Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Chronologia chrześ. 4

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa 4
VI wiek
501 Wawrzyniec zostaje antypapieżem, papież Symmach opuszcza Rzym
6 XI 502 papież Symmach zwołuje synod w Bazylice św. Piotra w Rzymie
503 Cezary z Arles zostaje wyświęcony na biskupa Arles
ok. 505 Zygmunt, syn Gundobalda, króla Burgundów, porzuca arianizm i przechodzi na katolicyzm
505 Jan III zostaje monofizyckim patriarchą Aleksandrii
505 Jan II zostaje koptyjskim patriarchą Aleksandrii
506 Symmach zostaje ponownie papieżem, Wawrzyniec opuszcza Rzym
5 II 506 Alaryk II, król Wizygotów, publikuje Lex Romana Visigothorum, by uniknąć konfliktów między ariańskimi i katolickimi poddanymi
10 IX 506 Rozpoczyna się synod w Agde (Galia), zwołany przez Cezarego z Arles
506 Synod w Armenii w Dywin (Dwin) - biskupi ormiańscy odrzucili uchwały Soboru Chalcedońskiego
507 Synod w Tuluzie
507 Chlodwig pokonał Wizygotów pod Poitiers
507 Synod w Konstantynopolu
ok. 508 Paryż zostaje stolicą państwa Chlodwiga I
ok. 508 Synod w Antiochii
511 Tymoteusz I zostaje Patriarchą Konstantynopola
511 Eugipiusz pisze Żywot św. Seweryna
VII 511 Synod w Orleanie
27 XI 511 Chlodwig I zostaje królem Franków
511 Synod w Sydonii
512 Sewer zostaje syryjsko-prawosławnym patriarchą Antiochii
512 Synod w Jerozolimie
512 Synod w Laodycei
20 VII 514 Hormizdas zostaje papieżem
514 Synod w Reims
ok. 515 Synod w Saint-Maurice
515 Zygmunt, król Burgundów, funduje klasztor św. Maurycego w Agaune
515 Synod w Alexandretcie
515 Synod w Rzymie
515 Synod w Konstantynopolu
515 Synod w Heraklei
ok. 516-519 Synod w Bretanii
przed 516 Synod w Lyonie
516 Synod w Tarragonie
516 Dioskur II zostaje koptyjskim patriarchą Aleksandrii
516 Jan III zostaje patriarchą Jerozolimy
przed 517 Synod w Geronie
517 Tymoteusz III zostaje Patriarchą Aleksandrii
517 Synod w Epaone, w Burgundii we Francji
517 Synod w Larisie Cremaste
518 Umiera cesarz bizantyjski Anastazjusz I
5 VII 518 Justyn I zostaje cesarzem bizantyjskim
518 Jan II Kapadocki zostaje patriarchą Konstantynopola
518 Paweł II zostaje patriarchą monofizyckim Antiochii
518 Synod w Konstantynopolu
519 Synod w Rzymie
519 Zakończyła się schizma akacjańska, okres zerwania wspólnoty między Kościołem rzymskim i patriarchatem konstantynopolitańskim od 484 roku
ok. 519 Synod w Brevi seu Menevia
ok. 520 Pojawiają się teksty Pseudo-Dionizego Areopagity (Corpus Dionysiacum)
520 Epifaniusz zostaje Patriarchą Konstantynopola
520 W Rawennie powstaje Mauzoleum Teodoryka
520 Synod w Victorii
521 Eufrazjusz zostaje patriarchą monofizyckim Antiochii
520 Synod w Konstantynopolu
521-523 Synod na Sardynii
1 V 523 Umiera św. Zygmunt, król Burgundów
13 VIII 523 Jan I zostaje papieżem
ok. 524 Beocjusza pisze O pocieszeniu, jakie daje filozofia, w tym samym roku umiera
524 Piotr I zostaje patriarchą Jerozolimy
524 Synod w Arles
ok. 525 Dionizjusz Mały zaproponował liczenie lat kalendarzowych od roku narodzin Chrystusa
525 Synod w Kartaginie
526 Efraim zostaje patriarchą monofizyckim Antiochii
526 Wielkie trzęsienie ziemi w Antiochii
19 IV 526 Papież Jan I koronował w Konstantynopolu cesarza Justyna I
12 VII 526 Feliks IV zostaje papieżem
30 VIII 526 Umiera Teodoryk Wielki, król Ostrogotów
527 Drugi Synod w Toledo
1 VIII 527 Justynian I Wielki zostaje cesarzem bizantyńskim
ok. 527 Umiera Julian z Halikarnasu twórca aftartodoketyzmu
7 IV 529 Ogłoszono Kodeks Justyniana
529 Benedykta z Nursji zakłada zakon benedyktynów na Monte Cassino
529 Synod w Vaison
529 Cesarz Justynian zamyka Akademię Platońską
529 Drugi Synod w Oranges potępił semipelagianizm
529 Synod w Valence
530 (ok.) Kasjodor pisze Historię Gotów
530-531 Synod w Larisie Cremaste
530-531 Synod w Konstantynopolu
22 IX 530 Bonifacy II zostaje papieżem
22 IX 530 Dioskur zostaje antypapieżem, ale w październiku umiera
XII 530 Bonifacy II zwołuje w Rzymie synod potępiający pośmiertnie Dioskura
531 Synod w Toledo
531 Bonifacy II zwołuje w Rzymie synod poświęcony sukcesji, na którym wyznaczył swojego następcę Wigiliusza
531 Bonifacy II zwołuje w Rzymie trzeci synod, unieważniający postanowienia poprzedniego synodu i spalenie jego dekretów
532 Umiera Fulgencjusz, biskup Ruspe, Ojciec Kościoła
23 II 532 Rozpoczęto budowę świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu
17 X 532 Umiera papież Bonifacy II
11 I 532 Bunt mieszkańców Konstantynopola (powstanie Nika)
532 Senat rzymski wydaje ostatni dekret głoszący, iż kupowanie urzędu papieskiego jest świętokradztwem
2 I 533 Jan II zostaje papieżem
8 II 533 Cesarz Justynian udziela zgody na publiczne czytanie na terenie Imperium Rzymskiego świętych ksiąg żydowskich w dowolnym języku, w tym greckiej Septuaginty.
