Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Chrześcijaństwo do 325 roku - autor : Rel-Club 26/03/2023 @ 23:07

czytaj więcej

Prorocy chrześcijańscy I–II wieku
Tradycja prorocka stanowi istotną część religijnego dziedzictwa Izraela. Wystarczy tylko przypomnieć, jak wielką część Starego Testamentu stanowią księgi prorockie, oraz fakt, że najwybitniejsi prorocy należeli do najbardziej szanowanych postaci starotestamentalnych. Ta tradycja była żywa w czasach Jezusa. Gdy Jezus chce podkreślić rangę Jana Chrzciciela, nazywa go prorokiem (Mt 11,9–10).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club Cytaty - autor : Rel-Club 22/03/2023 @ 20:42

********************
Ludzie nie modlą się w okopach dlatego, że są gotowi spotkać się ze Stwórcą. Modlą się, ponieważ nie chcą się z Nim spotkać.
*

Harlan Coben
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Mormoni - autor : Rel-Club 18/03/2023 @ 18:59

czytaj więcej

Mitt Romney, czyli mormońska wersja amerykańskiego mesjanizmu w realiach systemowego pluralizmu światopoglądowego
Wśród koncepcji religijno-politycznych, które pojawiały się w dziejach Stanów Zjednoczonych Ameryki, za najbardziej popularną uchodzi ponadkonfesyjna (głównie na gruncie pluralistycznego protestantyzmu) idea amerykańskiego narodu wybranego przez Boga.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 15/03/2023 @ 17:38

czytaj więcej

Matka Joanna od Aniołów
Już to nikt chyba w owych czasach takiej zjadliwości szatańskiej nie doświadczył i w takich nie bywał opresjach w boju sprawiedliwym, jak Ojciec Surin z Towarzystwa Jezusowego, który z najpotężniejszą czarcią czeredą na zgubę niewinności czyhającą bitwę stoczył, jakiej nie znają dzieje. I tym większa jego zasługa, że w owych zapasach sławnych najwięcej działał książę piekieł poprzez te właśnie najpośledniejsze i najzdradliwsze membra ludzkiej natury, dzięki którym rozmnaża się rodzaj człowieczy na ziemi, i w żarach cielesnego pragnienia uwieść zapragnął ku sobie Bogu oddane dusze niewieście i męskie

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 11/03/2023 @ 21:40

Polecamy film:
Khon
(dramat dworski oparty na Ramajanie) - Tajlandia

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 07/03/2023 @ 11:06

czytaj więcej

Starożytne kontakty grecko-egipskie. Historia pewnej fascynacji
Przy rozważaniu problemu specyfiki starożytnej cywilizacji greckiej, a zwłaszcza jej powstania i burzliwego rozwoju, warto zwrócić uwagę na fakt, iż fenomen ten nie mógł zaistnieć w całkowitej izolacji od otoczenia. Należy zatem zastanowić się, jaką rolę w tej kwestii odegrały kontakty zewnętrzne oraz w jakim stopniu odcisnęły one swoje piętno.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zagadnienia Religijne - Religie a sztuka - autor : Rel-Club 04/03/2023 @ 06:15

czytaj więcej

Tańce wszeteczne i dozwolone
Przez wiele stuleci Kościoły chrześcijańskie różnych obrządków (prawosławia nie wyłączając) prowadziły równie zawziętą co i beznadziejną walkę ze świecką muzyką i tańcami. Rozłam zaistniały za sprawą reformacji niewiele tu zmienił. U kaznodziejów wszystkich wyznań tańce — na równi z grą w karty czy w kości, a jeszcze bardziej z pijaństwem — uchodziły za jedną z dróg wiodących ku potępieniu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Rel-Club - FONOTEKA - autor : Rel-Club 28/02/2023 @ 20:23

Polecamy:
Audiobook
Jerzy Głosik - W kręgu Światowita
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Zakony - autor : Rel-Club 24/02/2023 @ 08:36

czytaj więcej

Jezuici
Jak można się domyślić, bazylika il Gesù (Jezusa), stojąca na placu o takiej samej nazwie, jest głównym kościołem jezuitów w Rzymie. Symbolizuje ufność wiary, triumf religii, dumne pragnienie rewanżu po traumie spowodowanej przez Lutra, przeświadczenie o światowej misji, której Towarzystwo Jezusowe było świadome od początku swego istnienia.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 28 - autor : Rel-Club 20/02/2023 @ 07:19

