Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 18/08/2018 @ 07:27

czytaj więcej

Mit Orfeusza
Mit Orfeusza powstał w Grecji archaicznej w VI wieku przed Chr. lub wcześniej, najbardziej żywotny okazał się w kręgu pogańskiej kultury grecko-rzymskiej, gdzie przetrwał aż do wieku VI po Chr., czyli że funkcjonował w literaturze i sztuce helleńskiej przez około tysiąc dwieście lat.
Przyczyna żywotności mitu, którym interesuje się bardziej niż innymi ponad setka pisarzy helleńskich, tkwi w powiązaniu Orfeusza z orfickimi wierzeniami, misteriami i kultem – sprawami tajemnymi, o których nie wolno było mówić ani tym bardziej pisać.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 18 - autor : Rel-Club 14/08/2018 @ 00:03

czytaj więcej
Bibliografia 18
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, hinduizmu, buddyzmu, gnozy i religii antyku.
W tej chwili mamy 360 tytułów. Kilkanaście pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a sztuka - autor : Rel-Club 10/08/2018 @ 00:45

czytaj więcej

Sztuka starochrześcijańska
Kiedy w r. 313 cesarz Konstantyn uznał chrześcijaństwo za religię panującą na obszarze imperium. Kościół stanął nagle przed osobliwym problemem. W czasach prześladowań nie miał ani potrzeby, ani nawet możliwości budowy świątyń. Wyznawcy spotykali się w domach prywatnych. Tego rodzaju dom pierwszych chrześcijan (ok. r. 240) zachował się w Dura Europos nad górnym Eufratem. Jego dekoracja świadczy, że służył za świątynię.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 07/08/2018 @ 21:45

********************
Religie zorganizowane w potężne Kościoły i dzierżące władzę w terenie, prześladują w sposób zupełnie naturalny i mają tendencję, by na tolerancję patrzeć jak na słabość, a nawet okrucieństwo w stosunku do bóstwa, które czczą, jakiekolwiek by ono nie było. Pośród ludzi religijnych, tolerancja jest pożądana przez prześladowanych, którzy będą jej potrzebować. A kiedy w końcu zatriumfują, co zdarza się nazbyt często, sami z kolei stają się prześladowcami.
*

Geoffrey Elton
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 04/08/2018 @ 16:24

Polecamy film:
Czasy inkwizycji: Hiszpania
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Gnoza - autor : Rel-Club 01/08/2018 @ 10:13

czytaj więcej

Pisma gnostyków
Bodźcem do tych wszystkich badań, które przykuwają dziś uwagę tak wielu uczonych, stało się odkrycie w 1930 r. w Medinet Madi w Egipcie manichejskich rękopisów. Wydano już połowę zbioru Homiliae (Kazania), Kephalaia (rodzaj manichejskiej dogmatyki) oraz połowę Księgi Psalmów.
Kościół manichejczyków był Kościołem rozśpiewanym. Nie bez wzruszenia czyta się te radosne, pod względem poetyckim nierzadko bardzo wartościowe pieśni, które nieustannym powtarzaniem refrenu musiały doprowadzać gminy do nieznanych wyżyn ekstazy i które niezbicie dowodzą, że manichejscy wtajemniczeni żyli i poruszali się  w sferze mitu, że mit był dla nich sprawą serca.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 28/07/2018 @ 15:18

Tok FM - Lekcja religii - 11
5 audycji o chrześcijaństwie


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 24/07/2018 @ 00:56

Czy wiesz, że...

Zwoje znad Morza Martwego są długimi pasami pergaminu lub papirusu, pokrytymi pismem tylko z jednej, wewnętrznej strony i tekstem podzielonym na kolumny. Każdą z ksiąg biblijnych spisano na odrębnym zwoju. Najlepiej zachowany i najdłuższy, Zwój Izajasza, datowany na około 125 rok p.n.e., ma 734 cm długości i 28 cm szerokości, z tekstem podzielonym na 54 kolumny.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a filozofia - autor : Rel-Club 21/07/2018 @ 01:10

czytaj więcej

John Locke o Bogu
§ 1. Jakkolwiek Bóg nie dał nam idei wrodzonej samego siebie, jakkolwiek nie wyrył w naszych duszach pierwotnych znaków, z których moglibyśmy odczytać jego byt, to jednak, obdarowawszy nas zdolnościami będącymi naszym duchowym wyposażeniem, nie pozostawił nas bez świadectwa o sobie: mamy przecież doznanie zmysłowe, postrzeżenie, rozum, i dopóki możemy myśleć o samym sobie, nie może nam brakować jasnego dowodu jego istnienia.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Złote myśli - autor : Rel-Club 18/07/2018 @ 00:17

