Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.

 

25 ostatnich nowości


Samarytanie - autor : Rel-Club 19/09/2017 @ 21:14

czytaj więcej
Samarytanizm
Klasyczna literatura, zajmująca się problemem samarytanizmu jego genezę upatrywała, postępując za modelem żydowskim, w wypadkach opisanych w 17. rozdz. 2. Księgi Królewskiej. Jeśli zaś mowa o przyczynach antagonizmu między Żydami i Samarytanami, to literatura ta odwoływała się przede wszystkim do Ezd 4,1-3. Tekst Pisma św. raportuje o decyzji Zorobabela, który odrzucił ofertę pomocy Samarytan w odbudowie świątyni jerozolimskiej, prawdopodobnie ze względu na kwestię czystości potomstwa, a nie z powodu podejrzenia religijnej idolatrii.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Grecja antyczna - autor : Rel-Club 17/09/2017 @ 00:34

czytaj więcej
Świątynia Artemidy
Pożar strawił ogromną świątynię Artemidy w Efe­zie. A wybuchł on nie skutkiem nieszczęsnego przy­padku i nie od pioruna. Umyślnie i świadomie podłożył ogień Herostratos, opętany maniacką żądzą sławy. Kie­dy bowiem schwytano go i wzięto na tortury, wyznał wręcz skwapliwie, że istotnie popełnił zbrodnię — i to tylko w tym celu, aby imię swoje uczynić głośnym na cały świat i po wszystkie wieki.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 16/09/2017 @ 05:21

Polecamy film:
Historia papieży - odc. 3 -4
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kalendarium - autor : Rel-Club 13/09/2017 @ 02:48

20 września
W tym roku 20 września przypada żydowskie święto Rosz Haszana – Nowy Rok – czyli święto trąbek. Zaczyna się z zachodem słońca w środę, a kończy o zmroku w piątek, 22 września. Jest to święto ruchome, przypada na przełomie września i października (1 dzień miesiąca tiszri).


/czytaj więcej - ważne daty we wrześniu/

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 16 - autor : Rel-Club 10/09/2017 @ 05:53

czytaj więcej
Bibliografia 16
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, religii antyku i różnych mitologii.
W tej chwili mamy 320 tytułów. Kilkanaście pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 07/09/2017 @ 23:10

Z życia wzięte

W 2015 roku powstało na Islandii nowe wyznanie – zuizm – założyciele twierdzą, że przestrzegają zasad religijnych starożytnych Sumerów. Kościół zuicki został oficjalnie uznany przez władze.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 03/09/2017 @ 23:26

czytaj więcej
Joga
Współcześnie coraz więcej osób podejmuje praktykę jogi. Czynią to na wiele sposobów, sięgają po różne metody, których rozmaitość trudno objąć i usystematyzować. Praktykują w zaciszu domowym i szkołach jogi, w aśramach i klubach fitness, w luksusowych ośrodkach wypoczynkowych i szpitalach, a nawet w kościołach i salach parafialnych. W zależności od indywidualnych upodobań i potrzeb każdy może również sięgnąć po jeden z wielu specjalistycznych podręczników jogi dla nauczycieli, pianistów, biznesmenów, graczy w golfa, pracowników biurowych itd.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 30/08/2017 @ 08:15

Tok FM - Lekcja religii - 7
5 zaległych audycji o: Pigmejach, tradycjach i inne


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 27/08/2017 @ 21:28

********************
Religia jest doświadczeniem misterium, które realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają się na drodze doczesności. [...] To sfera, w której człowiek spotyka się z tajemniczą rzeczywistością (misterium tremendum) poznawaną w przeżyciu emocjonalnym (sensus numinosum).
*
Rudolf Otto
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a nauka - autor : Rel-Club 23/08/2017 @ 21:16

czytaj więcej
Chronologia biblijna
W XVII wieku biskup James Ussher obliczył, ile czasu minęło, odkąd Adam pojawił się w ogrodzie edeńskim. Rozumował w następujący sposób. Słowa pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju opisują szczegółowo, jak Adam pojawił się szóstego dnia, gdy „Bóg stworzył niebo i ziemię”. Tak więc, według logiki użytej przez biskupa Usshera, okres od momentu, gdy „Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo”, plus pięć dni daje wiek Ziemi, a także całego stworzenia. Reszta zależy od mającej długą tradycję chronologii biblijnej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 19/08/2017 @ 01:38

Polecamy film:
Historia papieży - odc. 1 -2
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że... - autor : Rel-Club 16/08/2017 @ 07:36

Czy wiesz, że...

Drugą częścią TanachuNewiim (Prorocy), składający się z 8 ksiąg, podzielonych na dwie części. Do Proroków Wcześniejszych należą księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewska. Do Proroków Późniejszych natomiast należą księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Dwunastu Proroków Mniejszych.

... / ... Przeczytaj więcej...


Ameryka - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 13/08/2017 @ 22:56

czytaj więcej
Brama Piekieł
Archeolog George Michanowsky jako teren swych wypraw naukowych obrał Południową Amerykę. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem niedostępne dżungle i równie niedostępne górzyste obszary wielu krajów tej części świata stanowią prawdziwy raj dla badacza — są wprost usiane tajemniczymi budowlami — i jeszcze wiele pokoleń archeologów będzie tu miało dość pracy. Niemalże trudno dzień tu przeżyć, by nie natrafić na jakąś zagadkę, która po rozwikłaniu może stać się prawdziwą sensacją.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 09/08/2017 @ 23:18

Religie w cyfrach

Na Sri Lance dominującą religią jest buddyzm, wyznaje go 69.1% populacji. Drugie miejsce zajmuje islam z 7.6% wyznawców, trzecie hinduizm z 7.1% wyznawców, a czwarte chrześcijanie z 6.2% wyznawców. Inne religie, w tym rodzime, praktykuje około 10% ludności (według cenzusu z 2001 r.).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 06/08/2017 @ 00:31

czytaj więcej
Nauka islamu
Chwała Bogu, Panu światów,
Miłosiernemu, Litościwemu,
Królowi dnia Sądu.
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
Prowadź nas drogą prostą,
drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;
nie zaś tych, na których jesteś zagniewany,
i nie tych, którzy błądzą.