533 Synod w Orleanie ustala, że kobiety nie mogą brać udziału w hierarchii kościelnej i nie mogą otrzymywać święceń kapłańskich
21 XI 533 Opublikowano Instytucje Justyniana, część Kodeksu Justyniana (Corpus Iuris Civilis)
533 Opublikowano Nowelę 131 (Novellae 131) do Kodeksu Justyniana ustanawiającą papieża Rzymu za pierwszego wśród wszystkich biskupów
533 Synod w Marsylii
ok. 534 Umiera Gelimer, ostatni władca północnoafrykańskiego Królestwa Wandalów
534 Justynian upowszechnia święto Oczyszczenia
II 535 Umiera Tymoteusz IV monofizycki Patriarcha Aleksandrii
IV 535 Została zamordowana Amalasunta, królowa Ostrogotów
13 V 535 Agapit I zostaje papieżem
535 Papież Agapit I rehabilituje antypapieża Dioskura, unieważnia anatemę papieża Bonifacego II
VI 535 Teodozjusza zostaje monofizyckim Patriarcha Aleksandrii
VI 535 Umiera Epifaniusz patriarcha Konstantynopola
535 Antymiusz I zostaje monofizyckim ekumenicznym patriarchą Konstantynopola
535 Synod w Clermont
II 536 Papież Agapit I przybywa do Konstantynopola, gdzie umiera 22 kwietnia
V 536 Synod w Konstantynopolu
8 VI 536 Sylweriusz, syn papieża Hormisdasa, zostaje papieżem
VII 536 Belizariusz ląduje w Italii
XI 536 Belizariusz zajmuje Rzym i usuwa z urzędu papieża Sylweriusza
536 Menas zostaje Patriarchą Konstantynopola
536 W Konstantynopolu powstaje kościół św. Sergiusza i Bakchusa
29 III 537 Wigiliusz zostaje papieżem
27 XII 537 Konsekracja Kościoła Mądrości Bożej (Hagia Sofia) w Konstantynopolu
12 III 538 Ostrogoci pod wodzą Witigesa odstąpili od oblężenia Rzymu
538 Kasjodor zakłada klasztor w Vivarium
538 III Synod w Orleanie
540 Nubijczycy przyjęli chrześcijaństwo
540 Synod w Barcelonie
541 Początek pandemii dżumy (tzw. dżuma Justyniana) w Europie, Afryce i Azji
541 IV Synod w Orleanie
542 Frankowie zajęli ostatnie posiadłości Wizygotów w Galii
27 VII 542 Umiera Cezary z Arles, mnich, biskup Arles, autor O tajemnicy Trójcy Świętej
ok. 543 Od Marsylii rozpoczyna się pochód morowej zarazy (dżumy) w Europie
544 Sergiusz z Tella zostaje syryjsko-prawosławnym patriarchą Antiochii
545 Zmarła św. Klotylda
17 XII 546 Totila na czele Ostrogotów, po rocznym oblężeniu, wkracza do Rzymu
przed 546 Synod w Ilerdzie
546 Synod w Valentii
547 Zmarła św. Scholastyka
547 Umiera św. Benedykt z Nursji
547 Najazdy Słowian na Bałkany
547 Rozpoczęto budowę kościoła San Vitale w Rawennie
548 Zmarła Teodora - cesarzowa wschodniorzymska, żona Justyniana I
549 V Synod w Orleanie
549 W Rawennie powstaje kościół Sant'Apollinare in Classe
550/555 Synod w Metz
550 Synod w Mopsuestii
550 interwencja Justyniana w Hiszpanii
550 Synod w Toul
551 Synod w Eauze
551 Jordanes pisze Historię Gocką (Getica) i Historię Rzymską (Romana)
552 Makary II zostaje patriarchą Jerozolimy
552 Eutychiusz zostaje Patriarchą Konstantynopola
552 Synod w Paryżu
6 I 553 Papież Wigiliusz spotyka się z patriarchami Antiochii, Konstantynopola i Jerozolimy
5 V - 2 VI 553 Sobór konstantynopolitański II, potępienie tak zwanych Trzech rozdziałów; Sobór ogłasza dogmat istnienia piekła i kary wiecznej
14 V 553 Papież Wigiliusz ogłosił Constitutum I
553 Umiera Jan ze Scytopolis, twórca formuły teopaschistycznej – formuła Trishagion
555 Frankowie zdobyli Bawarię
16 IV 556 Pelagiusz I zostaje papieżem
556 Synod w Paryżu, zabrania pogańskiego kultu
557 św. Radegunda z Turyngii ufundowała klasztor Świętego Krzyża w Poitiers
