Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Religie w cyfrach

Religie w cyfrach
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE STATYSTYKI W WIELU PRZYPADKACH SĄ PRZYBLIŻONE. RÓŻNE ŹRÓDŁA PODAJĄ ODMIENNE DANE, CZĘSTO TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA.


• • • • •

Według danych z 2011 roku 33.43% ludności świata stanowili chrześcijanie, muzułmanie zajęli drugie miejsce z 24.35%. Trzecią co do liczebności grupą okazali się hinduiści (13.78%). Na czwartym miejscu znaleźli się bezwyznaniowcy (9.42%), którzy wyprzedzili buddystów (7.13%). Do ateizmu przyznało się 2,04% ludności, a pozostali to 9,85% (dane podajemy za Gazetą Wyborczą).• • • • •

Na całym świecie w 2011 roku było 2.2 miliarda chrześcijan, rozproszonych po wszystkich kontynentach. Wśród nich było 1,2 miliarda katolików, 800 milionów protestantów, 260 milionów prawosławnych i 28 milionów pozostałych wyznań. To znaczy, że ponad 50% chrześcijan stanowią katolicy, 37% protestanci, 12% prawosławni, a reszta to pomniejsze kościoły i wspólnoty.• • • • •

Na początku XX wieku istniało 1600 różnych wyznań chrześcijańskich, w 2011 roku było ich już 42.000 (według watykańskiej agencja Zenit).

• • • • •

Mormonizm, jeden z odłamów protestantyzmu, ma ponad 16.3 miliona wyznawców na całym świecie. Najwięcej ich mieszka w USA. W Europie jest ponad 500 tysięcy mormonów, z czego w Polsce 1650 osób.

• • • • •

Wyznawców islamu jest 1.6 miliarda. Mieszkają głównie w Azji i Afryce, najliczniej w: Indonezji, Pakistanie, Nigerii i Bangladeszu. W Europie jest ich około 55 milionów co stanowi 7.3% populacji. Najwięcej ich mieszka w europejskiej części Rosji.

• • • • •

Liczba wszystkich wyznawców hinduizmu przekroczyła 950 milionów. Najwięcej ich mieszka w Indiach, Nepalu i Bangladeszu. W Europie jest około 2 milionów hinduistów, co wynosi zaledwie 0.21% populacji. Większość z nich mieszka w Wielkiej Brytanii.

• • • • •

Na naszej planecie żyje ponad 400 milionów buddystów. Większość z nich mieszka w Azji, najwięcej w: Chinach, Kambodży, Wietnamie, Birmie i Sri Lance. W Europie jest około 24 milionów buddystów, czyli 3.2% populacji.

• • • • •

Blisko 400 milionów Chińczyków, mieszkających w Chinach i na Tajwanie, wyznaje rodzime chińskie religie, a wśród nich taoizm i konfucjanizm.

• • • • •

Sikhizm wyznaje prawie 24 milionów osób. Najwięcej sikhów mieszka w Indiach. W Europie jest ich ponad 1.2 miliona, około 0.27% populacji. W Wielkiej Brytanii mieszka ich 336 tysięcy, we Włoszech 70 tysięcy, w Niemczech około 27 tysięcy.

• • • • •

Szacuje się, że judaizm wyznaje od 14,5 do 17,4 miliona osób na całym świecie. Najwięcej ich mieszka w Izraelu – 6,2 miliona i w Stanach Zjednoczonych – 5,6 miliona. W Europie wyznaje judaizm około 1,4 miliona mieszkańców, z czego we Francji około 460 tysięcy, w Wielkiej Brytanii 290 tysięcy, a w Niemczech 117 tysięcy (dane z 2015 roku).

• • • • •

Samarytanizm to prawdopodobnie najmniejsza religia na świecie. W 2011 roku wyznawało ją 656 osób, z czego 346 mieszka w Holonie, a 310 – w pobliżu góry Gerazim. W 1948 roku doliczono się zaledwie 250 samarytan (192 w Nablusie, 58 w Tel Awiwie).

• • • • •

Europa
W Europie jest prawie 566 milionów chrześcijan, co daje 76.27% populacji, czyli zdecydowana większość (dane podajemy za portalem Onet.pl).

• • • • •

Kosowo i Albania są jedynymi krajami w Europie, w których dominującą religią jest islam. W Kosowie wyznaje go aż 92% populacji, zaś w Albanii 38,8%.

