Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Cytaty o religii

Cytaty o religiiReligia to wiara w byty duchowe.

Edward Burnett Tylor

* * * * * * *

Religia, wbrew swej oficjalnej misji, polegającej na głoszeniu tego, co uniwersalne, służy w pierwszym rzędzie do wyrażania – i uzasadniania – tego, co partykularne. By jednak móc to uczynić w sposób w miarę wiarygodny, musi powołać się na swój uniwersalny charakter.

Patrick Michel

* * * * * * *

Religia jest sposobem, w jaki człowiek akceptuje swoje życie jako nieuchronną porażkę.

Leszek Kołakowski

* * * * * * *

Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna.

Seneka Młodszy

* * * * * * *

Religia jest tym, co powstrzymuje biednych od mordowania bogatych.

Napoleon Bonaparte

* * * * * * *

Religie zorganizowane w potężne Kościoły i dzierżące władzę w terenie, prześladują w sposób zupełnie naturalny i mają tendencję, by na tolerancję patrzeć jak na słabość, a nawet okrucieństwo w stosunku do bóstwa, które czczą, jakiekolwiek by ono nie było. Pośród ludzi religijnych, tolerancja jest pożądana przez prześladowanych, którzy będą jej potrzebować. A kiedy w końcu zatriumfują, co zdarza się nazbyt często, sami z kolei stają się prześladowcami.

Geoffrey Elton

* * * * * * * *
Dzieląc teraz z Wami przekonanie, że religia to sprawa pozostająca wyłącznie po­między człowiekiem i jego Bogiem, że za swą wiarę lub formę kultu nie odpowiada on przed nikim, i że prawodawcze kompe­tencje państwa rozciągają się jedynie na działania obywateli, a nie na ich przeko­nania, rozważam z głębokim szacunkiem ów akt, w którym cały naród amerykań­ski zadeklarował, iż jego legislatywa „nie może żadnym aktem prawnym wprowa­dzić religii, ani zabronić jej swobodnego praktykowania”, wznosząc przez to mur separacji pomiędzy państwem a kościołem.

Thomas Jefferson

* * * * * * * *
Religią jest każdy system myśli i działań, podzielany przez pewną grupę, który dostarcza jednostce układu odniesienie i przedmiotu czci, których potrzeba stanowi pierwotne wyposażenie psychiki ludzkiej.

Erich Fromm

* * * * * * * *

Religia jest doświadczeniem misterium, które realizuje się, gdy człowiek otwiera się dla wrażeń rzeczywistości wiecznych, które objawiają się na drodze doczesności. [...] To sfera, w której człowiek spotyka się z tajemniczą rzeczywistością (misterium tremendum) poznawaną w przeżyciu emocjonalnym (sensus numinosum).

Rudolf Otto

* * * * * * * *

Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.

Henryk Cuno

* * * * * * * *

Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść.

Paul Thiry Holbach

* * * * * * * *

Religie są zarówno po to, by przygotować kogoś do śmierci, jak i po to, by mu dopomóc żyć.

Pola Negri

* * * * * * * *

Religia przyszłości będzie religią kosmiczną. Przekroczy ona osobowego Boga i odrzuci dogmaty i teologię. Będzie opierać się na religijnym zrozumieniu, wypływającym z doświadczania natury i duchowości jako pełnej znaczenia jedności. Temu opisowi odpowiada buddyzm. Jeśli istnieje jakakolwiek religia, która jest w stanie podołać współczesnym wymaganiom nauki, jest nią buddyzm.

Albert Einstein

* * * * * * *

Twierdzę, że kosmiczne uczucie religijne jest najsilniejszym i najszlachetniejszym impulsem badania naukowego

Albert Einstein

* * * * * * *

Religia to przeżyciowe spotkanie człowieka z tym, co święte oraz wyrażona w postępowaniu odpowiedź człowieka spowodowana przez to, co święte.

Gustav Mensching (1901 – 1978)

* * * * * * * *

Religia to duchowa zdolność lub dyspozycja, która niezależnie od zmysłów i rozumu, a nawet wbrew nim czyni człowieka zdolnego do ujęcia nieskończoności.

Friedrich Max Müller (1823 -1900)

* * * * * * * *

Religia to całokształt naszych obowiązków pojętych jako nakazy Boże.

Immanuel Kant (1724 – 1804)

* * * * * * * *

Religię z punktu widzenia subiektywnego można określić jako zbiór wierzeń, obowiązków i praktyk, przez pośrednictwo których człowiek uznaje świat nadnaturalny, dopełnia wobec niego swą powinność i domaga się jego pomocy.

