Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

BAHAIZM - Wiara Baha’i (Bahaizm) - Wprowadzenie cz.1

Wiara Baha’i (Bahaizm) - Wprowadzenie

Rozdział 1

Symbol bahaizmu 9-kątna gwiazda

Wiara bahá’í, najmłodsza niezależna monoteistyczna religia świata, została założona przez Bahá’u’lláha (1817 – 1892) w Iranie w XIX wieku. Jej 5 milionów wyznawców, zamieszkujących 218 różnych krajów, stanowi drugą po chrześcijaństwie, najbardziej geograficznie rozprzestrzenioną religię na świecie, podaje Encyklopedia Britannica.
 
U podstaw wiary bahá’í leżą Pisma Bahá’u’lláha, który przekazuje Słowo Boże, tak jak czynili to przed Nim Mojżesz, Jezus czy Mahomet. Bahá’u’lláh rangą dorównuje wielkim Objawicielom Boga i twierdzi, że jest Jego Posłańcem w obecnych czasach.

Podstawową zasadą wiary bahá’í jest jedność ludzkości w całej swej różnorodności. Bahaici wywodzą się z różnych środowisk, religii, narodowości, profesji i kultur. Celem wiary bahá’í jest przezwyciężenie wszelkiego rodzaju uprzedzeń i efektywne wspieranie społecznego, duchowego i ekonomicznego rozwoju wszystkich ludzi. Wiara Bahá’í jest ogólnoświatową religią, a jej celem jest zjednoczenie wszystkich ras i ludów w jednej powszechnej Sprawie i jednej wspólnej Wierze.
Bahaici są wyznawcami Bahá’u’lláha i wierzą, że jest On Obiecanym Wszystkich Czasów. Jak wiesz, tradycje prawie wszystkich ludów zawierają obietnicę przyszłości, w której na Ziemi zapanuje pokój i harmonia, a ludzkość będzie żyła w dobrobycie. My wierzymy, że ta godzina właśnie nadeszła, a Bahá’u’lláh jest tą wielką Postacią, której Nauki umożliwią ludzkości zbudowanie nowego świata.
 
W jednym ze Swych Pism Bahá’u’lláh mówi:
“Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”

Rozdział 2

Bóg jest niepoznawalny w Swej Istocie. Oznacza to, że nie powinniśmy tworzyć wyobrażeń Boga w naszych umysłach, wyobrażając Go sobie na przykład jako człowieka. Ogólnie mówiąc to, co zostało stworzone nie potrafi pojąć swego stwórcy, na przykład stół nie może zrozumieć natury stolarza, który go wykonał. Istnienie stolarza jest zupełnie nie do pojęcia dla przedmiotów, które on sam stwarza.
Bóg jest Stworzycielem wszystkich rzeczy. Stworzył On niebiosa i ziemię, jej góry i doliny, jej pustynie i morza, jej rzeki, jej łąki i drzewa. Bóg stworzył zwierzęta i Bóg stworzył istotę ludzką. Powodem naszego stworzenia, jak mówi Bahá’u’lláh, jest miłość. Pisze On:
„O synu człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszą twą napełnił duchem życia.”
foto. Świątynia Bahaicka w New Delhi (India)

Rozdział 3

Przymierze
Mimo, że istnienie Boga leży daleko poza możliwościami naszego zrozumienia, Jego miłość nieustannie dotyka naszego życia i bytu. Miłość ta przepływa do nas poprzez Jego Wieczne Przymierze.  Przymierze to umowa lub obietnica pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Zgodnie z nim Bóg nigdy nie zostawi nas samych i bez przewodnictwa. Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina o Jego Naukach, pojawia się Objawiciel Boży i ujawnia nam Jego Wolę i Cel.
 
