Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

ISLAM <<== - Co z pogaństwa zostało w islamie

Co z pogaństwa pozostaje w islamie?

Islam, podobnie jak inne religie tak zwane „monoteistyczne”- judaizm i chrześcijaństwo- głosi wiarę tylko w jednego Boga. Islam często podkreśla swoją wyższość nad chrześcijaństwem wskazując, że chrześcijanie faktycznie czczą nie jednego, lecz trzech bogów (Trójca Święta) i niektórzy teolodzy muzułmańscy z tego powodu nazywają chrześcijan poganami. Jednak sam islam nie jest wcale tak czystym monoteizmem, jak twierdzi. Przeciwnie, zachował bardzo wiele z pogańskich tradycji.

fot. Bogini Allat

„Szatańskie wersety”

Islam nie jest religią, która nagle pojawiła się z pustki i nie zerwał całkowicie z przedislamską, pogańską tradycją mieszkańców Arabii.

Najlepszym przykładem tego zjawiska są tak zwane „szatańskie wersety”, które prorok Mahomet wypowiedział w czasie „objawiania” Koranu, a później wycofał.

Umieszczenie „szatańskich wersetów” w pierwotnej wersji Koranu potwierdzają miedzy innymi wczesne historyczne biografie Mahometa, napisane przez al-Waqidi’ego, Ibn Sa'da, al-Tabari’ego i Ibn Ishaqa. [1] Według ich przekazów Mahomet pragnął nawrócić na islam swoich krewnych i sąsiadów z Mekki, którzy kpili z jego proroczych wizji. W Mekce był silny ośrodek pogańskiego kultu i mieszkańcy miasta nie chcieli tracić dochodów z pielgrzymek do miejscowych sanktuariów na rzecz jakiejś nowej, abstrakcyjnej wiary w jednego boga.  Z tego powodu Mahomet podczas recytowania sury „an-Najm” („Gwiazda”) (przekazywanej mu jakoby przez anioła Dżibrila (Gabriela), po wersetach 19  i  20:

    19. Co myślicie o boginiach Allat i al-'Uzza?

    20. I o Manat trzeciej ich bogini?

wyrecytował następujące wersety:

    21. To najprzedniejsze boginie

    22. I można liczyć na ich wstawiennictwo [2]
Allat była boginią płodności, czczoną pod postacią bloku białego granitu w miejscowości Ta’if koło Mekki; czcili ją głównie mieszkańcy północnej i środkowej Arabii. Al-'Uzza była boginią czczoną w środkowej Arabii pod postacią czarnego kamienia. Manat była również otaczana kultem w Mekce jako bogini przeznaczenia, decydująca o losie człowieka. Wszystkie trzy były uważane za córki boga Allaha. [3]

Ponieważ „szatańskie wersety” były nie do pogodzenia z przekazem koranicznym, Mahomet wycofał je później, zastępując następującymi wersami:

    21. Czyż wy będziecie mieć synów, a Allah córki?

    22. Taki podział byłby niesprawiedliwym. [4]

Następnie Mahomet usprawiedliwiał się, tłumacząc, że wersety „pogańskie” zostały mu jakoby podpowiedziane przez szatana, który przybrał postać anioła Dżibrila.

Problem polega na tym, że Allat, al-'Uzza i Manat były boginiami, które czczono głównie w Mekce. Mahomet wypowiadał zaś słowa wspomniane w przytoczonych wersetach właśnie mieszkańcom Mekki - twierdząc więc, że "to najprzedniejsze boginie / i można liczyć na ich wstawiennictwo" podważył monoteizm własnej religii i to najwidoczniej z oportunizmu, żeby nie pozbawiać swojego klanu ważnych dochodów, płynących z sanktuariów trzech bogiń. Chociaż później usunął ”szatańskie wersety” to jednak nie zamierzał odbierać Mekce jej wyjątkowej roli popularnego miejsca kultowego.

