Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Filmoteka II - autor : Rel-Club 25/07/2017 @ 17:56

Polecamy film:
Sekrety Delf
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Humor - Dowcipy 14 - autor : Rel-Club 14/07/2017 @ 01:10


Szczyt bezczelności:
- Okraść księdza proboszcza metodą na wnuczka...


... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 10/07/2017 @ 23:50

czytaj więcej
Biblia a gwiazdy
W pierwszych latach XX w. profesor asyriologii Friedrich Delitzsch wygłosił w Berlinie serię odczytów (dwa pierwsze w obecności cesarza Wilhelma II) zatytułowanych Babel und Bibel, poświęconych doniosłości odkryć archeologicznych w badaniach Biblii oraz związków pomiędzy kulturami starożytnej Mezopotamii a cywilizacją Hebrajczyków i tekstami biblijnymi.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 08/07/2017 @ 18:38

********************
Religia jest systemem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną zwaną kościołem.
*
Emile Durkheim
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fimoteka I - autor : Rel-Club 05/07/2017 @ 07:40

Polecamy film:
Etiopia
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 01/07/2017 @ 00:09

Religie w cyfrach

W Nepalu dominującą religią jest hinduizm, wyznaje go 80.6% populacji. Drugie miejsce zajmuje buddyzm z 10.7% wyznawców, trzecie islam z 4.2% wyznawców, a czwarte religie rodzime z 3.6% wyznawców (według cenzusu z 2001 r.). Od 18 maja 2006 r. Nepal jest państwem świeckim.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Prawosławie - autor : Rel-Club 26/06/2017 @ 09:27

czytaj więcej
Święta Ruś
Mit Świętej Rusi był ideą przyświecającą założeniu moskiewskiego carstwa, rozwijaną przez Romanowów od początku XVII stulecia. Założenie dynastii, jak przedstawiała to propaganda w jubileuszowym roku 1913, symbolizowało narodzenie się nowej rosyjskiej świadomości narodowej opartej na obronie prawosławia. Michał Romanow został, zgodnie z legendą, wybrany przez cały naród rosyjski w następstwie wojny domowej oraz polskiej interwencji w czasach „wielkiej smuty“ (1598-1613).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Realigia a nauka - autor : Rel-Club 22/06/2017 @ 00:28

czytaj więcej
Religia i geny
Skłonność do wierzeń religijnych jest najbardziej skomplikowaną i potężną siłą ludzkiego umysłu i zgodnie z wszelkim prawdopodobieństwem stanowi niezbywalną część natury ludzkiej. Emil Durkheim, będąc sam agnostykiem, traktował praktyki religijne jako uświęcenie grupy i widział w nich istotę społeczeństwa. Stanowią one jeden z powszechników społecznego zachowania się i we wszelkiego rodzaju społeczeństwach, od zbieracko-myśliwskich gromad do socjalistycznych republik, przybierają łatwo rozpoznawalną postać.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fimoteka I - autor : Rel-Club 18/06/2017 @ 06:55

Polecamy film:
Newton - Mroczny Heretyk
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 15/06/2017 @ 20:50

Czy wiesz, że...

Pierwszą częścią Tanachu jest Tora. Według żydowskiej tradycji do jej spisania użyto 79841 słów. Składa się z pięciu ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Słowo „tora” znaczy wskazówka, pouczenie, a w sensie ogólnym prawo. Tora nazywana jest także Chumasz czyli Pięcioksiąg.

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - autor : Rel-Club 11/06/2017 @ 00:40

czytaj więcej
Kim jest Budda?
Historia buddyzmu liczy około dwa i pół tysiąca lat. Zapewne niewiele krótsze są dzieje refleksji nad jego założycielem, a w szczególności nad osiągnięciem, które stało u początku jego publicznej działalności. Przez ostatnie półtora wieku osiągnięcie to i towarzyszący mu kontekst były przedmiotem systematycznych badań. W ostatnim ćwierćwieczu w badaniach buddologicznych dokonał się wprost niewiarygodny postęp. A jednak ...

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 09/06/2017 @ 01:32

Polecamy:
Radio Tok FM - Lekcje religii 06
Zaległe 5 lekcji o hinduizmie, islamie i inne
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 04/06/2017 @ 21:48

czytaj więcej
Ariusz i Arianizm
Po ogłoszeniu edyktu o tolerancji, przywracającego chrześcijanom spokój i wolny czas, w starożytnej siedzibie platonizmu, uczonej i bogatej Aleksandrii, rozgorzał na nowo spór o Trójcę Świętą. Płomień niezgody religijnej ze szkół teologów błyskawicznie udzielił się duchowieństwu, ludowi, ogarniając całą prowincję i Wschód.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 02/06/2017 @ 18:37

********************
"Bóg to dzień i noc, zima i lato, wojna i pokój, głód i sytość."
*
Heraklit z Efezu
********************

/ czytaj więcej cytatów 2/

... / ... Przeczytaj więcej...


