Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Religie w cyfrach

Religie w cyfrach
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE STATYSTYKI W WIELU PRZYPADKACH SĄ PRZYBLIŻONE. RÓŻNE ŹRÓDŁA PODAJĄ ODMIENNE DANE, CZĘSTO TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA.


• • • • •

Według danych z 2011 roku 33.43% ludności świata stanowili chrześcijanie, muzułmanie zajęli drugie miejsce z 24.35%. Trzecią co do liczebności grupą okazali się hinduiści (13.78%). Na czwartym miejscu znaleźli się bezwyznaniowcy (9.42%), którzy wyprzedzili buddystów (7.13%). Do ateizmu przyznało się 2,04% ludności, a pozostali to 9,85% (dane podajemy za Gazetą Wyborczą).• • • • •

Na całym świecie w 2011 roku było 2.2 miliarda chrześcijan, rozproszonych po wszystkich kontynentach. Wśród nich było 1,2 miliarda katolików, 800 milionów protestantów, 260 milionów prawosławnych i 28 milionów pozostałych wyznań. To znaczy, że ponad 50% chrześcijan stanowią katolicy, 37% protestanci, 12% prawosławni, a reszta to pomniejsze kościoły i wspólnoty.

W Europie jest prawie 566 milionów chrześcijan, co daje 76.27% populacji, czyli zdecydowana większość (dane podajemy za portalem Onet.pl).• • • • •

Wyznawców islamu jest 1.6 miliarda. Mieszkają głównie w Azji i Afryce, najliczniej w: Indonezji, Pakistanie, Nigerii i Bangladeszu. W Europie jest ich około 55 milionów co stanowi 7.3% populacji. Najwięcej ich mieszka w europejskiej części Rosji.

• • • • •

Liczba wszystkich wyznawców hinduizmu przekroczyła 950 milionów. Najwięcej ich mieszka w Indiach, Nepalu i Bangladeszu. W Europie jest około 2 milionów hinduistów, co wynosi zaledwie 0.21% populacji. Większość z nich mieszka w Wielkiej Brytanii.

• • • • •

Na naszej planecie żyje ponad 400 milionów buddystów. Większość z nich mieszka w Azji, najwięcej w: Chinach, Kambodży, Wietnamie, Birmie i Sri Lance. W Europie jest około 24 milionów buddystów, czyli 3.2% populacji.

• • • • •

Blisko 400 milionów Chińczyków, mieszkających w Chinach i na Tajwanie, wyznaje rodzime chińskie religie, a wśród nich taoizm i konfucjanizm.

• • • • •

Sikhizm wyznaje prawie 24 milionów osób. Najwięcej sikhów mieszka w Indiach. W Europie jest ich ponad 1.2 miliona, około 0.27% populacji. W Wielkiej Brytanii mieszka ich 336 tysięcy, we Włoszech 70 tysięcy, w Niemczech około 27 tysięcy.

• • • • •

Samarytanizm to prawdopodobnie najmniejsza religia na świecie. W 2011 roku wyznawało ją 656 osób, z czego 346 mieszka w Holonie, a 310 – w pobliżu góry Gerazim. W 1948 roku doliczono się zaledwie 250 samarytan (192 w Nablusie, 58 w Tel Awiwie).

• • • • •

Kosowo i Albania są jedynymi krajami w Europie, w których dominującą religią jest islam. W Kosowie wyznaje go aż 92% populacji, zaś w Albanii 38,8%.

• • • • •

Francja jest krajem wielowyznaniowym. 55.2% Francuzów deklaruje swą przynależność do kościoła katolickiego. Drugą w kolejności religią jest islam, który praktykuje 10.7% społeczeństwa. Pozostałe wyznania to: protestanci (2.6%), prawosławni (1.8%) i buddyści (1.3%). 25% Francuzów nie przyznaje się do jakiejkolwiek religii. Dane te pochodzą z 2010 roku. Niektóre źródła twierdzą że odsetek niewierzących wzrósł do 33%.

