Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Czy wiesz, że ... [Biblia] - autor : Rel-Club 29/06/2020 @ 21:08

Czy wiesz, że...

Około V wieku p.n.e. rozpoczęto tłumaczenie Tanachu na język aramejski dla Żydów, którzy już nie rozumieli hebrajskiego, początkowo ustnie, jak to opisuje Księga Ezdrasza-Nehemiasza. Z czasem zaczęto te tłumaczenia spisywać, zapewne od około III wieku p.n.e. Tak powstała Biblia aramejska, nazywana Targumem co po aramejsku znaczy "tłumaczenie". Prawdopodobnie był to pierwszy przekład Biblii na język obcy. Targumy powstawały w Palestynie i w diasporze babilońskiej. Najstarsze Targumy jakie znamy pochodzą z Qumran. Jest między nimi Księga Hioba datowana na II w. p.n.e.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Papieże - autor : Rel-Club 25/06/2020 @ 20:33

czytaj więcej

Watykan w latach 70-tych XX wieku
„Citta del Vaticano” rozciąga się na historycznych, owianych patyną wieków, skrawkach antycznego Rzymu. Państwo Watykańskie mieści się na prawym brzegu Tybru, na niedużych wzgórzach zwanych przez starożytnych Rzymian „Montes Vaticani”. To właśnie tutaj wznosiły się za czasów republikańskiego Rzymu wille patrycjuszów. W późniejszych czasach cesarz Kaligula wybudował na tym obszarze wielki cyrk okolony rozległymi ogro­dami. Według starych legend na tym miejscu odby­wało się męczeństwo pierwszych chrześcijan za cza­sów Nerona.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 21/06/2020 @ 23:21

Religie w cyfrach

Maroko jest krajem w 99.68% muzułmańskim, a chrześcijan jest zaledwie 0.09%. Do nie wyznawania żadnej religii przyznaje się 0.13% obywateli (dane z 2018r.).
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Pisma Święte - autor : Rel-Club 17/06/2020 @ 22:39

czytaj więcej

Rig-Weda
Weda znaczy dosłownie «wiedza», w szczególności «wiedza święta i sakralna». Faktycznie jest Weda wielkim zbiorem tekstów o różnej treści i pochodzących z różnych epok, jest wielką encyklopedią rytuału, obrzędów i obyczajów, poza tym teologicznej i filozoficznej egzegezy, jednym słowem całokształtu życia umysłowo-religijnego, zmonopolizowanego w rękach zorganizowanej kasty bramińskiej, świadomej swych wpływów i zazdrośnie strzegącej swych przywilejów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 13/06/2020 @ 22:25

********************
Jeśli Kościół nie zostanie nawrócony, nie przetrwa.
*

Jan Paweł II
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 09/06/2020 @ 22:13

Polecamy film:
Życie, Śmierć i Reinkarnacja cz.4
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Relikwie - autor : Rel-Club 05/06/2020 @ 17:28

czytaj więcej

Rzymskie relikwie
Wprost trudno uwierzyć w to, jak wielkie znaczenie miał w średniowiecznym Rzymie kult relikwii. Krautheimer pisze, że to relikwie „uczyniły Rzym wspaniałym centrum trzynastowiecznego świata, to one wraz z dworem [papieskim] wzbogaciły Rzym, przyciągając doń rzesze pielgrzymów”. Dziś miliony ludzi napływają do Rzymu, aby oglądać słynne dzieła sztuki albo przynajmniej pobyć wśród nich. Ich czternastowieczni poprzednicy nie za bardzo interesowali się sztuką, której nie uważano wówczas za uzasadniony powód, aby odbywać dalekie podróże.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Totemizm - autor : Rel-Club 01/06/2020 @ 11:05

czytaj więcej

Teoria totemizmu
W latach siedemdziesiątych XIX wieku ustalony był już powszechnie przyjmowany obraz społeczeństwa pierwotnego, którego kolejne pokolenie nie poddało żadnym istotnym zmianom. Więzy krwi stanowiły punkt wyjścia dla relacji społecznych, a pierwsze społeczności były niczym więcej niż koalicjami grup krewnych. Małżeństwa łączyły całe grupy mężczyzn i kobiet. Pochodzenie można było prześledzić jedynie w linii żeńskiej. Stopniowo ten pierwotny system ulegał zmianom. Zaczęto uznawać ojcostwo. Na znaczeniu zyskały relacje w linii męskiej.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 28/05/2020 @ 20:41