Rodzimowierstwo - autor : Rel-Club 29/05/2017 @ 13:23

V Ogólnopolski Zjazd i Wiec Rodzimowierczy
odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2017
w Korzkwi koło Krakowa
Więcej informacji na stronie:
http://www.taraka.pl/?ad=_og_Vwiec_2017

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 25/05/2017 @ 17:31

czytaj więcej
Definicja i jedność systemu ofiarnego
Słowo ofiara sugeruje bezpośrednio ideę konsekracji (la consecration), co mogłoby wywołać wrażenie, że obu pojęć używa się wymienne. Nie ulega wątpliwości, że ofiara zawsze zakłada konsekrację. W każdym obrzędzie ofiarnym przedmiot przechodzi z dziedziny świeckiej do dziedziny religijnej, jest konsekrowany, poświęcony. Jednak nie wszystkie akty konsekracji są tej samej natury.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 21/05/2017 @ 01:53

Polecamy film:
Oblicza Islamu
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Dżinizm - autor : Rel-Club 19/05/2017 @ 05:07

czytaj więcej
Dżajnizm
Założycielem dżajnizmu był Wardhamana Mahawira (540-468 p.n.e.). Był on współczesny Buddzie Gautamie. Obaj nauczyciele prowadzili działalność religijną na tym samym terenie w starożytnych Indiach, podobne są również ich życiorysy. Mahawira nie był pierwszym nauczycielem tej religii, zgodnie z tradycją poprzedzało go dwudziestu trzech tirthankarów (‘wyzwolonych’).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 15/05/2017 @ 02:45

Z życia wzięte

Na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości w kwietniu 2017 roku rosyjski Sąd Najwyższy zdelegalizował Świadków Jehowy orzekając, że są organizacją „ekstremistyczną”. Oblicza się, że na terenie Rosji żyje około 170 tysięcy wyznawców tej grupy religijnej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 10/05/2017 @ 01:39

Polecamy:
Radio Tok FM - Lekcje religii 05
Zaległe 5 lekcji o Szabacie, zakonach, krucjatach i inne
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 07/05/2017 @ 05:50

Religie w cyfrach

Szacuje się, że judaizm wyznaje od 14,5 do 17,4 miliona osób na całym świecie. Najwięcej ich mieszka w Izraelu – 6,2 miliona i w Stanach Zjednoczonych – 5,6 miliona. W Europie wyznaje judaizm około 1,4 miliona mieszkańców, z czego we Francji około 460 tysięcy, w Wielkiej Brytanii 290 tysięcy, a w Niemczech 117 tysięcy (dane z 2015 roku).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 03/05/2017 @ 19:51

czytaj więcej
Herezje średniowieczne
Herezje średniowieczne, dysydenckie ruchy religijne, które rozwijały się w średniowiecznej Europie od pocz. XI w. do początku XVI wieku; często do tak rozumianych herezji średniowiecznych zalicza się także bogomilizm i paulicjanizm, które powstały wcześniej i miały częściowy (bogomilizm) lub nie miały wcale (paulicjanizm) kontaktu z Kościołem zachodnim. Wspólne herezjom średniowiecznym było potępienie, jakie spotkało je ze strony Kościoła zachodniego.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - Religie a halucynogeny - autor : Rel-Club 01/05/2017 @ 00:19

czytaj więcej
Święte grzyby
Poszukując pożywienia, pierwsi ludzie próbowali wielu gatunków roślin. Jedne były dla nich pożywieniem, inne leczyły, a jeszcze inne były śmiertelnie trujące. Jednak kilka z nich, ku wielkiemu zdziwieniu, powodowało dziwne skutki na ciele i umyśle, powodując wrażenie, że przenosimy się do innych światów. Nazywamy te rośliny halucynogenami, ponieważ zakłócają one pracę zmysłów i zwykle powodują halucynacje - doświadczenia, które wykraczają poza rzeczywistość.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 26/04/2017 @ 22:49

Czy wiesz, że...

Akcja większości ksiąg biblijnych toczy się w Ziemi Świętej, terytorium o niewielkiej powierzchni. Odległość między punktami najdalej wysuniętymi na południe i na północ wynosi około 240 km, natomiast między wybrzeżem Morza Śródziemnego a Pustynią Arabską średnio 130 km. Całość obejmuje jakieś 25000 km2, a więc powierzchnię 12 razy mniejszą od Polski.

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka - autor : Rel-Club 23/04/2017 @ 03:41

Polecamy film:
Taoizm
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
00-ch8.jpg00-ch12.jpg0-procesja.jpg00-ch6.jpg0-christ-3.jpg0-cross-green.jpg00-ch2.jpg00-ch1.jpg0-suora.jpg0-church-bali.jpg0-komunia.jpg00-ch5.jpg00-ch3.jpg0-church-pink.jpg0-blue-church.jpg0-cross.jpg0-church-norway.jpg0-christ-2.jpg0-confesion.jpg0-patriarcha.jpg0-cross-plastic.jpg0-church-polinesia.jpg0-green-crosss.jpg00-ch13.jpg00-ch10.jpg00-ch9.jpg0-church-blue.jpg00-ch11.jpg00-ch14.jpg0-kardinali.jpg0-procesja2.jpg0-church-a.jpg0-mary.jpg0-church-maramures.jpg0-christ.jpg00-ch4.jpg0-church-russia.jpg0-church-12.jpg0-p-komunia.jpg0-nail-2.jpg0-church-snow.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2263356 odwiedzający

 23 odwiedzających online