Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Kościół od 800 do 1500 r. - autor : Rel-Club 04/07/2022 @ 14:01

czytaj więcej

Chrystianizacja Wielkich Moraw
Badania archeologiczne wykazują istnienie na Morawach wysokiej kultury materialnej i dużego zróżnicowania majątkowego. W Mikulcicach i dawnym Velebradzie (obecnie Stare Mesto w okolicy miejscowości Uherske Hradiste) odkryto wspaniałe zabytki architektoniczne w postaci resztek okazałych kościołów kamiennych w stylu bizantyjskim, sięgających pierwszej połowy IX w.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a seks - autor : Rel-Club 30/06/2022 @ 12:03

czytaj więcej

Niechrześcijańskie korzenie chrześcijańskiego pesymizmu seksualnego
Nie jest tak, że to chrześcijaństwo narzuciło wesołemu, hołdującemu uciechom ciała i zmysłów pogaństwu ideał ascezy i panowania nad popędami. Niechęć do spraw ciała i pesymizm seksualny są raczej dziedzictwem antyku, dziedzictwem, które do dziś przechowuje zwłaszcza chrześcijaństwo.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - autor : Rel-Club 26/06/2022 @ 17:48

czytaj więcej

Prozelityzm w judaizmie
Ogólnie uważa się, że religia żydowska nigdy nie oddawała się prozelityzmowi, a gdy od czasu do czasu jakiś nie-Żyd dołącza do grona „narodu wybranego”, zostaje tam przyjęty z niechęcią. Słynne zdanie z Talmudu „Konwertyci w Izraelu są niczym łuszczyca” jest cytowane we wstępie każdej próby dyskusji i zgłębienia tematu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 23/06/2022 @ 08:20

Polecamy:
Radio Naukowe
Czy religia przetrwa w Europie?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 19/06/2022 @ 12:45

czytaj więcej

PATROLOGIA
PATROLOGIA - (gr. pater - ojciec, logos - nauka) jest częścią historii literatury chrześcijańskiej, obejmującą autorów starożytnych, którzy zajmowali się teologią (wg J. Quastena).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 16/06/2022 @ 23:20

czytaj więcej

Świat hinduizmu
Na obszarze dziesięciokrotnie większym od Polski mieszka w Indiach około 740 min osób. Jest to aż 15 proc. ludności świata (tylko Chiny mają więcej, gdyż 23 proc). „Co roku przybywa nam 12 min ludzi — powiedziała polskim dziennikarkom premier Indira Gandhi — w ciągu trzech lat przybędzie nam tylu obywateli, ilu liczy cała Polska".

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 13/06/2022 @ 18:08

czytaj więcej

Islamizacja Czarnej Afryki
Religia zapoczątkowana przez proroka Muhammada przenikała do Czarnej Afryki z rozmaitym natężeniem i w różnych okresach historycznych. Obecna Republika Sudanu oraz Afryka Północno-Wschodnia (tak zwany Róg Afryki) i Wschodnia należą do tych obszarów, które najwcześniej zetknęły się z wpły­wami islamu. Kiedy zwolennicy Proroka byli prześladowani w Mekce przez Kurajszytów, Muhammad miał ich skierować do Etiopii.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 10/06/2022 @ 07:35

********************
Po czym Bóg im (mężczyźnie i niewieście) błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem».
*

Biblia, Stary Testament - Księga Rodzaju (1:28—29)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 06/06/2022 @ 21:13

czytaj więcej

Staropolski antyklerykalizm
„Ośmielasz się ograbiać świątynie możnego Boga, ważysz się ozdabiać złotem kochanki (…) polujesz, upijasz się, oddajesz miłostkom, troszczysz się o stajnię, a opłaty kościelne, dochód z mszy i skarbony trwonisz na ladacznice i na chełpliwie okazale strojnych żołdaków” – w takich oto słowach karcił Sebastian Klonowic biskupów niegodnych zajmowanego stanowiska

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Animizm - autor : Rel-Club 02/06/2022 @ 23:06

czytaj więcej

Animizm Tylora
Pierwszym warunkiem w systematycznem badaniu religii ras niższych jest ustalenie najprostszego określenia religii. Jeżeli określenie to ma obejmować wiarę w bóstwo najwyższe, w sąd po śmierci, albo czczenie bałwanów, składanie ofiar i zwykłe rozpowszechnione na świecie nauki i obrządki, to wyłącza ono w istocie niektóre szczepy z rzędu posiadających religię.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 30/05/2022 @ 16:26

czytaj więcej

Cud
Na pierwszy rzut oka cud jest niemal równie dawny jak ludzkość. Niezależnie od wyznawanej religii i zamieszkiwanego przez siebie obszaru geograficznego człowiek zawsze pragnął przekroczyć granice swojego świata, lecz nie mogąc zrozumieć tego, czego nie ogarniał zmysłami i bezpośrednią refleksją, chciał znaleźć jego właściwe uzasadnienie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 26/05/2022 @ 04:30

