Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Nowości


Felaszowie - Zapomniani żydzi Etiopii - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:48

czytaj więcejTematem niniejszego wystąpienia są Felaszowie – grupa etniczno – religijna, mieszkająca do drugiej połowy XX wieku w Etiopii, a obecnie w większej części w Izraelu.

W pierwszej części wystąpienia daję krótki opis historii, religii i etnografii Felaszów. W drugiej – porównuję ich z trzema grupami, z którymi utrzymywali kontakt: żydami, chrześcijanami i Kemantami. W trzeciej – zastanawiam się nad genezą tej grupy.
Najstarsza wzmianka o Felaszach w źródłach pisanych pochodzi z kroniki cesarza ‘Amda Ş.yon (1314-1344). Dowiadujemy się z niej, że mieszkali oni w okolicach jeziora Ţana i w górach Samen i że buntowali się przeciwko cesarskiej władzy.

Satanizm - podział - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:45

czytaj więcejZ praktycznego punktu widzenia, który jest punktem wyjścia dla Mojego satanizmu, wyróżniłem kilka rodzajów satanizmu. Podział Mój oparłem na wizji głównej osoby satanizmu – Szatana.

I tak:
a) Satanizm etymologiczny (biblijny, powierzchowny, podwórkowy)
b) Satanizm La Veya (spirytystyczny, tradycyjny)
c) Satanizm racjonalny (własny, pogłębiony, nietradycyjny)


Satanizm - pisma święte - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:42

Nie ma pism świętych satanizmu. Błędem jest uważanie "Bibli Satanistycznej" za takowe. Biblia LaVeya, "Satanistyczny Rytuał", podobnie jak i inne dziełe jego czy Kościoła Szatana, są subiektywną interpretacją satanizmu. LaVey dał pewne wskazuwki, pewne załozenia podstawowe.

Każdy satanista ma prawo do indywidualnej interpretacji. Dlatego właśnie w łonie satanizmu jako ideologii czy jako religii, powstają tak przeogromne różniec doktrynalne. Tak wielkie, ze satanizm dla jednych może być religią z bustwem, a dla innych ideologią zbudowaną na symbolu Szatana.

SATANIZM - bóstwo - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:40

czytaj więcejPojęcie Szatana jest w satanizmie filozoficznym ujęte na nowo, na zasadzie definicji regulującej (to taka, która biorąc pod uwagę istniejącą wcześniej definicję pojęcia charakteryzuje go na nowo; odmiennie, ale z uwzględnieniem starej definicji). Zerwać należy z pojmowaniem Szatana jako postaci chrześcijańskiego diabła. Nie stawia się tutaj więc znaku równości.

Generalnie, przed wyodrębnieniem 2 zasadniczych zrębów satanizmu filozoficznego, można powiedzieć, że Szatan dla satanisty jest pewnym symbolem. /czytaj więcej /

SATANIZM - muzyka - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:36

Szatańska muzyka
Bardzo znamiennym dla laików jest, ażeby przypinać etykietkę satanisty tym wszystkim, którzy słuchają satanistycznej muzyki. W latach 90tych minionego stulecia za satanistyczną muzykę uważano i nada się uważa, muzykę metalową i pokrewne gatunki.
Jakże to śmiesznie i bajkowo brzmi w zestawieniu do lat 70tych i 80tych, gdzie za muzykę szatana uważano takie zespoły jak Queen, Led Zeppelin czy The Beatles! Nie wspominając o takich kapelach jak Sepultura czy Metallica. Doprawdy: zabawne jest jak diabeł szybko zmienia gusta!

Satanizm - mity - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:34

czytaj więcejHistorie satanizmu można podzielić na 2 etapy: przed publikajcą bibli LaVeya i po jej publikacji.

Rok 1966 tak wiele zmienił w satanizmie, że w zasadzie można mówić o zupełnie nowej religii czy ideologii niż miało to miejsce do tej pory. Dlatego dla podkreślenia różnicy, kult istniejący do 1966 roku określa się jako czcicielstwo diabła. LaVey zerwał z diabłem, wyniósł natomiast Szatana, podnosząc go do rangi boga (w Biblii pada określenie pół-bóg) lub symbolu. /czytaj więcej /


Satanizm - raport - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:30

Jest to tłumaczenie fragmentów raportu FBI na temat powiązań okultyzmu, satanizmu i przestępczości. Autor - wysoki rangą agent FBI - udowadnia niesłuszność histerycznych oskarżeń satanistów o zorganizowaną działalność przestępczą.
-----------------------------------------
Autor: Kenneth V. Lanning
Supervisory Special Agent
Behavorial Science Instruction and Research Unit
FBI Academy Quantico,
Virginia 22135
Czerwiec 1989
Definicje