• • • • •

W Niemczech 62% ludności deklaruje się jako chrześcijanie. Na drugim miejscu znajdują się muzułmanie stanowiący 4.9% populacji. Bezwyznaniowcy to 33% obywateli. Wśród chrześcijan najliczniej są reprezentowani katolicy (30.2%) i luteranie (29.58%). Dane pochodzą z 2011 roku.

• • • • •

95% Polaków deklaruje się jako katolicy, jednocześnie 92% deklaruje się jako osoby wierzące. W roku 2011 Kościół Katolicki obliczył, że dokładnie 33 523 358 osób było ochrzczonych, czyli 87.74% wszystkich obywateli (przy populacji wynoszącej 38 209 000 osób). To znaczy że mamy 3% katolików niewierzących i ponad 7% katolików nieochrzczonych.

• • • • •

W Wietnamie dominują religie rodzime, wyznaje je 45.3% populacje, a wśród nich takie jak animizm, kaodaizm, Hoa Hao, czy Đạo Mẫu. Drugą religią co do liczby wyznawców jest buddyzm wyznawany przez 16.4% ludności. Trzecie miejsce zajmuje chrześcijaństwo (8.7%). Prawie 30% nie przyznaje się do żadnej religii. Dane pochodzą z 2010 roku.

• • • • •

W Turcji 99,8% obywateli wyznaje islam. Pozostałe 0,2% wyznaje chrześcijaństwo lub judaizm. Badania opinii publicznej z 2009 roku ukazały, że 95% respondentów odpowiada: „Wierzę w Boga“.

• • • • •

W Wielkiej Brytanii 56,9% mieszkańców deklaruje się jako chrześcijanie, 4,5% jako muzułmanie, a 1,2% jako wyznawcy hinduizmu. Wśród chrześcijan zdecydowana większość to anglikanie (68%). Około 25% Anglików nie wyznaje żadnej religii.

• • • • •

W liczącej 240 milionów ludzi Indonezji islam jest religią dominującą, wyznaje go 86 % mieszkańców. Indonezyjczycy mogą wyznawać inne religie, ale ateizm jest zabroniony. Dane te pochodzą z 2012 roku.

• • • • •

Według badań z 2012 roku 93,1 % Polaków uznaje się za katolików, 4,2 % deklaruje się jako bezwyznaniowcy. 54% wierzących co najmniej raz w tygodniu chodzi do kościoła, a 10 % w ogóle nie praktykuje.

• • • • •

W Bhutanie buddyści stanowią około 75% populacji, hinduiści to 24% populacji. Pozostały 1% wyznaje inne religie. Religią państwową jest buddyzm tybetański.

• • • • •

W Indiach najczęściej wyznawaną religią jest hinduizm (80.5%), na drugim miejscu jest islam (13.4 %), chrześcijaństwo zajmuje trzecie miejsce (2,3 %), a czwarte sikhizm (1,9%). Do marginalnych religii zalicza się buddyzm (0,8%), dżajnizm (0,4 %), inne religie (0,6%), i bezwyznaniowcy (0,1%). Indie są państwem świeckim (dane z 2001 r.).

• • • • •

W Islandii 75% społeczeństwa przynależy do Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Islandii, 3,5% do Kościoła Katolickiego, zaś reszta do pomniejszych grup wyznaniowych. Jednocześnie w 2010 roku tylko 31% Islandczyków zadeklarowało, że wierzy w Boga, ponad 50% wierzy w istnienie elfów. Kościół Luterański Islandii ma status państwowego.

• • • • •

W Bangladeszu muzułmanie stanowią 83% populacji, hinduiści 16%, buddyści 0,6%, a chrześcijanie 0,4%. Islam w Bangladeszu jest religią państwową, jednak konstytucja gwarantuje prawo praktykowania innych religii – „zgodnie z prawem, porządkiem publicznym i moralnością” (dane z 1997 roku).