• • • • •

Francja jest krajem wielowyznaniowym. 55.2% Francuzów deklaruje swą przynależność do kościoła katolickiego. Drugą w kolejności religią jest islam, który praktykuje 10.7% społeczeństwa. Pozostałe wyznania to: protestanci (2.6%), prawosławni (1.8%) i buddyści (1.3%). 25% Francuzów nie przyznaje się do jakiejkolwiek religii. Dane te pochodzą z 2010 roku. Niektóre źródła twierdzą że odsetek niewierzących wzrósł do 33%.

• • • • •

W Niemczech 62% ludności deklaruje się jako chrześcijanie. Na drugim miejscu znajdują się muzułmanie stanowiący 4.9% populacji. Bezwyznaniowcy to 33% obywateli. Wśród chrześcijan najliczniej są reprezentowani katolicy (30.2%) i luteranie (29.58%). Dane pochodzą z 2011 roku.

• • • • •

Według wyników ankiety, przeprowadzonej w grudniu 2010 roku przez niemiecki dziennik "Frankfurter Rundschau", w diecezji Rottenburga i Stuttgartu z Kościoła katolickiego wystąpiło do połowy listopada 17 169 wiernych; w 2009 roku na taki krok zdecydowało się 10 619 osób. W diecezji Trewiru Kościół opuściło 7 029 katolików; w 2009 roku - 4 583.

• • • • •

W Niemczech w roku 2008 wyświęcono 95 nowych księży katolickich. W seminariach duchownych do stanu kapłańskiego przygotowywało się 871 kandydatów. Chęć rozpoczęcia takich studiów zgłosiło 176 mężczyzn.

• • • • •

W Wielkiej Brytanii 56,9% mieszkańców deklaruje się jako chrześcijanie, 4,5% jako muzułmanie, a 1,2% jako wyznawcy hinduizmu. Wśród chrześcijan zdecydowana większość to anglikanie (68%). Około 25% Anglików nie wyznaje żadnej religii.

• • • • •

W Islandii 75% społeczeństwa przynależy do Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Islandii, 3,5% do Kościoła Katolickiego, zaś reszta do pomniejszych grup wyznaniowych. Jednocześnie w 2010 roku tylko 31% Islandczyków zadeklarowało, że wierzy w Boga, ponad 50% wierzy w istnienie elfów. Kościół Luterański Islandii ma status państwowego.

• • • • •

W Islandii na pytanie, czy uważa się Pan/Pani się za osobę religijną, niereligijną lub ateistę, 57% respondentów stwierdziło, że są osobami religijnymi, 31% określiło siebie jako niereligijne, 10% zadeklarowało się jako ateiści, a 2% nie wiedziało, co odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Badania pochodzą z 2012 roku.

• • • • •

W Holandii około 49% populacji przyznaje się do wyznawania jakiejś religii. Najwięcej z nich, bo 24,6% populacji to katolicy, a 14,6% to protestanci. Do pozostałych wyznań należą muzułmanie (5,5%), buddyści (1,0%) i hinduiści (0,9%).

• • • • •

Według specjalnego raportu, wydanego w 2011 roku, ofiarami nadużyć w Kościele w Holandii w latach 1945-1981 stało się od 10 do 20 tys. dzieci.

• • • • •

Watykan (Państwo Watykańskie) leży na terenie Rzymu, ma powierzchnię 0,44 km2, co go czyni najmniejszym państwem na świecie. Jest monarchią absolutną, na czele której stoi papież, skupiający w jednym ręku władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Watykan zamieszkuje około 1000 osób, głównie księży i zakonników.  100% jego obywateli  wyznaje katolicyzm.

• • • • •

Szwajcaria jest krajem, w którym dominuje chrześcijaństwo wyznawane przez 66,9% ludności, na drugim miejscu są niereligijni stanowiący 26,2% populacji, a na trzecim muzułmanie stanowiący 5,2% populacji. Wśród chrześcijan najwięcej jest katolików (36,5%) i protestantów (24,5%), ale są też prawosławni (2%), zielonoświątkowcy (0,9%)i inne pomniejsze wyznania.

• • • • •

Mieszkańcy Ukrainy są w większości chrześcijanami, 61% wyznaje prawosławie, 10,2%  katolicyzm, podzielony między grekokatolików (8,5%) i rzymskokatolików (1,7%). Muzułmanie stanowią 1% ludności. Żadnej religii nie wyznaje 19,5% Ukraińców (dane z 2011 r.).