Mandejczycy – ostatni gnostycy - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:26

czytaj więcejMandejczycy – ostatni gnostycy

Mandejczyczy, ostatni przedstawiciele starożytnego gnostycyzmu, przetwali do naszych czasów w Iraku, w delcie Eufratu i Tygrysu, oraz w południowym Iranie.Kurt Rudolph w pracy GnozaG z 1977 roku podaje, że było ich wówczas około 15 tysięcy.
Muzułmanie nazywają ich sabejczykami (subba), tj. chrzcicielami. Miano to występuje także w Koranie. Pozwoliło to – również ze względu na posiadane przez nich księgi – na zaliczenie ich do religii tolerowanych przez islam. /czytaj więcej /

Voodoo - Vodoun - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:23

czytaj więcejKorzenie Voodoo zwanego także Voudoun sięgają dawnej afrykańskiej krainy Dahomej i wyznawanego tam animizmu. Na terenie obecnej Nigerii, Togo i Beninu żyły plemiona Joruba, Kongo i Fou. Stamtąd już od XVI wieku kolonizatorzy pozyskiwali niewolników do pracy na Haiti i innych wyspach Ameryki Środkowej.

 Niewolnicy z Afryki zajęli miejsce ludności indiańskiej, która nie wytrzymywała pracy na plantacjach trzciny cukrowej. W nowy świat Ameryki organizowany przez katolickich plantatorów, wchodził żywioł afrykańskich religii i obyczajów. /czytaj więcej /

Charakterystyka sekty - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:20

czytaj więcejSłowo "sekta" wywodzi się z łacińskiego "sequi" lub "sectare".

W pierwszym znaczeniu "iść za kimś", w drugim "odciąć się od kogoś". Z powyższego widać, że sekciarz to ktoś, kto idzie za jakimś nauczycielem, mistrzem duchowym, lub ktoś, kto odcina się od jakiejś pierwotnej nauki. Dziś słowo to ma raczej pejoratywne znaczenie, dlatego w literaturze używa się innych zwrotów jak np. niezależne ruchy religijne, nowe ruchy religijne, kulty, związki wyznaniowe, religie młodzieżowe. /czytaj więcej /

Skąd wzięły się nowe ruchy religijne ? - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:15

Skąd wzięły się nowe ruchy religijne ?

Historia ruchów religijnych, określanych dziś jako sekty, swe początki ma w rabinistycznym judaizmie. Określano tak wszelkie ruchy i odłamy, które sprzeciwiały się głoszonej tradycji. Słowo hairesis początkowo dotyczyło szkół prowadzonych przez niezależnych nauczycieli o wysokim autorytecie. Później nabrało pejoratywnego znaczenia. Odnosiło się ono do grupy ludzi sprzeciwiających się powszechnie przyjętym prawom.

W Nowym Testamencie wielokrotnie pojawiają się ostrzeżenia przed hairesis. Nazywano tak grupy chrześcijan wiążące się ze szkołami filozoficznymi lub żydowskie ruchy, przeciwne chrześcijaństwu.
Z czasem zaczęto tak nazywać wszystkie grupy, które odłączyły się w swej nauce od chrześcijaństwa.

Rodzaje sekt - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 19:12

czytaj więcejDynamiczny rozwój sekt występuje przy końcu stuleci, tym bardziej tysiącleci. W ostatnim dwudziestoleciu w poszczególnych krajach europejskich pojawiło się po kilkadziesiąt, a nawet powyżej stu nowych kultów. Pod względem formalnym i treściowym (teologicznym, socjologicznym, psychologicznym, geograficznym, historycznym, etnicznym, rasowym) istnieje wiele typów sekt. Są na ogół odpowiedzią na doktrynalne, moralne czy prawne niewłaściwości w macierzystej religii:

1. Odwołujące się do korzeni, np. w średniowieczu waldensi, a później "apostolskie wspólnoty", liczne od XIX w. w anglikanizmie i protestantyzmie kontynentalnym. Na ogół uznają siebie za Kościół ostateczny, czyli odnowiony Kościół pierwotnego chrześcijaństwa:

Kościoły Chrystusa (ok.2 milionów);

Wspólnoty Apostolskie (Wspólnoty Katolickoapostolskie - w wielu krajach, ponad 300 wspólnot w północnych Niemczech;           

Kościół Nowoapostolski - w świecie ok. 2.000.000, w Europie ok. 470.000, w tym w Niemczech ok. 400.000;
          
Wolne Wspólnoty Apostolskie, zwłaszcza w Niemczech, Holandii i Szwajcarii).