• • • • •

Każdego roku, na wszystkich kontynentach, pielgrzymuje ponad 300 milionów osób. Najliczniej odwiedzanym miejscem jest Allahabad w Indiach, który w czasie hinduskich świąt Kumba Mela, przyciągnął w 2013 roku około 100 milionów pielgrzymów.

• • • • •

Największym meczetem na świecie jest Święty Meczet (Al-Masdżid al-Haaram) w Mekce (Arabia Saudyjska), zbudowany dookoła Al-Kaaby, zajmuje powierzchnię 356 800 m² (35,68 ha), posiada 9 minaretów o wysokości 89 metrów i może pomieścić do 800 tysięcy osób. W zewnętrznym murze jest 25 bram wejściowych.

• • • • •

Na stolicy Apostolskiej w Rzymie najdłużej zasiadał papież Pius IX, bo aż 33 lata, drugi z kolei pod względem długości był pontyfikat Jana Pawła II, trwający blisko 26 i pół roku, a trzeci Leona XIII trwający 25 lat i 5 miesięcy. Za to najkrócej panowali: Stefan II - tylko 4 dni, Urban VII - 12 dni i Bonifacy VI - 14 dni.

• • • • •

Muzułmański różaniec ma 99 paciorków, które pozwalają z pamięci recytować listę 99 najpiękniejszych imion Boga.

• • • • •

W Valle de los Caídos w Hiszpanii (50 km od Madrytu) znajduje się największy krzyż na świecie, ma 152,4 m wysokości, 46 m rozpiętości i 6 m szerokości, jest zbudowany z kamienia, waży 201 tysięcy ton i jest widoczny z odległości prawie 50 km.

• • • • •

Sanktuarium maryjne w Lourdes w południowo-zachodniej Francji odwiedza co roku 6 milionów pielgrzymów. Rekord odwiedzin padł w 2008 roku, w 150. rocznicę objawień Bernadetty Soubirous, przybyło wtedy 9 milionów pątników.

• • • • •

Ponad 90% muzułmanów twardo sprzeciwia się terroryzmowi. Także 90% muzułmanów chce demokracji - marzą im się nowe konstytucje, wolność słowa, prawa człowieka. A jednocześnie nie chcą słyszeć o zmniejszeniu roli religii, bo nie widzą żadnej sprzeczności między islamem a demokratyzacją ich krajów. Tylko jeden na dziesięciu muzułmanów ma radykalne poglądy. Badania w 2008 roku przeprowadził instytut Gallupa.

• • • • •

Liczba 7 w chrześcijaństwie i judaizmie jest uważana za mistyczną. W 7 dni Bóg stworzył świat, stąd 7 dni tygodnia. Jest 7 grzechów głównych i 7 sakramentów. 7 dni Noe czekał w arce na deszcz. Po 7 dniach Bóg przemówił do Mojżesza na Synaju. 7 dni Izraelici okrążali Jerycho, a 7 kapłanów niosło arkę przymierza. Menora to świecznik siedmioramienny. Jest 7 archaniołów. Rok jubileuszowy przypadał co 7 lat. Po 7 latach hebrajski niewolnik odzyskiwał wolność. 7 dni trwało Święto Przaśników i Szałasów. 7 tygodni upływało między Paschą a Świętem Tygodni, itd.

• • • • •

Największą statuą na świecie jest pomnik Buddy znajdujący się w Chinach, w Świątyni Wiosny w Zhaocun (prowincja Henan), ma 128 m, stoi na budynku, który ma 25 m, co daje razem 153 m wysokości, dodając do tego wysokość wzgórza (15 m) osiąga 208 m. Koszt budowy, zakończonej w 2008 roku, wyniósł 55 milionów dolarów.

• • • • •

W roku 2008 badano zaufanie do przywódców religijnych. W Europie najniższym zaufaniem, bo tylko 6%, cieszą się oni w Austrii, za to najwyżej zostali ocenieni przez Irlandczyków aż 42%. Polacy znaleźli się na szarym końcu, tylko 8,8% społeczeństwa ufa biskupom. Lepszą opinię o nich mają Włosi (12%), Ukraińcy (14%) i Brytyjczycy (16%). Średnia światowa wynosi 27%.