• • • • •

Według danych z 2010 roku Łotwa jest krajem w większości chrześcijańskim (prawie 56% obywateli), 20% to protestanci, 19% katolicy, a 16,5% prawosławni. Niecałe 44% nie wyznaje żadnej religii.

• • • • •

Polska
95% Polaków deklaruje się jako katolicy, jednocześnie 92% deklaruje się jako osoby wierzące. W roku 2011 Kościół Katolicki obliczył, że dokładnie 33 523 358 osób było ochrzczonych, czyli 87.74% wszystkich obywateli (przy populacji wynoszącej 38 209 000 osób). To znaczy że mamy 3% katolików niewierzących i ponad 7% katolików nieochrzczonych.

• • • • •

Według badań z 2012 roku 93,1 % Polaków uznaje się za katolików, 4,2 % deklaruje się jako bezwyznaniowcy. 54% wierzących co najmniej raz w tygodniu chodzi do kościoła, a 10 % w ogóle nie praktykuje.

• • • • •

Kościół rzymskokatolicki w Polsce administracyjnie podzielony  jest  na 14 metropolii, 41 diecezji, 1146 dekanatów i 10248 parafii, pełni w nich posługę  30925 księży. Do nich dołączona jest 1 metropolia greckokatolicka, podzielona na 2 diecezje.  (dane z 2015 roku - GUS).

• • • • •

• • • • •

Trzy najpopularniejsze imiona kobiece w Polsce to Anna, Maria i Katarzyna, wszystkie trzy odwołują się do tradycji chrześcijańskiej. W 2004 roku było 1.114.536 Ann, 753.586 Marii i 601.930 Katarzyn. Popularność tych imion jednak od kilku lat spada.

• • • • •

Polska w 2011 roku zajęła pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem religijności. W tym samym roku nasz kraj znalazł się na 21 miejscu jeśli chodzi o przestępczość, czyli na trzecim od końca, przed Bułgarią i Rumunią.

• • • • •

Aż 6 mld zł dostaje Kościół z ofiar wiernych na tacę. Taką informacją podzielił się z opinią publiczną metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podczas jasnogórskich obrad w 2013 roku, gdzie duchowni rozmawiali o stanie finansów polskiego Kościoła.

• • • • •

Według danych "Gazety Prawnej" w roku 2011, w Polsce, rynek komunii świętej został oszacowany na około 3 mld złotych. Komunia święta to biznes dorównujący w przychodach ślubom i weselom.

• • • • •

Pod względem słuchalności Radio Maryja w roku 2011 zajęło 5 miejsce, po RMF FM, Radio Zet, Jedynce i Trójce Polskiego Radia.

• • • • •

Około 60% Polaków wierzy we wróżby i przepowiednie. Godzina konsultacji telefonicznej z wróżką kosztuje od 90 do 120 złotych. Postawienie horoskopu przez telefon kosztuje 150 złotych. Największym hitem ostatnich lat jest tarot.

• • • • •

W tarnowskiej kurii w 2011 roku, 69,2 % wiernych chodziło na niedzielną mszę świętą, z czego w Tarnowie frekwencja wyniosła 53,3 %, a w Nowym Sączu - 51 %. Oznacza to spadek o 1,3 % w porównaniu do badań z poprzedniego roku.

• • • • •

Azja
W Turcji 99,8% obywateli wyznaje islam. Pozostałe 0,2% wyznaje chrześcijaństwo lub judaizm. Badania opinii publicznej z 2009 roku ukazały, że 95% respondentów odpowiada: „Wierzę w Boga“.

• • • • •

W Bangladeszu muzułmanie stanowią 83% populacji, hinduiści 16%, buddyści 0,6%, a chrześcijanie 0,4%. Islam w Bangladeszu jest religią państwową, jednak konstytucja gwarantuje prawo praktykowania innych religii – „zgodnie z prawem, porządkiem publicznym i moralnością” (dane z 1997 roku).

• • • • •

W liczącej 240 milionów ludzi Indonezji islam jest religią dominującą, wyznaje go 86 % mieszkańców. Indonezyjczycy mogą wyznawać inne religie, ale ateizm jest zabroniony. Dane te pochodzą z 2012 roku.

• • • • •

W Bhutanie buddyści stanowią około 75% populacji, hinduiści to 24% populacji. Pozostały 1% wyznaje inne religie. Religią państwową jest buddyzm tybetański.

