Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Podstawowe pojęcia islamu

Podstawowe pojęcia islamu

* * * *

adhan —  (lub azan), wezwanie do modlitw salat, wygłaszane z minaretu przez  muezzina pięć razy w ciągu dnia;
A’isza —  żona proroka Mahometa;
aja — (lub ajat), werset w Koranie, razem jest ich 6236;
akida —  zasady wiary muzułmańskiej;
Al Fatiha — sura (rozdział) otwierająca Koranu, najczęściej odmawiana modlitwa muzułmańska;
Alajhimus salaam —  pokój z nimi, w skrócie as;
Alhamdulillah — Chwała Bogu (popularne zawołanie  muzułmańskie);
Al-Hidżaz —  ojczysty kraj Proroka, na którym leżą dwa święte miasta islamu — Mekka i Medyna, część Arabii Saudyjskie;
Allah — Bóg Jedyny, Bóg;
Allahu Akbar — Bóg jest wielki (popularne zawołanie  muzułmańskie);
Allah arRahman — Bóg Milosierny;
Arabia Felix —  Jemen;
arkan ad-din — pięć filarów islamu: szahada  (wyznanie wiary),  salat (modlitwa), saum (post), zakat (jałmużna),  hadżd (pielgrzymka do Mekki);
asr —  modlitwa – trzecia w ciągu dnia spośród modlitw salat, odmawiana po południu;
Azrail — archanioł śmierci;
bajram —  turecka nazwa  świąt w islamie;
baraka — błogosławieństwo;
basmala — Bi-ismi Allahi Ar-Raḥmani Ar-Rahim — formuła „w imię Boga miłosiernego litościwego”;
chatibhatip  –  kaznodzieja wygłaszający w meczecie  chutbę;
chutba — piątkowe kazanie w meczecie,  wygłaszane przez chatiba;
dakkadikka – ławka lub podium w meczecie,  służąca recytatorowi Koranu;
din — religia;
al dżahilijja — okres "niewiedzy", czasy przed islamem, pogaństwo;
dżihad — wojna święta; działania zbrojne usankcjonowane przez Boga, mające na celu albo poszerzenie świata islamu, albo obronę wiary;
dżami — główny meczet w mieście;
Dzibril — przenoszący rozkazy Boga, archanioł;
dżinn —  demon, duch;
dżizja — pogłówne, podatek płacony przez niemuzułmanów (żydów i chrześcijan) w państwie muzułmańskim;
fadżr —  modlitwa –  pierwsza w ciągu dnia spośród modlitw salat, odmawiana o świcie;
Fatima —  córka proroka Muhammada;
fatwa —  opinia prawna wydana przez eksperta;
fikh  —   nauki prawa muzułmańskiego;
ghusl — rytualne oczyszczenie;
Hadidża — pierwsza żona Muhammada;
hadisy —   przekaz wypowiedzi i czynów proroka,  hadisy łącznie tworzą sunnę;
Hadżar —  czarny kamień — kamień wbudowany w narożnik  Al-Kaby w Mekce, największa świętość muzułmanów i cel pielgrzymek (hadżdż);
hadżdż  — pielgrzymka do Mekki, jeden z pięciu filarów islamu (arkan ad-din);
hakk — prawda, prawo, obowiązek, także jadno z imion Boga;
halal   — wszystko co jest dozwolone islamie;
haram — wszystko co zakazane w islamie;
hauz —  basen na dziedzińcu meczetu;
hidżab — zasłona, okrycie,  ubiór muzułmanki, zgodny z zasadami Islamu;
hidżra — dosłownie  ‘emigracja’, przeniesienie się Mahometa z Mekki do Medyny;
ibadat  —  ibada  - oddawanie czci Bogu, kult;
iblis —   diabeł, szatan;
Ibrahim — Abraham, ojciec Izaaka i Izmaela,  biblijny praojciec narodu żydowskiego i arabskiego.
id al-adha — Święto Ofiarowania, najważniejsze święto w islamie, w Turcji  kurban bajram;
id al-fitr —Święto Zakończenia Postu kończące ramadan;
ihram — biały ubiór pielgrzyma w czasie hadżdżu;
imam — dosłownie „przywódca”,  osoba prowadząca modlitwę;
iman — wiara;
Insza’allah (arabski: إن شاء الله) — „Jak Bَóg da”;
islam — dosłownie „poddanie się” Bogu;
Israfil — archanioł, który ma zadać w trąbę na Sąd Ostateczny;
isra —  nocna podróż Mahometa na skrzydlatym koniu al-Buraku z Mekki do Jerozolimy i stamtąd do nieba (al-miradż);
isza —  modlitwa  –  piąta w ciągu dnia spośród modlitw salat, odmawiana w nocy;
ilm al-ach-lak  — ahlak - moralność muzułmańska, etyka;
Isa — Jezus;
Isma'il — Izmael, syn Abrahama i  Hagar, biblijny protoplasta Arabów;
al-Kaba —  KabaKaaba – najświętsze miejsce islamu, kamienny sześcian na terenie meczetu Al-Haram w Mekce;
kadi —  sędzia;
kafir / kuffar / kafirun —  niewierny, niewierzący, niemuzułmanie;
khitan  —  obrzezanie;
Kurajszyci — plemię arabskie z Mekki, do którego należał prorok Muhammad;