********************
Są tacy, którzy w młodości żyją swawolnie, a na stare lata z rado­ścią oddają się wstrzemięźliwości, wówczas też wybierają służbę czystości, kiedy pożądliwość nie raczy ich mieć za niewolników.
*

Izydor z Sewilli
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - Zen - autor : Rel-Club 14/07/2018 @ 09:08

czytaj więcej

Medytacja zen
Słowo „zen" wywodzi się z indyjskiego "dhyana" i znaczyło pierwotnie „medytacja". Chińczycy zapisywali to słowo za pomocą znaku, który wymawiano jako "ch'an", a którego używano już w taoizmie. Znak ten składa się z elementów "Bóg" i "jeden" lub "pojedynczy", znaczy więc "jedno z Bogiem". Z biegiem czasu słowo "zen" nabrało szerszego znaczenia i zawiera dzisiaj wszystko, co w jakikolwiek sposób jest związane z tą formą medytacji.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 11/07/2018 @ 23:21

Polecamy film:
Czasy inkwizycji: Katarzy i templariusze
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 07/07/2018 @ 00:59

Religie w cyfrach

W Peru chrześcijanie stanowią 95,6% populacji, z czego 81,3% to katolicy, a 12,5% to protestanci. 3% ludności nie wyznaje żadnej religii, tylko 1% stanowią wyznawcy religii rodzimych.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 04/07/2018 @ 03:49

czytaj więcej

Arcybiskup gnieźnieński
Arcybiskup gnieźnieński (jego prawa) w kościele używał praw metropolity, prymasa i legata urodzonego; w kraju zaś był pierwszym senatorem, pierwszym książęciem i wicekrólem (interrex). Obowiązki te i godności z koleją czasów pozyskał. Jakie władza jego miała pierwotnie granice, trudno dokładnie oznaczyć; to jednak pewna, że od swej fundacji używał praw metropolity, chociaż nigdy metropolitą, lecz zawsze arcybiskupem się tytułował.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 01/07/2018 @ 01:12

Czy wiesz, że...

Aż do XIX w. Biblia uchodziła za najstarszą księgę na świecie. Dopiero w 1872 r. brytyjski asyriolog George Smith ogłosił, że odczytał tabliczkę z pismem klinowym, pochodzącą z biblioteki Aszurbanipala w Niniwie. Zawierała fragment poematu o Gilgameszu, dużo starszego od którejkolwiek z ksiąg biblijnych.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - autor : Rel-Club 27/06/2018 @ 00:15

czytaj więcej

Wyznawcy Chrystusa w Koranie
Chrześcijanie pojawiają się w Koranie jako nas.ārā. Przetłumaczymy to jako „nazareńczycy” i zrezygnujemy z przełożenia jako „chrześcijanie”. Oczywiście, zazwyczaj w tłumaczeniach Koranu stosuje się termin „chrześcijanie”. Jest również jasne, że nazareńczykami nazywani są ci sami ludzie, którzy w innych kręgach kulturowych zostali nazwani chrześcijanami. Jednak w naszych rozważaniach zależy nam na określeniu ‘nazareńczycy’, ponieważ ma ono swoją własną historię.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Nestorianie - autor : Rel-Club 24/06/2018 @ 00:39

czytaj więcej

Sprawa Nestoriusza
W stolicy cesarstwa wschodniego — w Konstantynopolu (...) w 428 r., a więc mniej więcej o stulecie po Julianie, patriarchą został pewien Nestoriusz, bardzo subtelny teolog i w dodatku gorliwy przeciwnik wszelkiej herezji. Według jego własnych słów, o których mowa będzie niżej — wypowiedział on je w swym liście do Jana biskupa antiocheńskiego — on po objęciu patriarchatu w swej diecezji zauważył, że jej wierni są w niezgodzie między sobą, mianowicie, że jedni nazywają Marię Bogurodzicą (theotokos), podczas gdy inni poprzestają na tym, że Najświętsza Panna dała życie tylko człowiekowi — jak widać stąd, Nestoriusz w swym rozumowaniu ustalił czy podkreślił związek między terminem „Bogurodzica” a kwestią o jednej lub dwóch naturach Chrystusa, kwestii bardzo zawiłej, gorszącej i prawdę mówiąc, okropnie jałowej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 20/06/2018 @ 01:31