********************
Bَóg jest oddechem wszystkiego, co oddycha.
*

Rabindranath Tagore
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Kartagina - autor : Rel-Club 24/05/2020 @ 18:22

czytaj więcej

Religia Kartagińczyków
Uwagi wstępne. — Religia odgrywała niewątpliwie pierwszopla­nową rolę w cywilizacji kartagińskiej. Głównym aktem religij­nym była ofiara, i wszystko — świątynie i groby, stele i sarkofa­gi, figurki i amulety — wiąże się z ofiarą. Źródła literackie obfi­tują w opisy faktów religijnych, i to nie tylko dotyczących religii oficjalnej czy religii klas oświeconych. Tysiące stel wotywnych i bogactwo drobnych przedmiotów związanych z magią doku­mentują żywotność uczuć religijnych w każdej grupie ludności.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 20/05/2020 @ 17:23

Religie w cyfrach

Mieszkańcy Ukrainy są w większości chrześcijanami, 61% wyznaje prawosławie, 10,2% katolicyzm, podzielony między grekokatolików (8,5%) i rzymskokatolików (1,7%). Muzułmanie stanowią 1% ludności. Żadnej religii nie wyznaje 19,5% Ukraińców (dane z 2011 r.).
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 16/05/2020 @ 20:57

Polecamy film:
Życie, Śmierć i Reinkarnacja cz.3
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 12/05/2020 @ 20:57

czytaj więcej

MIĘDZY MAGIĄ A RELIGIĄ
Każdy z nas ma jakieś, choćby intuicyjne, pojęcie o magii. Kojarzymy ją ze specyficznymi działaniami, które dzięki odwołaniu się do nadnaturalnych mocy, miały wpływać na rzeczywistość w interesie maga bądź jego klienta. To dla nas coś zupełnie innego niż religia albo co najwyżej jakaś aberracja, zdegenerowana, wynaturzona forma religii, domena przesądu, ciemnoty, braku wykształcenia. Sądzimy, że łatwo jest oddzielić oba porządki, zaklęcie i modlitwa zaś to całkiem odmienne fenomeny, ponieważ:

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 08/05/2020 @ 05:08

********************
Adwokat dręczy sakiewkę, lekarz ciało, a teolog – duszę.
*

Savinien Cyrano de Bergerac
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Rzym - autor : Rel-Club 04/05/2020 @ 08:19

czytaj więcej

Janus
Do dziś posługujemy się określeniem „Janusowe oblicze”, pragnąc przez to powiedzieć. że jakaś osoba lub sprawa mają jakby dwie twarze identyczne, lecz zwrócone w przeciwnych kierunkach. Istnieje więc w gruncie rzeczy, choć nie zawsze się o tym pamięta, zasadnicza różnica pomiędzy tą przenośnią, nie implikującą nic złego, a twierdzeniem, że ktoś jest dwulicowy, czyli zachowuje się rozmaicie, zależnie od tego, co mu w danej chwili dogadza - a nie wiadomo, które lico jest prawdziwe, autentyczne, szczere.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


HUMOR - Dowcipy 16 - autor : Rel-Club 30/04/2020 @ 18:53


- Cudzołożyłeś? - pyta święty Piotr
- Klapnij sobie wygodnie, czeka nas dłuższa pogawędka - mówi Hugh Hefner. 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Kalwinizm - autor : Rel-Club 26/04/2020 @ 15:46

czytaj więcej

Kalwin i Servet
Surowy, zimny duch Kalwina unosił się nad miastem hugenockim. Biada temu, kto nie podobał się reformatorowi, lub nie godził się z jego zdaniem. Bolsec, Gribaldo, Sylwester Teliot, Robert łe Tourneur zostali wygnani jako heretycy; Antoniemu Narbertowi przebito język rozpalonym żelazem za to, że po pijanemu miotał obelgi na Kalwina i ministrów; Dionizjuszowi Billonet napiętnowano czoło gorącem żelazem, Mateusz Antoine został wygnany za to, iż odezwał się, że heretycy nie powinni być paleni"

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 22/04/2020 @ 12:36

Tok FM - Lekcja religii - 14
5 audycji o islamie, judaizmie i chrześcijaństwie


/ słuchaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że ... [Biblia] - autor : Rel-Club 18/04/2020 @ 14:14

Czy wiesz, że...