Pozostałości kultu pogańskiego w Mekce

Mahomet, tworząc nową religię, opartą na kulcie jednego boga- Allaha, jednocześnie zachował tak wiele, jak się tylko dało, z kultu młodszej córki Allaha- bogini al-'Uzzy. Zabrał ze świątyni bogini jej wyobrażenie, czyli święty Czarny Kamień (przypuszczalnie meteoryt) i umieścił go w ścianie al-Ka’by – najświętszego sanktuarium islamu w Mekce. Ucałowanie tego Czarnego Kamienia to cel wszystkich wyznawców islamu. [5]
Kult al-'Uzzy sprawowały kapłanki, składające jej nawet ofiary z ludzi. W islamskiej al-Ka’bie opiekę nad Czarnym Kamieniem sprawowali strażnicy zwani „Synami Starej Kobiety”. Ich nazwa to kolejna pamiątka po dawnej bogini.[6]

Al-Ka’ba, czyli „Dom Kwadratowy” była świątynią pogańską, zbudowaną na długo przed wystąpieniem Mahometa. Oprócz Allaha, czczono tam liczne inne bóstwa i al-Ka’ba była wypełniona ich wizerunkami. Mahomet usunął ze świątyni większość tych pogańskich idoli, ale nie wszystkie. Jak pisaliśmy wcześniej- kazał wmurować w ścianę sanktuarium kultowe wyobrażenie bogini al-'Uzzy, czyli Czarny Kamień, a wewnątrz budynku pozostawił inne kultowe wyobrażenie boga Hubala, wykonane z czerwonego karneolu. Było to bóstwo nieba i księżyca, czczone w Arabii w słynnej wyroczni. [7]

Jak widać, islam do dzisiaj otacza najwyższą czcią pozostałości kultu pogańskiego w Mekce.
 
Kult świętych

W islamie niezwykle popularny jest kult różnych „świętych”, co kłóci się z wyobrażeniem tej religii jako rzekomo „czystego monoteizmu”. Podobnie jak w chrześcijaństwie i judaizmie, wyznawcy islamu czczą miejsca pochówku różnych ludzi – mężczyzn, rzadziej kobiet, którzy za życia cieszyli się opinią wyjątkowo pobożnych lub wywodzili się z rodu, spokrewnionego z prorokiem Mahometem. Powszechna jest w islamie wiara, że pielgrzymka do takiego grobu, połączona często z innymi praktykami kultowymi (pocałowaniem grobu lub relikwii, recytacją specjalnych modlitw, pisaniem próśb lub zawiązywaniem kawałków tkaniny lub sznurka) będzie skutkowała spłynięciem na pielgrzyma „baraki” – błogosławieństwa/emanacji świętego lub wstawiennictwem zmarłego u Allaha, który spełni prośby wyznawców. [8]
Najbardziej znanym na świecie takim muzułmańskim miejscem pielgrzymkowym jest słynny grobowiec Tadż-Mahal w Indiach koło Agry, kryjący grób sułtanki Mumtaz-Mahal- uznawanej za „świętą” muzułmankę- ideał żony i matki.

Szczególną rolę odgrywa kult świętych w islamie szyickim, gdzie religijną czcią otacza się nawet żyjące osoby- tak zwanych ajatollahów, spokrewnionych z prorokiem Mahometem. Ten odłam islamu rozwinął wiele cech, podobnych do chrześcijaństwa, między innymi kult ”męczenników” –np. Alego i Husajna, mesjanistyczną doktrynę religijną (powrót różnych „uśpionych zbawicieli-imamów” na Ziemię) i szereg praktyk kultowych, podobnych do średniowiecznych katolickich, np. procesje na pamiątkę śmierci Husajna i jego zwolenników w Karbali, połączone z samobiczowaniem do krwi i zbiorową histerią tłumu (zwane Ta'ziah). [9]

Duchowi przewodnicy

Pod wpływem hinduizmu i buddyzmu pojawił się w islamie, rozpowszechniony przez ruch suficki, nurt propagujący „duchowych przewodników” tak zwanych „pir”, którzy gromadzą wokół siebie ślepo oddanych im uczniów. Jest to system identyczny, jak w hinduizmie i buddyzmie, gdzie „guru” lub mnisi kierują własną grupą uczniów. [10]

Amulety i talizmany

Wyznawcy islamu otaczają czcią wersety Koranu, spisane na papierze, metalu lub na tkaninie (zwane Ta'wiz). Przypisywane są takim przedmiotom właściwości cudowne- uzdrawiające, ochraniające przed złymi duchami lub spełniające życzenia.
 
