Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Chrześcijaństwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 25/11/2022 @ 21:20

czytaj więcej

Retoryka kaznodziejska
Przepowiadanie słowa Bożego należy do fundamentalnych zadań Kościoła, który stara się wciąż na nowo odpowiadać na wezwanie Jezusa Chrystusa : „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…” (Ewangelia wg św. Mateusza 28,19). Od początku swych dziejów Kościół głosił słowo Boże oraz sprawował liturgię.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 21/11/2022 @ 19:08

czytaj więcej

Kłopoty ze świętym
Jeszcze inny przykład pretekstu historycznego, który służy nie do ukazania problemu społecznego, lecz propaguje, z kolei postawę moralną, związaną zresztą w tym wypadku z religią - stanowi w owym angielskim cyklu, który przewinął się przez nasze ekrany, film Oto jest głowa zdrajcy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Afryka - Kartagina - autor : Rel-Club 17/11/2022 @ 19:32

czytaj więcej

Świątynie Kartaginy
Kartagina posiadała liczne i słynne sanktuaria. Wiadomości, które posiadamy o tych świątyniach, wskazują, iż miały one bardzo różnorodną architekturę, a wygląd ich ulegał wielkim zmianom wraz z biegiem czasu.
Bardzo surowy pogląd, jaki Kananejczycy wytworzyli sobie o boskości, odwiódł ich zrazu od sanktuariów budowanych, jak również od rzeźbionych wyobrażeń.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 27 - autor : Rel-Club 13/11/2022 @ 07:32

czytaj więcej
Bibliografia 27
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat judaizmu, buddyzmu, totemizmu, religii Azteków i inne.
W tej chwili mamy 540 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkanaście w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Totemizm - autor : Rel-Club 10/11/2022 @ 05:23

czytaj więcej

Totemizm
Wśród wielu różnorodnych form religii pierwotnej, takich jak manizm, animizm, fetyszyzm i inne, w ostatnich czasach zaczął totemizm zajmować w literaturze etnologicznej coraz poważniejsze stanowisko, stał się, rzec można, modnym, a moda jego doszła obecnie do najwyższego rozkwitu. Nie ma prawie zjawiska etnologicznego, któregoby w ten lub inny sposób nie wiązano z totemizmem w jednej z jego postaci. Nie ma takiego ludu ani takiej kultury, w którychby nie widziano przynajmniej śladów lub przeżytków totemizmu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 07/11/2022 @ 09:17

Polecamy:
Radio Naukowe
Jak Kościół ustalał doktrynę
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 03/11/2022 @ 10:12

czytaj więcej

ΕΡΜΕΣ ΚΥΛΛΗΝΙΟΣ - HERMES KYLLEŃSKI
W pracy tej poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy zachowana w kulturze Greków opowieść o narodzinach i pierwszych poczynaniach Kylleńczyka powinna być przez nas traktowana jedynie jako żart poetycki, jedna z wielu historii mitologicznych, związanych z życiem Olimpijczyków, czy też i w niej pobrzmiewają echa dawnych wierzeń Greków.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - RÓŻNOŚCI - autor : Rel-Club 30/10/2022 @ 07:37

czytaj więcej

Złote myśli z Talmudu
Dzieci chciałyby być starymi, starzy dziećmi.
✽ ✽ ✽
Szczęście jest kołem, które się prędko obraca.
✽ ✽ ✽
Zadowolenie jest prawdziwem bogactwem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 27/10/2022 @ 21:31

czytaj więcej

Biblia
1. Biblia. Chrześcijanie wierzą, że księga ta jest prawdziwym Słowem Bożym. Od opisów stworzenia zawartych w Księdze Rodzaju aż po wizje końca świata w Apokalipsie, od historii Izraela po nauczanie Jezusa. Biblia stanowi źródło wiary i życia dla wyznawców chrześcijaństwa.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 23/10/2022 @ 21:37