czytaj więcej
Bibliografia 28
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, chrześcijaństwa judaizmu, konfucjanizmu, i inne.
W tej chwili mamy 560 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkadziesiąt w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 17/02/2023 @ 22:12

czytaj więcej

Wróżbiarstwo w Starym Testamencie
Jako wstępną hipotezę proponuję przyjęcie zasady sprawdzania przede wszystkim tych elementów kultury, które Biblia potępia. Należy bowiem wyjść z założenia, że podczas formowania się ksenofobicznej wspólnoty – czego przejawem jest cytowany wyżej Pwt 7 – dochodzi do wyparcia i potępienia wszystkich elementów obcego pochodzenia (bez względu na to, czy owo obce pochodzenie jest rzeczywiste, czy wyimaginowane).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Protestantyzm - autor : Rel-Club 14/02/2023 @ 19:29

czytaj więcej

Fundamentalizm protestancki w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Podejmując próbę określenia, czym jest „fundamentalizm religijny”, trzeba od razu zastrzec, że powinno się mówić o tym zjawisku w liczbie mnogiej. Różnice między fundamentalizmami wynikają nie tylko z różnic między religiami, ale także z różnic między realiami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o Bogu - autor : Rel-Club 11/02/2023 @ 17:39

********************
Bóg, którego można pojąć, nie jest Bogiem.
*

Gerhard Tersteegen (1697–1769)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 07/02/2023 @ 19:09

czytaj więcej

Społeczeństwa przedchrześcijańskie
Spróbujmy zmienić tradycyjną w polskiej historiografii perspektywę skupioną na Europie Środkowej i przyjrzeć się informacjom na temat okołobałtyckiej strefy skandynawsko-słowiańskiej (por. np. Urbańczyk 2010d: 359 i n.). Niestety, mimo pozornego bogactwa średniowiecznej literatury, niewiele wiemy o tamtejszych wierzeniach przedchrześcijańskich. Naszą wiedzę kształtuje bowiem obraz przekazany nam przez zewnętrznych komentatorów, którzy reprezentowali zwycięskie chrześcijaństwo łacińskie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm II Świątyni - autor : Rel-Club 04/02/2023 @ 11:02

czytaj więcej

Filozoficzna gnoza judejska
Równolegle do filozoficznej gnozy hellenistycznej, choć chronologicznie znacznie krócej, kształtowała się i rozwijała w ośrodkach palestyńskich i egipskich filozoficzna gnoza judejska. Do bliższego powiązania umysłowości judejskiej z grecką doszło w Aleksandrii, w wyniku czego hellenizujący judaizm stał się jednym z podstawowych czynników ruchu umysłowego w basenie śródziemnomorskim w początkach cesarstwa rzymskiego.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Magia - autor : Rel-Club 01/02/2023 @ 15:54

czytaj więcej

Magia w islamie
Czasownik raqa oznacza w języku arabskim „zaklinanie”, „zamawianie”, „stosowanie sztuk magicznych”. Mahomet wierzył w magię, jej moc i działanie. W hadisie przekazanym przez ‘Aišę czytamy: „Prorok (...) kiedy udawał się na spoczynek, dmuchał na swoje dłonie i mówił: On jest Bogiem Jedynym (...), a następnie nacierał nimi swoją twarz i wszystkie pozostałe części ciała, których mógł dosięgnąć swoją ręką”. Dmuchanie – czy to na dłonie, czy na węzły – było często stosowaną praktyką czarnej magii w czasach przedislamskich.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 28/01/2023 @ 07:49

Polecamy film:
Samuel Barber - Agnus Dei
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - KONFUCJANIZM - autor : Rel-Club 24/01/2023 @ 00:09

czytaj więcej

Konfucjusz
Bywają w dziejach świata epoki, w których czasami nawet na przeciwnych półkulach globu ziemskiego pojawiają się jednocześnie wielcy myśliciele, wybitni przywódcy wojskowi, którzy dokonują podboju całego znanego świata, wielcy artyści. Bywają też i epoki, w których nic na świecie się nie dzieje, społeczeństwa jak gdyby zastygają w prawie niedostrzegalnej ewolucji, w oczekiwaniu na czasy, kiedy na horyzoncie pojawią się wydźwignięte potrzebą społeczną wybitne jednostki.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Talmud - autor : Rel-Club 21/01/2023 @ 07:45