Objawienie
Słowo “objawiać” oznacza odkrywanie, odsłanianie czegoś, co nie było wcześniej znane. Objawiciele Boży to te wyjątkowe Istoty, które wyjawiają ludzkości Słowo i Wolę Boga; tak więc kiedy Ich słuchamy, odpowiadamy na Wezwanie Boga.
Aby lepiej zrozumieć pojęcie “Objawienia” w takim sensie jak nauczał Bahá’u’lláh, możemy posłużyć się przykładem ze świata fizycznego. W tym świecie słońce jest źródłem wszelkiego ciepła i światła, bez których życie na planecie nie mogłoby istnieć. Jednak słońce nie schodzi na ziemię, a jeśli my spróbowalibyśmy się do niego zbliżyć, zostalibyśmy całkowicie straceni.
Lecz wyobraźmy sobie, że bierzemy świetnie wypolerowane lustro i zwracamy je do słońca. Możemy w nim zobaczyć odbicie słońca, a im staranniej wypolerowane jest lustro, tym doskonalsze będzie to odbicie. Objawiciele Boży są jak doskonałe Lustra, które odzwierciedlają Światło Boga w całym jego Splendorze. I wszystkie te lustra odbijają to samo światło. Podczas, gdy Bóg jest poza naszym zrozumieniem, te doskonałe Istoty przychodzą do nas co jakiś czas, żyją wśród nas, dają nam przewodnictwo i napełniają nas energią, której potrzebujemy, aby rozwijać się materialnie i duchowo.
„Jest jasnym, że ludzkość potrzebuje nauczyciela, który musi być niekwestionowalny i niewątpliwie idealny we wszystkich aspektach i wyróżniający się ponad wszystkich ludzi.”
                                                                                                                                            `Abdu`l-Baha


Rozdzial 4

 

Bahá’u’lláh – Objawiciel na obecny czas
Lustra mogą różnić się wyglądem, ale wszystkie mają tę samą umiejętność odbijania słońca. Podobnie Objawiciele mogą się pojawiać w różnych formach, np. Kryszna, Budda, Chrystus, Mohamet czy Bahá’u’lláh, ale wszyscy oni pochodzą z tego samego źródła.
Masz szczęście być wychowywaną(-nym) zgodnie z Naukami zesłanymi ludzkości przez Boga prawie dwa tysiące lat temu przez Jego Objawiciela, Chrystusa, który posiadał Pozycję Syna Bożego. Teraz możesz otrzymać Nauki nowego Objawiciela, Bahá’u’lláha, którego tytuł oznacza “Chwała Boża”. Nauki Bahá’u’lláha są więc w doskonałej zgodzie z Naukami Chrystusa, lecz zwracają się do ludzkości w dzisiejszych warunkach. Jeśli zastanowisz się przez moment nad położeniem ludzkości, jestem pewien, że zgodzisz się, że nadszedł już czas na to, aby pojawił się kolejny Boży Objawiciel. Pozwól, że zacytuję Ci fragment z Pism Bahá’u’lláha, który mówi o Dniu, w którym żyjemy:
“Oto jest Dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga, Dzień, w którym Jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny złagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu Drzewa Jego pieczy i troskliwości w idealnej jedności i doskonałym pokoju.”
                                                                                                                                          Bahá’u’lláh

Czy zgodzisz się, że w obecnych warunkach panujących na świecie i obecnym położeniu ludzkości, nadszedł czas na nowego objawiciela Boga przychodzącego z naukami na ten czas?

„Wszechwiedzący Lekarz położył palec na pulsie ludzkości. Zdiagnozował chorobę i przepisał lekarstwo w swojej bezbłędnej mądrości. Każdy wiek ma swój własny problem, a każda dusza swoje specyficzne dążenia, pragnienia. Lekarstwo, jakiego potrzebuje w danych warunkach świat, nie może być nigdy takie same, jakiego potrzebował świat w poprzednim okresie.”
                                                                                                                                           Bahá’u’lláh

