Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Nowości


Chrześcijaństwo - Papieże - autor : Rel-Club 05/04/2022 @ 22:44

czytaj więcej

Papieże i cesarze
W 313 roku w Mediolanie Konstantyn, który po zwycięstwie odniesionym rok wcześniej nad swym rywalem Maksencjuszem panował wówczas na Zachodzie, ogłosił dekret, w którym dopuszczał możliwość publicznego wyznania religii chrześcijańskiej. W ten sposób stawała się ona, na równi z innymi, uznawana za dozwoloną.

/ czytaj więcej /

 


Religia a psychologia - autor : Rel-Club 04/04/2022 @ 15:31

czytaj więcej

Konwersja religijna
Konwersję religijną można określić jako zmianę (o różnym stopniu dramatyzmu) w przekonaniach i zachowaniach religijnych jednostki. Zmiana ta może być wywołana bądź odrzuceniem dotychczasowych przekonań religijnych i wyborem nowych, bądź pełnym uświadomieniem sobie znaczenia i konsekwencji poglądów dotychczasowych.

/ czytaj więcej /

 


Fonoteka - autor : Rel-Club 01/04/2022 @ 01:37

Polecamy:
Radio Naukowe
Kto, kiedy i po co napisał Biblię?
/ zobacz więcej /
 

Chrześcijaństwo - Katolicyzm - autor : Rel-Club 29/03/2022 @ 08:31

czytaj więcej

Unia Brzeska
W tym samym czasie, gdy nad Sołonicą rozstrzygały się losy największego przed Chmielnicczyzną powstania kozackiego, w Brześciu Litewskim (nad Bugiem) zapadały decyzje, które miały w jeszcze większym stopniu wywrzeć swoje piętno na dalszych losach Ukrainy. Tym razem szło wprawdzie o sprawy wiary, ale u ich podłoża stały interesy gospodarcze, społeczne i polityczne państwa polskiego.

/ czytaj więcej /

 


Religioznawstwo - Religia - autor : Rel-Club 25/03/2022 @ 00:07

czytaj więcej

Religia obywatelska
Zjawisko religii obywatelskiej badano zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Było ono bardzo różnie rozumiane przez naukowców. Część z nich określało religię obywatelską jako „transcendentną uniwersalną religię narodową”, inni uważali, że to „religijny nacjonalizm”, „wiara w demokrację”, „protestancka obywatelska pobożność”, czy też „czwarta główna religia w USA” (obok protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu).

/ czytaj więcej /

 


Religioznawstwo - Wprowadzenie - autor : Rel-Club 21/03/2022 @ 10:46

czytaj więcej

Święta przestrzeń
We wszystkich religiach ważną rolę w rozwoju wierzeń odgrywały elementy środowiska przyrodniczego. Truizmem byłoby przypominać, że pierwotną świątynią człowieka była Natura. Jednym z zadań badawczych geografii religii jest analiza rozmieszczenia przestrzennego ośrodków kultu w nawiązaniu do poszczególnych elementów środowiska. Dotyczy to zarówno geograficznych przesłanek lokalizacji ośrodków, jak i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju tego rodzaju centrów.

/ czytaj więcej /

 


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/03/2022 @ 07:49

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 3
/ zobacz więcej /
 

Chrześcijaństwo do 325 roku - autor : Rel-Club 15/03/2022 @ 10:50

czytaj więcej

Chrześcijaństwo a kultura grecka
W wykładach nie podejmę się przeciwstawienia sobie religii i kul­tury jako dwóch heterogenicznych form ludzkiego umysłu, jak mogłoby się wydawać na podstawie tytułu. Byłoby to uzasadnione zwłaszcza w naszych czasach gdy teologowie - jak Karl Barth i Brunner - podkreślają fakt, że religia nie jest podrzędnym elementem cywilizacji, co z góry zakładali liberalni teologowie starej szkoły, jednym tchem wymieniając sztukę, naukę i religię.

/ czytaj więcej /

 


Religioznawstwo - Religia - autor : Rel-Club 11/03/2022 @ 08:40

czytaj więcej

Religia w XIX wieku
Są dobre powody, by umieszczać religijność, religię i religie w centrum dziejów świata XIX w. Co najwyżej w odniesieniu do niektórych krajów zachodniej Europy uzasadnione byłoby – jak to nierzadko jest w podręcznikach – traktować religię jako jeden z wielu podpunktów „kultury” i ograniczyć się przy tym do jej ustroju organizacyjnego jako Kościoła.

