Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Judaizm Rabiniczny - autor : Rel-Club 23/07/2024 @ 05:03

czytaj więcej

GOLEM
Idea Golema to jedna z najbardziej intrygujących koncepcji, jaką wytworzyła myśl żydowska. Punktem wyjścia złożonego kompleksu znaczeń za nią się kryjących zdaje się pytanie o naturę Boskiej kreacji świata, której zwieńczeniem było stworzenie człowieka. W jakim stopniu człowiek, będąc podobny do Boga, może zrozumieć strukturę własnego bytu poprzez absurdalne, zdawałoby się, generowanie swojej kopii?

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Religie Pierwotne - autor : Rel-Club 21/07/2024 @ 07:15

czytaj więcej

Wierzenia pierwotne
Czukczowie, rdzenni mieszkańcy Syberii, mają swój szczególny sposób na łagodzenie uciążliwych porywów wiatru. Mężczyzna zwraca się do wiatru ze śpiewną intonacją: „Zachodni Wietrze, popatrz tutaj! Spojrzyj na moje pośladki. Damy ci trochę tłuszczu. Przestań wiać!". Europejczyk, który podróżował po Syberii w XIX wieku, tak opisuje ten rytuał: „Wymawiający to zaklęcie mężczyzna ma opuszczone spodnie i wystawia gołe pośladki w stronę wiatru. Przy każdym słowie klaszcze w ręce".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Dowcipy cz.17 - autor : Rel-Club 15/07/2024 @ 02:36


- Tato, co to takiego "dysonans poznawczy"?
- Lekcja religii po lekcji biologii.


 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 06/07/2024 @ 02:32

czytaj więcej

Hagiografia
Inaczej „pisanie świętego”, nie przez świętego ani o świętym. Ważny jest sam gest kreślenia wizerunku na wzór pisania ikony. Wywodzące się z greki złożenie dwóch pojęć uwypukla napięcie towarzyszące sytuacji gatunkowej, którą ten termin reprezentuje, pomiędzy Hágios – Świętym Boga, a graphos – martwą Literą. Źródło świętości tkwi w Osobie – podmiotowej boskości, jak dowodzi teologia i język. Grecka etymologia ἅγιος (hágios) odnosi się właśnie do tego pojęcia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Dudeizm - autor : Rel-Club 25/06/2024 @ 13:40

czytaj więcej

Popreligia w szlafroku. Dudeizm jako zjawisko kulturowe
Popkulturowe inspiracje w sferze religijnej wydają się być dzisiaj czymś wszechobecnym. Rozmaite elementy kultury popularnej przenikają tradycyjne religijne praktyki i doktryny w sposób coraz bardziej intensywny, a ich semantyczne odniesienia znajdujemy także w języku i estetyce bardziej tradycyjnych form wierzeń.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - Religie a halucynogeny - autor : Rel-Club 21/06/2024 @ 03:42

czytaj więcej

Budowniczowie mostu
Budowniczowie Mostu wywodzą się z bardzo odmiennych środowisk. Pierwsi trzej mają co najmniej jedną wspólną cechę – zrozumienie, że prawdę można znaleźć zarówno w religii Wschodu, jak i Zachodu. W przypadku Aldousa Huxley’a wiara w istnienie jakiejś prawdy musiała dłużej dojrzewać.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - WYKŁADY - autor : Rel-Club 12/06/2024 @ 06:16

Polecamy:
Marcin Majewski
Największe wpadki tłumaczy Biblii
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Miejsca święte - autor : Rel-Club 04/06/2024 @ 02:35

czytaj więcej

Trzecia tajemnica fatimska
Europa pogrążona była w zawierusze I wojny światowej, lecz nie wszędzie docierały wojenne okrucieństwa. Na pewno nie do Fatimy, małej wioski leżącej w portugalskiej prowincji Estremadura. Tam panował pokój, a świat wydawał się niezmienny, przynajmniej do 13 maja 1917 roku.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - RÓŻNOŚCI - autor : Rel-Club 22/05/2024 @ 03:36