czytaj więcej

Powstanie Miszny
Przemiany, do jakich doszło po zburzeniu przez Rzymian Jerozo­limy i wraz z nią świątyni jerozolimskiej, centralnego miejsca kultu judaizmu, doprowadziły do reorganizacji życia religijne­go Żydów i powstania ideologii, która pozwoliła je odrodzić. Walnie przyczynili się do tego uczeni żydowscy zwani mędrcami (hebr. chachamim) lub rabinami. Oni byli twórcami pism religijnych nazywa­nych rabinicznymi, które nie posiadają cech literackich, ponieważ są przede wszystkim kompilacją sentencji przekazywanych wcześniej ustnie.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 325 do 800 r. - autor : Rel-Club 17/01/2023 @ 01:39

czytaj więcej

Konflikty religijne między IV a VI wiekiem
Ozdabiając swe sztandary krzyżem i pomagając chrześcijaństwu odnieść zwycięstwo nad przeciwnikami, Konstantyn Wielki sądził, że nowa, ogarniająca masy ideologia pomoże mu zjednoczyć społeczeństwo dla wzmocnienia i przebudowy państwa, że spełni rolę cementu, łączącego w całość pełne sprzeczności światowe imperium. Już jednak on sam był świadkiem fiaska tego poglądu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 13/01/2023 @ 22:15

********************
Primus in orbe deos fecit timor
Strach kreuje bogów
*

Gajusz Petroniusz (ur. 27 - zm. 66)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 10/01/2023 @ 02:52

czytaj więcej

Powstanie i rozwój teatru francuskiego
Pierwsze oznaki istnienia tego, co później rozwinęło się w całą obszerną dziedzinę działalności kulturalnej, zwaną teatrem średniowiecznej Francji, zanotowane zostały w Regularis concordia. Były to łacińskie przepisy liturgiczne zredagowane przez angielskiego mnicha Ethelwolda między 965 a 975 rokiem naszej ery.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Biblistyka - autor : Rel-Club 06/01/2023 @ 17:36

czytaj więcej

Palestyna w czasach Jezusa
W I wieku przed narodzeniem Chrystusa Palestyna należała do bardzo niespokojnych zakątków świata. Była miejscem dynastycznych walk o władzę, śmiertelnych batalii politycznych, a nawet regularnych wojen. Wprawdzie w II wieku powstało na krótko w miarę zjednoczone królestwo żydowskie - o czym opowiadają apokryficzne Księgi Machabejskie - lecz już w roku 63 kraj znowu ogarnęło wrzenie. Jego podbój był kwestią czasu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa pogańska - Germanie - autor : Rel-Club 03/01/2023 @ 00:38

czytaj więcej

Bogowie i Olbrzymi w mitologii skandynawskiej
Najwyżsi bogowie zwali się Asami. Pierwszy z nich to Odin. Jest synem Bura i olbrzymki Bestii, bogiem mądrości, poezji, czarów i wojny. Niepohamowany w swej żądzy poznania prawdy. Nie cofał się przed największym poświęceniem, czy oszustwem. Aby napić się jeden łyk wody ze studni wiedzy oddał w zastaw swoje jedno oko — stąd Jednookim jest zwany.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 27/12/2022 @ 20:08

Polecamy film:
Kto wymyślił monoteizm
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
Easter-Island.jpgdolmen.jpg0-zen2.jpgk-k-02.jpg0-mani-2.jpg0-mani-1.jpggobekli-tepe.jpgstonehenge.jpgMenhir.jpg0-mani-nepal.jpgMenhir-2.jpgpictographs.jpgnowgrange.jpggavpillar.jpgk-k-14.jpgk-k-12.jpgk-k-10.jpgtarxientemplesintro.jpgk-k-07.jpg0-zen3.jpgk-k-03.jpgnewgrange.jpgk-k-04.jpgk-k-13.jpgFremont_petroglyphs,_Sego_Canyon-utah.jpgTiya.JPG0-buddist.jpgk-k-01.jpgk-k-05.jpgdolmen-2.jpgspirit-stones.jpgethiopia.jpgk-k-09.jpgmenhir-3.jpg0-zen-5.jpgStanding Stones.jpg0-mani-stone.jpg0-zen-4.jpgspirals.jpg0-mantra.jpgEasterIsland.jpgBalance_stonesz.jpgk-k-06.jpgPetroglyph_jqjacobs-utah.jpgcarnac.jpgGreatGallery-utah.jpgsaintsernin.jpg0-mani-nepal2.jpgk-k-08.jpgoko-kamienie.jpgk-k-11.jpg0-zen.jpgGiyorgis_01.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5634869 odwiedzający

 53 odwiedzających online