarów zajmowały szargane wieczną zamiecią pola lodowe, żywiące się zimnem, wypełzającym z podziemnych przestrzeni mroźnego Niflheimu, czarnej pustki, którą w przyszłości miało opanować ponure władztwo umarłych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 12/06/2021 @ 00:52

Polecamy film:
Hymn reformacji
Ein feste Burg ist unser Gott

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
islam-2.jpgL-16-1627-a_line_of_pilgrims_visiting_the_the_taj_mahal-Z00DFR5W.jpgL-11-1177-costumed_figures__part_of_ati_atihan_festival__kalibo__aklan__philippines__western_visayas-Z000UCNN.jpgLalibela.jpgmonc.jpgpilgrim-3.jpgmuslim-4.jpgSri-Kalahasti-temple111.jpgL-26-2663-keshava_temple__somnathpur__karnataka__india-Z00DUGSX.jpgBorobudur Temple.jpgMuslims.jpgL-16-1659-a_child_enacts_the_life_of_hindu_god_krishna_during_janamashtami_celebrations-Z00DGLY5.jpgL-21-2154-swayambhunath_monkey_temple__kathmandu__nepal-Z00DC8VZ.jpghinduism.jpgKashi-Vishwanath-Temple.jpgbahaisquare.jpegL-21-2189-man_in_traditional_costume__delhi__india-Z00DAF8C.jpgfemalemonks.jpgL-21-2190-monks_on_rooftop_of_monastary__tikse__jammu_and_kashmir__india-Z00DAFQM.jpgPraying-Candles.jpgL-21-2177-thian_mok_keng_temple__singapore-Z00DCUTI.jpgrozeta.jpgZen temple.jpgL-21-2177-the_12th_century_keshava_temple__mysore__karnataka__india-Z00DCU2L.jpgLDS Temples.jpgMasjid.jpgpilgrim.jpgL-21-2187-men_in_traditional_costume_carrying_phra_bang_buddha_image__luang_prabang__laos-Z00DABWA.jpgmountain-monastery.jpgLalibela-Genna.jpgmonk-2.jpegL-21-2177-the_shee_neelchara_seva_sangha_temple__hauz_khas__delhi__india-Z00DCU9T.jpgTriveni-Ghat.jpgL-16-1600-rajastani_dancers_at_annual_elephant_festival__jaipur__india-Z00DF6U9.jpgL-21-2171-buddhist_monks_worshipping_inside_temple__wat_phrathat_doi_suthep__chiang_mai__thailand-Z00DCKNH.jpgL-11-1173-decorated_and_painted_elephants_posing_for_judges_at_annual_elephant_festival__jaipur__india-Z000U4VZ.jpgkali-temple-calcutta.jpg~c200.jpgL-21-2164-pillars_in_the_temple_of_sobek_and_horus__kom_ombo__egypt__north_africa__africa-Z00DCALL.jpgL-22-2271-novice_buddhist_monks__doi_kong_mu_temple__mae_hong_son__northern_thailand__asia-Z00DZQA2.jpgL-27-2724-chinese_new_years_annual_parade__singapore-Z00DNYBN.jpgGloje.JPGL-15-1577-counting_on_karma_tibet-Z00DDU4M.jpgL-21-2158-kavadis_holding_procession__festival_of_purification__singapore-Z00DC6K9.jpgMahyavanshi.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4623460 odwiedzający

 32 odwiedzających online