• • • • •

W Indiach najczęściej wyznawaną religią jest hinduizm (80.5%), na drugim miejscu jest islam (13.4 %), chrześcijaństwo zajmuje trzecie miejsce (2,3 %), a czwarte sikhizm (1,9%). Do marginalnych religii zalicza się buddyzm (0,8%), dżajnizm (0,4 %), inne religie (0,6%), i bezwyznaniowcy (0,1%). Indie są państwem świeckim (dane z 2001 r.).

• • • • •

W Nepalu dominującą religią jest hinduizm, wyznaje go 80.6% populacji. Drugie miejsce zajmuje buddyzm z 10.7% wyznawców, trzecie islam z 4.2% wyznawców, a czwarte religie rodzime z 3.6% wyznawców (według cenzusu z 2001 r.). Od 18 maja 2006 r. Nepal jest państwem świeckim.

• • • • •

W Wietnamie dominują religie rodzime, wyznaje je 45.3% populacje, a wśród nich takie jak animizm, kaodaizm, Hoa Hao, czy Đạo Mẫu. Drugą religią co do liczby wyznawców jest buddyzm wyznawany przez 16.4% ludności. Trzecie miejsce zajmuje chrześcijaństwo (8.7%). Prawie 30% nie przyznaje się do żadnej religii. Dane pochodzą z 2010 roku.

• • • • •

Na Sri Lance dominującą religią jest buddyzm, wyznaje go 69.1% populacji. Drugie miejsce zajmuje islam z 7.6% wyznawców, trzecie hinduizm z 7.1% wyznawców, a czwarte chrześcijanie z 6.2% wyznawców. Inne religie, w tym rodzime, praktykuje około 10% ludności (według cenzusu z 2001 r.).

• • • • •

Afryka
W 1900 r. w Afryce było niecałe 10 mln chrześcijan (9,2% ludności), w 1970 r. - 143 mln, w 1990 r. - 237 mln, w 2000 r. - 380 mln, a w 2016 aż 500 mln. Szacuje się, że dziś chrześcijanie stanowią ponad 46 % ludności Afryki, wyznawcy islamu 41 %, a 12 % populacji wyznaje nadal tradycyjne religie afrykańskie.

• • • • •

W Angoli dominującą religią jest chrześcijaństwo, wyznawane przez prawie 80% ludności, z czego 41% to katolicy, a 38% protestanci. Rodzime religie wyznaje około 5%, a do żadnej religii nie przyznaje się ponad 12% populacji. Angola jest państwem świeckim.

• • • • •

W Egipcie dominującą religią jest islam, wyznaje go około 90% ludności. Pozostałe 10% to wyznawcy chrześcijaństwa. Wśród muzułmanów przeważają sunnici, natomiast wśród chrześcijan koptowie. Islam w Egipcie jest religią państwową.

• • • • •

W Republice Południowej Afryki dominującą religią jest chrześcijaństwo, wyznawane przez 74,7% ludności, z czego 6% to katolicy. Rodzime religie wyznaje 13,5%, islam – 1,7%, a hinduizm – 1,2% populacji. Jako niereligijni deklaruje się 7,7% mieszkańców RPA.

• • • • •

W Tunezji dominującą religią jest islam, wyznawany przez 99,2% obywateli, zdecydowana większość z nich to sunnici. Niereligijni stanowią 0,5% ludności, a chrześcijanie 0,3%.

• • • • •

Maroko jest krajem w 99.68% muzułmańskim, a chrześcijan jest zaledwie 0.09%. Do nie wyznawania żadnej religii przyznaje się 0.13% obywateli (dane z 2018r.).

• • • • •

Ameryka
W USA 46% obywateli wierzy, że Księga Rodzaju daje prawdziwy opis stworzenia świata (badania Gallupa z 2012 r.)

• • • • •

W Brazylii dominującą religią jest chrześcijaństwo, wyznaje je 88% ludności, z czego 63% to katolicy, a 25% to protestanci. 8% ludności nie przyznaje się do jakiejkolwiek religii, a 2% wyznaje spirytualizm.

• • • • •

W Argentynie dominuje chrześcijaństwo, wyznaje je 84,5% ludności, z czego 70,5% to katolicy, a 14% to protestanci. 12% ludności nie przyznaje się do jakiejkolwiek religii, 1% stanowią mormoni i 1% muzułmanie.