********************
Wielu jest chrześcijanami tylko dzięki wyznawanej wierze, lecz swoimi czynami sprzeniewierza się chrześcijańskiej nauce. Liczni też nie kochają wiary w Chrystusa całym sercem, lecz dlatego, że boją się ludzi, udają obłudnie, że wierzą. Przez to ci, którzy nie mogą być źli w sposób otwarty, niesłusznie uchodzą za dobrych z powodu strachu, który czują.
*

Izydor z Sewilli
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 21/05/2024 @ 04:11

********************
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
*

Biblia - Ewangelia Mateusza (10:28)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 15/05/2024 @ 05:45

czytaj więcej

Odłamy hinduizmu
Indie zajmują powierzchnię 3 287 263 km2 i są zamieszkiwane przez populację wielkości niemal 1 189 173 000 (stan z lipca 2011 roku), przez co plasują się na drugim miejscu listy najludniejszych państw (po Chinach). Ilość mieszkańców największych miast w 2009 roku wynosiła: New Delhi (stolica) – 21 720 000; Bombaj – 19 695 000; Kalkuta – 15 294 000; Madras – 7 416 000. Warto jednak zauważyć, że jedynie około 30% populacji zamieszkuje tereny miejskie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Prawosławie - autor : Rel-Club 05/05/2024 @ 07:22

czytaj więcej

Kościół Wschodni w IX i X wieku
W połowie X wieku Kościół kierowany przez patriarchat Rzymu mógł spoglądać z dumą na sukcesy swych dotychczasowych misji. Większa część terytorium Europy została zdobyta dla nowej wiary: św. Augustyn Kantuareński przywiódł do owczarni Brytanię, która w VIII wieku ofiarowała Niemcom św. Bonifacego; Karol Wielki nawrócił Saksonów przy pomocy miecza i chrztu; dalej na wschód Czesi i Polacy przyjęli już chrześcijaństwo albo niebawem mieli to uczynić.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - WYKŁADY - autor : Rel-Club 28/04/2024 @ 07:55

Polecamy:
Radio Naukowe
Wierzenia słowiańskie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 325 do 800r. - autor : Rel-Club 23/04/2024 @ 05:59

czytaj więcej

Narodziny kultu relikwii męczenników na Zachodzie
Niełatwo wskazać moment narodzin kultu relikwii męczenników. Trudno rozstrzygać, co leży u podstaw wczesnych przejawów zainteresowania ich szczątkami: czy jest to jeszcze wynikająca z cura mortuorum cura martyrum, czy już cultus martyrum, a może nawet cultus reliquiarum martyrum? Pewne jest, że nie sposób stawiać na równi przejawów szacunku, jakim darzono osobę męczennika, niewiele różniących się od zwyczajowej czci okazywanej zmarłemu, z późniejszymi działaniami o wyraźnej kultowej wymowie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 20/04/2024 @ 12:34

czytaj więcej

Parentalia, Lemuria, Larentalia, Compitalia,
Kult zmarłych przodków, uznanych za istoty boskie był dla Rzymian nakazem sakralnym, ściśle powiązanym z obowiązkami religijnymi, które spoczywają przede wszystkim na przedstawicielach wspólnoty rodzinnej: Sacra privata perpetua manento. Deorum Manium iura sancta sunto. nos leto datos divos habento.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Chazarowie - autor : Rel-Club 16/04/2024 @ 04:49

czytaj więcej

Chazarowie
Mówiąc o Chazarach, poruszamy się na najdalszym południowym wschodzie Europy, a właściwie - na pograniczu europejsko-azjatyckim. Nie wiadomo, skąd się wzięli Chazarowie, nie mamy pewności, jaka była ich etniczna i językowa przynależność, a dzieje stworzonej przez Chazarów organizacji politycznej dają się źródłowo śledzić jedynie częściowo. Zajmowane czy kontrolowane przez nich terytorium ulegało dużym zmianom.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Humor - Moda a religia - autor : Rel-Club 11/04/2024 @ 06:23


Zapraszamy do działu Humor

Humor - Moda inspirowana religią

/ zobacz więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - wprowadzenie - autor : Rel-Club 03/04/2024 @ 22:20

czytaj więcej

Podstawowe pojęcia islamu
adhan — (lub azan), wezwanie do modlitw salat, wygłaszane z minaretu przez muezzina pięć razy w ciągu dnia;
A’isza — żona proroka Mahometa;
aja — (lub ajat), werset w Koranie, razem jest ich 6236;