• • • • •

W Niemczech w roku 2008 wyświęcono 95 nowych księży katolickich. W seminariach duchownych do stanu kapłańskiego przygotowywało się 871 kandydatów. Chęć rozpoczęcia takich studiów zgłosiło 176 mężczyzn.

• • • • •

Trzy najpopularniejsze imiona kobiece w Polsce to Anna, Maria i Katarzyna, wszystkie trzy odwołują się do tradycji chrześcijańskiej. W 2004 roku było 1.114.536 Ann, 753.586 Marii i 601.930 Katarzyn. Popularność tych imion jednak od kilku lat spada.

• • • • •

Na początku XX wieku istniało 1600 różnych wyznań chrześcijańskich, w 2011 roku było ich już 42.000 (według watykańskiej agencja Zenit).

• • • • •

Ponad połowa Rosjan, dokładnie 53%, obawia się "rzucania uroku" poprzez "złe spojrzenie". Tak wynika z sondażu przeprowadzonego w 2011 roku.

• • • • •

Polska w 2011 roku zajęła pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem religijności. W tym samym roku nasz kraj znalazł się na 21 miejscu jeśli chodzi o przestępczość, czyli na trzecim od końca, przed Bułgarią i Rumunią.

• • • • •

W sondażu Gallupa latem 2012 roku 91% Amerykanów stwierdziło, że zagłosowałoby na żyda, 80% - na mormona, 68% - na geja lub lesbijkę, 58% - na muzułmanina i tylko 54% - na ateistę.

• • • • •

Największym kościołem na świecie jest Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju (Notre Dame de la Paix) w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Powierzchnia świątyni wynosi 30 tys m2, posiada 7 tys miejsc siedzących i 11 tys stojących. Wysokość bazyliki, łącznie z wieńczącym ją złotym krzyżem, wynosi 158 m.

• • • • •

W 2011 roku po Włoszech podróżowało 46,1 milionów turystów, z czego 5,6 milionów to turyści religijni. Najchętniej odwiedzają Rzym z Watykanem, Padwę, Turyn, Asyż, Sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Rotondo i Loreto. Średnio turysta religijny wydaje dziennie 51 euro. W sumie daje to 2 mld euro z 82,2 mld euro całego przychodu sektora turystyki. Dane podał Włoski Narodowy Instytut Badań Turystyki (Isnart).

• • • • •

W 2010 roku z rejestru Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Finlandii wypisało się 81 tysięcy osób. To prawie dwa razy więcej niż w 2009 roku, kiedy Kościół opuściło 44 tysiące wiernych - wynika z danych fińskiego Centrum Naukowego Kościoła.

• • • • •

Według wyników ankiety, przeprowadzonej w grudniu 2010 roku przez niemiecki dziennik "Frankfurter Rundschau", w diecezji Rottenburga i Stuttgartu z Kościoła katolickiego wystąpiło do połowy listopada 17 tys. 169 wiernych; w 2009 roku na taki krok zdecydowało się 10 tys. 619 osób. W diecezji Trewiru Kościół opuściło 7029 katolików; w 2009 roku - 4583.

• • • • •

W 2009 roku za 5 najbardziej religijnych krajów świata uznano: Egipt, Bangladesz, Sri Lankę Indonezję i Kongo. W tym samym roku za kraje najmniej religijne uznano: Czechy, Białoruś, Japonię, Mongolię, Francję i Hongkong.

• • • • •

Z sondażu przeprowadzonego w 2011 roku w Rosji wynika, że tylko 26% odpowiadających wierzy w życie po śmierci i w zmartwychwstanie. 54% procent respondentów zadeklarowało, że w to nie wierzy.

• • • • •

Według specjalnego raportu, wydanego w 2011 roku, ofiarami nadużyć w Kościele w Holandii w latach 1945-1981 stało się od 10 do 20 tys. dzieci.