Atrakcyjność niezależnych ruchów religijnych - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:52

czytaj więcejSekty reklamują się jako "jedyne rozwiązanie" problemów osobistych i społecznych, "prawdziwe" poznanie prawdy o sobie i świecie (wschodnie ruchy samoświadomości, jogi i medytacji np. Haare Kriszna, Misja Czajtanii, Kościół Scientologiczny, Transcendentalna Medytacja - TM). Proponują bardzo uproszczone (a więc nieprawdziwe) rozwiązania "wszystkich" najtrudniejszych problemów, uzdrowienie ze "wszystkich" chorób i "prawdziwe" szczęście bez cierpienia już tu, na ziemi.

Reklamują się też jako odkrywcy zagubionej czy nowo objawionej prawdy, znawcy psychiki i duchowości człowieka. Posługują się przy tym fałszywymi autorytetami, pseudonaukowymi teoriami i mitami (TM, Kościół Scientologiczny). Przedstawiają się często (dla ukrycia swych prawdziwych celów) jako grupy i organizacje chrześcijańskie, dobroczynne, terapeutyczne czy naukowe.

Sekty przedstawiają świat jako opanowany przez grzech, zło, szatana i skazany na zagładę. Jedynymi "sprawiedliwymi" są członkowie sekty i ci będą uratowani. /czytaj więcej /

Niebezpieczeństwa wynikające z przynależności do kultu - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:49

czytaj więcejCzłonkowie sekt są zwykle nietolerancyjni a czasem agresywni wobec inności, różnorodności a swoją doktrynę, formy kultu i religijności uważają za jedyne słuszne. Do swojej grupy starają się wciągnąć nowych członków skłaniając ich do porzucenia Kościoła (prozelityzm) a nierzadko do opuszczenia ich rodzin i środowiska.

Werbunek do sekt prowadzony jest przeważnie metodami nieetycznymi. Zwykle wobec nowego adepta sekta stosuje manipulację, aby ukryć prawdziwy cel zainteresowania nim. Aranżuje się "przypadkowe" spotkanie, okazuje "bezinteresowną" miłość, a członków sekty przedstawia jako wspaniałych i wyjątkowo dobrych ludzi. Ta pozorna bezinteresowność, "bombardowanie miłością", okazywanie pomocy psychicznej (kursy rozwoju osobowości) i materialnej (bezpłatne posiłki) są natychmiast wycofywane w razie braku posłuszeństwa. Kandydat do sekty poddawany jest ukrytej indoktrynacji przy zastosowaniu różnych metod manipulacji, hipnozy, a nawet działaniu narkotyków. W literaturze często określa się to "praniem mózgu", choć jest to określenie bardzo nieścisłe, jest to raczej kontrola umysłu. W werbowaniu sekty wykorzystują różne instytucje: od organizacji młodzieżowych, do szkół i gabinetów masażu, w tym również klubów psychotronicznych i kursów medycyny niekonwencjonalnej.

Ogólnoświatowe podejście do problemu sekt - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 18:46

czytaj więcejW Polsce zarejestrowane są 152 kościoły i związki wyznaniowe. Niektóre publikacje katolickie twierdzą, że ich liczbę należałoby podwoić, gdyż wiele ruchów religijnych rejestruje się jako fundacje lub stowarzyszenia, a część działa bez rejestracji. Dla legalizacji nowych grup kultowych przełomowe znaczenie miało przywrócenie demokracji i swobód obywatelskich (w tym religijnych) w latach 1989-90. Obecnie co roku rejestruje się kilkanaście nowych wyznań.


Wraz z wolnością pojawiły się w Polsce problemy, które nurtują też kraje zachodnie. W 1996 r. Parlament Europejski wydał rezolucję "W sprawię ruchów kultowych w Europie". Czytamy w niej: "Dostrzegając międzynarodowy charakter pewnych ruchów kultowych (...), jak też fakt, że ruchy te angażują się w działalność niedozwoloną lub wręcz przestępczą (...), a do takich zalicza się: znęcanie się, wykorzystywanie seksualne, bezprawne zatrzymanie, niewolnictwo, zachęcanie do działań agresywnych, propagowanie idei rasistowskiej, oszustwa podatkowe, nielegalny obrót pieniędzmi, przemyt broni i narkotyków, pogwałcenie prawa do pracy, nielegalne praktyki medyczne itd. (...)- wzywa sie kraje członkowskie do zagwarantowania skutecznej działalności władzy sądowniczej, policji, współpracy międzynarodowych organów ścigania, do zaniechania wydawania automatycznych zezwoleń i przyznawania statusu religijnego zwłaszcza w tych przypadkach, gdzie rzekoma działalność religijna jest osłoną procederu przestępczego". /czytaj więcej /

StartPoprzedni10 poprzednie strony [ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] NastępnyKoniec
 
Trzecie Oczko
0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-moche.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-01.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka_Chac mool.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-Xalapa.jpgprecolumbiana-peru.jpg0_maya4.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-maja.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-maska3.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7103852 odwiedzający

 188 odwiedzających online