Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Złote myśli

Złote myśli

Dogmat - to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia
Ludwig Feuerbach

* * * * * * *

Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depczących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny.
Karol Dickens

* * * * * * *

Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią.
Kurt Tucholsky

* * * * * * *

Człowiek nie potrzebuje żadnej religii, gdy nie ma problemów.
Anonim

* * * * * * *

Czyje panowanie, tego religia.
Joachim Stephani

* * * * * * *

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.
Anonim

* * * * * * *

Egzorcyzmy pomagają tylko tym, którzy wierzą w złego ducha.
Anonim

* * * * * * *

I z własnych grzechów można stworzyć wcale niezłą religię.
Zbigniew Waydyk

* * * * * * *

Wielka jest prawda i trwa w swoim działaniu, nie naruszono jej bowiem od czasów Ozyrysa
Ptahotep

* * * * * * *

Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.
autor: Jan XXIII

* * * * * * *

Nie potrafię wyobrazić sobie Boga, który nagradza i karze istoty przez siebie samego stworzone, którego zamysły przykrojone są na naszą miarę krótko mówiąc, Boga, który nie jest niczym innym, jak odbiciem ludzkich słabości.
Albert Einstein

* * * * * *

Jestem przekonany, że naprawdę istnieje ponowne życie, że życie wyrasta ze śmierci i że istnieją dusze zmarłych.
Sokrates

* * * * * * *

Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać.
Robert Mader

* * * * * * *

Nawet bogowie są promieniowaniem i odbiciem naszej własnej duszy.
C.G. Jung

* * * * * * *

Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy.
Jan Twardowski

* * * * * * *

Jeśli chcesz widzieć Pana, patrz uważnie na stworzenie. Nie odrzucaj Go: nie rozmyślaj nad Nim. Po prostu patrz.
Mello De Anthony

* * * * * * *

Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed jakimś wewnętrznym sądem ostatecznym. I zmartwychwstać z niego innym, nowym człowiekiem.
Maria Dąbrowska

* * * * * * *

Religia przyszłości będzie religią kosmiczną. Przekroczy ona osobowego Boga i odrzuci dogmaty i teologię. Będzie opierać się na religijnym zrozumieniu, wypływającym z doświadczania natury i duchowości jako pełnej znaczenia jedności. Temu opisowi odpowiada buddyzm. Jeśli istnieje jakakolwiek religia, która jest w stanie podołać współczesnym wymaganiom nauki, jest nią buddyzm.
Albert Einstein

* * * * * * *

To, że w buddyzmie nie istnieje pojęcie Boga osobowego, wydaje mi się najbardziej atrakcyjne. To znaczy, można wyznawać światopogląd naukowy i jednocześnie być buddystą.
Czesław Miłosz

* * * * * * *

Kto wierzy w wolność woli, ten nigdy nie kochał i nigdy nie nienawidził.
Marie von Ebner-Eschenbach

* * * * * * *

Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo.
Romuald Hombach

* * * * * * *

To, co dzieje się po śmierci jest tak niewypowiedzianie wspaniałe, że nasza wyobraźnia i odczucia nie wystarczą nawet do wytworzenia przybliżonego o tym pojęcia... Rozpłynięcie się naszej doczesnej formy w wieczności nie powoduje najmniejszej utraty znaczenia.
Carl G. Jung

* * * * * * *

Bardzo trudno wyjaśnić to uczucie komuś, kto jest go całkowicie pozbawiony, zwłaszcza że żadna antropomorficzna koncepcja Boga temu nie odpowiada. Jednostka odczuwa nicość ludzkich pragnień i celów razem ze wzniosłością i cudownym porządkiem, które objawiają się zarówno w przyrodzie jak i w świecie myśli. Widzi ona indywidualne istnienie jako rodzaj więzienia i chce doświadczyć wszechświata jako jednej znaczącej całości.
Albert Einstein

* * * * * * *

Bez Judasza nawet Chrystus nie mógłby kazać się ukrzyżować. Judasz przyczynił się do Jego zbawienia, ale to wcale nie usprawiedliwia jego zdrady!
Anna Jokai