Rozdzial 5

Jedność Ludzkości
Nauka Bahá’u’lláha, którą chciałbym Ci przedstawić dotyczy celu Wiary Bahá’í czyli zjednoczenia ludzkości. W Naukach bahaickich zostało powiedziane, że jesteśmy owocami jednego drzewa i liśćmi jednej gałęzi. Mimo, że fizycznie i emocjonalnie różnimy się od siebie i mamy różne talenty i zdolności, wszyscy mamy te same korzenie - wszyscy należymy do tej samej ludzkiej rodziny.
Ludzkość możemy porównać do ogromnego ogrodu, w którym jeden przy drugim rosną kwiaty przeróżnych kształtów, kolorów i zapachów. Urok i piękno tego ogrodu kryje się właśnie w tej różnorodności. Nie możemy pozwolić na to, aby różnice między nami – w naszych cechach zewnętrznych, temperamentach, pochodzeniu, w naszych myślach i opiniach – wywoływały konflikty i walki. Powinniśmy patrzeć na członków rasy ludzkiej jak na piękne kwiaty rosnące w ogrodzie ludzkości i rozkoszować się przynależnością do niego.
 
My wszyscy staramy się, aby nasze myśli i działania były zbieżne z naszą wiarą w jedność ludzkości. Powinniśmy czynić wszystko, co w naszych siłach, aby przełamać nasze uprzedzenia.
„Gdy pojawi się w was myśl o walce, przeciwstawcie się jej silniejszą myślą o pokoju. Myśl o nienawiści musi być zwalczona, potężniejsza myślą o miłości.”
 
“Bahá’u’lláh zakreślił krąg zjednoczenia, stworzył plan połączenia wszystkich ludów i zgromadzenia ich pod namiotem powszechnej jedności.”
                                                                                                                                           `Abdu`l-Baha


Rozdzial 6

Życie Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh urodził się w 1817 roku w Teheranie,stolicy Iranu. Już od wczesnego dzieciństwa okazywał znaki swej wielkości. Otrzymywał nauki w domu, lecz nigdy nie musiał chodzić do szkoły, gdyż obdarzony był przez Boga wrodzoną wiedzą. Bahá’u’lláh pochodził ze szlacheckiej rodziny i gdy był jeszcze młodym człowiekiem zaproponowano Mu wysokie stanowisko na dworze Króla, którego przyjęcia jednak odmówił. Pragnął poświęcić Swój czas na pomoc uciśnionym, chorym i biednym oraz idei sprawiedliwości.
“Nikt nie przebywał w jego obecności nie stając się zachwyconym jego mocą. Uczeni, którzy się z nim spotykali, byli zdumieni Jego wiedzą, chociaż nigdy nie uczęszczał do szkół ani nie pobierał nauk od mędrców. Jego przyjaciele i rodzina wszyscy to potwierdzają, a Jego nauki są duszą obecnego czasu.”
                                                                                                                                             `Abdu`l-Baha
 
Cierpienia Bahá’u’lláha

Chciałbym wymienić w szczególności dwa aspekty życia Bahá’u’lláha:
1. Cierpienia, których doznał.
2. Niesłychany wpływ, jaki miał na serca i umysły ludzi.
W rzeczywistości charakteryzują one życia wszystkich Objawicieli Bożych.

Cierpienia Bahá’u’lláha rozpoczęły się w momencie, gdy powstał, aby obwieścić Sprawę Boga. Swoje życie spędził na wygnaniu, więziony i prześladowany. Został zakuty w łańcuchy w ciemnym i posępnym lochu w Teheranie.
Cztery razy wypędzany był z kraju do kraju, aż w końcu zesłany został do Miasta-Więzienia - ‘Akká - w Imperium Ottomańskim. Jego cierpienia były tak intensywne, że pisał o twierdzy ’Akká jako o
“Największym Więzieniu”. W jednej z Jego Tablic czytamy:
“Pamiętaj o dniach Moich w ciągu twoich dni i o Mej nędzy i wygnaniu w tym odległym więzieniu. I bądź tak stały w twej miłości do Mnie, aby twoje serce nigdy się nie zawahało, nawet gdy miecz nieprzyjaciół spadnie jak grom na twoją głowę i całe niebo i ziemia powstaną przeciwko tobie.”
 