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a halucynogeny - autor : Rel-Club 25/03/2024 @ 07:35

czytaj więcej

Szamanizm a ekstaza
Nasi odlegli przodkowie odkryli, że kiedy przygotuje się i spożyje konkretne rośliny, można stłumić głód, uśmierzyć ból, doznać przypływu nieoczekiwanej energii, nabyć odporności wobec rozmaitych patogenów i rozwinąć różne formy aktywności poznawczej. Dzięki tym odkryciom udało się nam wyruszyć w długą podróż ku samopoznaniu. Kiedy ludzie stali się stworzeniami wszystkożernymi, umiejętnie posługującymi się narzędziami, ewolucja nabrała gwałtownego przyspieszenia, przenosząc się z płaszczyzny drobnych modyfikacji fizycznych w przestrzeń form kulturowych, wraz z jej wyrafinowanymi rytuałami, językami, pismami, zdolnościami mnemonicznymi oraz technologiami.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 17/03/2024 @ 11:57

czytaj więcej

Pierwsza Poprawka
Współcześnie konstytucje odgrywają rolę najważniejszych dokumentów prawnych w państwach demokratycznych. Będąc najwyższym źródłem prawa, wpływają bezpośrednio na kształt, charakter i treść wszystkich norm prawa wewnętrznego wchodzących w skład systemu prawnego danego państwa. Wszystkie inne akty prawne muszą być zgodne z konstytucją w tym sensie, że nie mogą naruszać zasad i wartości, jakie ona wprowadza i chroni, i dlatego w razie konfliktu norm prawnych prawa wewnętrznego z konstytucją, zwycięża ta ostatnia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 08/03/2024 @ 03:08

********************
Najniżej upadło społeczeństwo, które w milczeniu wysłuchuje, jak jawni dranie prawią mu kazania o moralności.
*

Marie von Ebner-Eschenbach
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie pierwotne - Animizm - autor : Rel-Club 29/02/2024 @ 03:45

czytaj więcej

Pochodzenie religii i wiary w Boga
Karol von den Steinen, znany podróżnik i etnolog, opowiada w swym dziele „Pomiędzy pierwotnymi ludami Środkowej Brazylii", iż gdy rozmawiał z Bakairam i na temat że „każdy musi umierać", to spierali się z nim. Byli zdania, że człowiek może umrzeć, lecz co do musu umierania nie dawali się przekonać.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - WYKŁADY - autor : Rel-Club 22/02/2024 @ 19:21

Polecamy:
Radio Naukowe
Początki judaizmu
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia religijne - Religie a kobieta - autor : Rel-Club 16/02/2024 @ 08:56

czytaj więcej

Mocna dziewica, czyli Pasqualina Lehner
Co przez czterdzieści lat łączyło rzymskiego patrycjusza Eugenio Pacellego, który jako papież Pius XII objął Piotrowy tron 2 marca 1939 roku, z Franciszką Lehnert, córka bawarskiego chłopa, która jako niemiecka mniszka przyjęła imię Pasqualina? Co wspólnego miał ten wysoki, szczupły mężczyzna o wielkich ciemnych i błyszczących oczach, wydatnym nosie, mięsistych wargach i pięknych dłoniach, którymi wręcz fascynował, z niedużą zgrabniutką, choć z wiekiem coraz bardziej pulchną, o regularnych rysach, ładnym nosku i upartym, ostrym nieufnym spojrzeniu kobietą w habicie?

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 10/02/2024 @ 00:21

czytaj więcej

Babilon i Biblja
Wykład ten miał miejsce dnia 13 stycznia 1902 r. w berlińskiej Akademji Śpiewaczej w obecności cesarza i cesarzowej Niemiec, a dnia l lutego został powtórzony na zamku cesarskim w Berlinie. Drukowany dotąd w liczbie 60,000 egzemplarzy, wywołał olbrzymią dyskusję i osobną literaturę broszurową, głośną pod nazwą "Babel u. Bibel-Litteratur."

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
precolumbiana-peru.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-uxmal7.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-skull.jpg0-maja.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-gold2.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-01.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-moche.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-nazca.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-piramida2.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7108152 odwiedzający

 257 odwiedzających online