Popularnością cieszą się też talizmany, pochodzące jeszcze z przedislamskich religii. Najpowszechniej stosuje się tak zwaną „rękę Fatimy” (arabskie: Hamsa) jako najskuteczniejszy amulet ochronny przeciwko złym urokom.  W rzeczywistości ten popularny amulet nie ma nic wspólnego z córką Mahometa- Fatimą Zahrą, ponieważ pochodzi ze znacznie wcześniejszej religii punickiej z północnej Afryki. Jest to wyobrażenie otwartej dłoni z pięcioma palcami, której wnętrze wypełniają dawne, przedislamskie symbole pomyślności - ryby, głowa gazeli lub ochronne, magiczne oko. [11]
 
Popularne są też „magiczne kwadraty” (Al Buduh) z wypisanymi na nich liczbami; służą jako amulety miłosne i ochronne. Jeszcze z czasów pogańskich pochodzi powszechna w islamie wiara w magiczne właściwości ludzkich włosów, które mogą być wykorzystane do rzucania uroków. Stąd pochodzi także kult relikwii w postaci włosów z brody Mahometa (obecnie taka relikwia znajduje się między innymi w pałacu Topkapi w Stambule) [12]

Ofiara urodzinowa

Muzułmanie powszechnie praktykują ofiarę Aqiqah, zarzynając np. kozę lub barana siódmego dnia po narodzinach dziecka. Ta ofiara nie jest nigdzie wspomniana w Koranie, mówią o niej tylko „hadisy” (spisana tradycja), jednak najprawdopodobniej ten zwyczaj datuje się z czasów przedislamskich, być może pochodzi z religii żydowskiej [13].
Większość opisanych popularnych w całym współczesnym islamie praktyk kultowych jest wyraźnie sprzeczna z Koranem. Mahomet potępił zarówno otaczanie kultem grobów, jak wybieranie sobie „duchowych przewodników” [14]. Tym bardziej sprzeczny z pierwotnym islamem jest kult żyjących ludzi lub pogańskich amuletów.

W historii islamu było wiele, najczęściej daremnych,  prób „oczyszczenia” religii od naleciałości pogańskich, chrześcijańskich, zoroastriańskich, buddyjskich i hinduistycznych.
 
Jak widać pojęcie „religia monoteistyczna” jest raczej terminem sztucznym, bo żadna religia na świecie faktycznie nie jest takim „czystym” monoteizmem, tylko kompilacją wielu wcześniejszych, często pogańskich wierzeń.

---
Przypisy:
[1] en.wikipedia.org/wiki/Satanic_Verses
[2],[3],[4] pl.wikipedia.org/wiki/Szatańskie_wersety
[5],[6] Leksykon. Mitologie świata, Wydawnictwo RTW, Warszawa 2002, s.22
[7] tamże, s.74
[11] en.wikipedia.org/wiki/Hamsa
[8], [9], [10],[12],[13] „Cultic Trends in Popular Isalm” (http://www.answering-islam.org/Gilchrist/Vol1/8c.html)

Nadesłane


Data utworzenia: 01/08/2009 @ 20:50
Ostatnie zmiany: 07/08/2011 @ 11:10
Kategoria : ISLAM <<==
Strona czytana 10624 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #3 

autor : lilia 30/03/2012 @ 13:11

 to samo mozemy my chrzescijanie powiedziec do muzulmanow, jak chcecie poznac prawdziwe chrzescijanstwo to pytajcie o to poboznych i zagladajcie na wlasciwe strony chrzescijanskie a nie ogladajcie wciaz pana  ( zmarlego juz niestety)  Ahmeda Didala i innych waszych leaderow religijnych , ktorzy plota bzdury na temat Biblii i jej rzekomej zmienionej prawdy objawionej . A nie oburzajcie sie na innowiercow, ze oni postepoja tak samo jak i wy w tej kwestii. jestescie poprostu zwyklymi hipokrytami

pozdrawiam ignorantow muzulmanskich. 