Polecamy film:
Claudio Monteverdi - opera Orfeusz
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 19/10/2022 @ 19:53

czytaj więcej

Nauka społeczna Kościoła
87. Określenie nauka społeczna pochodzi od Papieża Piusa XI i oznacza corpus, czyli zbiór, głoszonych przez Kościół zasad doktrynalnych, a dotyczący tematów o znaczeniu społecznym – poczynając od encykliki Rerum novarum Leona XIII. Nauka ta rozwijała się w Kościele za sprawą nauczania Papieży i trwających we wspólnocie z nimi biskupów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm - Budda - autor : Rel-Club 15/10/2022 @ 04:13

czytaj więcej

Życie Buddy
Miasto Kapila, w którem żył ongiś wielki asceta, było nader pogodne i wspaniałe. Mury jego przypominały świetlne chmury, a z domów i ogrodów promieniała światłość boska, jakby je zbudowano na skrawku niebiosów. Lśniły kamienie jego i nie było tam ciemności, ni biedy. Nocą księżyc osrebrzął domy, tak, że miasto wydawało się jeziorem lilij, za dnia zaś słońce złociło terasy a miasto było, jak rzeka lotosów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 12/10/2022 @ 20:28

czytaj więcej

Poimandres
Z imieniem Hermesa Trismegistosa (trzykroćwielkiego) wiązały się w starożytności liczne teksty o różnorodnej w zasadzie treści. Siedemnaście mniejszych i większych traktatów złożyło się na tzw. Corpus Hermeticum (=CH). Do pism hermetycznych należy również zaliczyć łacińskie tłumaczenie tekstu pod tytułem Asclepius, przypisywane Apulejuszowi, wypisy u Stobajosa, a zwłaszcza tzw. Kore Kosmu, rozdział VIII De mysteriis Jamblicha oraz odkryte w Nag-Hammadi trzy utwory w języku koptyjskim.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Islam - Święta - autor : Rel-Club 08/10/2022 @ 15:46

czytaj więcej

Święta w islamie
PIĄTEK (DŻUMA’A)
jest świątecznym i świętym dniem tygodnia dla muzułmanów. W świętym hadisie jest powiedziane: „Żydzi wybrali sobie sobotę, chrześcijanie – niedzielę, a muzułmanom Bóg podarował piątek”. Piątek rozpoczyna się od zachodu słońca we czwartek i trwa do zachodu słońca w piątek.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 05/10/2022 @ 15:59

Religia jest sposobem, w jaki człowiek akceptuje swoje życie jako nieuchronną porażkę.
*

Leszek Kołakowski
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Fonoteka - autor : Rel-Club 02/10/2022 @ 02:57

Polecamy:
Fundacja Panteon
Co zawierają traktaty Corpus Hermeticum?
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Satanizm - autor : Rel-Club 28/09/2022 @ 09:50

czytaj więcej

Księga Szatana
Pierwsza część Biblii Szatana nie jest próbą bluźnierstwa, lecz raczej wyrażeniem, jak to można określić, "diabolicznego oburzenia". Diabeł zawsze był atakowany przez sprzymierzeńców Boga z całą bezwzględnością i bez żadnych zahamowań. Książę Ciemności, z powodu braku literatury nigdy nie miał szansy, aby wypowiedzieć się w taki sam sposób jak rzecznicy Pana Sprawiedliwych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Australia i Oceania - autor : Rel-Club 25/09/2022 @ 06:17

czytaj więcej

MITY POLINEZJI
Spróbujmy połączyć ze sobą liniami prostymi trzy punkty na mapie Oceanu Spokojnego: stolicę Hawajów Honolulu, Rapanui, czyli Wyspę Wielkanocną, i południowo-zachodni cypel Nowej Zelandii. To, co zamkniemy trzema odcinkami, będzie prawie idealnie: równoramiennym trójkątem o podstawie Hawaje - Nowa Zelandia długości 9 000 km i bokach po 7 400 km. Tymi potwornie rozciągniętymi i nie bardzo nawet sztucznie zgeometryzowanymi granicami obejmiemy obszar zwany Polinezją, czyli Wielowyspiem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Krucjaty - autor : Rel-Club 22/09/2022 @ 07:22

czytaj więcej

Wezwanie do świętej wojny
Lud [...] rasy nieznanej, zupełnie obcej Bogu [...], zajął ziemię chrześcijan, doświadczając ich mieczem, grabieżą i ogniem. Ludzie ci zniszczyli ołtarze i skalali je swym obrzydliwym obyczajem. Wyrzynali chrześcijan, a ich krwią mazali ołtarze albo napełniali nią chrzcielnice. A tym, którym śmierć postanowili zgotować w męczarniach, rozpruwali brzuchy, wywlekali trzewia i przywiązywali je do słupa, i ciągali ich potem dokoła, chłoszcząc, i zabijali ich, gdy padali na ziemię z wszystkimi wnętrznościami na wierzchu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Hermetyzm - autor : Rel-Club 19/09/2022 @ 22:08