Polecamy film:
Pradzieje ludu Mochica
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Konfucjanizm - autor : Rel-Club 17/06/2018 @ 00:43

czytaj więcej

Pojęcie Nieba (Tian) w myśli Konfucjusza i Mencjusza
Analizę znaczenia pojęcia Nieba w filozofii konfucjańskiej należy rozpocząć od prześledzenia myśli twórcy owego nurtu filozoficznego, tj. od tzw. Dialogów konfucjańskich (论语, Lunyu). Konfucjusz (551–479 p.n.e.) wypowiada się o Niebie z najwyższym szacunkiem, niejako wręcz z przestrachem: Niebo jest dla niego czymś największym, tylko Niebo, nikt i nic innego, prawdziwie go zna. Wielkość Nieba, a zarazem jego subtelność znacznie przekraczają możliwości pojmowania jego uczniów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 14/06/2018 @ 00:22

Z życia wzięte

W Mauretanii rząd wprowadził w maju 2018 roku karę śmierci za „bluźnierstwo” wobec islamu, znieważenie Koranu bądź Mahometa.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 10/06/2018 @ 22:00

********************
Dzieląc teraz z Wami przekonanie, że religia to sprawa pozostająca wyłącznie po­między człowiekiem i jego Bogiem, że za swą wiarę lub formę kultu nie odpowiada on przed nikim, i że prawodawcze kompe­tencje państwa rozciągają się jedynie na działania obywateli, a nie na ich przeko­nania, rozważam z głębokim szacunkiem ów akt, w którym cały naród amerykań­ski zadeklarował, iż jego legislatywa „nie może żadnym aktem prawnym wprowa­dzić religii, ani zabronić jej swobodnego praktykowania”, wznosząc przez to mur separacji pomiędzy państwem a kościołem.
*

Thomas Jefferson
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Olmekowie - autor : Rel-Club 06/06/2018 @ 00:19

czytaj więcej

Wierzenia Olmeków
Początek związany z rozwojem kultury olmeckiej przypada na okres, w którym w południowej części Zatoki Meksykańskiej pojawiają się ośrodki z monumentalną rzeźbą oraz architekturą. Datowany jest na lata pomiędzy ok. 1200 – 300 rokiem p.n.e. Według tradycyjnej chronologii historię kultury Olmeków dzieli się na dwie fazy wyznaczone na podstawie rozwoju dwóch najważniejszych olmeckich ośrodków.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 02/06/2018 @ 10:22

Religie w cyfrach

Kościół rzymskokatolicki w Polsce administracyjnie podzielony jest na 14 metropolii, 41 diecezji, 1146 dekanatów i 10248 parafii, pełni w nich posługę 30925 księży. Do nich dołączona jest 1 metropolia greckokatolicka, podzielona na 2 diecezje. (dane z 2015 roku - GUS).
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 28/05/2018 @ 00:02

Polecamy film:
Sekrety Shangri-La..Raju na Ziemi
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Egipt - autor : Rel-Club 24/05/2018 @ 22:13

czytaj więcej

Teksty piramid z piramidy Unisa
Teksty Piramid dostarczają nam niezliczonych informacji, zapewne z czasów, gdy formowała się dopiero egipska państwowość, a być może z czasów jeszcze wcześniejszych? Pisane są językiem nie do końca wszakże zrozumiałym, nawet dla tych egipskich skrybów, którzy wykuwali je na wapiennych płaszczyznach ścian piramid.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
23359664.jpg0-cebule2.jpg0-cebule.jpegcyryl_metody.jpg0-The_Trinity_Cathedral.jpgmoscow14.jpg0-christ-the-saviour.jpg0-Belgrade.jpg1170761.jpg0-Novgorod.jpg141t.gif0-dome-cross.png0-lodz2.jpg0-moskwa.jpg0-Trinity Lavra.jpg0-sofia.jpg0-st-basils-moscow-3.jpg0-vladimir-church-2.jpg0-Church Trinity.jpgLavra_Easter.jpg0-cebule3.jpg0-prawoslawie2.jpg0-archangel.jpg0-moscow-2.jpg0-cerkiew-5.jpg0-cerkiew2.jpg0-petersburg.jpgcerkiew_turzansk.jpgalexei-ii.jpg0-monas.jpg0-cerkiew.jpg0-Our Saint Petersburg.jpg402462_85_th.jpgba4ko_1.jpgsvkanstanty_and_alena_kopia.jpg0-ortho4.jpg0-Belogorsk Monastery.jpg0-bochu.jpg0-Nicholas_in_Kronstadt.jpg0-Savior of Spilled blood.jpg0-st-isaac-cathedral.jpg0-StPetersburg.jpg0-dome-cross2.png
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2728632 odwiedzający

 16 odwiedzających online