• • • • •

W Chile dominującą religią jest chrześcijaństwo, wyznaje je 83,2% mieszkańców tego kraju, z czego 62,15% to katolicy, a 21,05% to protestanci. Ponad 10% mieszkańców nie wyznaje żadnej religii, mniej niż 1% wyznaje rodzime religie plemienne, a 3,27% to mormoni.

• • • • •

Meksyk jest krajem zdecydowanie chrześcijańskim (ponad 90% obywateli), z czego 82,7% to katolicy, 8,1% protestanci, a 1,4% Świadkowie Jehowy. Bezwyznaniowcy i niezdecydowani to trochę więcej niż 7% populacji.

• • • • •

W Peru chrześcijanie stanowią 95,6% populacji, z czego 81,3% to katolicy, a 12,5% to protestanci. 3% ludności nie wyznaje żadnej religii, tylko 1% stanowią wyznawcy religii rodzimych.

• • • • •

Pozostałe
Na świecie żyje około 4000 dziewic konsekrowanych (dane z 2015 roku). Niewiele ponad 400 z nich mieszka we Francji, 480 we Włoszech, 254 w USA, 70 w Hiszpanii. W Polsce są 303 dziewice konsekrowane (dane z 2019 roku).

• • • • •

Najwyższą i największą cerkwią na świecie jest Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Świątynia ma 103,4 m wysokości. Zbudowana na planie krzyża greckiego, o ramionach liczących 85 m długości, może pomieścić 10 000 wiernych.

• • • • •

Każdego roku, na wszystkich kontynentach, pielgrzymuje ponad 300 milionów osób. Najliczniej odwiedzanym miejscem jest Allahabad w Indiach, który w czasie hinduskich świąt Kumba Mela, przyciągnął w 2013 roku około 100 milionów pielgrzymów.

• • • • •

Na stolicy Apostolskiej w Rzymie najdłużej zasiadał papież Pius IX, bo aż 33 lata, drugi z kolei pod względem długości był pontyfikat Jana Pawła II, trwający blisko 26 i pół roku, a trzeci Leona XIII trwający 25 lat i 5 miesięcy. Za to najkrócej panowali: Stefan II - tylko 4 dni, Urban VII - 12 dni i Bonifacy VI - 14 dni.

• • • • •

W Valle de los Caídos w Hiszpanii (50 km od Madrytu) znajduje się największy krzyż na świecie, ma 152,4 m wysokości, 46 m rozpiętości i 6 m szerokości, jest zbudowany z kamienia, waży 201 tysięcy ton i jest widoczny z odległości prawie 50 km.

• • • • •

Sanktuarium maryjne w Lourdes w południowo-zachodniej Francji odwiedza co roku 6 milionów pielgrzymów. Rekord odwiedzin padł w 2008 roku, w 150. rocznicę objawień Bernadetty Soubirous, przybyło wtedy 9 milionów pątników.

• • • • •

Ponad 90% muzułmanów twardo sprzeciwia się terroryzmowi. Także 90% muzułmanów chce demokracji - marzą im się nowe konstytucje, wolność słowa, prawa człowieka. A jednocześnie nie chcą słyszeć o zmniejszeniu roli religii, bo nie widzą żadnej sprzeczności między islamem a demokratyzacją ich krajów. Tylko jeden na dziesięciu muzułmanów ma radykalne poglądy. Badania w 2008 roku przeprowadził instytut Gallupa.

• • • • •

Liczba 7 w chrześcijaństwie i judaizmie jest uważana za mistyczną. W 7 dni Bóg stworzył świat, stąd 7 dni tygodnia. Jest 7 grzechów głównych i 7 sakramentów. 7 dni Noe czekał w arce na deszcz. Po 7 dniach Bóg przemówił do Mojżesza na Synaju. 7 dni Izraelici okrążali Jerycho, a 7 kapłanów niosło arkę przymierza. Menora to świecznik siedmioramienny. Jest 7 archaniołów. Rok jubileuszowy przypadał co 7 lat. Po 7 latach hebrajski niewolnik odzyskiwał wolność. 7 dni trwało Święto Przaśników i Szałasów. 7 tygodni upływało między Paschą a Świętem Tygodni, itd.

• • • • •

Największą statuą na świecie jest pomnik Buddy znajdujący się w Chinach, w Świątyni Wiosny w Zhaocun (prowincja Henan), ma 128 m, stoi na budynku, który ma 25 m, co daje razem 153 m wysokości, dodając do tego wysokość wzgórza (15 m) osiąga 208 m. Koszt budowy, zakończonej w 2008 roku, wyniósł 55 milionów dolarów.