* * * * * * *

Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia.
Blaise Pascal

* * * * * * *

Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich.
Jonathan Swift

* * * * * * *

Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć.
Mahatma Gandhi

* * * * * * *

Twierdzę, że kosmiczne uczucie religijne jest najsilniejszym i najszlachetniejszym impulsem badania naukowego
Albert Einstein

* * * * * * *

Głupcem jest ten, kto chce dowodu na to,
Czego nie można zobaczyć.
I durniem, kto próbuje sprawić,
By tamten uwierzył.
William Blake

* * * * * * *

Bogowie wiedzą: śmierć jest nieszczęściem. Inaczej chętnie umieraliby sami.
Safona

* * * * * * *

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.
Albert Einstein

* * * * * * *

Jeżeli spojrzeć na to zagadnienie ze ściśle naukowego punktu widzenia, to założenie, że pośród miriad światów rozproszonych w nieskończonej przestrzeni nie może istnieć żadna inteligencja o tyle większa od ludzkiej, o ile ludzka jest większa od inteligencji karalucha, żadna istota o mocy oddziaływania na bieg natury o tyle większej od ludzkiej, o ile ta jest większa od mocy ślimaka wydaje mi się nie tyle bezpodstawne, co aroganckie. Bez wykraczania poza analogie z tym, co znamy, łatwo jest zaludnić kosmos bytami usytuowanymi na wzrastającej skali, aż dojdziemy w końcu do tego, co praktycznie jest nierozróżnialne od wszechmocy, wszechobecności i wszechwiedzy.
Thomas H. Huxley

* * * * * * *

Biblia uczy, że kobieta sprowadziła na świat grzech i śmierć, że spowodowała upadek człowieka. Małżeństwo miało dla niej być niewolą, macierzyństwo - kresem cierpienia i obawy; w milczeniu i posłuszeństwie miała odgrywać rolę zależnej od męskiej hojności we wszystkich swoich potrzebach materialnych.
Elizabeth Stanton

* * * * * * *

W perspektywie nieskończonego trwania nieśmiertelnej duszy poprzez nieskończoność czasu... czy dusza musi pozostawać przykuta na zawsze do tego punktu przestrzeni świata, naszej Ziemi? Czy nigdy nie będzie uczestniczyć w bliższej kontemplacji pozostałych cudów stworzenia? Kto wie, czy to pragnienie nie służy oswojeniu się z bliską stycznością, która nastąpi pewnego dnia, z owymi odległymi planetami systemu wszechświata... które już z tej odległości prowokują naszą ciekawość.
Immanuel Kant

* * * * * * *

Każda dusza w swej istocie i sile jest boska. Celem jest objawienie tego, co boskie, poprzez zapanowanie nad zewnętrzną i wewnętrzną naturą.
Vivekananda

* * * * * * *

Naturalną religią człowieka jest immanentny symbolizm. W kontraście do symbolizmu dogmatycznego, który jest podstawą religii oficjalnych, ten zadowala się materiałem świata rzeczywistego i wypatruje w nim pewne linie, które przedłuża w nieskończoność jako drogi dla myśli, pytając, tęskniąc, zgadując.
Karol Irzykowski

* * * * * * *

Gdy czytamy o obscenicznych historiach, niecnych uczynkach, okrutnych i poprzedzonych torturami egzekucjach, nieustannej chęci zemsty, którą wypełniona jest ponad połowa Biblii, dochodzimy do wniosku, że należałoby ją raczej nazwać słowem demona niż słowem bożym. Służyła [...] ona korupcji i brutalizacji rodzaju ludzkiego.
Thomas Paine

* * * * * * *

Tao, które można pokazać, nie jest wiecznym Tao.
Imię, które można wskazać, nie jest wiecznym imieniem.
Lao Tse

* * * * * * *

Prawa religii nie powinny budzić innej wzgardy prócz wzgardy dla złego, a zwłaszcza nie powinny oddalać ludzi od miłości i miłosierdzia.
Montesquieu

* * * * * * *

Jak trudno stać się prawdziwym człowiekiem.
Lecz komuś, kto się nim stanie, łatwo rozpoznać Boga.
Kirpal Singh