khutba  —  kazanie wygłaszane podczas piątkowej modlitwy;
kurban bajram — ‘wielkie święto’, turecka nazwa Święta Ofiarowania - id al-adha;
la illaha il Allah —formuła „nie ma boga poza Bogiem Jedynym";
madrasa — (lub medrasa)  teologiczna szkoła wyższa;
mahdi —  mesjasz, zbawiciel;
maghrib  — modlitwa  –  czwarta w ciągu dnia spośród modlitw salat, odmawiana po zachodzie Słońca;
malak  — anioł;
Malik — anioł stróż piekła;
masdżid — meczet,  świątynia muzułmańska;
mazhab — szkoła prawna;
Mekka —  ojczyste miasto Proroka i siedziba najważniejszego islamskiego santuarium Al-Kaba;
midha — fontanna albo studnia służąca do obmycia rytualnego na dziedzińcu meczetu;
minaret —  wieża meczetu z której muezzin nawołuje do modlitwy;
Micha'il — czuwający nad światem, archanioł;
mihrab — nisza w ścianie meczetu od strony Mekki (kibla);
mimbar  — minber,  kazalnica w meczecie;
mudżahid  —  uczestnik dżihadu,  walczący z niewiernymi o podporządkowanie ich prawu muzułmańskiemu;
mudżtahid — uczony w zakresie prawa i teologii islamu;
muezzin —  mężczyzna wykrzykujący z minaretu adhan, przywołanie do modlitw salat;
mufti —  sunnicki uczony teolog i prawnik, teoretyk prawa;
Muhammad — pełne imię Muhammad Ibn Abd Allah ibn al-Muttalib -  Mahomet, prorok, wysłannik Boga, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej;
mułła — nauczyciel, interpretator praw religijnych w szyizmie;
qibla — kibla, kierunek, w którym zwracają się muzułmanie w czasie modlitwy;
al-Qur’an — dosłownie „recytacja” lub „czytanie”,  Koran,  święta księga islamu, składa się ze 114 sur (rozdziałów), 90 mekkańskich i 24 medyńskich;
rakat —  pokłon, jedna z części modlitwy;
ramadan — dosłownie 'palący', dziewiąty miesiąc kalendarza księżycowego, podczas którego od świtu do zachodu Słońca muzułmanom nie wolno jeść, pić, palić ani uprawiać seksu (saum);
ramazan — po turecku ramadan;
sadaka – jałmużna,  akt dobroczynności;
sahn —   dziedziniec meczetu;
sajjid — „szlachetny pan”, naczelnik rodu;
salam — pokój,  pozdrowienie, którym witają się muzułmanie;
salat  — modlitwa, jeden z pięciu filarów islamu (arkan ad-din), odmawia się ją pięciokrotnie w ciągu doby;
saum  — post,  jeden z pięciu filarów islamu (arkan ad-din);
subha —  tespih - muzułmański różaniec  składający się z 33 paciorków;
sufi — mistyk, wyznawca sufizmu;
Sulejman —  Salomon;
sunna —   zbiór opowieści z życia Mahometa, składa się z hadis;
sura —  rozdział w  Koranie,  dzieli się na aje (wersety);
szahada — wyznanie wiary "Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest połańcem Allaha",  jeden z pięciu filarów islamu (arkan ad-din);
szahid — (l.mn. szuhada) męczennik, ten, który zaświadcza o czymś;
szajch —  „starszy”, szejk;
sallallaahu alajhi ła sallaam —  pokój i błogosławieństwo Boga z nim, w skrócie saał;
szari'a  — szariat,  prawo religijne;
szarif — „szlachetny”;
tahara — oczyszczenie;
talak — rozwód;
tawaf —  rytualne, siedmiokrotne okrążania Kaaby podczas pielgrzymki do Mekki;
umma —  wspólnota wszystkich muzułmanów;
urf — arabskie prawo zwyczajowe;  
wudu —   rytualne oczyszczenie przed modlitwą;
zakat  — jałmużna,  jeden z pięciu filarów islamu (arkan ad-din);
zina — cudzołóstwo;
zu al-hidżdża — dwunasty miesiąc kalendarza  księżycowego, miesiąc pielgrzymki  do Mekki (hadżdż);
zuhd — asceza;
zuhr —  modlitwa –  druga w ciągu dnia spośród modlitw salat, odmawiana w południe;
 

 


 


Data utworzenia: 03/04/2024 @ 21:53
Ostatnie zmiany: 03/04/2024 @ 22:40
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 213 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPGmask-teotihuacan.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpgameryka-grzyb.png0-maya-pismo.gif0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-01.jpg0-moche.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-maja.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-inca.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6650304 odwiedzający

 67 odwiedzających online