Triumfy Bahá’u’lláha

Te dwa możne dwory – Króla Iranu i Imperium Otomańskie – robiły wszystko co w ich mocy, aby przeciwstawić się Bahá’u’lláhowi i Jego Naukom. Jednak Światła Prawdy nie da się łatwo przytłumić. Czysta woda wylana na ten ogień, aby go ugasić, przemienia sięw olej i ogień płonie jeszcze intensywniej. Nic nie dało się zrobić, aby wstrzymać rosnące oddziaływanie Bahá’u’lláha. Im dalej był wysyłany przez władze, tym większa była ilość ludzi przyciąganych do Jego Nauk i uznających Jego Potęgę i Majestat. Pomimo ciągłych prześladowań, Bahá’u’lláh kontynuował objawianie Słowa Bożego przez ponad czterdzieści lat i wniósł do tego świata tak wiele miłości i duchowej energii, że końcowe zwycięstwo Jego Sprawy jest pewne.

Odejście Bahá’u’lláha

Bahá’u’lláh zmarłw 1892 roku. Jego Świątynia, którą uznajemy za Najświętsze Miejsce na ziemi, znajduje się w pobliżu miasta ‘Akka w Izraelu (na zdjęciu).


 
Bahá’u’lláh tak napisał o Swych cierpieniach.

“Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać Więźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność. Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela. Właściwe jest to miłosierdziu waszego Pana, Miłosiernego, Najlitościwszego. Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak Tego, Który przyszedł wznieść od nowa cały świat, owi dodający Bogu współtowarzyszy przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!”

„Być bahaitą to znaczy po prostu kochać cały świat, kochać ludzkość i starać się jej służyć, pracować dla osiągnięcia powszechnego pokoju i powszechnego braterstwa.”
                                                                                                                              `Abdu`l-Baha

Nadesłane przez : Kusztar
www.bahaizm.blogspot.com

cdn.
 

Data utworzenia: 12/07/2009 @ 21:23
Ostatnie zmiany: 30/07/2018 @ 01:35
Kategoria : BAHAIZM
Strona czytana 10683 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #1 

autor : kushtar 31/10/2009 @ 15:00

Niedziela - 8 listopada
godz.: 16:00-18:00
 
Wspólnota bahaicka w Warszawie
 
zaprasza na:
 
spotkanie międzywyznaniowe

 

  

Zaprosiliśmy przedstawicieli i wyznawców głównych religii: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, wiary sikhów i innych, abyśmy wszyscy razem wysłuchali modlitwy każdego z wyznań oraz podyskutowali, jak  możemy pozbyć się uprzedzeń, jak dążyć do świata bez barier, wojen i animozji. A wreszcie, aby przy herbatce poznać się lepiej i dzięki temu odnaleźć podobieństwa.

 

Z zaproszonych gości nasz wieczór uswietni m.in. rabin Haim Dov Beliak z Progresywnej Wspólnoty Zydowskiej z Beit Warszawa, a rabin z synagogi przy ul. Twardej odmówi modlitwę; będziemy również gościć lidera wspólnoty sikhów oraz muzułmanów, buddystów oraz przedstawicieli wiary chrzescijanskiej.

 

 

Jeżeli chcesz dołączyć do tego przepięknego ogrodu różnorodności – zapraszamy serdecznie!

 

Adres:

Narodowe Centrum Bahaickie na Ursynowie przy ul. Lanciego 13 lokal użytkowy nr U6

(Ursynów – metro Natolin)

www.bahai.org.pl

tel. 0-22 371 44 80

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-uxmal7.jpg0-moche.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-03.jpg0-maja.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-nazca.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-inca.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpgameryka-grzyb.png
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7068719 odwiedzający

 252 odwiedzających online