* * * * * * *

Bez wyruszania za granicę
można poznać cały świat;
Bez wyglądania przez okno
można zobaczyć drogę do niebios.
Im dalej ktoś wędruje, tym mniej poznaje
Lao Tse

* * * * * * *

Chcę otaczać uniwersalną miłością wszystkie istoty. Pragnę, by wszelkie stworzenie - nade mną, pode mną, po mojej prawej i po lewej stronie - mogło żyć w pokoju. Błogosławione niech będą wszystkie istoty - na tym świecie i w innych światach. Niechaj wszędzie zapanuje pokój.
Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Pozwól, bym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, niósł ulgę cierpiącym, wiarę wątpiącym, nadzieję zrozpaczonym, światło tkwiącym w ciemności, radość pogrążonym w smutku. Boski mistrzu, spraw, bym raczej niósł pociechę, niż jej szukał, częściej okazywał zrozumienie niż go potrzebował, więcej dawał miłości niż jej oczekiwał. Bo kto daje, ten otrzymuje, kto wybacza, temu jest wybaczone, kto umiera, żyć będzie wiecznym życiem.
Św. Franciszek z Asyżu

* * * * * * *

Nowa epoka przyniesie ze sobą odmianę serc. Tak jak o świcie, gdy ustępująca niespiesznie noc roztacza szarość spowijającą świat póki słońce nie rozbłyśnie pełnią blasku, tak i nowa świadomość musi przejść wiele faz, nim ostatecznie zwycięży i opromieni świat swoim duchowym światłem. Ponieważ coraz więcej jest osób, które oddają się medytacji, ucząc się tego, jak wznieść się ponad świadomość cielesną, już niebawem pojmiemy, że jesteśmy dziećmi tego samego ojca - jedynego, wspólnego nam wszystkim Boga. Stopniowo rozpadną się dzielące nas mury. Stworzymy świat, w którym każdy najskromniejszy nawet człowiek znajdzie poszanowanie i opiekę.
Jesteśmy świadkami świtu takiej duchowej rewolucji. W przeciwieństwie do rewolucji politycznych, społecznych czy ekonomicznych, tej rewolucji nie spowodują żadne czynniki zewnętrzne, gdyż jej zarzewiem będzie jedynie gruntowna przemiana świadomości. W tej rewolucji nikt nie będzie nikogo "nawracać". W tej rewolucji sami się odmienimy. Jeżeli uda nam się przeprowadzić tę wielką zmianę, to przyśpieszymy nadejście nowej epoki i sami jeszcze zaznamy dobrodziejstw pełnego jej blasku.
Darshan Singh

* * * * * * *

Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym — jak mi się zdaje — że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś — państwo dla potrzeb religii.
Montesquieu

* * * * * * *
czytaj także Cytaty

Data utworzenia: 27/10/2007 @ 14:15
Ostatnie zmiany: 20/11/2012 @ 14:12
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 1909 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 

Reklama

 
Trzecie Oczko
koran-2.jpegsufi-2.jpgistambul.jpg321_play_1.jpgFATEH.jpgkaaba-door.jpgkonya.jpgmuslim.jpgdervish.jpgblue-mosque2.jpgarch-2.jpgislam-s.jpgceiling.jpgzanzibar.jpgmuslim-boy.jpgislam.jpegkoran-v.jpgMuslim_Spain.jpgdecor.jpgkonya-2.jpgdecor-moon.jpghijab-girl.jpgMuslim Kids.jpgislam-2.jpgTraditional clothing-baby.jpgniqab.jpgsuleymaniye_mosque.jpgislam.jpgsacred-islam.jpgJewelry-Islam.jpgarch.jpgramadan2.jpgmuzulmanin_i_pop_07.jpgsufism-3.jpgBig_Mosque.jpgmuslim1.jpglantern.jpgdoor.jpggirl.jpgkaba-cal.jpgIslamicArt.jpgkoran.jpgtemple-mount-jerusalem.jpgIndonesia-Islam.jpg0-islam-art.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2209795 odwiedzający

 23 odwiedzających online