Alexandre Le Roy

* * * * * * * *

Religia to najniższy etap rozwoju wiedzy, a więc jest wynikiem umysłowego prostactwa, lęku, zachwytu, jakiego pierwotny człowiek doznawał oglądając cuda przyrody. W miarę rozwoju religia przechodzi w metafizykę, a następnie zmienia się w naukę pozytywną.

Auguste Comte (1798 – 1857)

* * * * * * * *

Religia sadowi się na ruinach mądrości: zabiegi, jakie stosuje ta pierwsza, nie odpowiadają tej drugiej.

Emil Cioran (1911 — 1995)

* * * * * * * *

Sukces odnoszą tylko te filozofie i religie, które schlebiają człowiekowi. To nie za sprawą grzechu pierworodnego czy piekła chrystianizm dominował przez wieki, lecz ponieważ Syn Boży zechciał się wcielić.

Emil Cioran (1911 — 1995)

* * * * * * * *

Religia nie powinna zawierać się w formułkach, a w duszy.

Zofia Nałkowska

* * * * * * *

Religia to opium dla ludu.

Karol Marks

* * * * * * *

Religia, która zdaje się tylko do przyszłego żywota odnosić, już na tym świecie uszczęśliwia człowieka.

Charles Louis Montesquieu

* * * * * * *

...inną rzeczą jest powinne przywiązanie do religii, a inną zapał w jej szerzeniu, ... można ją kochać i wyznawać, a niekoniecznie nienawidzić i tępić tych, którzy jej nie wyznają.

Charles Louis Montesquieu

* * * * * * * *

Prawa religii nie powinny budzić innej wzgardy prócz wzgardy dla złego, a zwłaszcza nie powinny oddalać ludzi od miłości i miłosierdzia.

Charles Louis Montesquieu

* * * * * * *

Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych ludów w tym — jak mi się zdaje — że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś — państwo dla potrzeb religii.

Charles Louis Montesquieu

* * * * * * *

Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano.

Charles Louis Montesquieu

* * * * * * *

Religie są jakoś skąpe w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, które uwielbiam: co, u diabła, robił Pan Bóg przed stworzeniem świata?

Roland Topor

* * * * * * *

Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią.

Kurt Tucholsky

* * * * * * *

Człowiek nie potrzebuje żadnej religii, gdy nie ma problemów.

Anonim

* * * * * * *

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.

Anonim

* * * * * * *

Religia poniżyła pojęcie "człowieka" - jej krańcową konsekwencją jest, że wszystko dobre, wielkie, prawdziwe nie jest ludzkie, tylko darem łaski.

Anonim

* * * * * * *

I z własnych grzechów można stworzyć wcale niezłą religię.

Zbigniew Waydyk

* * * * * * *

Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich.

Jonathan Swift

* * * * * * *

Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć.

Mahatma Gandhi

* * * * * * *

Naturalną religią człowieka jest immanentny symbolizm. W kontraście do symbolizmu dogmatycznego, który jest podstawą religii oficjalnych, ten zadowala się materiałem świata rzeczywistego i wypatruje w nim pewne linie, które przedłuża w nieskończoność jako drogi dla myśli, pytając, tęskniąc, zgadując.

Karol Irzykowski

* * * * * * *

Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depczących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny.

Karol Dickens

* * * * * * *

Religio, ile nieszczęść możesz spowodować!

Tytus Carus Lukrecjusz

* * * * * * *

Każdy system teologiczny i mitologiczny coś oznacza i pomaga wyznającemu go społeczeństwu w rozumieniu samego siebie, w samoakceptacji, w dumie z przeszłości, w zaufaniu do tego, co jest i co będzie.

Georges Dumézil

* * * * * * *

Cuius regio, eius religio
(łac. czyje panowanie, tego religia)

Augsburski pokój religijny 1555 r.

* * * * * * *

Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości.

Bertrand Russell

* * * * * * *

Wszelkie religie są przesądem, więc porzuć swoją, a przyjm moją.

Henryk Sienkiewicz

* * * * * * *

Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią.

Marie-Jeanne Roland De La Platiere

* * * * * * *

Różne wyznania i formy kultu istniejące w Rzymie były przez zwykłych ludzi uważane za równie prawdziwe, przez filozofów za równie fałszywe, a przez urzędników – za równie użyteczne.

Edward Gibbon

* * * * * * *

Religia jest systemem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną zwaną kościołem.

Emile Durkheim

* * * * * * * *

 

 


Data utworzenia: 03/06/2017 @ 05:57
Ostatnie zmiany: 11/02/2024 @ 07:50
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 13073 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-olmec.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-america-Teotihuacan.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpgmask-teotihuacan.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-Maya.jpgameryka-grzyb.png0-moche.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-gold.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-maja.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7009086 odwiedzający

 109 odwiedzających online