czytaj więcej

Kult Hermesa w Arkadii
Zarodów hermetyzmu należy szukać w kraju, który, wedle jednomyślnego świadectwa starożytności, był ojczyzną samego Hermesa, w Arkadji, mianowicie w tej jego miejscowości, która otacza najwyższą jego górę Killenę. Komu zdarzyło się, w drodze do Koryntu i Aten, płynąć przez zatokę koryncką, tę zachwycającą modrą rzekę, wijącą się między równoległemi łańcuchami gór Grecji Środkowej i Peloponezu, — ten z pewnością pamięta Killenę z jej śnieżnym wierzchołkiem, który tak jaskrawo odbija na tle całego przepychu południowej przyrody, ogarniającej podróżnego, na tle słodkiego oddechu morza, po którem jego okręt sunie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 15/09/2022 @ 07:43

Polecamy film:
 Mozart - Requiem d-moll KV 626 
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Galowie - autor : Rel-Club 11/09/2022 @ 10:58

czytaj więcej

Religia Galów
Religię Galów znamy z dokumentów trojakiego rodzaju; są nimi wzmianki autorów greckich i rzymskich, inskrypcje i zabytki figuratywne z Galii rzymskiej oraz reminiscencje starej religii pogańskiej zachowane w literaturze celtyckiej chrześcijańskiego średniowiecza. Żadne z tych źródeł nie jest jednak w pełni satysfakcjonujące.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 07/09/2022 @ 07:08

czytaj więcej

Ewangelia Jana
Ewangelia Jana od zawsze była najpopularniejszą i najbardziej lubianą księgą Nowego Testamentu. To w niej Jezus mówi, że jest: „chlebem życia”, „światłością świata”, „dobrym pasterzem”, który „daje życie za swoje owce”, oraz „drogą i prawdą, i życiem”. W niej nazywa się Jezusa „Słowem Bożym, poprzez które wszystko się stało”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 04/09/2022 @ 02:36

********************
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
*

Biblia, Nowy Testament - Ewangelia Mateusza (10:34)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 30/08/2022 @ 08:42

czytaj więcej

Początki polskich badań religioznawczych
Badania religioznawcze na ziemiach polskich poczęły się – podobnie jak w wielu innych krajach europejskich – w drugiej połowie XIX w. w klimacie pozytywizmu i ewolucjonizmu. Poprzedzała je rodzima teologiczna tradycja refleksji nad religią, odnosząca się w okresie odrodzenia i reformacji do sporów chrystologicznych, eklezjologicznych i trynitarnych, toczących się pomiędzy rzecznikami Kościoła rzymskokatolickiego a przedstawicielami reformacji: luteranami, kalwinami i szczególnie aktywnymi polskimi „arianami”.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-apatani.jpgindian-tribes.jpg0-amazonia4.jpgkurdistan.jpg0-american-cherokee.jpg0-beduin.jpg0-african-tribes.jpg0-america2.jpg0-native-america.jpg0-america.jpgindia-australia-1.jpg0-aboriginal-culture2.jpg0-arunachal.jpgmaori-face.jpg0-amazonia-2.jpg0--scar-body.jpg0-scar8.jpeg0-america3.jpgKandep tribesman.jpg0-scar3.jpg0-beduin2.jpg0-masai.jpg0-native.jpg0-african-tribes2.jpg0-himba2.jpg0-african-tribes4.jpg0-scar5.jpegface-1.jpg0-scar2.jpg-native-american2.jpg0-Native_American_PowWow.jpg0-native2.jpgMyanmar3.jpg0-amazonia3.jpg0-scar1.jpg0-african-tribes3.jpg0-scar6.jpeg0-amazonia.jpg0-amazonia5.jpg0-aboriginal-culture.jpg0-alaska.jpg0-maori.jpg0-scar7.jpeg0-myanmar-tattoo.jpgamazon.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5407721 odwiedzający

 58 odwiedzających online