Komentarz #2 

autor : jeannette 16/08/2011 @ 09:55

Przepraszam was bardzo, troche oburzylam sie na tych waszych swietych w islamie i nie doczytalam koncowki artykulu, w ktorej jakby nie bylo piszecie ze Muhammad tego zabronil. Przepraszam wiec bardzo. Jestem przewrazliwiona, gdyz swego czasu mialam na studiach zajecia z islamu i pan profesor wmawial wszystkim, ze w islamie czczi sie swietych jak i inne glupoty(oczywiscie muzulmaninem nie byl a tzw. orientalista a wielu z nich- przez swoja niewiedze, bardzo szkodzi islamowi). To, ze niektorzy ludzie bladza i odchodza od religii nie znaczy,ze mozna pisac "w islamie", gdyz w prawdziwym islamie wolnym od populistycznych innowacji zadnych swoetych sie nie czczi.

Komentarz #1 

autor : jeannette 16/08/2011 @ 09:48

Moi drodzy, gdybyscie zglebili sie choc troche w islam (chociazby czytajac pozycje napisane przez uczonych muzulmanskich lub chociazby strony internetowe typu planeta islam), a nie pisali sugerujac sie mitami na temat islamu z kasiazek orientalistycznych pisanych przez chrzescijan, wiedzielibyscie, ze my muzulmanie wierzymy, ze Kaaba pierwotnie zostala zbudowana przez Izmaila i Abrahama i, ze poczatkowo czczono w niej jedynego Boga. Dopiero gdy ludzie odeszli od religii zostala zapelniona bozkami. Takze z punktu widzenia historycznego jest to mozliwe, gdyz Abraham przebywal w poblizu tych okolic.
Kaaba zostala ponownie swiatynia jedynego Boga, gdy Muhammad  uwolnil ja od bozkow. Co do meteorytu(jak dzis wiemy to meteoryt), czyli slynnego kamienia w Kaabie, Prorok powiedzial, ze Bog zeslal Go Abrahamowi i Izmailowi, aby rozpoczeli budowe Jego swiatyni.I jak dzis wiadomo, ow kamien to meteoryt, czyli z nieba spadl ;)

Prorok Muhammad od poczatkow glosil, ze jest jeden Bog, wiecie, ze aby zostac muzulmaninem mowi sie :Wyznaje, ze nie ma boga procz Allaha-co oznacza bog po arabsku-a Muhammad jest jego prorokiem.
Pierwsi muzulmanie byli torturowali na goracym piachu pustyni, jak rowniez rozgrzanym zelazem, aby wyparli sie wiary w jednego Boga, sam Prorok nie raz zostal zniewazony, nawet odchodami zwierzecymi.Tak zwane szatanskie wersety nigdy nie istnialy, zostaly wymyslone aby zdyskredytowac islam przez jego wrogow. Zaden wielkiej wiedzy uczony islamu nie potwierdza tego mitu.

Swieci w islamie...niestety takie populistyczne wierzenia nie maja nic wspolnego z islamem. Prorok zabronil modlenia sie o wstawiennictwo do kogokolwiek(jest to uwazane za forme szirku, czyli politeizmu, a politezizm to najciezszy grzech, niewybaczalny), za jego czasow zadni swieci nie istnieli. Niektorzy ludzie wierza w swietych z powodu ignorancji, nie wiedza, ze to powazny grzech, potepiany przez uczonych. Zabronione jest jakiekolwiek czczenie grobow, nawet poczatkowo zabronione bylo ich odwiedzanie, pozniej jednak Prorok zezwolil na nie tylko dlatego, ze przypominaja nam o zyciu przyszlym.Tak samo jest z amuletami i talizmanami jak i czarami-te wszystkie praktyki sa surowo zabronione w islamie.

Wezcie tez pod uwage, ze choc islam prawdziwy jest jeden (czyli islam praktykowany przez Proroka), dzis istnieje wiele sekt muzulmanskich, ktore daleko odbieglu od prawdy jak i sunny Proroka.

Aby dobrze poznac religie, nalezy szukac informacji  na jej temat u poboznych, podazajacych za sunna muzulmanow, a jesli sie ma taka mozliwosc, nalezy czytac pozycje napisane przez wielkich uczonych w islamie. Do dzis wielu znawcow islamie zyje i odpowiada na pytania, nawet przez internet.

To tak w skrocie. Pozdrawiam.
 
Trzecie Oczko
0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-03.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-mex_tula2.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-maja.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-01.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-moche.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpgmask-teotihuacan.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-gold.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7095861 odwiedzający

 272 odwiedzających online