Terminu "Nowy Testament" jako pierwszy użył  Ireneusz z Lyonu  (ok. 130-ok. 200) na określenie pism chrześcijańskich opowiadających o życiu Jezusa.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 14/04/2020 @ 03:45

Polecamy film:
Życie, Śmierć i Reinkarnacja cz.1/3
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - Wedyzm - autor : Rel-Club 10/04/2020 @ 22:00

czytaj więcej

Bogowie wedyjscy
Najogólniejsza indyjska idea Boga wyraża się słowem deva, co pochodzi od div, dyu — świecić, a jako rzeczownik dyu — oznacza "niebo". Nadto deva oznacza w ogóle istoty nadprzyrodzone, anioły, dewasy. Te dewasy walczą z inną rodziną bogów asura (od asu — życie, byt); znaczenie ich: istoty żywe, duchy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 06/04/2020 @ 14:15

Religie w cyfrach

Mormonizm, jeden z odłamów protestantyzmu, ma ponad 16.3 miliona wyznawców na całym świecie. Najwięcej ich mieszka w USA. W Europie jest ponad 500 tysięcy mormonów, z czego w Polsce 1650 osób.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Postacie i zagadki Tory - autor : Rel-Club 02/04/2020 @ 02:38

czytaj więcej

Pierwotne potwory
W czasach przed stworzeniem świata Rahab, książę morza, zbuntował się przeciwko Bogu. Gdy otrzymał rozkaz: “Otwórz usta, książę morza, i połknij wszystkie wody świata", zawołał: “Panie Świata, zostaw mnie w spokoju!" Na to Bóg zabił go kopnięciem i zatopił jego ścierwo pod falami, gdyż żadne zwierzę naziemne nie mogło znieść jego odoru.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 30/03/2020 @ 04:38

********************
W Tybecie mówią, że żebrak, który nas prosi o wsparcie, czy schorowana staruszka potrzebująca pomocy mogą być Buddą w przebraniu, stającym na naszej drodze, żeby obudzić w nas współczucie i doprowadzić do przemiany duchowej.
*

Zeruya Shalev
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 26/03/2020 @ 01:17

czytaj więcej

Astrologia
Ze wszystkich gałęzi magii kwitnących dziś na Zachodzie, astrologia ma największą żywotność i najwięcej zwolenników. Dzieje astrologii będą więc dobrym wprowadzeniem do nowoczesnej magii.
Na całym świecie - ludzie wszystkich czasów i kultur nadawali ciałom niebieskim sens magiczny. Uważali zaćmienia i komety za zwiastuny klęski. Astrologia, jaką znamy dzisiaj, powstała w Mezopotamii - kraju, który znajdował się na terenach dzisiejszego Iraku.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
svkanstanty_and_alena_kopia.jpg0-cebule.jpeg0-Trinity Lavra.jpg0-monas.jpg0-archangel.jpg0-st-isaac-cathedral.jpg0-st-basils-moscow-3.jpg0-StPetersburg.jpg0-Our Saint Petersburg.jpg0-Nicholas_in_Kronstadt.jpgcerkiew_turzansk.jpg0-cerkiew-5.jpg0-dome-cross2.png0-vladimir-church-2.jpg0-sofia.jpg0-petersburg.jpg141t.gif0-Church Trinity.jpg0-christ-the-saviour.jpgalexei-ii.jpg402462_85_th.jpg0-dome-cross.png0-prawoslawie2.jpg0-Belgrade.jpg0-bochu.jpg1170761.jpg0-lodz2.jpg0-ortho4.jpgLavra_Easter.jpg0-Novgorod.jpgmoscow14.jpg0-Belogorsk Monastery.jpg0-cebule2.jpg0-Savior of Spilled blood.jpg23359664.jpg0-The_Trinity_Cathedral.jpgba4ko_1.jpg0-cebule3.jpg0-moskwa.jpg0-moscow-2.jpg0-cerkiew2.jpg0-cerkiew.jpgcyryl_metody.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3879681 odwiedzający

 39 odwiedzających online