/ czytaj więcej /

 


Religie a polityka - autor : Rel-Club 08/03/2022 @ 13:57

czytaj więcej

Państwo i związki wyznaniowe
279. Stosunki między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi układają się nader rozmaicie. Należy, po pierwsze, mieć na uwadze to, o jaką religię i jaki związek wyznaniowy idzie, pod drugie, należy uwzględnić czynnik czasu, po trzecie, formę rządu oraz panujący w danym państwie reżim polityczny.

/ czytaj więcej /

 


Fonoteka - autor : Rel-Club 05/03/2022 @ 13:19

Polecamy:
Radio Naukowe
Czy to św. Paweł napisał listy św. Pawła?
/ zobacz więcej /
 

Islam - autor : Rel-Club 01/03/2022 @ 09:46

czytaj więcej

Narodziny proroka
Nikt nie wie dokładnie, kiedy urodził się Mahomet, który miał stać się prorokiem Allaha. Niegdyś sądzono, że wydarzyło się to za panowania Chosroesa Anuszirwana, a więc przed 579 r. - co nie budzi zastrzeżeń. Mówiono też, że było to w roku słonia, a więc wtedy kiedy ptaki zmusiły do odwrotu armię Abrahy pod Mekką - to zaś na pewno mija się z prawdą. Dokładne daty ustalane według bardzo wątpliwych obliczeń obejmują przedział lat 567-573. Najczęściej przyjmuje się rok 571.

/ czytaj więcej /

 


Chrześcijaństwo - Prawosławie - autor : Rel-Club 25/02/2022 @ 14:58

czytaj więcej

Początki piśmiennictwa na Rusi Kijowskiej
Na przełomie X i XI wieku Ruś Kijowska była jednym z potężniejszych krajów ówczesnej Europy. Pod berłem Włodzimierza Wielkiego (978 - 1015), a następnie za panowania Jarosława Mądrego (1019 - 1054) osiągnęła ona wysoki stopień rozwoju politycznego, ekonomicznego i kulturalnego. Sprzyjało temu korzystne położenie geograficzne i rozważna polityka panujących. Stolicą kraju był Kijów, będący obok Nowogrodu najpoważniejszym ośrodkiem państwowym, a równocześnie najbogatszym miastem wśród wielu grodów ruskich, od których cudzoziemcy nazwali całą tę ziemię „gardarik”, tzn. krajem grodów.

/ czytaj więcej /

 


Buddyzm - Zen - autor : Rel-Club 21/02/2022 @ 14:02

czytaj więcej

Czym jest zen?
Zanim przejdę do bardziej szczegółowego objaśnienia nauk zen, pozwolę sobie odpowiedzieć na niektóre z pytań zadawanych przez krytyków zen, a dotyczących jego prawdziwego oblicza. Czy zen, podobnie jak większość nauk buddyjskich, jest wysoce zintelektualizowanym i głęboko metafizycznym systemem filozoficznym?
Stwierdziłem już, że zen zawiera w sobie kwintesencję całej filozofii Wschodu, ale nie należy przez to rozumieć, że jest on filozofią w tym sensie, w jakim używa się zwykle tego określenia.

/ czytaj więcej /

 


Filmoteka II - autor : Rel-Club 17/02/2022 @ 22:17

Polecamy film:
Plemiona Germańskie - 2
/ zobacz więcej /
 

StartPoprzedni [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 następne stronyNastępnyKoniec
 
Trzecie Oczko
totem3-m.jpg0-totem-38.jpgTotem-201-m.jpg0-totem-35.jpg0-totem-37.jpg0-totem-36.jpg0-totem-33.jpgameryca-totem-m.jpgtotem-04-m.jpg0-totem-39.jpgtotem-05-m.jpgtotem-07-m.jpgtotem-03-m.jpg0-totem-34.jpg0-totem-40.jpgBuHamTotem-m.jpgtotem-06-m.jpgvarnell-totem-m.jpgtotem_pole_3-m.jpgtotem-m.jpgtotem-02-m.jpgtotem-01-m.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5088257 odwiedzający

 30 odwiedzających online