• • • • •

W roku 2008 badano zaufanie do przywódców religijnych. W Europie najniższym zaufaniem, bo tylko 6%, cieszą się oni w Austrii, za to najwyżej zostali ocenieni przez Irlandczyków aż 42%. Polacy znaleźli się na szarym końcu, tylko 8,8% społeczeństwa ufa biskupom. Lepszą opinię o nich mają Włosi (12%), Ukraińcy (14%) i Brytyjczycy (16%). Średnia światowa wynosi 27%.

• • • • •

Ponad połowa Rosjan, dokładnie 53%, obawia się "rzucania uroku" poprzez "złe spojrzenie". Tak wynika z sondażu przeprowadzonego w 2011 roku.

• • • • •

W sondażu Gallupa latem 2012 roku 91% Amerykanów stwierdziło, że zagłosowałoby na żyda, 80% - na mormona, 68% - na geja lub lesbijkę, 58% - na muzułmanina i tylko 54% - na ateistę.

• • • • •

Największym kościołem na świecie jest Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju (Notre Dame de la Paix) w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Powierzchnia świątyni wynosi 30 tys m2, posiada 7 tys miejsc siedzących i 11 tys stojących. Wysokość bazyliki, łącznie z wieńczącym ją złotym krzyżem, wynosi 158 m.

• • • • •

W 2011 roku po Włoszech podróżowało 46,1 milionów turystów, z czego 5,6 milionów to turyści religijni. Najchętniej odwiedzają Rzym z Watykanem, Padwę, Turyn, Asyż, Sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Rotondo i Loreto. Średnio turysta religijny wydaje dziennie 51 euro. W sumie daje to 2 mld euro z 82,2 mld euro całego przychodu sektora turystyki. Dane podał Włoski Narodowy Instytut Badań Turystyki (Isnart).

• • • • •

W 2010 roku z rejestru Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Finlandii wypisało się 81 tysięcy osób. To prawie dwa razy więcej niż w 2009 roku, kiedy Kościół opuściło 44 tysiące wiernych - wynika z danych fińskiego Centrum Naukowego Kościoła.

• • • • •

W 2009 roku za 5 najbardziej religijnych krajów świata uznano: Egipt, Bangladesz, Sri Lankę Indonezję i Kongo. W tym samym roku za kraje najmniej religijne uznano: Czechy, Białoruś, Japonię, Mongolię, Francję i Hongkong.

• • • • •

Z sondażu przeprowadzonego w 2011 roku w Rosji wynika, że tylko 26% odpowiadających wierzy w życie po śmierci i w zmartwychwstanie. 54% procent respondentów zadeklarowało, że w to nie wierzy.

• • • • •

W Czechach jest więcej wyznawców Jedi niż Romów. Według danych z 2011 roku, za zwolenników filozofii rycerzy Jedi uznało się 15 070 mieszkańców Czech. Najwięcej Jedi jest w Pradze - 3977. Tymczasem do narodowości romskiej przyznało się 13 150 osób.

• • • • •

Muzułmański różaniec ma 99 paciorków, które pozwalają z pamięci recytować listę 99 najpiękniejszych imion Boga.

• • • • •

Największym meczetem na świecie jest Święty Meczet (Al-Masdżid al-Haaram) w Mekce (Arabia Saudyjska), zbudowany dookoła Al-Kaaby, zajmuje powierzchnię 356 800 m² (35,68 ha), posiada 9 minaretów o wysokości 89 metrów i może pomieścić do 800 tysięcy osób. W zewnętrznym murze jest 25 bram wejściowych.

• • • • •

 


Data utworzenia: 16/02/2013 @ 21:53
Ostatnie zmiany: 21/06/2020 @ 23:18
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 3493 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
totem-04-m.jpgtotem3-m.jpgameryca-totem-m.jpg0-totem-36.jpgtotem-01-m.jpgtotem-05-m.jpg0-totem-35.jpg0-totem-34.jpgtotem-03-m.jpg0-totem-38.jpg0-totem-40.jpg0-totem-33.jpgtotem-m.jpgtotem_pole_3-m.jpgBuHamTotem-m.jpgTotem-201-m.jpgvarnell-totem-m.jpgtotem-02-m.jpg0-totem-37.jpg0-totem-39.jpgtotem-06-m.jpgtotem-07-m.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 3939107 odwiedzający

 46 odwiedzających online