7 V 558 Podczas trzęsienia ziemi zawaliła się kopuła świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu
560 Synod w Bradze
560 Zostaje zamknięta świątynia Izydy na wyspie File w Egipcie
561 I Synodu w Bradze (Concilium Bracarense primum) (Portugalia)
561 Św. Marcina z Bragi zostaje biskupem Dumio
561 Rozpad państwa Franków na 3 dzielnice: Austrazję, Neustrię i Burgundię
16 IV 561 Jan III zostaje papieżem
ok. 561 Umiera Prokopiusz z Cezarei - historyk bizantyński
563 W Szkocji powstają pierwsze kościoły i klasztory (na wyspie Iona)
13 XI 565 Zmarł Justynian I Wielki, cesarz wschodniorzymski
565 Jan III Scholastyk zostaje patriarchą Konstantynopola
568 wtargnięcie Longobardów do Italii (zagarnięcie środkowej Italli)
570 Urodził się Mahomet, twórca islamu
572 Longobardowie zdobyli Pawię
573 II Synodu w Bradze (Portugalia)
2 VI 575 Benedykt I zostaje papieżem
575 Wielki Synod Kościoła Irlandzkiego w Druim Ceta
30 VII 578 Umiera Jakub Baradeusz, założyciel i organizator Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
578 Tyberiusz II Konstantyn zostaje cesarzem bizantyjskim
549 W Grado powstaje katedra św. Eufemia
26 XI 579 Pelagiusz II zostaje papieżem
581 Eulogiusz zostaje monofizyckim patriarchą Aleksandrii
582 Jan IV Postnik zostaje patriarchą Konstantynopola
582 Maurycjusz zostaje cesarzem bizantyjskim
ok. 582 Cesarz Maurycjusz ustanawia na Wschodzie święto Wniebowzięcia Dziewicy Maryi
583 Umiera Kasjodor, rzymski polityk, historyk i filozof
584 Wizygoci opanowali Kordowę, będącą dotąd w rękach Bizantyjczyków
584 Cesarz Maurycjusz ustanawia Egzarchat Rawenny
586 Umiera św. Hermenegild, książę wizygocki, brat Rekkareda I
587 Rekkared I, król Wizygotów (Półwysep Iberyjski), porzucił arianizm i przyjął katolicyzm
588 Pod rządami króla Autarisa Królestwo Longobardów zostało konwertowane na katolicyzm
588 Został założony klasztor na skalistej irlandzkiej wyspie Skellig Michael
8 V 589 Rozpoczął się trzeci synod w Toledo, dotyczył przejścia króla Rekkareda I z arianizmu na katolicyzm
6 II 590 Grzegorz I Wielki zostaje papieżem
ok. 590 Św. Kolumba zakłada klasztor w Luxueil w Wogezach
593 Sabinian został mianowany nuncjuszem apostolskim w Konstantynopolu
593 W Rawennie zostaje zamordowany Odoaker
17 XI 594 Zmarł Grzegorz z Tours, frankoński kronikarz, biskup
595 Zmarł Jan IV Postnik, patriarcha Konstantynopola, mediator między prawosławiem a monofizytami
596 papież Grzegorz I wysłał do Brytanii biskupa misyjnego Augustyna z czterdziestoma mnichami
596 Cyriak II zostaje patriarchą Konstantynopola
597 W Wielkiej Brytanii powstaje arcybiskupstwo w Canterbury
597 Wenancjusz Fortunat został biskupem Poitiers
9 VI 597 Zmarł św. Kolumba, irlandzki zakonnik i misjonarz (ur. 521)
598 W Wielkiej Brytanii za zgodą króla Ethelberta rozpoczęła się budowa katedry w Canterbury


c.d.n.


Data utworzenia: 02/04/2018 @ 11:36
Ostatnie zmiany: 07/05/2020 @ 02:46
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 7113 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-gold.jpg0-maya-pismo.gifprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-maja.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-01.jpg0_maya4.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-nazca.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-mex_tula2.jpg0-moche.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka_Maize God.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7118002 odwiedzający

 237 odwiedzających online