Polecamy film:
Istnienie Boga
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 22/05/2022 @ 23:25

czytaj więcej

Raj
Raj był to zrazu i przez długi czas raj ziemski. Wśród większości autorów epoki patrystycznej — do VI, a nawet do VIII wieku naszej ery — wyraz raj bez przymiotnika oznacza w zasadzie ogród rozkoszy, gdzie także krótko przebywali Adam i Ewa.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Mormoni - autor : Rel-Club 19/05/2022 @ 17:09

czytaj więcej

Powstanie Mormonów
Jak podają źródła mormońskie i nie-mormońskie, Jo­seph Smith, założyciel religii mormońskiej, pochodził z rodziny przesiąkniętej magią. Różdżki, kamienie jas­nowidzące i magiczne pergaminy stanowiły część ich codziennego życia.
Jeszcze do niedawna praktyki magiczne czy wierzenia Josepha Smitha nie budziły większej uwagi uczonych. Ale w 1987 roku D. Michael Quinn, absolwent Yale i profesor historii Brigham Young University, opub­likował pracę Early Mormonism and the Magie World View.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 16/05/2022 @ 07:27

********************
W Wielkim Tao nie ma żadnego Wczoraj, żadnego Jutro, żadnego Dzisiaj.
*

Sengstan - trzeci patriarcha zen
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a halucynogeny - autor : Rel-Club 12/05/2022 @ 04:22

czytaj więcej

Ludzie-muchomory
Szaman lub szamanka to eksperci w dziedzinie religii, którzy idąc za swoim powołaniem łączą role lekarza, kapłana i czarownika. Ludzi, o których sądzono, że posiadają szczególny rodzaj dostępu do świata nadprzyrodzonego, zamieszkujący Syberię Tunguzi nazywali saman. Słowo to, w nieco zmienionej postaci, dotarło do nas za pośrednictwem pierwszych rosyjskich przekazów o życiu na Syberii.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Pisma Święte - autor : Rel-Club 08/05/2022 @ 04:05

czytaj więcej

Dwa hymny z Rigwedy
DO AGNI.
1. Do Agni modlę się kapłana,
Ofiary świętej ofiarnika,
Hotara, Boga, skarbów dawcy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - autor : Rel-Club 05/05/2022 @ 21:47

czytaj więcej

Islam w Turcji osmańskiej
Religią Turków był islam, który przyswoili sobie posuwając się przez ziemie arabskie ku zachodowi. Aby stać się muzułmaninem, czyli wyznawcą islamu, wystarczało złożyć wyznanie wiary wyrażone w formule: „Oświadczam, iż nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Prorokiem."

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 02/05/2022 @ 21:23

Polecamy:
Radio Naukowe
Czy Jezus był Mesjaszem?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Art. przekrojowe - autor : Rel-Club 28/04/2022 @ 01:26

czytaj więcej

Religia w Holandii w latach 70 XX wieku
Na pojęcie „zuilen”, co oznacza dosłownie „filary” czy też „kolumny”, natrafiałem na każdym kroku od pierwszych chwil pobytu w Holandii. Nie idzie tu zaś o pojęcie z dziedziny architektury, lecz o niezwykle ważne i bardzo dziwne zjawisko społeczne.
Już w dru­gim dniu pobytu dowiedziałem się od sprzedawczyni, że sklep, w którym kupowałem owoce, jest sklepem katolickim; ale słownik holendersko-angielski kupiłem, jak się okazało, w księgarni protestanckiej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 24/04/2022 @ 00:02

czytaj więcej

Hymn mistyczny
Niechaj cała natura świata słucha tego hymnu.
Otwórz się, ziemio!
Niechaj wszystko żródlisko deszczów otworzy się przedemną!
Niechaj drzewa się nie poruszają!
Śpiewać będę Pana stworzenia, Pana Wszystkości, Jedynego!

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Bliski Wschód - autor : Rel-Club 21/04/2022 @ 07:16

czytaj więcej

Religia Babilończyków i Asyryjczyków
Historia rozwoju religii Babilończyków i Asyryjczyków zależała naturalnie w dużym stopniu od charakteru populacji wczesnej Babilonii. Nie ma praktycznie żadnych wątpliwości, iż Sumero-Akadyjczycy byli ludem niesemickim o względnie jednolitym rodzie. Kraj ich pochodzenia jest wciąż nieznany, jednakże za całkiem prawdopodobne można uznać pokrewieństwo z narodowością mongolską i turecką, wywodzące się sprzed wieków, a może nawet mileniów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 19/04/2022 @ 04:09

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 4
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Chrystianizacja Polski - autor : Rel-Club 15/04/2022 @ 07:29

czytaj więcej

Początki Kościoła w Polsce za panowania Mieszka I
Chrzest księcia Mieszka I w 966 roku zapoczątkował szybki proces chrystianizacji tworzącego się społeczeństwa polskiego. Jej długotrwałe konsekwencje, ujawniające się z upływem dziesięcioleci i stuleci, trudno przecenić. Wyznaczają one istotne cechy naszego społeczeństwa i jego kultury, określając jego przynależność do cywilizacji chrześcijańsko-europejskiej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 25 - autor : Rel-Club 12/04/2022 @ 07:43

czytaj więcej
Bibliografia 25
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat kultów cargo, buddyzmu zen, satanizmu, geografii religii i inne.
W tej chwili mamy 500 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkanaście w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
budda-0-s.jpgbudda-0-h.jpgbudda-0-a.jpgbudda-0-baby.jpgbudda-0-g.jpgbudda-0-6.jpgbudda-0-w.jpgbudda-0-b.jpgbudda-0-14-s.jpgbudda-0-m.jpgbudda-0-tt.jpgbudda-0-f.jpgbudda-0-06-f.jpgbudda-0-ss.jpgbudda-0-d.jpgbudda-0-e.jpgbudda-0-t.jpgbudda-0-u.jpgbudda-0-lotos.jpgbudda-0-c.jpgbudda-0-i.jpgbudda-0-k.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5163408 odwiedzający

 36 odwiedzających online