Te siedem wersetów tworzy pierwszą surę Koranu, nazywaną „Fatiha", to znaczy Otwierającą.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 02/08/2017 @ 21:18

czytaj więcej
Modernizm katolicki
Modernizm katolicki – religijny nurt w katolicyzmie XIX i XX w.; francuski teolog F. Carbone w konkluzji do dzieła O naukach modernistów stwierdza: "Ta zdaje się być zasadnicza myśl modernistów: wprowadzić zupełny przewrót w dziedzinie religii, aby stworzyć nowe chrześcijaństwo do dawnego całkiem niepodobne, dogmaty zaś katolickie poddać prawom rozwoju i pozbawić je przez to wszelkiej wartości. Dowodem są usiłowania, jakie czynią moderniści, aby objawieniu, prawom religijnym, tajemnicom, instytucjom kościelnym odebrać dawne i właściwe znaczenie; nie liczą się też wcale z Urzędem nauczycielskim Kościoła ani z powagą Pisma Św. i tradycji”.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Z życia wzięte - autor : Rel-Club 31/07/2017 @ 01:35

Z życia wzięte

Muzułmański duchowny z Dagestanu mufti Ismail Berdijew, przewodniczący Centrum Koordynacyjnego Muzułmanów Kaukazu Północnego, w 2016 roku stwierdził: "Trzeba wszystkie kobiety obrzezać, żeby nie było rozpusty na świecie, żeby zmniejszyła się seksualność".

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Celtowie - autor : Rel-Club 27/07/2017 @ 20:56

czytaj więcej
Wędrówki dusz u Celtów
Doktryna związana z reinkarnacją pojawiła się u wielu ludów indoeuropejskich. Najwcześniej, bo już w VIII wieku p.n.e., zaczęła rozwijać się w Indiach. Wędrówka dusz stała się jedną z najważniejszych zasad hinduizmu, buddyzmu oraz dżinizmu. Większość religijno-filozoficznych systemów Indii naucza o cyklu sansary co w odniesieniu do reinkarnacji jest tłumaczone jako „wieczna wędrówka”.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 25/07/2017 @ 17:56

Polecamy film:
Sekrety Delf
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Humor - Dowcipy 14 - autor : Rel-Club 14/07/2017 @ 01:10


Szczyt bezczelności:
- Okraść księdza proboszcza metodą na wnuczka...


... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 10/07/2017 @ 23:50

czytaj więcej
Biblia a gwiazdy
W pierwszych latach XX w. profesor asyriologii Friedrich Delitzsch wygłosił w Berlinie serię odczytów (dwa pierwsze w obecności cesarza Wilhelma II) zatytułowanych Babel und Bibel, poświęconych doniosłości odkryć archeologicznych w badaniach Biblii oraz związków pomiędzy kulturami starożytnej Mezopotamii a cywilizacją Hebrajczyków i tekstami biblijnymi.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 08/07/2017 @ 18:38

********************
Religia jest systemem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną zwaną kościołem.
*
Emile Durkheim
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka I - autor : Rel-Club 05/07/2017 @ 07:40

Polecamy film:
Etiopia
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 01/07/2017 @ 00:09

Religie w cyfrach

W Nepalu dominującą religią jest hinduizm, wyznaje go 80.6% populacji. Drugie miejsce zajmuje buddyzm z 10.7% wyznawców, trzecie islam z 4.2% wyznawców, a czwarte religie rodzime z 3.6% wyznawców (według cenzusu z 2001 r.). Od 18 maja 2006 r. Nepal jest państwem świeckim.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Prawosławie - autor : Rel-Club 26/06/2017 @ 09:27

czytaj więcej
Święta Ruś
Mit Świętej Rusi był ideą przyświecającą założeniu moskiewskiego carstwa, rozwijaną przez Romanowów od początku XVII stulecia. Założenie dynastii, jak przedstawiała to propaganda w jubileuszowym roku 1913, symbolizowało narodzenie się nowej rosyjskiej świadomości narodowej opartej na obronie prawosławia. Michał Romanow został, zgodnie z legendą, wybrany przez cały naród rosyjski w następstwie wojny domowej oraz polskiej interwencji w czasach „wielkiej smuty“ (1598-1613).

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 

Reklama

 
Trzecie Oczko
monastery-picture02.jpgmonastery-picture07.jpgmonastery-picture05.jpgpoblet.jpgManastirea_Sinaia.jpgIonaAbbey.jpgthiksey-gompa-in-ladakh.jpgjvari.jpgmonastery-picture03.jpgmeteora_monastery.jpg0-bhutan.jpgdracula_mnsnagov.jpgSofia.jpgbud101.jpgmonastery-picture04.jpgCamedolite-Monastery.jpgneamt-monastery-moldova.jpg0-Jvari Monasteri-Georgia.jpgmonastery-picture01.jpgdiveevo.jpgmonastery-picture06.jpgjericho-st-georges-monastery.jpgmonastery-mont-saint-michel.jpggreek.jpgmonastery-picture08.jpgjasna-gora.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2313082 odwiedzający

 22 odwiedzających online