• • • • •

Aż 6 mld zł dostaje Kościół z ofiar wiernych na tacę. Taką informacją podzielił się z opinią publiczną metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podczas jasnogórskich obrad w 2013 roku, gdzie duchowni rozmawiali o stanie finansów polskiego Kościoła.

• • • • •

Według danych "Gazety Prawnej" w roku 2011, w Polsce, rynek komunii świętej został oszacowany na około 3 mld złotych. Komunia święta to biznes dorównujący w przychodach ślubom i weselom.

• • • • •

Pod względem słuchalności Radio Maryja w roku 2011 zajęło 5 miejsce, po RMF FM, Radio Zet, Jedynce i Trójce Polskiego Radia.

• • • • •

W tarnowskiej kurii w 2011 roku, 69,2 % wiernych chodziło na niedzielną mszę świętą, z czego w Tarnowie frekwencja wyniosła 53,3 %, a w Nowym Sączu - 51 %. Oznacza to spadek o 1,3 % w porównaniu do badań z poprzedniego roku.

• • • • •

W Czechach jest więcej wyznawców Jedi niż Romów. Według danych z 2011 roku, za zwolenników filozofii rycerzy Jedi uznało się 15 070 mieszkańców Czech. Najwięcej Jedi jest w Pradze - 3977. Tymczasem do narodowości romskiej przyznało się 13 150 osób.

• • • • •

W Islandii na pytanie, czy uważa się Pan/Pani się za osobę religijną, niereligijną lub ateistę, 57% respondentów stwierdziło, że są osobami religijnymi, 31% określiło siebie jako niereligijne, 10% zadeklarowało się jako ateiści, a 2% nie wiedziało, co odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Badania pochodzą z 2012 roku.

• • • • •


Data utworzenia: 16/02/2013 @ 21:53
Ostatnie zmiany: 02/04/2017 @ 04:43
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 471 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 

Reklama

 
Trzecie Oczko
0-hiszpania-semana santa-17.jpg0-hiszpania-semana santa-2c.jpg0-hiszpania-semana santa-3a.jpg0-hiszpania-semana santa-20.jpg0-hiszpania-semana santa-2a.jpg0-hiszpania-semana santa-14.jpg0-hiszpania-semana santa-65.jpg0-hiszpania-semana santa-46.jpg0-hiszpania-semana santa-48.jpg0-hiszpania-semana santa-45.jpg0-hiszpania-semana santa-19.jpg0-hiszpania-semana santa-61.jpg0-hiszpania-semana santa-47.jpg0-hiszpania-semana santa-7.jpg0-hiszpania-semana santa-18.jpg0-hiszpania-semana santa-8.jpg0-hiszpania-semana santa-3.jpg0-hiszpania-semana santa-16.jpg0-hiszpania-semana santa-1c.jpg0-hiszpania-semana santa-2.jpg0-hiszpania-semana santa-52.jpg0-hiszpania-semana santa-1a.jpg0-hiszpania-semana santa-12.jpg0-hiszpania-semana santa-36.jpg0-hiszpania-semana santa-21.jpg0-hiszpania-semana santa-31.jpg0-hiszpania-semana santa-58.jpg0-hiszpania-semana santa-66.jpg0-hiszpania-1u.jpg0-hiszpania-semana santa-50.jpg0-hiszpania-18.jpg0-hiszpania-semana santa-6.jpg0-hiszpania-semana santa-30.jpg0-hiszpania-semana santa-23.jpg0-hiszpania-semana santa-53.jpg0-hiszpania-semana santa-60.jpg0-hiszpania-semana santa-9.jpg0-hiszpania-semana santa-43.jpg0-hiszpania-semana santa-5.jpg0-hiszpania-semana santa-24.jpg0-hiszpania-semana santa-6a.jpg0-hiszpania-semana santa-32.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2180499 odwiedzający

 20 odwiedzających online